ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας Καρπενήσι Τηλέφωνο : Fax : ΧΡΗΣΗ: 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιµολόγιο - (Π/Υ) 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Οικονοµική Προσφορά

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΧΡΗΣΗ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια φακέλων µε προπληρωµένο τέλος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου για ένα έτος και η ανάθεση υπηρεσίας ταχυµεταφορών εγγράφων από εταιρία (courier) για αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα χρόνο από την ανάθεση της υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια και παροχή υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των ,40 ευρώ, µε Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2015, µε K.A και τον αντίστοιχο του έτους Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ 11389/1993, του.κ.κ. Ν.3463/06 και του Π..28/1980. Ο διαγωνισµός κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου µας, προκειµένου να προχωρήσουµε στην αποστολή λογαριασµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και λοιπών τελών, και επιπλέον να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. ΟΜΑ Α Α' : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Το Προπληρωµένο Ταχυδροµείο σε φάκελο prepaid αφορά την παροχή φακέλων µε εκτύπωση τα στοιχεία του ήµου Καρπενησίου πάνω στον φάκελο καθώς και τύπωση γραµµατοσήµου ώστε να είναι έτοιµο προς αποστολή άµεσα. Η ποιότητα του χαρτιού που θα χρησιµοποιηθεί για τους φακέλους µε ή χωρίς διαφανές παράθυρο θα είναι γραφής woodfree 90 gr/m 2 χρώµατος λευκού, 100% χηµικού πολτού αρίστης ποιότητας. Οι φάκελοι θα είναι αυτοκόλλητοι, τύπου «καρέ», που θα κλείνουν από την επάνω (µεγάλη) πλευρά. Το αυτοκόλλητο επί του καρέ θα προφυλάσσεται από επικολληµένη προστατευτική ταινία, θα είναι στέρεο χωρίς συρρικνώσεις, ισχυρής κολλητικής ικανότητας, έτσι ώστε µετά το κλείσιµο, ο φάκελος να µην ανοίγει και να καταστρέφεται σε κάθε προσπάθεια παραβίασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, το αυτοκόλλητο να είναι τοποθετηµένο επί του καρέ σε τέτοια θέση, ώστε κατά το κλείσιµο και τη συγκόλληση του φακέλου, να µην έρχεται καθόλου σε επαφή µε το εσωτερικό µέρος ή το περιεχόµενο του φακέλου. Επί των φακέλων θα υπάρχουν τµήµατα ταπετσαρίας ολογραφικού σήµατος συνεχούς ροής (hot stamping holographic foil).

3 Τεχνική Περιγραφή φακέλων µε προπληρωµένο τέλος 1) Φάκελος λευκός 114mm x 229mm (µε αριστερό παράθυρο), Εσωτερικού µε δυνατότητα ταχυδρόµησής του σε οποιοδήποτε Γραµµατοκιβώτιο. Εκτύπωση του λογοτύπου πάνω στον φάκελο. Χωρίς να χρειάζεται να επικολληθεί γραµµατόσηµο. Χωρίς όριο βάρους. Τεµάχια ) Φάκελος λευκός 114mm x 229mm (µε δεξιό παράθυρο), Εσωτερικού µε δυνατότητα ταχυδρόµησής του σε οποιοδήποτε Γραµµατοκιβώτιο. Εκτύπωση του λογοτύπου πάνω στον φάκελο. Χωρίς να χρειάζεται να επικολληθεί γραµµατόσηµο. Χωρίς όριο βάρους. Τεµάχια ) Φάκελος λευκός 114mm x 229mm (χωρίς παράθυρο) Εσωτερικού µε δυνατότητα ταχυδρόµησής του σε οποιοδήποτε Γραµµατοκιβώτιο. Εκτύπωση του λογοτύπου πάνω στον φάκελο. Χωρίς να χρειάζεται να επικολληθεί γραµµατόσηµο. Χωρίς όριο βάρους. Τεµάχια Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση των διαστάσεων +2mm Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των ,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (µόνο στα είδη που έχουν ΦΠΑ). ιευκρινίζεται ρητά ότι οι «Φάκελοι µε προπληρωµένο τέλος» δεν έχουν ανώτατο επιτρεπόµενο όριο βάρους. Ταχυδροµούνται και επιδίδονται κατά κανόνα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια µε ενιαία τιµή ανά είδος (σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό). ΟΜΑ Α Β' : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η υπηρεσία ταχυµεταφοράς εγγράφων αφορά την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυµεταφορές) των υπηρεσιών του ήµου Καρπενησίου και περιλαµβάνει την χρέωση µέχρι δύο (2) κιλά και την χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό πάνω από τα δύο καθώς και ότι άλλο ενδεχοµένως χρεώνει η ανάδοχη εταιρία. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.414,00 Φ.Π.Α. 23%. ευρώ συµπεριλαµβανοµένου

4 2. Ε Ν Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΟΜΑ Α Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ M.M prepaid LE prepaid R prepaid Εκτύπωση στοιχείων ήµου (αποστολέα) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΧ ,00 0, , ,00 ΤΜΧ ,00 0, , ,00 ΤΜΧ 3.000,00 0, , ,00 ΤΜΧ ,00 0, ,00 248, ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 248, ,40 ΟΜΑ Α Β: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ M.M έως 2 κιλά χρέωση ανά κιλό επιπλέον κιλών (ενδεικτικά 3 κιλά) χρέωση ανά κιλό επιπλέον κιλών (ενδεικτικά 4 κιλά) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΧ 900 2, ,00 434, ,70 ΤΜΧ 10 3,14 31,40 7,22 38,62 ΤΜΧ 10 4,12 41,20 9,48 50,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.962,60 451, ,00 Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των ,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

5 3. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια φακέλων µε προπληρωµένο τέλος και υπηρεσιών ταχυδροµείου για ένα έτος. Η ανάθεση κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου µας, προκειµένου να προχωρήσουµε στην αποστολή λογαριασµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κτλ. Επίσης προκειµένου ο ήµος να αποστέλλει απρόσκοπτα την αλληλογραφία του και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1) Την µε αριθ /1993 (Α185) Υπουργική Απόφαση (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων). 3) Το Ν. 2286/1995 Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 19Α ) και τις τροποποιήσεις του. 4) Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1) Τις διατάξεις του Π.. 28/80 (Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών ΟΤΑ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων). 3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης). 4) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/ ) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Το τιµολόγιο µελέτης β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : - Η προµήθεια των ταχυδροµικών ειδών, θα γίνεται τµηµατικά και η παράδοσή τους θα γίνεται στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Καρπενησίου, το αργότερο σε δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση του αναδόχου. - Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί. - Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειµένων, µετά από διαπιστωµένη υπαιτιότητα του αναδόχου, θα αποζηµιώνεται ο αποστολέας σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο της ανάδοχης εταιρίας.

6 - εν ευθύνεται για την αναγραφή και ορθότητα των στοιχείων παραλήπτη ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει τους φακέλους ή τα δέµατα, εντός δύο ωρών από την ώρα που θα ειδοποιηθεί. - Η συµπλήρωση των συνοδευτικών δελτίων ταχυµεταφοράς να γίνεται από την εταιρεία. - ιακίνηση της αλληλογραφίας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες όταν υπάρχει ανάγκη. - Η προσφερόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη και δεν θα αναπροσαρµόζεται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία κατά την διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί και τυχόν παράτασής της. - Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειµένων µετά από διαπιστωµένη υπαιτιότητα του αναδόχου θα αποζηµιώνεται ο αποστολέας. - Κάθε αποστολή που διακινείται µέσω του αναδόχου είναι αυτόµατα ασφαλισµένη (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη), για απώλεια ή καταστροφή. - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διατάξεις περί µέτρων ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των χρησιµοποιούµενων µέσων και των εκτελουµένων έργων. Άρθρο 5ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιµών Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωµής Η καταβολή του συµβατικού ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιµολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα µε την προµήθεια των ειδών. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 8ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας.

7 Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Καρπενήσι Ο Συντάκτης Θεωρήθηκε Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π/ΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νικόλαος Ράικος Π.Ε. ιοικητικού Κωνσταντία Κελέση Π.Ε. ιοικητικού

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ M.M prepaid LE prepaid R prepaid Εκτύπωση στοιχείων ήµου (αποστολέα) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΜΧ ,00 ΤΜΧ ,00 ΤΜΧ 3.000,00 ΤΜΧ ,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ( ) Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ M.M έως 2 κιλά χρέωση ανά κιλό επιπλέον κιλών (ενδεικτικά 3 κιλά) χρέωση ανά κιλό επιπλέον κιλών (ενδεικτικά 4 κιλά) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΜΧ ΤΜΧ 10 ΤΜΧ 10 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ( ) Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350106 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 15/07/2014 Αριθµός Μελέτης: 15688 Κ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32/2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων (Χρηματαποστολές) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 10.391,04 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα