Ελέγξτε την ταινία σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελέγξτε την ταινία σας"

Transcript

1 Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία διαφάνειας 2. Στη διαφάνεια, κάντε εισαγωγή ενός αρχείου ταινίας. Δείτε τον τρόπο Από το μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ταινία και ήχος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ταινία από αρχείο. Βρείτε το αρχείο Bee.mpg που μεταφέρατε στον υπολογιστή και κάντε κλικ στο κουμπί OK. 2. Όταν σας ζητηθεί με σχετικό μήνυμα να επιλέξετε τον τρόπο έναρξης της ταινίας, κάντε κλικ στο κουμπί Αυτόματα. Το καρέ ταινίας εμφανίζεται στη διαφάνεια. (Μπορεί να παρατηρήσετε το εικονίδιο για το κουμπί Επιλογές αυτόματης διάταξης, κάτω από την ταινία. Έτσι θα γνωρίζετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη διάταξη και ότι η ταινία τοποθετήθηκε αυτόματα. Το κουμπί του μενού διαθέτει επιλογές για απενεργοποίηση της αυτόματης διάταξης, ωστόσο αφήστε την ενεργοποιημένη για τους σκοπούς της άσκησης.) 3. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναπαραγωγή της ταινίας σε κανονική προβολή, κάνοντας διπλό κλικ σε αυτήν. Για καλύτερη προβολή, παρακολουθήστε την σε λειτουργία παρουσίασης διαφανειών. Πριν το κάνετε: Θυμηθείτε ότι σε παρουσίαση διαφανειών πρέπει να κάνετε κλικ στη διαφάνεια 1 για μετάβαση στη διαφάνεια 2. Στη διαφάνεια 2, η ταινία εκκινείται αυτόματα. Κάντε κλικ στην ταινία για διακοπή της και κάντε ξανά κλικ για συνέχιση. Όταν ολοκληρωθεί η ταινία, πατήστε ESC. Πατήστε F5 για μετάβαση στην παρουσίαση διαφανειών και κάντε τα παραπάνω. Σημείωση Αν κάνατε κλικ στη διαφάνεια κατά την αναπαραγωγή της ταινίας, η ταινία διακόπτεται. Κάντε ξανά κλικ στη διαφάνεια για μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Άσκηση 2: Δημιουργία καθυστέρησης, επέκταση αναπαραγωγής Ορίστε την εκκίνηση της ταινίας μερικά δευτερόλεπτα από την έναρξη. 1. Σε κανονική προβολή, ενώ εμφανίζεται η διαφάνεια 2, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού της ταινίας. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμογή κίνησης. 1

2 Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης, εξετάστε τα στοιχεία στο πλαίσιο που βρίσκεται στη μέση. Θα έχουν αυτή την εμφάνιση: Αντιπροσωπεύουν τις δύο "ενέργειες ταινιών" που προστέθηκαν στην ταινία όταν επιλέγετε αυτόματη εκκίνηση. Η πρώτη αντιπροσωπεύει την αυτόματη εκκίνηση: Το τριγωνικό εικονίδιο επισημαίνει το εφέ Αναπαραγωγή. Το εικονίδιο ρολογιού επισημαίνει τη ρύθμιση εκκίνησης που ονομάζεται "μετά το προηγούμενο". Έτσι είναι δυνατή η αυτόματη αναπαραγωγή αφού εμφανιστεί η διαφάνεια ή μετά την αναπαραγωγή άλλου εφέ (αν υπάρχει). Το στοιχείο από κάτω, κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων, είναι το εφέ Παύση. Εμφανίζεται το εικονίδιο του ποντικιού και το σύμβολο διπλής γραμμής για παύση (όπως το σύμβολο στο κουμπί Παύση σε συσκευή αναπαραγωγής βίντεο ή DVD). Αυτό το εφέ προστίθεται από το PowerPoint, είτε η ταινία αρχίζει αυτόματα είτε με κλικ του ποντικιού. Βρίσκεται κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων επειδή πρέπει να κάνετε κλικ στην ταινία (σε αντίθεση με κλικ κάπου στη διαφάνεια) για απενεργοποίηση. Αυτό το είδατε όταν κάνατε προβολή της ταινίας: η αναπαραγωγή εκτελέστηκε αυτόματα και διακόπηκε όταν κάνατε κλικ στην ταινία. Χωρίς το εφέ Παύση, με κλικ στην ταινία από την παρουσίαση διαφανειών, απλά αρχίζει ξανά αντί να διακοπεί και συνεχίζει όταν κάνετε ξανά κλικ. 2. Για να αρχίζει η αναπαραγωγή της ταινίας μερικά δευτερόλεπτα παρακάτω στην ταινία αντί για το πρώτο καρέ, καθορίστε μια καθυστέρηση για το εφέ Αναπαραγωγή. Αρχικά, στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή και παρακολουθήστε την ταινία. Το σημείο εκκίνησης είναι μερικά δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της ταινίας. Χρησιμοποιώντας όποιον τρόπο χρονομέτρησης θέλετε (το ρολόι σας, το ρολόι του υπολογιστή ή τη μικρή λωρίδα χρόνου στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών κατά την αναπαραγωγή της ταινίας), δείτε τη καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα που είναι απαραίτητη για έναρξη της ταινίας στο σημείο που θέλετε. Σημειώστε τον αριθμό. 3. Έπειτα: Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στο εφέ Αναπαραγωγή, το πρώτο στη λίστα, με το ρολόι και το τρίγωνο (βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί μόνο αυτό το εφέ). Κάντε κλικ στο βέλος. Στο μενού κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές εφέ. Στην καρτέλα Εφέ, στην περιοχή Έναρξη αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Από χρόνο και επιλέξετε τη χρονική καθυστέρηση σε 2

3 δευτερόλεπτα που θέλετε. Για παράδειγμα, η έκφραση 00:05 σημαίνει πέντε δευτερόλεπτα. Μην κλείσετε ακόμα το παράθυρο διαλόγου. 4. Στην περιοχή Τέλος αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά από και επιλέξτε 2. Τώρα η αναπαραγωγή της ταινίας εκτελείται για τη συγκεκριμένη διαφάνεια αλλά και τις άλλες στην παρουσίαση. Σε κάθε διαφάνεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενο για να προσθέσετε σχόλια στην ταινία, της οποία η αναπαραγωγή συνεχίζει καθώς εσείς προχωράτε την παρουσίαση. Σημαντικό Η διάρκεια της ταινίας πρέπει να επαρκεί για αυτό. Η διάρκεια αναπαραγωγής πρέπει να είναι ίση με ή μεγαλύτερη από τη διάρκεια των διαφανειών κατά της οποίες θα πραγματοποιείται η αναπαραγωγή της. Το αρχείο εξάσκησης που χρησιμοποιήσατε, το Bee.mpg, δεν είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη ρύθμιση όσον αφορά τη διάρκεια, ωστόσο θα αποκτήσετε μια ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας της ρύθμισης. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί OK. 5. Έχοντας επιλέξει τη μικρογραφία της διαφάνειας 2, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή από το παράθυρο εργασιών. Η ταινία εκκινείται στο σημείο που καθορίσατε. Για να τη δείτε στην παρουσίαση διαφανειών, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή παρουσίασης, που βρίσκεται επίσης στο παράθυρο εργασιών. Η αναπαραγωγή θα είναι αυτόματη, αρχίζοντας από το κατάλληλο σημείο. Πιέστε το κουμπί ESC, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. 6. Επιλέξτε ξανά τη μικρογραφία της διαφάνειας 2. Τώρα θα παρακολουθήστε την αναπαραγωγή της ταινίας και στη δεύτερη διαφάνεια. Θα κάνετε κλικ στο κουμπί Προβολή παρουσίασης και στη διαφάνεια 2, έπειτα στη διαφάνεια πριν από το τέλος της ταινίας. Η αναπαραγωγή της ταινίας συνεχίζεται και θα δείτε τον τίτλο διαφάνειας που έχει αλλάξει σε Διαφάνεια 3. Πιέστε το κουμπί ESC, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. 7. Για αυτή την άσκηση, αναιρέστε την επέκταση της αναπαραγωγής της ταινίας: Κάντε κλικ στο εφέ Αναπαραγωγή από το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο βέλος, στο στοιχείο Επιλογές εφέ και στην περιοχή Διακοπή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στη ρύθμιση Με κλικ. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK. 8. Κλείστε το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση. Άσκηση 3: Αναπαραγωγή της ταινίας σε πλήρη οθόνη, απόκρυψη στη διαφάνεια Αν εκτελείτε αναπαραγωγή της ταινίας σε πλήρη οθόνη και την έχετε αποκρύψει ώστε να μην εμφανίζεται στη διαφάνεια, θα φανεί ότι δεν βρίσκεται καν στη διαφάνεια. 1. Από το μάθημα, θυμάστε έναν γρήγορο τρόπο για πρόσβαση στην πλήρη οθόνη και απόκρυψη των επιλογών; 3

4 Δείτε τον τρόπο Ενώ εμφανίζεται η διαφάνεια 2, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αντικειμένου ταινίας. Εξετάστε ξανά το παράθυρο διαλόγου. Παρατηρήστε τα στοιχεία που βρίσκονται εδώ: υπάρχουν επιλογές για επανάληψη, επαναφορά και έλεγχο έντασης, καθώς και πληροφορίες για το αρχείο. (Συμβουλή: Οι περισσότερες από αυτές τις επιλογές είναι επίσης διαθέσιμες από το παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης. Θα δείτε πού αργότερα). 2. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή και Ζουμ σε πλήρη οθόνη. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μην ξεχνάτε Η ταινία πρέπει να αρχίζει αυτόματα ή να έχει άλλο έναυσμα εκκίνησης. Καθώς είναι κρυφή, δεν θα μπορέσετε να κάνετε κλικ μέσα στην παρουσίαση διαφανειών. Στην παρουσίαση διαφανειών, η αναπαραγωγή της ταινίας εκτελείται αυτόματα και καταλαμβάνει την οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η διαφάνεια 2 και δεν θα εμφανιστεί το καρέ της ταινίας, και έτσι θα φαίνεται ότι η αναπαραγωγή της ταινίας εκτελείται ανεξάρτητα από τη διαφάνεια. 3. Πατήστε F5 για μετάβαση στην παρουσίαση διαφανειών (ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ πρώτα στο παράθυρο PowerPoint), κάντε κλικ στη διαφάνεια 1 για να προχωρήσετε στη διαφάνεια 2 και πατήστε ESC μετά την αναπαραγωγή της ταινίας για επιστροφή στη διαφάνεια 2. Συμβουλή Αν είδατε μια στιγμιαία προβολή της ταινίας στο καρέ από τη διαφάνεια πριν τη μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης και θελήσετε να βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται καθόλου στη διαφάνεια, έχετε τη δυνατότητα να σύρετε την ταινία εκτός διαφάνειας (αντί να χρησιμοποιήσετε την επιλογή απόκρυψης), και αφήστε το κάπου στο περιθώριο της διαφάνειας. Θα γίνει αναπαραγωγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης χωρίς εμφάνισή της στην οθόνη. 4. Το αρχείο μπορεί να μην φαίνεται τόσο καλά σε μεγέθυνση. Ίσως είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιήσετε την επιλογή πλήρους οθόνης εδώ και αν η ταινία διατηρεί μια καλή ανάλυση, απλά σύρετε λίγο μεγαλύτερο μέγεθος στη διαφάνεια. Θα την επιλέξετε στη διαφάνεια, πατήστε CTRL και σύρετε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους προς τα έξω. Άσκηση 4: Σύγκριση του εφέ έναρξης με "κλικ" Κάντε πάλι εισαγωγή της ταινίας, μόνο που αυτή τη φορά θα αρχίζει "με κλικ". Θα δείτε λίγο διαφορετικά αποτελέσματα στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης. 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας 3 και πραγματοποιήστε ξανά εισαγωγή του αρχείου ταινίας. 4

5 Υπόδειξη Χρησιμοποιήστε το μενού Εισαγωγή για να το κάνετε. Όταν σας ζητηθεί με σχετικό πλαίσιο μηνύματος να επιλέξετε τον τρόπο έναρξης της ταινίας, κάντε κλικ στο κουμπί Με το κλικ. 2. Αν κλείσει, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης. Υπόδειξη Αυτό είναι δυνατό από το μενού συντόμευσης της ταινίας (κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο καρέ της ταινίας). Το εφέ της ταινίας στο παράθυρο εργασιών θα έχει αυτή την εμφάνιση: Μπορείτε να παρατηρήσετε κάτι διαφορετικό εδώ σε σχέση με τα εφέ που είδατε όταν ορίσατε την αυτόματα αναπαραγωγή της ταινίας; Υποδηλώνει ότι το μόνο εφέ που εφαρμόζεται όταν επιλέγετε την έναρξη της ταινίας "με κλικ" είναι το εφέ Παύση (θα δείτε το σύμβολο με τις δύο γραμμές και το εικονίδιο του ποντικιού). Που βρίσκεται το εφέ Αναπαραγωγή; Βρίσκεται μέσα στο εφέ που βλέπετε, το οποίο λειτουργεί ως εφέ εναλλαγής αναπαραγωγής/παύσης. Η δυνατότητα εναλλαγής είναι εμφανής σε κατάσταση παύσης, στη λίστα των εφέ. Επίσης, το εφέ εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων, επειδή πρέπει να κάνετε κλικ στην ταινία για αναπαραγωγή και για διακοπή. 3. Εξετάστε την ταινία στην παρουσίαση διαφανειών, αλλά πρώτα διαβάστε τα παρακάτω: Μετά την εμφάνιση της διαφάνειας 3, πρέπει να κάνετε κλικ στην ταινία για εκκίνηση. Κάντε πάλι κλικ για διακοπή της αναπαραγωγής, και ξανά για συνέχιση. Πατήστε το κουμπί Προβολή παρουσίασης στο παράθυρο εργασιών για προβολή της διαφάνειας και δοκιμάστε τα εφέ της ταινίας. Πιέστε το κουμπί ESC, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. Βλέπετε ότι η συμπεριφορά αναπαραγωγή/παύση συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και αν δεν ήταν εμφανής όταν είδατε για πρώτη φορά το εφέ στο παράθυρο εργασιών. Άσκηση 5: Εργασία με το εφέ εναλλαγής αναπαραγωγής/διακοπής Το εφέ εναλλαγής αναπαραγωγής/διακοπής σε ένα εφέ διαθέτει διαφορετικές συσχετισμένες επιλογές από ότι το εφέ Αναπαραγωγή. Θα το δείτε στα βήματα παρακάτω και θα μάθετε πώς να ορίσετε τις επιλογές αναπαραγωγής που θέλετε. 1. Σε κανονική προβολή, ενώ εμφανίζεται η διαφάνεια 3, κάντε κλικ στο εφέ ταινίας από το παράθυρο εργασιών. Εμφανίστε το μενού και κάντε κλικ 5

6 στο στοιχείο Επιλογές εφέ. (Συμβουλή: Ένας γρήγορος τρόπος για το ίδιο αποτέλεσμα είναι να κάνετε απλά διπλό κλικ στο εφέ από τη λίστα παραθύρων εργασιών.) 2. Στην καρτέλα Εφέ υπάρχουν μόνο οι επιλογές για το εφέ Παύση επειδή είναι εκείνο που εμφανίζεται στη λίστα. Δεν έχετε την επιλογή για έναρξη της ταινίας μερικά δευτερόλεπτα παρακάτω ή αναπαραγωγής για συγκεκριμένο αριθμό διαφανειών. Για να εμφανιστούν, πρέπει να εφαρμόσετε ξεχωριστό εφέ Αναπαραγωγή. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρογια να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. 3. Τώρα θα προσθέσετε ένα εφέ Αναπαραγωγή στην ταινία με το ίδιο τρόπο που θα προσθέτατε ένα εφέ κίνησης: Κάντε κλικ στην ταινία από τη διαφάνεια για να την επιλέξετε. Στο παράθυρο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εφέ. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού Ενέργειες ταινίας και κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή. Στην κορυφή τη λίστα παραθύρων εργασιών εμφανίζεται το εφέ Αναπαραγωγή. Παρατηρήστε ότι, από προεπιλογή, δεν διατίθεται ως εφέ με έναυσμα. Το εφέ Αναπαραγωγή χωρίς έναυσμα σημαίνει ότι η αναπαραγωγή της ταινίας εκτελείται αυτόματα με κλικ στη διαφάνεια. Αν το εφέ βρίσκεται κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων, η αναπαραγωγή της ταινίας γίνεται μόνο με κλικ στην ταινία. 4. Για να προσθέσετε έναυσμα, απλά κάντε κλικ στο εφέ Αναπαραγωγή και σύρετέ το κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων. Θα δείτε μια οριζόντια μαύρη γραμμή με το σημείο εισαγωγής. Τοποθετήστε το πάνω από το εφέ Διακοπή. Η ταινία δεν θα εκκινείται όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια, μόνο όταν κάνετε κλικ στην ίδια την ταινία. 5. Κάντε διπλό κλικ στο εφέ Αναπαραγωγή από τη λίστα. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναπαραγωγή ταινίας, με τις επιλογές στην καρτέλα Εφέ που είδατε προηγουμένως. Αν θέλετε η ταινία να εκκινείται από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή να επεκτείνετε τη διάρκεια αναπαραγωγής, όπως κάνατε για την Άσκηση 2, οι επιλογές θα το κάνουν αυτόματα. Μην κλείσετε ακόμα το παράθυρο διαλόγου. 6

7 Άσκηση 6: Εξερεύνηση άλλων καρτελών 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονισμός στο παράθυρο διαλόγου Αναπαραγωγή ταινίας. Παρατηρήστε το πλαίσιο Έναρξη (κάντε κλικ στο βέλος), που περιλαμβάνει μια σειρά επιλογών για την εκκίνηση του εφέ: Με κλικ, Με το προηγούμενο ή Μετά το προηγούμενο. Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο έναρξης του εφέ. (Η επιλογή "Με το προηγούμενο" εκκινεί την ταινία αυτόματα, ταυτόχρονα με το προηγούμενο εφέ. Αν δεν υπάρχει προηγούμενο εφέ, η αναπαραγωγή της ταινίας εκτελείται όταν εμφανιστεί η διαφάνεια.) 2. Παρατηρήστε επίσης το κουμπί Εναύσματα. Το χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία εφέ με εναύσματα. Το PowerPoint το έκανε αυτόματα όταν πραγματοποιήσατε εισαγωγή της ταινίας. Στην προηγούμενη άσκηση, μάθετε πώς μπορείτε να μετατρέψετε ένα εφέ Αναπαραγωγή που εφαρμόσατε από το παράθυρο εργασιών σε εφέ με έναυσμα, σύροντάς το κάτω από την υπάρχουσα γραμμή εναυσμάτων. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε το έναυσμα αυτόματα. Θα δείτε πώς γίνεται στην περίοδο πρακτικής εξάσκησης. 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις ταινίας. Εδώ θα βρείτε τις περισσότερες επιλογές που είδατε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταινίας το οποίο ανοίξατε από το μενού συντόμευσης της ταινίας. Αυτό που δεν θα βρείτε εδώ είναι επιλογές επανάληψης της ταινίας επ' αόριστον και η επαναφορά στο πρώτο καρέ ότι τελειώσει η αναπαραγωγή. Επιλέξτε Άκυρο. 7

8 Τοποθέτηση κουμπιών σε ταινία Πραγματοποιήστε εισαγωγή μιας ταινίας και ορίστε κουμπιά για την αναπαραγωγή της. Άσκηση 1: Εισαγωγή ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας 2 και πραγματοποιήστε εισαγωγή του αρχείου ταινίας Bee.mpg. (Δηλαδή το αρχείο εξάσκησης που μεταφέρατε στον υπολογιστή.) Υπόδειξη Χρησιμοποιήστε το μενού Εισαγωγή. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο έναρξης της ταινίας, κάντε κλικ στη ρύθμιση Με το κλικ. Η ταινία εμφανίζεται στη διαφάνεια και η διαφάνεια αποκτά αυτόματα τη νέα διάταξη για να χωρέσει το κείμενο με κουκκίδες και η ταινία. 2. Αν είναι απαραίτητο, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης (κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο ταινίας από τη διαφάνεια και επιλέξτε το από το μενού συντόμευσης). Στο παράθυρο εργασιών, το εφέ ταινίας εμφανίζεται ως εφέ εναλλαγής αναπαραγωγής/παύσης κάτω από τη γραμμή εναυσμάτων, και έχει την εξής εμφάνιση: Στην παρουσίαση διαφανειών, κάντε κλικ στην ταινία για έναρξη της αναπαραγωγής και κάντε ξανά κλικ για διακοπή της. Για να συνεχίσει, κάντε άλλη μία φορά κλικ. Άσκηση 2: Τοποθέτηση κουμπιών Προσθέστε τρία κουμπιά που θα χρησιμοποιήσετε για την αναπαραγωγή, την παύση και τη διακοπή της ταινίας. 1. Στο μενού Προβολή παρουσίασης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κουμπιά ενέργειας και κάντε κλικ στο κενό κουμπί Προσαρμογή (τοποθετήστε το δείκτη από πάνω για να εμφανιστεί η συμβουλή οθόνης). Είναι το πρώτο κουμπί από το υπομενού. 2. Το μενού εξαφανίζεται και ο δείκτης μετατρέπεται σε σταυρόνημα όταν τον τοποθετείτε στη διαφάνεια. Τοποθετήστε το δείκτη κάτω από την ταινία, στα αριστερά, και κάντε κλικ. Στην στιγμή, προστίθεται ένα κουμπί και το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας ανοίγει από προεπιλογή. 8

9 Αν θέλετε το κουμπί να συνδέεται σε κάτι άλλο ή να εκτελεί την αναπαραγωγή ήχου, εδώ είναι το μέρος για να το καθορίσετε. Ωστόσο, θα το ορίσετε ως έναυσμα, το οποίο μπορείτε να κάνετε σε άλλο παράθυρο διαλόγου. Έτσι, στην περιοχή Ενέργεια με κλικ, επιλέξτε Καμία και κάντε κλικ στο κουμπί OK. 3. Το κουμπί βρίσκεται στη διαφάνεια και επιλέγεται. Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος, πατήστε CTRL και, στο κουμπί, σύρετε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους προς τα μέσα ή προς τα έξω για να το προσαρμόσετε. 4. Για αντιγραφή και επικόλληση του επιλεγμένου κουμπιού δύο φορές, πατήστε τη συντόμευση CTRL+D δύο φορές. Αποκτάτε δύο ακόμα κουμπιά. Σύρετέ τα στη θέση τους, σε σειρά, κάτω από την ταινία. Συμβουλή Για να ευθυγραμμίσετε τα κουμπιά, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ για να τα επιλέξετε. Έπειτα, στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, κάντε κλικ στο μενού Σχεδίαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Στοίχιση ή κατανομή και κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση στο μέσο. Ενώ τα κουμπιά παραμένουν επιλεγμένα, εμφανίστε ξανά το μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια κατανομή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε την ομάδα (μετακινώντας την δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω) κάτω από την ταινία. 5. Αναθέστε ετικέτες στα κουμπιά πληκτρολογώντας κείμενο. Επιλέξτε το πρώτο και πληκτρολογήστε Αναπαραγωγή (αν έχετε επιλέξει όλα τα κουμπιά, κάντε κλικ έξω από αυτά και έπειτα κάντε κλικ μόνο στο πρώτο για να το επιλέξετε). Πληκτρολογήστε Παύση και Διακοπή στα άλλα δύο. Αν το κείμενο είναι μεγαλύτερο από το κουμπί, μειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς (γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, κουμπί Μέγεθος γραμματοσειράς) ή αυξήστε λίγο το μέγεθος των κουμπιών. Άσκηση 3: Λειτουργία των κουμπιών Ορίστε τα κουμπιά ως εναύσματα και προσθέστε εφέ ταινίας, όπως είναι απαραίτητο. 1. Θυμηθείτε, το τρέχον εφέ για την ταινία είναι εφέ εναλλαγής αναπαραγωγής/παύσης. Δείχνει την κατάσταση διακοπής (με εικονίδιο που φέρει δύο γραμμές) και το έναυσμά του είναι το αρχείο ταινίας. Αρχικά, ανακατευθύνετε το εφέ Παύση ώστε να ενεργοποιείται από το κουμπί Παύση. 9

10 Δείτε τον τρόπο Κάντε κλικ στο εφέ και χρησιμοποιήστε το βέλος ώστε να εμφανίζει το μενού: Κάντε κλικ στην επιλογή Χρονισμός. 2. Στην καρτέλα Χρονισμός, στην περιοχή Εναύσματα, πρέπει να εμφανίζεται στο αρχείο ταινίας η επιλογή Έναρξη εφέ με κλικ του. Κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε Κουμπί ενέργειας: Προσαρμοσμένο x : Παύση (στο κουμπί εμφανίζεται ένας αριθμός που ποικίλλει, απλά βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το κουμπί "Παύση"). Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στη λίστα παραθύρων εργασιών, εξετάστε το εφέ. Η γραμμή εναυσμάτων συσχετίζεται με το κουμπί ενέργειας. (Αν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το έναυσμα, η συμβουλή οθόνης αναγνωρίζει το κουμπί ενέργειας ως κουμπί Παύση.) Στην παρουσίαση διαφανειών, ακόμα πρέπει να κάνετε κλικ στην ταινία για αναπαραγωγή της, ωστόσο η ταινία δεν αποτελεί πλέον το έναυσμα για διακοπή. Πρέπει να κάνετε πλέον κλικ στο κουμπί Παύση για διακοπή. 3. Ορίστε ένα εφέ Αναπαραγωγή για ενεργοποίηση με το κουμπί Αναπαραγωγή. Δείτε τον τρόπο Στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην ταινία. Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ενέργειες ταινίας και κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή. Εφαρμόζεται το εφέ Αναπαραγωγή και εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας παραθύρων εργασιών, ως εξής: 10

11 Θυμηθείτε, από προεπιλογή το εφέ Αναπαραγωγή δεν ορίζεται για ενεργοποίηση με έναυσμα. Πρέπει να κάνετε κλικ στη διαφάνεια για αναπαραγωγή της ταινίας. 4. Αντί για αυτό, θα ορίσετε το κουμπί Αναπαραγωγή ως έναυσμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στη λίστα παραθύρων εργασιών (βρίσκεται στο επάνω μέρος, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξετε μόνο αυτό το εφέ και ότι δεν είναι επιλεγμένο το εφέ Παύση). Εμφανίστε το μενού του και κάντε κλικ στην επιλογή Χρονισμός. Κάντε κλικ στην επιλογή Εναύσματα, έπειτα στην Έναρξη εφέ με κλικ του. Από τη λίστα, επιλέξτε Κουμπί ενέργειας: Προσαρμογή x Αναπαραγωγή. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα εφέ Αναπαραγωγή και Παύση βρίσκονται τώρα κάτω από γραμμές εναυσμάτων και οι γραμμές εναυσμάτων αναφέρονται στα κουμπιά ενεργειών. 5. Ακολουθήστε την ίδια σειρά για να εφαρμόσετε το εφέ Διακοπή και συνδέστε το με το κουμπί Διακοπή: Στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην ταινία για να την επιλέξετε. Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Ενέργειες ταινίες και κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται το εφέ Διακοπή, και μοιάζει ως εξής: Συμβουλές 6. Κάντε κλικ στο εφέ Διακοπή και βεβαιωθείτε ότι μόνο αυτό έχει επιλεγεί. Ανοίξτε την καρτέλα Χρονισμός για το εφέ. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εναύσματα, έπειτα στην επιλογή Έναρξη εφέ με κλικ του και επιλέξτε Κουμπί ενέργειας: Προσαρμογή x Διακοπή. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τώρα έχει όλη τη σειρά των κουμπιών ενέργειας. 7. Στην παρουσίαση διαφανειών, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή για έναρξη της ταινίας. Με το κουμπί Παύση θα διακοπεί προσωρινά και θα συνεχίσει, ενώ με το κουμπί Διακοπή θα διακοπεί εντελώς (κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή για να αρχίσει ξανά). Για έναρξη της παρουσίασης διαφανειών, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η διαφάνεια 2 και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή παρουσίασης από το παράθυρο εργασιών. Δοκιμάστε τα κουμπιά. Πιέστε το κουμπί ESC, για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. 11

12 Για επαναφορά της ταινίας όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Διακοπή: Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην ταινία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αντικειμένου ταινίας και επιλέξτε την επιλογή Επαναφορά ταινίας όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταινίας. Για να εμφανίζεται η ταινία μόνο όταν κάνετε κλικ στην Αναπαραγωγή και να εξαφανίζεται με κλικ στη Διακοπή, επιλέξτε Απόκρυψη όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή στο ίδιο παράθυρο διαλόγου. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ δύο φορές στην Αναπαραγωγή για επανεκκίνηση της ταινίας. 12

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Καθορίστε χρονικές καθυστερήσεις και αλλάξτε ταχύτητες για να δημιουργήσετε εφέ που επικαλύπτονται. 1. Όταν έχετε ανοικτό το δείγμα παρουσίασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Οι νέες Τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Αλλάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, τον τρόπο μελέτης αλλά και τον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Excel Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Βιβλίο εργασίας

Microsoft Excel Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Βιβλίο εργασίας Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Excel 2010... 7 Κεφάλαιο 2 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 19 Κεφάλαιο 3 ημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 24 Κεφάλαιο 4 Συμβουλές για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο... 39

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο... 39 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint...9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 15 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 22 Προβολές παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD 1. Προσθήκη στηλών σε τμήμα εγγράφου 2. Εσοχή παραγράφου 3. Εισαγωγή Κεφαλίδας, Υποσέλιδου και Αριθμού Σελίδας 4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft PowerPoint 2010... 7 Κεφάλαιο 2 Εκκίνηση του PowerPoint... 12 Κεφάλαιο 3 ημιουργία νέας παρουσίασης... 23 Κεφάλαιο 4 Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης... 31 Κεφάλαιο 5 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου 3.3.2.1 Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου Υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ της λέξης παράγραφος, όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ και όπως κοινώς χρησιμοποιείται. Τεχνικά, μία παράγραφος είναι ένα μπλοκ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή.

Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή. Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής Readium και Readium για μαθητές με αμβλυωπία για την ανάγνωση βιβλίων epub σε Υπολογιστή. Βήμα 1 ο : Εγκατάσταση εφαρμογής ανάγνωσης Readium και Readium για μαθητές με

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PwerPint 2007 Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης στο Micrsft Office PwerPint 2007 και θα ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Ενότητα. Παρουσιάσεις. εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ενότητα Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 82. PowerPoint 2007 Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Η εφαρμογή Microsoft PowerPoint είναι ειδικά κατασκευασμένη για την αποτελεσματική παρουσίαση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο.

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Εισηγητής : Χρήστος Μανώλης δάσκαλος Θεσσαλονίκη Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.15 : Προβολή παρουσίασης και εφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.15 : Προβολή παρουσίασης και εφέ Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.15 : Προβολή παρουσίασης και εφέ Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος Β. Θεωρία 1.

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.advanced-ip-scanner.com/gr/ Σο Advanced IP Scanner είναι μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση σάρωσης δικτύου. ας επιτρέπει εύκολα και γρήγορα να ανακτήσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1. Ανοίξτε τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox και στην γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 ENOTHTA 4 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 1 Microsoft Excel 2010... 9 2 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 3 ημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 27 4 Συμβουλές για

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης V3.0

Εγχειρίδιο Χρήσης V3.0 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης V3.0 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Σύνδεση με την συσκευή 3 1.1 Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct.... 3 1.2 Ενσύρματη σύνδεση (LAN) 3 1.3 Ασύρματη σύνδεση (WiFi).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο 3.4.2.1 Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο Αν και ένα έγγραφο περιέχει ως επί το πλείστο κείμενο, μπορείτε να εισάγετε σε αυτό και άλλα αντικείμενα. Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8

Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8 Δραστηριότητα 3: Ρυθμίσεις Oικιακής Ομάδας Τοπικού Δικτύου Η/Υ σε WINDOWS 7 & 8 Βιβλιογραφία: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17145/windows-homegroup-from-start-to-finish ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107

1 Εξερεύνηση του PowerPoint Δημιουργία νέας παρουσίασης Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 107 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο PowerPoint 2007... 13 Νέες λειτουργίες...13 Καταργημένες λειτουργίες...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη

BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη BRAUN DigiFrame 1590 Οδηγός χρήστη BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germany Χαρακτηριστικά: 1. Υποστηρίζονται μορφές εικόνας: JPEG, BMP, PNG 2. Υποστηρίζεται μορφή ήχου: MP3 3. Υποστηριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2007...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 15 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 18 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 20 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα