Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου. και τη Νότια Αυστραλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου. και τη Νότια Αυστραλία"

Transcript

1 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην τελευταία τάξη του λυκείου στην Ελλάδα και τη Νότια Αυστραλία Κατερίνα Γιωτοπούλου Teaching literature in the last year of secondary education in Greece and South Australia: This presentation compares the learning area of Modern Greek and English in the secondary education in both Greece and South Australia. It particularly focuses in the subject Modern Greek literature in the last year of high school in Greece and the subject English Studies in Year 12 in South Australia. We are interested in the way that literature and the learning area are specified in both systems and the curriculum contents and achievements standards. Furthermore we try to discover some theories, which these teaching programs in Greece and Australia reflect and the reason why these theories and perceptions prevailed in education Το αντικείμενο της έρευνας Η ανακοίνωση εξετάζει το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης στην Ελλάδα στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και το μάθημα των Αγγλικών Σπουδών (English Studies) στη 12η τάξη (Year 12) στη Νότια Αυστραλία. Λαμβάνουμε υπόψη μόνο την περίπτωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην πολιτεία της Νοτίου Αυστραλίας, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας είναι αποκεντρωμένο και οργανώνεται σε πολιτειακή βάση. Παρουσιάζονται μερικά από τα μέχρι τώρα πορίσματα μιας έρευνας που αφορά πολλές πτυχές του αντικειμένου, είναι σε εξέλιξη και επομένως τα όποια συμπεράσματα διατυπωθούν τελούν υπό αναθεώρηση. Λαμβάνεται υπόψη το επίσημο υλικό που προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για το σχολικό έτος Το υλικό που παίρνουμε ως σημείο αναφοράς για την παρουσίαση του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος είναι 1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο ΦΕΚ 304β/ deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf και αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 529 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

2 Κατερινα Γιωτοπουλου και από το Υπουργείο Παιδείας της Νοτίου Αυστραλίας για το σχολικό έτος Σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νοτίου Αυστραλίας προσφέρεται το μάθημα των Αγγλικών (English). Στην τελευταία (12η) τάξη ειδικότερα προσφέρεται αυτό των Αγγλικών Σπουδών (English Studies) ως ένα από τα μαθήματα που μπορούν οι τελειόφοιτοι να επιλέξουν για την κατάκτηση του SACE (South Australian Certificate of Education), του Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης της Νοτίου Αυστραλίας. Στην ίδια τάξη προσφέρονται επίσης και άλλα μαθήματα Αγγλικής, όπως English Communication, English as Second Language και English as Second Language studies. Στην Ελλάδα σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνεται η Γλωσσική Διδασκαλία (Nεοελληνική Γλώσσα) από τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας (Νεοελληνική Λογοτεχνία). Ειδικότερα στη Γ Λυκείου στη Θεωρητική Κατεύθυνση διδάσκεται επιπλέον ένα ακόμη μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με διαφορετικό περιεχόμενο και δομή από τα μαθήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των άλλων τάξεων καθώς κι αυτό που διδάσκονται οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων της Γ Λυκείου. Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης εισήχθη στο λύκειο 1999 (σχολικό έτος ). Η εισαγωγή του μαθήματος αποτέλεσε καινοτομία, γιατί διδάσκονται ολόκληρα έργα, θεματικές ενότητες, προσωπογραφίες συγγραφέων κ.ά. Και το μάθημα των Αγγλικών Σπουδών της 12ης τάξης και το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι μαθήματα της τελευταίας τάξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όσοι τα επιλέγουν ο βαθμός τους σ αυτά προσμετράται στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δυο είναι μαθήματα που αξιολογούνται με εξωτερικές εξετάσεις, δηλαδή οι μαθητές εξετάζονται με κοινά θέματα σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο. Επιπλέον συνοδεύονται με τη φήμη του απαιτητικού μαθήματος και προκαλούν αμηχανία ή φόβο τόσο στους μαθητές όσο και στους φιλολόγους που αναλαμβάνουν να τα διδάξουν. 2 γυμνάσιο, 2. το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3. την Υπουργική Απόφαση 8212 /Γ2/ Θέμα Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131β / , που αφορά το Λύκειο και 4. το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Ενιαίου Λυκείου, αριθμ /Γ2, ΦΕΚ Β 1064/ , που αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. Το υλικό που παίρνουμε ως σημείο αναφοράς για την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος στη Νότια Αυστραλία είναι 1. South Australia Curriculum, Standards and Accountability (SACSA) Framework, που αποτελεί το προγραμματικό πλαίσιο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 2. Stage 1 and Stage 2. English. Curriculum Statements SSABSA/ SACE, που καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα στις δύο τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (11η και 12η τάξη) για την απόκτηση του SACE, του Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Νοτίου Αυστραλίας. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 530"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

3 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο μαθημάτων Το αναλυτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα σπουδών είναι ένα διάγραμμα ή ένας κατάλογος από επιδιώξεις της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης κατά εκπαιδευτική βαθμίδα ή σχολικό τύπο, τάξη και γνωστικό αντικείμενο. Δηλαδή δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και γενικά ορίζει έμμεσα ή άμεσα αφενός το περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας και αφετέρου τις ανατροφοδοτικές διαδικασίες. Πρόκειται στην ουσία για το πρόγραμμα ενός γνωστικού αντικειμένου, το οποίο σε πρακτικό επίπεδο απαντά στα ερωτήματα ποια ύλη, για ποιο σκοπό, σε ποια τάξη και με ποια σειρά πρέπει να διδαχθεί ή ποιες γνώσεις πρέπει να μεταδοθούν στους μαθητές μιας συγκεκριμένης σχολικής βαθμίδας ή ενός συγκεκριμένου σχολικού τύπου. 3 Τα αναλυτικά προγράμματα των δύο συστημάτων έχουν αρκετές διαφορές αλλά και αρκετές ομοιότητες. Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Αγγλικών για τις δυο τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νότια Αυστραλία αποτελείται από τα εξής μέρη: 4 Rationale: αιτιολόγηση βασικές αρχές Advice for Students: συμβουλές προς τους μαθητές Goals: σκοποί Strands: παράμετροι, διαστάσεις του μαθήματος Στο κεφάλαιο που αναφέρεται ειδικότερα στο μάθημα των Αγγλικών Σπουδών (English Studies): Learning Outcomes: (επιδιωκόμενα) μαθησιακά αποτελέσματα Structure and Organisation: δομή και οργάνωση του μαθήματος Scope: διδακτέα ύλη Assessment: αξιολόγηση Moderation: προσαρμογή 5 Support Materials: υποστηρικτικό υλικό Επίσης βασικό εργαλείο του εκπαιδευτικού αποτελεί και Εγχειρίδιο του μαθήματος (Learning Area Manual), 6 το οποίο περιλαμβάνει: Βασιλική Δενδρινού και Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλη, Προγράμματα Σπουδών στη σχολική εκπαίδευση: Έννοιες και όροι, Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, τόμος 1, Σεπτέμβριος 1999 Ιούνιος edu.gr/periodiko/periodiko1st/glossika/ksohelis/1.htm Stage 1 and Stage 2. English. Curriculum Statement SSABSA/SACE. English Studies Stage 2. Curriculum Statement. Πρόκειται για μια διαδικασία προσαρμογής που αποσκοπεί στην αποφυγή διαφορών στον τρόπο αξιολόγησης από σχολείο σε σχολείο. English Learning Area Manual SSABSA/SACE. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 531 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

4 Κατερινα Γιωτοπουλου Assessment Components: τα συστατικά της αξιολόγησης List of prescribed texts: ο κατάλογος προεπιλεγμένων έργων Individual Study: η ατομική μελέτη Στην Ελλάδα το Αναλυτικό Πρόγραμμα ονομάζεται Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών και τόσο αυτό του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γενικά 7 όσο και της Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 8 Το πλαίσιο Οι αρχές Σκοπός γενικοί στόχοι Ειδικοί σκοποί άξονες Μεθοδολογία Περιεχόμενο δομή και διάταξη της ύλης Αξιολόγηση Στην Ελλάδα χρειάζεται να επισημάνουμε εξάλλου μια σημαντική διαφορά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ειδικότερα το αναλυτικό πρόγραμμα συγκεκριμένων μαθημάτων συνδέεται στενά όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με τα σχολικά εγχειρίδια και συναποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 9 Επομένως πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του το περιεχόμενο του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος. 10 Από τα μέρη του αναλυτικού προγράμματος εδώ θα αναφερθούμε μόνο στην παρουσίαση του περιεχομένου, δηλαδή της διδακτέας ύλης του μαθήματος στις δύο χώρες. Ο προσδιορισμός της λογοτεχνίας ως γνωστικό αντικείμενο στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας Αρχικά είναι απαραίτητο να ανιχνεύσουμε τι ορίζεται ως λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, έτσι όπως περιγράφεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της λογοτεχνίας σε όλες τις τάξεις της 7 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας sch.gr/download/lessons/hellenic/epps-keimena.zip 8 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Ενιαίου Λυκείου, ΦΕΚ Β 1064/ Βασιλική Δενδρινού και Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλη, Προγράμματα Σπουδών στη σχολική εκπαίδευση: Έννοιες και όροι, Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, τόμος 1, Σεπτέμβριος 1999 Ιούνιος edu.gr/periodiko/periodiko1st/glossika/ksohelis/1.htm 10 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση, Θετική κατεύθυνση (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 532"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

5 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο χωρών. Η λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας δεν αποτελεί αυτοτελές μάθημα, αλλά είναι ενσωματωμένη στο μάθημα των Αγγλικών (English) που περιλαμβάνει την ενασχόληση τόσο με τη γλώσσα όσο και με τα κείμενα, λογοτεχνικά ή μη. Στο μάθημα των Αγγλικών δηλαδή περιλαμβάνεται και η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων και η προσέγγισή τους υπηρετεί τους γενικότερους σκοπούς του μαθήματος των Αγγλικών. Πιο συγκεκριμένα, το αναλυτικό πρόγραμμα στον πίνακα που αποτυπώνει το περίγραμμα των κειμένων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας στο μάθημα των Αγγλικών, αναφέρονται τρεις κατηγορίες κειμένων: Λογοτεχνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κείμενα της καθημερινής ζωής. 11 Κάτω λοιπόν από την προμετωπίδα λογοτεχνία περιλαμβάνονται τα εξής: κινηματογραφικές ταινίες, μυθιστορήματα, βιογραφίες, ταινίες ντοκιμαντέρ, διηγήματα, εικονογραφημένα βιβλία, ποίηση, παραδοσιακές ιστορίες και θεατρικά κείμενα, στίχοι τραγουδιών, μεταφρασμένα έργα. Και τα είδη αυτά μάλιστα κατατάσσονται ως εξής: Κλασική λογοτεχνία (αυτοβιογραφία και βιογραφία, δράμα, δοκίμια, επεξηγηματικά κείμενα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, εκκλησιαστικά κείμενα, ιστορίες των ιθαγενών και γενικά ιστορίες διαφόρων πολιτισμών, ταινίες, μύθοι θρύλοι παραμύθια, αφηγηματική, δραματική και λυρική ποίηση, σονέτα, ωδές, μπαλάντες, μυθιστορήματα και διηγήματα, παραστάσεις κλασικού δράματος και ποίησης), σύγχρονη λογοτεχνία (αυτοβιογραφία, βιογραφία, ντοκιμαντέρ, περιστατικά, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, μυθιστορήματα και διηγήματα, παραστάσεις σύγχρονου δράματος και ποίησης, εικονογραφημένα βιβλία, βιβλία χωρίς κείμενο, αλφαβητάρια, ποίηση, προσχεδιασμένο και αυτοσχέδιο δράμα, μοντέρνα θεατρικά έργα και αφηγήσεις, ποιήματα, ιστορίες και θεατρικά έργα των μαθητών), λαϊκή λογοτεχνία (κινούμενα σχέδια και κόμικς, αστεία, γρίφοι, χιουμοριστικοί στίχοι, στίχοι τραγουδιών, τηλεοπτικές σειρές και βιντεοκλίπ, πεζογραφία για εφήβους, ρομαντικά βιβλία, βιβλία τρόμου και γενικώς όσα απευθύνονται σε ειδικό κοινό, περιοδικά, βιβλία με σπαζοκεφαλιές, διαδραστικά κείμενα, βιβλιοκριτικές και κριτικές κινηματογραφικών ταινιών, ταινίες). 12 Η παραπάνω περιγραφή μας δίνει την αφορμή να συμπεράνουμε πως διαφαίνεται μια ευρύτατη αντίληψη στην έννοια και τον ορισμό της λογοτεχνία, η οποία απομακρύνεται από την παραδοσιακή αντίληψη περί λογοτεχνικού κανόνα. 13 Η διάκριση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και μη λογοτεχνικό φαίνεται αρκετά χαλαρή. Πιθανόν σ αυτήν την περίπτωση να φαίνεται η επίδραση των αποδομιστικών θεωρητικών αντιλήψεων, μιας και η θεωρία της αποδόμησης τείνει να αμβλύνει τα διαχωριστικά 11 South Australia Curriculum, Standards and Accountability Framework. English. Curriculum Scope and Standards, σ ό.π. σ Λογοτεχνικός Κανόνας είναι το λογοτεχνικό σύστημα που επιβάλλεται εμβληματικά για μια περίοδο (Άννα Τζούμα, Εκατό χρόνια νοσταλγίας. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα Έθνος, Μεταίχμιο, 2007), το corpus των καταξιωμένων από την παράδοση και την κριτική λογοτεχνικών έργων και συγγραφέων (Μαρία Κ. Πεσκετζή, Θεωρία της λογοτεχνίας και νεοελληνική λογοτεχνική κριτική, Εκδόσεις Σαββάλας, 2003:18). Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 533 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

6 Κατερινα Γιωτοπουλου όρια του λογοτεχνικού από το μη-λογοτεχνικό, να διευρύνει τη ζώνη του μεθοριακού, του περιθωριακού και του πάρεργου. 14 Αντίθετα με πιο έμμεσο τρόπο οριοθετείται η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο στα επίσημα ντοκουμέντα της ελληνικής εκπαίδευσης: Το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει ότι διδάσκονται λογοτεχνικά κείμενα, που καλύπτουν ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, σενάριο, λογοτεχνικό δοκίμιο. [Διδάσκονται κείμενα] δημοτικά ή λόγια, καθιερωμένων συγγραφέων, παλαιότερων, νεότερων ή σύγχρονων. 15 Επίσης αναφέρεται ότι η διάκριση [από το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας] κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί, διότι η λογοτεχνία συνιστά μια ειδική χρήση της γλώσσας κατεξοχήν δημιουργική και γι αυτό κατεξοχήν μορφωτική. Επίσης διότι εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα [ποιότητες, στάσεις, αξίες] κατά το αναλυτικό πρόγραμμα που κατεξοχήν ενισχύουν και διευρύνουν το αίτημα της ανθρωπιστικής παιδείας. Επιπλέον η χώρα μας διαθέτει [και παράγει] υψηλής ποιότητας και με παγκόσμια αναγνώριση λογοτεχνία, οι δημιουργοί της οποίας είναι οι μεγάλοι και οι πραγματικοί δάσκαλοι. 16 Επομένως η λογοτεχνία προσδιορίζεται με πιο παραδοσιακό τρόπο σε σχέση με τον τρόπο που προσδιορίζεται η λογοτεχνία στο αναλυτικό πρόγραμμα της Νοτίου Αυστραλίας. Υιοθετείται η αντίληψη της διαφοροποίησης λογοτεχνικού από μη λογοτεχνικό λόγο και η έννοια της λογοτεχνίας προσδιορίζεται σε σχέση με τη γλωσσική έκφραση. Αντικείμενο επεξεργασίας γίνονται αποκλειστικά γραπτά κείμενα με αποκλειστικά γραπτά κείμενα. Είναι φανερή η επίδραση της παραδοσιακής αντίληψης του λογοτεχνικού κανόνα. Εκφράζεται επίσης η αντίληψη περί υψηλής λογοτεχνίας και της αποδίδεται ένας ρόλος ηθικός και ιδεολογικός. Η διδακτέα ύλη, το περιεχόμενο των δύο μαθημάτων Στην Αυστραλία δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο. Κάθε χρόνο (από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς) δημοσιεύεται ένας κατάλογος προεπιλεγμένων έργων (list of prescribed texts). Από αυτόν τον κατάλογο οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα περισσότερα από τα κείμενα που θα επεξεργαστούν με τους μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στα οποία οι μαθητές θα αξιολογηθούν τόσο από το διδάσκοντα όσο και από τη συμμετοχή τους σε εξωτερικές εξετάσεις (κοινές για όλα τα σχολεία της πολιτείας με εξωτερικούς βαθμολογητές). Επίσης οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν και κείμενα εκτός καταλόγου για την ατομική τους εργασία. 14 Λίζυ Τσιριμώκου, Τα όρια του δομισμού και το έργο της αποδόμησης, Συνέδριο Χώρες της Θεωρίας. Ιστορία και Γεωγραφία των κριτικών αφηγημάτων, Λευκωσία Σεπτεμβρίου 2005, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. 15 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο. ΦΕΚ 304β/ Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης. 16 Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι αρχές. pi-schools.sch.gr/download/lessons/hellenic/epps-keimena.zip Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 534"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

7 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου Οι μαθητές καλούνται να διεκπεραιώσουν ποικίλες εργασίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 17 κοινές για όλη την τάξη, ατομικές εργασίες, μελέτη παράλληλων κειμένων, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου κ.λπ. που αφορούν μια ποικιλία κειμενικών ειδών, όπως ταινίες, εκτενή αφηγηματικά πεζογραφήματα, γραπτά θεατρικά κείμενα, τουλάχιστον χίλιοι στίχοι ποίησης, κάποια μικρά κείμενα για κριτική ανάγνωση. Δε διδάσκονται όλοι οι μαθητές τα ίδια κείμενα. Ο κατάλογος λειτουργεί ως μια δεξαμενή από όπου οι καθηγητές και οι μαθητές επιλέγουν τα κείμενα που θα επεξεργαστούν (κάποια προέρχονται υποχρεωτικά από τον κατάλογο). Το μάθημα περιλαμβάνει και άλλα κείμενα εκτός καταλόγου. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, να διατρέξουμε τον κατάλογο αυτό γιατί απηχεί την αντίληψη, το πνεύμα της διδακτέας ύλης. Καταρχήν δηλώνονται κάποια κριτήρια κατάρτισης αυτού του καταλόγου. 18 Επιλέγονται κείμενα που αντέχουν στην εντατική μελέτη, εγείρουν ενδιαφέροντα θέματα, προσφέρουν προκλητικές ιδέες είναι κατάλληλα και για τα δύο φύλα είναι κατάλληλα για την ηλικία και την ανάπτυξη των μαθητών και να απηχούν τους κοινωνικούς κανόνες και προσδοκίες. Ο κατάλογος στο σύνολό του πρέπει να προσφέρει ποικιλία τύπων κειμένων και κειμενικών ειδών να είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα μαθητών και για τους μαθητές που τα αγγλικά είναι δεύτερη γλώσσα να απηχεί την πολιτιστική ποικιλομορφία της αυστραλέζικης κοινωνίας να διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στα νέα και στα καθιερωμένα έργα να περιλαμβάνει κείμενα με θετική προοπτική. Τα κριτήρια κατάρτισης του καταλόγου δεν είναι καθαρά λογοτεχνικά, δεν δίνεται έμφαση στους καθιερωμένους και αναγνωρισμένους συγγραφείς. Δεν είναι κριτήρια ιστορικά, αλλά μαθητοκεντρικά, κοινωνικά, ιδεολογικά. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι στη θέση του λογοτεχνικού κανόνα εντοπίζουμε έναν κοινωνικό κανόνα. Οι κοινωνικοί περιορισμοί και η αντίληψη της πολιτικής ορθότητας μάλλον απηχεί την κοινωνία, την ιστορία και την κυρίαρχη ιδεολογία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας τον κατάλογο αυτό οδηγούμαστε σε κάποιες παρατηρήσεις για τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ως προς το είδος, ο κατάλογος περιλαμβάνει 58 κείμενα ή ανθολογίες: 17 English. Curriculum Statement SSABSA/SACE. English Studies Stage 2. Curriculum Statement. Scope, σ English Learning Area Manual SSABSA/SACE, σ. 83. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 535 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

8 Κατερινα Γιωτοπουλου 14 θεατρικά κείμενα 16 κινηματογραφικές ταινίες 8 ποιητικές ανθολογίες 20 πεζά. Ως προς τη χρονική περίοδο, η πλειονότητα είναι έργα σύγχρονα και μάλιστα πολλά είναι των τελευταίων χρόνων. Στον κατάλογο του 2006 υπάρχει ακόμη και κείμενο που έχει δημοσιευθεί το 2005 (το θεατρικό κείμενο του David Williamson, Influence, 2005). Από τα 14 θεατρικά κείμενα, ένας συγγραφέας είναι προγενέστερος του 20ού αιώνα (ο William Shakespeare) και ένας ανήκει στον 21ο αιώνα. Από τις 16 ταινίες, τρεις έχουν προβληθεί τον 21ο αιώνα. Από τα 20 πεζά, δύο είναι του 19ου αιώνα (Jane Austin, Pride and Prejudice και Thomas Hardy, Tess of the D Urbervilles) και τρία έχουν εκδοθεί τον 21ο αιώνα. Ως προς την εθνική προέλευση των δημιουργών (εννοούμε συγγραφέα ή κινηματογραφιστή), από τους είναι Αυστραλοί (συμπεριλαμβανομένων και όσων είναι μεν Αυστραλοί αλλά έχουν άλλη καταγωγή) και από αυτούς 3 είναι ιθαγενείς 2 είναι Νεοζηλανδοί και 1 Maori 12 είναι Βρετανοί 10 Αμερικανοί (συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν κι άλλη καταγωγή) 1 Ιρλανδός (Samuel Beckett) και 1 Βορειοιρλανδός (Seamus Dean) 1 Καναδός (Alistair MacLeod) 1 Ινδή που γράφει στα αγγλικά (Arundhati Roy). Από τις 8 ποιητικές ανθολογίες οι πέντε αφορούν την ποίηση της Αυστραλίας (έτσι όπως φαίνεται από τους τίτλους, π.χ. Inside Black Australia, Australian Verse: An Oxford Anthology κ.ά.) και οι τρεις είναι ανθολογίες της παγκόσμιας ποίησης με έμφαση όμως στην αγγλόφωνη. Ως προς τη θέση της ξένης λογοτεχνίας, από τους 7 μη αγγλόφωνους δημιουργούς, έχουμε: ένας Νορβηγός (Henrik Ibsen) ένας Γαλλορουμάνος (Eugene Ionesco) ένας Αυστριακός (Fred Zinnemann) ένας Κινέζος (κινηματογραφιστής, Zhang Yimou) ένας Νιγηριανός (Chinua Achebe) μια Χιλιανή (Isabel Allende) ένας Γερμανός (Bernard Schlink). Οι δημιουργοί, των οποίων τα έργα που περιλαμβάνονται τελικά, είναι καταξιωμένοι και αναγνωρισμένοι με την έννοια ότι είναι βραβευμένοι, διάσημοι, πολυδιαβα- Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 536"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

9 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου σμένοι και έχουν δεχτεί θετικές κριτικές. Δεν πρόκειται κατ ανάγκη για τους καταξιωμένους από την ιστορία της λογοτεχνίας δημιουργούς. Εξάλλου στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας η διδασκαλία των Αγγλικών δεν στηρίζεται σε υποχρεωτικά σχολικά εγχειρίδια. Οι μαθητές αγοράζουν ή συνηθέστερα δανείζονται από τη βιβλιοθήκη του σχολείου το βιβλίο με το κείμενο που μελετούν κάθε φορά. Στην Ελλάδα τώρα υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος, 19 δομείται σε δύο ευρύτερα λογοτεχνικά γένη-άξονες, την Ποίηση (4 νεότητες) και την Πεζογραφία (4 ενότητες). Συνολικά 8 ενότητες, που αποτελούν και τη διδακτέα ύλη του μαθήματος. 20 Τα κείμενα συνοδεύονται από σύντομα εισαγωγικά σημειώματα, από σχόλια ερμηνευτικά και επεξηγηματικά, από εικόνες που έχουν το χαρακτήρα ενός επικουρικού διδακτικού υλικού ( που προεκτείνει και φωτίζει το περιεχόμενο των κειμένων ) 21 και γενικά από εικαστικό υλικό. Επίσης, τα κείμενα συνεπικουρούνται από παράλληλα κείμενα, από πίνακες, ερωτήσεις και προτάσεις για δημιουργικές εργασίες. Υπάρχει και ένα τρίτο μέρος, που λειτουργεί ως Παράρτημα και περιλαμβάνει ποικίλα συνοδευτικά κείμενα, δοκιμιακά ή λογοτεχνικά παράλληλα. 22 Τα παράλληλα αυτά κείμενα είναι αποσπάσματα από κριτικά κείμενα γνωστών και καταξιωμένων κριτικών της λογοτεχνίας σχετικά με διάφορα θέματα της επεξεργασίας των ποιητικών και πεζών κειμένων. Τα κείμενα αυτά φωτίζουν περισσότερο την κάθε διδασκόμενη ενότητα και δίνουν στοιχεία που ενδεχομένως βοηθούν τη διδασκαλία στην τάξη, καθώς και την καλύτερη προσέγγιση της λογοτεχνίας γενικότερα. 23 Μελετώντας τα περιεχόμενα του σχολικού βιβλίου λοιπόν οδηγούμαστε σε κάποιες παρατηρήσεις. Ως προς το είδος, δεν περιλαμβάνεται κανένα θεατρικό κείμενο και καμιά κινηματογραφική ταινία. Περιλαμβάνονται 4 κεφάλαια με ποίηση. Σε αυτά υπάρχουν 2 εκτενή ποιητικά έργα και 1 ενότητα είναι θεματική ενότητα, δηλαδή περιλαμβάνει 13 ποιήματα με κοινό θέμα ( ποιήματα για την ποίηση ) και 1 κεφάλαιο παρουσιάζει την προσωπογραφία μιας ποιήτριας, δηλαδή περιλαμβάνει 6 ποιήματα μιας ποιήτριας ( Η ποιήτρια Κική Δημουλά ). Στα 28 κείμενα, υπάρχουν 21 ποιήματα και περιλαμβάνονται ακόμη 4 κεφάλαια με πεζά. Σε αυτά 3 κεφάλαια περιέχουν από ένα αυτοτελές πεζογράφημα και 1 κεφάλαιο με άλλη μια προσωπογραφία ενός πεζογράφου αυτή τη φορά, δηλαδή 6 διηγήματα του ίδιου συγγραφέα ( Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου ). 19 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Ενιαίου Λυκείου. ΦΕΚ Β 1064/ ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση, Θετική κατεύθυνση (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα Πρόλογος σ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Ενιαίου Λυκείου. ΦΕΚ Β 1064/ Δομή, διάταξη της ύλης. 22 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση, Θετική κατεύθυνση (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα Πρόλογος, σ ό.π. σ. 10. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 537 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

10 Κατερινα Γιωτοπουλου Ως προς τη χρονική περίοδο, τα πιο πρόσφατα είναι 3 ποιήματα του 1988 ( Τα αντικλείδια του Γιώργη Παυλόπουλου και το Κονιάκ Μηδέν Αστέρων και το Γας Ομφαλός της Κικής Δημουλά) και ένα διήγημα του Γιώργου Ιωάννου του 1984 ( Το Λειρί του Πετεινού ). Παλιότερο κείμενο είναι ένα ποιητικό έργο του ( Ο Κρητικός του Διονυσίου Σολωμού). Ως προς την εθνική προέλευση των δημιουργών, όλοι είναι Έλληνες. Επομένως η θέση της ξένης λογοτεχνίας είναι ανύπαρκτη στη Θεωρητική Κατεύθυνση Γ Λυκείου τουλάχιστον. Η κατάταξη της ύλης είναι κυρίως ειδολογική και ιστορική. Ακολουθείται ο λογοτεχνικός κανόνας, δηλαδή διδάσκονται οι καθιερωμένοι λογοτέχνες. Όλοι οι μαθητές έχουν διδαχτεί τα ίδια ακριβώς κείμενα, από το ίδιο ακριβώς εγχειρίδιο, που περιλαμβάνει πληροφορίες, γραμματολογικά στοιχεία, αναλυτικά σχόλια, κριτικές επισημάνσεις κ.λπ. Η αντιπαράθεση Τα δύο τελευταία χρόνια από το 2004 έως 2006 έχει ξεκινήσει μια εκτενή συζήτηση αντιπαράθεση για τον προσανατολισμό της ιστορικής και γλωσσικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία εκφράζεται και το αίτημα επιστροφής στα basics. Το θέμα έχει γίνει πρωτίστως αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και αφορμή για ανταλλαγή αλλεπάλληλων άρθρων στις εφημερίδες. Κατηγορείται το σχολείο ότι δεν διδάσκει την έξοχη, αξιοπρεπή (decent) λογοτεχνία, διατυπώνονται ενστάσεις για την απλοποίηση του μαθήματος (λίγα κείμενα). 24 Ότι ακόμη και από τα φιλολογικά τμήματα των πανεπιστημίων έχει αποκληρωθεί η λογοτεχνική κληρονομιά και οι κλασικοί, μιλούν για διάλυση της φιλολογικής παιδείας. 25 Ο ίδιος ο πρωθυπουργός 26 επιτέθηκε στο περιεχόμενο του μαθήματος των Αγγλικών χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος ως προς τα λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται σκουπίδια αντιπαραβάλλοντάς τα με την υψηλή λογοτεχνία. Άλλοι υπερασπίζονται το περιεχόμενο, το επίπεδο, την απαιτητικότητα, την ευρύτητα του μαθήματος, 27 το πολυπολιτιστικό του περιεχόμενο λόγω της πολυπολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας και τη διεύρυνση του λογοτεχνικού κανόνα ώστε να συμπεριλαμβάνει τα κλασικά έργα της λογοτεχνίας κι άλλων εθνοτικών και πολιτιστικών ομάδων 28 και υποστηρίζουν την ανάγκη ισορροπίας στην προσέγγιση κειμένων που ανήκουν στο δυτικό κανόνα και σε σύγχρονα κείμενα κοντά στις εμπειρίες των μαθητών Tony Thompson (English teacher), English lite is a tragedy for students, The Age, September 12, Peter Holbrook, Literary Paradise may soon be lost, The Australian, December 14, Steve Lewis και Imre Salusinszky, PM canes rubbish postmodern teaching, The Australian, April 21, Adele Horin, The expectations are far too great, The Sydney Morning Herald, April 29, Waleed Aly, Other traditions have classics too, The Age, April 29, Στις αρχές του 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο της Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, που Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 538"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

11 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου Στην Ελλάδα επίσης διατυπώνεται κάποια κριτική κυρίως από πανεπιστημιακούς 30 και το μάθημα και το περιεχόμενό του δεν έχει δεχτεί τα πυρά πολιτικών ή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Παρατηρήσεις Στην Αυστραλία τα δύο αντικείμενα (λογοτεχνία και γλώσσα) είναι συγχωνευμένα σε ένα, υπάρχει σύζευξη της διδασκαλίας της γλώσσας και της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας υποτάσσεται στη διδασκαλία της γλώσσας και μόνο στις Αγγλικές Σπουδές αυτονομείται εν μέρει. Η λογοτεχνία ορίζεται ευρύτατα. Οι μαθητές επεξεργάζονται ολόκληρα εκτενή κείμενα. Το σύστημα είναι αποκεντρωτικό και δίνει αρκετή αυτονομία στο δάσκαλο, αφού αυτός επιλέγει τα κείμενα που επεξεργάζεται η τάξη. Δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο. Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο αρχών, στόχων, προτεινόμενα κείμενα, γενικοί κανόνες προσέγγισης του μαθήματος. Δεν κυριαρχεί ο παραδοσιακός λογοτεχνικός κανόνας, αλλά διαμορφώνεται ένας κανόνας με ιδεολογικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν δίνεται έμφαση στην ιστορικότητα, αλλά στην επιλογή κειμένων κοντά στη ζωή και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και εξετάζονται πολλά σύγχρονα κείμενα και φιλμ. Οι κινηματογραφικές ταινίες αντιμετωπίζονται ως κομμάτι της διδακτέας ύλης. Η ξένη λογοτεχνία είναι παρούσα. Στην Ελλάδα από την άλλη η λογοτεχνία αποτελεί αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Η λογοτεχνία ορίζεται πιο παραδοσιακά ( η δημιουργική χρήση της γλώσσας ). Ενδιαφέρει ο ανθρωπιστικός ρόλος του μαθήματος. Στο μάθημα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης διδάσκονται ολόκληρα εκτενή κείμενα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές επεξεργάζονται κυρίως αποσπάσματα ή μικρά κείμενα. Το σύστημα είναι αρκετά συγκεντρωτικό. Υπάρχει ένα υποχρεωτικό σχολικό εγχειρίδιο, όπου εμπεριέχονται τα κείμενα, και επιπλέον εισαγωγικά σημειώματα, σχόλια, ερωτήσεις και εργασίες, παράρτημα με κριτικά σημειώματα, βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει και ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό ο λογοτεχνικός κανόνας, διδάσκονται μόνο λογοτεχνικά κείμενα καταξιωμένων συγγραφέων. Αποκλειστικά γραπτά κείμενα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας (και με αποκλειστικά γραπτά κείμενα). Η ξένη λογοτεχνία ανύπαρκτη. Καμιά ενασχόληση με άλλα είδη, όπως τον κινηματογράφο. απαντά στην επίθεση που έγινε στο μάθημα και τους διδάσκοντες κυρίως από τις σελίδες της εφημερίδας The Australian την περίοδο Η συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στις κατηγορίες για υποβάθμιση του επιπέδου και στενό ιδεολογικό χαρακτήρα του αναλυτικού προγράμματος και των διδακτικών μεθόδων. 30 Βλ. Θ. Ανθογαλίδου, Δ. Ρηγοπούλου. Διδάσκοντας λογοτεχνία στο ενιαίο λύκειο της μεταρρύθμισης, Το εικονικό σχολείο. Virtual School. The Sciences of Education Online, Τόμος 2, τεύχoς 1, Μάιος και Αθανάσιος Γκότοβος Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: δείκτες συνέχειας και μεταβολής Γλωσσικός υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, τόμος 1, Σεπτέμβριος 1999 Ιούνιος edu.gr/periodiko/periodiko1st/articles/ Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 539 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

12 Κατερινα Γιωτοπουλου Στην Αυστραλία η έννοια του κειμένου διευρύνεται. The term text is intended to refer to one or more text types. The term author is intended to refer to a writer or film-maker. The term reader is intended to refer to a reader or viewer. 31 Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα διδασκαλία της λογοτεχνίας σημαίνει σε ένα βαθμό διδασκαλία της ιστορίας της λογοτεχνίας (η τάση αυτή κάπως μειώνεται στη Θεωρητική Κατεύθυνση Γ Λυκείου), ενώ στην Αυστραλία όχι. Αν δεχτούμε ότι η νεωτερικότητα ως έννοια και δομή σκέψης συνδέεται με το έθνος/κράτος ως ιδεολογικό σύστημα, 32 τότε η ιστορία και η συγκρότηση της Αυστραλίας ως χώρας με χαρακτήρα πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και κατά μία έννοια και πολυγλωσσικό εκ των πραγμάτων, και όχι χωρίς παλινωδίες ή αντιφάσεις της επέτρεψε την αποδοχή των ιδεών της μετανεωτερικότητας και την απόπειρα εφαρμογής της στην εκπαίδευση. Επίσης, αν η μετανεωτερικότητα συνδέθηκε με την αμφισβήτηση της συσχέτισης της έννοιας της προόδου με την ιστορική συνέχεια και μνήμη, 33 τότε είναι εύλογο να βρουν οι μετανεωτερικές προσεγγίσεις σε αυτή τη χώρα εύφορο έδαφος. Η Αυστραλία είναι νέα χώρα, γι αυτό ίσως η γλωσσική και λογοτεχνική εκπαίδευση ευκολότερα απομακρύνεται από το δυτικό λογοτεχνικό κανόνα και την ιστορία της λογοτεχνίας σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες και στέκεται με μεγαλύτερη χαλαρότητα απέναντι στα είδη. Η κληρονομιά της παραδοσιακής αγγλόφωνης λογοτεχνίας υφίσταται, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή. Πρόκειται για μια κοινωνία πολυπολιτισμική που για λόγους και τυπικούς και ουσιαστικούς (λόγους αρχών και λόγους κοινωνικής ηρεμίας, κοινωνικής συμμόρφωσης, κοινωνικής υποχρέωσης και σεβασμού) προτείνονται προς επεξεργασία κείμενα συγγραφέων διαφόρων εθνοτήτων και κείμενα συγγραφέων ιθαγενών. Πάντα στην αγγλική γλώσσα (πρωτότυπα ή από μετάφραση). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι φανερή η περηφάνια για τον πλούτο και την ιστορία της λογοτεχνικής κληρονομιάς και η λογοτεχνική εκπαίδευση δεν αποκλίνει από αυτό, ακόμη και όταν το μάθημα δομείται διαφορετικά (όπως στη Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης). Στην Ελλάδα έντονη ακόμη η παρουσία του νεωτερικού, μιας και η νεωτερικότητα ως έννοια και δομή σκέψης συνδέεται με το έθνος/κράτος ως ιδεολογικό σύστημα. Τελικά και στα δύο συστήματα αποδίδεται στην εκπαίδευση (άρα και στη λογοτεχνία) ρόλος ιδεολογικός. Τις πτυχές αυτού του ρόλου, η εξέλιξη της έρευνας ελπίζουμε να φωτίσει. 31 Το διευκρινιστικό σχόλιο περιλαμβάνεται στα θέματα εξετάσεων του μαθήματος των Αγγλικών Σπουδών. 32 Μαρία Νικολακάκη, Ο εκσυγχρονισμός και το Εκπαιδευτικό Σύστημα στη Μετανεωτερικότητα: Μια σχέση εξελισσόμενη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 4, 2001, 33 ό.π. Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 540"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

13 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου Drama Texts ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ English Studies List of Prescribed Texts for 2006 Beckett, Samuel, Waiting for Godot, Faber Davis, Jack, No Sugar, Currency Enright, Nick, & Monjo, Justin, Cloudstreet, Currency Harrison, Jane, Stolen, Currency Ibsen, Henrik, A Doll s House, Penguin Ionesco, Eugène, Rhinocéros, Penguin Miller, Arthur, The Crucible, Penguin Pinter, Harold, The Caretaker, Faber Shaffer, Peter, Equus, Penguin Shakespeare, William, Richard III, Hamlet, King Lear, Othello. Various Stoppard, Tom, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Penguin Thomson, Katherine, Navigating, Currency Williams, Tennessee, The Glass Menagerie, Penguin Williamson, David, * Influence, Currency Film Texts Campion, Jane, The Piano Nair, Mira, Monsoon Wedding Coen, Joel, The Man Who Wasn t There Niccol, Andrew, Gattaca Fosse, Bob, Cabaret Perkins, Rachel, Radiance Gast, Leon, When We Were Kings Reed, Carol, The Third Man Heer, Rolf de, The Tracker Scott, Ridley, Blade Runner Lawrence, Ray, Lantana Tamahori, Lee, Once Were Warriors Leigh, Mike, Secrets and Lies Zhang, Yimou, Raise the Red Lantern Mamet, David, The Winslow Boy Zinnemann, Fred, High Noon Poetry Texts Barnes, J., & McFarlane, B., Cross Country, Out of print Gilbert, K. (ed.), Inside Black Australia, Penguin Hampton, S., & Llewellyn, K. (eds), The Penguin Book of Australian Women Poets, Penguin Leonard, John (ed.), Australian Verse: An Oxford Anthology, OUP Lever, S. (ed.), The Oxford Book of Australian Women s Verse, OUP McFarlane, P., & Temple, L. (eds), Blue Light, Clear Atoms, Pan Macmillan Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 541 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

14 Κατερινα Γιωτοπουλου McKenzie, J. (ed.), Lines to Time, Reed Education McKenzie, J. A., & McKenzie, J. K. (eds), The World s Contracted Thus, Out of print Prose Texts Achebe, Chinua, Things Fall Apart, Reed Education Allende, Isabel, Eva Luna, Penguin Austen, Jane, Pride and Prejudice, Penguin Barker, Pat, Border Crossing, Penguin Blain, Georgia, Candelo, Penguin Deane, Seamus, Reading in the Dark, Random House Drewe, Robert, The Shark Net, Penguin Grenville, Kate, Lilian s Story, Allen & Unwin Guterson, David, Snow Falling on Cedars, Allen & Unwin Hardy, Thomas, Tess of the D Urbervilles, Penguin Kesey, Ken, One Flew Over the Cuckoo s Nest, Pan Macmillan MacLeod, Alistair, No Great Mischief, Vintage McEwan, Ian, Atonement, Vintage Malouf, David, Fly Away Peter, Random House Orwell, George, Nineteen Eighty-Four, Penguin Roy, Arundhati, The God of Small Things, Harper Collins Schlink, Bernard, The Reader, Allen & Unwin Tan, Amy, The Kitchen God s Wife, Harper Collins Weller, Archie, Going Home: Storie, Allen & Unwin Winton, Tim, That Eye, the Sky, Penguin Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Ενιαίου Λυκείου θεωρητική κατεύθυνση ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Α. Ποίηση 1. Ο Κρητικός, Διονύσιος Σολωμός 2. Η σονάτα του σεληνόφωτος, Γιάννης Ρίτσος 3. Ποιήματα για την ποίηση: Κ. Π. Καβάφης, Καισαρίων, Ο Δαρείος, Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κώστας Καρυωτάκης, Μικρή Ασυμφωνία εις Α Μείζον Μαρία Πολυδούρη, Μόνο γιατί μ αγάπησες Γιάννης Σκαρίμπας, Χορός συρτός Μ. Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής Μανόλης Αναγνωστάκης, Επίλογος Νίκος Εγγονόπουλος, Ποίηση 1948 Μανόλης Αναγνωστάκης, Στον Νίκο Ε Οδυσσέας Ελύτης, Μικρή πράσινη Θάλασσα Γιώργης Παυλόπουλος, Τα Αντικλείδια Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 542"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

15 Η διδασκαλια της λογοτεχνιας στην τελευταια ταξη του λυκειου 4. Η ποιήτρια Κική Δημουλά: Ο Πληθυντικός Αριθμός, Τα Πάθη της Βροχής, Σημείο Αναγνωρίσεως, Σκόνη, Γας ομφαλός Β. Πεζογραφία 1. Το αμάρτημα της μητρός μου, Γεώργιος Βιζυηνός 2. Όνειρο στο κύμα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 3. Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Στρατής Δούκας 4. Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου: Μες στους Προσφυγικούς Καταυλισμούς, Το Γάλα, Παναγία η Ρευματοκρατούσα, Ομίχλη, Στου Κεμάλ το Σπίτι, Το Λειρί του Πετεινού Γ. Συνοδευτικά Κείμενα Ν. Αυστραλία Βιβλιογραφία/Πηγές SACSA South Australia Curriculum, Standards and Accountability (SACSA) Framework. SSABSA/SACE Curriculum, 2006 Stage 1 and Stage 2. English. Curriculum Statements SSABSA/SACE. SSABSA/SACE Manual, 2006 English Learning Area Manual SSABSA/SACE. Ελλάδα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 304β/2003 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο ΦΕΚ 304β/ ΕΠΠΣ Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. ΕΠΠΣ/ΠΣ ΦΕΚ 131β/2002 Υπουργική Απόφαση 8212 /Γ2/ Θέμα Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, ΦΕΚ 131β/ ΦΕΚ Β 1064/2004 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Ενιαίου Λυκείου, αριθμ /Γ2, ΦΕΚ Β 1064/ ΟΕΔΒ, 2003 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση, Θετική κατεύθυνση (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas 543 (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

16 Κατερινα Γιωτοπουλου Βιβλιογραφία Aly, Waleed Aly, Other traditions have classics too, The Age, April 29, Ανθογαλίδου Ρηγοπούλου, 2000 Θ. Ανθογαλίδου και Δ. Ρηγοπούλου, Διδάσκοντας λογοτεχνίας στο ενιαίο λύκειο της μεταρρύθμισης, Το εικονικό σχολείο. Virtual School. The Sciences of Education Online. Τόμος 2, τεύχος 1, Μάιος Γκότοβος, 2000 Αθανάσιος Γκότοβος, Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: δείκτες συνέχειας και μεταβολής, Γλωσσικός υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, τόμος 1, Σεπτέμβριος 1999 Ιούνιος Δενδρινού Ξωχέλλης, 2000 Βασιλική Δενδρινού και Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης, Προγράμματα Σπουδών στη σχολική εκπαίδευση: Έννοιες και όροι, Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή, τόμος 1, Σεπτέμβριος 1999 Ιούνιος Holbrook, 2006 Peter Holbrook, Literary Paradise may soon be lost, The Australian, December 14, Horin, 2006 Adele Horin, The expectations are far too great, The Sydney Morning Herald, April 29, Lewis Salusinszky, 2006 Steve Lewis και Imre Salusinszky, PM canes rubbish postmodern teaching, The Australian, 21 Απριλίου Νικολακάκη, 2001 Μαρία Νικολακάκη, Ο εκσυγχρονισμός και το Εκπαιδευτικό Σύστημα στη Μετανεωτερικότητα: Μια σχέση εξελισσόμενη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 4, teyxos4/09%20nikolakaki% doc Πεσκετζή, 2003 Μαρία Κ. Πεσκετζή, Θεωρία της λογοτεχνίας και νεοελληνική λογοτεχνική κριτική, Εκδόσεις Σαββάλας. Snyder, 2008 Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin. Τσιριμώκου, 2005 Λίζυ Τσιριμώκου, Τα όρια του δομισμού και το έργο της αποδόμησης, Συνέδριο Χώρες της Θεωρίας. Ιστορία και Γεωγραφία των κριτικών αφηγημάτων, Λευκωσία Σεπτεμβρίου 2005, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τζούμα, 2007 Άννα Τζούμα, Εκατό χρόνια νοσταλγίας. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα Έθνος, Μεταίχμιο. Thompson, 2005 Tony Thompson, English lite is a tragedy for students, The Age, September 12, Close, G. Couvalis, G. Frazis, M. Palaktsoglou, and M. Tsianikas (eds.) 544"Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μάθηµα Κατεύθυνσης) ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΗΝΑ 2000 2 Υπεύθυνη Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ομάδα συγγραφής Κώστας Η. Ακρίβος Δ. Πτολ. Αρμάος Τασούλα Καραγεωργίου Ζωή Κ. Μπέλλα Δήμητρα Γ. Μπεχλικούδη Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 Ε Λ Λ Η Σ 8 Β Ε Ρ Ο Ι Α 59132 Τ. 2 3 3 1-502003 w w w. f u t u r e l i b r a r y. g r Ζ Α Λ Ο Κ Ω Σ Τ Α 4 Α Θ Η Ν Α 1 0 6 7 1 Τ. 2 1 5 5-518150 i n f o @ f u t u r e l i b r a r y. g r «Από την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί)

Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί) Επέβλεψε και πιβλέπει Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί) 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρασκευή 20/3/2015

Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρασκευή 20/3/2015 Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παρασκευή 20/3/2015 ΕΠΠΣ-ΑΠΣ λογοτεχνίας Το Πρόγραμμα Σπουδών στη λογοτεχνία δομείται για όλη την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη)

Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) 1α. Νεοελληνική Λογοτεχνία A/A Λέξη-κλειδί Είδος υποστηρικτικού υλικού Πηγή - τίτλος Ποίηση Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μάθηµα Γενικής Παιδείας) ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνη Οµάδας ρ. Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη

ΜΕΡΟΣ Β. Βιογραφικά Είδη ΜΕΡΟΣ Β Βιογραφικά Είδη 157 158 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε. που παρέχουν υλικό υποστηρικτικό της αξιολόγησης των µαθητών στα αντίστοιχα µαθήµατα. Τηρεί τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422

----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο: 210-3443422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Α, Β, Γ Γυμνασίου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Για το μάθημα των Θρησκευτικών θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ του μαθήματος. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γενική Ενημέρωση Επαρχιακά Συνέδρια Δ/ντών-ντριών & Δ/νόντων-νουσών Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Νοέμβριος 2013 Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, ΕΔΕ Διδασκαλία της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα σχολικά βιβλία συνδέονται με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές των επιστημών οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Διδακτική της Λογοτεχνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Λογοτεχνίας Ενότητα 6: Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων για το μάθημα της λογοτεχνίας Βενετία Αποστολίδου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 128 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Παπαστάμος Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Πλατανιά vpapastamos@hotmail.com Σαμαράς Κων/νος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Αγγελόπουλος Ηρακλής - Γκούντας Ευάγγελος Σχολικοί Σύμβουλοι Ενδεικτικός προγραμματισμός για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Γ δημοτικού Α. Συνοπτικός πίνακας των μηνών διδασκαλίας οποιουδήποτε έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Η ανάγκη επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και διατύπωσης βασικών αρχών και θέσεων της ΕΕΧ είναι εμφανής εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα γλωσσικά μαθήματα στο Ψηφιακό Σχολείο

Τα γλωσσικά μαθήματα στο Ψηφιακό Σχολείο Τα γλωσσικά μαθήματα στο Ψηφιακό Σχολείο διδασκαλίας και μάθησης Ψηφιακή διαμόρφωση: η ηλεκτρονική επεξεργασία των σχολικών εγχειριδίων, η κατάτμησή τους σε μαθησιακούς πόρους - σε αρχεία μορφής html η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6oΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα