Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα Δρ. Αντώνιος Μουρατίδης (ESA/ESRIN) Δρ. Γεωργία Δοξάνη (ΤΑΤΜ/ΑΠΘ) M.Sc. Μελίνα Νικολαΐδου (ΑΠΘ) M.Sc. Μαρία Λαμπίρη (ΑΠΘ) Dr. Francesco Sarti (ESA/ESRIN) Μαρία Τσακίρη-Στρατή (Καθηγήτρια ΤΑΤΜ/ΑΠΘ) Δεκέμβριος 2011

2 Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Η ευθύνη για το περιεχόμενό της ανήκει αποκλειστικά στον/στους συντάκτη/ες αυτής. Τα αποτελέσματα της Μελέτης ανήκουν στο Α.Π.Θ. και στους δημιουργούς σύμφωνα με τον Ν.2121/93.

3 Περιεχόμενα Περίληψη... 2 Abstract... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 1: Συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών... 4 (1.1) Συλλογή πληροφοριών για τις πλημμύρες στην Ελλάδα... 4 (1.2) Δημιουργία βάσης δεδομένων σε περιβάλλον GIS... 4 (1.3) Επιλογή περιοχών μελέτης... 5 (1.4) Αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων παρατήρησης της Γης... 7 Στάδιο 2: Επεξεργασία δεδομένων... 7 (2.1) Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ραντάρ (SAR)... 7 (2.2) Εφαρμογή τεχνικών συμβολομετρίας SAR... 9 (2.3) Επεξεργασία οπτικών δορυφορικών εικόνων... 9 (2.4) Επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS Στάδιο 3: Ανάλυση δεδομένων (3.1) Εφαρμογή τεχνικών ταξινόμησης (3.2) Εργασία υπαίθρου (3.3) Συνέργια δορυφορικών εικόνων (3.4) Δημιουργία χαρτών Στάδιο 4: Διάχυση αποτελεσμάτων - παραδοτέα (4.1) Δημοσιεύσεις (4.2) Παρουσιάσεις (4.3) Δημιουργία ιστοσελίδας (4.4) Τελική έκθεση - παραδοτέα Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές αναφορές Εκτεταμένη βιβλιογραφία για τις πλημμύρες

4 Περίληψη Οι πλημμύρες συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων φυσικών καταστροφών, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων, απειλώντας σοβαρά τη ζωή τους, την ιδιοκτησία και τις υποδομές. Χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης της Γης, μεθόδους Τηλεπισκόπησης και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το παρόν ερευνητικό έργο αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα, καταγράφοντας και μελετώντας πλημμυρικά γεγονότα των δύο τελευταίων δεκαετιών ( ). Η βάση δεδομένων GIS που δημιουργήθηκε, παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής πληθώρας θεματικών χαρτών της Ελληνικής Επικράτειας, με επίπεδο αναφοράς το Νομό και ανάλογα με τις παραμέτρους που ενδιαφέρουν τον χρήστη, όπως τον αριθμό των πλημμυρών, την εποχιακή ή μηνιαία κατανομή τους κ.ο.κ. Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων δεν είναι εξαντλητικό, ωστόσο αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την κατανομή και διασπορά των πλημμυρικών γεγονότων στην Ελληνική Επικράτεια. Επιπλέον, σε τμήμα της Θράκης που μελετήθηκε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δημιουργήθηκαν χάρτες επιδεκτικότητας και κινδύνου πλημμύρας, με βάση το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται την ιστοσελίδα η οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια της μελέτης με δυνατότητα περεταίρω αναβάθμισής και επικαιροποίησης των πληροφοριών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των ελεύθερα διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και στη βελτίωση διαχείρισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα. Abstract Among natural disasters, floods are considered as one of the most important catastrophes, as they affect more population compared to any other natural disaster worldwide, posing serious risks for life, properties and infrastructure. Using Earth observation satellite data, Remote Sensing techniques and Geographical Information Systems (GIS), the purpose of this study is to contribute to flood management in Greece, by recording and investigating flood incidences of the last 20 years ( ). The database created within the project in a GIS offers the possibility of creating different thematic maps over Greece (e.g. concerning the number of floods, their seasonal or monthly distribution etc), depending on the end-user needs. Although the content of the database is not exhaustive, it represents adequately the distribution and dispersion of floods over the country. Additionally, flood susceptibility and risk maps were created for part of the district of Thrace in NE Greece, which was studied in detail on the basis of the available information. The results of the investigation are publically available on the internet through the project s website (http://ceogis-floods.web.auth.gr), with potential for updating the collected information, thus contributing to the increase of available geospatial data and improvement of natural disaster management in Greece. 2

5 Εισαγωγή Οι πλημμύρες συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων φυσικών καταστροφών, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζουν έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων, απειλώντας σοβαρά τη ζωή τους, την ιδιοκτησία αλλά και τις υποδομές εν γένει (Bell, 1999). Εξαιτίας της αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων πλημμυρικών επεισοδίων παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις και προειδοποιήσεις για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, τα εν μέρει φυσικά αυτά φαινόμενα έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη και παρακολούθηση της εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για την ελαχιστοποίηση, εκτίμηση και αποκατάσταση των καταστροφών που προκαλούνται. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λάβει σημαντικές αποφάσεις δράσης, με την οδηγία 2007/60/ΕC για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας κάθε προέλευσης (European Union, 2007). Η Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems/GIS) παρέχουν ασφαλή και οικονομικά μέσα παρακολούθησης, χαρτογράφησης και διαχείρισης των πλημμυρών. Υπηρεσίες όπως αυτές των (i) Centre for Satellite Based Crisis Information (ZKI, (ii) International Charter (http://www.disasterscharter.org), (iii) Services and Applications For Emergency Response (Safer, (iv) SERTIT (Service Régional de Traitement d'image et de Télédétection, χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες για την παρατήρηση της Γης (Earth Observation), παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη σε μεγάλης κλίμακας πλημμυρικά επεισόδια και φυσικές καταστροφές γενικότερα, ανά την υφήλιο. Επιπλέον, οι σημαντικές πλημμύρες σε περιφερειακό επίπεδο, όπου τα δορυφορικά δεδομένα και τα GIS θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, ανέρχονται σε εκατοντάδες ετησίως. Όσον αφορά στην Ελλάδα, παρά την πληθώρα καταστροφικών επεισοδίων κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι πλημμύρες δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς και συστηματικά, ενώ τα δεδομένα παρατήρησης της Γης και τα GIS ελάχιστα χρησιμοποιήθηκαν σε σχετικές μελέτες. Με βάση τα παραπάνω, χρησιμοποιώντας μεθόδους Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το παρόν ερευνητικό έργο (CEOGIS-Floods/Contribution of Earth Observation data and GIS to mapping and managing flood events in Greece) αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα, καταγράφοντας και μελετώντας την πληθώρα των πλημμυρικών γεγονότων των δύο τελευταίων δεκαετιών. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της μελέτης συνοψίζονται στα εξής: Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις πλημμύρες στην Ελλάδα ( αρχές 2011). Παραγωγή χαρτών σε επίπεδο Χώρας, με βάση τα ως άνω δεδομένα. Διερεύνηση της επάρκειας δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης της Γης κατά την περίοδο αρχές 2011, κυρίως αναφορικά με τη διαχρονική τους ανάλυση (temporal resolution) και με έμφαση στον Ελληνικό Χώρο. Ανάδειξη τεχνικών αξιοποίησης των τηλεπισκοπικών δεδομένων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δορυφορικών δεδομένων στη χαρτογράφηση πλημμυρών, καθώς και των προοπτικών συνεισφοράς των δορυφορικών αποστολών του άμεσου μέλλοντος (με την επιλογή συγκεκριμένων περιοχών ενδελεχούς μελέτης). 3

6 Συμβολή στην υλοποίηση των πρόσφατα υιοθετημένων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2007/60/ΕC) για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πλημμυρών (European Union, 2007). Υποστήριξη νέων επιστημόνων και μηχανικών που επιθυμούν να εργαστούν στα αντικείμενα που άπτονται του περιεχομένου της μελέτης. Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη διάφορων σχετικών δραστηριοτήτων (παρουσιάσεις, σεμινάρια, ασκήσεις, εργαστήρια). Ελεύθερη διάθεση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της μελέτης στο διαδίκτυο. Το παρόν έργο αποτελεί αυτόνομη και αυτοτελή δραστηριότητα. Ωστόσο, το κίνητρο για την υλοποίησή του βασίζεται σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση δορυφορικών εικόνων για τη χαρτογράφηση των πλημμυρών του Οκτωβρίου 2006 στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (Nikolaidou 2009, Nikolaidou et al. 2010). Η μελέτη έλαβε χώρα σε 4 επιμέρους στάδια, τα οποία και αναλύονται ακολούθως. Στάδιο 1: Συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών (1.1) Συλλογή πληροφοριών για τις πλημμύρες στην Ελλάδα Το πρώτο βήμα περιελάμβανε τη συλλογή των πληροφοριών για τις πλημμύρες στην Ελλάδα, ως απαραίτητο υπόβαθρο για οποιαδήποτε περεταίρω μελέτη. Με τη βοήθεια του διαδικτύου κυρίως, συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν σε εκατοντάδες εμφανίσεις πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο, για την περίοδο (περίοδος κατά την οποία δυνητικά υπάρχουν δορυφορικές εικόνες, κατάλληλες για τους σκοπούς της μελέτης). Οι πηγές των πληροφοριών ήταν ως επί το πλείστον επιστημονικές εργασίες, τεχνικές εκθέσεις και αναφορές σε κάθε είδους ηλεκτρονικά δημοσιεύματα. Ορισμένα βασικά δεδομένα για μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα ελήφθησαν αρχικά από το Darmouth Flood Observatory (http://www.dartmouth.edu/~floods/). Πλημμύρες, οι οποίες μελετήθηκαν ήδη με τηλεπισκοπικές μεθόδους εξαιρέθηκαν από περεταίρω μελέτη, αλλά σαφώς ελήφθησαν υπόψη για στατιστικούς λόγους. Συνολικά, καταγράφηκαν περισσότερες από 500 περιπτώσεις πλημμυρών, από το 1992 έως τις αρχές του (1.2) Δημιουργία βάσης δεδομένων σε περιβάλλον GIS Με βάση τα αποτελέσματα του σταδίου 1.1, δημιουργήθηκε αρχικά βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, καθώς και επιπλέον στοιχεία που ανακτήθηκαν εκ των υστέρων (συντεταγμένες, διαδικτυακοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν στο εκάστοτε πλημμυρικό γεγονός, σε φωτογραφίες και χάρτες κλπ) (Εικόνα 1). 4

7 DATE LOCATION DAMAGES REF. NOTES AND INTERNET LINKS, DURATION AFFECTED LIVES PEOPLE CODE FROM TO MAIN CAUSE PLACE NAME RIVERS φ (N) λ (E) (days) AREA (km 2 COST ( ) COMMENTS MAPS, PHOTOS ) LOST EVACUATED F46 13-Nov Nov-92 1 heavy rain Komotini F47 19-Nov Nov-92 1 heavy rain Kavala, Eleutheres F48 22-Oct Oct-94 1 heavy rain Karditsa Enipeas F1 24-Oct Oct-94 4 heavy rain Athens F49 24-Oct Oct-94 4 heavy rain Rhodos ory.colorado.edu/ar chives/masterlistre F50 24-Oct Oct-94 4 heavy rain Karditsa Region Karditsa cotton F51 24-Oct Oct-94 4 heavy rain Kasos v.xls F421 6-Jan-95 6-Jan-95 1 heavy rain Attiki, Zefiri Σε Βενετία, κ α τ α ρ ρ α κ τ ώ δ ε ι ς F423 3-Jan-96 4-Jan-96 2 heavy rain Ikaria Η φύση F93 14-Jan Jan-97 1 heavy rain Hania Την F54 12-Jan Jan-97 1 heavy rain Lasithi blogspot.com/2008/ F Jan Jan-97 3 heavy rain Fthiotida Sperhios Worst storm in F55 12-Jan Jan-97 3 heavy rain Athens Kifissos yrs. 16 inches of ory.colorado.edu/ar 5 F53 12-Jan Jan-97 3 heavy rain Aiyion rain in central chives/masterlistre F13 12-Jan Jan-97 3 heavy rain Corinth Greece. v.xls Εικόνα 1. Απόσπασμα από τη βάση δεδομένων, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας πληροφορίες για πλημμυρικά επεισόδια της περιόδου στον Ελληνικό Χώρο. Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων δεν είναι εξαντλητικό, ωστόσο αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την κατανομή και διασπορά των πλημμυρικών γεγονότων στην Ελληνική Επικράτεια. Ακολούθως, η βάση δεδομένων εισήχθη σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και μετατράπηκε σε σημειακό διανυσματικό (vector) επίπεδο γεωχωρικών πληροφοριών μορφής shapefile (*.shp), μαζί με συμπληρωματικά διανυσματικά δεδομένα (νομοί, περιφέρειες, οικισμοί, λεκάνες απορροής, λίμνες, ποταμοί, υδατικά διαμερίσματα κλπ), τα οποία είτε ανακτήθηκαν από ιστότοπους ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων, όπως το ή ψηφιοποιήθηκαν εξαρχής. Δεδομένα ελήφθησαν επίσης από τους τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και τους Γεωλογικούς χάρτες κλίμακας 1: και 1: του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που αφορούν κυρίως στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης (βλ. 1.3). (1.3) Επιλογή περιοχών μελέτης Εκτός από τις πληροφορίες/αποτελέσματα για το σύνολο του Ελληνικού Χώρου, επιλέχθηκαν ορισμένες θέσεις προς περαιτέρω μελέτη. Οι περιοχές αυτές καθορίστηκαν με βάση τις εκάστοτε ιδιαιτερότητές τους (γεωγραφικές, γεωμορφολογικές κλπ), τα χαρακτηριστικά των πλημμυρικών επεισοδίων που καταγράφτηκαν (βλ. 1.1) και τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα (βλ. 1.4). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ύπαρξη δορυφορικών εικόνων ραντάρ (SAR/Synthetic Aperture Radar) που να συμπίπτουν χρονικά με τις πλημμύρες, εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών των δεδομένων SAR (εικόνες υπό σχεδόν οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, μέρα και νύκτα). Έτσι, ως ενδεδειγμένες να μελετηθούν περαιτέρω, προκρίθηκαν οι περιοχές που συνδέονται με τα εκτεταμένα πλημμυρικά γεγονότα του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2007 στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης (Εικόνα 2) και συγκεκριμένα εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας (Εικόνα 3). 5

8 Εικόνα 2. Πλημμυρισμένη περιοχή μεταξύ των οικισμών Αμβροσία και Αίγειρος του Νομού Ροδόπης, από παλαιότερο πλημμυρικό επεισόδιο (πηγή εικόνας: Google Earth ) [γεωγραφικές συντεταγμένες: Ν, Ε]. Εικόνα 3. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα, οριοθετείται υδρολογικά από τις λεκάνες απορροής Κομοτηνής-Λουτρού Έβρου και Ρέματος Ξάνθης-Ξηροπόταμου, περιλαμβάνοντας το σύνολο σχεδόν του Νομού Ροδόπης, μεγάλο τμήμα του Νομού Ξάνθης και ένα μικρό τμήμα του Νομού Έβρου. 6

9 (1.4) Αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων παρατήρησης της Γης Στο στάδιο αυτό της έρευνας έλαβε χώρα η αναζήτηση κατάλληλων δορυφορικών εικόνων, δηλαδή δεδομένων τα οποία να ικανοποιούν προϋποθέσεις χωρικής, φασματικής και διαχρονικής ανάλυσης, ώστε να είναι εφικτή η κατά το δυνατόν βέλτιστη καταγραφή των πλημμυρικών επεισοδίων και των αποτελεσμάτων τους. Τελικά, για τις ανάγκες της μελέτης, ανακτήθηκαν τα εξής δεδομένα παρατήρησης της Γης: 8 δορυφορικές εικόνες ραντάρ (Envisat/ASAR, IMG mode), για την εφαρμογή συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας (βλ. 2.1) (πηγή: ESA, Category-1 proposal 7529) 9 σετ δορυφορικών δεδομένων ραντάρ (Envisat/ASAR, SLC mode), για την εφαρμογή τεχνικών συμβολομετρίας SAR (βλ. 2.2) (πηγή: ESA, Category-1 proposal 7529) 2 πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες SPOT-5 (συλλογή image 2006 ), χωρικής ανάλυσης 20m (βλ. 2.3) Πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες Landsat-7/ΕΤΜ+, με μέγιστη χωρική ανάλυση 15m (πηγή: Global Land Cover Facility, Εικόνες πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης (έως 0,2m) προερχόμενες από αεροφωτογραφίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/) Υψομετρικά δεδομένα ASTER-GDEM (http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/) Υψομετρικά δεδομένα SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org/) Ακολούθησε η επεξεργασία των δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια. Στάδιο 2: Επεξεργασία δεδομένων (2.1) Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ραντάρ (SAR) Σε αντίθεση με τις δορυφορικές εικόνες του ορατού και υπέρυθρου τμήματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, οι εικόνες ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (Synthetic Aperture Radar/SAR) παρέχουν μοναδικές δυνατότητες μελέτης των πλημμυρικών φαινομένων (π.χ. Badji et al., 1997; Yésou et al, 2000; Sarti, 2004; Li et al., 2005). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών της μικροκυματικής ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στις εικόνες SAR και τους επιτρέπουν να λειτουργούν υπό σχεδόν οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, μέρα και νύκτα. Κατά το στάδιο προ-επεξεργασίας των εικόνων SAR έλαβαν χώρα: 7

10 1. Η βαθμονόμηση (calibration) κάθε εικόνας, με τη μετατροπή των ψηφιακών τιμών (digital values, DN) κάθε εικονοστοιχείου της σε τιμές σ 0 (συντελεστής οπισθοσκέδασης/backscattering coefficient) (Rosich & Meadows, 2004), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τιμές από εικόνα σε εικόνα, αλλά και μεταξύ των τμημάτων της ίδιας εικόνας είναι συγκρίσιμες. 2. Η εγγραφή όλων των διαχρονικών εικόνων μεταξύ τους (co-registration) με βάση την εικόνα του 2006, ώστε να επιτευχθεί η γεωγραφική και γεωμετρική τους ταύτιση Κατά την κυρίως επεξεργασία, για τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των πλημμυρισμένων περιοχών, ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες: 1. Υπολογισμός του μέσου όρου των 7 στεγνών εικόνων, ώστε να δημιουργηθεί μία εικόνα αναφοράς με τις μέσες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (οι διαχρονικές εικόνες επιλέχθηκαν να είναι όλες της ίδιας εποχής με αυτήν της πλημμύρας) 2. Δημιουργία ψευδοχρωματικής απεικόνισης, με χρήση της ως άνω στεγνής εικόνας αναφοράς και της εικόνας της πλημμύρας του 2007, για την αναγνώριση των πλημμυρισμένων περιοχών (Εικόνα 4) Εικόνα 4. Ψευδοχρωματική εικόνα, η οποία προήλθε από την επεξεργασία και σύνθεση 8 δορυφορικών εικόνων ραντάρ (Envisat/ASAR). Με έντονο μπλε χρώμα απεικονίζονται οι πλημμυρισμένες περιοχές στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, την 18 η Νοεμβρίου

11 (2.2) Εφαρμογή τεχνικών συμβολομετρίας SAR Η μέθοδος της συμβολομετρίας SAR είναι στην πρωτογενή της μορφή μια τεχνική παραγωγής ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM). Χρησιμοποιεί την πληροφορία της φάσης, από δεδομένα SAR, για να σχηματίσει συμβολογράμματα (Interferograms) από τα οποία μπορούν να υπολογιστούν υψομετρικές διαφορές, να παραχθούν DTM ή/και να καταγραφούν παραμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους. Τα βασικά παράγωγα της συμβολομετρίας μπορούν να είναι τρία: (α) Ένας χάρτης συνάφειας (coherence map) της φάσης (β) Ένα συμβολόγραμμα (interferogram) (γ) Μία εικόνα διαφοράς της φάσης - διαφορικό συμβολόγραμμα (phase difference image - differential interferogram) Για τους σκοπούς της μελέτης, δυνητικό ενδιαφέρον παρουσίαζε ο χάρτης συνάφειας της φάσης. Η συνάφεια αποτελεί ένα μέτρο της ομοιότητας (συσχέτισης) των χρησιμοποιούμενων δεδομένων ( εικόνων φάσης) και οι τυχόν υπέρμετρες διακυμάνσεις της ενδεχομένως να συνιστούν ένδειξη για την ανίχνευση πλημμυρισμένων περιοχών. Στα διαθέσιμα σετ δορυφορικών δεδομένων ραντάρ (Envisat/ASAR, SLC mode), εφαρμόστηκαν αρχικά ακριβείς τροχιακές παράμετροι που παρέχονται από το DEOS (Department of Earth Observation and Space Systems) του Delft University of Technology και υπολογίστηκε η βάση (baseline) μεταξύ των όλων των ζευγών εικόνων με χρονική απόσταση ενός έτους. Ακολούθως, υπολογίστηκε η συνάφεια της φάσης για ζεύγη με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, σε αντιπαραβολή με το ζεύγος, το οποίο περιείχε την εικόνα της πλημμύρας. Από τα αποτελέσματα, δεν προέκυψαν επιπλέον στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της μελέτης, καθώς η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή συνάφεια (κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις). (2.3) Επεξεργασία οπτικών δορυφορικών εικόνων Εξαιτίας της φασματικής τους ανάλυσης κυρίως, οι εικόνες Landsat-7/ETM+ κρίθηκαν καταλληλότερες σε σχέση με τις διαθέσιμες εικόνες SPOT, για τους σκοπούς της έρευνας και ιδίως για την εφαρμογή των μεθόδων ταξινόμησης. Έτσι, οι δίαυλοι (φασματικές ζώνες) της εικόνας ETM+ του δορυφόρου Landsat 7 αποτέλεσαν τα δεδομένα επεξεργασίας στο στάδιο αυτό της μελέτης. Συγκεκριμένα οι συνολικά έξι δίαυλοι της εικόνας στο οπτικό (μπλε, πράσινο, κόκκινο) και υπέρυθρο (εγγύς, κοντινό και μέσο) κομμάτι του φάσματος με χωρική ανάλυση 30m, καθώς και ο παγχρωματικός δίαυλος με χωρική ανάλυση 15m, με ημερομηνία λήψης τον Ιούλιο του 2007 ήταν διαθέσιμα για την περιοχή μελέτης. Διαθέσιμο για την περιοχή ήταν επίσης και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους ASTER GDEM με βήμα καννάβου 30m. Η συγχώνευση της πολυφασματικής με την αντίστοιχη παγχρωματική εικόνα αποτέλεσε βασικό στάδιο της προεπεξεργασίας. Η συγχώνευση δορυφορικών δεδομένων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για το συνδυασμό της φασματικής και χωρικής πληροφορίας εικόνων διαφορετικού τύπου. Με τη συγχώνευση επομένως της πολυφασματικής και της παγχρωματικής ETM+ εικόνας χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο των Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) προέκυψε η συνθετική εικόνα με τη χωρική ανάλυση της παγχρωματικής και τις φασματικές 9

12 ιδιότητες της πολυφασματικής εικόνας (Chavez et al. 1991; Phol and Van Genderen 1998; Τσακίρη κ.α. 2002). Η εφαρμογή κατάλληλων δεικτών στη συνθετική εικόνα για την παραγωγή συμπληρωματικής πληροφορίας και τη διευκόλυνση της διαδικασίας της ταξινόμησης (βλ. 3.1) αποτέλεσε το επόμενο βήμα της προεπεξεργασίας των δεδομένων. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν οι δείκτες βλάστησης, νερού και δόμησης σύμφωνα με τις σχέσεις που περιγράφονται παρακάτω (Πίνακας 1), για την «ενίσχυση» των περιοχών με βλάστηση, νερό και δόμηση αντίστοιχα. Πίνακας 1. Φασματικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν. ΦΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΥΛΟΙ/ Β:ΜΠΛΕ, G:ΠΡΑΣΙΝΟΣ, R: ΚΟΚΚΙΝΟΣ, NIR: ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ, SWIR: ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ) Δείκτης NDVI Δείκτης NDWI Δείκτης NDBI Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένος Δείκτης Νερού Κανονικοποιημένος Δείκτης Δόμησης NIR R NDVI NIR R G SWIR NDWI G SWIR B NIR NDBI B NIR (2.4) Επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS Με την οριοθέτηση των περιοχών μελέτης και τη συλλογή πρωτογενούς ψηφιακής πληροφορίας, κατέστη δυνατή η παραγωγή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία αποτέλεσαν απαραίτητα δεδομένα εισαγωγής στις αναλύσεις του σταδίου 3, σε περιβάλλον GIS. Για την επεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή των σχετικών χαρτών χρησιμοποιήθηκε η Εγκάρσια Mερκατορική προβολή ΤΜ87 του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ87). Οι δευτερογενείς αυτές πληροφορίες αφορούν κυρίως στο γεωμορφολογικό υπόβαθρο και τις υδρολογικές ιδιότητες της περιοχής μελέτης και βασίζονται στο διαθέσιμο ψηφιακό μοντέλο εδάφους (Digital Terrain Model/DTM) (Εικόνα 5) από τα δεδομένα SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org/) και άλλες πληροφορίες (γεωλογία, κάλυψη γης, δείκτες βλάστησης). Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα παραγόμενα δεδομένα από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους ήταν οι εξής χάρτες: Κλίσεων (Εικόνα 6) Προσανατολισμού (aspect) των κλιτυών (Εικόνα 7) Κατεύθυνσης ροής (Εικόνα 8) Συσσώρευσης ροής (Εικόνα 9) Τοπογραφικός δείκτης υγρασίας (Εικόνα 10) 10

13 Εικόνα 5. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής μελέτης, με ταξινόμηση του αναγλύφου κατά Dikau (1989), ως εξής: (i) < 150m: πεδινό, (ii) 150m - 600m: λοφώδες, (iii) 600m - 900m: ημιορεινό, (iv) > 900m: ορεινό. Εικόνα 6. Χάρτης κλίσεων περιοχής μελέτης (ταξινόμηση κατά Demek, 1972). Κλίση (0% - 3,5%): επίπεδο έως ελαφρώς κεκλιμένο ανάγλυφο (πλημμυρικά πεδία, επιφάνειες επιπέδωσης, αναβαθμίδες). Κλίση (3,5% - 8,7%): ελαφρώς κεκλιμένο ανάγλυφο (πρόποδες κοιλάδων, περιοχές τελικών μοραίνων, κλιτύες θινών). Κλίση (8,7% - 26,8%): ισχυρώς κεκλιμένο ανάγλυφο (κλιτύες κοιλάδων, τεκτονικές αναβαθμίδες). Κλίση (26,8% - 70%): απότομο ( ) έως εξαιρετικά απότομο ( ) ανάγλυφο (κλιτύες κοιλάδων μεσαίων ορέων). Κλίση (70% - 135%): απόκρημνο ανάγλυφο (απότομες κλιτύες κοιλάδων υψηλών ορέων, κλιτύες σχηματισμών hogbacks, κλιτύες ασβεστολιθικών φαραγγιών). Κλίση > 550 (>135%): κάθετο ανάγλυφο (κάθετες κλιτύες σε περιοχές ψαμμιτικών και ασβεστολιθικών ορέων). 11

14 Εικόνα 7. Χάρτης προσανατολισμού των κλιτυών. Εικόνα 8. Χάρτης κατεύθυνσης ροής. Η κατεύθυνση ροής σε κάθε εικονοστοιχείο του DTM εξαρτάται από το σχετικό υψόμετρο του σημείου αυτού ως προς τα γειτονικά του. Αυτή η γνώση επιτρέπει τον καθορισμό της κατεύθυνσης της μεγίστης κλίσης κάθε σημείου (εικονοστοιχείου), η οποία ταυτίζεται με την κατεύθυνση ροής από εκείνο το σημείο προς τα γειτονικά του. Οι δυνατές κατευθύνσεις είναι οκτώ, όσα δηλαδή και τα γειτονικά εικονοστοιχεία. 12

15 Εικόνα 9. Χάρτης συσσώρευσης ροής. Η συσσώρευση ροής εκφράζει την ποσότητα νερού η οποία θα κινηθεί προς κάθε εικονοστοιχείο από τα γειτονικά του και τελικά θα συσσωρευτεί σε αυτό. Ο υπολογισμός της συνολικής ροής που συγκεντρώνεται σε κάθε εικονοστοιχείο είναι δυνατός, με βάση την κατεύθυνση ροής (Εικόνα 8) στα γειτονικά αυτού σημεία. Εικόνα 10. Τοπογραφικός δείκτης υγρασίας (Topographic Wetness Index/TWI) κατά Beven & Kirkby (1979). Ο υπολογισμός του TWI βασίζεται στην τοπογραφία, ως κύριο παράγοντα ρύθμισης της συμπεριφοράς του νερού πάνω στο έδαφος και της κατανομή της υγρασίας σε αυτό. 13

16 Εξίσου σημαντικά δευτερογενή δεδομένα ήταν τα εξής: Χάρτης περατότητας, με βάση τη γεωλογία (Εικόνα 11) Χάρτης βλάστησης, με βάση τον δείκτη NDVI (Εικόνα 12) Συντελεστής Strickler (χάρτης τραχύτητας), με βάση την κάλυψη γης (Εικόνα 13) Εικόνα 11. Χάρτης (δια)περατότητας λιθολογικών σχηματισμών. Τα πετρώματα ταξινομήθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες: (i) διαπερατά, (ii) ημιπερατά, (iii) αδιαπέρατα, σύμφωνα με τον Σούλιο (1996). Εικόνα 12. Η κατανομή της βλάστησης στην περιοχή μελέτης όπως προέκυψε από την εφαρμογή του Δείκτη Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς (Normalized Difference Vegetation Index/NDVI). 14

17 Εικόνα 13. Συντελεστής τραχύτητας (roughness coefficient) κατά Strickler (1923), με βάση την κάλυψης γης στην περιοχή μελέτης. Χαμηλές τιμές του συντελεστή αντιστοιχούν σε επιφάνειες μεγάλης τραχύτητας και αντιστρόφως. Τα ως άνω δευτερογενή δεδομένα αναλύθηκαν στο σύνολό τους κατά το επόμενο στάδιο της μελέτης και χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των τελικών χαρτών επιδεκτικότητας και κινδύνου πλημμύρας της υπό εξέταση περιοχής (βλ. 3.4). Στάδιο 3: Ανάλυση δεδομένων (3.1) Εφαρμογή τεχνικών ταξινόμησης Η χαρτογράφηση της κάλυψης του εδάφους στην περιοχή ενδιαφέροντος ήταν απαραίτητη για τη μελέτη της επιδεκτικότητας σε πλημμύρα. Οι κατηγορίες κάλυψης του εδάφους ήταν μεν διαθέσιμες μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος CORINE 2000 (Εικόνα 14), ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων με ημερομηνία λήψης κοντά στην ημερομηνία εμφάνισης της πλημμύρας στην περιοχή μελέτης για πιο ακριβή αποτελέσματα. Οι τάξεις του CORINE λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά και η ενημέρωσή τους πραγματοποιήθηκε με βάση την ταξινόμηση πιο πρόσφατων δορυφορικών εικόνων Landsat-7/ETM+. Η ταξινόμηση της εικόνας στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση της εικόνας με βάση τα αντικείμενα (Object-Based Image Analysis, OBIA) που θεωρείται μία εναλλακτική τεχνική στην ταξινόμηση της ψηφίδας ή εικονοστοιχείου (pixel). Η τεχνική βασίστηκε στην ιδέα ότι περνώντας από τις ψηφίδες στα αντικείμενα εικόνας είναι δυνατή η βέλτιστη διαχείριση της χωρικής πληροφορίας που εμπεριέχεται στις τηλεπισκοπικές εικόνες (Castilla and Hay, 2006). Η μέθοδος της αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης ολοκληρώθηκε σε δυο βασικά στάδια: την κατάτμηση της εικόνας, την υποδιαίρεσή της δηλαδή σε ομοιογενείς περιοχές για το 15

18 σχηματισμό αντικειμένων και στη συνέχεια την ταξινόμηση των αντικειμένων με βάση την ασαφή λογική (fuzzy logic). Εικόνα 14. Οι κατηγορίες κάλυψης του εδάφους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CORINE 2000 για την περιοχή μελέτης. Η κατάτμηση της εικόνας αποτελεί βασικό βήμα κατά τη διαδικασία της αντικειμενοστραφούς ταξινόμησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να οριστούν οι κατάλληλοι παράμετροι κλίμακας και ομοιογένειας, ώστε να δημιουργηθούν τμήματα στην εικόνα που να αντιπροσωπεύουν αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Ο αλγόριθμος ξεκινάει θεωρώντας κάθε ψηφίδα ως ένα αντικείμενο και μετά από πολλά βήματα συγχωνεύει τα μικρότερα αντικείμενα σε μεγαλύτερα. Το μέγεθος των αντικειμένων που σχηματίζονται είναι ανάλογο με την παράμετρο κλίμακας που έχει οριστεί (Baatz and Schäpe, 2000). Η πληροφορία των τάξεων κάλυψης του εδάφους του Corine αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του πρώτου επιπέδου κατάτμησης. Τα τμήματα εικόνας που προέκυψαν επομένως αντιστοιχούσαν στα πολύγωνα των τάξεων του Corine. Στη συνέχεια στο δεύτερο επίπεδο κατάτμησης το βάρος για τη συμμετοχή των δεδομένων εισόδου (δίαυλοι της συνθετικής εικόνας, εικόνες NDVI και NDWI) ορίστηκε ισοδύναμα, λόγω της σημαντικής φασματικής μεταβλητότητας των καλύψεων του εδάφους σε όλους τους διαύλους. Η παράμετρος κλίμακας επιλέχθηκε μετά από μία διαδικασία δοκιμής και λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το σχήμα και τη μορφή των τμημάτων της εικόνας σε σχέση με τα πραγματικά αντικείμενα, το πιο κατάλληλο επίπεδο θεωρήθηκε αυτό με παράμετρο κλίμακας 20. Το δεύτερο επίπεδο ήταν υποεπίπεδο του πρώτου (επίπεδο Corine) και επομένως τα όρια των τμημάτων του (μπλε χρώμα) περιορίζονταν από τα όρια των πολυγώνων του Corine (κόκκινο χρώμα) (Εικόνα 15). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνθηκε ο εντοπισμός των αλλαγών στην κάλυψη του εδάφους και η ενημέρωση του Corine. 16

19 Εικόνα 15. Τα διαφορετικά επίπεδα κατάτμησης που προέκυψαν με παραμέτρους κλίμακας 100, 50 και 20 (από τα αριστερά προς τα δεξιά αντίστοιχα). Οι τάξεις κάλυψης του εδάφους του προγράμματος Corine 2000 προέκυψαν με το συνδυασμό τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και επίγειες μετρήσεις. Για το λόγο αυτό οι τάξεις του Corine 2000, όπως περιγράφονται στο τρίτο επίπεδο, δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν στο σύνολο τους με την αυτόματη ταξινόμηση της δορυφορικής εικόνας. Οι τάξεις που επιλέχθηκαν επομένως κατά την αντικειμενοστραφή ανάλυση της εικόνας στην παρούσα μελέτη ήταν κυρίως του πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Κάθε τάξη περιγράφηκε με τον καθορισμό κανόνων σχετικών με το σχήμα, τα φασματικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των τμημάτων της εικόνας. Αρχικά ταξινομήθηκαν οι περιοχές με βλάστηση και νερό, καθορίζοντας τους κατάλληλους κανόνες και τα κατώφλια/οριακές τιμές (thresholds) στους αντίστοιχους δείκτες. Η υψομετρική πληροφορία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους βοήθησε στη συνέχεια στο διαχωρισμό των περιοχών με σκιά (η σκιά δημιουργήθηκε λόγω της κλίσης του εδάφους), οι οποίες λανθασμένα ταξινομήθηκαν στην τάξη Υδάτινες Επιφάνειες. Η πληροφορία του μπλε διαύλου και συγκεκριμένα το χαρακτηριστικό Ratio Blue, η τιμή της φωτεινότητας και ο δείκτης δόμησης χρησιμοποιήθηκαν στον εντοπισμό των δομημένων περιοχών. Το γεωμετρικό χαρακτηριστικό Length/Width και ο δείκτης δόμησης βοήθησαν στον καθορισμό του οδικού δικτύου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή μελέτης αφού καθορίστηκε με τον τρόπο αυτό ο οδικός άξονας της Εγνατίας οδού που δεν περιλαμβανόταν στις τάξεις κάλυψης του Corine (Εικόνα 16). Η ταξινομημένη εικόνα σε συνδυασμό με την οπτική ερμηνεία των εικόνων υψηλής ανάλυσης που διαθέτει το Google Earth οδήγησε στον εντοπισμό και των υπόλοιπων μεταβολών στην περιοχή. Συγκεκριμένα τα πολύγωνα του Corine αποτέλεσαν το επίπεδο αναφοράς και τα πολύγωνα των μεταβολών συντέλεσαν στην ενημέρωσή του. Για παράδειγμα εντοπίστηκε η τάξη Δάση (2ο επίπεδο) με την αντικειμενοστραφή ανάλυση της εικόνας, στην περίπτωση που ήταν Δάση και στο επίπεδο του Corine ταξινομούνταν στη συνέχεια στις επιμέρους τάξεις του 3ου επιπέδου. Σε αντίθετη περίπτωση η τάξη του 3ου επιπέδου διαπιστώθηκε με την οπτική ερμηνεία των εικόνων του Google Earth. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκε η ονοματολογία και η κωδικοποίηση του Corine, που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του μοντέλου επιδεκτικότητας σε πλημμύρα. 17

20 Εικόνα 16. Οι κατηγορίες κάλυψης του εδάφους όπως προέκυψαν μετά την αντικειμενοστραφή ανάλυση της εικόνας Landsat/ETM+ του Ιουλίου Η ονοματολογία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CORINE (3.2) Εργασία υπαίθρου Στα πλαίσια της έρευνας έλαβε χώρα εργασία υπαίθρου, με σκοπό αφενός την επί τόπου επισκόπηση της υπό μελέτη περιοχής και αφετέρου τη συλλογή δεδομένων για την υποστήριξη και επαλήθευση της μελέτης (ταξινόμηση εικόνων, εντοπισμός πλημμυρισμένων περιοχών με εικόνες SAR) (Εικόνα 17). Εικόνα 17. Βασική διαδρομή που ακολουθήθηκε και θέσεις δειγματοληψίας (κόκκινα τρίγωνα) κατά την εργασία υπαίθρου, όπου έλαβε χώρα η ταυτόχρονη συλλογή συντεταγμένων με GPS και φωτογραφικού υλικού (βλ. Εικόνα 18, Εικόνα 19 & Εικόνα 20) (πηγή: Google Earth ). 18

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία των Αϊβαλιώτης Κων/νος (ΑΕΜ 902) Τσουρέκας Κων/νος (ΑΕΜ 559)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Δρ. Μ. Στεφούλη, stefouli@igme.gr Π. Κρασάκης, MSc Γεωλόγος / Ειδικός ΓΠΣ Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης είναι η αξιολόγηση: Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. 9 Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και Υδρολογία. 9.1 Εντοπισμός και ομαλοποίηση καταβυθίσεων

Κεφάλαιο 9. 9 Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και Υδρολογία. 9.1 Εντοπισμός και ομαλοποίηση καταβυθίσεων Κεφάλαιο 9 9 Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και Υδρολογία Η κίνηση του νερού πάνω στη γήινη επιφάνεια ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τη μορφολογία του εδάφους. Στη συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας & Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος

Γεωργία Ακριβείας & Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωργία Ακριβείας & Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Καράντζαλος karank @ central.ntua.gr http://users.ntua.gr/karank/ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Market numbers

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Πλεονεκτήματα vs π.χ. εργασίες πεδίου Η ικανότητα χωρικής αντίληψης (spatial comprehensiveness) Ευκολία προσέγγισης Πλεονεκτήματα vs π.χ. εργασίες πεδίου Η γρήγορη (χρονικά) κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Η Επιστήμη του Διαστήματος έχει συνδεθεί με αποστολές και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γεωργία Ζέρβα, Λεωνίδας Τούλιος, Χαράλαμπος Κραβαρίτης και Αλέξανδρος Τσιτούρας Περίληψη Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ελένη Σαββίδου Διδακτορική Φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations)

Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations) Ενότητα 9 η Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση ειδών με την ανάλυση αεροφωτογραφιών (χρήση υποβάθρου ορθοφωτογραφιών Κτηματολογίου)

Χαρτογράφηση ειδών με την ανάλυση αεροφωτογραφιών (χρήση υποβάθρου ορθοφωτογραφιών Κτηματολογίου) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως στην συμβολή Αειφόρο Ανάπτυξη: στην Αειφόρο Ενέργεια Ανάπτυξη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ Παραδοτέο 5.α. Τίτλος Τεχνικής Έκθεσης:

ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ Παραδοτέο 5.α. Τίτλος Τεχνικής Έκθεσης: ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης 1 Η ικανότητα χωρικής αντίληψης (spatial comprehensiveness) Ευκολία προσέγγισης Η γρήγορη (χρονικά) κάλυψη διαφόρων περιοχών Η συνοπτική απεικόνιση μεγάλων περιοχών σε μια εικόνα Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής Ιδιότητες φασµατικών περιοχών υπο-μπλε (0,40-0,45µm coastal blue): επιτρέπει διείσδυση στις υδάτινες µάζες σε αρκετά µεγάλα βάθη και υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Information: K. Papatheodorou, Project Coordinator, TEI of Central Macedonia, Hellas, www.scinetnathaz.net Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project K. Papatheodorou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SEVIRI MONITOR Αθήνα, Αύγουστος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

PANSHARPENING. 1. Εισαγωγή

PANSHARPENING. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή PANSHARPENING Τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα των δορυφορικών εικόνων και αντίστοιχων ψηφιακών δεδομένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, Παράλληλα η συλλογή αυτών των εικονιστικών δεδομένων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχοντα εργαλεία τοπογραφικής αναπαράστασης Καταγραφή του τρόπου λειτουργίας και εισαγωγής γεωγραφικών δεδομένων στο αριθμητικό μοντέλο WRF

Υπάρχοντα εργαλεία τοπογραφικής αναπαράστασης Καταγραφή του τρόπου λειτουργίας και εισαγωγής γεωγραφικών δεδομένων στο αριθμητικό μοντέλο WRF Υπάρχοντα εργαλεία τοπογραφικής αναπαράστασης Η αναπαράσταση της τοπογραφίας στο WRF πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Digital Elevation Model, DEM) το οποίο έχει προέλθει από παγκόσμιες

Διαβάστε περισσότερα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα

Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Βιογραφικό Σημείωμα Personal information Ονοματεπώνυμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ Διεύθυνση Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 54124 Θυρίδα 259 Τηλέφωνο (+30) 2310 991777,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας LIFE+ Environment Policy and Governance Programme Έργο: HYDROSENSE Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος Καθηγητής Αγρομετεωρολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2012 Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Η κάλυψη της γης, αφορά τη φυσική κατάσταση του εδάφους, η χρήση γης ορίζεται ως ο τρόπος χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS . 1,. 2. 3 1,3,,,, 54 124 2,,,,54 124 E-mails: 1 hatzi1@civil.auth.gr, 2 diatol@geo.auth.gr, 3 niktheod@civil.auth.gr H. -. - -,,., -, -., -,. :,,. CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Επίκ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης ΘΕΜΑΤΑ Τι είναι τηλεπισκόπηση Ιστορική εξέλιξη Συστήματα παρατήρησης της Γης Στοιχεία Ηλεκτρο-Μαγνητικής Ακτινοβολίας Διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων

Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων Προσομοίωση σε συνθετικές εικόνες για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΘΕΜΑΤΑ Τι είναι τηλεπισκόπηση Ιστορική εξέλιξη Συστήµατα παρατήρησης της Γης Στοιχεία Ηλεκτρο-Μαγνητικής Ακτινοβολίας Διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών. τεχνολογιών για παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα. ύδρευσης για μη αστικές περιοχές

Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών. τεχνολογιών για παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα. ύδρευσης για μη αστικές περιοχές Upgrade of the hydraulics laboratory for the modeling of water supply networks & design and operation optimization study 29.06.2015, Curio Palace, Limassol Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis)

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες βλάστησης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης.

Δείκτες βλάστησης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης. Υπολογίζονται με βάση απλούς αλγεβρικούς τύπους που στηρίζονται στις τιμές ανακλαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ

Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η χρήση ΓΣΠ στην Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων

Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και επίγειων φασματοραδιομέτρων Ημερίδα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΦYΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Παρακολούθηση διαρροών νερού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα