ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013

2 CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141η/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 186/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/ ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Τεμάχια / Μερίδια Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EURO I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Χρεόγραφα - Μετοχές Εσωτερικού 1. Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Τράπεζες Τρέχουσα Αξία σε EURO Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 1, ,00 Σύνολο ,00 6,58% 6,61% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 8, ,00 Σύνολο ,00 4,57% 4,59% Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,000 9, ,79 Σύνολο ,79 6,32% 6,35% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 9.500,000 19, ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,000 3, ,46 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,000 1, ,00 Σύνολο ,46 4,99% 5,01% Πετρέλαιο & Αέριο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,000 7, ,18 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,000 8, ,14 Σύνολο ,32 10,13% 10,18% Ταξίδια & Αναψυχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε ,000 9, ,00 Σύνολο ,00 1,32% 1,32% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε ,000 7, ,25 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε ,000 5, ,00 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,000 10, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε ,000 3, ,40 Σύνολο ,65 15,03% 15,10% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,000 6, ,00 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,000 4, ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ,000 11, ,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε ,000 0, ,00 Σύνολο ,00 8,26% 8,30% Τεχνολογία M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ,000 3, ,00 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,000 0, ,60 Σύνολο ,60 5,14% 5,16% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες ΜΕΤΚΑ Α.Ε ,000 11, ,28 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε ,000 5, ,11 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε ,000 2, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 17, ,60 Σύνολο ,99 10,75% 10,80% Πρώτες Ύλες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,000 5, ,00 Σύνολο ,00 4,22% 4,24% Εμπόριο FOLLI FOLLIE GROUP Α.Ε ,000 23, ,00 Σύνολο ,00 3,19% 3,20% Δεσμευμένες Μετοχές για Margin Παραγώγων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,000 9, ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε ,000 9, ,00 Σύνολο ,00 5,79% 5,82% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,81 86,31% 86,69%

3 2. Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Νεοεκδιδόμενες Κινητές Αξίες Εσωτερικού ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ,000 0,0001 2,51 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ ,000 13, ,65 Σύνολο ,16 0,14% 0,14% Σύνολο Μετοχών μη Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,16 0,14% 0,14% 3. Δικαιώματα Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δικαιώματα Κινητές Αξίες Εσωτερικού ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε ,000 2, ,96 Σύνολο ,96 0,12% 0,12% Σύνολο Δικαιωμάτων Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,96 0,12% 0,12% 4. Warrants Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Warrants Κινητές Αξίες Εσωτερικού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,000 0, ,00 Σύνολο ,00 1,04% 1,04% Σύνολο Warrants Μετοχών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,00 1,04% 1,04% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού (ΔI) ,93 87,61% 87,99% II. Χρεόγραφα - Ομολογιακά Δάνεια Εταιρειών 1. Ομολογιακά Δάνεια Εταιρειών ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP 29/07/13-29/07/20 6,30% FXD ,000 0, ,30 Σύνολο ,30 1,24% 1,24% Σύνολο Ομολογιακών Δανείων Εταιρειών ,30 1,24% 1,24% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού (ΔII) ,30 1,24% 1,24% III. Χρεόγραφα - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 1. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίμων CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,343 4, ,10 Σύνολο ,10 0,31% 0,31% Σύνολο Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Διαθεσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ,10 0,31% 0,31% Σύνολο Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού (ΔIII) ,10 0,31% 0,31% Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔI+ΔII+ΔIII) ,33 89,16% 89,55% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I. Χρεόγραφα - Μετοχές Εξωτερικού 1. Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού Χρηματιστήριο OTC σε (USD) TENCENT HOLDINGS LTD 500,000 46, ,81 Σύνολο ,81 0,06% 0,06% Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης σε (EUR) CAT OIL 1.250,000 20, ,00 Σύνολο ,00 0,07% 0,07% Χρηματιστήριο Λονδίνου /GDR,ADR σε (USD) KAZMUNAIGAS EXPLORA - GDR 500,000 11, ,12 LUKOIL SPONSORED - ADR 700,000 45, ,21 OAO GAZPROM SPONSORED - ADR 6.000,000 6, ,17 NOVATEK OAO SPONSORED - GDR 100,000 99, ,76 OAO ROSNEFT OIL CO - GDR 1.700,000 5, ,92 SURGUTNEFTEGAZ SPONSORED - ADR 1.400,000 6, ,94 JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR 630,000 12, ,34 SBERBANK SPONSORED - ADR 5.000,000 9, ,46 VTB BANK OJSC - GDR 3.500,000 2, ,97 MEGAFON - GDR 650,000 24, ,28 EURASIA DRILLIN - GDR 400,000 32, ,99 MAGNIT OJSC SPONSORED - GDR 400,000 48, ,93 Σύνολο ,09 0,58% 0,58% Χρηματιστήριο Βαρσοβίας σε (PLN) BANK PEKAO S.A. 400,000 43, ,30 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 180, , ,37 PKO BANK POLSKI S.A ,000 9, ,75 PGE S.A ,000 3, ,31 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 550,000 28, ,37 Σύνολο ,10 0,24% 0,24% Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης σε (TRY) TURKIYE GARANTI BANKASI A.S ,000 2, ,03 KOC HOLDINGS A.S ,000 2, ,20 TURKCELL ILETISIM HIZMET A.S ,000 3, ,53 AKBANK T.A.S ,000 2, ,96 TURKIYE IS BANKASI A.S ,000 1, ,04 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 1.500,000 1, ,48 TEKFEN HOLDING 4.000,000 1, ,13 HACI OMER SABANCI HOLDING A.S ,000 2, ,48 TURKIYE HALK BANKASI A.S ,000 4, ,86 YAPI VE KREDI BANKASI 1.700,000 1, ,13 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S ,000 2, ,35 ALARKO HOLDING 2.600,000 1, ,33 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 0,817 0, ,51 Σύνολο ,03 0,19% 0,19%

4 Χρηματιστήριο NEW YORK σε (USD) MOBILE TELESYSTEMS SPONSORED - ADR 1.000,000 15, ,14 VIMPELCOM LTD 2.000,000 9, ,86 Σύνολο ,00 0,09% 0,09% Σύνολο Μετοχών Εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού ,03 1,23% 1,23% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού (ΔI) ,03 1,23% 1,23% II. Χρεόγραφα - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 1. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ μετοχικά (E.T.F.) INDEXCHANGE INVESTMENT DAXEX A - EUR 750,000 85, ,50 ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 - USD 1.980,000 27, ,54 LYXOR ETF STOXX EUR BANKS - EUR 4.690,000 20, ,30 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY - USD 2.390,000 36, ,45 Σύνολο ,79 0,83% 0,83% Σύνολο Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (E.T.F.) ,79 0,83% 0,83% 2. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ ομολογιακά (E.T.F.) LYXOR ETF DAILYX2 SHORT BUND - EUR 950,000 61, ,50 ISHARES EURO CORPORATE BOND LARGE CAP ETF - EUR 950, , ,00 Σύνολο ,50 0,49% 0,49% Σύνολο Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (E.T.F.) ,50 0,49% 0,49% 3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίμων (E.T.F.) LYXOR ETF EURO CASH - EUR 420, , ,94 Σύνολο ,94 0,12% 0,12% Σύνολο Μεριδίων ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (E.T.F.) ,94 0,12% 0,12% Σύνολο Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού (ΔII) ,23 1,44% 1,45% Σύνολο Χρεογράφων Εξωτερικού (ΔI+ΔII) ,26 2,67% 2,68% Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔI+ΔII) ,59 91,83% 92,23% III. Απαιτήσεις 1. Χρεώστες διάφοροι ,75 2. Ελληνικό δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι , ,14 0,83% 0,84% IV. Διαθέσιμα 1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR ,70 2. Καταθέσεις προθεσμίας Εσωτερικού σε EUR , ,70 7,32% 7,36% Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) ,43 99,98% 100,42% Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.045, ,12 0,02% 0,02% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε) ,55 100,00% 100,44% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαια μεριδιούχων ,38 2. Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου , ,40 II. Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων , ,42 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII) ,82 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ,83 2. Πιστωτές διάφοροι , ,73 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ,55

5 Σημειώσεις: 1) Εταιρία διαχείρισης : CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2) Με Απόφαση της Ε.Κ. 01/1225/ παρέχει άδεια για τη συγχώνευση με απορρόφηση του <<CPB EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ>>, <<CPB GLOBAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ>>, <<CPB UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ>> από το αμοιβαίο κεφάλαιο <<CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ>. 3) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποίησε το υπόλοιπο ζημιών εις νέο της ) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχω. 5) Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της ) Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάση της καθαρής τιμής τους την Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της ) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 8) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της περιόδου ) Η αποτίμηση του Ομολογιακού Δανείου Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών που διαπραγματεύεται σε ενεργή αγορά έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της περιόδου Οι δεδουλευμένοι τόκοι ως και την 31η Δεκεμβρίου περιλαμβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της περιόδου. 11) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Απόφαση 5567/87/15 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Μετοχές , , ,96 Τίτλοι δικ/των κτήσεως μετοχών , ,00 Ομόλογα , ,30 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,33 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,70 Απαιτήσεις , ,26 Σύνολο , ,55 Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. α) Για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 των μετοχών της εταιρίας "International Life Α.Ε.Α.Ζ." λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία της με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της , ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λαμβανομένου υπόψη και των ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανέρχεται σε ,65 euro. β) Για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 των μετοχών της εταιρίας "Πέτρο Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε." αποτιμήθηκε με αξία 0,0001 EUR. 12) Στη διάρκεια της χρήσης, εκπρόσωποι της Εταιρίας Διαχείρισης συμμετείχαν στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησαν δικαίωμα ψήφου. 13) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου έγινε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σχέση με τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου για την περίοδο ήταν χαμηλός. Η χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 έως και 65 του Ν. 4099/2012 και την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/378/ ) Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 15) Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίστως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. 16) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 17) Οι τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) της Πειραιώς στις αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της ) Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/ ) Η μέθοδος υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο είναι η μέθοδος της Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς (Relative VaR). Για το Α/Κ CPB Ελληνικό Μετοχικό, το επίπεδο μόχλευσης δεν αναμένεται να υπερβεί το 15% της αξίας του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Χαρτοφυλάκιο αναφοράς είναι ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Είναι ένας δείκτης που περιλαμβάνει 60 μετοχές υψηλής, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 20) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβαρυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για το έτος 2013 είναι 2,50%. Επίσης το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει επενδύσει σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως εξής: Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αμοιβή Διαχείρισης CPB UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1,50%

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΔΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ] Μερίδια Αξία σε EURO Ι. Κεφάλαια Μεριδιούχων Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,19 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,43 Μείον: Eξαγορές Μεριδίων από έως , ,24 Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την , ,38 Αξία σε EURO II. Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,77 Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,98 Ανατίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εσωτερικού ,79 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,16 Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,09 Υποτίμηση επενδύσεων επί μη εισηγμένων μετοχών εσωτερικού ,93 Τρέχουσα αξία τίτλων δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων εσωτερικού σε οργανωμένη αγορά ,00 Μείον: Αξία κτήσης τίτλων δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων εσωτερικού σε οργανωμένη αγορά ,32 Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων δικαιωμάτων μετοχών εσωτερικού (Warrants) ,32 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,30 Μείον: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά ,00 Υποτίμηση επενδύσεων επί ομολογιακών δανείων εσωτερικού ,70 Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,03 Μείον: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,53 Υποτίμηση επενδύσεων επί εισηγμένων μετοχών εξωτερικού ,50 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,10 Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,43 Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 4.749,67 Τρέχουσα αξία μεριδίων ΟΣΕΚΑ εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,23 Μείον: Αξία κτήσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,82 Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,41 Σύνολο ανατίμησης επενδύσεων ,42 III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον): 1. Τόκοι Καταθέσεων Όψεως Τραπεζών Εσωτερικού 155,46 2. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού ,24 3. Έσοδα χρεογράφων ,19 4. Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ,28 5. Κέρδη από πώληση μετοχών ,02 6. Κέρδη από πώληση παραγώγων , ,96 Μείον: 1. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ,79 2. Ζημίες από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ,29 3. Ζημίες από πώληση μετοχών ,44 4. Ζημίες από πώληση ομολόγων ,96 5. Ζημίες από πώληση παραγώγων ,49 6. Χρεωστικοί τόκοι και συναφη έξοδα -239, ,05 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ,09 IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,23 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 21, ,15 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,02 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , , ,94 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ,03 ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα 1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ,74 2. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα ,97 3. Αμοιβή Απόδοσης ,11 4. Φόροι - Τέλη ,92 5. Λοιπά Έξοδα ,38 6. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών , , ,95 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ ,82

7 3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ] Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Επί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Μεταβολή στη Σύνθεση Χαρτοφυλακίου % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού Μερίδια ΟΣΕΚΑ εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 87,85% 96,26% -8,41% 0,14% 0,33% -0,18% 1,24% 0,17% 1,08% 1,23% 0,00% 1,23% 0,31% 0,00% 0,31% 1,45% 0,00% 1,45% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ] Αξία σε EURO Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων , ,98 5. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ [Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ] Αξία σε EURO Καθαρό Ενεργητικό την Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την Καθαρή Τιμή Μεριδίου την , ,724 2, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ [Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ] Καθαρή αξία ενεργητικού Καθαρή τιμή μεριδίου 31/12/ /12/ /12/ , , ,82 1,0318 1,5845 2, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 1,94% Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 Για το Θεματοφύλακα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΞΥΔΗΣ ΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤ.

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» με αρ. Ε.Κ. 141/ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του, «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ», εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

9 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2013 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ: 113 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Μαρίνου Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6

ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα