Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : Φάξ : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α / ) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (άρθρο 83, παρ. 1, εδ. 2) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και το Π.Δ. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 6. Το ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β με τη δημοσίευση της υπ αριθμ /739 απόφασης για αύξηση χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων. 1

2 Την με αρ. 508 / 16o / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 7. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη υλοποίησης της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογιζομένης δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ Ω Ρ Α Δ/νση Οικονομικού- Πλ. Ελευθερίας 3 3 ος όροφος ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11: 00 π. μ., με τους ίδιους όρους της διακήρυξης στον ίδιο τόπο. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κοινοποίηση: Γραφείο κ. Περιφερειάρχη κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες κ. Εκτελεστικό Γραμματέα κ. κ. Γενικοί Διευθυντές Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): «Δημιουργία Ιστοσελίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 1. Η ανατιθέμενη εργασία αποσκοπεί στην σχεδίαση και υλοποίηση μιας πλατφόρμας για τις ανάγκες της Περιφέρειας, με σκοπό να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σημείο ενημέρωσης, αναφοράς, επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας και συμμετοχικής διακυβέρνησης για το σύνολο της περιφέρειας και των άμεσα ενδιαφερόμενων. 2. Εκτός από τις βασικές υποδομές και λειτουργικότητες που απαραίτητα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε σύγχρονο web site, θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικευμένες λειτουργίες που απαιτούνται σε ένα τέτοιο σύστημα, όπως είναι δημοσίευση και σχολιασμός σε ανοικτή διαβούλευση των έργων της Περιφέρειας, δυνατότητα φιλοξενίας ηλεκτρονικών αιτήσεων, αλλά και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων ανά τομέα και περιοχή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης θεμάτων προς επίλυση από τους πολίτες και παρακολούθηση και ενημέρωση της εξέλιξής τους. 3. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς ανάγκες ενημέρωσης του περιεχομένου του, ο ιστότοπος θα πρέπει να περιλαμβάνει την υλοποίηση κατάλληλων διαχειριστικών εφαρμογών, όπου θα δίνεται η ευκαιρία μέσα από ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο ελέγχων και διαβαθμίσεων στους κατάλληλους συνεργάτες να εισάγουν, να ελέγχουν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής. 4. Επί πλέον η σχεδίαση και η δυναμική των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επέκτασης της πλατφόρμας στο μέλλον, με επιπλέον λειτουργίες και ενότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του κέντρου. 5. Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί βασισμένο στις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές του Internet, από ομάδες έμπειρες στη σχεδίαση, την τεχνική υλοποίηση αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών web στρατηγικής, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχημένη εκτέλεση του έργου. 6. Η πλατφόρμα που θα προταθεί θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση μια συνολική στρατηγική, που θα επικεντρώνεται στους εξής κύριους στόχους: Λειτουργικό design. Πρόκειται για το σχεδιασμό του περιεχομένου με στόχο να υποστηρίζει τις ανάγκες και λειτουργίες του 3

4 τελικού χρήστη. Κάποιες από αυτές είναι η αναζήτηση ή "ανακάλυψη" (discovery) περιεχομένου από το χρήστη, η αρχιτεκτονική του περιεχομένου (information architecture), και ο σχεδιασμός της αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Επικοινωνιακό design. Πρόκειται για το σχεδιασμό του interface design, visual design, και της στρατηγικής για το περιεχόμενο και την κατανομή του. Ανάδειξη των άλλων υπηρεσιών και web properties που θα δημιουργηθούν περιφερειακά του web site τώρα και στο μέλλον (π.χ. Blog, iphone application, Facebook page, YouTube page, Widgets κλπ). 7. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας θα πρέπει να ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα αισθητικής, αλλά και τη γενικότερες ανάγκες ενός τέτοιου έργου με λιτές γραμμές και καθαρό περιβάλλον ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάδειξη του περιεχομένου του. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ευχρηστία και την οργανωμένη δομή, κάτι το οποίο θα βοηθά τους επισκέπτες στην εύρεση του περιεχομένου που τους ενδιαφέρει γρήγορα και εύκολα. 8. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στελεχών της περιφέρειας στη διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει πλήρης ανεξαρτητοποίηση των ομάδων διαχείρισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την Οικονομική Προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν και Τεχνική Περιγραφή της προτεινόμενης από αυτούς λύσης, η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά στην κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Ευάγγελος Καρπέτας 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): «Δημιουργία Ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Άρθρο 1: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 η / 9 / 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία, 3 ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα επαναληφθεί στις 22 / 9 / 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00, με τους ίδιους όρους. Άρθρο 2: Σύστημα διαγωνισμού Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος, μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές, με κατ αποκοπήν τίμημα, μη δυνάμενο να υπερβαίνει το ποσόν των ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία. Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/95 (άρθρο 83, παρ. 1, εδ. 2) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους». Άρθρο 3: Κριτήρια για την ανάθεση της υπηρεσίας Η ανάθεση της υπηρεσίας γίνεται υποχρεωτικά στον διαγωνιζόμενο που προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και εφόσον η προτεινόμενη από αυτόν λύση ανταποκρίνεται στα Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά, που περιγράφονται στο σχετικό τεύχος. Άρθρο 4: Προθεσμία εκτελέσεως της εργασίας Η ολική προθεσμία εκτελέσεως της εργασίας ορίζεται σε σαράντα ημέρες (40 ημέρες), από την ημέρα που θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 5

6 Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν σχετική δραστηριότητα. Άρθρο 6: Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από την Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρμόδια: κα Κομνηνού Ελένη, Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία [3 ος όροφος], αριθμ. τηλ , αριθμ. FAX : ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Είναι επίσης δυνατή η αποστολή των τευχών αυτών από την αναθέτουσα αρχή, στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι, επιβαρυνόμενοι οι ίδιοι τα έξοδα αποστολής. Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα τεύχη με την ταχύτερη δυνατή μέθοδο, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το έγκαιρο της άφιξης των τευχών στον ενδιαφερόμενο. Σημειώνεται ότι, σε κάθε δικαιούμενο να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, θα χορηγηθεί μία μόνο πλήρης σειρά τευχών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διαγωνισμού παρέχονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό. Άρθρο 7: Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι Α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία: α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας ii. δεν τελούν σε πτώχευση ή εκκαθάριση, ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά περίπτωση γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Προσφορά η οποία δεν θα συνοδεύεται με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6

7 Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με τους όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Άρθρο 8: Εγγυήσεις α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ομολόγου Δημοσίου για ποσό Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να απευθύνονται προς τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα έχουν ισχύ ως εξής: i. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό τουλάχιστον για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή και την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου. Εγγυητικές επιστολές που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω είναι απαράδεκτες. 7

8 Άρθρο 9: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών - Αντιπροσφορές 1. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται ενώπιον Επιτροπής, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, σε δύο σφραγισμένους φακέλους, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). γ. Ο τίτλος της εργασίας (υπηρεσίας) δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7, παρ. Α, καθώς και ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο (μέσα στον κυρίως φάκελο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της προτεινόμενης λύσης, η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά στην κάλυψη των χαρακτηριστικών που περιγράφονται στο τεύχος «ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ». 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 3. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία: α) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και, στη συνέχεια, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς μονογράφεται και αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. Δικαίωμα γνωστοποίησης των οικονομικών προσφορών και παρουσίας κατά την αποσφράγιση έχουν μόνο όσοι εκ των συμμετεχόντων ΔΕΝ απορρίφθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια αξιολόγησης. β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται δεκτές. 5. Προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς, κατά την κρίση της Επιτροπής, απορρίπτονται. Προσφορές από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. 7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση της εργασίας. 8

9 8. Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις, που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10: Ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής ενδιαφερομένου σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α) Κατά των όρων του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα, που διενεργεί τον διαγωνισμό και δύναται να επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής μειοδότη σ αυτόν, ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής μειοδότη σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με φροντίδα τους. Άρθρο 11: Έγκριση - Ακύρωση Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού. Άρθρο 12: Υπογραφή συμβάσεως - Κυρώσεις Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο), αυτός υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών: α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 9

10 β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Ανάθεση της εργασίας σε βάρος του, είτε στους επόμενους κατά σειράν μειοδότες, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού. γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή της διαφοράς που θα προκύψει. δ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από τις αντίστοιχους διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα. Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του αναδόχου είναι άσχετες με την κατ αυτού ποινική δίωξη, εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημιά που υπέστη η υπηρεσία από τον ανάδοχο, η κάθε αξίωσή της κατά αυτού, θα κρατούνται απ ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνονται σαν Έσοδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Γενικά, σε κάθε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες νόμιμες διατάξεις. Άρθρο 13: Χρονικό διάστημα για το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του Ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται με την προσφορά του για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επιδόσεώς της (ημερομηνία δημοπρατήσεως). Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Υπηρεσίας για τυχόν διακοπή της σύμβασης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της ολικής ή μερικής κατακύρωσης, της επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού. Άρθρο 14: Παράδοση παραλαβή της εργασίας Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί αρμοδίως. Η επιτροπή παραλαβής αποφασίζει για την παραλαβή ή την απόρριψη της εργασίας και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει την εργασία, αναφέρεται στο σχετικό πρωτόκολλο η παρέκκλιση που παρουσιάζει από τους συμβατικούς όρους και τους λόγους απόρριψης. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να επαναλάβει την αντίστοιχη εργασία. Το πρακτικό για την απόρριψη θα υπογράφεται και από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του, στο οποίο θα διατυπώνει επίσης τις αντιρρήσεις του, αν υπάρχουν, επί των οποίων η επιτροπή παραλαβής πρέπει να διατυπώσει τις αντιπαρατηρήσεις της. Εάν δεν 10

11 διατυπωθούν από την επιτροπή παραλαβής αντιπαρατηρήσεις, για τις παρατηρήσεις του αναδόχου, το γεγονός αυτό μαρτυρεί την αλήθεια των παρατηρήσεων του αναδόχου. Άρθρο 15: Χρηματοδότηση πληρωμές, φόροι, δασμοί Η εργασία (παροχή υπηρεσίας) χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους (ο Φ. Π. Α. αποδίδεται στο δημόσιο). Το ποσόν που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή της εργασίας θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την παραλαβή της εργασίας, με την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. β) Τιμολογίου, που να αναγράφει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» γ) Εξοφλητικής απόδειξης, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη. Επισημαίνεται ότι οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και ότι ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Ευάγγελος Καρπέτας 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): «Δημιουργία Ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Ο υπογραφόμενος..., Για την υλοποίηση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογιζομένης δαπάνης , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη, Π ρ ο σ φ έ ρ ω κατ αποκοπήν τίμημα: Εργασία (αριθμητικώς) :.. Φ.Π.Α. (23 %) :.. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (αριθμητικώς): Ο Προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα) 12

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα