ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές"

Transcript

1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Ίδρυμ- Τμήμ Πολιτικών Τ.Ε. Πολιτικών Τ.Ε. Πολιτικών Τ.Ε. Πολιτικών Τ.Ε. Πολιτικών Τ.Ε. Φυτικής Πργωγής Βθμίδ Γνωστικό ντικείμενο Τοπογράφου Μηχνικού Μελέτη οπλισμένου σκυροδέμτος κι εφρμογή σε κτσκευές Οργάνωση Εργοτξίου Ειδικότητ του Πολιτικού Μηχνικού εξειδικευμένου στις κτσκευές έργων Υδρυλική κι υδρυλικά έργ Εδφολογί Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό es/tei/biografika/greek/biograp hy_dimo_2.pdf es/tei/biografika/greek/papalia gas%20greek.pdf es/tei/biografika/greek/samgre g.pdf es/tei/biografika/greek/pexliva n.pdf karagiannidis.pdf Σββίδης Ιωάννης Τμήμ Τεχνολογίς Αλιείς - Υδτοκλλιερ γειών Ανπληρωτής Εφρμογή μθημτικών μοντέλων στην φυσική ωκενογρφί el/facultystuff/faculty/96.html

2 Εξωτερικοί ξιολογητές πό Ελληνικά ΑΕΙ κι ΤΕΙ Ονομτεπώνυμο Λόκκς Φιλόθεος Τίκ βσιλικού Θεοδώρ Πρλίκ Μρί Σχπάζης Κωνστντίνος Ππθεοδώρου Κωνστντίνος Χτζηγώγος Θεόδωρος Χρηστάρς Βσίλειος Γεωργιάννου Βσιλική Ίδρυμ-Τμήμ Πολιτικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσλίς Πολιτικών Α.Π.Θ. Πολιτικών Τ.Ε. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Αθήνς Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μκεδονίς Πολιτικών Τ.Ε. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς Πολιτικών Α.Π.Θ. Γεωλογίς ΑΠΘ Πολιτικών Ε.Μ.Π. Βθμίδ Κθηγήτρι Ανπληρώτρι Κθηγήτρι Ανπληρωτής Ανπληρωτής Γνωστικό ντικείμενο Κτσκευές Έργων Εδφομηχνική- Εδφοδυνμική Πολιτικός Μηχνικός με ειδίκευση στην εφρμοσμένη μηχνική (Αντοχή Υλικών) Γεωτεχνική Μηχνική Εδφολογί Γεωλογί Τεχνικές Μετρήσεων κι Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό /efiles/general/cvtikagr-0910n.pdf documents/cv_paralika_gr2009.pdf tm WNLOAD/CV/cv_cpap.pdf Αριθμητικές κι στοχστικές μέθοδοι στη tion,com_contact/task,view/contact_id,136/itemid,61/lang,el/ Γεωτεχνική Μηχνική Τεχνική Γεωλογί Ανπληρώτρι Κθηγήτρι Πειρμτική Εδφομηχνική extended.php?id= &lang= gr

3 Πελέκης Πνγιώτης Βγενοπούλου Ειρήνη Τμήμ Εκπιδευτικών Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Πολιτικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδς Ανπληρωτής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Κθηγήτρι Γεωμηχνική σε Εφρμογές στ Έργ Υποδομής κι Κυκλοφορίς (Θεμελιώσεις, Σήργγες, Υδροδυνμικά έργ, Έργ οδοποιϊς) _el.pdf CVs/Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

4 Εξωτερικοί ξιολογητές πό ΑΕΙ κι ερευνητικά κέντρ του εξωτερικού Ονομτεπώνυ μο Πάνος Ππνστσίου John Hadjigeorgiou Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Γνωστικό ντικείμενο Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου University of Toronto, Department of Civil Engineering Γεωμηχνική GR/~panospap.aspx Γεωμηχνική a/ Πέτρου Μιχήλ Χριστοδούλου Συμεών Ανγνώστου Γεώργιος Θεόδωρος Τριντφυλλίδ ης Κύπρος Πυλκούτς Διόφντος Χτζημιτσής Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Institute for Geotechnical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology Institute of Soil Mechanics and Rock Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology Department of Civil and Structural Engineering University of Sheffield Τμήμ Πολιτικών κι Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πνεπιστήμιο Κύπρου Δομικά υλικά GR/~petrou.aspx Ανπληρωτ ής Πλήρως ολοκληρωμέν κι υτομτοποιημέν συστήμτ διεύθυνσης κτσκευστικών έργων GR/~schristo.aspx Σήργγες κι Βρχομηχνική nos Εδφομηχνική html Ανπληρωτ ής Structural concrete, FRP and fibre reinforcement, repair, construction innovation and earthquake engineering Εφρμογή GIS σε έργ υποδομών, σύγχρονων υλικών οδοστρωσίς κ.. mic/kp d.hadjimitsis

5 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Φυτικής Πργωγής Γνωστικό ντικείμενο Τοπογράφου Μηχνικού Μελέτη οπλισμένου σκυροδέμτος κι εφρμογή σε κτσκευές Οργάνωση Εργοτξίου Ειδικότητ του Πολιτικού Μηχνικού εξειδικευμένου στις κτσκευές έργων Υδρυλική κι υδρυλικά έργ Εδφολογί Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20gree k.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf annidis.pdf Σββίδης Ιωάννης Τμήμ Τεχνολογίς Αλιείς - Υδτοκλλιεργειών Ανπληρωτής Εφρμογή μθημτικών μοντέλων στην φυσική ωκενογρφί ultystuff/faculty/96.html

6 Εξωτερικοί ξιολογητές πό Ελληνικά ΑΕΙ κι ΤΕΙ Ονομτεπώνυμο Λόκκς Φιλόθεος Τίκ βσιλικού Θεοδώρ Πρλίκ Μρί Σχπάζης Κωνστντίνος Ππθεοδώρου Κωνστντίνος Ίδρυμ-Τμήμ ΤΕΙ Θεσσλίς Α.Π.Θ. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Αθήνς Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μκεδονίς κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς Βθμίδ Κθηγήτρι Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Ανπληρω τής Ανπληρω τής Γνωστικό ντικείμενο Κτσκευές Έργων Εδφομηχνι κή- Εδφοδυνμι κή Πολιτικός Μηχνικός με ειδίκευση στην εφρμοσμέν η μηχνική (Αντοχή Υλικών) Γεωτεχνική Μηχνική Εδφολογί Γεωλογί κι Τεχνικές Μετρήσεων Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό es/general/cvtikagr-0910n.pdf uments/cv_paralika_gr2009.pdf OAD/CV/cv_cpap.pdf Χτζηγώγος Θεόδωρος Χρηστάρς Βσίλειος Γεωργιάννου Βσιλική Α.Π.Θ. Γεωλογίς ΑΠΘ Ε.Μ.Π. Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Αριθμητικές κι στοχστικές μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχνική Τεχνική Γεωλογί Πειρμτική Εδφομηχνι κή mid,61/lang,el/ nded.php?id= &lang=gr

7 Πελέκης Πνγιώτης Τμήμ Εκπιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Ανπληρω τής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΙΣ pdf Βγενοπούλου Ειρήνη ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδς Κθηγήτρι Γεωμηχνική σε Εφρμογές στ Έργ Υποδομής κι Κυκλοφορί ς (Θεμελιώσει ς, Σήργγες, Υδροδυνμι κά έργ, Έργ οδοποιϊς) /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

8 Εξωτερικοί ξιολογητές πό ΑΕΙ κι ερευνητικά κέντρ του εξωτερικού Ονομτεπώνυμο Πάνος Ππνστσίου John Hadjigeorgiou Ίδρυμ-Τμήμ Τμήμ κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου University of Toronto, Department of Civil Engineering Βθμίδ Γνωστικό ντικείμενο Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό Γεωμηχνική GR/~panospap.aspx Γεωμηχνική / people/principal.htm Πέτρου Μιχήλ Χριστοδούλου Συμεών Ανγνώστου Γεώργιος Θεόδωρος Τριντφυλλίδης Τμήμ κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Τμήμ κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Institute for Geotechnical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology Institute of Soil Mechanics and Rock Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology Ανπληρωτής Δομικά υλικά Πλήρως ολοκληρωμέ ν κι υτομτοποι ημέν συστήμτ διεύθυνσης κτσκευστ ικών έργων Σήργγες κι Βρχομηχνι κή Εδφομηχνι κή ca/ sept3/facultyappointments.html GR/~petrou.aspx GR/~schristo.aspx nos html

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Φυτικής Πργωγής Γνωστικό ντικείμενο Τοπογράφου Μηχνικού Μελέτη οπλισμένου σκυροδέμτος κι εφρμογή σε κτσκευές Οργάνωση Εργοτξίου Ειδικότητ του Πολιτικού Μηχνικού εξειδικευμένο υ στις κτσκευές έργων Υδρυλική κι υδρυλικά έργ Εδφολογί Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20gree k.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf annidis.pdf Σββίδης Ιωάννης Τμήμ Τεχνολογίς Αλιείς - Υδτοκλλιεργειών Ανπληρωτής Εφρμογή μθημτικών μοντέλων στην φυσική ωκενογρφί ultystuff/faculty/96.html

10 Εξωτερικοί ξιολογητές πό Ελληνικά ΑΕΙ κι ΤΕΙ Ονομτεπώνυμο Λόκκς Φιλόθεος Τίκ βσιλικού Θεοδώρ Πρλίκ Μρί Σχπάζης Κωνστντίνος Ππθεοδώρου Κωνστντίνος Ίδρυμ-Τμήμ ΤΕΙ Θεσσλίς Α.Π.Θ. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Αθήνς Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μκεδονίς κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς Βθμίδ Κθηγήτρι Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Ανπληρω τής Ανπληρω τής Γνωστικό ντικείμενο Κτσκευές Έργων Εδφομηχνι κή- Εδφοδυνμι κή Πολιτικός Μηχνικός με ειδίκευση στην εφρμοσμέν η μηχνική (Αντοχή Υλικών) Γεωτεχνική Μηχνική Εδφολογί Γεωλογί κι Τεχνικές Μετρήσεων Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό es/general/cvtikagr-0910n.pdf uments/cv_paralika_gr2009.pdf OAD/CV/cv_cpap.pdf Χτζηγώγος Θεόδωρος Χρηστάρς Βσίλειος Γεωργιάννου Βσιλική Α.Π.Θ. Γεωλογίς ΑΠΘ Ε.Μ.Π. Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Αριθμητικές κι στοχστικές μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχνική Τεχνική Γεωλογί Πειρμτική Εδφομηχνι κή mid,61/lang,el/ nded.php?id= &lang=gr

11 Πελέκης Πνγιώτης Τμήμ Εκπιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Ανπληρω τής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΙΣ pdf Βγενοπούλου Ειρήνη ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδς Κθηγήτρι Γεωμηχνική σε Εφρμογές στ Έργ Υποδομής κι Κυκλοφορί ς (Θεμελιώσει ς, Σήργγες, Υδροδυνμι κά έργ, Έργ οδοποιϊς) /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf Κολιόπουλος Πνγιώτης κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τσώνος Δημήτριος Αλέξνδρος ΑΠΘ Αντισεισμικέ ς κτσκευές, Οπλισμένο Σκυρόδεμ, Επισκευή κι ενίσχυση κτσκευών Τλσλίδης Δημοσθένης ΑΠΘ Σττικός κι Δυνμικός υπολογισμός Κργιάννης Χρήστος ΔΠΘ Πολιτικών Μηχνικώ ν ΔΠΘ Αντισεισμικέ ς κτσκευές, mid,61/lang,el/ mid,61/lang,el/ aragiannis.shtml

12 Οπλισμένο Σκυρόδεμ, Επισκευή κι ενίσχυση κτσκευών Μουρτίδης Ανστάσιος ΑΠΘ Διχείριση Έργων Ππϊωάννου Πνγιώτης ΑΠΘ Σχεδισμός Οδικών Δικτύων, Οδική Ασφάλει, Οικονομική των Μετφορών, Κλφκάκου Γλυκερί ΑΠΘ Κθηγήτρι Κοκκάλης Αλέξνδρος ΔΠΘ Αν. Διχείριση Τεχνικών Έργων Οδοποιί, Οδοστρώμτ Λμπρόπουλος Σέργιος ΕΜΠ Διχείριση Τεχνικών Έργων Πντουβάκης Πάρης ΕΜΠ Διχείριση Τεχνικών Έργων id,61/lang,el/ id,61/lang,el/ okkalis.shtml

13 Εξωτερικοί ξιολογητές πό ΑΕΙ κι ερευνητικά κέντρ του εξωτερικού Ίδρυμ-Τμήμ Ονομτεπώνυμο Πάνος Ππν-στσίου Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου John Hadji-georgiou University of Toronto, Department of Civil Engineering Πέτρου Μιχήλ Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Χριστοδούλου Συμεών Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Ανγνώστου Γεώργιος Θεόδωρος Τριντφυλλίδης Institute for Geotechnical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology Institute of Soil Mechanics and Rock Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology Βθμίδ Γνωστικό ντικείμενο Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό Γεωμηχνική GR/~panospap.aspx Γεωμηχνική people/principal.htm Ανπληρω τής Δομικά υλικά Πλήρως ολοκληρωμέ ν κι υτομτοποι ημέν συστήμτ διεύθυνσης κτσκευστ ικών έργων Σήργγες κι Βρχομηχνι κή Εδφομηχνι κή ch u sept3/facultyappointments.html GR/~petrou.aspx GR/~schristo.aspx s ml

14 Κύπρος Πυλκούτς Κάππος Ανδρές Διμντίδης Δημήτριος Department of Civil and Structural Engineering University of Sheffield Civil Engineering City University London Civil Engineering Regensburg University of Applied Sciences Structural concrete, FRP and fibre reinforcemen t, repair, construction innovation and earthquake engineering Αντισεισμικέ ς κτσκευές, Οπλισμένο Σκυρόδεμ, Γεφυροποιί Κτσκευές s-regensburg.de kp onenkontakt.html?tx_browser_pi1[showuid]=3312&c Hash=811599b467

15 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Φυτικής Πργωγής Κθηγητή ς Κθηγητή ς Κθηγητή ς Κθηγητή ς Κθηγητή ς Κθηγητή ς Γνωστικό ντικείμενο Τοπογράφου Μηχνικού Μελέτη οπλισμένου σκυροδέμτος κι εφρμογή σε κτσκευές Οργάνωση Εργοτξίου Ειδικότητ του Πολιτικού Μηχνικού εξειδικευμένου στις κτσκευές έργων Υδρυλική κι υδρυλικά έργ Εδφολογί Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20gree k.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf annidis.pdf Σββίδης Ιωάννης ΖΟΥΜΑΚΗΣ Τμήμ Τεχνολογίς Αλιείς - Υδτοκλλιεργειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανπληρ ωτής Κθηγητή ς Εφρμογή μθημτικών μοντέλων στην φυσική ωκενογρφί ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡ ΑΣ ultystuff/faculty/96.html

16 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ - ΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΑ ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΩΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ - ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ- ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ultystuff/faculty/94.html

17 Εξωτερικοί ξιολογητές πό Ελληνικά ΑΕΙ κι ΤΕΙ Ονομτεπώνυμο Λόκκς Φιλόθεος Τίκ βσιλικού Θεοδώρ Πρλίκ Μρί Σχπάζης Κωνστντίνος Ππθεοδώρου Κωνστντίνος Χτζηγώγος Θεόδωρος Χρηστάρς Βσίλειος Γεωργιάννου Βσιλική Ίδρυμ-Τμήμ ΤΕΙ Θεσσλίς Α.Π.Θ. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Αθήνς Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μκεδονίς κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς Α.Π.Θ. Γεωλογίς ΑΠΘ Ε.Μ.Π. Βθμίδ Κθηγήτρι Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Ανπληρω τής Ανπληρω τής Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Γνωστικό ντικείμενο Κτσκευές Έργων Εδφομηχνικ ή- Εδφοδυνμικ ή Πολιτικός Μηχνικός με ειδίκευση στην εφρμοσμένη μηχνική (Αντοχή Υλικών) Γεωτεχνική Μηχνική Εδφολογί Γεωλογί κι Τεχνικές Μετρήσεων Αριθμητικές κι στοχστικές μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχνική Τεχνική Γεωλογί Πειρμτική Εδφομηχνικ ή Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό es/general/cvtikagr-0910n.pdf uments/cv_paralika_gr2009.pdf OAD/CV/cv_cpap.pdf mid,61/lang,el/ nded.php?id= &lang=gr

18 Πελέκης Πνγιώτης Τμήμ Εκπιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Ανπληρω τής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝ ΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ Σ pdf Βγενοπούλου Ειρήνη ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδς Κθηγήτρι Γεωμηχνική σε Εφρμογές στ Έργ Υποδομής κι Κυκλοφορίς (Θεμελιώσεις, Σήργγες, Υδροδυνμικά έργ, Έργ οδοποιϊς) /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙ-ΚΟΣ ΠΙΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ- ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / ΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜ ΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & n2012/ek pdf https://sites.google.com/site/aefilios/public ations erevnites.html & _2010_10.pdf

19 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗ ΠΑΡ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ/ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΉΣ Τ ΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝ ΑΜΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑ ΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜ ΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛ ΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Υ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡ ΑΦΙΑ te.gr oulos.pdf on=com_content&view=article&id=103% 3A &catid=31%3A &Itemid=85&lang=el https://www.chania.teicrete.gr/academic/n atural-resources-department/personnelfp/182-soupios-pantelis option=com_contact&task=view&c ontact_id=73&itemid=

20 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AN. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ ΑΚΤΩΝ /option,com_contact/task,view/cont act_id,165/itemid,61/ & ries/efiles/general/cv_karambas_gr. pdf ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ /option,com_contact/task,view/cont act_id,72/itemid,61/lang,el/ & ries/filesg/christoforos_koutitas_cv. pdf ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΈΡΓΑ des/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ ΗΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤ ΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ /option,com_contact/task,view/cont act_id,21/itemid,61/lang,el/ ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ /option,com_contact/task,view/cont act_id,114/itemid,61/lang,el/ & ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ /option,com_contact/task,view/cont act_id,77/itemid,61/lang,el/

21 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ : ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚ Η ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /option,com_contact/task,view/cont act_id,68/itemid,61/lang,el/

22 Εξωτερικοί ξιολογητές πό ΑΕΙ κι ερευνητικά κέντρ του εξωτερικού Ονομτεπώνυμο Πάνος Ππν-στσίου John Hadji-georgiou Πέτρου Μιχήλ Χριστοδούλου Συμεών Ανγνώστου Γεώργιος Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Γνωστικό ντικείμενο Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό Τμήμ Γεωμηχνική Πολιτικών GR/~panospap.aspx κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου University of Γεωμηχνική Toronto, people/principal.htm Department of Civil Engineering sept3/facultyappointments.html Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Τμήμ Πολιτικών κι Περιβάλλοντος, Πνεπιστήμιο Κύπρου Institute for Geotechnical Engineering, Swiss Federal Institute of Technology Ανπληρω τής Δομικά υλικά Πλήρως ολοκληρωμέ ν κι υτομτοποι ημέν συστήμτ διεύθυνσης κτσκευστ ικών έργων Σήργγες κι Βρχομηχνι κή ch GR/~petrou.aspx GR/~schristo.aspx s

23 Θεόδωρος Τριντφυλλίδης Nikolaos Katopodis Institute of Soil Mechanics and Rock Mechanics, Karlsruhe Institute of Technology University of Michigan USA / Department of Civil and Environmental Engineering Εδφομηχνι κή Ecohydrolog y and Hydraulic Engineering u ml Michael Bruno Emre Otay Stevens Institute of Technology, USA Department of Civil, Environmental & Ocean Engineering Bogaziçi University Department of Civil Engineering Αν. Ocean Engineering Coastal Engineering Thomas Hein Nadia Pinardi BOKU University of Vienna, AUSTRIA Dept of Water, Atmosphere & Environment Department of Physics and Astronomy, University of Αν. Αν. Oceanograph y HPSESSID=5ffb3bb8c cedb f62aa abcontrol1=tabcv&upn=nadia.pinardi %40unibo.it

24 Vassiliki Kourafalou Bologna ITALY University of Miami, USA Research Associate Professor Physical Oceanograph y MICS.files/cv_kourafallou.pdf

25 ΈΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Ίδρυμ-Τμήμ Βθμίδ Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Τ.Ε. Τ.Ε. Τ.Ε. Τ.Ε. Τ.Ε. Φυτικής Πργωγής Γνωστικό ντικείμενο Τοπογράφου Μηχνικού Μελέτη οπλισμένου σκυροδέμτος κι εφρμογή σε κτσκευές Οργάνωση Εργοτξίου Ειδικότητ του Πολιτικού Μηχνικού εξειδικευμένου στις κτσκευές έργων Υδρυλική κι υδρυλικά έργ Εδφολογί Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20gree k.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf annidis.pdf Σββίδης Ιωάννης Τμήμ Τεχνολογίς Αλιείς - Υδτοκλλιεργειών Ανπληρωτ ής Εφρμογή μθημτικών μοντέλων στην φυσική ωκενογρφί ultystuff/faculty/96.html

26 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ - ΚΕΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΑ Τ ΗΣ Τ ΗΣ ΜΩΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΉΣ Τ ΉΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΉΣ Τ ΉΣ ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΉΣ Τ ΉΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡ ΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ - ΥΔΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ- ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ultystuff/faculty/94.html

27 Εξωτερικοί ξιολογητές πό Ελληνικά ΑΕΙ κι ΤΕΙ Ονομτεπώνυμο Λόκκς Φιλόθεος Τίκ βσιλικού Θεοδώρ Πρλίκ Μρί Σχπάζης Κωνστντίνος Ππθεοδώρου Κωνστντίνος Ίδρυμ-Τμήμ ΤΕΙ Θεσσλίς Α.Π.Θ. κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Αθήνς Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μκεδονίς κι Τοπογρφίς κι Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Κεντρικής Μκεδονίς Βθμίδ Κθηγήτρι Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Ανπληρω τής Ανπληρω τής Γνωστικό ντικείμενο Κτσκευές Έργων Εδφομηχνι κή- Εδφοδυνμι κή Πολιτικός Μηχνικός με ειδίκευση στην εφρμοσμέν η μηχνική (Αντοχή Υλικών) Γεωτεχνική Μηχνική Εδφολογί Γεωλογί κι Τεχνικές Μετρήσεων Ηλ. τχυδρομείο Βιογρφικό es/general/cvtikagr-0910n.pdf uments/cv_paralika_gr2009.pdf OAD/CV/cv_cpap.pdf Χτζηγώγος Θεόδωρος Χρηστάρς Βσίλειος Γεωργιάννου Βσιλική Α.Π.Θ. Γεωλογίς ΑΠΘ Ε.Μ.Π. Ανπληρώ τρι Κθηγήτρι Αριθμητικές κι στοχστικές μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχνική Τεχνική Γεωλογί Πειρμτική Εδφομηχνι κή mid,61/lang,el/ nded.php?id= &lang=gr

28 Πελέκης Πνγιώτης Τμήμ Εκπιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ Ανπληρω τής ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΙΣ pdf Βγενοπούλου Ειρήνη ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδς Κθηγήτρι Γεωμηχνική σε Εφρμογές στ Έργ Υποδομής κι Κυκλοφορί ς (Θεμελιώσει ς, Σήργγες, Υδροδυνμι κά έργ, Έργ οδοποιϊς) /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙ-ΚΟΣ ΠΙΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ- ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚ Η ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣ ΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚ Η ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚ Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ & n2012/ek pdf https://sites.google.com/site/aefilios/public ations erevnites.html & _2010_10.pdf

29 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗ ΠΑΡ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ/ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ / ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΉΣ Τ ΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΑΝΑΠΛΗ ΡΩΤΉΣ ΤΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ Η ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚ Η ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚ Η ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚ Η ΘΑΛΑΣΣΙΩ Ν ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥ ΝΑΜΙΚΗ ΥΔΡΟΔΥΝ ΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗ ΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛ ΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜ ΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ e.gr oulos.pdf Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού τχυδρομείου προσττεύετι πό κκόβουλη χρήση. Χρειάζετι ν ενεργοποιήσετε την Javascript γι ν τη δείτε. on=com_content&view=article&id=103% 3A &catid=31%3A &Itemid=85&lang=el https://www.chania.teicrete.gr/academic/n atural-resources-department/personnelfp/182-soupios-pantelis