Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία των Ομάδων τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αιρετών αξιωματούχων και εκπροσώπων του Κόμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νοέμβριος 2013 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου :06

2 Μέρος Α Καταστατικές Πρόνοιες Α1. Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η δομή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθορίζονται από το Άρθρο 42 του Καταστατικού του Δημοκρατικού Συναγερμού στο οποίο υπάρχουν οι πιο κάτω διατάξεις: 42.1 Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης διορίζεται και παύεται από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, σύμφωνα με σχέδια και όρους υπηρεσίας που καθορίζει το Πολιτικό Γραφείο Ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αξιωματούχος του κόμματος και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του κόμματος εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ενδοκομματική ή δημόσια εκλογή. Για να έχει το δικαίωμα εκλογής σε οποιαδήποτε κομματική ή δημόσια θέση ως υποψήφιος του κόμματος, θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία της εκλογής, εκτός αν το Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες: Διευθύνει και συντονίζει τη δράση των επιμέρους τομέων: Δήμων Κοινοτήτων Ευρωπαϊκών Θεσμών, Οργάνων και Επιτροπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σχολικών Εφορειών Επικεφαλής των Τομέων διορίζονται από το Πολιτικό Γραφείο έμμισθοι Προϊστάμενοι και/ή άμισθοι Συντονιστές Είναι ο γενικός υπεύθυνος για την οργάνωση του κόμματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταρτίζει και προωθεί την υλοποίηση σχεδίων δράσης του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Διαμορφώνει, τηρεί και ενημερώνει σε συνεννόηση με το Διευθυντή Οργανωτικού μητρώο αιρετών αξιωματούχων και εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού των αιρετών μελών του κόμματος σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεκπεραιώνει και διαβιβάζει προς αυτούς τις αποφάσεις του κόμματος που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού καταρτίζει και εισηγείται το οργανωτικό μέρος των προεκλογικών εκστρατειών του κόμματος στις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές και εκλογές Σχολικών Εφορειών Έχει την ευθύνη μαζί με το Διευθυντή Οργανωτικού για την οργάνωση των Εκλογικών Συνελεύσεων και των παγκύπριων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων του κόμματος που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Εισηγείται προς το Πολιτικό Γραφείο τη θέσπιση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Ομάδων, καθώς και των Σχολικών Εφορειών, οι οποίοι επικυρώνονται ακολούθως από το Ανώτατο Συμβούλιο Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ινστιτούτα επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και την κατάρτιση των στελεχών και των αιρετών αξιωματούχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2

3 42.5. Στο έργο του βοηθείται από τους Προϊσταμένους και/ή Συντονιστές των τομέων ευθύνης του, οι οποίοι και συντονίζουν τις ενέργειες των: Αντιπροσώπων του κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης Επαρχιακών Γραμματέων και Βοηθών Επαρχιακών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Κοινοταρχών και Κοινοτικών Συμβούλων Σχολικών Εφόρων Αντιπροσώπων του κόμματος στην Ένωση Δήμων Αντιπροσώπων του κόμματος στην Ένωση Κοινοτήτων 3

4 Α2. Επιλογή Υποψηφίων Οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων του κόμματος για τις Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, καθορίζονται από το Άρθρο 51 του Καταστατικού του Δημοκρατικού Συναγερμού στο οποίο υπάρχουν οι πιο κάτω διατάξεις: 51.1 Βασική αρχή του Κόμματος είναι η διεκδίκηση κάθε εκλογής στην πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου, με δικούς του υποψηφίους ή η υποστήριξη υποψηφίων οι οποίοι συμφωνούν με το πρόγραμμα, τους σκοπούς και τις θέσεις του Κόμματος. Νοείται ότι το Κόμμα δύναται, μετά από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου και την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο Συμβούλιο, να συμπράξει για συγκεκριμένη εκλογή με άλλα Κόμματα, ομάδες ή άτομα Για θέματα εκλογικής συνεργασίας με άλλα Κόμματα ή πολιτικές ομάδες ή άτομα, την ευθύνη για τις σχετικές διαπραγματεύσεις έχει το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών υπόκειται στην έγκριση του Πολιτικού Γραφείου. Οι λεπτομέρειες της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια των συνεργαζομένων με το Κόμμα άλλων κομμάτων, ομάδων ή ατόμων, (αριθμός υποψηφίων, σειρά κλπ.) καθορίζονται σαφώς στη σχετική συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων που προνοείται από το Καταστατικό εφαρμόζεται για την επιλογή μόνο των υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και για τον καθορισμό της σειράς τους στο ψηφοδέλτιο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες της συμφωνίας συνεργασίας Η επιλογή των υποψηφίων του Κόμματος γίνεται με δημοκρατική διαδικασία και επικυρώνεται ανάλογα με τις περιστάσεις από τα αρμόδια όργανα του Κόμματος. Σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων εδρών Επιλογή υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων: Η επιλογή των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων για τις Δημαρχούμενες περιοχές γίνεται με εκλογή, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κόμματος στην υπό αναφορά Δημαρχούμενη περιοχή και τα μέλη της ΝΕΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο μελών του Κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως, σε Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων, στη δημαρχούμενη περιοχή. Στις συνελεύσεις των Τοπικών Οργανώσεων, για επιλογή υποψηφίων, συμμετέχουν και τα εκτοπισθέντα μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις Δημοτικές εκλογές. Στους κατεχόμενους Δήμους, η επιλογή γίνεται από τα εγγεγραμμένα μέλη του Κόμματος που προέρχονται από τους συγκεκριμένους Δήμους Ο τρόπος ψηφοφορίας και επιλογής δημοτικών συμβούλων και σχολικών εφόρων σε δημαρχούμενες περιοχές, με πέραν της μιας Τοπικής Οργάνωσης, θα ρυθμίζεται από κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης κατά την ψηφοφορία για ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή Σχολικών Εφόρων περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των εδρών που κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό Ο κατάλογος των υποψηφίων Δημάρχων διαβιβάζεται, μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των μελών των Τοπικών Οργανώσεων, στην οικεία Επαρχιακή Γραμματεία η οποία αφού συνεδριάσει με τις αντίστοιχες Τοπικές Επιτροπές υποβάλλει τον κατάλογο στο Πολιτικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο θα επικυρώσει τον επικρατέστερο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου το κριτήριο της εκλεξιμότητας του υποψηφίου επιβάλλει άλλως πως. 4

5 Στην περίπτωση συνεργασιών εφόσον ο υποψήφιος Δήμαρχος ανήκει σε συνεργαζόμενο Κόμμα, τη διαβούλευση για τον υποψήφιο κάμνει το συνεργαζόμενο Κόμμα σε συνεργασία με το Πολιτικό Γραφείο και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του Κόμματος κατ επιλογήν υποψηφίους. Νοείται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο, δεν θα υπερβαίνει το 25% του αριθμού των εδρών για κάθε Δήμο ή Σχολική Εφορεία αντίστοιχα. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται από τα άρθρα και , ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελευθέρων θέσεων υποψηφίων που θα επιλέξουν τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων Επιλογή υποψηφίων Προέδρων και Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων: Η επιλογή των υποψηφίων του κόμματος για τη θέση Προέδρου Κοινοτικών Συμβουλίων και των υποψηφίων μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, γίνεται από το σύνολο των μελών του κόμματος στην κοινότητα και των μελών της ΝΕΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής συνέλευσης και που ήσαν εγγεγραμμένα στο κεντρικό μητρώο μελών του κόμματος σαράντα πέντε (45) μέρες προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των εκτοπισθέντων που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις κοινοτικές εκλογές Στην περίπτωση συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων άλλων κομμάτων, λόγω συνεργασίας, οι σταυροί προτίμησης περιορίζονται στον μέγιστο αριθμό των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου που κατανέμονται στο Δημοκρατικό Συναγερμό Στην περίπτωση συνεργασιών για τον υποψήφιο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, η διαβούλευση με το συνεργαζόμενο κόμμα γίνεται από την Τοπική Επιτροπή στην Κοινότητα και την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία του Δημοκρατικού Συναγερμού Με εισήγηση του Προέδρου και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών το Πολιτικό Γραφείο έχει το δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματος κατ επιλογήν υποψηφίους. Νοείται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει το 25% του αριθμού των εδρών του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που προνοείται από τα άρθρα και ώστε ο αριθμός τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ελευθέρων θέσεων υποψηφίων που θα επιλέξουν τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων Η διαδικασία επιλογής κομματικών υποψηφίων για οποιαδήποτε δημόσια εκλογή η οποία δεν προβλέπει από το Καταστατικό ρυθμίζεται με Κανονισμούς που θεσπίζει το Ανώτατο Συμβούλιο. Νοείται ότι το Πολιτικό Γραφείο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και/ή των Επαρχιακών Γραμματειών έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στα ψηφοδέλτια δημοσίων εκλογών, που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, κατ επιλογήν υποψηφίους που επιλέγονται από το Πολιτικό Γραφείο εφ όσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 25% των θέσεων του ψηφοδελτίου Απαραίτητα προσόντα των κομματικών υποψηφίων: Να είναι μέλη του Κόμματος, προσηλωμένοι απόλυτα στο Κόμμα, τις αρχές και το Καταστατικό του Να είναι άμεμπτου χαρακτήρα και γνωστού ήθους, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη δημόσια ζωή Να έχουν πολιτική κρίση, ικανότητα, και κατάρτιση τέτοια, ώστε να μπορούν να αποδώσουν από το αξίωμα στο οποίο επιδιώκεται η εκλογή τους Να είναι γνωστοί και δημοφιλείς στην εκλογική τους περιφέρεια Να είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν χρόνο για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων τους και του κοινού γενικότερα. 5

6 Μέρος Β Κανονισμοί Β1. Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων για επιλογή υποψηφίων Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου καθορίζονται: η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων του κόμματος για τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών ο τόπος και η ημερομηνία ή προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων από ενδιαφερόμενους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους και μέλη κοινοτικών συμβουλίων και σχολικούς εφόρους το χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής (παράβολο) στις διαδικασίες που κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος οφείλει να καταβάλει στο κόμμα. η περίοδος μέσα στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Κόμματος σε κάθε Τοπική Αρχή για την ανάδειξη των υποψηφίων. Για την επιλογή των υποψήφιων Δημάρχων που θα υποστηριχθούν από το Κόμμα, το Εκτελεστικό Γραφείο μετά από σχετική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, αναθέτει την επόπτευση και το συντονισμό των διεργασιών σε αριθμό Δήμων, σε μέλη του, τα οποία θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία. Το Πολιτικό Γραφείο καθορίζει το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικαίωμα συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες για τη συμπερίληψη κάθε ενδιαφερομένου στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται ακόμη και αν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί μέσα από τις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την καταβολή του δημόσιου παραβόλου κατά την κατάθεση της υποψηφιότητας του ή στο στέλεχος του κόμματος που θα αναλάβει τη μαζική κατάθεση των υποψηφιοτήτων εκ μέρους του κόμματος. Σε περίπτωση που μετά την πραγματοποίηση των εκλογών, ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή μη του υποψηφίου, το παράβολο επιστραφεί στο κόμμα μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και νομοθετικές ρυθμίσεις, το ποσό παραμένει στο κόμμα. Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου κοινοποιείται στα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων και δημοσιεύεται στον τύπο. Οι Επαρχιακές Γραμματείες με τη σειρά τους, θα πρέπει να καταρτίσουν να κοινοποιήσουν προς τα μέλη του Κόμματος σε κάθε τοπική αρχή τις ημερομηνίες, ώρες και χώρους κατάθεσης υποψηφιοτήτων για κάθε τοπική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας που έχει αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο Οι Επαρχιακές Γραμματείες θα πρέπει επίσης να συγκαλέσουν τα Επαρχιακά τους Συμβούλια εντός 15 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, για να προχωρήσουν στην σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών στις τοπικές αρχές που χρειάζεται. Στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης του Πολιτικού Γραφείου, η κάθε Επαρχιακή Γραμματεία, καταρτίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Κόμματος σε κάθε τοπική αρχή που βρίσκεται στα διοικητικά της όρια*, για την οποία υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό προωθείται προς έγκριση στο Επαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων. *εξαίρεση αποτελούν κάποιες κοινότητες και δήμοι στην επαρχία Λάρνακας και Λεμεσού για τις οποίες την ευθύνη οργάνωσης έχει η Επαρχιακή Γραμματεία Αμμοχώστου. Για κάθε τοπική αρχή στην οποία λειτουργούν περισσότερες από μία Τοπικές Οργανώσεις, πραγματοποιείται μια ενιαία Γενική Συνέλευση για να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης των υποψηφίων. 6

7 Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Κόμματος που είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι σε κάθε τοπική αρχή, γίνεται από την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία*, η οποία σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Γραμματείες Αμμοχώστου, Κερύνειας και Λευκωσίας συγκαλεί όλα τα μέλη του Κόμματος με την αποστολή επιστολών ή με άλλο τρόπο σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των υποψηφίων του Κόμματος. Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται 15 μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης με γραπτή ατομική πρόσκληση του Επαρχιακού Γραμματέα προς τα μέλη του Κόμματος ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή μηνύματος στα κινητά) και δημοσιεύεται στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, γραπτή πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον στα μέλη των Τοπικών Επιτροπών που δραστηριοποιούνται στην οικεία τοπική αρχή εφόσον είναι εκλογείς της, στους υφιστάμενους αιρετούς αξιωματούχους τοπικής αυτοδιοίκησης και σχολικών εφορειών της καθώς και στο 1/3 των μελών του κόμματος στην υπό αναφορά τοπική αρχή. Η πρόσκληση απαραίτητα περιλαμβάνει: τον ακριβή χώρο, ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης τον χώρο, την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος από υποψηφίους, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει προκαθοριστεί σε επαρχιακό ή παγκύπριο επίπεδο από τις Επαρχιακές Γραμματείες ή το Πολιτικό Γραφείο αντίστοιχα το χρηματικό δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες που κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος πρέπει να καταβάλει ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι παράμετροι εφαρμογής της πρόνοιας για οικονομική τακτοποίηση των υποχρεώσεων των μελών τις θέσεις για τις οποίες θα πραγματοποιηθεί εκλογή καθώς και τις ποσοστώσεις που ισχύουν με βάση το καταστατικό του κόμματος. το όνομα του υποψηφίου Δήμαρχου ή του υποψήφιου Πρόεδρου Κοινοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, που το κόμμα θα στηρίξει στην υπό αναφορά τοπική αρχή, εφόσον έχει αποφασιστεί και δεν θα είναι αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης. τον αριθμό των υποψηφίων που θα επιλεγούν για κάθε θέση καθώς και τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που χρειάζεται για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία ή σχετική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου. Σε σχέση με την υποβολή ενδιαφέροντος, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κατάθεση Δήλωσης για τη θέση Δημάρχου και/ή Δημοτικού Συμβούλου και/ή Σχολικού Εφόρου και/ή Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου και/ή Κοινοτικού Συμβούλου από το ίδιο άτομο, εκτός και αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Θητείες Το δικαίωμα υποβολής ενδιαφέροντος για τα ψηφοδέλτια του Κόμματος, περιορίζεται σε όσα μέλη του κόμματος δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμό θητειών που αναγράφονται πιο κάτω: Για Δήμαρχος, μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες Για Δημοτικός Σύμβουλος ή Σχολικός Έφορος ή Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι τρείς συνεχόμενες θητείες. Για μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου, μέχρι τρεις συνεχόμενες θητείες Η θητεία θα συνυπολογίζεται αν ο αξιωματούχος έχει διατελέσει τουλάχιστον τη μισή, δηλαδή 30 μήνες. Η παρούσα θητεία ( ) θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που, κατά την λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση Δηλώσεων Ενδιαφέροντος από μέλη του κόμματος, ο αριθμός των ενδιαφερομένων υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς επιλογήν υποψηφίων, το Πολιτικό Γραφείο δύναται είτε να παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε να συμπληρώσει τις θέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον με υποψηφίους της δικής του επιλογής. Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση των κομματικών ψηφοδελτίων υπάρξει από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών διαφοροποίηση του αριθμού των μελών συγκεκριμένων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, το Πολιτικό Γραφείο, μετά από διαβούλευση με την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία, έχει αρμοδιότητα συμπλήρωσης των νέων θέσεων στο ψηφοδέλτιο με υποψηφίους της δικής του επιλογής. Σε περίπτωση μείωσης των θέσεων το Πολιτικό Γραφείο αποφασίζει για τον τρόπο οριστικοποίησης των υποψηφιοτήτων. 7

8 Νοείται ότι στις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων συμβούλων και σχολικών εφόρων η αναλογία μεταξύ αυτοχθόνων και εκτοπισμένων υποψηφίων θα είναι, κατά το δυνατόν, ίση προς την αναλογία των ψήφων που το κόμμα έλαβε στη συγκεκριμένη τοπική αρχή, στις αμέσως προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, από τους αυτόχθονες και εκτοπισμένους ψηφοφόρους. Συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο κατ επιλογήν υποψηφίων. Με εισήγηση του Προέδρου ηή / και των Επαρχιακών Γραμματειών, το Πολιτικό Γραφείο δικαιούται να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματος κατ επιλογήν υποψηφίους τους οποίους επιλέγει, όπως προβλέπεται από το άρθρο και του Καταστατικού. Το δικαίωμα αυτό, μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στην αντίστοιχη τοπική αρχή, για την επιλογή των κομματικών υποψηφίων. Νοείται ότι στο στάδιο αυτό το Πολιτικό Γραφείο δύναται να ανακοινώσει μόνο τον αριθμό των κατ επιλογήν υποψηφίων που θα περιληφθούν στα κομματικά ψηφοδέλτια. Κατ επιλογήν υποψήφιοι, εγγράφονται απαραίτητα ως μέλη του κόμματος και δεσμεύονται από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε σχέση με τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, το προεδρείο, θα είναι τουλάχιστον 5μελές και θα απαρτίζεται εκ των Επαρχιακό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξουσιοδοτημένα μέλη ή εκπροσώπους της Επαρχιακής Γραμματείας, και τους Προέδρους των Τοπικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην οικεία τοπική αρχή, εφόσον δεν είναι υποψήφιοι. Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Προεδρείου των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων. Η διαδικασία ψηφοφορίας, καταμέτρησης των ψήφων και ανάδειξης των υποψηφίων είναι ανάλογη της διαδικασίας που ακολουθείται στις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών, όπως αυτή περιγράφεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς. Τα άρθρα 51.3, , , , και του Καταστατικού καθορίζουν τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που κάθε μέλος υποχρεούται να ασκήσει, είτε σύμφωνα με τον αριθμό των εδρών του αντίστοιχου Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου ή Σχολικής Εφορείας, είτε σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων εδρών για τις οποίες γίνεται επιλογή. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε μέλος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων που πρέπει να επιλεγεί. Κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ή με την οριστικοποίηση τους και ιδιαίτερα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, η Επαρχιακή Γραμματεία φροντίζει ώστε οι διαδικασίες και οι κανονισμοί να έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους υποψηφίους του Κόμματος που διεκδικούν θέσεις σε τοπικές αρχές της οικείας επαρχίας. Κατάλοιπο αρμοδιότητας. Το Πολιτικό Γραφείο, έχει εξουσία, χωρίς άλλη αναφορά στο Ανώτατο Συμβούλιο να ρυθμίζει με αποφάσεις και εγκυκλίους θέματα που θα προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ή θέματα που πιθανόν να εγερθούν και δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς. 8

9 Β2. Λειτουργία Δημοτικών Ομάδων Β2.1 Σύγκληση πρώτης συνεδρίας μετά από Δημοτικές Εκλογές Τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι αντίστοιχοι Επαρχιακοί Γραμματείς σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επαρχιακούς Γραμματείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν πρόγραμμα σύγκλησης των Δημοτικών Ομάδων που θα εκλεγούν ώστε με την ανακήρυξη τους να προχωρήσει άμεσα η σύγκληση τους χωρίς καθυστερήσεις. Μετά την ανακήρυξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Κόμματος συνέρχονται σε συνεδρία. Τη συνεδρία συγκαλεί ο προηγούμενος Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας αν έχει επανεκλεγεί ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκ των επανεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, με βάση το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Επαρχιακή Γραμματεία όπως αναφέρεται πιο πάνω ή αφού πρώτα συνεννοηθεί με τον Επαρχιακό Γραμματέα και τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξασφαλιστεί η δυνατότητα παρουσίας τους στη σύσκεψη. Κατά την πρώτη της σύσκεψη, η νέα Δημοτική Ομάδα εξετάζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: - Πιθανές συνεργασίες με άλλα κόμματα ή ανεξάρτητους υποψηφίους για τη διεκδίκηση της θέσης του Αντιδημάρχου με βάση και τις πολιτικές κατευθύνσεις που θα δοθούν από το Εκτελεστικό Γραφείο αλλά και τους παρόντες κανονισμούς. Οι εισηγήσεις καταγράφονται από τα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας και μεταβιβάζονται στο Εκτελεστικό Γραφείο ή στον αρμόδιο αξιωματούχο που έχει καθοριστεί για να εποπτεύει τις σχετικές ενέργειες στον αντίστοιχο Δήμο. - Επιλογή Συντονιστή, όπως προβλέπεται από τους παρόντες κανονισμούς, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι αναβολής της απόφασης. - Διευθέτηση προκαταρτικής συνάντησης της Δημοτικής Ομάδας με το Δήμαρχο, πριν την πρώτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. - Προσκόμιση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για τον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, από τον οποίο θα αποκόπτεται σε τακτό χρονικό διάστημα, ποσοστό που στο σύνολο του κάθε χρόνο δεν θα ξεπερνά μια αντιμισθία (αφαιρουμένου του φορολογητέου ποσού) ή μικρότερο ποσό το οποίο θα καθορίζεται από την Επαρχιακή Γραμματεία σε ετήσια βάση. - Επιβεβαίωση όλων των στοιχείων επικοινωνίας των εκλεγέντων (διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνα, s) και κοινοποίηση τους στα Επαρχιακά Γραφεία Β2.2 Συνεδρίες Παρουσίες - Αποφάσεις Η Δημοτική Ομάδα συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ή έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Συντονιστή της ή από τον Επαρχιακό Γραμματέα εφόσον δεν είναι μέλος της ή με απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας ή του Εκτελεστικού Γραφείου ή αν το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Συγκαλείται δε απαραίτητα, με ευθύνη του Συντονιστή ή του αμέσως αρχαιότερου Δημοτικού Συμβούλου αν ο πρώτος απουσιάζει, πριν από κάθε Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφού υπάρξει γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης από το Δήμαρχο / Δημοτική Υπηρεσία. Η Ημερήσια Διάταξη κοινοποιείται έγκαιρα από το Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι να υπάρχει συντονισμός και ενιαία πολιτική αντιμετώπιση αλλά και ο καθορισμός στρατηγικής και ενιαίου πολιτικού λόγου στις όποιες τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ώρα, η μέρα, ο χώρος και η συχνότητα της τακτικής συνεδρίας της Ομάδας, αν αυτή θα διαφέρει από την σύγκληση της πριν τη συνεδρία Ολομέλειας Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να καθοριστεί σε μια από τις πρώτες συνεδρίες της και οι σχετικές λεπτομέρειες να διαβιβαστούν στα Επαρχιακά Γραφεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον καλύτερο προγραμματισμό και διαθεσιμότητα των γραφείων. Η τακτική συνεδρία έχει προκαθορισμένη 9

10 ημερήσια διάταξη χωρίς να αποκλείεται και η συζήτηση έκτακτων ή άλλων θεμάτων. Η ημερήσια διάταξη θα πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρία. Σε ότι αφορά το χώρο σύγκλησης της Δημοτικής Ομάδας, συνίσταται η χρήση των Επαρχιακών Γραφείων του Κόμματος ή το οίκημα της πλησιέστερης Τοπικής Οργάνωσης. Δεν αποκλείεται η χρήση αίθουσας του Δημαρχείου, ή Σωματείου εντός των Δημοτικών ορίων ή και άλλου ιδιωτικού χώρου για τον οποίο να υπάρχει ομόφωνη συγκατάθεση των μελών της Δημοτικής Ομάδας. Στις συνεδρίες των Δημοτικών Ομάδων μπορεί να παρακάθεται ο Επαρχιακός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και άλλο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή όποιος αξιωματούχος της Επαρχιακής Γραμματείας εξουσιοδοτηθεί επί τούτου από την Επαρχιακή Γραμματεία Όλες οι αποφάσεις της Δημοτικής Ομάδας λαμβάνονται διά της απλής πλειοψηφίας και είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της Ομάδας. Αν μέλος της ομάδας έχει έντονη διαφορετική άποψη, αυτή καταγράφεται στα πρακτικά ώστε το μέλος να μπορεί να την επικαλεστεί αν χρειαστεί. Σε καμιά περίπτωση η διαφωνία αυτή δεν πρέπει να εκφραστεί στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και να τορπιλίσει τον ενιαίο πολιτικό λόγο και εικόνα της ομάδας. Είναι προτιμητέο, ιδιαίτερα αν τίθεται θέμα ψηφοφορίας το μέλος να απέχει ή να απουσιάζει. Οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριών των Δημοτικών Ομάδων καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου, αρχειοθετούνται και φυλάγονται με ευθύνη του Συντονιστή και του Επαρχιακού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Επαρχιακά Γραφεία. Όλες οι αποφάσεις κοινοποιούνται στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τυχόν κρούσματα απειθαρχίας ή διαφοροποίησης, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφοφοριών στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα ή Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διερευνώνται πρωτοβάθμια και να γίνονται οι ανάλογες ενέργειες. Δημοτικός Σύμβουλος που απέχει σε περισσότερες από το 1/3 των συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες ή σε περισσότερες από το 1/4 των συνεδριών κατά τους τελευταίους 24 μήνες της θητείας του να παραπέμπεται μετά από απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας με εισήγηση για αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια του κόμματος για οποιεσδήποτε εκλογές ακολουθούν ή και άλλες κυρώσεις. Δημοτικός Σύμβουλος που απέχει σε περισσότερες από το 1/3 των συνεδριών της Δημοτικής Ομάδας ή των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετέχει, να παραπέμπεται μετά από απόφαση της Επαρχιακής Γραμματείας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας με εισήγηση για αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια του κόμματος για οποιεσδήποτε εκλογές ακολουθούν ή και άλλες κυρώσεις. Για σοβαρά θέματα που επηρεάζουν αριθμό συνόλων που δραστηριοποιούνται στα όρια της Τοπικής Αρχής (Σωματεία, Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Πολυδύναμα Κέντρα, Ναυτικούς Ομίλους, Πολιτιστικούς φορείς κλπ) συνίσταται η εκ των προτέρων διαβούλευση της Δημοτικής Ομάδας με τις Τοπικές Επιτροπές του Κόμματος στον οικείο Δήμο, τους Σχολικούς Εφόρους, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και των φορέων που επηρεάζονται. Την ευθύνη συντονισμού εφόσον ζητηθεί από τους προαναφερθέντες έχει ο Επαρχιακός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανωτικό και τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 10

11 Β2.3 Συντονιστής Δημοτικής Ομάδας Ο Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Ομάδας με τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο τελευταίος αποτελεί και τον πρώτο αξιωματούχο στον οποίο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να αποτείνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων, για να αντλήσουν συμβουλές ή για να μεταφέρουν κάποιο θέμα στα αρμόδια συλλογικά όργανα, αν απαιτείται, για τη λήψη απόφασης. Ο κάθε Συντονιστής έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ομαλής και παραγωγικής λειτουργίας της Δημοτικής του Ομάδας. Για το σκοπό αυτό καλεί σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες τα μέλη της Ομάδας. Νοείται ότι στις συνεδρίες της Ομάδας καλείται και ο Δήμαρχος αν αυτός είναι μέλος του Κόμματος. Ο Δήμαρχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δημοτικής Ομάδας και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και τα μέλη της, ενώ με την παρουσία του, μπορεί εξ αξιώματος να έχει το συντονιστικό ρόλο της συνεδρίας. Η προηγούμενη αναφορά ισχύει και στην περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος, μέλος του κόμματος, δεν είναι ο ίδιος με το Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας. Ο Συντονιστής οφείλει να διατηρεί απουσιολόγιο, τόσο για τις συνεδρίες της Ομάδας όσο και για τις συνεδρίες της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το απουσιολόγιο πρέπει να κοινοποιείται στην Επαρχιακή Γραμματεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε τετράμηνο, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, αρχές Αυγούστου και αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται και να ενημερώνει για τυχόν ύπαρξη φαινομένων συστηματικών αδικαιολόγητων απουσιών μελών της Δημοτικής Ομάδας από τις διάφορες Επιτροπές στις οποίες έχουν διοριστεί να συμμετέχουν. Έχει ακόμη την ευθύνη της σύγκλησης των συνεδριών, της κοινοποίησης των ημερήσιων διατάξεων στα μέλη αλλά και τους αρμόδιους αξιωματούχους του Κόμματος, της τήρησης πρακτικών και της καταχώρησης τους στα αρχεία των Επαρχιακών Γραφείων. Φέρει την κύρια ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Ομάδας για θέματα που άπτονται της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου και απαραίτητα πρέπει να συγκαλεί την Ομάδα σε προ-σύσκεψη πριν από κάθε Ολομέλεια. Ο Συντονιστής θα πρέπει να υποβάλλει ανά τετράμηνο, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης του έργου της Δημοτικής Ομάδας στην οποία να αναφέρει επίσης τυχόν προβλήματα, αδυναμίες και παραλείψεις. Τέλος ο Συντονιστής κάθε Δημοτικής Ομάδας θα πρέπει να διαβουλεύεται έγκαιρα με τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους για θέματα που αφορούν τους Προϋπολογισμούς του Δήμου του, και αφού το θέμα συζητηθεί στη Δημοτική Ομάδα, να ετοιμάζει και να κοινοποιεί την γραπτή τοποθέτηση στην οποία θα προβεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Ολομέλειας, στους πιο πάνω αξιωματούχους. Β2.3.1 Επιλογή Συντονιστή Δημοτικής Ομάδας Η διαδικασία επιλογής του Συντονιστή πρέπει να είναι συναινετική, δημοκρατική και να αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του συνόλου της Ομάδας αλλά και των πολιτών στο πρόσωπο του Δημοτικού Σύμβουλου που θα επιλεγεί. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ρόλο που ο Συντονιστής καλείται να διαδραματίσει, τις σχέσεις και προσβάσεις του με το Δήμαρχο και Δημοτικούς Σύμβουλους άλλων δημοτικών ομάδων. Η επιλογή του Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας γίνεται στην πρώτη συνεδρία της εκτός και αν συντρέχει άλλος λόγος. Κατά την πρώτη συνεδρία κατατίθενται επίσης οι πρώτες σκέψεις για τη διεκδίκηση της Αντιδημαρχίας από μέλος της ομάδας ή από άλλο Δημοτικό Σύμβουλο μέσα από την επίτευξη σχετικής συνεργασίας. Οι θέσεις αυτές τίθενται ενώπιων της Επαρχιακής Γραμματείας και του Εκτελεστικού Γραφείου το οποίο και έχει τον τελικό λόγο επί του θέματος και την αρμοδιότητα κατάθεσης σχετικής εισήγησης στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος. 11

12 Στην περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα, η Αντιδημαρχία να διεκδικηθεί από μέλος της Ομάδας, το θέμα της επιλογής του Συντονιστή μπορεί να παραπεμφθεί σε συνεδρία αμέσως μετά την εκλογή Αντιδημάρχου. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, προσωρινά καθήκοντα Συντονιστή αναλαμβάνει ο προηγούμενος Συντονιστής αν έχει επανεκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος ή το αρχαιότερο ιεραρχικά μέλος της Ομάδας, με βάση τους μήνες προϋπηρεσίας ως Δημοτικός Σύμβουλος. Καθότι ο Αντιδήμαρχος θεωρείται ανώτερος ιεραρχικά, σε περίπτωση που μέλος της Ομάδας εκλεγεί στη θέση του Αντιδημάρχου, αυτός αναλαμβάνει και χρέη Συντονιστή εκτός και αν λόγω φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων ή για άλλους λόγους αποφασίσει να παραχωρήσει τα καθήκοντα του Συντονιστή σε άλλο μέλος της Ομάδας. Για την επιλογή Συντονιστή τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας διερευνούν αν υπάρχει ομοφωνία ή συναίνεση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο και κυρίως στο πρόσωπο είτε: α) Του επανεκλεγέντος επιτυχημένου Συντονιστή της Ομάδας στην προηγούμενη θητεία. β) Του επανεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος εξασφάλισε το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης και διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση. γ) Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος υπηρέτησε και στο προηγούμενο Συμβούλιο με συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση. δ) Νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος διαθέτει ακαδημαϊκά, διοικητικά προσόντα και σημαντικό αριθμό σταυρών προτίμησης. ε) Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος κατέχει κομματικό αξίωμα και συγκεντρώνει την αποδοχή της Ομάδας. Εάν και εφ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την Επαρχιακή Γραμματεία να επιλέξει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που ενδιαφέρονται, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο: α)εμπειρία και συνέπεια από τη συμμετοχή σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (π.χ. προεδρεία Επιτροπής, συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας) β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα γ) σταυροί προτίμησης δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία ε) κοινωνική και πολιτική δράση στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια Τονίζεται ότι σε περίπτωση ολιγομελών Δημοτικών Ομάδων (με τέσσερα ή λιγότερα μέλη) και αφού προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) από τη ψηφοφορία ή από το πιθανό ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των μελών της, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος ο Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός Οργανωτικός και ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό αναφορά Δημοτικής Ομάδας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Συντονιστή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και μέλος της Δημοτικής Ομάδας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο, τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ομάδα (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής: α) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα β) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από το Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα γ) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 12

13 Β2.4 Επιλογή υποψήφιου Αντιδήμαρχου Αμέσως μετά τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο κάθε ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος, αφού λάβει υπόψη το πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Εκτελεστικού Γραφείου ως προς την επίτευξη συνεργασιών, οφείλει να εκφράσει επισήμως και γραπτώς το ενδιαφέρον του για τη θέση του Αντιδημάρχου προς την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και να το κοινοποιήσει ιδιαίτερα στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, εφόσον εξουσιοδοτηθούν από το Εκτελεστικό Γραφείο, ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού, τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διερευνούν τις δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση αντιδημαρχιών και το ενημερώνουν γραπτώς, αφού καταγράψουν και όποιο πιθανό ενδιαφέρον Δημοτικών Συμβούλων του κόμματος ή όποια άλλη εισήγηση προκύψει μέσα από την πρώτη σύγκληση της κάθε Δημοτικής Ομάδας. Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Γραφείο διενεργεί τις απαραίτητες επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις για διερεύνηση των πιθανοτήτων επίτευξης της όποιας συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους Δημοτικούς Συμβούλους να διαπραγματεύονται πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας τους απευθείας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ή συνδυασμούς, καθώς οι τελικές αποφάσεις για το θέμα της διεκδίκησης ή υποστήριξης εκπροσώπων από άλλους χώρους για τις θέσεις Αντιδημάρχων, λαμβάνονται από το Πολιτικό Γραφείο. Σε περίπτωση που αποφασιστεί να διεκδικηθεί η αντιδημαρχία ενός δήμου από το Δημοκρατικό Συναγερμό και οι ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του ενός λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Ο ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος θα πρέπει πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή τόσο της Δημοτικής Ομάδας του Κόμματος όσο και άλλων/ άλλης Δημοτικής Ομάδας η οποία ενδέχεται να τον στηρίξει. Νοείται ότι σε Δήμους στους οποίους ο Δήμαρχος προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διεκδίκηση της αντιδημαρχίας από Δημοτικό Σύμβουλο του Κόμματος. Ο ενδιαφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος θα πρέπει να έχει γνώση των καθηκόντων και των ευθυνών του ενώ σημαντικό προσόν θα θεωρείται οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή γνώση ή υπηρεσία σε παρόμοια θέση. Ο Αντιδήμαρχος αποκλείεται από το να εκπροσωπεί την Ομάδα στη Σχολική Εφορεία. Ο Αντιδήμαρχος είναι αναπόσπαστο μέλος της Δημοτικής Ομάδας. Εάν και εφ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την Επαρχιακή Γραμματεία να επιλέξει με ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που ενδιαφέρονται, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο: α)εμπειρία και συνέπεια από τη συμμετοχή σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (π.χ. προεδρεία Επιτροπής, συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας) β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα γ) σταυροί προτίμησης δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία ε) κοινωνική και πολιτική δράση στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια Τονίζεται ότι σε περίπτωση ολιγομελών Δημοτικών Ομάδων (με τέσσερα ή λιγότερα μέλη) και αφού προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) από τη ψηφοφορία ή από το πιθανό ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των μελών της, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος ο Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός Οργανωτικός και ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής 13

14 Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό αναφορά Δημοτικής Ομάδας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Αντιδημάρχου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και μέλος της Δημοτικής Ομάδας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο, τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ομάδα (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής: α) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα β) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από το Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα γ) αν μέλος της Δημοτικής Ομάδας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β2.5 Επιλογή εκπροσώπου στη Σχολική Εφορεία Εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ στη Σχολική Εφορεία θα είναι αυτός που εκδηλώνει ενδιαφέρον και προηγείται σε σταυρούς προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατέχει τη θέση του Αντιδημάρχου ή του Συντονιστή της Δημοτικής Ομάδας, με εξαίρεση τις ολιγομελής ομάδες. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας δεν μπορεί να διεκδικήσει οργανική θέση στο συμβούλιο της Σχολικής Εφορείας εκτός και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκλελεγμένους Σχολικούς Εφόρους του Κόμματος. Εάν και εφ όσον δεν καταστεί δυνατή ομοφωνία ως προς την εκπροσώπηση της Δημοτικής Ομάδας στη Σχολική Εφορεία τότε η Δημοτική Ομάδα θα κληθεί από την Επαρχιακή Γραμματεία να επιλέξει με ψηφοφορία μεταξύ των Συμβούλων που ενδιαφέρονται να την εκπροσωπήσουν, με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές για κάθε ενδιαφερόμενο: α) εμπειρία και συνέπεια από προηγούμενη συμμετοχή στη Σχολική Εφορεία β) ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και διοικητικά προσόντα γ) σταυροί προτίμησης δ) κομματικό αξίωμα και κομματική πειθαρχία ε) κοινωνική και πολιτική δράση στ) ήθος, αξιοπιστία, ευπρέπεια ζ) υπηρεσία σε οργανική θέση συμβουλίου Συνδέσμου Γονέων Β2.6 Επιλογή συμμετοχής σε Επιτροπές και Οργανισμούς Οι προεδρίες των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αναλογούν στο ΔΗΣΥ, θα πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο ισορροπημένο, δίκαιο και με βάση την εμπειρία. Ιδιαίτερη θα πρέπει να προσεχθεί ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που αναλαμβάνει την Προεδρεία μιας Επιτροπής, να έχει γνώσεις και εμπειρίες επί του αντικειμένου είτε σε προσωπικό επίπεδο λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης ή ακαδημαϊκών προσόντων ή και λόγω προηγούμενης συμμετοχής του στην υπό αναφορά Επιτροπή. Στην κατανομή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εκπροσωπήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλους Οργανισμούς ή Συμβούλια. 14

15 Β3. Εκπρόσωποι Κόμματος στη Σχολική Εφορεία Στην παρούσα φάση οι Σχολικές Εφορείες αποτελούν ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο σώμα. Δεν αποκλείεται όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα να τεθούν υπό την διοίκηση των Δήμων στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις οργανικές θέσεις στο συμβούλιο της Σχολικής Εφορείες μπορούν να διεκδικήσουν μόνο οι εκλελεγμένοι Σχολικοί Έφοροι. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας, αν έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στη Σχολική Εφορεία, μπορεί να διεκδικήσει κάποια οργανική θέση, με εξαίρεση τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας, μόνο αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από τους εκλελεγμένους Σχολικούς έφορους του Κόμματος. Β3.1. Επιλογή υποψηφίων Προέδρων Σχολικών Εφορειών Αμέσως μετά τις εκλογές Σχολικών Εφορειών ο κάθε ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος, αφού λάβει υπόψη το πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές κατευθύνσεις του Εκτελεστικού Γραφείου ως προς την επίτευξη συνεργασιών, οφείλει να εκφράσει επισήμως και γραπτώς το ενδιαφέρον του για τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας προς την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία και να το κοινοποιήσει ιδιαίτερα στον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, εφόσον εξουσιοδοτηθούν από το Εκτελεστικό Γραφείο, ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Διευθυντή Οργανωτικού, τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα και τον αντίστοιχο Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διερευνούν τις δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση των Προεδρείων των Σχολικών Εφορειών και το ενημερώνουν γραπτώς, αφού καταγράψουν και όποιο πιθανό ενδιαφέρον Σχολικών Εφόρων του κόμματος ή όποια άλλη εισήγηση προκύψει. Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Γραφείο διενεργεί τις απαραίτητες επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις για διερεύνηση των πιθανοτήτων επίτευξης της όποιας συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στους Σχολικούς Εφόρους να διαπραγματεύονται πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας τους απευθείας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ή συνδυασμούς, καθώς οι τελικές αποφάσεις για το θέμα της διεκδίκησης ή υποστήριξης εκπροσώπων από άλλους χώρους για τις θέσεις των Προέδρων των Σχολικών Εφορειών, λαμβάνονται από το Πολιτικό Γραφείο. Σε περίπτωση που αποφασιστεί να διεκδικηθεί η Προεδρία Σχολικής Εφορείας από το Δημοκρατικό Συναγερμό και οι ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του ενός λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Ο ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος θα πρέπει πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή τόσο των Σχολικών Εφόρων του Κόμματος και του εκπροσώπου της Δημοτικής Ομάδας του Κόμματος αν υπάρχει, όσο και εκπροσώπων των άλλων κομμάτων που ενδέχεται να τον στηρίξουν. Ο ενδιαφερόμενος Σχολικός Έφορος θα πρέπει να έχει γνώση των καθηκόντων και των ευθυνών του ενώ σημαντικό προσόν θα θεωρείται οποιαδήποτε ιδιαίτερη σχέση ή γνώση ή υπηρεσία σε παρόμοια θέση. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που διεξαχθεί ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχει και ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας στη Σχολική Εφορεία, και προκύψει αδιέξοδο (ισοψηφία) ή λόγω πιθανού ενδιαφέροντος της πλειοψηφίας των μελών, πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος ο Επαρχιακός ή ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας, ο Επαρχιακός Οργανωτικός και ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των δικαιούμενων ψήφου (Σχολικών Εφόρων και μελών της Επαρχιακής Γραμματείας) θα πρέπει να είναι μονός και να μην εξαιρεί τους προαναφερθέντες. Αν ο αριθμός είναι ζυγός, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και σε 4 ο μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας το οποίο επιλέγεται ιεραρχικά με την προϋπόθεσή ότι δεν είναι μέλος της υπό 15

16 αναφορά Σχολικής Εφορείας ή ότι δεν έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους αποτελεί και μέλος της Σχολικής Εφορείας ή έχει συγγένεια μέχρι και 2 ου βαθμού με κάποιο ενδιαφερόμενο, τότε στην άσκηση του εποπτικού και συντονιστικού ρόλου κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή για τη συγκεκριμένη Σχολική Εφορεία (όπως και το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή ψηφοφορία με βάση την πιο πάνω διάταξη) αντικαθίσταται ως εξής: α) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας, από τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα β) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας, από το Βοηθό Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα γ) αν μέλος της Σχολικής Εφορείας είναι ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τον Βοηθό Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β3.2. Λειτουργία Ομάδας Σχολικών Εφόρων Όπου δεν υπάρχει Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, οι ομάδες των Σχολικών Εφορειών του Κόμματος επιλέγουν τον Συντονιστή τους, όπως προβλέπουν οι παρόντες κανονισμοί και ενημερώνουν την Επαρχιακή Γραμματεία και τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Συντονιστές μαζί με τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Σχολικών Εφορειών αποτελούν την Παγκύπρια Συντονιστική Ομάδα των Σχολικών Εφορειών. Την Ομάδα συγκαλεί ο Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον κάθε 4 μήνες ή και ο Επαρχιακός Γραμματέας ή ο Επαρχιακός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πιο τακτικά διαστήματα ή και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Ο κάθε Συντονιστής έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ομαλής και παραγωγικής λειτουργίας της Ομάδας. Για το σκοπό αυτό καλεί σε τακτικές και έκτακτες συνεδρίες τα μέλη της Ομάδας. Ο Συντονιστής οφείλει να διατηρεί απουσιολόγιο, τόσο για τις συνεδρίες της Ομάδας όσο και για τις συνεδρίες Σχολικής Εφορείας. Το απουσιολόγιο πρέπει να κοινοποιείται στην Επαρχιακή Γραμματεία και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε τετράμηνο, δηλαδή στις αρχές Απριλίου, αρχές Αυγούστου και αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται και να ενημερώνει για τυχόν ύπαρξη φαινομένων συστηματικών αδικαιολόγητων απουσιών μελών της Σχολικής Εφορείας από τις συνεδρίες. Έχει ακόμη την ευθύνη της σύγκλησης των συνεδριών, της κοινοποίησης των ημερήσιων διατάξεων, της τήρησης πρακτικών και της καταχώρησης τους στα αρχεία των Επαρχιακών Γραφείων. Φέρει την κύρια ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Ομάδας για θέματα που άπτονται της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Σχολικής Εφορείας και απαραίτητα πρέπει να συγκαλεί την Ομάδα σε προ-σύσκεψη πριν από κάθε συνεδρία της Σχολικής Εφορείας. Ο Συντονιστής θα πρέπει να υποβάλλει ανά τετράμηνο, στον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκθεση πεπραγμένων και αξιολόγησης του έργου της Ομάδας στην οποία να αναφέρει επίσης τυχόν προβλήματα, αδυναμίες και παραλείψεις. 16

17 Β4. Κοινοτικοί Σύμβουλοι, μέλη ΔΗΣΥ Β4.1. Επιλογή Αναπληρωτή Κοινοτάρχη και Συντονιστή Κοινοτικής Ομάδας Αμέσως μετά τις εκλογές οι Επαρχιακοί Γραμματείς σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλα μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας στα οποία έχει ανατεθεί εποπτικός ρόλος για συγκεκριμένες περιφέρειες και τον αντίστοιχο Περιφερειακό Οργανωτικό Υπεύθυνο, διερευνούν τις δυνατότητες επίτευξης συμμαχιών για τη διεκδίκηση θέσεων Αναπληρωτή Κοινοτάρχη και ενημερώνουν την αντίστοιχη Επαρχιακή Γραμματεία. Ο Κοινοτικός Σύμβουλος που θα διεκδικήσει τη θέση του Αναπληρωτή Κοινοτάρχη θα πρέπει πρώτιστα να συγκεντρώνει την αποδοχή τόσο της Κοινοτικής Ομάδας του Κόμματος όσο και άλλων/ άλλης Κοινοτικής Ομάδας η οποία ενδέχεται να τον στηρίξει. Β4.2. Λειτουργία Ομάδας Κοινοτικών Συμβούλων Λόγω του μικρού αριθμού των Κοινοτικών Συμβούλων κρίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης οποιωνδήποτε θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν άριστη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Κοινοτάρχη, με τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει προδιαβούλευση και συμφωνία επί ουσιαστικών θεμάτων. Τυχόν προβλήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Οργανωτικό Υπεύθυνο, στον Πρόεδρο της οικείας Τοπικής Οργάνωσης του ΔΗΣΥ και στην Επαρχιακή Γραμματεία μέσω του Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και άλλου αξιωματούχου της. Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συνίσταται να συμμετέχουν στις συνεδρίες των οικείων Τοπικών Επιτροπών του Κόμματος, να ενημερώνουν και να ενημερώνονται με στόχο πάντοτε την προώθηση των συμφερόντων της Κοινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της ποιότητας ζωής των συγχωριανών τους. 17

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Το 1 ο κεφάλαιο έχει πολλά τμήματα θεωρίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ομάδα θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Το κωμικό και η σημασία του γέλιου Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Το παρακάτω κείμενο δεν έχει ως σκοπό να πείσει για τις απόψεις που εκτίθενται αλλά να γίνει το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό και την εύρεση της προσωπικής μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορισμοί 1. Ο όρος «Ναυλωτής» περιλαμβάνει τον Ναυλωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποδέκτη, τον Κάτοχο της σύμβασης Μεταφοράς για οχήματα, και τον Ιδιοκτήτη του οχήματος. Ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φτιάξε ένα κατάλογο με τα πράγματα που θέλεις να κάνεις στην Ομάδα και συζήτησε με τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα