ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία, της μελέτης «Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς» ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -1

2 Π E Ρ I E X O M E N A ΑΡΘΡΟ 1 Ο - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -3 ΑΡΘΡΟ 2 Ο - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -3 ΑΡΘΡΟ 3 Ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -4 ΑΡΘΡΟ 4 Ο - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -4 ΑΡΘΡΟ 5 Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -5 ΑΡΘΡΟ 6 Ο - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -5 ΑΡΘΡΟ 7 Ο - ΒΡΑΒΕΙΑ -6 ΑΡΘΡΟ 8 Ο - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -7 ΑΡΘΡΟ 9 Ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -8 ΑΡΘΡΟ 10 Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 11 Ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -10 ΑΡΘΡΟ 12 Ο - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -11 ΑΡΘΡΟ 13 Ο - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ -11 ΑΡΘΡΟ 14 Ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 15 Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -14 ΑΡΘΡΟ 16 Ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -15 ΑΡΘΡΟ 17 Ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -15 ΑΡΘΡΟ 18 Ο - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ -16 ΑΡΘΡΟ 19 Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -17 ΑΡΘΡΟ 20 Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -17 ΑΡΘΡΟ 21 Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -18 ΑΡΘΡΟ 22 Ο - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟ 23 Ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ -19 ΑΡΘΡΟ 24 Ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -20 ΑΡΘΡΟ 25 Ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -20 ΑΡΘΡΟ 26 Ο - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ -21 ΑΡΘΡΟ 27 Ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ -22 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -23 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Ο - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας, ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου. 1.2 Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου Οδός : Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδ. : ΒΟΛΟΣ Πληροφορίες : Α. Καλφοπούλου, Α.Γιωτάκη Τηλ: & FAX: E- mail: Ιστοσελίδα: Οι Μελέτες θα κατατεθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Οδός : Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδ. : ΒΟΛΟΣ Τηλ: & FAX: Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στο κτίριο Σπίρερ, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΡΘΡΟ 2 Ο - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της με αρ. πρωτ. οικ / απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β /1427) μετά την τροποποίηση με την υπ αρ / , απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α (Β /1494), όπως ισχύει. 2) του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α /42), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α ) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -3

4 3) του ΠΔ 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ» (Α /64), όπως ισχύει. 4) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης» (Α /40), όπως ισχύει. 5) του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α /32), όπως ισχύει. 6) του Ν. 2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α 248) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ Α 96) 7) Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. ΑΡΘΡΟ 3 Ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Το έργο «Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς» θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 και παρ. 3.α.1 της με αρ. πρωτ. οικ / απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3.2 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός διαγωνισμός μίας κατηγορίας προσχεδίων μελέτης υλοποίησης ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 των περιπτώσεων α.2 & β.2 της παρ.2, της με αρ. πρωτ. οικ / απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3.3 Η προεκτιμώμενη αμοιβή εκπόνησης του συνόλου της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου ανέρχεται, σύμφωνα με το τεύχος δεδομένων και στοιχείων που συνοδεύει την προκήρυξη, στο ποσόν των ,62 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3.4 Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Βόλου μέσω του ΕΣΠΑ ( Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), αριθμ. Α.Π. 1604/ ΑΡΘΡΟ 4 Ο - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της Αργούς και της ιστορίας της. Συγκεκριμένα στόχος είναι η δημιουργία ενός θεματικού Μουσείου (με θέμα την Αργώ) το οποίο να αναδεικνύει τη σύγχρονη Αργώ σαν μνημείο, αναλύοντας την ιστορία της ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -4

5 τόσο μέσα από τον μύθο και τα ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με αυτόν, όσο και μέσα από την ανακατασκευή και την προσπάθεια αναβίωσης του ταξιδιού της. Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή του Μουσείου να αποτελέσει σημείο αναφοράς της πόλης του Βόλου και πόλο έλξης επισκεπτών. ΑΡΘΡΟ 5 Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η πρόταση κτιρίου Μουσείου για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Αργούς. Η πρόταση θα περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπου προβλέπεται η κατασκευή του Μουσείου. Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Χωροθέτηση του Μουσείου μέσα σε δημοτικό αδιαμόρφωτο χώρο που βρίσκεται στην περιοχή Πεδίου του Άρεως και η διαμόρφωση του χώρου εισόδου, η οποία να περιλαμβάνει την πρόσβαση και το χώρο στάθμευσης. 2. Μουσιολογική μελέτη - πρόταση στην οποία ο μελετητής θα πρέπει να προτείνει τρόπους αξιοποίησης και προβολής όλων των στοιχείων που συνδέονται με τον μύθο της Αργούς και της σύγχρονης Αργούς ώστε ο επισκέπτης να αποκτά μία σφαιρική εικόνα όλων αυτών των στοιχείων μέσα από διαδραστικές, σύγχρονες και ευχάριστες διαδικασίες. 3. Πρόταση κτιριακών εγκαταστάσεων του Μουσείου βασιζόμενη τόσο στις γενικές κατευθύνσεις που δίνονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων, όσο και στις προτάσεις του ίδιου του μελετητή. ΑΡΘΡΟ 6 Ο - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.5,6, και 7 του Ν.3316/05: - αρχιτέκτονα μηχανικού για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -5

6 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε (άρθρα 39 και 40) του Ν.3316/ Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπομένων βραβείων και χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) συμμετοχή (είτε μόνος του είτε ως μέλος ομάδας μελέτης) 6.3 Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου επικυρωμένα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17.2 της παρούσας, και είναι τα εξής: Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. Β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικής κατάστασης που συντάσσεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 της παρούσας. Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 6.4 Αποκλείονται ως Διαγωνιζόμενοι: (ως Διαγωνιζόμενοι νοούνται η ομάδα μελέτης και οι δηλωνόμενοι ως συνεργάτες αυτής) - Τα πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού. - Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. - Τα πρόσωπα που συνδέονται με τα ανωτέρω πρόσωπα άμεσα επαγγελματικά ή έχουν με αυτά συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού. - Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη του Διαγωνισμού. - Μελετητές που αποκλείονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3316/05 ΑΡΘΡΟ 7 Ο - ΒΡΑΒΕΙΑ 7.1 Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία (χωρίς Φ.Π.Α. ) : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -6

7 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ 1 ο Βραβείο 9.060,00 (εννέα χιλιάδες εξήντα ευρώ) 2 ο Βραβείο 6.650,00 (έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) 3 ο Βραβείο 4.450,00 (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) 7.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 7.3 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το Διαγωνισμό εφ όσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προτείνει αποζημιώσεις σε αριθμό ίσο με τα προβλεπόμενα βραβεία, με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε μελέτη το ποσό του τελευταίου βραβείου (4.450,00 πλέον ΦΠΑ 23%).Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή 7.4 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής το συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι σχετικές μελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. 7.5 Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 7.6 Για την καταβολή των βραβείων, οι μελετητές οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν.3316/2005, έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 8 Ο - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και η σύνθεσή της θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Υ.Α / Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής: Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων. Ένας (1) κριτής, εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής, με εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών του αντικειμένου του διαγωνισμού ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -7

8 Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ.πρωτ.26804/ Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β /1427) η επιλογή των οποίων θα γίνει με κλήρωση από τον κατάλογο των κριτών του ΥΠΕΚΑ 8.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση ΔΣ του Δήμου Βόλου, η οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή καθώς και τυχόν υποστήριξη της Επιτροπής από ένα ή περισσότερους Τεχνικούς Συμβούλους και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών. 8.3 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο γραφείο μελετών στο οποίοι θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης. 8.4 Τα μέλη τις Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους από τη Διοργανώτρια Αρχή και οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4024/2011 (Α /226). Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α ). ΑΡΘΡΟ 9 Ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.1 Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των αρχιτεκτονικών, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο του έργου. Κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής την ανάθεση μπορεί να αναλάβει άλλος φορέας, στον οποίο η Διοργανώτρια Αρχή θα εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση. Οι υπόλοιπες μελέτες θα εκπονηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 9.2 Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε περίπτωση μη απονομής του 1 ου Βραβείου, να αναθέσει την οριστική μελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα. 9.3 Οι ανάδοχοι μελετητές οφείλουν εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -8

9 νομοθεσία να συνεργασθούν για την ανάληψη της μελέτης με άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα. Ο συνεργαζόμενος μελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. 9.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης η Διοργανώτρια Αρχή ή Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα διατύπωσης συμπληρωματικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν απολήγουν σε βασική αλλαγή της κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύθηκε. 9.5 Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στο βραβευθέντα μελετητή διατηρείται για τη Διοργανώτρια Αρχή για διάστημα ανάλογο, ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση της μελέτης να έχει πραγματοποιηθεί έως τις καθώς η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της πράξης του Ε.Π. όπου είναι ενταγμένο το έργο είναι η και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 9.6 Η αμοιβή ανάθεσης της μελέτης καθορίζεται σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με το τεύχος δεδομένων και στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Από την αμοιβή της οριστικής μελέτης θα αφαιρεθεί το ποσόν του βραβείου του Διαγωνισμού. 9.7 Η ομάδα μελέτης στην οποία θα ανατεθεί η οριστική μελέτη, οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής στην ολοκλήρωση των υπολοίπων μελετών για το στάδιο της μελέτης εφαρμογής. ΑΡΘΡΟ 10 Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας - FAX - και ηλεκτρονική διεύθυνση .), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ ) Βόλος, ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -9

10 με τηλεομοιοτυπία-fax- και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως και την 26/08/2013 και ώρα 14: Από τη διοργανώτρια αρχή θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό Η παρούσα Προκήρυξη με τα προσαρτήματα της, το τεύχος δεδομένων και στοιχείων του διαγωνισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου και παρέχονται ηλεκτρονικά Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία-fax- ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων. ΑΡΘΡΟ 11 Ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 11.1 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 31/12/2013 και ώρα 14: Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου οδός Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ ) Βόλος, στις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-14: Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων Σε όσους παραδίδουν τη Μελέτη απευθείας στην ανωτέρω Δ/νση, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα, ο οποίος αποτελείται από δέκα(10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος εκ των οποίων τα οκτώ(8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και την ημερομηνία παραλαβής της. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -10

11 ΑΡΘΡΟ 12 Ο - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για το Διαγωνισμό με αίτηση τους στη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου οδός Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ ) Βόλος, ή ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία- FAX- ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από την 30/08/13 έως 10/09/13 και ώρα 14: Η Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Τα υποβληθέντα ερωτήματα και οι απαντήσεις μπορούν να αποσταλούν για ενημέρωση και στις ιστοσελίδες όπου αναρτάται και η Προκήρυξη Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 13 Ο - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 12.2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. ΑΡΘΡΟ 14 Ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης του. Περιεχόμενο της Έκθεσης Η Έκθεση Περιγραφής της Συνολικής Πρότασης θα είναι τεύχος (DIN A4), που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δεκαπέντε (15) σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων και της περίληψης και θα παραδοθεί σε πέντε (5) αντίτυπα. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -11

12 Α. Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης Α1. Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. Α2. Περιγραφή των προτάσεων σε ότι αφορά τα εξής: 1. Την ένταξη της πρότασης στην ευρύτερη λειτουργία της πόλης καθώς και τον τρόπο συμβολής της στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής. 2. Τη διαμόρφωση του χώρου εισόδου καθώς και τα προτεινόμενα υλικά και τις κατασκευαστικές επιλογές που τα χαρακτηρίζουν. 3. Την περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων με ανάλυση των χώρων και των λειτουργιών που προβλέπονται σε αυτές. Επιπλέον, την περιγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των υλικών κατασκευής που αναδεικνύουν το αντικείμενο της μελέτης, το βιοκληματικό σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 4. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η χρήση τεχνολογικών μέσων ( τεχνητός φωτισμός, οπτικοακουστικά μέσα κλπ), θα αναδείξει τόσο το μνημείο της Αργούς όσο και τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και το ίδιο το κτίριο. Α3. Πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζονται : εμβαδομέτρηση και ογκομέτρηση των προτεινόμενων κατασκευών,καθώς και χαρακτηριστικές διαστάσεις τους. Προσεγγιστικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων κατασκευών. Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων,σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων του μέσα στον περιορισμό των δεκαπέντε (15) σελίδων. Β. Περίληψη της έκθεσης στην Αγγλική Γλώσσα Υποχρεωτικά υποβάλλεται περίληψη της έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που δεν θα υπερβαίνει η καθεμία τις δύο (2) σελίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -12

13 Θα υποβληθεί παράρτημα σε πέντε (5) αντίτυπα στο τεύχος της έκθεσης περιγραφής της πρότασης με σμικρύνσεις σε DIN A3 όλων των σχεδίων που περιλαμβάνονται στις παρακάτω τέσσερις (4) πινακίδες ΣΧΕΔΙΑ Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε τέσσερις (4) πινακίδες, διαστάσεων όπως ορίζονται στην παρ του άρθρου 15 της παρούσης. Η σύνθεση και παρουσίαση των τεσσάρων πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν: Πινακίδα 1. Σχέδιο γενικής διαμόρφωσης σε κλίμακα 1:250, όπου θα φαίνεται η χωροθέτηση του κτιρίου και η διαμόρφωση του χώρου εισόδου. Πινακίδα Θα περιλαμβάνουν κατόψεις, όψεις και τομές των κτιριακών εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:100. Πινακίδα 4. Αξονομετρικά εσωτερικά και εξωτερικά, φωτορεαλιστικά, σκίτσα λεπτομερειών και ότι άλλο κρίνει ο μελετητής ότι μπορεί να αναδείξει την προτεινόμενη λύση, σε κλίμακες που θα επιλεγούν από τους διαγωνιζομένους και που θα συμβάλουν στην υποστήριξη και κατανόηση της κεντρικής ιδέας της πρότασης. Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί μακέτα CD ROM που θα περιλαμβάνει: 1) Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη έκδοση Autocad 2007). 2) Τα σχέδια, τις φωτογραφίες ή τους τυχόν πίνακες ανάλυσης που υπάρχουν στις πινακίδες. 3) Την έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης Επισημάνσεις 1) Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα μέτρησης. 2) Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική. 3) Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κλπ) των μελετών που θα υποβληθούν, θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την κριτική Επιτροπή. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -13

14 ΑΡΘΡΟ 15 Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 15.1 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων ( ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ ) Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε τέσσερις (4) πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες επιφάνειες, DIN A0, 118,8εκ. Χ 84εκ.. Είναι στην ευχέρεια των Διαγωνιζόμενων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός) Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία : α).eps και.pdf για τις πινακίδες, β).tiff ή.jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται στις τέσσερις πινακίδες ή στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και σαν ξεχωριστά αρχεία (για αρχεία μορφής.tiff ή.jpeg η ανάλυση θα είναι 300dpi), γ).doc για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και δ) DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη έκδοση Autocad 2007) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης (Ελληνικό και περίληψη στα Αγγλικά) θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο. - Διαμόρφωση σελίδας : Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5εκ. και 3εκ. αντίστοιχα. Δεξιά και αριστερά περιθώρια 2.5εκ. - Αρίθμηση της σελίδας στο κείμενο, στο κάτω μέρος δεξιά. - Γραμματοσειρά :Arial - Χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα: ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος, εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της μελέτης. Ο κωδικός θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του κειμένου, μόνο όμως στην πρώτη σελίδα των τευχών το ύψος των ψηφίων του θα είναι 1εκ.Στις υπόλοιπες σελίδες τα στοιχεία θα είναι Arial μεγέθους Τίτλος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: σε κάθε σελίδα του τεύχους, Arial μεγέθους 12, έντονης γραφής (bold), κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -14

15 - Κείμενο περιγραφής της πρότασης (Ελληνικό και περίληψη της Έκθεσης στα Αγγλικά) : Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο μεταξύ των γραμμών 1,5 (line spacing : 1,5 lines). - Φωτογραφίες Εικόνες Σχήματα Διαγράμματα- Χάρτες: όλα τα προαναφερθέντα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. - Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο τέλος του κειμένου (endnote) και σε καμία περίπτωση στο κάτω μέρος των σελίδων του κυρίους κειμένου (footnote). Οι υποσημειώσεις θα έχουν την ίδια μορφή με το κείμενο Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους του Διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (έκθεση, προσάρτημα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της παρούσας Προκήρυξης), δεν θα ληφθεί υπ όψιν. ΑΡΘΡΟ 16 Ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - Κάθε μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς ψευδώνυμο. Ο κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της μελέτης. Δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 17 Ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 17.1 Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα, σφραγισμένο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα αντί ψευδωνύμου και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -15

16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Οδός : Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ ) Βόλος 17.2 Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα σχέδια και τα τεύχη, ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή, σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει γραμμένο εξωτερικά τον ίδιο με την μελέτη χαρακτηριστικό αριθμό σήμανσης. Στο Φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει). Επίσης άδεια άσκησης επαγγέλματος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.5,6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05, καθώς και υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα μελετητή, που συντάσσεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 της παρούσας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3316/05. Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου, πρέπει να αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης Εάν η ομάδα των διαγωνιζόμενων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης της σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της μέσα στο παραπάνω δέμα, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα σημανθεί με τον αριθμό της μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης». ΑΡΘΡΟ 18 Ο - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από το Δήμο Βόλου. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -16

17 ΑΡΘΡΟ 19 Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των υποβληθεισών μελετών μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου. ΑΡΘΡΟ 20 Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους (άρθρα 4 και 5 της παρούσας ) και κυρίως ως προς τα παρακάτω κριτήρια : 1. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα (70%) Υποκριτήρια : 1.1. Η θεώρηση του μουσείου ως δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον για τον σύγχρονο επισκέπτη. Η αισθητική και με ποιότητα ανταπόκριση στις απαιτήσεις του έργου Την δυνατότητα του έργου να αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εκθέματος Η ανταπόκριση στις λειτουργικές απαιτήσεις του κτιριολογικού Προγράμματος και η αντίστοιχη χωροθέτηση τους Η δημιουργική σχέση επισκέπτη εκθεμάτων με ευέλικτες, εναλλακτικές και συνδυαστικές πορείες Η χρήση της αναπτυγμένης τεχνολογίας με ευφάνταστο τρόπο για την καλύτερη ανάδειξη και προβολή του υλικού,της ιστορίας, των στόχων και του προφίλ του Μουσείου Την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων. 2. Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης (30%) Υποκριτήρια : 2.1. Η χρήση καινοτόμων, ευφάνταστων, ποιοτικών και με μικρή απαίτηση συντήρησης υλικών. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -17

18 2.2. Η χρήση νέων ευρηματικών και φιλικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και η επιτυχημένη ενσωμάτωσή του στα κατασκευαστικά συστήματα που θα προταθούν Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου. ΑΡΘΡΟ 21 Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 21.1 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία γραμματέα. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και ένα τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδια Υπηρεσία για κρίση το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών Στο πρώτο στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή, ο έλεγχος της έγκυρης υποβολής και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία και οι καθώς και οι αποκλίσεις κάθε μελέτης και θα αποφασίσει την αποδοχή ή αποκλεισμό της κάθε πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η Κριτική Επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από την διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από αιτιολόγηση τις συμμετοχές που α) δεν έχουν αποσταλεί έγκαιρα β) δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυμίας γ) δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η προκήρυξη (πληρότητα στοιχείων) σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος. Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των Διαγωνιζομένων θα μονογραφούν και θα συσκευασθούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχτεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Το δέμα με τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών Στο δεύτερο στάδιο η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξη τους κατά σειρά επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -18

19 21.5 Στο τρίτο στάδιο, εάν μετά την αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτης εφ όσον κριθεί επαρκής Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για την Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς του όρους της Προκήρυξης Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε 30 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των μελετών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου). ΑΡΘΡΟ 22 Ο - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ 22.1 Το Αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, θα αναρτηθεί στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου και θα κοινοποιηθεί στους εγγραφέντες εκπροσώπους των συμμετεχόντων Η Διοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν στην ιστοσελίδα της, δύναται να εκδώσει τεύχος με τις διακριθείσες προτάσεις και να οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες Μελέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της έκθεσης Στις βραβευμένες μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που τις εκπόνησαν. Επίσης θα σημειώνονται και τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν την ανωνυμία τους. ΑΡΘΡΟ 23 Ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 23.1 Οι μελέτες που δεν θα βραβευθούν, παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των μελετών. Η παραλαβή θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρίας μεταφορών στην οποία αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -19

20 23.2 Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν βραβεύθηκαν ΑΡΘΡΟ 24 Ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 24.1 Περίληψη της προκήρυξης αυτής, συνταγμένη κατά το οικείο υπόδειγμα και τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην υπηρεσία επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί α) στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 του Ν3316/05 και ν.3548/2007) Η δαπάνη των πιο πάνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει την Διοργανώτρια Αρχή Η προκήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ. Επίσης η Διοργανώτρια αρχή θα ενημερώσει το ΥΠΕΚΑ το αργότερο εντός 5 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα σταλούν για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ καθώς και στις ιστοσελίδες της παρ.24.4 της παρούσας Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σχετικό παράρτημα θα αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. ΑΡΘΡΟ 25 Ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 25.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο Διαγωνισμό διέπεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. με αρ /2011 (ΦΕΚ 1427/Β / ) 25.2 Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται στην κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να διαθέσει και σε άλλους φορείς. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -20

21 25.3 Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 και την τροποποίησή του με την παρ.1 του άρθρου 63 Ν 4055/2012. Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας (10 )δέκα εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας της διοργανώτριας αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία της αρμόδιας υπηρεσίας. Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της κριτικής επιτροπής μέσα σε προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της ένστασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός (10) δέκα ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την ειδοποίηση της κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία διενεργείται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) πέντε ημερών, να αποστείλει στο αρμόδιο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν.3316/05. ΑΡΘΡΟ 26 Ο - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26.1 Ημερομηνία αποστολής γνωστοποίησης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 17/08/ Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ η 29/08/ Ψηφιακή παραλαβή της προκήρυξης με τα προσαρτήματα της και το τεύχος δεδομένων και στοιχείων μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερομένους από την 02/08/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -21

22 26.4 Αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής ( Δήμος Βόλου) μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους έως την 26/08/ 2013 και ώρα 14: Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ερωτήματα στην αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής για συμπληρωματικές πληροφορίες από την 30/08/ 2013 έως και την 10 /09 / 2013 και ώρα 14: Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός 10 ημερών από τη λήξη της οριζόμενης στην παράγραφο 26.5 προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 20 /09 / Προθεσμία υποβολής των Μελετών ορίζεται η 31 / 12 / 2013 και ώρα 14:00. ΑΡΘΡΟ 27 Ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Η συμμετοχή των μελετητών στο Διαγωνισμό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Πάνος Σκοτινίωτης ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -22

23 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Άρθρων 6.3 και 17.2 της Προκήρυξης Προς την Κριτική Επιτροπή του ως άνω Διαγωνισμού Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση... 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό, που εκδόθηκε από, στις..υποψήφιος 2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία 4 δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσης μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο Ν.3316/05 τα ακόλουθα: A. δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3316/05, καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου 5 για : 1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 1 Τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος 2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας 4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 5 Διαγράφεται η πρόταση που δεν αρμόζει στην περίπτωση ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -23

24 3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ). Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) 6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση 7, ή αναγκαστική διαχείριση. Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ),διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο. ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεων μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. (Τόπος Ημερομηνία).. Ο δηλών 6 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β,Γ,Δ,Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -24

25 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρου 10.3 της προκήρυξης 1. Η προκήρυξη με τα 2 προσαρτήματά της 2. Τεύχος δεδομένων και στοιχείων 3. Τοπογραφικό υπόβαθρο περιοχής εκπόνησης της μελέτης (.dwg) 4. Απόσπασμα χάρτη της περιοχής Βόλου (.jpeg ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ -25

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 11 & 12-4-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 4/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με Εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, για τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων ταφικών κατασκευών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Πετρούπολη: 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 16419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α- νοικτό Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003096306 2015-09-28

15PROC003096306 2015-09-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:58/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 3436/2012 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡIΘΜ. 3436/2012 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛ :28413 40828 FAX: 28410 32873 Ε mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : 19-4-11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20468 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΜΟΚΟΣ 11-10-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18340 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.000,00 ΕΡΓΑΣΙΑ 56.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 15/1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/35/1404 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015 H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης: 5433 Φαξ : 2109248942 E-mail: kolovou@idika.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης: 5433 Φαξ : 2109248942 E-mail: kolovou@idika.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003211166 2015-10-23

15REQ003211166 2015-10-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 14ης/8-10-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου που το πετάς Δεκέμβριος 2014 [1] ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 2/7//2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 67071/4229 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ηµερησίας διατάξεως

o εκτός ηµερησίας διατάξεως Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 2 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1 η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Διοικείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Διακ. αριθ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 103 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση/καθέλκυση/μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Καραγαβριηλίδης Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 19257/04.05.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 154/2015 ΘΕΜΑ Κατ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα