Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή"

Transcript

1 Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος.

2 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερείς οδηγίες και σημειώσεις για τη λειτουργία και τη χρήση αυτού του μηχανήματος. Για τη δική σας ασφάλεια και όφελος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση του μηχανήματος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε βολική τοποθεσία για γρήγορη αναφορά. Σημαντικό Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από βλάβες αυτού του μηχανήματος, από απώλειες καταχωρημένων δεδομένων ή από τη χρήση αυτού του προϊόντος και των εγχειρίδιων λειτουργίας που το συνοδεύουν. Βεβαιωθείτε ότι πάντα έχετε αντιγράψει ή έχετε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων που είναι καταχωρημένα σε αυτό το μηχάνημα. Ενδέχεται να διαγραφούν έγγραφα ή δεδομένα εξαιτίας λάθους χειρισμού σας ή δυσλειτουργιών του μηχανήματος. Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από εσάς χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα ή για αποτελέσματα από δεδομένα που έχουν εκτελεστεί από εσάς. Μην αντιγράφετε και μην εκτυπώνετε οποιοδήποτε έγγραφο του οποίου η αναπαραγωγή απαγορεύεται από το νόμο. H αντιγραφή ή εκτύπωση των παρακάτω εγγράφων γενικά απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία: χαρτονομίσματα, χαρτόσημα, ομόλογα, πιστοποιητικά μετοχών, τραπεζικές επιταγές, προσωπικές επιταγές, διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης. Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και μόνο και όχι αποκλειστικός. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την νομιμότητα της αντιγραφής ή της εκτύπωσης συγκεκριμένων εγγράφων, απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο. Προσοχή: H χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Δύο είδη συστημάτων μέτρησης χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για αυτό το μηχάνημα ανατρέξτε στο μετρικό σύστημα. Εμπορικά σήματα Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Server και Windows Vista είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα κύρια ονόματα των λειτουργικών συστημάτων Windows είναι τα παρακάτω:. Τα ονόματα προϊόντων Windows XP είναι τα παρακάτω: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Τα ονόματα προϊόντων Windows Vista είναι τα παρακάτω: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise. Τα ονόματα προϊόντων Windows 7 είναι τα παρακάτω: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise. Τα ονόματα προϊόντων Windows Server 2003 είναι τα παρακάτω: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Τα ονόματα προϊόντων Windows Server 2003 R2 είναι τα παρακάτω: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι μόνο για λόγους αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους. Αποποιούμαστε κάθε δικαιώματος σε αυτά τα σήματα. Σημειώσεις: Κάποιες εικόνες στο εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το μηχάνημα. Ορισμένα προαιρετικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες χώρες. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εγχειρίδια για Αυτό το Μηχάνημα... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...4 Σύμβολα...4 Ονομασίες των Βασικών Προαιρετικών Εξαρτημάτων Έναρξη Πίνακας Ελέγχου...5 Ανάγνωση της Οθόνης και Χρήση των Πλήκτρων...6 Σύνδεση του Μηχανήματος... 8 Απαιτήσεις...8 Σύνδεση του μηχανήματος στον κεντρικό υπολογιστή (host) με χρήση καλωδίου USB Εγκατάσταση του Λογισμικού Αυτόματη Εκτέλεση Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή...12 Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης TWAIN Λογισμικό που παρέχεται στο CD-ROM...14 Πρόγραμμα Οδήγησης DDST Πρόγραμμα Οδήγησης TWAIN DDST Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή Μενού Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Προσαρμογή Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Παράμετροι Δυνατοτήτων Εκτυπωτή...20 Είσοδος Χαρτιού...20 Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου Συντήρηση Σύστημα Διασύνδεση Host...25 Τοποθέτηση Χαρτιού στον Πλαϊνό Δίσκο Ρύθμιση του Μεγέθους Χαρτιού...29 Ρύθμιση Προσαρμοσμένου Μεγέθους Χαρτιού Ρύθμιση Χοντρού Χαρτιού ή Διαφανειών OHP Ρύθμιση Φακέλων...33 Ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και ακύρωση εργασίας εκτύπωσης...36 Windows XP και Windows Server Πρόσβαση στις Ιδιότητες Εκτυπωτή

4 Ακύρωση Εργασίας Εκτύπωσης Χρήση της Λειτουργίας Σαρωτή TWAIN Σαρωτής TWAIN...41 Ροή Διαδικασιών Προετοιμασία για χρήση του Σαρωτή Δικτύου TWAIN Οθόνη Σαρωτή TWAIN...43 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων...44 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Σάρωση Πρωτοτύπων Αντιμετώπιση Προβλημάτων Η Λειτουργία Εκτυπωτή Μηνύματα Σφάλματος & Κατάστασης στην Οθόνη Το Μηχάνημα δεν Εκτυπώνει...55 Άλλα Προβλήματα Εκτύπωσης Η Λειτουργία Σαρωτή...60 Όταν η σάρωση δεν εκτελείται σύμφωνα με το αναμενόμενο Όταν εμφανίζεται Μήνυμα Σφάλματος στον Υπολογιστή Πελάτη Παράρτημα Η Λειτουργία Εκτυπωτή Ταξινόμηση και Ταξινόμηση με Περιστροφή...63 Εκτύπωση Άκρο προς Άκρο...64 Η Λειτουργία Σαρωτή...65 Σχέση μεταξύ Ανάλυσης και Μεγέθους Αρχείου Προδιαγραφές Εκτυπωτής Σαρωτής...67 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

5 Εγχειρίδια για Αυτό το Μηχάνημα Τα παρακάτω εγχειρίδια περιγράφουν τις διαδικασίες λειτουργίας αυτού του μηχανήματος. Για συγκεκριμένες λειτουργίες, ανατρέξτε στα αντίστοιχα μέρη του εγχειριδίου. Τα παρεχόμενα εγχειρίδια αναφέρονται σε συγκεκριμένο τύπο μηχανημάτων. Το Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader πρέπει να είναι εγκατεστημένο για να δείτε τα εγχειρίδια σαν αρχεία PDF. Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων Παρέχει μια γενική επισκόπηση του μηχανήματος και περιγράφει τις Ρυθμίσεις Συστήματος (δίσκοι χαρτιού, Εργαλεία Διαχειριστή, κλπ) και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Οδηγός Δικτύου Περιγράφει διαδικασίες για την διαμόρφωση του μηχανήματος και υπολογιστών σε δικτυακό περιβάλλον. Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Περιγράφει τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και την αντιμετώπιση προβλημάτων για την λειτουργία του αντιγραφικού του μηχανήματος. Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή(το παρόν εγχειρίδιο) Περιγράφει τις ρυθμίσεις συστήματος, τις λειτουργίες, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τις διαδικασίες για τις λειτουργίες εκτυπωτή και σαρωτή του μηχανήματος. 3

6 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου Σύμβολα Σε αυτό το εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία πιθανόν να επιφέρει το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να επιφέρει ήπιο ή πιο σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. * Οι ανωτέρω προτάσεις αποτελούν σημειώσεις για την ασφάλειά σας. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, ενδέχεται να προκληθεί κακή τροφοδοσία χαρτιού, καταστροφή των πρωτότυπων εγγράφων ή απώλεια δεδομένων. Διαβάστε την οπωσδήποτε. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι πριν από τη λειτουργία απαιτείται προηγούμενη γνώση ή προετοιμασία. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει προφυλάξεις κατά τη λειτουργία, ή ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε μετά την εμφάνιση δυσλειτουργίας. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει αριθμητικά όρια, λειτουργίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ή συνθήκες στις οποίες μια συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ύπαρξη παραπομπής. [ ] Υποδεικνύει τα ονόματα των πλήκτρων στην οθόνη ή τους πίνακες ελέγχου του μηχανήματος. Ονομασίες των Βασικών Προαιρετικών Εξαρτημάτων Τα βασικά προαιρετικά εξαρτήματα για αυτό το μηχάνημα αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ως εξής: Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων ADF 4

7 1. Έναρξη Πίνακας Ελέγχου CUA Πλήκτρο [Εκτυπωτής] Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτυπωτή. 2. Πλήκτρο [Σαρωτής] Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας σαρωτή. 3. Ενδείξεις Εμφανίζει σφάλματα και την κατάσταση του μηχανήματος. : Ένδειξη σφάλματος. Ανατρέξτε στον Οδηγό Δικτύου και στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. : Ένδειξη Τοποθέτησης Χαρτιού. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Φωτοαντιγραφής. : Ένδειξη Προσθήκης Τόνερ. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Φωτοαντιγραφής. 4. Οθόνη Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας και τα μηνύματα. 5. Πλήκτρα κύλισης Πιέστε για να επιλέξετε ένα στοιχείο. [ ]: κύλιση επάνω [ ]: κύλιση κάτω [ ]: κύλιση δεξιά [ ]: κύλιση αριστερά 6. Πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής] Πιέστε για αλλαγή των προεπιλεγμένων παραμέτρων ή των παραμέτρων λειτουργίας ανάλογα με τις απαιτήσεις. 7. Ένδειξη Ενεργοποίησης Η ένδειξη Ενεργοποίησης ανάβει όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ανοιχτός. 8. Ένδειξη κεντρικής λειτουργίας Η ένδειξη κεντρικής λειτουργίας ανάβει όταν ο κεντρικής διακόπτης είναι ανοιχτός. 5

8 1. Έναρξη Μην κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη όταν είναι φωτεινή η ένδειξη Ενεργοποίησης ή αναβοσβήνει. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη μνήμη. 9. Διακόπτης λειτουργίας Πιέστε για ενεργοποίηση. Η ένδειξη Ενεργοποίησης ανάβει. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά. Αυτό το πλήκτρο είναι ανενεργό κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή όταν διαμορφώνετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή. 10. Πλήκτρο [Σε σύνδεση] Πιέστε για σύνδεση/αποσύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο. 11. Ένδειξη Λήψης Δεδομένων Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει δεδομένα από υπολογιστή ή εκτυπώνει. Άνάβει κατά την προετοιμασία της εκτύπωσης. 12. Πλήκτρα επιλογής Αντιστοιχούν σε στοιχεία πάνω στην οθόνη. Πιέστε για να επιλέξετε το αντίστοιχο στοιχείο. 13. Πλήκτρο [Escape] Πιέστε για ακύρωση λειτουργίας ή για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 14. Πλήκτρο [OK] Πιέστε για να ορίσετε ένα επιλεγμένο στοιχείο ή μια εισηγμένη αριθμητική τιμή. 15. Αριθμητικά πλήκτρα Πιέστε για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. 16. Πλήκτρο [Απαλοιφή/Παύση] Απαλοιφή: διαγράφει μια εισηγμένη αριθμητική τιμή. Ανάγνωση της Οθόνης και Χρήση των Πλήκτρων Σε αυτή την ενότητα επεξηγείται ο τρόπος ανάγνωσης της οθόνης και η χρήση του πλήκτρου επιλογής για την αρχική οθόνη. Η οθόνη αντιγραφής είναι η προκαθορισμένη επιλογή κατά την ενεργοποίηση του μηχανήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο [Ρυθμίσεις Συστήματος]. Ανατρέξτε στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. 6

9 Πίνακας Ελέγχου EL CUA Πλήκτρα επιλογής Αντιστοιχούν στα στοιχεία λειτουργίας που βρίσκονται στην κάτω γραμμή της οθόνης. Παράδειγμα: Βασική οθόνη Όταν στο παρόν εγχειρίδιο εμφανίζεται η οδηγία "πιέστε το [ΕπανΕργ]", πιέστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής. 2. Πλήκτρο [Escape] Πιέστε για ακύρωση λειτουργίας ή για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 3. Πλήκτρο [OK] Πιέστε για να ορίσετε ένα επιλεγμένο στοιχείο ή μια εισηγμένη αριθμητική τιμή. 4. Πλήκτρα κύλισης Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς κάθε κατεύθυνση, βήμα προς βήμα. Όταν το πλήκτρο [ ], [ ], [ ], ή [ ] εμφανίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο κύλισης. 7

10 1. Έναρξη Σύνδεση του Μηχανήματος Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με χρήση Ethernet, ανατρέξτε στον Οδηγό Δικτύου. Απαιτήσεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται όλες οι περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές απαιτήσεις. Συνδέστε το μηχάνημα στον κεντρικό υπολογιστή (host) χρησιμοποιώντας τη θύρα USB ή τη μονάδα διασύνδεσης δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας όλα τα καλώδια, τα φις και τις ηλεκτρικές πρίζες που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση του μηχανήματος στον κεντρικό υπολογιστή ή στο δίκτυο. Σύνδεση του μηχανήματος στον κεντρικό υπολογιστή (host) με χρήση καλωδίου USB Μπορείτε να συνδέσετε το μηχάνημα στον κεντρικό υπολογιστή (host) χρησιμοποιώντας καλώδιο διασύνδεσης USB. Το καλώδιο USB παρέχεται σύμφωνα με το μοντέλο του μηχανήματος: Βασικό μοντέλο Το καλώδιο USB παρέχεται για αυτό το μοντέλο. Βασικό μοντέλο δικτύου Το καλώδιο USB δεν παρέχεται για αυτό το μοντέλο. Αγοράστε καλώδιο που είναι κατάλληλο για τη σύνδεση αυτού του μοντέλου στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε το μηχάνημα στον κεντρικό υπολογιστή (host) χρησιμοποιώντας καλώδιο διασύνδεσης USB. 8

11 Σύνδεση του Μηχανήματος 1. Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης USB 2.0 στη θύρα USB στη δεξιά πλευρά στο πίσω καπάκι του μηχανήματος. CUA Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα USB στον κεντρικό υπολογιστή. Το μηχάνημα και ο υπολογιστής είναι πλέον συνδεδεμένα. Στη συνέχεια πρέπει να εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και του προγράμματος οδήγησης TWAIN, ανατρέξτε στη σελ.12 "Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή" και σελ.13 "Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης TWAIN". 9

12 10 1. Έναρξη

13 2. Εγκατάσταση του Λογισμικού Στο πλαίσιο του παρόντος εγχειριδίου θεωρείται δεδομένο ότι είστε εξοικειωμένοι με τις γενικές διαδικασίες και πρακτικές του λειτουργικού συστήματος των Windows. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των Windows για πληροφορίες. Αυτόματη Εκτέλεση Με την τοποθέτηση του CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM, ξεκινά αυτόματα η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης σας βοηθά να εγκαταστήσετε εύκολα τα ακόλουθα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό εκτυπωτή. Όταν ξεκινήσει η "τοποθέτηση και άμεση λειτουργία", κάντε κλικ στο [Ακύρωση] στο πλαίσιο διαλόγου [Εντοπίστηκε νέο υλικό], [Οδηγός προγραμμάτων οδήγησης συσκευών] ή [Οδηγός εύρεσης νέου υλικού] και στη συνέχεια εισάγετε το CD-ROM. Το πλαίσιο διαλόγου [Εντοπίστηκε νέο υλικό], [Οδηγός προγραμμάτων οδήγησης συσκευών] ή [Οδηγός εύρεσης νέου υλικού] εμφανίζεται ανάλογα με την έκδοση του συστήματος Windows XP ή Windows Server Η Αυτόματη Εκτέλεση ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε το "Setup.exe" στον αρχικό κατάλογο του CD-ROM. Για να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Εκτέλεση, πιέστε το αριστερό πλήκτρο [SHIFT] όταν εισάγετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου και κρατήστε το πατημένο έως ότου ο υπολογιστής ολοκληρώσει την ανάγνωση του CD-ROM. Για την εγκατάσταση λογισμικού σε Windows XP ή Windows Server 2003 με χρήση της Αυτόματης Εκτέλεσης απαιτείται άδεια του διαχειριστή. Όταν εγκαθιστάτε λογισμικό με χρήση της Αυτόματης Εκτέλεσης, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας λογαριασμό που διαθέτει άδεια διαχειριστή. 11

14 2. Εγκατάσταση του Λογισμικού Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτυπωτή, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD-ROM. 1. Πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. 2. Εισάγετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. 3. Επιλέξτε γλώσσα για περιβάλλον εργασίας και πατήστε [OK]. Η προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας είναι τα αγγλικά. 4. Κάντε κλικ στο [Οδηγός Εκτυπωτή DDST]. Ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης των Οδηγών Εκτυπωτή DDST. 5. Η άδεια χρήσης του λογισμικού εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου [Άδεια Χρήσης]. Μετά την ανάγνωση των περιεχομένων, κάντε κλικ στο [Αποδέχομαι την άδεια χρήσης. ] και κατόπιν κάντε κλικ στο [Επόμενο >]. 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε τους Οδηγούς Εκτυπωτή DDST. Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση των Οδηγών Εκτυπωτή DDST, επανεκκινήστε τον. Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί, είναι ενεργοποιημένη η Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία και το εικονίδιο του εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος με τη θύρα "USB" προστίθεται στο παράθυρο [Εκτυπωτές] ή [Εκτυπωτές και Φαξ]. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτυπωτή σε διασύνδεση Ethernet, ανατρέξτε στον Οδηγό Δικτύου. 12

15 Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης TWAIN Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης TWAIN Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σαρωτή, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD-ROM. 1. Πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. 2. Εισάγετε το CD-ROM στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του οδηγού. 3. Επιλέξτε γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας και πατήστε [OK]. Η προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας είναι τα Αγγλικά. 4. Κάντε κλικ στο [Πρόγραμμα Οδήγησης TWAIN DDST]. Ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του Προγράμματος Οδήγησης TWAIN DDST. 5. Κάντε κλικ στο [Τέλος]. 13

16 2. Εγκατάσταση του Λογισμικού Λογισμικό που παρέχεται στο CD-ROM Με τη λειτουργία εκτυπωτή αυτού του μηχανήματος παρέχονται ορισμένα CD-ROM. Το πρόγραμμα οδήγησης DDST και το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN υποστηρίζουν Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008 και Linux. Όταν εγκαθιστάτε οποιοδήποτε από τα δύο προγράμματα οδήγησης σε Windows Vista/7 ή Windows Server 2008, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για τον τρόπο χρήσης του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στη Βοήθεια. Πρόγραμμα Οδήγησης DDST Τα προγράμματα οδήγησης DDST περιλαμβάνονται στο CD-ROM που παρέχεται με αυτό το μηχάνημα. Αυτό επιτρέπει στον υπολογιστή να επικοινωνεί με το μηχάνημα μέσω γλώσσας εκτυπωτή. Απαιτήσεις συστήματος Λειτουργικό σύστημα Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Χώρος στον σκληρό δίσκο 80 MB ή περισσότερο Πρόγραμμα Οδήγησης TWAIN DDST Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης είναι απαραίτητο προκειμένου να πραγματοποιείται σάρωση ενός πρωτοτύπου στο μηχάνημα. Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ως σαρωτή δικτύου TWAIN, πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης. Απαιτήσεις συστήματος Υλικό (Hardware) Συμβατό με PC/AT CPU 14

17 Λογισμικό που παρέχεται στο CD-ROM Συνιστάται Pentium 300 MHz ή ταχύτερο Λειτουργικό σύστημα Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux Μνήμη Συνιστάται 128 MB ή περισσότερο Χώρος στον σκληρό δίσκο 200 MB ή περισσότερο Σύνδεση Ethernet/USB 15

18 16 2. Εγκατάσταση του Λογισμικού

19 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή Μενού Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Το μενού δυνατοτήτων εκτυπωτή περιλαμβάνει πέντε στοιχεία: Είσοδος Χαρτιού Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου Συντήρηση Σύστημα Διασύνδεση Host Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του φωτοαντιγραφικού και τις ρυθμίσεις συστήματος, ανατρέξτε στις Οδηγίες Φωτοαντιγραφικού και στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω λειτουργίες. Είσοδος Χαρτιού Μενού Ανατρέξτε στη σελ.20 "Είσοδος Χαρτιού". Μέγεθος Χαρ Πλαϊνού Δίσκου Αυτόματη Επιλογή Χαρτιού Διπλή όψη Προεπιλογή Μετρικό σύστημα: A5 Σύστημα σε ίντσες: 8 1 / 2 " 11" Δίσκος 1 4: Ενεργ. Δίσκος 1 4: Ενεργ. Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου Ανατρέξτε στη σελ.20 "Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου". Συντήρηση Ανατρέξτε στη σελ.21 "Συντήρηση". Έλεγχος Λειτουργιών Προστασία Μενού Σύστημα Ανατρέξτε στη σελ.25 "Σύστημα". Αυτόμ. Συνέχεια Εξομάλυνση Άκρων Εξοικονόμηση Τόνερ Απεν. Ενεργ. Απεν. 17

20 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή Διασύνδεση Host Μενού Ανατρέξτε στη σελ.25 "Διασύνδεση Host". Λήξη Χρόνου I/O 15 δευτερόλεπτα Προεπιλογή 18

21 Προσαρμογή Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Προσαρμογή Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Οι Δυνατότητες Εκτυπωτή επιτρέπουν τη βασική ρυθμίση των λειτουργιών κατά τη χρήση του μηχανήματος ως εκτυπωτή. Αν και οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για τις περισσότερες εργασίες εκτύπωσης, οι Δυνατότητες Εκτυπωτή σας παρέχουν πρόσβαση σε μία σειρά ρυθμίσεων που ελέγχουν τις βασικές λειτουργίες εκτυπωτή. Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε στις Δυνατότητες Εκτυπωτή διατηρούνται ακόμη και όταν απενεργοποιείτε το μηχάνημα. Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες φωτοαντιγραφικού και τις ρυθμίσεις συστήματος, ανατρέξτε στις Οδηγίες Φωτοαντιγραφικού και στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. 1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες Εκτυπωτή] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 3. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ], πιέστε το πλήκτρο [OK] και έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις του. Πλήκτρο [OK]: Πιέστε το για να πραγματοποιήσετε νέες ρυθμίσεις και να μεταβείτε σε προηγούμενα μενού. Πλήκτρο [Escape]: Πιέστε το για να επιστρέψετε σε προηγούμενο μενού χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση. 4. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις Δυνατότητες Εκτυπωτή, πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/ Μετρητής]. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στις λειτουργίες διατηρούνται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του μηχανήματος. 19

22 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή Παράμετροι Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Είσοδος Χαρτιού Μέγεθος Χαρτιού Πλαϊνού Δίσκου Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος του χαρτιού στον πλαϊνό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη χαρτιού που μπορείτε να τοποθετήσετε στον πλαϊνό δίσκο, ανατρέξτε στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. Προεπιλογή: Μετρικό σύστημα: A5 Σύστημα σε ίντσες: 8 1 / 2 " 11" Αυτόματη Επιλογή Χαρτιού Μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Επιλογή Χαρτιού. Αυτό το μηχάνημα εντοπίζει αυτόματα το μέγεθος χαρτιού από τα δεδομένα εκτύπωσης και επιλέγει τον δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού. Διπλή όψη Προεπιλογή: Ενεργοποιημένο Μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση διπλής όψης. Αυτό το μηχάνημα εντοπίζει την εκτύπωση διπλής όψης από τα δεδομένα εκτύπωσης και επιλέγει τον δίσκο τροφοδοσίας χαρτιού. Προεπιλογή: Ενεργοποιημένο Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου Έλεγχος Λειτουργιών Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα ελέγχου λειτουργιών. 20

23 Παράμετροι Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Εκτύπωση της σελίδας ελέγχου λειτουργιών 1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. Εμφανίζεται το βασικό μενού του Εργαλεία Χρήστη. 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες Εκτυπωτή] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. Εμφανίζεται το μενού του Δυνατότητες Εκτυπωτή. 3. Επιλέξτε [Εκτύπωση Λίστας/Ελέγχου] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 4. Επιλέξτε [Έλεγχος Λειτουργιών] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. Εκτυπώνεται η σελίδα ελέγχου λειτουργιών. 5. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. Συντήρηση Προστασία Μενού Αυτή η διαδικασία σας επιτρέπει να προστατεύετε τις ρυθμίσεις μενού από εκ παραδρομής τροποποίησή τους. Καθιστά ανέφικτη την τροποποίηση των ρυθμίσεων μενού μέσω των βασικών διαδικασιών, εκτός εάν πραγματοποιήσετε τις απαιτούμενες ειδικές εργασίες. Επίπεδο 1 Μπορείτε να προστατεύσετε τη "Συντήρηση", το "Σύστημα" και τη "Διασύνδεση Host". 21

24 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή Επίπεδο 2 Μπορείτε να προστατεύσετε την "Είσοδος Χαρτιού", τη "Συντήρηση", το "Σύστημα" και τη "Διασύνδεση Host". Απεν. Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο Ρύθμιση Προστασία Mενού 1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. Εμφανίζεται το βασικό μενού του Εργαλεία Χρήστη. 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες Εκτυπωτή] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. Εμφανίζεται το μενού του Δυνατότητες Εκτυπωτή. 3. Επιλέξτε [Συντήρηση] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 4. Πατήστε [Προστασία Μενού]. 22

25 Παράμετροι Δυνατοτήτων Εκτυπωτή 5. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 6. Επιλέξτε ένα επίπεδο προστασίας μενού και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 7. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. Ακύρωση του Προστασία Μενού 1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες Εκτυπωτή] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 3. Επιλέξτε [Συντήρηση] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. Εμφανίζεται οθόνη για την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης. 23

26 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή 4. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 5. Πατήστε [Προστασία Μενού]. 6. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 7. Επιλέξτε [Απεν.] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 8. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. Προσωρινή ακύρωση του Προστασία Μενού Όταν επιλέγετε προστατευμένα στοιχεία στο Δυνατότητες Εκτυπωτή, εμφανίζεται οθόνη για την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, εισάγετε τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. Στη συνέχεια απενεργοποιείται προσωρινά η Προστασία Μενού. Εάν εισάγετε τους ορθούς κωδικούς πρόσβασης, το Προστασία μενού παραμένει ακυρωμένο ενόσω εμφανίζεται το μενού Λειτουργίες εκτυπωτή. 24

27 Παράμετροι Δυνατοτήτων Εκτυπωτή Σύστημα Αυτόματη Συνέχεια Αυτό μπορείτε να το επιλέξετε για να ενεργοποιήσετε το Αυτόματη Συνέχεια. Όταν είναι Ενεργ., η εκτύπωση συνεχίζεται ακόμη και μετά την εμφάνιση σφάλματος συστήματος. Απεν. Απευθείας 1 λεπτό 5 λεπτά 10 λεπτά 15 λεπτά Προεπιλογή: Απεν. Εξομάλυνση Άκρων Ορίστε αυτή τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε την Εξομάλυνση Άκρων. Ενεργ. Απεν. Προεπιλογή: Ενεργ. Εάν η Εξοικονόμηση Τόνερ έχει οριστεί σε Ενεργ., η Εξομάλυνση Άκρων παραβλέπεται ακόμη και εάν οριστεί σε Ενεργ.. Εξοικονόμηση Τόνερ Ορίστε αυτή τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε την Εξοικονόμηση Τόνερ. Ενεργ. Απεν. Προεπιλογή: Απεν. Διασύνδεση Host Λήξη Χρόνου I/O Μπορείτε να καθορίσετε για πόσα δευτερόλεπτα θα βρίσκεται σε αναμονή το μηχάνημα πριν ολοκληρώσει μια εργασία εκτύπωσης. Σε περίπτωση που στο μέσον μιας εργασίας εκτύπωσης εισέρχονται δεδομένα από άλλη θύρα, πρέπει να αυξήσετε αυτή την περίοδο αναμονής. 25

28 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή 10 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα 20 δευτερόλεπτα 25 δευτερόλεπτα 60 δευτερόλεπτα Προεπιλογή: 15 δευτερόλεπτα 26

29 Τοποθέτηση Χαρτιού στον Πλαϊνό Δίσκο Τοποθέτηση Χαρτιού στον Πλαϊνό Δίσκο Στη συνέχεια επεξηγείται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού στον πλαϊνό δίσκο. Χρησιμοποιήστε τον πλαϊνό δίσκο για να εκτυπώσετε σε διαφάνειες OHP, ετικέτες, χοντρό χαρτί και φακέλους που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον δίσκο χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με τη τοποθέτηση χαρτιού στον πλαϊνό δίσκο, ανατρέξτε στον Οδηγό Γενικών Ρυθμίσεων. Όταν τοποθετείτε επιστολόχαρτο, προσέχετε τον προσανατολισμό του. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Φωτοαντιγραφικού. Στον πλαϊνό δίσκο μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί με τις ακόλουθες διαστάσεις: Κάθετα: 90,0-297,0 mm (3,55" 11,69") Οριζόντια: 148,0-600,0 mm (5,83" 23,62") Φροντίστε να τοποθετήσετε το χαρτί με τη πλευρά στην οποία επιθυμείτε να εκτυπώσετε να είναι στραμμένη προς τα κάτω στον πλαϊνό δίσκο. Όταν τοποθετείτε διαφάνειες OHP ή χοντρό χαρτί στον πλαϊνό δίσκο, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση χαρτιού χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου ή το πρόγραμμα οδήγηση εκτυπωτή. Ο αριθμός των φύλλων που μπορούν να τοποθετηθούν στον πλαϊνό δίσκο εξαρτάται από τον τύπο του χαρτιού. Όταν εκτυπώνετε από το πλαϊνό δίσκο, απενεργοποιούνται οι παρακάτω λειτουργίες: Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη Επιλογή Δίσκου Αυτόματη Εναλλαγή Δίσκου Όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτυπωτή, οι εικόνες του πρωτοτύπου υφίστανται πάντα περιστροφή κατά 180 μοίρες (ο προσανατολισμός των εικόνων προς εκτύπωση είναι ο αντίστροφος από τον προσανατολισμό της λειτουργίας φωτοτυπικού). Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με συγκεκριμένες απαιτήσεις προσανατολισμού, όπως φάκελοι και επιστολόχαρτα, φροντίζετε να περιστρέφετε τον προσανατολισμό τροφοδοσίας χαρτιού κατά 180 μοίρες. Όταν εκτυπώνετε δεδομένα από τον υπολογιστή, φροντίζετε να ρυθμίζετε το μέγεθος χαρτιού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Η ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή υπερισχύει της ρύθμισης που πραγματοποιείται μέσω του πίνακα ελέγχου. 27

30 3. Χρήση της Λειτουργίας Εκτυπωτή 1. Ανοίξτε το πλαϊνό δίσκο. CUA Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στο μέγεθος του χαρτιού. Αν οι οδηγοί δεν στοιχίζονται με το χαρτί, μπορεί να παραμορφωθεί η εικόνα ή να μην τροφοδοτηθεί σωστά το χαρτί. 3. Εισάγετε προσεκτικά το χαρτί στραμμένο προς τα κάτω στον πλαϊνό δίσκο CUA Οριζόντιο μέγεθος 2. Κάθετο μέγεθος 3. Προέκταση 4. Οδηγοί χαρτιού Τοποθετήστε μόνο όσο χαρτί μπορεί να χωρέσει ανάμεσα στους οδηγούς του πλαϊνού δίσκου. Η υπερφόρτωση του πλαϊνού δίσκου μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη τροφοδοσία και παραμορφωμένες εικόνες. Τραβήξτε την επέκταση προς τα έξω για την υποστήριξη μεγεθών χαρτιού μεγαλύτερα από A4, 8 1 / 2 " 11". Ξεφυλλίστε το χαρτί για να εισέλθει αέρας μεταξύ των φύλλων ώστε να αποφύγετε την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλών φύλλων. 28

31 Τοποθέτηση Χαρτιού στον Πλαϊνό Δίσκο Όταν τοποθετείτε διαφάνεια OHP, φροντίστε η μπροστινή και η πίσω πλευρά της να είναι σωστά τοποθετημένες. Όταν εκτυπώνετε σε διαφάνειες OHP ή σε χαρτί πιο παχύ από 105 g/m 2 (περίπου 28 lb.), πρέπει να καθορίζετε τον τύπο χαρτιού. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.32 "Ρύθμιση Χοντρού Χαρτιού ή Διαφανειών OHP ". Επιλέξτε τύπο χαρτιού όταν εκτυπώνετε σε φακέλους. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.33 "Ρύθμιση Φακέλων". Ρυθμίστε το μέγεθος χαρτιού. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.29 "Ρύθμιση του Μεγέθους Χαρτιού ". Ρύθμιση του Μεγέθους Χαρτιού Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος χαρτιού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Οι ακόλουθες διαδικασίες δεν είναι απαραίτητες όταν ρυθμίζετε το μέγεθος χαρτιού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Η ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή υπερισχύει της ρύθμισης που πραγματοποιείται μέσω του πίνακα ελέγχου. Όταν δεν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις μέσω του πίνακα ελέγχου. Για τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση προσαρμοσμένων μεγεθών, ανατρέξτε στη σελ.30 "Ρύθμιση Προσαρμοσμένου Μεγέθους Χαρτιού ". 1. Πιέστε το πλήκτρο [Εργαλεία Χρήστη/Μετρητής]. 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες Εκτυπωτή] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [ ] ή [ ] και έπειτα πιέστε το πλήκτρο [OK]. 29