Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο σήµερα 25 Μαϊου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση, το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/43974/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ- 30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 31. ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 32. ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 33.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΑΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραµµατέας 11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 39.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 40.ΑΤΣΙ Η ΕΛΠΙ Α 12.ΠΑΡ ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 41. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 42.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΗΜΟΣ 17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2 21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- 22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΞΕΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 3. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος(δικ/νη) 2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) ηµοτικών συµβούλων παρίστανται οι σαράντα τέσσερις (44), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. Θ Ε Μ Α 3.6: Έγκριση της αρ.123/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή µη αιτήµατος εξωδικαστικού συµβοιβασµού, µεταξύ του ήµου Ρόδου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο PERME HELLAS A.E, βάσει της σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ.σ.στρατή. Ο κ.ι.περδίκης εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Σώµατος την αρ. 123/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή µη αιτήµατος εξωδικαστικού συµβοιβασµού, µεταξύ του ήµου Ρόδου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο PERME HELLAS A.E, βάσει της σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ.σ.στρατή» και αναλυτικά έχει ως κάτωθι: ο Πρόεδρος κ.ι.περδίκης θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, µε αρ. πρωτ. 2/34896/ , ως κατωτέρω: «Θέµα: Η από Αίτηση Εξώδικου Συµβιβασµού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» (όπως αυτή µετασχηµατίσθηκε από ΕΠΕ µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS ΕΠΕ»), η οποία εδρεύει στο ήµο Πειραιά Αττικής και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αγίου ηµητρίου αρ. 62, όπως εκπροσωπείται νόµιµα. Σχετ: Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/27788/ Αίτηση Εξώδικου Συµβιβασµού.

3 Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» (όπως αυτή µετασχηµατίσθηκε από ΕΠΕ µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS ΕΠΕ»), άσκησε σε βάρος του ήµου µας ως καθολικού διαδόχου του ήµου Αρχαγγέλου την από µε ΑΚ 67/ αγωγήαυτήςενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάσθηκε στις και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ αριθµ. 20/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία της επιδίκασε συνολικό ποσό Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ( ,00), νοµιµοτόκως: (α) το ποσό των Ευρώ ,00, πλέον ΦΠΑ ποσού Ευρώ 3.446,00,ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ ύψους σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ( ,00), νοµιµοτόκως από επιδόσεως της εν λόγω αγωγήςµέχρις εξοφλήσεως, και (β) το ποσό των Ευρώ ,00, πλέον ΦΠΑ ποσού Ευρώ ,00, ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ τετρακοσίων µίας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα( ,00)[ποσό το οποίο προκύπτει από το άθροισµα κάθε επιµέρους οφειλόµενου ένδικου τιµολογίου],µε το νόµιµο τόκοκάθε επιµέρους ένδικου τιµολογίου, υπολογιζόµενου µετά την πάροδο τριάντα ηµερών από την έκδοση κάθε επιµέρους ένδικου τιµολογίου µέχρις εξοφλήσεως. Επίσης της επιδίκασε δικαστικά έξοδα συνολικού ποσού Ευρώ ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ( 6.450,00). Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.»επέδωσε σε εµάς την εν λόγω απόφαση στις Στη συνέχεια, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» υπέβαλε στον ήµο Ρόδου τη από µε αριθµό πρωτοκόλλου του ήµου 2/27788/ αίτηση τηςµε θέµα «Εξωδικαστικός συµβιβασµός» µε την οποία ζήτησε την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, προτιθέµενη να λαµβάνει το επιδικασθέν ποσό Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ( ,00) ως κεφάλαιο σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ήτοι η πρώτη έως , και η τελευταία έως , παραιτούµενη: (α)του 50% της αξίωσης αυτής τόκων υπερηµερίας, τους οποίους έχει προϋπολογίσει σε ποσό Ευρώ συνολικού ύψους εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν πενήνταπέντε και δεκατεσσάρων λεπτών ( ,14), ήτοι ποσού Ευρώ ύψουςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα επτά και πενήντα επτά λεπτών ( ,57) και (β)του συνόλου των δικαστικών εξόδωνποσού Ευρώ ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ( 6.450,00), υπό την προϋπόθεση ότι ο ήµος Ρόδου δεν θα ασκήσει ένδικα µέσα κατά της υπ αριθµ. 20/2015 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και ότι θα αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό των τόκων ποσού Ευρώ ύψουςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα επτά και πενήντα επτά λεπτών ( ,57) έως τις και ότι θα τηρήσει το παραπάνω πρόγραµµα αποπληρωµής. Κατά της εν λόγω υπ αριθµ. 20/2015 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καταθέσαµεενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ωδεκανήσου την από Έφεση του ήµου, η οποία έλαβε αριθµό κατάθεσης 76/ , και της οποίας εκκρεµεί ο προσδιορισµός. Όσον αφορά την συµβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος, προτείνω για να υπάρχει όφελος του ήµου, να γίνει δεκτή η αίτηση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.», από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου µε την καταβολή από το ήµο µόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ αριθµ. 20/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός

4 ( ,00), εφόσον οφείλονται τα παραπάνω τιµολόγια για παροχή υπηρεσιών, βάσει των οποίων εξέδωσε η εν λόγω ανώνυµη εταιρεία την εν λόγω υπ αριθµ. 20/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ποσού Ευρώ ύψους εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτών ( ,50), η πρώτη έως την , η δεύτερη έως την , η τρίτη έως την , η τέταρτη έως την , η πέµπτη έως την και η έκτη έως την , παραιτούµενη άµα την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης σε αυτήν, εγγράφως από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερηµερίας καθώς και της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ αριθµ. 20/2015 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το ήµο Ρόδου. Επίσης, µε την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συµβιβασµού και εκ µέρους της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.», σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, µε εξουσιοδότηση της οικονοµικής επιτροπής σε µέλος της επιτροπής, συµφωνητικό συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της εκκρεµούσης παραπάνω εφέσεως, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Εφετείο ωδεκανήσου προς επικύρωση.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.) Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σηµεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του. Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την, υπ αριθµ. 2/34896/ , εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, (αρθρ εδ. ιγ, ιε και 2 Ν. 3852/2010) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και παραπέµπει µε θετική εισήγηση, στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ρόδου, το θέµα περί της αποδοχής του εξωδικαστικού συµβιβασµού, λόγω ποσού (άρθρο 72, παρ.1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.4071/2012), µεταξύ του ήµου Ρόδου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» (σχετική αίτηση συµβιβασµού αρ. πρωτ. 2/27788/ ), µε την καταβολή µόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου χωρίς την περαιτέρω καταβολή των αναλογούντων τόκων και των σχετικών δικαστικών εξόδων, βάσει της προαναφερόµενης γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήµατα, µιλάµε για αίτηµα εξωδικαστικού συµβιβασµού και δεν µιλάµε για και µιλάµε για για δύο τιµολόγια τα οποία δεν πληρώθηκαν και µάλιστα προ αµνηµονεύτων ετών, κάποιος δεν πρέπει να µας εξηγήσει γιατί δεν πληρώθηκαν. Πρώτον. εύτερον. Η εισήγηση είναι θετική έτσι που έρχεται να γίνει ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µε αφαίρεση των τόκων µε αφαίρεση των

5 δικαστικών εξόδων και κατά πολύ του κεφαλαίου σε 6 ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Αποµείωση του κεφαλαίου εδώ δεν ζητάµε; Γιατί έχω υπόψη µου προηγούµενες αποφάσεις που ζητήθηκε και µείωση του ιδίου του οφειλόµενου κεφαλαίου και µάλιστα κατά 20%.Εχω υπόψη µου πρόσφατη απόφαση. Ας απαντηθούν αυτά τα δύο ερωτήµατα και να πάρουµε απόφαση. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είναι σαφέστατη, την απόφαση την έχει να πάρει το Σ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Με βάση και την απάντηση του κ.αντιδηµάρχου εννοείται ότι εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τέτοια εισήγηση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ.ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.μ. ράκος, Ι.Γιαννακάκης, Χ.Χατζηευθυµίου, Κ.Πότσος, Α.Σπανός, Π.Τοκούζης και Μ.Καραγιάννη ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέµα. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των µελών της παράταξης «ΡΟ ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» µε επικεφαλής τον κ.ε.καρίκη, των µελών της παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» µε επικεφαλής τον κ.γ.υψηλάντη, και των µελών της παράταξης «ΡΟ ΙΑΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» µε επικεφαλής τον κ.χ.χατζηευθυµίου οι οποίοι ψήφισαν οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 1.Την έγκριση της αρ. 123/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί της αποδοχής του εξωδικαστικού συµβιβασµού, λόγω ποσού (άρθρο 72, παρ.1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.4071/2012), µεταξύ του ήµου Ρόδου και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» (σχετική αίτηση συµβιβασµού αρ. πρωτ. 2/27788/ ), µε την καταβολή µόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου χωρίς την περαιτέρω καταβολή των αναλογούντων τόκων και των σχετικών δικαστικών εξόδων, βάσει της προαναφερόµενης γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στ.

6 2.Την εξουσιοδότηση του Αντιδηµάρχου κ.ιωάννη Περδίκη για την υπογραφή του συµφωνητικού συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της εκκρεµούσης παραπάνω εφέσεως. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:686/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 40/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 627/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα