Περίληψη. IAKOVOGLOU VALASIA (Teaching assistant at the department of Landscape Architecture and Forestry, Drama, TEI Kavalas.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. IAKOVOGLOU VALASIA (Teaching assistant at the department of Landscape Architecture and Forestry, Drama, TEI Kavalas.)"

Transcript

1 Τι να ΜΗ φυτεύουµε στα σχολικά προαύλια ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ (Έκτακτη καθηγήτρια του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου και ασοπονίας, παράτηµα ράµας, ΤΕΙ Καβάλας) Περίληψη Τα αυξηµένα κρουσµάτων δηλητηριάσεων, αλλεργικών περιπτώσεων και ατυχηµάτων εξαιτίας φυτικών ειδών, επικαθιστά επιτακτική την ανάγκη για πλήρη ενηµέρωση των αναγνωστών σχετικά µε λανθασµένες επιλογές φυτευτικού υλικού. Το κείµενο εστιάζεται στην επίλυση του προβλήµατος µε τη σωστή ενηµερώσει των αναγνωστών σχετικά µε το τι είδη πρέπει να αποφεύγουν στις φυτεύσεις τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους προαύλιους χώρους σχολίων, όπου ο αυξηµένος αριθµός των παιδιών συνίσταται της ιδιαίτερης προσοχής µας. Συγκεκριµένα παρέχονται πληροφορίες για είδη τα οποία προκαλούν δηλητηριάσεις, ακραίες αλλεργικές καταστάσεις και έχουν αυξηµένη επικινδυνότητα ατυχηµάτων. Για τα δηλητηριώδη φυτικά είδη γίνεται επίσης αναφορά για το ποιο είναι το δηλητηριώδες µέρος του φυτού, την χηµική ουσία που προκαλεί τη δηλητηρίαση, καθώς και το ποια είναι τα προβλήµατα υγείας που προκαλεί. Ευελπιστούµε οι αναγνώστες να ωφεληθούν και να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από το κείµενο ως προς το τι να «µη» φυτεύουν σε περιοχές όπου ο αριθµός των παιδιών είναι αυξηµένος µε ιδιαίτερη έµφαση στους προαύλιους σχολικούς χώρους. Λέξεις-Κλειδιά: αλλεργίες, ατυχήµατα, δηλητηριάσεις, σχολικά προαύλια, φυτικά ειδή What ΝΟΤ to plant at school yards IAKOVOGLOU VALASIA (Teaching assistant at the department of Landscape Architecture and Forestry, Drama, TEI Kavalas.) Abstract The increased incidents regarding poisoning, allergic cases and accidents caused by plant species, makes it of vital importance to inform the readers regarding wrong planting choices. This article focuses on providing solution to the problem by informing the readers regarding what plant species they should avoid planting. Particular emphasis will be given at the school yards that makes them of great importance due to the increased number of children. Specifically, information is provided on the species that can cause poisoning, fatal allergic reactions and increased incidence of accidents. Regarding the poisonous plant species information are also given on the plant parts that cause the poisoning, the chemical substance that induces the reaction and the accompanied poisoning symptoms. Hopefully, the readers will benefit and use the provided information regarding on what not to plant at areas where the number of children is high, with particular emphasis at school yards. Keywords: allergies, accidents, poisoning, school yards, plant species 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα φυτά ως επί το πλείστον οµορφαίνουν το χώρο µέσα στον οποίο ζούµε. Εναλλαγή στο χρώµα των φύλλων, των ανθέων και των καρπών κατά τη διάρκεια του έτους µας βοηθούν να συνειδητοποιούµε τις εναλλαγές των εποχών. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα φυτά είναι αµέτρητα, αρχίζοντας από τη µεγάλη τους συνεισφορά στην βελτίωση του περιβάλλοντος εώς τις εναλλαγές στο µικροκλίµα των αστικών περιοχών (Asaeda et al, 1996; McPherson and Muchnick, 2005). Τα πλεονεκτήµατα όµως δεν περιορίζονται µόνο στο κλιµατικό περιβάλλον εφόσον έρευνα έχει δείξει πως περιοχές µε µεγαλύτερο ποσοστό φύτευσης παρουσιάζουν µικρότερο ποσοστό εγκληµατικότητας (Kuo and Sullivan, 2001). Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που τα φυτά µπορεί να είναι επιβεί µε αρνητικές συνέπειες στην υγεία µας. Η επιλογή των ειδών θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται λανθασµένες επιλογές φυτικών ειδών ιδίως σε χώρους όπως τα προαύλια των σχολίων όπου η παρουσία των παιδιών κυριαρχεί. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ενηµερώσει τους αναγνώστες για το τι φυτικά είδη δεν πρέπει να φυτεύουµε ιδιαίτερα σε σχολικούς χώρους, αλλά και γενικότερα σε χώρους που η παρουσία των παιδιών

2 κυριαρχεί, όπως είναι τα πάρκα. Ειδικότερα θα αναφερθούµε σε είδη τα οποία εκλύουν διάφορα χηµικά µέσω των φυτικών µερών τους τα οποία µπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις, αλλεργίες αλλά και ατυχήµατα. Ελπίζουµε πως προσφέροντας τις σωστές πληροφορίες στους αναγνώστες θα αυξήσουν τη γνώση τους στο τι είδη φυτών να αποφεύγουν στις φυτεύσεις τους. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των πληροφοριών έγινε µέσω ιντερνέτ, επιστηµονικών εργασιών και βιβλίων. Μετά τη συλλογή των δεδοµένων ακολούθησε εντατική αξιολόγηση και διασταύρωση πληροφοριών. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η παραγωγή πινάκων που παρέχουν πληροφορίες για τα πιο σηµαντικά φυτικά είδη που είναι δηλητηριώδη, είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες και είδη που µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα. Οι πινάκες αυτοί πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για τους «Αρχιτέκτονες Τοπίου», αλλά και για την ενηµέρωση όλων µας ώστε να αποφεύγονται λανθασµένες φυτεύσεις κυρίως σε προαύλιους χώρους σχολείων για το καλό των παιδιών και όχι µόνο. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα παρέχονται σε πέντε πίνακες. Οι πρώτοι τρεις πίνακες παρέχουν πληροφορίες για φυτικά είδη τα οποία προκαλούν δηλητηριάσεις. Ειδικότερα, ο πίνακας 1 αναφέρεται σε είδη δένδρων, ο πίνακας 2 σε είδη θάµνων και ο πίνακας 3 σε είδη αναρριχώµενων, µονοετή και πολυετή πόες και κονδύλους. Ο πίνακας 4 παρέχει πληροφορίες για είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες. Σ αυτόν τον πίνακα παρέχονται επίσης πληροφορίες για το εάν το δένδρο ή ο θάµνος είναι δίοικο ή µόνικο: µια καθοριστική πληροφορία εφόσον προσδιορίζει ποιο δένδρο παράγει τη γύρη ώστε να αποφεύγεται η φύτευση του. Τέλος, ο πίνακας 5 παρέχει αγκαθώδη είδη τα οποία προτείνονται να αποφεύγονται για φύτευση για την αποφυγή ατυχηµάτων. 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ηλητηριώδη Πολλές από τις χηµικές ουσίες που περιέχουν τα φυτά είναι ευεργετικά για τον άνθρωπο. Αρκετά από αυτά χρησιµοποιούνται για την παραγωγή φαρµάκων (Molyneux et al. 2007). Παρόλα αυτά, τα φυτά παράγουν και ουσίες οι οποίες µπορούν να επιβούν επιβλαβής στον ανθρώπινο οργανισµό. Αρκετά από τα καλλωπιστικά είδη είναι βλαβερά και µπορούν να προκαλέσουν µέχρι και το. Σύµφωνα µε έρευνα που έχει διεξαχθεί σε κέντρα δηλητηριάσεων των Ηνωµένων Πολιτειών έχουν διαπιστωθεί ετησίως πάνω από περιστατικά δηλητηριάσεων από φυτά (Watson et al., 2004). Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά δεν είναι θανατηφόρα, τα αρνητικά συµπτώµατα που προκαλούν, όπως έντονες κοιλιακές διαταραχές, µας οδηγούν στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Στην πλειονότητα τους τα φυτά περιέχουν µια γκάµα τοξικών ουσιών οι οποίες ευθύνονται για τα αρνητικά αποτελέσµατα (Bradberry and Vale 2007; Lasch and Shawa 1981; Nelson et al., 2007). Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες αυτών των ουσιών οι οποίες δρουν ως δηλητήρια,: α) τα αλκαλοειδή τα οποία είναι και τα πιο συνήθης, β) οι ή γλυκοζίτες όπως οι κυανογενείς οι οποίες εµφανίζονται συνήθως σε σπόρους που περιέχουν κυάνιο, και γ) τα αιθέρια έλαια όπως τα οξέα και οι τοξικές πρωτεΐνες (Froberg et al. 2007; Παπαγεοργιου κά. 2007). Τα µανιτάρια αποτελούν µια άλλη µεγάλη κατηγορία στην οποία δεν θα αναφερθούµε σε αυτή την εργασία. Οι ουσίες αυτές µπορεί να βρίσκονται στα διάφορα µέρη του φυτού όπως βλαστός φύλλα, άνθη, καρποί, σπόροι και βολβοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτοµα µικρής ηλικίας είναι αυτά που παθαίνουν τροφικές δηλητηριάσεις. Τα παιδιά µέσω του παιχνιδιού ή της περιεργείας τους έρχονται σε επαφή µε τα δηλητηριώδη µέρη των φυτών χωρίς να αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο που διατρέχουν. Παρόλα αυτά θανατηφόρες περιπτώσεις είχαµε σε άτοµα µεγάλης ηλικίας τα οποία εξαιτίας της άγνοιας τους χρησιµοποίησαν δηλητηριώδη µέρη φυτών και πέθαναν. Τέτοια κρούσµατα έχουν εντοπιστεί από άτοµα που χρησιµοποίησαν κλαδιά πικροδάφνης (Nerium oleander) για σούβλισµα µε αποτέλεσµα η δηλητηριώδης ουσία να εισχώρηση στο κρέας που έφαγαν. Έρευνα η οποία διεξάχθηκε µε βάση περιστατικά δηλητηριάσεων έδηξε πως η πικροδάφνη ήταν η πιο συχνή αιτία σχετικά µε φυτικές δηλητηριάσεις (Παπαγεωργίου κα. 2007; Ozturk, 2008; Gupta and Mittal, 2010). Το γεγονός ότι ποσότητα 5-10 ανθέων πικροδάφνης, καθώς βελόνες ίταµου (Taxus baccata) είναι αρκετά θανατηφόρες δόσεις για τον άνθρωπο (Buff and Dunk, 1998), θα πρέπει να µας προβληµατίζει εφόσον αυτά τα είδη χρησιµοποιούνται τακτικά ως καλλωπιστικά. υο σπόροι από το είδος Wisteria spp. είναι αρκετοί για να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα υγείας (Chiej 1984). Λεπτοµερής περιγραφή σχετικά µε είδη τα οποία είναι δηλητηριώδη και χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά παρέχονται από τους πίνακες 1,2,3. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για το ποιο µέρος του φυτού προκαλεί τη δηλητηρίαση, ποια ουσία και τι συµπτώµατα παρουσιάζονται στους ανθρώπους µετά την επίδραση της δηλητηριώδης ουσίας.

3 Πίνακας 1. Τα κυριότερα δένδρα που προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που είναι δηλητηριώδες, η ουσία που προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα. Επιστηµονικό όνοµα (Scientific Κοινό όνοµα (Common ηλητηριώδη µέρη (Poisoning parts) Ουσία (Substance) Συµπτώµατα (Symptoms) Acer rubrum Aesculus hippocastanum Κόκκινος Σφένδαµος (Red maple) Ιπποκαστανιά (Horse Chestnut ) ένδρα (Trees) Φύλλα Οξύ (gallic acid) Λήθαργο, ίκτερο, κώµα, ακόµη και Φύλλα, σπόροι, Αλκαλοειδή, Νάρκωση καρποί (alkaloid, glycosides) Betula spp. Σηµύδα (Birch) Φύλλα, σπόροι, Πόνο στην κοιλιά, σοβαρές καρδιακές επιπλοκές Juglans nigra Prunus spp. Robinia pseudacacia Καρυδιά (Black walnut ) Πχ. (ex) αµασκηνιά (Plum), άγρια κερασιά (Cherry) Ψευδακακία (Black locust) Ρίζα, καρποί, ξύλο Φύλλα, σπόροι Εσωτερικός φλοιός, φύλλα, σπόροι (juglone) (prunasin amygdalin) Αιθέριο έλαιο (Robin) Malus spp. Μηλιές (Apple) Σπόροι (prunasin amygdalin) Γρήγορη αναπνοή, κατάθλιψη Εµετό, ρίγος, κώµα Ναυτία, διάρροια, δύσπνοια, ταχυκαρδία και κατάθλιψη Εµετό, ρίγος, κώµα Melia azederach Μελιά (Bead tree) Καρπός πολύ τοξικός, φύλλα, φλοιός, άνθη Τοξίνες (Tetranortriterpeneneurotoxins, unspecified gastroenteric toxin) Βραδυκαρδία, διάρροια, εµετό, κατάθλιψη, αδυναµία Quercus spp ρύς (Oak) Καρπός, νεαρά φύλλα (gallotannins, quercitrin, quercitin) Στοµαχικές διαταραχές ή δερµατίτιδα

4 Πίνακας 2. Οι κυριότεροι θάµνοι που προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που είναι δηλητηριώδες, η ουσία που προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα. Επιστηµονικό όνοµα (Scientific Κοινό όνοµα (Common ηλητηριώδη µέρη (Poisoning parts) Ουσία (Substance) Συµπτώµατα (Symptoms) Θάµνοι (Shrubs) Buxus spp. Πυξάρι (Boxwood) Φύλλα, φλοιός Αλκαλοειδές Cotoneaster horizontalis Euonymus europaeus Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Ilex aquifolium Juniperus sabina Myrtus communis Nandina domestica Thunb. Nerium oleander Prunus laurocerasus Rhododendron spp. Sambucus canadensis Sambucus nigra Κυδωνίαστρο (Wall cotoneaster) Ευώνυµος (European spindle tree) Καρπός Καρπός,φύλλα, άνθη, φλοιός (alkaloid buxine) (prunasin, amygdalin) Αλκαλοειδες (Evonin) (Hydrangea) Άνθη (cyanogenic glycoside) Αρκουδοπούρναρο (Holly) Καρπός, (cyanogenic glycosides) Άρκευθος (Savine) Καρπός Αιθέριο έλαιο (Sabinen) Μυρτιά κοινή (Myrtle) Ναντίνα (Sacred Bamboo) Πικροδάφνη (Oleander) αφνοκέρασος (Cherry laurel) Ροδόδενδρο, Αζαλέα (Azalea) Σαµπούκος (American elder) Σαµπούκος (Elderberry) φυτού Καρπός φυτού Καρπός,φύλλα Φύλλα, άνθη Φύλλα, νεαροί βλαστοί, ρίζες, ανώριµα φρούτα Φύλλα, βλαστοί Taxus baccata Τάξος (Yew) φυτού, κυρίως φύλλα, καρπός (cyanogenic glycosides) Τριτερπενική γλυκοσίδη (Oleandrin) (prunasin amygdalin) Tριτερπένιο, ιτερπένιο (Ursolacid, Andromedotoxins) (cyanogenic glycosides) (prunasin) Αλκαλοειδές (Τaxin) Εµετό, ναυτία, διάρροια Εµετό, ρίγος, κώµα, καρδιά Πόνο στην κοιλία ή δερµατίτιδα Γαστρεντερίτιδα, διάρροια, δερµατίτιδα Εµετό, ναυτία, διάρροια Πόνο στην κοιλία Εµετό, ναυτία Ναυτία, εµετό, στοµαχόπονο, ζάλη, καρδιακή αρρυθµία, Ναυτία, εµετό, στοµαχόπονο, ζάλη, καρδιακή αρρυθµία, Εµετό, ρίγος, κώµα Εµετό, παράλυση, καρδιακές επιπλοκές, Θάνατο Εµετό, ρίγος, κώµα Θάνατο

5 Πίνακας 3. Τα κυριότερα αναρριχώµενα και µερικοί κόνδυλοι, µονοετής και πολυετής πόες που προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που είναι δηλητηριώδες, η ουσία που προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα. Επιστηµονικό όνοµα (Scientific Clematis vitalba ηλητηριώδη Κοινό όνοµα µέρη (Poisoning (Common parts) Αναρριχώµενα (Climpers) Κλεµάτις (Traveller's Joy) φυτού Ουσία (Substance) Αιθέριο έλαιο (Protoanemonin) Hedera helix Κισσός (Ivy) Φύλλα, καρπός (didehydrofalcarinol, hederasaponins) Parthenocissus quinquefolia () Planch. Wisteria spp Παρθενόκισσος (Virginia Creeper) Βιστέρια (Wisteria) Φύλλα, καρπός φυτού ιδίως οι σπόροι Άλατα καλσίου (oxalate) Γλυκοσίδη (wistarin), πρωτεινη (Lectine) Συµπτώµατα (Symptoms) Ερεθιστικά για το δέρµα και τους βλεννογόνους Ερεθισµό δέρµατος, παραλήρηµα, λήθαργος, σπασµοί, πυρετός Ερεθισµό δέρµατος, καταστρέφει τα νεφρά και άλλα όργανα Σοβαρά προβλήµατα υγείας Kόνδυλοι, µονοετής πόες, πολυετής πόες (Bolbs, annuals, peranuals) Chrysanthemum indicu Des Moul. Χρυσάνθεµο (Chrysanthemum) Φύλλα, στήµονες Τερπενικά οξέα, εστέρες ερµατίτιδα Euphorbia pulchrrima Hyacinthus orientalis Αλεξανδρινό (Euphorbia) Υάκινθος (Hyacinth) Οι χυµοί, φύλλα, βλαστός φυτού, ιδίως οι κόνδυλοι (Arteglasin) Τριτερπένια στο γαλακτώδη χυµό (phorbol esters) (calcium oxalate raphides) Ναυτία, διάρροια, εµετό και δερµατολογικούς ερεθισµούς Ερεθισµούς στο στόµα, τον λαιµό, το στοµάχι και τα έντερα Iris spp. Ίριδα (Iris) Ρίζες, φύλλα Ρητίνη (irisin) Ερεθισµός δέρµατος, ναυτία, εµετός Kochia scoparia () Schrad. Narcissus spp. (Summer cypress) Νάρκισσος (Daffodil) Φύλλα, άνθη, καρπός Βολβός, φύλλα Άλατα (nitrates, oxalate) Αλκαλοειδή (narcissine, galantamine) υσκολία αναπνοής, µη λειτουργία νεφρών και συκωτιού, Κυρίως δερµατίτιδα, εµετό, διάρροια, Hydrancea macrophylla (Thunb.) Ser. Ορτανσία (Hydrangea) Φύλλα, µπουµπούκια (hydragin) Εµετό, διάρροια, ασθµαίνουσα και γρήγορη αναπνοή

6 Αλλεργίες Σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια αλλεργική ευαισθησία στη γύρη των φυτών. Με το όρο «αλλεργία» αναφερόµαστε στην αντίδραση του οργανισµού όταν αυτός εκτεθεί σε πολύ µικρή ποσότητα «ιδικών» ουσιών οι οποίες ονοµάζεται αλλεργιογόνα (Jelks, 1989). Μερικά από τα αλλεργικά συµπτώµατα είναι βήχας, άσθµα, ρινική καταρροή, δερµατοπάθειες κ.α. Σύµφωνα µε τον Kwong & Cook (2002) η γύρη των δένδρων και των γρασιδιών ανήκουν στους κορυφαίους παράγοντες που προκαλούν ασθµατικά συµπτώµατα. Επίσης, έρευνα έχει δείξει πως πρωταρχικός λόγος της αρνητικής αντιµετώπισης των φυτεύσεων από τους ανθρώπους είναι τα αλλεργικά προβλήµατα που τους προκαλούν τα φυτά (Lohr et al., 2004). Συγκεκριµένα για την Ελλάδα, τα περισσότερα σχολεία έχουν στους προαύλιους χώρους κάποιο είδος πεύκης (Pinus spp.) Η γύρη που εκλύουν οι αρσενικοί ίουλοι των δένδρων προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα και στα µάτια των παιδιών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα φυτικού είδους που ευδοκιµεί στην Ελλάδα είναι η ελιά (Olea europea) της οποίας το άνθος προκαλεί σε πολλά άτοµα ακραίες περιπτώσεις αλλεργικού σοκ. Τα φυτικά είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες είναι πάρα πολλά. Ο πίνακας 4 επικεντρώνεται στα δένδρα και θάµνους στα οποία καταλήξαµε ότι προκαλούν τα περισσότερα προβλήµατα αλλεργίας κατόπιν εντατικής µελέτης σχετιζόµενης βιβλιογραφίας και ιστοσελίδων. Συνεπώς, θα ήταν προτιµότερο να τα αποφεύγονται στις φυτεύσεις µας. Τι µπορούµε όµως να κάνουµε εφόσον η πλειονότητα των ειδών ανθοφορεί; Είναι δύσκολο να δηµιουργήσουµε µια λίστα ειδών και να πούµε µε 100% βεβαιότητα ότι έχουµε τον «άριστο» συνδυασµό φυτών που θα µας παρέχει προαύλιους χώρους χωρίς αλλεργικά κρούσµατα. Παρόλα αυτά, µπορούµε να έχουµε στο νου µας µερικούς καθοδηγητικούς κανόνες που θα µας βοηθήσουν να ελαττώσουµε τις αλλεργίες µε βάσει τα φυτικά είδη που θα χρησιµοποιούµε στις φυτεύσεις µας. Αρχικά, η φυσιολογία των φυτών έρχεται να δώσει µια αρκετά, όµως εν µέρη ικανοποιητική λύση. Ειδικότερα, αρκετά φυτικά είδη είναι δίοικα, δηλαδή εµφανίζουν σε ξεχωριστό δένδρο τα αρσενικά και σε ξεχωριστό δένδρο τα θηλυκά άνθη. Το γεγονός ότι η γύρη προέρχεται κατά πλειονότητα από τα αρσενικά άνθη µας δίνει την δυνατότητα επιλογής φύτευσης των «θηλυκών» δένδρων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι µερικά είδη σφενδάµου (Acer spp.) τα οποία είναι δίοικα (βλέπε πίνακα 4). Έτσι επιλέγοντας από τα δίοικα φυτικά είδη τα θηλυκά δένδρα, ελαττώνουµε την ποσότητα της γύρης στις περιοχές όπου υπάρχουν άτοµα µε πιθανά αλλεργικά προβλήµατα: στην περίπτωση των προαύλιων χώρων, τα παιδιά. Παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουµε στο νου µας πως τα «θηλυκά» δένδρα παράγουν καρπούς που σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι επιθυµητοί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Κίνγκο µπίλοµπα (Ginkgo biloba) στα οποία ο καρπός που παράγουν τα θηλυκά δένδρα είναι δύσοσµος. Επίσης, φυτά των οποίων η γύρη είναι κολλώδες και µεγάλων διατάσεων ώστε να µεταφέρεται µε επιτυχία µέσω του εντόµου, προκαλούν συνήθως ελάχιστα προβλήµατα αλλεργίας. Τα άνθη αυτών των ειδών είναι ως επί το πλείστον πολύχρωµα και µεγάλα. Το µειονέκτηµα όµως αυτών των φυτικών ειδών είναι η προσέλκυση εντόµων. Γι αυτό θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγουµε είδη τα οποία συνήθως ελκύουν έντοµα που µπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή περιστατικά όπως οι µέλισσες (Frankie et al. 2002). Εξαιρέσεις υπάρχουν και εδώ, όπως τα είδη των τριαντάφυλλων τα οποία παρόλο που έχουν µεγάλα πολύχρωµα άνθη µε κολλώδη γύρη, προκαλούν αρκετές αλλεργίες (βλέπε πίνακα 4). Ένας άλλος καθοδηγητικός κανόνας είναι και η σωστή τοποθεσία των φυτών. Έτσι εύλογο θα ήταν να γνωρίζουµε τους επικρατούντες ανέµους της περιοχής όπου βρίσκετε το σχολείο. Κατά κύριο κανόνα οι άνεµοι είναι συνήθως βορειοδυτικοί. Έτσι φυτά τα οποία πιθανόν να παράγουν γύρη, θα ήταν ευνόητο να µην φυτεύονται στις βορειοδυτικές περιοχές ώστε η µεταφορά της γύρης µέσω του ανέµου να ελαχιστοποιείται στους προαύλιους χώρους όπου τα παιδιά παίζουν. Παρόλο που οι βορειοδυτικοί άνεµοι είναι οι επικρατέστεροι, το κάθε σχολείο θα πρέπει να µελετάται ξεχωριστά και ιδικά µε βάσει το «µικροκλίµα» που επικρατεί στο υπό φύτευση σχολείο. Συνεπώς, µε βάσει το µικροκλίµα θα πρέπει να λαµβάνεται χώρα και το τι φυτικά είδη είναι σε θέση να αναπτυχθούν µε βάσει τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Ως επί το πλείστον, θα πρέπει χρησιµοποιούνται είδη τα οποία ευδοκιµούν στην υπό µελέτη περιοχή. Έτσι αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας της φύτευσης, ενώ το ποσοστό της παραγόµενης γύρης είναι το ελάχιστο δυνατό. Ατυχήµατα Ένας χώρος όπως τα σχολικά προαύλια, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εφόσον τα παιδιά είναι οι κατά το πλείστον χρήστες του χώρου. Η αποφυγή φύτευσης ειδών τα οποία µπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις και αλλεργίες είναι εξίσου σηµαντική µε την αποφυγή ειδών που µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα στα παιδιά. Έτσι, πολλές φορές φυτεύοντας το λάθος είδος στο λάθος µέρος υπάρχει έντονος ο κίνδυνος ατυχήµατος.

7 Πίνακας 4. Τα κυριότερα δένδρα και θάµνοι που προκαλούν αλλεργίες. Παρέχεται η επιστηµονική ονοµασία, η κοινή Ελληνική, η κοινή Αγγλική και το εάν είναι δίοικα ή µόνοικα. Επιστηµονικό όνοµα (Scientific Κοινό Ελληνικό όνοµα (Common Greek ένδρα (Trees) Κοινό Αγγλικό όνοµα (Common English ίοικα ( )/Μόνοικα (Μ) (Dioecious/ Monoecious) Acer spp. (male)* Σφένδαµο (Αρσενικό) Maples (male) ή Μ Acer campestre Σφένδαµο Field maple Μ Acer negundo (male ) Σφένδαµο (Αρσενικό) Boxelder (male) Acer pseudoplatanus Ψευδοπλάτανος Sycamore Μ Alnus glutinosa () Gaertn. Σκλήθρο Alder Μ Betula spp. Σηµύδα Birch Μ Carya spp. Κάρια Hickory Μ Cedrus spp. Κέδρος Cedar Μ Eucalyptus spp. Ευκάλυπτος Eucalyptus Μ Fagus sylvatica Οξιά Beech Μ Fraxinus spp. (male) Φράξος (Αρσενικό) Ash (male) Junglans regia Καρυδιά Walnut Μ Liquidambar styraciflua Λικιδάµβαρη Sweetgum Μ Morus spp. Μουριά Mulberry Olea europaea Ελιά Olive Μ Phoenix spp. Φοίνικας Palm Pinus spp. Πεύκο Pine Μ Platanus orientalis Πλάτανος Oriental plane Μ Populus spp. Λεύκα Cottonwood Prunus caroliniana Aiton. Προύνος Carolina laurelcherry M Quercus spp. Βελανιδιά Oak Μ Salix alba Ιτιά White willow Ulmus spp. Φτελιά Elm Μ Θάµνοι (Shrubs) Citrus spp. Πχ. πορτοκαλιά Sweet orange Μ Cupressus spp. Κυπαρίσσι Cypress Μ Juniperus excelsa M. Bieb. Άρκευθος Grecian Juniper Rosa spp. Τριανταφυλλιά Rosa Μ Syrina vulgaris Πασχαλιά Common lilac M *Εξαρτάται από το είδος του σφένδαµου εάν είναι δίοικο ή µόνοικο Συνεπώς, τα αγκαθωτά φυτικά είδη θα πρέπει να αποφεύγονται εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας τους για ατύχηµα. Τα αγκάθα (πχ. Rosa spp.) ή το βελονοειδές φύλλωµα (πχ. Juniperous spp.) αποτελούν κίνδυνο ατυχήµατος για τα ανέµελα και απρόσεκτα παιδιά (πίνακας 5). Ερευνητές έχουν δείξει πως τα αγκάθια δεν προκαλούν µόνο επιδερµικές πληγές, αλλά πολλές φορές τα αγκάθια φέρουν επάνω τους παθογόνους µικροοργανισµούς. Αυτοί οι µικροοργανισµοί µπορεί να είναι επιβλαβής µύκητες, αερόβια ή αναερόβια βακτήρια, όπως το Clostridium perfringens, τα οποία κατορθώνουν να εισέρθουν στον οργανισµό µας µέσω της επιδερµικής πληγής που προκλήθηκε από τα αγκάθια ή τις βελόνες (Halpern et al., 2007). Τα αποτελέσµατα πολλές φορές είναι πολύ αρνητικά για την υγεία του ανθρώπινου οργανισµού. Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις φυτεύσεις είναι το µέγεθος του καρπού που παράγουν τα δένδρα σε συνδυασµό µε το ύψος που µπορούν να φτάσουν, σύµφωνα πάντα τη φυσιολογία τους. Έτσι, είδη όπως η ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum ) που γίνεται αρκετά ψηλό δένδρο (30 µ), φέρουν αρκετά µεγάλους αγκαθωτούς καρπούς, οι οποίοι είναι αρκετά επικίνδυνοι όταν πέφτουν από αρκετά µεγάλο ύψος. Ενώ είδη

8 όπως Prunus spp. παρόλο που παράγουν αρκετά µεγάλο καρπό, το ύψος τους δεν είναι αρκετά µεγάλο (περίπου 5-8 µ) ώστε να προκαλέσουν ατυχήµατα µε την πτώση των καρπών. Τέλος, φυτικά είδη των οποίων το ξύλο σπάει πολύ εύκολα θα ήταν προτιµότερο να αποφεύγονται στις φυτεύσεις. Είδη όπως τα Populus spp., τα Ulmus spp. και τα Pinus spp., εξαιτίας του µαλακού τους ξύλου έχουν την τάση να σπάνε εύκολα κάτω από την πίεση του ανέµου και του χιονιού προκαλώντας ατυχήµατα. Επίσης, αυτά τα είδη είναι πολύ επιρρεπή σε προσβολές βακτηρίων τα οποία ευθύνονται για τη δηµιουργία «κουφάλων», µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνεται το ξύλο του δένδρου περισσότερο και να σπάει ακόµα πιο εύκολα: χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πλάτανος (Platanus orientalis ). Πίνακας 5. ένδρα και θάµνοι που έχουν αγκάθια ή βελόνες. Παρέχεται η επιστηµονική ονοµασία, η κοινή Ελληνική, η κοινή Αγγλική. Κωνοφόρα είδη όπως η ελάτη τα πεύκα κτλ δεν αναφέρονται µε εξαίρεση µερικά είδη άρκευθου. Επιστηµονικό όνοµα (Scientific Κοινό Ελληνικό όνοµα (Common Greek ένδρα (Trees) Κοινό Αγγλικό όνοµα (Common English Aesculus hippocastanum Ιπποκαστανιά Horse chestnut Gleditsia triacanthos Γκλεντίτσια τριάκανθος Honey locust Castanea sativa Mill. Καστανιά Sweet chestnut Phoenix spp. Φοίνικας Cretan date palm Prunus spinosa Τσαπουρνιά Sloe Punica granatum Ροδιά Pomegranate Pyrus amygdaliformis Vilm. Γκορτσιά Almond-leaf pear Robinia pseudoacacia Ψευδακακία Black locust Θάµνοι (Shrubs) Rubus spp. Bάτος, βατόµουρο Berries Berberis spp. Βερβερίδα Barberry Cactus spp. Κάκτος Cactus Citrus spp. Πχ. πορτοκαλιά Citrus trees Crataegus spp. Κράταιγος Hawthorn Ilex aquifolium Αρκουρδοπούρναρο Holly Juniperus nana Syme. Άρκευθος Juniper Juniperus oxycedrus Άρκευθος Prickly juniper Pyracantha coccinea M.J.Roe Πυράκανθα Firethorn Quercus coccifera Πουρνάρι Kermes oak Rosa spp. Τριανταφυλλιά Rose Ruscus aculeatus Ρούσκος ο ακιδωτός Butcher's broom 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Asaeda T., Ca V. and Wake A Heat storage of pavement and its effect on the lower atmosphere. Atmos. Environ. 30: Bradberry S. and Vale A Plants. Medicine 35(12): Buff W. and Dunk K Giftpflanzen in Natur und Garten. Paul Parey. Berlin und Hamburg. S Chiej. R Encyclopaedia of Medicinal Plants. MacDonald.

9 Frankie W.G., Thorp W.R., Schindler H.M., Ertter B. and Przybylski M Bees in Berkley? Fremontia. 30(3-4): Froberg B., Ibrahim D. and Furbee R.B Plant Poisoning. Emerg Med Clin N Am 25: Gupta V. and Mittal P Phytochemical and pharmacological potential of Nerium oleander: a review. International Journal of Pharmaceutical Science and Research (IJPSR). 1(3): Halpern M., Raats D. and Lev-Yadun S The Potential Anti-Herbivory Role of Microorganisms on Plant Thorns Plant Signaling & Behavior 2(6): Jelks, M Allergy Plants that Cause Sneezing and Wheezing. Tampa, FL: World-Wide Printing. Kuo F.E., and Sullivan W.C Environment and crime in the inner city: Does vegetation reduce crime? Environment and Behavior, 33(3): Kwong F.K and Cook B.W The complete Allergy Book. Sourcebooks Inc. Lasch EE, El Shawa R Multiple cases of cyanide poisoning by apricot kernels in children from Gaza. Pediatrics 68: 5 7. Lohr, V.I., Pearson-Mims C.H., Tarnai J. and Dillman, D.A How urban residents rate and rank the benefits and problems associated with trees in cities. J of Arbor. 30(1): McPherson E.G. and Muchnick J Effects of street tree shade on asphalt concrete pavement performance. J of Arbor., 31(6): Molyneux R.J., Lee S.T., Gardner D.R., Panter K.E. and James F Phytochemicals: The good, the bad and the ugly? Phytochemistry. 68: Nelson S., Shih R.D. and Balick M.J New York Botanical Garden, eds. Handbook of poisonous and injurious plants (2nd edn). New York. Ozturk M., Uysal I., Ggcel S., Mert T. Akcicek E. and Celik S Ethnoecology of poisonous plants of Turkey and northern Cyprus. Pak. J. Bot. 40(4): Παπαγεωργiου Β., Παπαγεωργiου Ι., Ζάγκας Θ., Ντούρµας Ν., Τσοτουλiδης Σ. και Τσαχουρίδης Α ηλητηριώδη φυτά στη φύση και στους χώρους αναψυχής (πάρκα, κήποι, παιδικές χαρές). Αναγνώριση, προφύλαξη. 12 ο Πανελλήνιο ασολογικό Συνέδριο. άσος και Νερό: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος. Watson W.A, Litovitz T.L and Rodgers G.C. Jr Annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med, 23(5): Websites

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι.

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα - Ιανουάριος 2016 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ; Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; Σκόπιμη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών φυτών στο ίδιο μέρος γης Δρ. Κωνσταντίνος Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές) ΑΘΡΟΙΣΜΑ VII. SPERMATOPHYTA Φυτά που σχηµατίζουν σπέρµατα (πολυκύταρες δοµές) SPERMATOPHYTA Yποάθροισµα I. Coniferophytina Yποάθροισµα II. Cycadophytina Yποάθροισµα III. Magnoliophytina Γ Υ Μ Ν Ο Σ Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων

Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος. Κατάλογος Προϊόντων Φυτώριο Καλλωπιστικών Στεργίου Χρήστος Κατάλογος Προϊόντων ΔΕΝΤΡΑ ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ (ACACIA CYANOPHYLLA) : ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ. ΣΑΚ. ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝ.ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22 ΑΛΜΥΡΙΚΙ (TAMARIX PARVIFLORA) : ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.22

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 5.3.2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 43 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002610131 2015-03-03

15REQ002610131 2015-03-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο: «Προµήθεια φυτικού υλικού (βολβοί, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή ανθόφυτα, θάµνοι, δένδρα)» Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έργο: «Προμήθεια φυτικού υλικού αποκλειστικά» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το προσωπικό του προγράμματος της νέας ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ κοινωφελούς εργασίας. Έργο με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ ΕΙ Η ΕΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ (O.T. 5, O.T. 11 και O.T. 16, O.T. 29) Α. ΕΝ ΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: Ο Τμηματάρχης. Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: Ο Τμηματάρχης. Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες: προστασία, διαχείριση και δυνατότητες αξιοποίησης»

«Εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες: προστασία, διαχείριση και δυνατότητες αξιοποίησης» Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου «Εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες: προστασία, διαχείριση και δυνατότητες αξιοποίησης» Εισηγητής: Νίκος Νικήσιανης Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Pendimethalin. Pendimethalin: 90% β/β min. Division, Hannibal, Η.Π.Α. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία

Pendimethalin. Pendimethalin: 90% β/β min. Division, Hannibal, Η.Π.Α. 2) FINCHIMICA S.p.A., Ιταλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 4 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 80275 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 50 Προς: BASF Ελλάς.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Taxus L. Τάξος, Ίταμος, η Ήμερο Έλατο

Taxus L. Τάξος, Ίταμος, η Ήμερο Έλατο Οικογένεια TAXACEAE Τα φυτά που περιλαμβάνει συνήθως είναι δίοικα αειθαλή δένδρα ή θάμνοι, με σπειροειδώς τοποθετημένα τα γραμμοειδή, επίπεδα φύλλα. Φυτά με ελάχιστους ή χωρίς ρητινοφόρους αγωγούς. Αρσενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία)

Η παλυνολογία εξετάζει την παλαιοβλάστηση τα παλαιο-περιβάλλοντα το παλαιο-κλίμα Την επίδραση του ανθρώπου (π.χ. γεωργία) ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑ Παλυνολογία είναι η μελέτη των κόκκων γύρεως (pollen) και των σπορίων (spores) Περιλαμβάνει και: βρυόφυτα (bryophytes), φύκη (phycophyta, algae) και μύκητες (mycophyta, fungi) Η παλυνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Λαφράνχης. Δένδρα και θάμνοι της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

Αντώνιος Λαφράνχης. Δένδρα και θάμνοι της Πανεπιστημιούπολης Πατρών Αντώνιος Λαφράνχης Δένδρα και θάμνοι της Πανεπιστημιούπολης Πατρών Πρόλογος Πολλοί άνθρωποι οργανώνουν μακρινές εκδρομές για να γνωρίσουν τις ομορφιές της φύσης και να χαρούν την ποικιλία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης.

Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης. 97 ΤΟ ΞΥΛΟ Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης. Συστατικά του ξύλου Κυτταρίνη ( cellulose). ( C 6 H 10 O 5 ) n Πολυµερές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.Ο.Γ. - Π.Σ.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΕΙΑΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΥ Protopulvinaria pyriformis ΣΕ ΦΥΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ;

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; Αλλεργία, όπως ορίζει και η λέξη, σημαίνει άλλο έργο. Είναι η μη αναμενόμενη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος του οργανισμού εναντίον ακίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡ1Υ-Χ38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΟΡ1Υ-Χ38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 08 Νοεµβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:20830 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. /νση : Τέρµα Οµόνοιας Ταχ. Κώδικας : 62125 Πληροφορίες. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae

Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae Σχεδόν πάντα ξυλώδη φυτά Συνήθως δεν υπάρχει περιάνθιο, όταν υπάρχει είναι οµοιοχλαµυδικό (= κάλυκας και στεφάνη όµοια περιγόνιο) Hamamelididae Fagales

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εργαστήριο Ανθοκομίας Βοτανική ταξινόμηση Ανθοκομία. (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη

1 Εργαστήριο Ανθοκομίας Βοτανική ταξινόμηση Ανθοκομία. (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 2 Η Ανθοκομία ασχολείται με την τεχνική της καλλιέργειας φυτών τα οποία χάρις στην ιδιαίτερη ομορφιά κάποιου μέρους τους ή του συνόλου τους χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα.

Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα. Cupressus sempervirens 31 Cupressus sempervirens «Swane s Gold» Κυπαρίσσι αειθαλές Φυτό με στενή κυλινδρική κόμη και κίτρινο φύλλωμα. 10 ì. -25 C Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι αειθαλές Ιθαγενές είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS. Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RE-THINK ATHENS Τα σημαντικότερα δέντρα που συναντώνται στην περιοχή παρέμβασης Η οδός Πανεπιστημίου και οι άλλοι κύριοι δρόμοι της περιοχής παρέμβασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου» Αγιά, Σάββατο, 25 Μαΐου Αειφορική Διαχείριση του Κισσάβου Γκάτσικος Αστέριος, Δασολόγος

«Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου» Αγιά, Σάββατο, 25 Μαΐου Αειφορική Διαχείριση του Κισσάβου Γκάτσικος Αστέριος, Δασολόγος Αγιά, Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 Αειφορική Διαχείριση του Κισσάβου Γκάτσικος Αστέριος, Δασολόγος Η έννοια «αειφορική διαχείριση» ισχύει για όλα τα φυσικά οικοσυστήματα και τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ.Φ.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας Καβάλα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

υμπτώματα για αναγνώριση

υμπτώματα για αναγνώριση Πολλά φυτά είναι δηλητηριώδη ή ικανά να προκαλέσουν εξαιρετικά αλλεργικές αντιδράσεις. Μερικά θα σας τρυπήσουν επίσης με τα αιχμηρά αγκάθια τους. Λίγα στην πραγματικότητα προκαλούν διαρκή βλάβη, αλλά μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων Η αναφυλακτική αντίδραση είναι μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που εξελίσσεται πολύ γρήγορα και μπορεί να είναι απειλητική για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ -------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 124(Ι) του 2001 78Α(Ι) του 2003.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3191,85 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια φυτών» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(τα ποσά σε χιλιάδες)

(τα ποσά σε χιλιάδες) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική

Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική Phytophthora ramorum: ένα αναδυόμενο παθογόνο δασικών και καλλωπιστικών φυτών σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική Παναγιώτης Τσόπελας ΕΛ.Γ.Ο.- Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Sudden oak death -

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2017. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑς ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗς ΞΥΛΕΙΑς ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕς ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΜΙΑ ςταθερη ΚΑΙ ΑςΦΑΛΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥςΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

27/4/2017. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑς ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗς ΞΥΛΕΙΑς ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕς ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΜΙΑ ςταθερη ΚΑΙ ΑςΦΑΛΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥςΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑς ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗς ΞΥΛΕΙΑς ΑΠΟ ΦΥΤΕΙΕς ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΜΙΑ ςταθερη ΚΑΙ ΑςΦΑΛΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥςΗ Δρ Κων/νος Σπανός ΕΛΓΟ - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Ο Ευκάλυπτος ο torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΟΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ α/α Είδος Μέγεθος Παρατηρήσεις-Μέτρα Ποσότητα Εκτιμώμενη Τιμή (Ευρώ) Συνολική Τιμή 1 Populus alba (Λεύκα η αργυρόφυλλη) μεγάλο Κακή σταθερότητα/επικίνδυνο/υλοτομία

Διαβάστε περισσότερα

(τα ποσά σε χιλιάδες)

(τα ποσά σε χιλιάδες) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3, 10 & 11/12/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae)

Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (Επικαιροποίηση 23-03-2015) Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Βακτήριο: Xanthomonadaceae) Το 2013 αναφέρθηκαν τα πρώτα σοβαρά κρούσματα προσβολών του επιβλαβούς οργανισμού Xylella

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Φ. ΟΡΓΑΝΗΣ 1,20 Δ.ΠΘ. 1,20 1,20 1,20 ΣΥΝΟΛΟ 32,300 0,000 1,320 1,320 30,980 ΣΥΝΟΛΟ 0,08 0,08 0,08 0,08 ΣΥΝΟΛΟ 0,30 0,00 0,30 0,30

Δ.Φ. ΟΡΓΑΝΗΣ 1,20 Δ.ΠΘ. 1,20 1,20 1,20 ΣΥΝΟΛΟ 32,300 0,000 1,320 1,320 30,980 ΣΥΝΟΛΟ 0,08 0,08 0,08 0,08 ΣΥΝΟΛΟ 0,30 0,00 0,30 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολή προσφορών EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Δ.Α.Π.Κ EΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ : ΔΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 ΔΕΛΦΟΙ : 14/11/2014 ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/4540 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΞΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΞΥΛΟΥ Δρ. Δημητρίου Μπιρμπίλη Έκτακτου Συνεργάτη του τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου Παράρτημα Καρδίτσας, ΤΕΙ Λάρισας Καρδίτσα 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA Θάλεια Πισσίδου Λεμεσός, Μάιος 2017 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου

Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου Επιλογή Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου Kλίμα Έδαφος Νερό Φυσικοί κινδύνοι Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Ευαισθησία σε ασθένειες Θέματα βιοποικιλότητας 1 2 Είδη Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ.Φ.Ε.)

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ.Φ.Ε.) ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ.Φ.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας (Η παρουσίαση-ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ τα διάφορα στρώματα ενός κορμού δένδρου εξωτερικός φλοιός εσωτερικός φλοιός κάμβιο σομφό εγκάρδιο Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά που διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11 ο ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ 1 ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ 2 ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ Μυκορριζική συμβίωση: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ ριζών μυκήτων / εκδηλώνεται με σχηματισμό ξεχωριστών οργάνων =μυκόρριζες Κατηγορίες μυκόρριζων ενδομυκόρριζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 240/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.9.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεµβρίου 2002 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 1999/105/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 Μια αληθινή ιστορία... Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1920.. Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α.

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Το μπόλντο ανήκει στην οικογένεια των Monimiaceae. Eίναι αυτοφυές της περιοχής των Άνδεων της Χιλής και του Περού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ.Φ.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Δασολόγος Αλκιβιάδης Τσιτσώνης Δνση Δασών Περιφέρειας Α. Μ. Θρ. Συντονιστής Δ.Φ.Ε. Ν. Καβάλας (Η παρουσίαση-ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

Stomp Aqua 455 CS. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Stomp Aqua 455 CS Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7930/4-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν προέρχονται από αμινοξέα - Σχηματίζονται κατά το μεταβολισμό των τερπενίων με ενσωμάτωση 1 Ν. Μονοτερπένια σεσκιτερπένια. 2 ισοπρένια 3 ισοπρένια

Δεν προέρχονται από αμινοξέα - Σχηματίζονται κατά το μεταβολισμό των τερπενίων με ενσωμάτωση 1 Ν. Μονοτερπένια σεσκιτερπένια. 2 ισοπρένια 3 ισοπρένια ΤΕΡΠΕΝΙΚΑ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ Δεν προέρχονται από αμινοξέα - Σχηματίζονται κατά το μεταβολισμό των τερπενίων με ενσωμάτωση 1 Ν Μονοτερπένια σεσκιτερπένια C10 C15 2 ισοπρένια 3 ισοπρένια Προέλευση Nymphaea alba,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός

Αρχιτεκτονική Τοπίου. Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης. Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Αρχιτεκτονική Τοπίου Διδάσκων: Ιωάννης Τσαλικίδης Συνεργάτες: Ελένη Αθανασιάδου Μαρία Λιονάτου Ευθύμης Χαραλαμπίδης Βασίλης Χαριστός Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Stomp 330 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Stomp 330 EC Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 7070/16-3-2009 Περιεχόμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ Π. 1, και ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2 1 δάσκαλος, οικονομολόγος, Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης 2 γεωπόνος Γ.Π.Α., 30 ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θ. Κ. Τσιτσώνη 1, Θ. Α. Σαμαρά 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.7: Κρίσιμα σημεία ελέγχου και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα 29 6-2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 125046 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑ 10 / 11 Παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων και δυνατότητες για ενεργειακή και χημική αξιοποίηση: μια σταθερή και ασφαλής επένδυση Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και ενώσεις ιδιωτών δασοκαλλιεργητών

Δικαιούχοι Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και ενώσεις ιδιωτών δασοκαλλιεργητών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Περιγραφή των γενικών όρων Περιγραφή ανά Μέτρο 12. Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Νatura 2000 8.2.1 Νομική βάση Άρθρο 30 του Καν. 1305/2013 Σημείο 8.2.(ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων (± τυπικό σφάλμα) των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα