ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα Ιούνιος 2007

2

3 Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ρετάλη Συμεών για την επίβλεψη και τη βοήθεια που μου παρείχε καθόλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, με τις πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές του. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της μεταπτυχιακής μου εργασίας κ. Ευθύμογλου Γεώργιο και κ. Παρασκευά Φωτεινή για τη βοήθεια που μου πρόσεφεραν και για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Τέλος, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου και στα αδέλφια μου για την υποστήριξη και συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου. iii

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες...iii Πίνακας Εικόνων vi Κατάλογος Πινάκων ix Πίνακας Διαγραμμάτων x 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών- Φάκελος Υλικού του Μαθητή- eportfolio Ανάγκη για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου υλικού Στόχος της παρούσας εργασίας Δομή της παρούσας εργασίας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Εισαγωγή Τι είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών; Υπάρχουν διαφορετικά είδη Αναλυτικών Προγραμμάτων; Τι περιέχει το Πρόγραμμα Σπουδών ή το Αναλυτικό Πρόγραμμα ενός μαθήματος; Πώς οργανώνεται ένα Πρόγραμμα; Πώς αξιολογούνται τα προγράμματα σπουδών και όλη γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία; Το Portfolio ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης Εισαγωγή Τι είναι το Portfolio, ο Φάκελος Υλικού του Μαθητή; Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υλικού του Μαθητή; Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φακέλου υλικού του μαθητή (Portfolio) Η χρησιμότητα του φακέλου υλικού Πότε ξεκίνησε ο φάκελος υλικού του μαθητή; Πώς δημιουργείται ο φάκελος υλικού του Μαθητή (Portfolio); Ο κατάλογος των γενικών εκπαιδευτικών σκοπών Οι παρατηρήσεις των μαθητών από το διδάσκοντα και οι καταγραφές στοιχείων Τα δείγματα εργασίας των μαθητών Τα αποτελέσματα των τυπικών αξιολογήσεων των δεξιοτήτων των μαθητών Οι αυτοαξιολογήσεις των μαθητών Τα σχόλια των διδασκόντων και των μαθητών Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του φακέλου υλικού (Portfolio) Πλεονεκτήματα: Μειονεκτήματα:...43 iv

5 2.2.9 Οφέλη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υλικού Συμπεράσματα Περιγραφή παρόμοιων συστημάτων Εμπορικά συστήματα Ελεύθερα Συστήματα (open source systems) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Καταγραφή Κατηγοριών Χρηστών Προσδιορισμός τυπικών Χρηστών Πρωτεύοντες Χρήστες Δευτερεύοντες Χρήστες Ανάλυση Αναγκών και Χαρακτηριστικών Χρηστών Περιβάλλον Χρηστών Χαρακτηριστικά των χρηστών Λειτουργικές Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Συστήματος Σχεδίαση βάσης δεδομένων με χρήση διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων σε Πίνακες MySQL Εξειδικευμένα θέματα ανάπτυξης Τεχνολογική Υποδομή Σχεδιαστικά χνάρια Ενδεικτικά Scripts της Εφαρμογής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση λειτουργιών Εκπαιδευόμενου Παρουσίαση λειτουργιών εκπαιδευτή Παρουσίαση λειτουργιών διαχειριστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σενάρια χρήσης εκπαιδευόμενου Σενάρια χρήσης εκπαιδευτή Αποτελέσματα αξιολόγησης ευχρηστίας του συστήματος Προτάσεις για περαιτέρω επέκταση του συστήματος Επιλογικά σχόλια - Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές Αναφορές v

6 Πίνακας Εικόνων 2.2.3) Εικόνα 1: Τα πλαίσια του e-portfolio κατά την εταιρεία FD-Learning ) Εικόνα 2: Εφαρμογή της εταιρείας Nuventine, iwebfolio ) Εικόνα 3: Εφαρμογή της εταιρείας ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ, efront ) Εικόνα 4: Το OSP 2.0 eportfolio ) Εικόνα 5: Το Ευρωπαϊκό Portfolio γλωσσών (ELP) ) Εικόνα 6: Το Personal eportfolios for Teaching and Learning (Petal) ) Εικόνα 7: Το σχεδιαστικό χνάρι «breadcrumps» ) Εικόνα 8: Το σχεδιαστικό χνάρι «breadcrumps» στο eportfolio ) Εικόνα 9: Το σχεδιαστικό χνάρι «steps» ) Εικόνα 10: Το σχεδιαστικό χνάρι «wizard» ) Εικόνα 11: Το σχεδιαστικό χνάρι «wizard» στο eportfolio ) Εικόνα 12: Το σχεδιαστικό χνάρι «steps» στο eportfolio ) Εικόνα 13: Το σχεδιαστικό χνάρι «Hinting» ) Εικόνα 14: Το σχεδιαστικό χνάρι «Hinting» στο eportfolio ) Εικόνα 15: Το σχεδιαστικό χνάρι «disabled irrelevant things» ) Εικόνα 16: Το σχεδιαστικό χνάρι «disabled irrelevant things» στο eportfolio ) Εικόνα 17: Το σχεδιαστικό χνάρι «Dropdown chooser» ) Εικόνα 18: Το σχεδιαστικό χνάρι «Dropdown chooser» στο eportfolio ) Εικόνα 19: Το σχεδιαστικό χνάρι «search results» ) Εικόνα 20: Το σχεδιαστικό χνάρι «search results» ) Εικόνα 21: Το σχεδιαστικό χνάρι «search results» στο eportfolio ) Εικόνα 22: Το σχεδιαστικό χνάρι «Form» ) Εικόνα 23: Το σχεδιαστικό χνάρι «Form» στο eportfolio ) Εικόνα 24: Το σχεδιαστικό χνάρι «advanced web search» ) Εικόνα 25: Το σχεδιαστικό χνάρι «advanced web search» στο eportfolio ) Εικόνα 26: Το σχεδιαστικό χνάρι «advanced web search» στο eportfolio ) Εικόνα 27: Το σχεδιαστικό χνάρι «Student Info Management»..107 vi

7 3.6.2) Εικόνα 28: Το σχεδιαστικό χνάρι «Student Info Management» στο eportfolio ) Εικόνα 29: Αρχική Οθόνη συστήματος, eportfolio ) Εικόνα 30: Αρχική Οθόνη συστήματος για τον χρήστη Εκπαιδευόμενο ) Εικόνα 31 : Προβολή Αναλυτικού Προγράμματος Μαθημάτων για τον χρήστη Εκπαιδευόμενο ) Εικόνα 32 : Επιλογή & Αποδοχή Δραστηριότητας της τάξης του Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 33 : Προβολή Δραστηριότητας άλλης τάξης ) Εικόνα 34 : Προβολή Αξιολόγησης Δραστηριότητας του Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 35 : Προβολή Αυτοελέγχου Δραστηριότητας του Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 36 : Αναφορές Προόδου του Εκπαιδευόμενου ως προς το κριτήριο «Παρατηρήσεις» που έχει κάνει ο Εκπαιδευτής ) Εικόνα 37 : Προβολή Βιογραφικού Σημειώματος του Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 38: Άνοιγμα / Αποθήκευση του Βιογραφικού Σημειώματος του Εκπαιδευόμενου σε έγγραφο word ) Εικόνα 39: Αρχική Οθόνη συστήματος για τον χρήστη Εκπαιδευτή ) Εικόνα 40 : Προβολή Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τον Εκπαιδευτή ) Εικόνα 41 : Επιλογή και Αποδοχή Στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τον Εκπαιδευτή ) Εικόνα 42: Εισαγωγή Δραστηριότητας του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τον Εκπαιδευτή ) Εικόνα 43 : Προβολή ρουμπρίκας στην «Επεξεργασία & Αποδοχή Δραστηριότητας» του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τον Εκπαιδευτή ) Εικόνα 44 : Νέα Αξιολόγηση Δραστηριότητας μετά από «Αξιολόγηση Δραστηριότητας» μετά τη λειτουργία ) Εικόνα 45 : Προβολή Αυτοελέγχου Δραστηριότητας μετά από «Αξιολόγηση Δραστηριότητας» μετά τη λειτουργία ) Εικόνα 46 : Αναζήτηση Γενικού Ελέγχου Προόδου Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 47 : Προβολή & Αλλαγή Γενικού Ελέγχου Προόδου Εκπαιδευόμενου ) Εικόνα 48 : Εισαγωγή ονόματος Ρουμπρίκας μετά την επιλογή «Δημιουργία Ρουμπρίκας» ) Εικόνα 49 : Εισαγωγή κριτηρίου Ρουμπρίκας μετά την επιλογή «Δημιουργία Ρουμπρίκας» ) Εικόνα 50 : Εισαγωγή διαβάθμισης κριτηρίου Ρουμπρίκας μετά την επιλογή «Δημιουργία Ρουμπρίκας»..136 vii

8 4.1.3) Εικόνα 51: Αρχική Οθόνη συστήματος για το Διαχειριστή ) Εικόνα 52 : Εισαγωγή Μαθήματος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ) Εικόνα 53 : Εισαγωγή Στόχου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ) Εικόνα 54 : Έγκριση Λογαριασμών Χρηστών ) Εικόνα 55 : Βοήθεια για το Διαχειριστή.141 viii

9 Κατάλογος Πινάκων 2.2.5) Πίνακας 1: Οι διαφορές μεταξύ φακέλου υλικού και σταθμισμένων τεστ ) Πίνακας 2: Οι διαφορές μεταξύ φακέλου υλικού και σταθμισμέμων τεστ ως προς το ποιος έχει τον έλεγχο ) Πίνακας 3: users ) Πίνακας 4: Ευρετήριο για users ) Πίνακας 5: ekpaideyomenos ) Πίνακας 6: Ευρετήριο για ekpaideyomenos ) Πίνακας 7: ekpaideytis ) Πίνακας 8: Ευρετήριο για ekpaideytis ) Πίνακας 9: lesson ) Πίνακας 10: Ευρετήριο για lesson ) Πίνακας 11: lesson_enotita ) Πίνακας 12: Ευρετήριο για lesson_enotita ) Πίνακας 13: stoxos ) Πίνακας 14: Ευρετήριο για stoxos ) Πίνακας 15:drastiriotita ) Πίνακας 16: Ευρετήριο για drastiriotita ) Πίνακας 17: epidosi ) Πίνακας 18: Ευρετήριο για epidosi ) Πίνακας 19: rubric ) Πίνακας 20: Ευρετήριο για rubric ) Πίνακας 21: rubric_kritiria ) Πίνακας 22: Ευρετήριο για rubric_kritiria ) Πίνακας 23: klimaka ) Πίνακας 24: Ευρετήριο για klimaka ) Πίνακας 25: yliko ) Πίνακας 26: Ευρετήριο για yliko ) Πίνακας 27: ekpaideyomenos_has_drastiriotita ) Πίνακας 28: Ευρετήριο για ekpaideyomenos_has_drastiriotita ) Πίνακας 29: ekpaideyomenos_has_lesson ) Πίνακας 30: Ευρετήριο για ekpaideyomenos_has_lesson ) Πίνακας 31: Τεχνολογικές Απαιτήσεις Συστήματος ix

10 Πίνακας Διαγραμμάτων 3.3) Διάγραμμα 1: Σύνδεση του εγκεκριμένου χρήστη και του διαχειριστή στο σύστημα ) Διάγραμμα 2: Δημιουργία Λογαριασμού του χρήστη στο σύστημα ) Διάγραμμα 3: Προβολή Αναλυτικού Προγράμματος του Εκπαιδευόμενου ) Διάγραμμα 4: Προβολή Αξιολόγησης Δραστηριότητας για τον Εκπαιδευόμενο ) Διάγραμμα 5: Αυτοέλεγχος Δραστηριότητας για τον Εκπαιδευόμενο ) Διάγραμμα 6: Προβολή Γενικού Ελέγχου Προόδου για τον Εκπαιδευόμενο ) Διάγραμμα 7: Προβολή & Εκτύπωση Αναφορών για τον Εκπαιδευόμενο ) Διάγραμμα 8: Επεξεργασία Προφίλ ) Διάγραμμα 9: Προβολή και Εκτύπωση Βιογραφικού Σημειώματος ) Διάγραμμα 10: Προβολή και Εκτύπωση Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ) Διάγραμμα 11: Επικοινωνία ) Διάγραμμα 12: Προβολή Αναλυτικού Προγράμματος για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 13: Αναζήτηση Εκπαιδευομένων προς Αξιολόγηση για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 14: Αξιολόγηση Δραστηριότητας Εκπαιδευόμενου για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 15: Εισαγωγή & Προβολή Γενικού Ελέγχου Εκπαιδευόμενου για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 16: Προβολή Προφίλ Εκπαιδευόμενου για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 17: Προβολή και Εκτύπωση Βιογραφικού Σημειώματος Εκπαιδευόμενου για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 18: Προβολή και Εκτύπωση Αναφορών για τον Εκπαιδευτή ) Διάγραμμα 19: Δημιουργία Ρουμπρίκας Αξιολόγησης ) Διάγραμμα 20: Δημιουργία Αναλυτικού Προγράμματος για το Διαχειριστή ) Διάγραμμα 21: Προβολή Αναλυτικού Προγράμματος για τον Διαχειριστή ) Διάγραμμα 22: Έγκριση Λογαριασμών χρηστών ) Διάγραμμα 23: Έξοδος (logout) χρηστών και διαχειριστή ) Διάγραμμα 24: Το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E-R).84 x

11 xi

12 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών- Φάκελος Υλικού του Μαθητή- eportfolio Οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, αλλά και τα μεγάλα τεχνολογικά άλματα των τελευταίων πενήντα χρόνων, επιβάλλουν την επανεξέταση του βαθμού στον οποίο η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πρόκληση για ανάπτυξη τεχνολογικού αλφαβητισμού και παραγωγικής συνεισφοράς στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Η ανανέωση στην εκπαίδευση επιτυγχάνεται με την ένταξη προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες μαθησιακές τεχνολογίες προϋποθέτει σημαντικές επιδράσεις στις διαδικασίες οργάνωσης της διδασκαλίας, στην επιτελούμενη μάθηση και στο πώς αυτή υποστηρίζεται και καθοδηγείται, στο ρόλο του εκπαιδευτικού, στο είδος και τη φύση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, τάξεων και σχολείων, στους μηχανισμούς στήριξης του σχολικού έργου, και τέλος στα συστήματα αξιολόγησης. Η εκπαίδευση καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας της γνώσης, μιας κοινωνίας καθολικής συμμετοχής. Για να μπορούν όλοι να μάθουν, περισσότερο ή λιγότερο, απαιτείται ο σωστός σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που σήμερα συγκροτούνται από αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα (subjects). Απαιτείται ο σχεδιασμός συστοιχιών από μαθησιακές δραστηριότητες που να υποστηρίζουν την επίτευξη μαθησιακών στόχων, οι οποίες να είναι αφενός πλήρως αντιπροσωπευτικές της επιστημολογικής πολυπλοκότητας του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, αφετέρου καλά συντονισμένες με την εξέλιξη των γνωστικών δυνατοτήτων των μαθητών. Ο συντονισμός όμως αυτός απουσιάζει από την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί συνηγορούν υπέρ της ανάγκης για εξατομικευμένο, ευέλικτο, αλληλεπιδραστικό, πολύπλευρο και εκσυγχρονισμένο περιβάλλον μάθησης στο 1

13 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή οποίο οι μαθητές να μπορούν να ελέγχουν από μόνοι τους τη μάθηση τους. Οι συνθήκες αυτές είναι απαραίτητες για να μετατρέψουν τους μαθητές σε καλλιεργημένα άτομα. Ποτέ πριν οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν τόσο ευρύ και αποτελεσματικό πεδίο εκπαιδευτικής ενημέρωσης και δυνατότητες τηλεπικοινωνιακές όπως έχουν σήμερα για αυτούς και τους μαθητές τους μέσα και έξω από την τάξη. Τα πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση επομένως, έχουν αποδειχθεί πολύ σημαντικά. Οι δημιουργικές δραστηριότητες με τον υπολογιστή και με την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών ελπίζεται ότι θα «λύσουν τα χέρια» του δασκάλου που αντί να εξαντλείται στη διατήρηση της ησυχίας και την αντιμετώπιση των παρενεργειών της μαθησιακής αποξένωσης, θα μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών και να παίζει έναν άλλο ρόλο, πιο προωθημένο από παιδαγωγική άποψη, πρωτόγνωρο και γι αυτό ίσως πιο δύσκολο. Οι μαθητές του σήμερα ζουν σε ένα κόσμο που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αναφέρει ο Todd Bergman (2006), βοηθούν στην προμήθεια πολύτιμης γνώσης και πληροφορίας και οι φάκελοι υλικού των μαθητών (Portfolios) είναι ο μόνος λογικός δρόμος για να χειριστούμε τον τρόπο που σχεδιάζουμε, τον τρόπο που μαθαίνουμε, τον τρόπο που αξιολογούμε, τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε, τον τρόπο που το παρουσιάζουμε, δημοσιεύουμε, τον τρόπο που κουμαντάρουμε την εργασία και τη ζωή μας. Το Portfolio είναι ένα επαναστατικό εργαλείο για την εκπαίδευση. Είναι μέρος της διαδικασίας εκμάθησης, όχι αποτέλεσμα αυτής και μας επιδεικνύει την ισορροπημένη ολότητα του τι είμαστε σαν άτομα. Σύμφωνα με τη μέθοδο του Portfolio, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τον προσωπικό τους φάκελο. Έτσι, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να «παρακολουθεί την πορεία του εαυτού του» και να αυτοαξιολογείται, χρησιμοποιώντας στοιχεία τόσο από τη μαθητική όσο και από την εξωσχολική του ζωή, που τον βοηθούν στην αναπτυξιακή και εξελικτική του πορεία μέσα και έξω από το σχολείο. 2

14 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο φάκελος υλικού και η αξιολόγησή του έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για πολλά έτη στα καλλιτεχνικά μαθήματα όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αλλά θα μπορούσε να διευρυνθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία μάθησης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι σε κάποιες χώρες (π.χ. στις ΗΠΑ), όλο και περισσότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν από τους φοιτητές να υποβάλλουν φακέλους υλικού ως μέρος των απαιτήσεων τους για την εισαγωγή τους σε αυτά. Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης έχουν αποτύχει καλούμαστε να εφαρμόσουμε πιο πρωτοποριακές και αποτελεσματικές πρακτικές. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης, η αξιολόγηση του Portfolio απαιτεί από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους από διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, για να δείξουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν έναν εκπαιδευτικό σκοπό ή σκοπό μάθησης. Η μορφή αυτής της αξιολόγησης, απαιτεί από τους μαθητές να εκτελούν πραγματικές εργασίες ή δραστηριότητες και όχι, απλώς να απαντούν σε ερωτήσεις. Μπορεί π.χ. να απαιτεί από το μαθητή να κατασκευάσει μια απάντηση, να πραγματοποιήσει μια έρευνα, να συντάξει μια έκθεση (για παράδειγμα, μια έκθεση για τις στάσεις των γονέων απέναντι στην εγκληματικότητα των εφήβων, ύστερα από μια δημοσκόπηση που διεξάγει ο μαθητής είτε μόνος του είτε με μια ομάδα συμμαθητών του), να λύσει πολύπλοκα μαθηματικά ή άλλα προβλήματα, να διεξάγει ή να συμπληρώσει ένα πείραμα (για παράδειγμα, να μετρήσει στο εργαστήριο τη μάζα ενός αντικειμένου με μια κλίμακα) κ.ά., για να δείξει ότι έχει κατανοήσει ό,τι έχει διδαχθεί και μπορεί να το εφαρμόσει. Η εκτελούμενη εργασία αξιολογείται από τον αξιολογητήεκπαιδευτικό με βάση καθορισμένα κριτήρια που αποτελούν τις Ρουμπρίκες [1] αξιολόγησης. Με την αξιολόγηση της «εκτέλεσης» του μαθητή, οι διδάσκοντες είναι σε θέση να παρακολουθήσουν άμεσα την εφαρμογή από αυτόν, συγκεκριμένων [1] Μια ρουμπρίκα είναι μια σειρά κανόνων και οδηγιών (με μορφή κλίμακας κατάταξης ή καταλόγου ελέγχου), η οποία παρέχει στον διδάσκοντα ένα εργαλείο για να αξιολογήσει την εκτέλεση των μαθητών. 3

15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή δεξιοτήτων και γνώσεων. Η μορφή αυτή της αξιολόγησης στηρίζεται στην υπόθεση ότι μάθηση έχει συντελεστεί μόνο αν η συμπεριφορά του μαθητή μπορεί να επιδειχθεί (Skinner, 1968). Πιστεύεται ότι, αφού ο τρόπος αυτός αξιολόγησης απαιτεί από το μαθητή να εφαρμόσει γνώσεις και δεξιότητες, όχι απλώς να ανακαλέσει ή να αναγνωρίσει, είναι πιθανότερο να αποκαλύψει το βαθμό κατανόησης του μαθητή. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε κάτι είναι να το κατασκευάσουμε, να το εφαρμόσουμε, να το εκτελέσουμε. Οι φάκελοι υλικού των μαθητών παρέχουν ένα δείγμα της δημιουργικής εργασίας των μαθητών, μαζί με τις παρατηρήσεις εξηγήσεις μαθητών για την εργασία αυτή σε σχέση πάντοτε με το περιεχόμενο του μαθήματος και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπει έτσι, στους εκπαιδευτικούς-διδάσκοντες να σχηματίσουν μια ευρύτερη αντίληψη των ικανοτήτων και των αναγκών των μαθητών. Με άλλα λόγια, ο γενικός σκοπός του φακέλου υλικού του μαθητή είναι να δείξει τι έχουν μάθει και κατανοήσει οι μαθητές, να εξακριβώσουν πόσο καλά οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει και πώς μπορούν να εξηγήσουν τις εφαρμογές αυτές, έτσι ώστε να αξιολογηθεί μέσα από αυτόν το φάκελο, η μάθησή τους. Συλλέγοντας και αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι σχολικές εργασίες, διαγωνίσματα, δραστηριότητες κτλ., και ο ίδιος ο μαθητής σχηματίζει μια συνολική εικόνα του εαυτού του, εφόσον σε αυτόν το φάκελο περιέχονται τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του από τις γνώσεις, τις δραστηριότητες και τις μαθησιακές του εμπειρίες. Όσο οι ανάγκες της σύγχρονης τάξης αλλάζουν τόσο μεγαλύτερη και επιτακτικότερη γίνεται η στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολο του. Ιδιαίτερα όμως, πρέπει να αλλάξουν οι τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης, γιατί όπως έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης. «οι δάσκαλοι είναι γέφυρες τις οποίες διασχίζουν οι μαθητές για να φτάσουν στη γνώση, όταν κάνουν αυτό το πέρασμα οι μαθητές και απολαύσουν το ταξίδι τότε πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να φτιάξουν τις δικές τους γέφυρες». 4

16 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.2 Ανάγκη για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου υλικού Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τα σταθμισμένα τεστ σύγκρισης (Norm- Referenced Tests) της επίδοσης των μαθητών, καθώς και τα τεστ επίδοσης που κατασκευάζονται από το διδάσκοντα, (τα τεστ σύντομης απάντησης, τεστ πολλαπλής εκλογής, τεστ σύζευξης, τεστ συμπλήρωσης, τεστ σωστό-λάθος και οι συνδυασμοί τους), έχουν υποστεί την αυστηρή κριτική των ειδικών. Οι επικριτές των τεστ αυτών, υποστηρίζουν ότι ένα σταθμισμένο τεστ φαίνεται άκαμπτο και στατικό γιατί επικεντρώνεται στον τελικό βαθμό και όχι στο πώς ο μαθητής κατέληξε στην απάντηση και τι αποκόμισε από την όλη διαδικασία. Για αυτό το λόγο αναζητήθηκαν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, οι οποίες θα εκπληρώνουν τα παρακάτω: Να καλύπτουν μια πλουσιότερη σειρά του τι γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν οι μαθητές, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα τεστ πολλαπλής εκλογής. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί στόχοι προχωρούν πιο πέρα από τη γνώση πληροφοριών και τονίζουν λειτουργίες, όπως η λύση προβλήματος, η κριτική σκέψη, η διαβίου μάθηση, η ανεξάρτητη σκέψη, η επιμονή, η ευελιξία, η παρώθηση και η αυτοπεποίθηση. Να απεικονίζουν διαδικασίες με τις οποίες οι μαθητές παράγουν εργασία. Θεωρείται σημαντικό, εκτός από την επίτευξη της ορθής απάντησης, οι μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματική στρατηγική για λύση προβλημάτων. Εξίσου σημαντικό θεωρείται οι μαθητές να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη μάθησή τους, ώστε να μπορούν να αναπροσαρμόζουν οτιδήποτε κάνουν, όταν αντιληφθούν ότι δεν το κατανοούν. Να διαθέτουν ρεαλιστικό περιβάλλον για την παραγωγή της εργασίας, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Να παρέχουν συνεχείς πληροφορίες για την εκτέλεση του μαθητή, για να παρακολουθούμε την εξέλιξη, να προσφέρουμε αποτελεσματική παρώθηση 5

17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στους μαθητές και να τους ενθαρρύνουμε να παρακολουθούν την πρόοδό τους. Να ενσωματώνουν την αξιολόγηση στη διδασκαλία κατά τρόπο που ταιριάζει με τις σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ειδικότερα, επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μάθηση και την εκ μέρους του ανάληψη ευθύνης για τον έλεγχο της μάθησης του. Επιδιώκουμε, επίσης, να αναπτύξουμε μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες, κατά τη χρήση τους, βελτιώνουν την επίδοση και όχι απλώς την παρακολουθούν. Γενικότερα, οι ανάγκες των σύγχρονων μαθητών, στην εποχή της τεχνολογίας, διευρύνονται και στις ακόλουθες: Να έχουν οι μαθητές στη διάθεση τους πόρους μαθησιακούς που θα τους δώσουν απαντήσεις σε ότι τους απασχολεί. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν στις βιβλιοθήκες, που δεν είναι όμως πάντα κοντά ούτε όλες τις ώρες ανοικτές, ενώ στο διαδίκτυο όλα είναι πάντα στη διάθεσή τους. Με την έκθεση στα μάτια των μαθητών όλων των πλευρών ενός θέματος, η μάθηση είναι περισσότερο πλήρης και περιεκτική. Δίνει ακόμη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δεδομένα και εμπειρίες από όλο κόσμο και τους κάνει κοινωνούς αυθεντικών καταστάσεων. Να μπορούν να εκπαιδευτούν τη στιγμή που αυτοί θεωρούν πιο κατάλληλη. Όταν μια ανάγκη μάθησης προκύπτει τότε ικανοποιείται. Επίσης δεν χρειάζεται να εγκλωβιστούν σε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα μιας τάξης καθοδηγούμενης από δάσκαλο αλλά παρακολουθούν όποτε αυτοί μπορούν μέσω web και με το δικό τους ρυθμό. Πολλοί εκπαιδευόμενοι-σπουδαστές μπορεί να είναι εργαζόμενοι και μπορεί να μην έχουν χρόνο να διαθέσουν πέρα από τα σαββατοκύριακα. Άλλοι να θέλουν να αφιερώσουν πολύ χρόνο ή να θέλουν να επαναλάβουν κάτι που τους άρεσε. Δεν λείπουν και αυτοί που ήδη γνωρίζουν κάποια θέματα και θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα στα επόμενα ζητήματα. Η ηλεκτρονική διαδικασία μάθησης δίνει αυτή την ευελιξία στους μαθητές της. 6

18 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Όπως θα δούμε παρακάτω λεπτομερέστερα, η χρήση του φακέλου υλικού των μαθητών και ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού φακέλου, για την αξιολόγηση της εργασίας τους, φαίνεται ως ένας δυνατός τρόπος εκπλήρωσης των προαναφερόμενων προσδοκιών. Ο φάκελος υλικού του μαθητή επιδιώκει να βελτιώσει το κύρος της αξιολόγησης, η οποία στηρίζεται στην εκτέλεση του μαθητή και στα προϊόντα μάθησης που σχετίζονται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα και την κοινωνία γενικά. Ωστόσο, η χρήση του φακέλου υλικού θα έχει αυτά τα επιθυμητά αποτελέσματα αν αυτός σχεδιαστεί προσεκτικά. Το Portfolio είναι μια μέθοδος που έχει τις αρχές της στην «αυθεντική αξιολόγηση [2]» και βασίζεται στην παρατήρηση και την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και στην αυτοαξιολόγηση/αυτοέλεγχο. Το ηλεκτρονικό Portfolio καλείται να συνδυάσει την τεχνολογία των πολυμέσων-υπερμέσων και διαδικτύου και των δυνατοτήτων που παρέχουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην αποτίμηση και στη λήψη αποφάσεων (Ivers και Barron, 1998), με τη μεθοδολογία του Portfolio που προτείνει τη συλλογή υλικού μάθησης, την επιλογή των βέλτιστων, το στοχασμό και προβληματισμό πάνω σε αυτά, την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του διδάσκοντα για τα επιτεύγματα των μαθητών του (Danielson και Abrutyn, 1997). Με το συνδυασμό αυτό, τεχνολογίας και μεθόδου Portfolio, οι διδάσκοντες και οι μαθητές αποκτούν ένα πανίσχυρο εργαλείο που μπορεί να προβάλλει κάθε στιγμή την εξέλιξη και πρόοδο των τελευταίων. Γενικά, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τους φακέλους υλικού για να τεκμηριώσουν την ανάπτυξη των μαθητών και να εστιαστούν στην πρόοδό τους για μακρά χρονική περίοδο, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην εκτέλεση και την εφαρμογή παρά στις γνώσεις. Λόγω του ότι οι διδάσκοντες αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών για μακρά χρονική περίοδο, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τη μάθησή τους και οι ίδιοι να βελτιώσουν την διδασκαλία τους. Επιπλέον, οι φάκελοι υλικού επιτρέπουν στους μαθητές να [2] Στην Αυθεντική Αξιολόγηση αξιολογείται η ικανότητα του μαθητή να λύνει προβλήματα ή να εκτελεί εργασίες που μοιάζουν πολύ με αυθεντικές καταστάσεις. Ο μαθητής επιδεικνύει γνώσεις και δεξιότητες κατά τρόπους που αυτές εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή. Παραδείγματος χάριν, στην αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να συντάξει μια έκθεση, ο μαθητής καθορίζει ελεύθερα το χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε στάδιο γραφής της έκθεσης και κάνει όποια σχέδια θεωρεί αναγκαία για να καταλήξει στο τελικό σχέδιο. 7

19 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ενημερώνονται για την ιστορία της μάθησής τους και να εμπλέκονται άμεσα στην αξιολόγηση της προόδου τους. Έτσι, τα εμπόδια μεταξύ του μαθητή και της αξιολόγησής του αρχίζουν να καταρρέουν και η αξιολόγηση μπορεί να αποβεί μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης και διδασκαλίας. 1.3 Στόχος της παρούσας εργασίας Πρωταρχικός στόχος της εργασίας αυτής, είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού φακέλου υλικού του μαθητή, eportfoliο, ενός συστήματος δηλαδή, το οποίο θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα και υπηρεσίες του διαδικτύου (webbased information management system) για να επιλέγουν οι μαθητές και να σχεδιάζουν τον προσωπικό φάκελο των επιτευγμάτων τους και να τον αξιολογούν οι καθηγητές τους. Θα είναι ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του μαθητή που είναι ο ιδιοκτήτης του, αλλά και του καθηγητή που θα τον αξιολογεί. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου (portfolio) στην πράξη είναι μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης. Το Portfolio είναι μία σκόπιμη συλλογή από τα έργα του μαθητή, όπως είπαμε και παραπάνω, που αποκαλύπτουν την προσπάθεια του, την πρόοδο του και τα επιτεύγματα του σε μία ή περισσότερες περιοχές. Μέσα στη συλλογή αυτή ο μαθητής συμμετέχει ενεργά (κυρίως αυτός) στην επιλογή των περιεχομένων του Portfolio (επιλογή δραστηριοτήτων από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), και στην αυτοαξιολόγησή τους, γιατί η καλή αξιολόγηση αρχίζει με το μαθητή. Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να βελτιωθεί, πρέπει να είναι σε θέση να αυτόαξιολογηθεί και να σκεφθεί πώς θα βελτιωθεί. Όταν ένας μαθητής ανασκοπεί και κρίνει κάποια εργασία του, ο μαθητής αυτός έχει εμπλακεί στην αυτοαξιολόγηση. Πράγματι, ο σκοπός της εκπαίδευσης σήμερα είναι να μεταβάλλει τους μαθητές σε άτομα που μπορούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να βελτιώνονται. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί το άρωμα της μάθησης. Ένας ηλεκτρονικός φάκελος υλικού, eportfolio, επιτρέπει με τη βοήθεια της τεχνολογίας στους δημιουργούς του, να συλλέγουν και να οργανώνουν τα έργαεπιτεύγματα των μαθητών τα οποία έργα, έχουν διάφορες μορφές (ήχος, βίντεο, γραφικά και κείμενο). Ένα standards-based electronic Portfolio χρησιμοποιεί 8

20 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή υπερσυνδέσμους για να οργανώσει το υλικό και να συνδέσει τα επιτεύγματα με τους αντίστοιχους στόχους και κανόνες. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό Portfolio, δεν είναι μια τυχαία συλλογή από έργα (όπως πχ. ένα ψηφιακό λεύκωμα) αλλά είναι ένα εργαλείο αναστοχασμού που καταδεικνύει την μαθησιακή εξέλιξη και πρόοδο του ατόμου κάθε στιγμή. Βασικός στόχος του είναι η αυτοματοποίηση λειτουργιών για γρηγορότερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων μερών, τόσο του μαθητή όσο και του διδάσκοντα. Ειδικότερα, ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά και να επιλέγει μόνος του την πλοήγηση του μέσα στην εφαρμογή. Σύμφωνα με τη μέθοδο του Portfolio, ο φάκελος υλικού του μαθητή θα πρέπει να περιέχει: Προσωπικά Στοιχεία μαθητή, κατάλογο γενικών στόχων, δείγματα εργασίας, παρατηρήσεις και προτάσεις διδάσκοντα, αυτοαξιολόγηση-αυτοέλεγχο και τυπική Αξιολόγηση διδάσκοντα. Στη συγκεκριμένη (παρούσα) εφαρμογή eportfolio, ο χρήστης-μαθητής αφού καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία και εγκριθεί, θα βλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα, τις ενότητες και τους στόχους τους, έτσι ώστε, να γνωρίζει τι πρέπει να επιδιώκει να πετύχει και να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση αυτήν. Επίσης, θα βλέπει τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε κάθε στόχο μάθησης. Η στροφή αυτή (Monk, 2005), στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων με επίκεντρο τις δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, έδωσε τη δυνατότητα στους σχεδιαστές των προγραμμάτων να κάνουν τους στόχους της μάθησης πιο διαφανείς και ξεκάθαρους. Στη συνέχεια, ο χρήστης μαθητής επιλέγει από το σύστημα τις δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος με τις οποίες θα ασχοληθεί, και χτίζει, εκτός 9

21 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή συστήματος στο δικό του χώρο, μια ψηφιακή αποθήκη-αρχείο μέσα στην οποία οργανώνει και αποθηκεύει τα δείγματα της εργασίας του. Για να αξιολογηθεί και ανατροφοδοτηθεί ο μαθητής θα πρέπει να στείλει με στον εκπαιδευτή ή στον διαχειριστή του συστήματος (για να τα διαβιβάσει στον εκπαιδευτή) την εργασία του πάνω σ αυτές τις δραστηριότητες. Μπορεί όμως ο ίδιος να καταχωρεί στο σύστημα, την κριτική του και τον αναστοχασμό του για αυτές, την αυτοαξιολόγηση-αυτοέλεγχό του. Οι μαθητές έχοντας πρόσβαση στο δικό τους φάκελο, θα βλέπουν εκτός από τη δική τους αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες-καθηγητές τους, τόσο στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, όσο και στην γενικότερη εικόνα τους, και θα μπορούν έτσι να επιτύχουν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης της ατομικής ανάπτυξής τους και του επαγγελματικού προσανατολισμού τους. Το σύστημα, τέλος, στα πλαίσια του σταδίου παρουσίασης των δειγμάτων της εργασίας τους, τους δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν, να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν το βιογραφικού τους σημείωμα, και όχι απλά δείγματα εργασίας, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Το βιογραφικό σημείωμα τους, ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα και εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή εμπεριέχει πληροφορίες για την επάρκεια των γνώσεων και την γενικότερη επίδοση τους αναλυτικά. Πέρα από το βιογραφικό σημείωμα, μπορούν ακόμη οι μαθητές να προβάλλουν γενικές αναφορές στατιστικά της προόδου τους και να τις εκτυπώσουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτή διδάσκοντα στο σύστημα του eportfolio είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Καλείται να επιλέξει τους στόχους από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που θα ήθελε να επιτευχθούν από τους μαθητές του. Ο Γεωργούσης (1998) αναφέρει ότι ο κατάλογος των γενικών εκπαιδευτικών σκοπών παρέχει το πλαίσιο για την επιλογή και αξιολόγηση των δειγμάτων εργασίας του μαθητή. Ο κατάλογος αυτός εξειδικεύει τι προσπαθεί να επιτύχει ο μαθητής και επίσης δείχνει τις δεξιότητες που ο μαθητής πρέπει να προσπαθήσει να τεκμηριώσει μέσω του φακέλου. Επιπλέον ο κατάλογος των εκπαιδευτικών 10

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση με τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα