ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1

2

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Προϋπολογισμός: 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ,16 (χωρίς ΦΠΑ) 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ,26 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/09/2014 Κωδικός MIS

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Συντομογραφίες γενικά... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 13 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 21 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων : ου Υποέργου: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ και 2 ου Υποέργου : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.. 25 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ «Ψηφιοποίηση συλλογών Δημοτικής Πινακοθήκης» (C3.1) Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ «Εικονική περιήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης» (C3.5) Διαδραστικό χρονολόγιο ιστορίας φορέα... 30

5 Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών Α3.4.6 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α3.4.7 Λειτουργική Ενότητα 1 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Α3.4.8 Λειτουργική Ενότητα 2 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Ψηφιοποίηση τεκμηρίωση συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης» C Α3.4.9 Λειτουργική Ενότητα 2 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Συντήρηση λειτουργική αποκατάσταση συλλογής παλαιών και σπάνιων εκδόσεων» C Α Λειτουργική Ενότητα 2 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α Λειτουργική Ενότητα 2 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α Λειτουργική Ενότητα 2 ου Υποέργου ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου... 61

6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 2 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ MIS ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτύου Υπηρεσίες δεδομένων Υπηρεσίες πληροφορικής Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ,16 (χωρίς ΦΠΑ) 2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,26 (χωρίς ΦΠΑ) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: - ΣΑΕ 0858 και Κωδικό Πράξης 2013ΕΠ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015 Στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: Στο Εθνικό Τυπογραφείο: 16/07/ και Στοιχεία Τεύχους Διαγωνισμού Αρ. Aπόφ. Ε.Ε.:370/2014

7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Διάθεση Τεύχους Διαγωνισμού Α) Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50, Αθήνα Δευτέρα Παρασκευή Β) και Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τόπος υποβολής προσφορών Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών ώρα: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ώρα: 11.00

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αρ. Απ.Ε.Ε 370/2014 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Θέμα: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ,16 (χωρίς ΦΠΑ) 2 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,26 (χωρίς ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη: Τους όρους της παρούσας προκήρυξης. (Τεύχη μέρος Α, Β, Γ) Την υπ αριθ. Πρωτ 1954/ΕΦΔ 899, 10/12/2013 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κωδικό MIS του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Την με αριθμό πρωτ. 1232/ΕΦΔ906/ έγγραφο διατύπωσης Γνώμης για την δημοπράτηση της πράξης, του ΕΦΔ σχετικά με την παρούσα προκήρυξη. Την από. 255/2014 απόφαση Δ.Σ ΟΠΑΝΔΑ ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής ενστάσεων για την πράξη με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Την από 140/2014 απόφαση Δ.Σ ΟΠΑΝΔΑ για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Την από 370/2014 απόφαση Ε.Ε. ΟΠΑΝΔΑ για την έγκριση ποσού και όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων για την υλοποίηση των υποέργων: 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται για το 1 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ στο ποσό των ,16 (χωρίς ΦΠΑ) και για το 2 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο ποσό των ,26 (χωρίς ΦΠΑ). Το κάθε υποέργο ορίζεται ως διακριτό τμήμα φυσικού αντικειμένου με διακριτά παραδοτέα και προϋπολογισμό. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα υποέργα σύμφωνα με τους όρους υποβολής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των υποέργων. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά το σύνολο των δυο υποέργων, ή μέρος των δυο υποέργων. 1. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Τεύχη Προκήρυξης μέρος Α.Β.Γ και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σελίδα 6 από 61

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η , και ώρα Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. 2. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 3. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς για το ίδιο ή άλλο υποέργο. 5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικών με τα αποτελέσματα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής των. Διευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης δίνονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) Ακαδημίας 50, Αθήνα, Δευτέρα Παρασκευή και 6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ και ΣΑΕ 0858 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική». 7. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου ορίζεται το αργότερο η 30 η Οκτωβρίου Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Σελίδα 7 από 61

10 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Δ.Α ΟΠΑΝΔΑ ΕΑΤΑ ΑΕ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Ένταξης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 8 από 61

11 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΦΔ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 9 από 61

12 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης θα γίνει μέσω της Υπευθύνου της Πράξης και της «Ομάδας Διαχειριστικής Υποστήριξης της Πράξης» που η Δ/νση Οικονομικού και το τμήμα Προμηθειών θα διαθέσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου και θα απαρτίζεται από άτομα με εμπειρία σε γραμματειακή και διεκπεραιωτική υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ. Προσυμβατικός Έλεγχος, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κλπ). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί το 2011 από τη συγχώνευση του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, του Πολιτισμικού Οργανισμού και των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για τον βραχίονα του Δήμου Αθηναίων, όπου εντάσσονται λειτουργικά ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η μέριμνα για τη νεολαία. Οι οργανισμοί είναι από τα παλαιότερα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης ιδρύθηκε ως Κέντρο Νεότητας το 1937, ενώ ο Πολιτισμικός Οργανισμός ιδρύθηκε ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων το 1983 και τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων το Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης ταυτίζεται με το φορέα λειτουργίας. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν απαιτείται η συμμετοχή άλλου φορέα για την επιτυχή έκβαση το έργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης Έργου Η υλοποίηση του έργου θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης και συντονισμού του Έργου με επικεφαλής την επιστημονική υπεύθυνο της πράξης και Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ καθώς και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Σελίδα 10 από 61

13 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών Έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Με απόφαση του Δ.Σ του ΟΠΑΝΔΑ, έχει ορισθεί η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου και την τμηματική και οριστική παραλαβή του. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Διεύθυνση Πολιτισμού με τα παρακάτω τμήματα: 1. Τμήμα Σχεδιασμού ανάπτυξης και πολιτιστικών εκδηλώσεων 2. Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης 3. Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών 4. Τμήμα Μουσείων, συλλογών και πολιτιστικών χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ο Δήμος Αθηναίων άρχισε να καταρτίζει την καλλιτεχνική του συλλογή το 1923, με πρώτο έργο αγοράς το γλυπτό του Δ. Φιλιππότη «Ο Ψαράς». Σήμερα η Δημοτική Πινακοθήκη (στο εξής ΔΠ) απαριθμεί περί τα 2936 καλλιτεχνικά έργα τα περισσότερα από τα οποία αποκτήθηκαν κατά την δεκαετία Το σύνολο σχεδόν των σημαντικότερων ελλήνων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα αντιπροσωπεύονται με σημαντικά έργα τους στη συλλογή της Πινακοθήκης. Η συλλογή επίσης διαθέτει σημαντικά έργα χαρακτικής των μεγάλων δασκάλων αλλά και των συνεχιστών τους σήμερα. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο της Πλατείας Κουμουνδούρου, που κτίσθηκε το 1874, με σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου. Η κατηγοριοποίηση των συλλογών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη μορφολογία των έργων τέχνης. Ειδικότερα τα έργα χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Α) σε αυτά που είναι δυο διαστάσεων και διαχωρίζονται στα αμιγώς ζωγραφικά που βρίσκονται σε καμβά και ξύλο, συνολικά 1803 έργα ή σε κάποιο άλλο υλικό ελαφράς ύλης όπως χαρτί, χαρακτικά, φωτογραφίες, συνολικά 1096 έργα και Β) σε αυτά που έχουν τρεις διαστάσεις, 187 γλυπτά και κατασκευές, 1000 αντικείμενα λαογραφίας. H Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο της Πλατείας Κουμουνδούρου, που κτίσθηκε το 1874, με σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου. Tα εγκαίνια της Πινακοθήκης έγιναν στις 22 Σεπτεμβρίου 1982, μετά την μεταφορά της από το Πνευματικό Κέντρο της οδού Ακαδημίας, όπου φιλοξενείτο από το Σελίδα 11 από 61

14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η ιστορία της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων ξεκινάει το 1835, όταν ο Ανάργυρος Πετράκης ως πρώτος δήμαρχος των Αθηνών διέθεσε ένα αξιοσέβαστο ποσό από το ταμείο του Δήμου για αγορά βιβλίων, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς τους Έλληνες του εξωτερικού για δωρεές. Πρώτος μεγάλος δωρητής, η δωρεά του οποίου αποτέλεσε τον πυρήνα της βιβλιοθήκης υπήρξε ο Κωνσταντίνος (αγαθόφρων) Νικολόπουλος, ομογενής εκ Παρισίων, ενώ παράλληλα ακολούθησαν και άλλες δωρεές. Ωστόσο η βιβλιοθήκη λειτούργησε για το κοινό ένα αιώνα αργότερα, το 1936, όταν πραγματοποιήθηκε η αγορά της μεγάλης προσωπικής συλλογής του Γεωργίου Βλάχου. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με τις δωρεές των συλλογών των Γ. Χαριτάκη, Δ. Καμπούρογλου και Η. Τσιριμώκου. To Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης έχει την διοικητική ευθύνη της Βιβλιοθήκης. Ειδικότερα: την παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού την διεκπεραίωση των διαφόρων εγγράφων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πολιτισμικού Οργανισμού με τις οποίες συνεργάζεται την τήρηση της καλής κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων, της συντήρησης καθώς και της φύλαξης αυτών την ευθύνη για το δανεισμό βιβλίων και την τήρηση καρτών για τα μέλη της την αρχειοθέτηση και διάθεση του υλικού (περιοδικά, εφημερίδες) στους χρήστες της την μικροφωτογράφηση των εντύπων σύμφωνα με την σύγχρονη τεχνολογία την συντήρηση του φθαρμένου υλικού ή αν κρίνεται αναγκαίο την τμηματική αντικατάστασή του την ευθύνη των εκδόσεων για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης κάνει προτάσεις για την αγορά νέων εκδόσεων προς την Δημοτική Αρχή. την οργάνωση και την υλικοτεχνική υποδομή των εκδηλώσεων που γίνονται σε χώρους της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε αυτές Η Δημοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως αναγνωστήριο και είναι δανειστική για τους κατοίκους της Αττικής. Στο ισόγειο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης υπάρχουν: δύο (2) αναγνωστήρια, ένα για βιβλία και ένα για εφημερίδες, περιοδικά και Φ.Ε.Κ. βιβλιοστάσια της συλλογής αίθουσες εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκθέσεων υπηρεσίες εξυπηρέτησης των χρηστών Σελίδα 12 από 61

15 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Στον πρώτο όροφο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες επεξεργασίας υλικού. Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης έχει γίνει με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων, κάνοντας χρήση των αγγλο-αμερικανικών κανόνων καταλογογράφησης (Anglo-American Cataloguing Rules 2 nd edition), και των θεματικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings). Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένο σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Dewey Decimal Classifιcation (D.D.C.). Η ταξιθέτηση του υλικού στα ράφια γίνεται σύμφωνα με το παραπάνω ταξινομικό σύστημα. Εξαίρεση αποτελεί η ταξιθέτηση των περιοδικών, η οποία γίνεται αλφαβητικά κατά θεματική κατηγορία στα ειδικά εκθετήρια. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας ATHENS SCHOOL FESTIVAL Μια πρωτοβουλία που έγινε θεσμός πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά το 2013 με τη συμμετοχή 45 μουσικών συγκροτημάτων από 50 συνολικά Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας κάθε φορά χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα που έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και δίνει την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια που συμμετέχουν σε μαθητικά ερασιτεχνικά συγκροτήματα να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από τη μαγεία της σύγχρονης μουσικής. Η συμμετοχή της Νεολαίας είναι μεγάλη και η διαδραστικότητα στο διαδίκτυο εντυπωσιακή (facebook, youtube με views). Από το 2011 ξεκίνησαν, πέραν των συναυλιών που κάνουν στα πολιτιστικά κέντρα, να κάνουν ένα διήμερο live στην Τεχνόπολις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή αλλά και guests. "Δράσεις σε Γειτονιές". Ο ΟΠΑΝΔΑ υλοποίησε πρόσφατα την Δράση 1.2/11, Έργο 1.2γ/11 «Δράσεις σε Γειτονιές», Προτεραιότητα 1 «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών Αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος 2011, με το ρόλο του συντονιστή του προγράμματος. Σελίδα 13 από 61

16 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Στόχος: Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων στη γειτονιά και η δημιουργία κοινού χώρου αλληλεπίδρασης σε τοπικό επίπεδο, τόσο για το γηγενή όσο και το μεταναστευτικό πληθυσμό. Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκού ταμείου ένταξης που συγχρηματοδοτείται κατά το 75% από Κοινοτικούς πόρους και 25% Εθνικούς. Συνεργάστηκαν: ΟΠΑΝΔΑ, Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αθήνα 9,84 (Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνα και η Δημοτική Εταιρία πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας). Τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν: Εργαστήριο διαμόρφωσης λαχανόκηπου στο σπίτι και την πόλη. Εργαστήριο οικιακής κομποστοποίησης. Εργαστήριο μεταποίησης μεταχειρισμένων ρούχων. Εργαστήριο χειροτεχνίας με ανακυκλούμενα υλικά. Εργαστήριο τοπικής ιστορίας. Πρακτικά εργαστήρια μαγειρικής του κόσμου. Καλλιτεχνικό Εργαστήρι "Η Πόλη μου κι εγώ". Εργαστήριο Παραδοσιακών κρουστών. Εργαστήριο γνωριμίας με παραδοσιακούς χορούς. Ραδιοφωνικό Εργαστήρι "Ρεπόρτερ της γειτονιάς". Τα εργαστήρια ήταν διάρκειας 12 ωρών και υλοποιήθηκαν σε 7 διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. - Κάτω Πατήσια (Πολιτιστικό κέντρο Γκράβας,: Ταϋγέτου 60). - Κυψέλη (Πολιτιστικό Κέντρο : Καλογερά 18). - Μεταξουργείο (χώρος πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων- Δημοτική Πινακοθήκη) Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το προσωπικό του ΟΠΑΝΔΑ, 942 υπάλληλοι, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση χώρων, στη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και πολλαπλών δράσεων για τη νεολαία και τους Έλληνες και ξένους κατοίκους ή επισκέπτες της Αθήνας. Ειδικότερα εργάζονται 119 υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 48 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 453 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αρκετοί συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου Ο ΟΠΑΝΔΑ διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και Γ. Η εσωτερική διάθρωση του Οργανισμού α. με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να υλοποιήσει τις ενέργειες για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαγωνισμών και συμβασιοποίηση των Πράξεων λειτουργώντας το διπλογραφικό πρόγραμμα, β. με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Σελίδα 14 από 61

17 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ειδικότερα με το Τμήμα Πληροφορικής καθώς και με την υποστήριξη της «Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανογράφησης Α.Ε.» δίνει την δυνατότητα εκτεταμένης μηχανογραφημένης λειτουργίας των υπηρεσιών : διπλογραφικό πρόγραμμα, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, μηχανογραφημένο σύστημα στις βιβλιοθήκες (ΑΒΕΚΤ) κλπ. Αρκετά από τα κτήρια του οργανισμού διαθέτουν δομημένη καλωδίωση όπως τα κτήρια των βιβλιοθηκών, των Πινακοθηκών, του κεντρικού κτηρίου Ακαδημίας 50 καθώς και ορισμένων περιφερειακών κτηρίων. Τα περισσότερα περιφερειακά κτήρια διαθέτουν Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και wifi. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Στο επιχειρησιακό πλάνο του ΟΠΑΝΔΑ περιλαμβάνονται και δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση σε παραδοσιακά και σύγχρονα αντικείμενα, τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, αλλά και πολλά ανοίγματα στις γειτονιές και στις κοινότητες των μεταναστών. Διατηρεί οργανωμένα μουσικά σύνολα (Συμφωνική Ορχήστρα, Φιλαρμονική, Χορωδία, Big Band, Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής) και οργανώνει σύνολα με συμμετοχή παιδιών από τις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (παιδική χορωδία, μουσικά σύνολα των κοινοτήτων, δημιουργεί δραστηριότητες για παιδιά και συμμετέχει σε διεθνής παιδικούς αγώνες «international children games»). Έχει ήδη προχωρήσει στη σύσταση της Υπηρεσίας Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του νέου οργανισμού λειτουργίας του ως τμήμα της Διεύθυνσης Παιδείας. Έχει 20ετή εμπειρία του Τμήματος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του πρώην Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, με 30 ετήσια, 2ετή και 3ετή προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης. Ακόμα, μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Σχολών Γονέων από τους κοινωνικούς λειτουργούς του πρώην ΟΝΑ, ανεξάρτητα ή/και σε συνεργασία με το ΙΔΕΚΕ, το ίδιο και με προγράμματα ελληνικών για Αλλοδαπούς από το τμήμα Αλλοδαπών, με συμμετοχή και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.λπ.). Αξιοποιεί ως τώρα, για τις παραπάνω δράσεις, αποκεντρωμένους χώρους ανά τα διαμερίσματα, δηλαδή: 6 Πολιτιστικά Κέντρα, 3 Μουσεία και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενώ στο δυναμικό του νέου φορέα ΟΠΑΝΔΑ προστίθενται άλλα 4 πολιτιστικά κέντρα του παλιού ΟΝΑ. Ταυτόχρονα έχει ωριμάσει το έργο της εξακτίνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε άλλα 12 παραρτήματα, 61 ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις (τρία γήπεδα ποδοσφαίρου 11χ11 & οχτώ γήπεδα 5χ5, γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ, τένις, χάντ μπολ, στίβος, 131 παιδικές χαρές (εκ των οποίων 69 αναδιαμορφωμένες με βάση τα πρότυπα του ΕΛΟΤ), 3 δημοτικά κολυμβητήρια, 2 θερινούς κινηματογράφους, 14 γυμναστήρια, 6 κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, κυλικεία που εκμισθώνει, αποθήκες, αμφιθέατρο. Σελίδα 15 από 61

18 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Το λογισμικό μηχανοργάνωσης που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη είναι το ΑΒΕΚΤ, έκδοση 5.5 και οι βιβλιογραφικές εγγραφές είναι καταχωρημένες σε UNIMARC format. Εχει καταγραφεί μέρος μόνο του υλικού που διαθέτει η Κεντρική Βιβλιοθήκη. Ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης καθώς και ο κατάλογος του υλικού της Μουσικής Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο μέσω του WebOPAC του ΑΒΕΚΤ που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Ζ Δεν έχει ενεργοποιηθεί δανεισμός μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος. Οι βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων δεν συνδέονται με το κεντρικό ΑΒΕΚΤ και δεν έχει γίνει καταγραφή του υλικού τους. Η πινακοθήκη δεν διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης του υλικού και των υπηρεσιών αυτής. Σελίδα 16 από 61

19 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.» δομείται πάνω σε δυο διακριτά Υποέργα: 1 ο Την Ψηφιακή Πινακοθήκη, 2 ο Την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Τα Υποέργα πλαισιώνονται από τα επιμέρους πακέτα εργασίας, με τα αντίστοιχα παραδοτέα προϊόντα (όπως ενδελεχώς αναλύονται στη συνέχεια), τα οποία βρίσκονται σε πλήρη συνέργια, συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αναγκών του ΟΠΑΝΔΑ. Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος έργου αποτελεί η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής δεξαμενής γνώσης και πολιτισμού περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του πολιτιστικού αποθέματος της Δημοτικής Πινακοθήκης και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου από το σύνολο της εθνικής και παγκόσμιας εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και από το ευρύ κοινό. Το κάθε Υποέργο περιγράφεται ως διακριτό φυσικό αντικείμενο. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα Ο Δήμος Αθηναίων σε ένα πλαίσιο προαγωγής των τεχνών, των γραμμάτων και του πολιτισμού, βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια με στόχο να προσφέρει στους Αθηναίους ποιοτική ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου σε κάθε γειτονιά της πόλης. Κύριος φορέας πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (στο εξής ΟΠΑΝΔΑ). Αποστολή του είναι να προσεγγίσει μέσα από δράσεις, χώρους πολιτισμού, αναψυχής, άθλησης, εκπαίδευσης και δημιουργίας, τους πολίτες κάθε ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σ επαφή με την τέχνη, τον αθλητισμό, τις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε πολλές εφαρμογές, το απόθεμα θα συνδεθεί με τις ποικίλες δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργίας που υλοποιούνται κάθε χρόνο από τον ΟΠΑΝΔΑ δημιουργώντας ανοικτές διαδικτυακές πλατφόρμες διαλόγου, δημιουργίας και ευαισθητοποίησης διαφορετικών κοινών πάνω σε πολλά θέματα Τέχνης, Γραμμάτων και Πολιτισμού. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Επιγραμματικά, η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου για την πινακοθήκη εμπεριέχεται στους ακόλουθους στόχους: η διάσωση ενός καλλιτεχνικού θησαυρού συνυφασμένου με την ιστορία της νεοελληνικής εικαστικής τέχνης. Σελίδα 17 από 61

20 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου η ψηφιακή πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε έργα μοναδικής καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας. η επιστημονική παρουσίαση έργων τέχνης με ταυτόχρονη ψυχαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση. η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα τεκμηρίωσης της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης. η σύνδεση της εκπαίδευσης με τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς της χώρας. η ανάδειξη σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών προς το ευρύτερο κοινό της χώρας και διεθνώς. η δυνατότητα στους ειδικούς μελετητές και τους ιστορικούς στην αξιολόγηση και την αξιοποίηση της συλλογής. η εικονική περιήγηση στις συλλογές της πινακοθήκης. η ένταξη του μουσειακού περιεχομένου της συλλογής στο εθνικό και διεθνές δίκτυο πολιτιστικών ανταλλαγών, δίνοντας δυνατότητες για μελλοντικές συνεργασίες με μουσεία και πινακοθήκες, για εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. η ανάδειξη της δημοτικής πινακοθήκης σε ενεργό Αθηναϊκό καλλιτεχνικό κέντρο με παρελθόν, παρόν αλλά και μέλλον, καθιστώντας την αξιόπιστο φορέα υποδοχής έργων (δωρεές, αγορές, κ.λ.π.) ανάδειξης και αξιοποίησης αυτών στο σύνολο του πληθυσμού. η δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικών δίγλωσσων εκδόσεων υψηλής ποιότητας με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση της συλλογής της Πινακοθήκης του δήμου Αθηναίων. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Επίσης, σε ότι αφορά την δημοτική βιβλιοθήκη η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου εμπεριέχεται στους παρακάτω στόχους: Να προσφέρει ταχύτερη και ουσιαστικότερη εκμετάλλευση των συλλογών της προς όφελος του κοινού Να κάνει προσιτό το υλικό της σε απομακρυσμένους χρήστες τόσο από τον εθνικό, όσο και από το διεθνή χώρο. Να ενταχθεί στα διεθνή δίκτυα πληροφόρησης. (Europeana, European Digital library) Να αποτελέσει, όπως επιβάλλει και ο ρόλος της μελλοντικά, το πυρήνα του εθνικού Δικτύου δημοτικών Βιβλιοθηκών. Σελίδα 18 από 61