Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιούνιος 2018

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι τετραετούς φοίτησης (οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων) και οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και με την ολοκλήρωσή του, απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει σχεδιαστεί και μορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και σε υψηλό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και παρέχει τις σχετικές εξειδικεύσεις των Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, τις βέλτιστες πρακτικές της ημεδαπής και αλλοδαπής και τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ειδικότερα, αυτό το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα πρότυπα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης της αλλοδαπής και ανταποκρίνεται με επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο των ιδρυμάτων της ημεδαπής. Είναι, βεβαίως, κατανοητό ότι ένας πενταετής κύκλος σπουδών θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα πληρέστερης εξειδίκευσης και βεβαίως αποτελεί πάγιο αίτημα του Τμήματος και του Ιδρύματος. Τον Ιούλιο του 2017, εν όψει της ίδρυσης του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, η σύνταξη του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ανατέθηκε από τους Πρυτάνεις των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε τετραμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο μέλη των Πολιτικών Μηχανικών κάθε Ιδρύματος. Στη διαμόρφωση του προγράμματος συνέβαλαν καθοριστικά και άλλα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Πολιτικών Μηχανικών με γνωστικά αντικείμενα σε κάθε μία από τις τέσσερες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών, των Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων. Κατά το σχεδιασμό και τη μόρφωσή του εξετάστηκε μια πληθώρα προγραμμάτων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού άλλων ιδρυμάτων και κυρίως τα κάτωθι: (α) Ιδρύματα της ημεδαπής (πενταετούς φοίτησης): Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 (β) Ιδρύματα της αλλοδαπής Ευρωπαϊκά: Delft University of Technology (τετραετές, διεθνούς κατάταξης 5), Imperial College of Science Technology and Medicine (τετραετές MEng, διεθνούς κατάταξης 5), Eidgenössische Technische Hochschule ETH Ζυρίχη (τριετές, διεθνούς κατάταξης 11) (γ) Ιδρύματα αλλοδαπής Αμερικάνικα: Massachusetts Institute of Technology MIT Βοστώνη (διεθνούς κατάταξης 1), UC Berkeley (διεθνούς κατάταξης 5). Κριτήριο επιλογής των προγραμμάτων σπουδών άλλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ήταν η διεθνής τους κατάταξη στον κλάδο του Πολιτικού Μηχανικού, η τετραετής διάρκεια σπουδών και η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών. Το Σεπτέμβριο του 2017, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών υπεβλήθη στις Πρυτανικές Αρχές των δύο Ιδρυμάτων και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο στα πλαίσια της αξιολόγησης το απέστειλε σε ακαδημαϊκούς αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, τον Ιούνιο του 2018, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών εγκρίθηκε με κάποιες τροποποιήσεις από τη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Αποστολή Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να σχεδιάσουν, αναλύσουν και εκτελέσουν άρτια έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, σεβασμό προς το περιβάλλον και δια βίου γνώση. Η αποστολή του προσφερόμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι: Να παράγει αποφοίτους, οι οποίοι μέσα από το άρτιο αυτό πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική γνώση, καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να αναλύουν και να σχεδιάζουν με ασφάλεια, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία τεχνικά έργα της εξειδίκευσής τους, να εκτελούν και να επιβλέπουν εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές και να επιβλέπουν την κατασκευή τεχνικών έργων. Να καλλιεργήσει στους απόφοιτους την κριτική σκέψη, την έρευνα και τις διαθεματικές συνέργειες, στο πλαίσιο αναζήτησης της βέλτιστης τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά λύσης ενός τεχνικού έργου. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη έργων Πολιτικού Μηχανικού. Να μεταφέρει στους φοιτητές γνώσεις από τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα της επιστήμης και να εμβαθύνουν σε πρόσθετη ή νέα γνώση μέσω της δια βίου μάθησης.

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής συνείδησης αλλά και στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών. Γνωστικό αντικείμενο και δομή προγράμματος Το προσφερόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού είναι δομημένο έτσι ώστε να παρέχει όλη τη βασική και ειδική γνώση της επιστήμης, καθώς και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στα επί μέρους γνωστικά της αντικείμενα, σε συμφωνία πάντα με το σκοπό του Ιδρύματος και την αποστολή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα παρέχει και τις τέσσερες εσωτερικές κατευθύνσειςεξειδικεύσεις της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, δηλαδή των Δομοστατικών, των Γεωτεχνικών, των Υδραυλικών και των Συγκοινωνιακών Έργων. Στα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το βασικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) και μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ). Τα τρία (3) τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και κάποια ελάχιστα μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ). Από όλα αυτά, ορισμένα είναι υποχρεωτικά και κοινά για τις τέσσερες κατευθύνσεις, ενώ άλλα είναι υποχρεωτικά ή και επιλογής ανά κατεύθυνση. Η επιλογή κατεύθυνσης στο έκτο (6 ο ) εξάμηνο είναι δεσμευτική, αλλά παρά ταύτα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και άλλων κατευθύνσεων με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση σε επιπλέον γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών, παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων. Στην παρούσα μορφή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών δεν προσφέρεται, δυστυχώς, η δυνατότητα επιλογής πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Σύμφωνα με τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καλύπτονται κατ ελάχιστο τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού: Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, σύμμικτων και προεντεταμένων υπό στατικές, δυναμικές και σεισμικές φορτίσεις, καθώς και εξειδικευμένων έργων δομοστατικής, όπως γέφυρες, λιμενικές κατασκευές, επισκευές και ενισχύσεις, τεχνικά έργα οδοποιίας, κ.ά. Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση γεωτεχνικών στοιχείων και έργων, όπως θεμελιώσεις, ορύγματα, αναχώματα υπό στατικές και σεισμικές φορτίσεις, καθώς και εξειδικευμένων έργων γεωτεχνικής, όπως βελτίωση εδαφών, αντιστηρίξεις, σήραγγες, κ.ά. Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση υδραυλικών έργων, όπως φράγματα, λιμένες, παράκτια, αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις και αποχετεύσεις, ανοικτούς αγωγούς και διευθετήσεις ποταμών, εκμετάλλευση υπογείων υδάτων, εγγειοβελτιωτικά, κ.ά. Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, όπως οδοποιία, κόμβους, οδοστρώματα, κυκλοφοριακή τεχνική, συστήματα μεταφορών, σιδηροδρομική, αεροδρόμια, τεχνικά έργα οδοποιίας, κ.ά. Περιβαλλοντική προσέγγιση έργων, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων, υγειονομική τεχνολογία, περιβαλλοντική γεωτεχνική, κ.ά.

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 Αρχιτεκτονική προσέγγιση τεχνικών έργων, όπως οικοδομική, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κτηριολογία, ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων. Διαχείριση τεχνικών έργων, οικονομοτεχνική ανάλυση, επιχειρησιακή έρευνα, οργάνωση εργοταξίου, δομικές μηχανές. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ανά Κατεύθυνση Ειδίκευσης α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Γενικά) Κατηγορία 1 CE-110 Ανώτερα Μαθηματικά I ΜΓΥ 2 CE-210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 3 CE-310 Πιθανότητες & Στατιστική ΜΓΥ 4 CE-410 Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ ΜΓΥ 5 CE-150 Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 6 CE-160 Τεχνικό Σχέδιο ΜΓΥ 7 CE-250 Παραστατική Γεωμετρία ΜΕΥ 8 CE-280 Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 9 CE-360 Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα ΜΕΥ 10 CE-691 Ειδικά Θέματα CAD ΜΕΥ 11 CE-240 Γεωδαισία ΜΕΥ 12 CE-370 Γεωδαιτικές Εφαρμογές ΜΕΥ 13 CE-270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία ΜΓΥ 14 CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ 15 CE-460 Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕ 16 CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ 17 CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ 18 CE-260 Ενεργειακά Συστήματα ΜΓΥ 19 CE-400 Αγγλική Τεχνική Ορολογία (μάθημα με βαθμό, χωρίς ECTS) ΜΕΥ 20 CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ 21 CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Δομοστατικά Κορμού) Κατηγορία 1 CE-120 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΜΓΥ 2 CE-220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος ΜΕΥ 3 CE-320 Αντοχή Υλικών ΜΕΥ 4 CE-330 Δυναμική του Στερεού Σώματος ΜΕΥ 5 CE-130 Δομικά Υλικά ΜΓΥ 6 CE-340 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων ΜΕ 7 CE-420 Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων ΜΕ 8 CE-510 Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία ΜΕ 9 CE-450 Οικοδομική ΜΕΥ

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Δομοστατικά Κορμού) - συνέχεια Κατηγορία 10 CE-540 Μεταλλικές Κατασκευές Ι ΜΕ 11 CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ 12 CE-560 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου ΜΕΥ 13 CE-530 Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ 14 CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ 15 CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων) Κατηγορία 1 CE-651 Δυναμική των Κατασκευών ΜΕ 2 CE-661 Πειραματική Αντοχή Υλικών ΜΕ 3 CE-671 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική ΜΕΥ 4 CE-681 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία ΜΕΥ 5 CE-761 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΜΕ 6 CE-763 Αντισεισμική Τεχνολογία ΜΕ 7 CE-751 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 8 CE-771 Σύμμικτες Κατασκευές ΜΕ 9 CE-781 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής ΜΕΥ 10 CE-841 Γεφυροποιία ΜΕ 11 CE-851 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΜΕ 12 CE-861 Επιφανειακοί Φορείς - Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΕ 13 CE-871 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΜΕΥ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Γεωτεχνικά Κορμού) Κατηγορία 1 CE-140 Γεωλογία Μηχανικού ΜΓΥ 2 CE-430 Εδαφομηχανική ΜΕΥ 3 CE-520 Γεωτεχνικά Έργα ΜΕ 4 CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων) Κατηγορία 1 CE-662 Πειραματική Εδαφομηχανική ΜΕ 2 CE-752 Βραχομηχανική Σήραγγες ΜΕ 3 CE-762 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΜΕΥ 4 CE-842 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις ΜΕ 5 CE-852 Κατολισθήσεις Ορύγματα και Επιχώματα ΜΕ 6 CE-862 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υδραυλικά Κορμού) Κατηγορία 1 CE-230 Μηχανική των Ρευστών ΜΕΥ 2 CE-350 Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΕΥ 3 CE-440 Τεχνική Υδρολογία ΜΕ 4 CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων) Κατηγορία 1 CE-653 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών ΜΕ 2 CE-663 Πειραματική Υδραυλική ΜΕ 3 CE-673 Υγειονομική Τεχνολογία ΜΕ 4 CE-753 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 5 CE-773 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 6 CE-783 Ποτάμια Υδραυλική Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕ 7 CE-843 Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα ΜΕ 8 CE-853 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα ΜΕ 9 CE-863 Εγγειοβελτιωτικά Έργα Αρδεύσεις ΜΕ 10 CE-873 Υπολογιστική Υδραυλική ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Συγκοινωνιακά Κορμού) Κατηγορία 1 CE-550 Κυκλοφοριακή Τεχνική ΜΕ 2 CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ α/α Κωδικ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων) Κατηγορία 1 CE-654 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ 2 CE-664 Κυκλοφοριακός Έλεγχος ΜΕ 3 CE-674 Σχεδιασμός των Μεταφορών ΜΕ 4 CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ 5 CE-764 Σχεδιασμός Αεροδρομίων ΜΕ 6 CE-844 Σιδηροδρομική Τεχνική ΜΕ 7 CE-854 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΜΕ 8 CE-864 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια ΜΕ

8 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ανά Εξάμηνο Σπουδών και Κατεύθυνση Ειδίκευσης

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 Εξάμηνο 1 ο Κατηγ. Ώρες 1 CE-110 Ανώτερα Μαθηματικά I ΜΓΥ CE-120 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΜΓΥ CE-130 Δομικά Υλικά ΜΓΥ CE-140 Γεωλογία Μηχανικού ΜΓΥ CE-150 Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ CE-160 Τεχνικό Σχέδιο ΜΓΥ Σύνολα εξαμήνου:

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 Εξάμηνο 2 ο Κατηγ. Ώρες 1 CE-210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ CE-220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος ΜΕΥ CE-230 Μηχανική των Ρευστών ΜΕΥ CE-240 Γεωδαισία ΜΕΥ CE-250 Παραστατική Γεωμετρία ΜΕΥ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 2 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-260 Ενεργειακά Συστήματα ΜΓΥ CE-270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία ΜΓΥ CE-280 Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ Σύνολα εξαμήνου:

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 Εξάμηνο 3 ο Κατηγ. Ώρες 1 CE-310 Πιθανότητες & Στατιστική ΜΓΥ CE-320 Αντοχή Υλικών ΜΕΥ CE-330 Δυναμική του Στερεού Σώματος ΜΕΥ CE-340 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων ΜΕ CE-350 Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΕΥ CE-360 Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα ΜΕΥ CE-370 Γεωδαιτικές Εφαρμογές ΜΕΥ Σύνολα εξαμήνου:

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 Εξάμηνο 4 ο 1 CE-410 Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ ΜΓΥ CE-420 Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων ΜΕ CE-430 Εδαφομηχανική ΜΕΥ CE-440 Τεχνική Υδρολογία ΜΕ CE-450 Οικοδομική ΜΕΥ CE-460 Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕ CE-400 Αγγλική Τεχνική Ορολογία (μάθημα με βαθμό, χωρίς ECTS) ΜΕΥ 2 2 Σύνολα εξαμήνου:

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 Εξάμηνο 5 ο 1 CE-510 Στατική Ανάλυση με Μητρώα - Πεπερασμένα Στοιχεία ΜΕ CE-520 Γεωτεχνικά Έργα ΜΕ CE-530 Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ CE-540 Μεταλλικές Κατασκευές Ι ΜΕ CE-550 Κυκλοφοριακή Τεχνική ΜΕ CE-560 Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου ΜΕΥ CE-400 Αγγλική Τεχνική Ορολογία (μάθημα με βαθμό, χωρίς ECTS) ΜΕΥ 2 2 Σύνολα εξαμήνου:

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 Εξάμηνο 6 ο 1 CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 6 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 5α CE-651 Δυναμική των Κατασκευών ΜΕ α CE-661 Πειραματική Αντοχή Υλικών ΜΕ α Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων 6 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-671 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική ΜΕΥ CE-681 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία ΜΕΥ CE-691 Ειδικά Θέματα CAD ΜΕΥ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 6 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 Εξάμηνο 6 ο 1 CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 6 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 5β CE-651 Δυναμική των Κατασκευών ΜΕ β CE-662 Πειραματική Εδαφομηχανική ΜΕ β Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 6 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-671 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική ΜΕΥ CE-654 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 6 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 Εξάμηνο 6 ο 1 CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 6 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 5γ CE-653 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών ΜΕ γ CE-663 Πειραματική Υδραυλική ΜΕ γ CE-673 Υγειονομική Τεχνολογία ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 6 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 Εξάμηνο 6 ο 1 CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 6 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 5δ CE-654 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ δ CE-664 Κυκλοφοριακός Έλεγχος ΜΕ δ CE-674 Σχεδιασμός των Μεταφορών ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 6 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 Εξάμηνο 7 ο 1 CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 7 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4α CE-751 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα ΜΕ α CE-761 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΜΕ α Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-771 Σύμμικτες Κατασκευές ΜΕ CE-781 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής ΜΕΥ CE-752 Βραχομηχανική Σήραγγες ΜΕ CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 7 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 Εξάμηνο 7 ο 1 CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 7 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4β CE-752 Βραχομηχανική Σήραγγες ΜΕ β CE-761 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΜΕ β Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-762 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΜΕΥ CE-783 Ποτάμια Υδραυλική Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕ CE-771 Σύμμικτες Κατασκευές ΜΕ CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 7 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 Εξάμηνο 7 ο 1 CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 7 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4γ CE-753 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ γ CE-763 Αντισεισμική Τεχνολογία ΜΕ γ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-773 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ CE-783 Ποτάμια Υδραυλική Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕ CE-762 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΜΕΥ CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 7 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 Εξάμηνο 7 ο 1 CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 7 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4δ CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ δ CE-763 Αντισεισμική Τεχνολογία ΜΕ δ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων 7 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-764 Σχεδιασμός Αεροδρομίων ΜΕ CE-751 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα ΜΕ CE-752 Βραχομηχανική Σήραγγες ΜΕ CE-773 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 7 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 Εξάμηνο 8 ο 1 CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 8 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4α CE-841 Γεφυροποιία ΜΕ α CE-851 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΜΕ α Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων 8 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-861 Επιφανειακοί Φορείς - Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΕ CE-871 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων ΜΕΥ CE-842 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων 8 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 Εξάμηνο 8 ο 1 CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 8 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4β CE-842 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις ΜΕ β CE-852 Κατολισθήσεις Ορύγματα και Επιχώματα ΜΕ β Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων 8 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-862 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΜΕ CE-863 Εγγειοβελτιωτικά Έργα Αρδεύσεις ΜΕ CE-654 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων 8 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 Εξάμηνο 8 ο 1 CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 8 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4γ CE-843 Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα ΜΕ γ CE-853 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα ΜΕ γ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων 8 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-863 Εγγειοβελτιωτικά Έργα Αρδεύσεις ΜΕ CE-873 Υπολογιστική Υδραυλική ΜΕ CE-862 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων 8 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 Εξάμηνο 8 ο 1 CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ Σύνολα κορμού: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 8 ου Εξαμήνου α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) Θεωρ. Εργ. 4δ CE-844 Σιδηροδρομική Τεχνική ΜΕ δ CE-854 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΜΕ δ Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων 8 ου Εξαμήνου (επιλογή 1 μαθήματος) CE-864 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια ΜΕ CE-841 Γεφυροποιία ΜΕ CE-852 Κατολισθήσεις Ορύγματα και Επιχώματα ΜΕ Σύνολα κατεύθυνσης: Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 8 ου Εξαμήνου Σύνολα εξαμήνου:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του νεοϊδρυθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α': Δομοστατικής Μηχανικής ( 29 )

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α': Δομοστατικής Μηχανικής ( 29 ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α': Δομοστατικής Μηχανικής ( 29 ) α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κατηγ. Μαθημ. Θεωρία Ώρες Εργαστ. Σύνολο Ωρών Φόρτος Εργ. Εξαμ. ECTS 1 CE-120 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΜΓΥ 4 4 150 6 2 CE-220

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2019) Εξάμηνο 1 ο 1 CE0110 Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα ΜΓΥ 5 6 2 CE0120 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΜΓΥ 4 6 3 CE0130 Δομικά Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Προγράμματος ΠΑΔΑ σε ΤΕΙ Α για λήψη Πτυχίου ΤΕΙ Α

Αντιστοίχιση Προγράμματος ΠΑΔΑ σε ΤΕΙ Α για λήψη Πτυχίου ΤΕΙ Α Αντιστοίχιση Προγράμματος ΠΑΔΑ σε ΤΕΙ Α για λήψη Πτυχίου ΤΕΙ Α Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2014) Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2018) Τμήματος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αντιστοίχιση Προγράμματος ΤΕΙ Α σε ΠΑΔΑ για λήψη Πτυχίου ΠΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2018) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2014) Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος: 2018 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 Εβδομάδα: 1 η ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02.09.2019 09 2019 ΤΡΙΤΗ 03.09.201909 ΤΕΤΑΡΤΗ 04.09.2019 09 ΠΕΜΠΤΗ 05.09.2019 09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.09.2019 09 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (CE 520)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Προγράμματος ΤΕΙ Α σε ΠΑΔΑ για λήψη Πτυχίου ΠΑΔΑ

Αντιστοίχιση Προγράμματος ΤΕΙ Α σε ΠΑΔΑ για λήψη Πτυχίου ΠΑΔΑ Αντιστοίχιση Προγράμματος ΤΕΙ Α σε ΠΑΔΑ για λήψη Πτυχίου ΠΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (208) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (204) Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Τεταρτοετείς του πρώην ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 2018

Οδηγίες για Τεταρτοετείς του πρώην ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 2018 Σημείωση: Το συγκεκριμένο αρχείο αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο Έτος σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και βρίσκονται στο 7ο Εξάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 26/8/2019 Μηχανική του Στερεού Σώματος Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα 27/8/2019 Γεωδαισία Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων (Ζ) 28/8/2019 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 26/8/2019 Μηχανική του Στερεού Σώματος 15.00 Εδαφομηχανική ΙΙ Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 27/8/2019 Αντοχή των Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΩΡΑ 2o ΩΡΑ 3o ΩΡΑ 4ο ΩΡΑ 5o ΩΡΑ 6ο ΩΡΑ 7o ΩΡΑ 8o ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 26/8/2019 Μηχανική του Στερεού Σώματος 2, 11, 13, 15, 17, 12, Αμφ. 1/2 (557) Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα Ζ. Αιθ. 1, 7, 17, 12, Αμφ. 1/2 (382)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος: 2018 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 Εβδομάδα: 1 η ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 01.07.2019 0 0 ΤΡΙΤΗ 02.07.2019 0 0 ΤΕΤΑΡΤΗ 03.07.2019 0 0 ΠΕΜΠΤΗ 04.07.2019 0 0 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.07.2019 0 0 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος: 2018 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 Εβδομάδα: 1 η ΔΕΥΤΕΡΑ 01.07.2019 0 0 ΤΡΙΤΗ 02.07.2019 0 0 ΤΕΤΑΡΤΗ 03.07.2019 0 0 ΠΕΜΠΤΗ 04.07.2019 0 0 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.07.2019 0 0 9:00 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/ 27/8/2018 Μηχανική του Στερεού Σώματος Γκ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 15.00 Κατασκευή Οδών 18.00 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 18.00 Πειραματική Υδραυλική 28/8/2018 29/8/2018 Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/2018 27/8/2018 8.30 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 12.00 Τεχνική Σεισμολογία 18.00 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 18.00 Πειραματική Υδραυλική 28/8/2018 29/8/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο 27/8/2018 28/8/2018 29/8/2018 8.30 Μηχανική του Στερεού Σώματος Ζ. 8.30 Τεχνικά Υλικά Ι Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 8.30 Αντοχή των Υλικών Ζ. 12, 15.00 Κατασκευή Οδών Ζ. 1,3,7,4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 26/8/2019 Μηχανική του Στερεού Σώματος 12.00 Τεχνική Σεισμολογία 18.00 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 27/8/2019 28/8/2019 Αντοχή των Υλικών 12.00 Αντισεισμικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 5/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 5/ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 5/25-10-2017 ΞΑΝΘΗ 2017 ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 24/ και 28/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 24/ και 28/ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 24/07-06-2018 και 28/27-06-2018 ΞΑΝΘΗ, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόγραμμα Α Εξεταστικής Περιόδου Πρόγραμμα Σπουδών : ΠΑ.Δ.Α. Ακαδημαϊκό Έτος: 2018 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2 Εβδομάδα: 1 η ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.02.2019 80 0 ΤΡΙΤΗ 19.02.2019 90 0 9 ΤΕΤΑΡΤΗ 20.02.2019 00 0 ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 21/1/2019 15.00 Αγγλική Γλώσσα 3 8.30 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι 12.00 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 22/1/2019 8.30 Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα 23/1/2019 8.30 Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα 12.00 Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

15.00 Αγγλική Γλώσσα 3 (Ζ) Αιθ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι (Ζ) ΤΡΙΤΗ 22/1/ Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (Ζ)

15.00 Αγγλική Γλώσσα 3 (Ζ) Αιθ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι (Ζ) ΤΡΙΤΗ 22/1/ Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (Ζ) 21/1/2019 15.00 Αγγλική Γλώσσα 3 Αιθ. 1 8.30 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι 22/1/2019 8.30 Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα 12.00 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ 23/1/2019 8.30 Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι (Ζ) Αιθ. 1, 3, 5, 7, 4, 2, 11, 13, 15, 17, 12, Αμφ. 1/2 (472) ΤΡΙΤΗ 22/1/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι (Ζ) Αιθ. 1, 3, 5, 7, 4, 2, 11, 13, 15, 17, 12, Αμφ. 1/2 (472) ΤΡΙΤΗ 22/1/2019 21/1/2019 15.00 Αγγλική Γλώσσα 3 (Ζ) Αιθ. 1 (95) 8.30 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι 15, 17, 12, Αμφ. 1/2 (472) 22/1/2019 8.30 Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (Ζ) Αιθ. 1, 3, 5, 7, 4, 2, 11, 13, 15, 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατεύθυνση: Κορμός Ακαδημαϊκό Έτος: 2018 2019 Εξάμηνο: 2 ο ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα 1 Δημητρίου Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα 2 Δημητρίου Μηχανική των Ρευστών Τμήμα 2 Βαλαβανίδης

Διαβάστε περισσότερα

12.00 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ζ. 01AB, 02AB, 02B, 03AB, 04B, 04A, Αμφ. 1,2. Ζ. 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 3,5, Αμφ. 1,2 ΑΝΑΛΥΣΗ Ζ. 01ΑΒ, 02Α ΑΝΑΛΥΣΗ

12.00 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ζ. 01AB, 02AB, 02B, 03AB, 04B, 04A, Αμφ. 1,2. Ζ. 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 3,5, Αμφ. 1,2 ΑΝΑΛΥΣΗ Ζ. 01ΑΒ, 02Α ΑΝΑΛΥΣΗ 18/1/2016 12.00 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ζ. 01AB, 02AB, 02B, 03AB, 04B, 04A, Αμφ. 1,2 15.00 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, 3,5, Αμφ. 1,2 18.00 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ζ. 18.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Ζ.04Β, 04Α, 2Α, 2Β 19/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 04Β, 04Α, 2Α, 2Β, 3,5 Αμφ. 1,2. Σελίδα 1

Ζ. 01ΑΒ, 02Α, 02Β, 03ΑΒ, 04Β, 04Α, 2Α, 2Β, 3,5 Αμφ. 1,2. Σελίδα 1 18/1/2016 12.00 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ζ. 01AB, 02AB, 02B, 03AB, 04B, 04A, Αμφ. 1,2 15.00 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, 3,5, 18.00 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ζ.01ΑΒ, 02Α, 02Β, 18.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Ζ.04Β, 04Α, 2Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υ 4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υ 4 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018 1 ο εξάμηνο 1) Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Υ 4 6 2) Φυσική Ι Υ 4 6 3) Χημεία για μηχανικούς Υ 4 5 4) Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Υ 4 3 5) Απειροστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δευτέρα 23/1/ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δευτέρα 23/1/ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 23/1/2017 12.00 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 15.00 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 18.00 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24/1/2017 12.00 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 8.30 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 18.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 25/1/2017 26/1/2017 27/1/2017

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση του Διπλώματος του Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Θεσμοθέτηση του Διπλώματος του Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Θεσμοθέτηση του Διπλώματος του Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Εισήγηση Η Εισήγηση υποβάλλεται σε εφαρμογή των παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μετά τις αλλαγές διαμορφώνεται ως εξής: Υ 4 6

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μετά τις αλλαγές διαμορφώνεται ως εξής: Υ 4 6 Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μετά τις αλλαγές διαμορφώνεται ως εξής: 1 ο εξάμηνο 1) Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Υ 4 6 2) Φυσική Ι Υ 4 6 3) Χημεία για μηχανικούς Υ 4 5 4) Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Από 28/8/2017 έως 29/9/2017. ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8/2017 ΤΡΙΤΗ 29/8/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Από 28/8/2017 έως 29/9/2017. ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2ο ΩΡΑ 3ο/4ο ΩΡΑ 5ο/6ο ΩΡΑ 7ο/8ο ΩΡΑ 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8/2017 ΤΡΙΤΗ 29/8/2017 28/8/2017 29/8/2017 12:00 Δομικές Μηχανές 15:00 Σιδηροδρομική Τεχνική Εφαρμοσμένη Οικονομική Στοιχεία Φιλοσοφίας & Θεωρία Γνώσεων 12.00 Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ 15:00 Στοιχεία Δικαίου και (Δυναμική του Στερεού

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, μέχρι και τη Δευτέρα

Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, μέχρι και τη Δευτέρα Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (αφορά τους φοιτητές της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών που έχουν εισαχθεί στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων πριν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) Όσοι από τους φοιτητές, που έχουν εισαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

15.00 Υγειονομική Τεχνολογία (Ζ) Αιθ. 1,3,5,7,4,2 (120) Φυσική (Ζ) Αιθ. 1,3,5,7,4,2,11,13,15,17,12, Αμφ. 1/2 (803)

15.00 Υγειονομική Τεχνολογία (Ζ) Αιθ. 1,3,5,7,4,2 (120) Φυσική (Ζ) Αιθ. 1,3,5,7,4,2,11,13,15,17,12, Αμφ. 1/2 (803) 3/6/2019 4/6/2019 12.00 Φυσική (Ζ) Αιθ. 1/2 (803) 12.00 Γαλλική Γλώσσα 4 (Ζ) Κτ. Δ, Αίθ. 004. (8) 8.30 Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι (Ζ) Αιθ. 1,3,5,7,4,2,11,13,15,17,12, Αμφ. 1/2 (701) 15.00 Υγειονομική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Προγραμματισμός Η/Υ (Τμήμα Α) (Τμήμα B) Φυσική Ι (Πρακτική Τμήμα Β) Α. Κουτσελίνης Χημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧHΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07) Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜ0 Μαθηματικά Ι Υ Τ ΜΓΥ 0 0 ΠΜ0 Μαθηματικά I ΠΜ0 ΠΜ0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 3ο/4o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 5ο/6o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 7ο/8o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ευτέρα 19/1/2015

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ 1ο/2o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 3ο/4o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 5ο/6o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 7ο/8o ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ευτέρα 19/1/2015 19/1/2015 20/1/2015 21/1/2015 22/1/2015 23/1/2015 8.30 ΓΕΩ ΑΙΣΙΑ Ζ. 01AB, 02AB, 02B, 03AB, 04B, 04A, Αμφ 1,2 12.00 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ζ.01ΑΒ, 02Α, 02Β, 12.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Στόχοι: Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης του Μηχανικού Υποδομών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των

Διαβάστε περισσότερα

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 και άρχισε αμέσως να λειτουργεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ου & 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ου & 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ου & 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 28-8-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 12-15 * Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Περδίου 31-8-2017 ΠΕΜΠΤΗ 9-12 * Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι Περδίου - Παπαδάκης 1-9-2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD Προγραμματισμός Η/Υ (Τμήμα Α) (Τμήμα B) Φυσική Ι (Πρακτική Τμήμα Β) Α. Κουτσελίνης Χημεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Παρουσίαση: Κων/νος Βακαλφώτης Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Έτος Ιδρύσεως : 1985 Μηχανικοί Έργων Υποδομής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ακαδ. έτος 2018-2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 o ΕΤΟΣ 2 o ΕΤΟΣ 3 o ΕΤΟΣ 4 o ΕΤΟΣ 5 o ΕΤΟΣ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Χημεία για Μηχανικούς Φυσική Ι Προγραμματισμός Η/Υ Τεχνικές Σχεδιάσεις και Χ. Λασπίδου Τεχνικές Σχεδιάσεις και Καρακασίδης Θ. Σπηλιωτόπουλος Μ. CAD CAD Τμήμα Α(Εργ.Πληροφορικής) Κουτσελίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 Χειμερινό Εξαμ. 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 Χειμερινό Εξαμ. 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛ. & ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Φερεντίνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛ. & ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Φερεντίνου ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ (2Ε) Ομάδα Γ Βουθούνης ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Επιτηρητές:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Επιτηρητές: Πέμπτη 27/8/15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΙΔ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Εισηγ.: Καλλιόγλου Π. Εισηγητής: Περδικάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΘΕΜΑ: Δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος: Να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ: Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Καλή ακαδημαϊκή αρχή! Επισυνάπτεται το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Παρακαλούμε να το δείτε προσεχτικά, ειδικά όσο αφορά τις υποχρεωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Χημεία για Μηχανικούς Φυσική Ι Προγραμματισμός Η/Υ Τεχνικές Σχεδιάσεις και Τεχνικές Σχεδιάσεις και Χ. Λασπίδου Αίθουσα: Καρακασίδης Θ. Σπηλιωτόπουλος Μ. CAD Α CAD Τμήμα Α(Εργ.Πληροφορικής) Κουτσελίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ Τεχνικές Σχεδιάσεις και

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ Τεχνικές Σχεδιάσεις και ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο Τεχνικές Σχεδιάσεις και Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD CAD (Τμήμα Α) (Τμήμα B) Α. Κουτσελίνης Α. Κουτσελίνης Προγραμματισμός Η/Υ Χημεία για + Εργ. + Εργ. (Πρακτική Τμήμα Β) Πληροφορικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξάμηνο: 1 ο (Έκτακτο ΕΠ) (Έκτακτο ΕΠ) Εργ. Οπλ. Σκυροδ. Εργ. Οπλ. Σκυροδ. Εργ. Υπολογ. Μηχ. Τριανταφύλλου Εργ. Υπολογ. Μηχ. Τριανταφύλλου ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΦΥΣΙΚΗ Μπάρζης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Τα μαθήματα που έχουν προβιβάσιμο βαθμό δεν μεταφέρονται. (Θα αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία στο εξάμηνο που έχουν περαστεί). 2. Όσοι οφείλουν υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο 9:00 Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ 11:00 Παπακαλιατάκης Λογισμός πολλών μεταβλητών 11:00 12:00 Β. (9:0011:00) Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 3 B 12:00 13:00 Γεωδαισία ΙΙ Γεωδαιτικές Ασκήσεις Αν. Μανωλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ακαδ. έτος 2018-2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 o ΕΤΟΣ 2 o ΕΤΟΣ 3 o ΕΤΟΣ 4 o ΕΤΟΣ 5 o ΕΤΟΣ Προγραμματισμός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 Εαρινό Εξαμ. 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 Εαρινό Εξαμ. 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ Β1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (3Ε) Ομάδα Α Λυριντζής ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (3Ε) Ομάδα Β Λυριντζής Βουθούνης ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ Βαλαβανίδης ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ Κόκκινος ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.) ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Α.Υ.) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μούσας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κωνσταντινίδης ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συμπέθερος ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ Κ (Β1) Χειμερινό Εξαμ. 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ Κ (Β1) Χειμερινό Εξαμ. 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ Κ16.209 (Β1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΕΙΣΑΓ. ΕΔΑΦΟΜΗΧ. Φερεντίνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σταθουλοπούλου ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Μπριζόλης ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΕΙΣΑΓ. ΕΔΑΦΟΜΗΧ. Φερεντίνου ΣΤΑΤΙΚΗ Ι Κόκκινος ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Φυσική Ι Θ. Καρακασίδης Προγραμματισμός Η/Υ (Πρακτική Τμήμα Α) 10-11 10-11 Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD (Τμήμα Α)

Διαβάστε περισσότερα

Για φοιτητές που θα ορκιστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου παραμένουν οι υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών

Για φοιτητές που θα ορκιστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου παραμένουν οι υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Καλή ακαδημαϊκή αρχή! Επισυνάπτεται το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Παρακαλούμε να το δείτε προσεχτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ Χειμερινό Εξαμ. 2010

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ Χειμερινό Εξαμ. 2010 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ομάδα Β1 Χειρχαντέρη Ομάδα Α2 ΣΤΑΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ 1 Τριανταφύλλου 2 Εργ.Εφαρμ. (2Ε) Ομάδα Ε2 Εργ.Εφαρμ. Τριανταφύλλου Ομάδα Α1 Ομάδα Β2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ακαδημαϊκό Έτος: 2017 2018 Αίθουσα Κ16.209 (Β1) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΕΣ & ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών Μηχαν. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2012 Ομάδα Α1 Ομάδα Β1 Ομ. Β2 Εργαστ. Εφαρμ. Πληροφ. Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ ΥΔΡ/ΚΗ Ι Ομ. Α Εργ. Υδρ. Φωτό-πουλος Ομ. Α Ομ. Β Ομ. Ζ Ομάδα Στ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NTUA_programme_ _ _init_eval_ xls

NTUA_programme_ _ _init_eval_ xls 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 2ου εξαμήνου Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Τσινιάς ΑΜΦ. ΤΕΧΝ. ΥΛ. 312 ΑΜΦ. ΤΕΧΝ. ΥΛ. 312 Φελλούρης Τεχνική Μηχανική II (Μηχανική του

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξάμηνο: 1 ο Εργ. Εφαρ. Πληροφ. Εργ. Τεχν.Εργ.Οδοπ. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΦΥΣΙΚΗ Μελιτσιώτης ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Παγούνης Εργ. Υπολ. Μηχαν. (2Ε) Ομάδα 6 Εργ. Υπολ. Μηχαν. ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Πλατή Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Γραμματέας της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Αθήνα, 4/10/2017

Χριστίνα Πλατή Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Γραμματέας της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Αθήνα, 4/10/2017 Χριστίνα Πλατή Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Γραμματέας της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών Αθήνα, 4/10/2017 Διάρκεια Σπουδών: 5 έτη Εξάμηνα 1 6: Μαθήματα κορμού Εξάμηνα 7 9: Μαθήματα κατευθύνσεων Εξάμηνο 10:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ακαδ. έτος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ακαδ. έτος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 27/8/2018 Προγραμματισμός Η/Υ Εισηγ.: Μ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Φράγκου Ώρα 09:00, Αίθουσα Α Γεωδαιτικές Αποτυπώσεις Εισηγ.: Δ. Βασιλάκη Ώρα 15:00, Αίθουσα Α,Α4 Επιτ.: Δ. Βασιλάκη, Αθ. Φράγκου Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Επιτηρητές: Φράγκος Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Επιτηρητές: Φράγκος Θ. Πέμπτη 27/8/15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΙΔ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ Εισηγητής: ΜυστακίδηςΕ. Εισηγ.: Καλλιόγλου Π. Εισηγητής: Περδικάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο Τεχνικές Σχεδιάσεις Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD και CAD Κουτσελίνης Κουτσελίνης Α. Φυσική Ι Α. Εργ. Καρακασίδης Θ. Εργ. Πληροφορικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιά Ειρήνη. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Ε Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Δ Εργαστ. Εδαφομηχ.

Αλεξιά Ειρήνη. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Ε Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Δ Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά Ειρήνη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Α Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Γ Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Ε Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Β Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α-1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ (κάθε μάθημα του ΠΠΣ αντιστοιχεί απόλυτα σε ένα μάθημα του ΝΠΣ)

ΟΜΑ Α-1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ (κάθε μάθημα του ΠΠΣ αντιστοιχεί απόλυτα σε ένα μάθημα του ΝΠΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 40 μαθήματα με 5 κατ' επιλογή (απόλυτος αριθμός 45) 40 μαθήματα με 4 κατ' επιλογή (απόλυτος αριθμός 44) ΟΜΑ Α-1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ (κάθε μάθημα του

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 12-6-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 9-12 * Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Περδίου 12-6-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 15-18 ΑΠΜ2,ΑΠΜ3 Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία Ι ** Ατματζίδη 12-6-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 15-18 ΑΠΜ2,ΑΠΜ3

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κοινωνιολογία του Χώρου Λ Φιλοσοφία των Επιστημών Α001

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κοινωνιολογία του Χώρου Λ Φιλοσοφία των Επιστημών Α001 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2017-2018 ΔΕ 27/8/2018 ΤΡ 28/8/2018 12.00 6212 Παραστατική & Προοπτική Γεωμετρία, 8.30 6176 Τεχν. & Τοπογρ. Σχεδιάσεις, A002,, 12.00 6106 Διαφορική Γεωμετρία,,, Α002, 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Εισαγωγή ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ KΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής δομήθηκε ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα Κ16.209 (Β1) ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ (3Ε) Ομάδα 1 Οικονόμου ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΗΡΑΓΓΕΣ Μπελόκας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Οικονόμου Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού

Η επιστήμη και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού Η επιστήμη και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννης Ξενίδης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη ioxen@civil.auth.gr 12 Ιανουαρίου 2015 Η επιστήμη και το επάγγελμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα Κ16.209 (Β1) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΕΣ & ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Τμήμα Ναυπηγών Μηχαν. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κοινωνιολογία του Χώρου Λ Φιλοσοφία της Τεχνολογίας Α001

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κοινωνιολογία του Χώρου Λ Φιλοσοφία της Τεχνολογίας Α001 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2018-2019 26 Αυγούστου 2019 27 Αυγούστου 2019 8.30 6212 Παραστατική & Προοπτική Γεωμετρία 8.30 6106 Διαφορική Γεωμετρία,,, Α002, 12.00 6103 Κοινωνιολογία του Χώρου 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιά Ειρήνη. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Γ Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά. (3Ε) Ομάδα Ε ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Εργαστ. Εδαφομηχ.

Αλεξιά Ειρήνη. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Γ Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά. (3Ε) Ομάδα Ε ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Εργαστ. Εδαφομηχ. Αλεξιά Ειρήνη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Α Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Γ Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Ε Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (3Ε) Ομάδα Β Αλεξιά ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΤΕΡΑΣ Εαρινό Εξαμ. 2011 Πετράκη, Δρακάκη Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Α Ομάδα Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ομάδα Α Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ Ι Αίθουσα Οπλ. Σκυροδ. Ι Κεπαπτσόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα Κ16.209 (Β1) ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ (3Ε) Ομάδα 1 Οικονόμου ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΗΡΑΓΓΕΣ Μπελόκας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Οικονόμου ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

programme_ _19-00.xlsx

programme_ _19-00.xlsx ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά ου εξαμήνου Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Τσινιάς Φελλούρης Τεχνική Μηχανική II (Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος) Αρχές Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων εργοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Προγραμματισμός Η/Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Προγραμματισμός Η/Υ Πέμπτη 25/8/16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ Προγραμματισμός Η/Υ Σιδ. Σκυρόδεμα ΙΙ Εισηγ.Μ. Σπηλιωτόπουλος Εισηγ.Φ. Περδικάρης Επιτ.: Μ. Σπηλιωτόπουλος, Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Έτος: 2014 2015 Εξάμηνο: 1 ο ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Σταθουλοπούλου ΤΕΧΝΟΛ. (2Ε) Ομ. 3 ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. (2Ε) Ομ. 7 Εργ. Εφ. Πληρ. Τριαν/φύλλου ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔ. ΤΟΠ. (2Ε) Ομ. 1 Αιθ.Οπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξάμηνο: 1 ο Εργ. Οπλ. Σκυροδ. Εργ. Οπλ. Σκυροδ. Εργ. Τεχν.Εργ.Οδοπ. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΦΥΣΙΚΗ Μελιτσιώτης ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Παγούνης ΠΕΤΥΛ ΠΕΤΥΛ ΠΕΤΥΛ Ομάδα 6 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.205-1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εξάμηνο Α. Σπηλιώτης Ξενοφών Σπηλιώτης Ξ., Παπαγεωργίου Γρ., Σούλης Γ.

Ε.205-1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εξάμηνο Α. Σπηλιώτης Ξενοφών Σπηλιώτης Ξ., Παπαγεωργίου Γρ., Σούλης Γ. ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 132 1 135 2 136 3 137 4 Δομικά Υλικά- Τεχνικές & Μέθοδοι Χαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπαίδευση, Έρευνα και Επαγγελματικές Προοπτικές στους Υδατικούς Πόρους. Γ. Τσακίρης

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπαίδευση, Έρευνα και Επαγγελματικές Προοπτικές στους Υδατικούς Πόρους. Γ. Τσακίρης Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εκπαίδευση, Έρευνα και Επαγγελματικές Προοπτικές στους Υδατικούς Πόρους Γ. Τσακίρης ΔΟΜΗ Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εργαστήριο Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ 28/8/2017 ΤΡ 29/8/2017 ΤΕ 30/8/2017 ΠΕ 31/8/2017 ΠΑ 1/9/2017 12.00 6212 Παραστατική & Προοπτική, Α001,, 8.30 6176 Τεχν. & Τοπογρ. Σχεδιάσεις Α001, A002,, 8.30 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική Τμήμα Α

Διαβάστε περισσότερα