HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς"

Transcript

1 HP Notebook PC Εγχειρίδιο Αναφοράς

2 Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει καµία εγγύηση αναφορικά µε αυτότοεγχειρίδιο, συµπεριλαµβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισµό, τις έµµεσες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Η Hewlett-Packard Co. δεν θα θεωρείται υπαίτια για οποιαδήποτε σφάλµατα ή για τυχαίες ή επακόλουθες ζηµίες αναφορικά µε τηνπαροχή, τηνεκτέλεσηήτηχρήσηαυτού του εγχειριδίου ή των παραδειγµάτων που περιέχονται σε αυτό. Συναλλαγές καταναλωτών στην Αυστραλία και το Ηνωµένο Βασίλειο: Οι ως άνω δηλώσεις και περιορισµοί δεν θα εφαρµόζονται στις συναλλαγές καταναλωτών στην Αυστραλία και το Ηνωµένο Βασίλειο και δεν θα έχουν συνέπειες στα συνταγµατικά δικαιώµατα του Καταναλωτή. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Hewlett-Packard Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ηπροσαρµογή, ήηµετάφραση αυτού του εγχειριδίου, χωρίς προηγούµενηέγγραφηάδειααπότηhewlett-packard, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται σύµφωνα µε τηνοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα προγράµµατα που ελέγχουν το προϊόν είναι πνευµατικά κατοχυρωµένα και µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται επίσης η αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή, ήηµετάφραση αυτών των προγραµµάτων χωρίς την προηγούµενηέγγραφηάδειααπότη Hewlett-Packard. Τµήµατα από τα προγράµµατα που ελέγχουν το προϊόν µπορεί επίσης να είναι πνευµατικά κατοχυρωµένα από τις εταιρίες Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation και Adobe Systems Incorporated. είτε τα ξεχωριστά προγράµµατα για πρόσθετες σηµειώσεις για τα πνευµατικά δικαιώµατα. Αυτό το προϊόν ενσωµατώνει πνευµατικά κατοχυρωµένη τεχνολογία που προστατεύεται µε απαιτήσειςσχετικάµε τιςµεθόδους ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ και άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που κατέχει η Macrovision Corporation καιάλλοικάτοχοι δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας µε προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλη χρήση µε περιορισµένη θέαση εκτός εάν έχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η αντίστροφη τεχνολογία και η αποσυναρµολόγηση. Τα σήµατα Microsoft, MS-DOS, και Windows είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation. Τα σήµατα Pentium και Intel Inside είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα στις ΗΠΑ και τα Celeron και SpeedStep είναι εµπορικά σήµατα στις ΗΠΑ της Intel Corporation. Τα Adobe και Acrobat είναι εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR 97330, USA. 2 Εγχειρίδιο Αναφοράς

3 Σηµαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιµοποιείτε µόνο καλώδιο τηλεπικοινωνιών No. 26 AWG ή µεγαλύτερο για να συνδέσετε ένα µόντεµ στην υποδοχή τηλεφώνου του τοίχου. Στην Αυστραλία, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεµένος µετο ίκτυοτηλεπικοινωνιώνµέσω σειριακού καλωδίου το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Τεχνικού Προτύπου TS008 του ACA. Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας µε τηλεφωνικήσύνδεση, πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά προληπτικά µέτρα ασφαλείας για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυµατισµού: Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν µε τηλεφωνικήσύνδεσηκοντάσενερό(για παράδειγµα, σε µπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή σε υπόγειο µε νερά). Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης (διαφορετικής από την ασύρµατη σύνδεση) κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής «καταιγίδας». Μπορεί να υπάρχει µικρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό. Μη χρησιµοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση οποιουδήποτε τύπου για να αναφέρετε διαρροή αερίου κοντά στη διαρροή. Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις µπαταρίες που υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να εκραγούν. Κοιτάξτε τους τοπικούς κωδικούς για πιθανές οδηγίες απόρριψης. Συµφωνητικό Αδείας Λογισµικού HP Ο φορητός υπολογιστής HP περιέχει προγράµµατα λογισµικού ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α ΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Α ΕΙΑΣ. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΑΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Α ΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΑΣ ΙΣΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΣΚΕΤΕΣ, Ή ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Α ΕΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΕΆΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α ΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ HP ΘΑ ΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ Εγχειρίδιο Αναφοράς 3

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ HP Η ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ONLINE. Το λογισµικό Λειτουργικού Συστήµατος από τη Microsoft σας χορηγεί άδεια χρήσης σύµφωνα µε τοσυµφωνητικό Αδείας της Microsoft που περιέχεται στην τεκµηρίωση της Microsoft ήεµφανίζεται στην οθόνη σας όταν ξεκινούν τα Microsoft Software Products. Για υπολογιστές που παρέχονται µε λειτουργικό σύστηµατηςmicrosoft: Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή και αποδέχεστε το συµφωνητικό αδείας τελικού χρήστη της Microsoft («EULA»), τα δικαιώµατα αδείας ισχύουν µόνο εάν περιέχεται µε τον υπολογιστή ένδειξη πιστοποιητικού γνησιότητας («COA») που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σύστηµα της Microsoft. ΗένδειξηCOA συνήθως µπορεί να βρεθεί στο κάτω µέρος του υπολογιστή. Εάν η ένδειξη COA δεν ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σύστηµατης Microsoft ήεάνδενυπάρχει, επικοινωνήστε µε τονµεταπωλητή της HP για λεπτοµέρειες. Άλλο λογισµικό και λειτουργικά προγράµµατα της HP καλύπτονται από την κατάλληλη άδεια πώλησης. Οι ακόλουθοι Όροι Αδείας διέπουν τη χρήση του Λογισµικού: ΧΡΗΣΗ. ΟΠελάτηςµπορεί να χρησιµοποιεί το λογισµικό σε οποιοδήποτε προϊόν υπολογιστή της HP. ΟΠελάτηςδενµπορεί να δικτυώσει το λογισµικό η διαφορετικά να το χρησιµοποιεί σε περισσότερα από ένα προϊόντα υπολογιστών της HP. ΟΠελάτηςδεν µπορεί να αποσυναρµολογήσει ή να αποκωδικοποιήσει το λογισµικό εκτός εάν έχει εξουσιοδότηση από το νόµο. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ. ΟΠελάτηςµπορεί να δηµιουργεί αντίγραφα ή προσαρµογές στο λογισµικό (α) για λόγους αρχειοθέτησης ή (β) ότανηαντιγραφήήη προσαρµογή θεωρείται απαραίτητο βήµα της χρήσης του λογισµικού σε ένα προϊόν υπολογιστή της HP εφόσον τα αντίγραφα και οι προσαρµογές δεν χρησιµοποιούνται µε άλλο τρόπο. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί ότι αυτός/αυτή δεν έχει οποιοδήποτε τίτλο κυριότητας στο λογισµικό, διαφορετικό από την κατοχή των φυσικών µέσων. ΟΠελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι το Λογισµικό είναι κατοχυρωµένο και προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι το λογισµικό µπορείναέχειαναπτυχθείαπόέναντρίτοπροµηθευτή λογισµικού, που αναφέρεται στις ειδοποιήσεις πνευµατικής ιδιοκτησίας που περιλαµβάνονται µε το λογισµικό, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση να καταστήσει υπεύθυνο τον Πελάτη για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή για παραβίαση αυτού του Συµφωνητικού. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CD-ROM ή DVD. Εάν ο υπολογιστής σας HP παραδίδεται µε ένα προϊόν recovery CD-ROM ή DVD: (i)το προϊόν CD-ROM ανάκτησης και/ήτο βοηθητικό πρόγραµµα υποστήριξης (Support Utility) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την ανάκτηση του σκληρού δίσκου του συστήµατος υπολογιστή της HP στο οποίο έχει δοθεί αρχικά το CD-ROM ανάκτησης ή το DVD. (ii) Η χρήση οποιουδήποτε λογισµικού λειτουργικού συστήµατος από τη Microsoft που περιέχεται σε οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν CD-ROM ανάκτησης, θα διέπεται από το Συµφωνητικό Αδείας της Microsoft. 4 Εγχειρίδιο Αναφοράς

5 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΟΠελάτηςµπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα στο λογισµικό σε έναν τρίτο µόνο σαν µέρος της µεταφοράς όλων των δικαιωµάτων και µόνοεάνοπελάτηςλάβειτοπροηγούµενο συµφωνητικό του τρίτου να δεσµευτεί από τους όρους αυτού του Συµφωνητικού Αδείας. Σε περίπτωση µεταβίβασης, οπελάτηςσυµφωνεί ότι τα δικαιώµατα του στο λογισµικό τερµατίζονται και ότι αυτός/αυτή θα καταστρέψει τα αντίγραφα και τις προσαρµογές ή θα τα παραδώσει στον τρίτο. ΥΠΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ. ΟΠελάτηςδενµπορεί να µισθώσει, να υπεκχωρήσει το λογισµικό ή να διανείµει αντίγραφα και προσαρµογές του λογισµικού στο κοινό σε φυσικά µέσα ή µέσω τηλεπικοινωνιών χωρίς την προηγούµενηέγγραφησυναίνεσητης Hewlett-Packard. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Η Hewlett-Packard µπορεί να καταγγείλει την άδεια λογισµικού για µη συµµόρφωση µε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, εφόσον η Hewlett-Packard έχει ζητήσει από τον Πελάτη να προβεί σε επανόρθωση και ο Πελάτης δεν προέβη σε αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την εν λόγω ειδοποίηση. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί ότι το λογισµικό δεν περιλαµβάνει ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις οι οποίες µπορεί να είναι διαθέσιµες από την Hewlett-Packard σύµφωνα µε ξεχωριστόσυµφωνητικό υποστήριξης. ΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. ΟΠελάτηςσυµφωνεί να µην εξάγει ή να επανεξάγει το λογισµικό ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή προσαρµογή αυτού σε παραβίαση των κανονισµών του U.S. Export Administration ή άλλου ισχύοντα κανονισµού. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. Ηχρήση, η αναπαραγωγήήηγνωστοποίησηυπόκειταιστουςπρότυπουςεµπορικούς όρους αδείας της HP και για τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες non-dod τηςκυβέρνησηςτωνηπα, οι περιορισµοί που αναφέρονται στο FAR (c)(1-2) (Ιούνιος 1987) Hewlett- Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος Επιπλέον ο πελάτης συµφωνεί ότι το λογισµικό παρέχεται και χορηγείται η άδεια χρήσης του ως «Εµπορικό λογισµικό» όπως ορίζεται στο DFARS (Ιούνιος 1995) ήως «εµπορικό είδος» όπως ορίζεται στο FAR 2.101(a), ήως «Απαγορευµένο λογισµικό υπολογιστή» όπως ορίζεται στο FAR (ήκάθε ισοδύναµο κανονισµό υπηρεσίας ή ρήτρα σύµβασης), όποιο από τα δύο κι αν ισχύει. Ο πελάτης συµφωνεί ότι διαθέτει µόνο εκείνα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από το εν λόγω λογισµικό από την ισχύουσα ρήτρα FAR ή DFARS ή από το πρότυπο συµφωνητικό αδείας λογισµικού της HP για το σχετικό προϊόν. Κανόνες Υποστήριξης για Πακέτο Υπηρεσιών Λειτουργικών Συστηµάτων Microsoft. Η HP παρέχει υποστήριξη τελικού χρήστη για υπολογιστές της HP που χρησιµοποιούν τα λειτουργικά συστήµατα της Microsoft, συµπεριλαµβάνοντας τα τελευταία πακέτα υπηρεσιών της. Αυτήηυποστήριξηθαείναιδιαθέσιµηγια30 ηµέρες έπειτα από την έκδοση του πακέτου υπηρεσιών από τη Microsoft. Ιστορικό Έκδοσης Έκδοση 1 (KD)...Μάιος 2002 Αυτό το εγχειρίδιο είναι τυπωµένο σε ανακυκλωµένο χαρτί. Εγχειρίδιο Αναφοράς 5

6

7 Περιεχόµενα Ξεκινώντας µε τοφορητόυπολογιστήτηςhp...11 Καταγραφή...12 Τι περιέχει η συσκευασία;...12 Για να αγοράσετε πρόσθετο εξοπλισµό...12 Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες...13 Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή...14 Μπροστινή όψη...14 Πίσω όψη...15 Κάτω όψη...16 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...17 Εγκατάσταση του υπολογιστή...19 Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας...20 Βήµα 2: Σύνδεση τροφοδοτικού...21 Βήµα 3: Σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής...22 Βήµα 4: Άνοιγµα του υπολογιστή...23 Βήµα 5: Εγκατάσταση των Windows...24 Βήµα 6: ήλωση του υπολογιστή...24 Σύνδεση στο Internet...25 Επόµενο βήµα...25 Βασική Λειτουργία...27 Θέση του Υπολογιστή σε Λειτουργία...28 Άνοιγµακαικλείσιµο του υπολογιστή...29 Επαναφορά του υπολογιστή...30 Αλλαγή συσκευής εκκίνησης...31 Γιαναχρησιµοποιήσετε το touch pad...32 Χρήση των κουµπιών άµεσης λειτουργίας Fn...34 Χρήση των κουµπιών One-Touch...35 Χρήση κουµπιών Windows και Εφαρµογών...36 Γιαναχρησιµοποιήσετε το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο...37 Χρήση κουµπιού Alt GR...37 Ρύθµιση οθόνης...38 Ρύθµιση έντασης...39 Αλλαγή ρυθµίσεων υπολογιστή για παρουσίαση...40 Χρήση CD ή DVD...41 Τοποθέτηση ή αφαίρεση CD ή DVD...41 Αναπαραγωγή ταινιών DVD...42 ηµιουργία ή αντιγραφή CD...43 Ασφάλιση του Υπολογιστή...44 Ορισµός κωδικού προστασίας...44 Κλείδωµα του υπολογιστή...45 Σύνδεση καλωδίου ασφαλείας...45 Εγχειρίδιο Αναφοράς 7

8 Προστασία από ιούς...46 Εργασία µε Άνεσηµε έναnotebook PC...47 Φροντίδα του Υπολογιστή...49 Προστασία του σκληρού δίσκου...49 Συντήρηση του υπολογιστή...49 Προστασία δεδοµένων...50 Επέκταση της διάρκειας ζωής της οθόνης...50 Καθαρισµός του υπολογιστή...51 Μπαταρίες και ιαχείριση Ενέργειας...53 ιαχείριση Κατανάλωσης Ενέργειας...54 Αυτόµατη διαχείριση ενέργειας από τον υπολογιστή...55 Χειροκίνητη διαχείριση ισχύος...57 Χρήση της Ενέργειας της Μπαταρίας...58 Έλεγχος της κατάστασης της µπαταρίας...58 Αντίδραση στην προειδοποίηση για χαµηλά επίπεδα µπαταρίας...59 Επαναφόρτιση της µπαταρίας...59 Βέλτιστη αξιοποίηση των µπαταριών...60 Συνδέσεις Μόντεµ και ικτύου...63 Χρήση του Μόντεµ...64 Σύνδεση του µόντεµ...65 Σύνδεση στο Internet...66 Κατάργηση σύνδεσης από το Internet...67 Κλήση σε δίκτυο...68 Αλλαγή ρυθµίσεων µόντεµ...68 Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου...69 Αποστολή και λήψη φαξ (Windows XP)...70 Αποστολή και λήψη φαξ (Windows 2000)...71 Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN...73 Για να συνδεθείτε σε τοπικό δίκτυο LAN...73 Ασύρµατες Συνδέσεις...74 Προετοιµασία για τις συνδέσεις (Windows XP)...74 Προετοιµασία για συνδέσεις (Windows 2000)...76 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ασύρµατης επικοινωνίας...78 Πρόσθετες Συσκευές...81 Σύνδεση Καρτών PC...82 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας PC...82 Σύνδεση Εξωτερικών Συσκευών...84 Καθορισµός συνδέσεων εξωτερικών συσκευών...84 Σύνδεση εκτυπωτή ή άλλης παράλληλης συσκευής...86 Σύνδεση εξωτερικού πληκτρολογίου ή ποντικιού...86 Σύνδεση συσκευής USB...86 Σύνδεση συσκευής ήχου Εγχειρίδιο Αναφοράς

9 Χρήση εξωτερικής οθόνης...88 Χρήση τηλεόρασης ως οθόνης...91 Σύνδεση συσκευής IEEE Σύνδεση σειριακής συσκευής...92 Σύνδεση συσκευής υπέρυθρων...93 Χρήση του πολλαπλασιαστή θυρών...94 Εγκατάσταση Πρόσθετης Μνήµης RAM...97 Εγκατάσταση µονάδας επέκτασης µνήµης RAM...97 Αφαίρεση εξαρτήµατος επέκτασης µνήµης RAM...98 Αντικατάσταση Μονάδας Σκληρού ίσκου Για να αντικαταστήσετε τη µονάδα σκληρού δίσκου Αντικατάσταση της βάσης του σκληρού δίσκου Προετοιµασία νέου σκληρού δίσκου Επίλυση Προβληµάτων και Συντήρηση Επίλυση Προβληµάτων του Υπολογιστή Προβλήµατα Ήχου Προβλήµατα CD και DVD Προβλήµατα Οθόνης Προβλήµατα Σκληρού ίσκου Προβλήµατα Θερµότητας Προβλήµατα Υπέρυθρων Προβλήµατα µε το Πληκτρολόγιο και τις Συσκευές Κατάδειξης Προβλήµατα LAN Προβλήµατα Μνήµης Προβλήµατα µε τομόντεµ Προβλήµατα µε τιςκάρτεςpc (PCMCIA) Προβλήµατα Απόδοσης Προβλήµατα Πολλαπλασιαστή Θυρών Προβλήµατα Ενέργειας και Μπαταρίας Προβλήµατα Εκτύπωσης Προβλήµατα µε τηνπαράλληλη, τη Σειριακή και τη Σύνδεση USB Προβλήµατα Εκκίνησης Προβλήµατα Ασύρµατης Επικοινωνίας Έλεγχος του Εξοπλισµού Για να εκτελέσετε το διαγνωστικό έλεγχο e-diagtools ιαµόρφωση του υπολογιστή Γιαναεκτελέσετετοβοηθητικόπρόγραµµα BIOS Setup Εγκατάσταση του TopTools Επανεγκατάσταση και Αναβάθµιση Λογισµικού Ανάκτηση των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων του σκληρού δίσκου ηµιουργία δίσκου εκκίνησης (Windows 2000) Αντικατάσταση κατεστραµµένου Recovery CD ή DVD Αναβάθµιση του BIOS Αναβάθµιση προγραµµάτων οδήγησης των Windows Εγχειρίδιο Αναφοράς 9

10 Υπηρεσίες και Υποστήριξη HP Λήψη Βοήθειας για τον Υπολογιστή Λήψη βοήθειας από το Web Γιαναεπικοινωνήσετεµε τηνυποστήριξητηςhp ή για επισκευή Λήψη βοήθειας επισκευής Προετοιµασία του υπολογιστή για µεταφορά ήλωση Περιορισµένης Ευθύνης της Hewlett-Packard Πληροφορίες Αναφοράς Προδιαγραφές Εξοπλισµού Πληροφορίες Αναφοράς Μόντεµ Αναφορά Μόντεµ (Conexant) Πληροφορίες Ασφαλείας Καλώδια τροφοδοσίας Εργονοµία Ασφάλεια µπαταρίας Ασφάλεια Laser Ασφάλεια LED Ασφάλεια Υδράργυρου Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων Πληροφορίες Κανονισµών Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνείς Ευρετήριο Εγχειρίδιο Αναφοράς

11 Ξεκινώντας µε τοφορητόυπολογιστήτηςhp Εγχειρίδιο Αναφοράς 11

12 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Καταγραφή Καταγραφή Συγχαρητήρια! Ο φορητός σας υπολογιστής HP θεωρείται νέο πρότυπο στους προσωπικούς υπολογιστές. Παρόλο που είναι συµπαγήςκαιεύκολοςστηµεταφορά, ο φορητός υπολογιστής σας κατασκευάζεται µε την ποιότητα και µε προσοχή στη λεπτοµέρεια που αποτελούν τη σφραγίδα της Hewlett-Packard. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει πώς να εγκαθιστάτε και να χειρίζεστε το φορητό υπολογιστή σας, καθώς επίσης και τι να κάνετε εάν αντιµετωπίσετε πρόβληµα. Τι περιέχει η συσκευασία; HP Notebook PC. Μπαταρία (εγκατεστηµένη). Τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλλάδιο Γρήγορο Ξεκίνηµα. Εγχειρίδιο Χρήσης. Recovery CD ή DVD, για επαναφορά των Windows και όλου του λογισµικού που περιλαµβάνεται µε τον υπολογιστή. Εγχειρίδιο Microsoft Windows. Επιπλέον, το HP notebook περιλαµβάνει προ-εγκατεστηµένο λογισµικό. (Το ακριβές λογισµικό που έχει εγκατασταθεί εξαρτάται από το συγκεκριµένο µοντέλο του υπολογιστή notebook.) Γιανααγοράσετεπρόσθετοεξοπλισµό Μπορείτε να αγοράστε πρόσθετο εξοπλισµό γιατονυπολογιστήσαςonline! Για τον τελευταίοπρόσθετοεξοπλισµό και επιλογές, επισκεφθείτε την τοποθεσία web HP Notebook στη διεύθυνση (www.hp.com/notebooks). Τελευταία η HP παρέχει πρόσθετο εξοπλισµό, όπως ο ακόλουθος: Τροφοδοτικό AC. 12 Εγχειρίδιο Αναφοράς

13 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Καταγραφή Εξάρτηµα µονάδας αντικατάστασης σκληρού δίσκου. Εξαρτήµατα RAM για επέκταση µνήµης. Μπαταρία. Πολλαπλασιαστής θυρών. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει άλλες πηγές πληροφορίας σχετικά µε τον υπολογιστή σας και σχετικά προϊόντα. Πηγή Εγχειρίδιο Χρήσης Online Εγχειρίδιο Αναφοράς Online Σηµειώσεις HP Εγχειρίδιο Microsoft Windows Τοποθεσία web HP Notebook τοποθεσία web υποστήριξης HP Business Εγχειρίδιο Εταιρικής Αξιολόγησης Περιγραφή και θέση Το έντυπο αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζει τον υπολογιστή σας. Περιέχει επίσης οδηγίες εγκατάστασης, βασικές οδηγίες λειτουργίας, πληροφορίες για την επίλυση προβληµάτων και πληροφορίες εγγύησης. Το Εγχειρίδιο Αναφοράς περιέχεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και παρέχει πλήρη πηγή για τη λειτουργία και τη συντήρηση του υπολογιστή. είτε στο online HP Library, (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη HP), στο Recovery CD ή DVD στο \hp\library. Για τα Windows XP, το HP Library βρίσκεται στο Help and Support Center. Για πληροφορίες που διατίθενται µετά από την ολοκλήρωση των εγχειριδίων, δείτε το HP Notes στο online HP Library, ήστοrecovery CD ή DVD στο \hp\library. Αυτό παρέχεται µε τον υπολογιστή σας και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της έκδοσης των Microsoft Windows που παρέχονται µε τον υπολογιστή σας. (Ευρωπαϊκό αντίγραφο). Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, δείτε το Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση εναλλακτικών λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και µε τον τρόπο διαµόρφωσης του notebook σε επιχειρησιακό, δικτυακό περιβάλλον. Βρίσκεται στην τοποθεσία web υποστήριξης HP Business. Εγχειρίδιο Αναφοράς 13

14 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Μπροστινή όψη 1. Μοχλός ανοίγµατος/κλεισίµατος. 2. Κουµπιά One-Touch. 3. Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης πληκτρολογίου. 4. Κουµπί λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει τον υπολογιστή. 5. Touch pad, scroll pad, κουµπιά κλικ και κουµπί on-off. 6. Βασικέςφωτεινέςενδείξειςκατάστασης(από αριστερά προς τα δεξιά): λειτουργία τροφοδοσίας, µπαταρία, δραστηριότητα σκληρού δίσκου. 7. Θύρα υπέρυθρων. 8. Κουµπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης ασύρµατης επικοινωνίας και φωτεινή ένδειξη (σε ορισµένα µοντέλα). 9. Μπαταρία. 10. Κουµπί σιγής ήχου, φωτεινή ένδειξη σιγής ήχου και ρυθµιστικό έντασης ήχου. 11. Υποδοχές ήχου (από αριστερά προς τα δεξιά): έξοδος ήχου (ακουστικά), εξωτερικό µικρόφωνο. 12. CD-ROM, DVD, ή άλλη µονάδα. 13. Θύρα universal serial bus (USB). 14 Εγχειρίδιο Αναφοράς

15 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Πίσω όψη 14. Υποδοχή τροφοδοτικού AC. 15. ύο θύρες USB. 16. Θύρα LAN. 17. θύρα πληκτρολογίου PS/2 ή θύρα ποντικιού PS/2 (υποστηρίζει τροφοδοτικό Y). 18. Παράλληλη θύρα (LPT1). Χρησιµοποιήστε αυτή τη θύρα για παράλληλο εκτυπωτή ή άλλη παράλληλη συσκευή. 19. Θύρα εξωτερικής οθόνης. 20. Θύρα S-video. 21. Υποδοχή κλειδαριάς Kensington (σύνδεση ασφαλείας). 22. Θύρα µόντεµ. 23. Θύρα IEEE 1394 (σε επιλεγµένα µοντέλα). 24. Υποδοχή κάρτας PC και CardBus και κουµπιά. 25. Μονάδα δισκέτας (σε επιλεγµένα µοντέλα). Εγχειρίδιο Αναφοράς 15

16 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Κάτω όψη 26. Μονάδα σκληρού δίσκου. 27. Μοχλός µπαταρίας. 28. Κάλυµµα Mini-PCI (δεν υπάρχουν εξαρτήµατα χρήσης στο εσωτερικό). 29. Κάλυµµα RAM. 30. Θύρα βάσης επέκτασης. 31. κουµπί Reset (Επαναφορά). 16 Εγχειρίδιο Αναφοράς

17 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Ο υπολογιστής περιλαµβάνει πολλές φωτεινές ενδείξεις κατάστασης που αναφέρουν την κατάσταση της µπαταρίας και της λειτουργίας, δραστηριότητα µονάδας και λειτουργίες πληκτρολογίου όπως το Caps Lock και το Num Lock. Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις κύριες φωτεινές ενδείξεις κατάστασης στο µπροστινό µέρος του υπολογιστή. 1. Λειτουργία power. On: ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος (ακόµηκαιανηοθόνηείναικλειστή). Αναβοσβήνει: ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναµονής. Off: ο υπολογιστής είναι κλειστός ή σε λειτουργία αδράνειας. 2. ραστηριότητα µονάδας σκληρού δίσκου. On: ο υπολογιστής προσπελαύνει τη µονάδα σκληρού δίσκου. 3. Κατάσταση µπαταρίας. Πράσινο: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. Εγχειρίδιο Αναφοράς 17

18 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Προσδιορισµός των Εξαρτηµάτων του Υπολογιστή Πορτοκαλί: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία φορτίζεται. Αναβοσβήνει: το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεµένο και η µπαταρία παρουσιάζει βλάβη. Off: το τροφοδοτικό AC δεν είναι συνδεδεµένο. Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, που βρίσκονται επάνω από το πληκτρολόγιο, δείχνουν την κατάσταση των πλήκτρων lock του πληκτρολογίου. 1. Caps Lock. Το Caps Lock είναι ενεργό. 2. Num Lock. Το Num Lock είναι ενεργό. (Το Keypad Lock πρέπει να είναι επίσης ενεργοποιηµένο για να χρησιµοποιήσετε το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο.) 3. Keypad Lock. Το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργό (Fn+F8). Το Num Lock πρέπει να είναι ενεργοποιηµένοκαιγιατααριθµητικά πλήκτρα διαφορετικά, το κουµπί ελέγχου του κέρσορα είναι ενεργό (όπως φαίνεται σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο). 18 Εγχειρίδιο Αναφοράς

19 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Εγκατάσταση του υπολογιστή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η ακατάλληλη χρήση των πληκτρολογίων καθώς και άλλων συσκευών εισόδου έχει συνδεθεί µεεργονοµικές βλάβες. Για πληροφορίες σχετικά µε τον περιορισµό της πιθανότητας κινδύνου, δείτε την ενότητα «Εργασία µεάνεση» στην online Βιβλιοθήκη HP, ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web σχετικά µετηνεργονοµία στη διεύθυνση, Για µια περίληψη σχετικά µε την εργασία σε φορητό υπολογιστή, δείτε την ενότητα «Εργασία µεάνεσηµεέναnotebook PC» στη σελίδα 47. Εάν χρησιµοποιείτε το φορητό υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή, ήαντον χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, πρέπει να τον χρησιµοποιείτε µε ένα πληκτρολόγιο πλήρους µεγέθους, οθόνη και ποντίκι. Ο πρόσθετος εξοπλισµός της HP σας παρέχει γρήγορη και εύκολη σύνδεση µε αυτές τις συσκευές. Αυτό µπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο εργονοµικής βλάβης. είτε την ενότητα «Εργασία µεάνεση» στην online Βιβλιοθήκη της HP. Όταν εγκαθιστάτε τον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, θα εγκαταστήσετε και θα φορτίσετε τη µπαταρία, θα συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, θα ανοίξετε τον υπολογιστή και θα τρέξετε το πρόγραµµα εγκατάστασης των Windows. Εγχειρίδιο Αναφοράς 19

20 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 1: Εγκατάσταση της µπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μηνκόβετεήτρυπάτετιςµπαταρίες. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά, καθώς µπορεί να σκάσουν ή να εκραγούν, απελευθερώνοντας επικίνδυνες χηµικές ουσίες. Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται µε σωστό τρόπο. Ο υπολογιστής σας αποστέλλεται µε τηµπαταρία εγκατεστηµένη. Εάν η µπαταρία έχει αφαιρεθεί, εγκαταστήστε τη ως ακολούθως. 1. Γυρίστε τον υπολογιστή από την ανάποδη πλευρά. 2. Εισάγετε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης της µπαταρίαςστηθήκητηςµπαταρίας και σπρώξτε το έως ότου ασφαλίσει. Γιανααφαιρέσετετηµπαταρία 1. Πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία, κάνετε ένα από τα παρακάτω: Κλείστε τον υπολογιστή ή θέστε τον σε κατάσταση αδράνειας, ή Συνδέστε το τροφοδοτικό. 2. Σπρώξτε το µοχλό απελευθέρωσης της µπαταρίας και µετά βγάλτε τη µπαταρία από τη θήκη της. 20 Εγχειρίδιο Αναφοράς

21 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 2: Σύνδεση τροφοδοτικού ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείτε µόνοτοτροφοδοτικόhp AC που περιέχεται µε τον υπολογιστή σας (ή άλλο εγκεκριµένο τροφοδοτικό που πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του υπολογιστή). Εάν το 90W εκτυπώνεται κάτω από την υποδοχή του τροφοδοτικού AC στον υπολογιστή, µη χρησιµοποιείτε τροφοδοτικό 60- ή 75 watt, όπως το HP F1454A ή το F1781A, το F4600, ήτοf4814 και µη χρησιµοποιείτε πρόσθετο εξοπλισµό γιατα τροφοδοτικά DC F1455A και F2297A. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή και µπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας (δείτε την ενότητα «ήλωση Περιορισµένης Ευθύνης της Hewlett-Packard» στη σελίδα 148). Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον υπολογιστή και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC, έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα στον τοίχο. Η µπαταρία του φορητού υπολογιστή αρχίζει να φορτίζεται. Σηµαντικό Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το από τη πρίζα πριν το αποσυνδέσετεαπότοτροφοδοτικόac. Όσο φορτίζεται η µπαταρία, µπορείτε να προχωρήσετε στο βήµα 3. Εγχειρίδιο Αναφοράς 21

22 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 3: Σύνδεση τηλεφωνικής γραµµής Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ενσωµατωµένο µόντεµ, ή, αν προτιµάτε, µπορείτε να το συνδέσετε σε µόντεµ κάρτας PC ήσεεξωτερικόµόντεµ. 1. Ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραµµή είναι αναλογική, µερικές φορές καλείται γραµµή δεδοµένων. ( εν πρέπει να χρησιµοποιήσετε ψηφιακή γραµµή). 2. Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου σε υποδοχή τηλεφώνου. Εάν το βύσµαστο καλώδιο του τηλεφώνου δεν ταιριάζει στη σύνδεση του µόντεµ, µπορεί να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε ένα µετατροπέα. 3. Συνδέστε το άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραµµής σε ενσωµατωµένο µόντεµ. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τηχρήσητουµόντεµ, δείτε την ενότητα «Χρήση του Μόντεµ» στη σελίδα Εγχειρίδιο Αναφοράς

23 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 4: Άνοιγµα του υπολογιστή Πατήστε το κουµπί λειτουργίας power επάνω από την αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Ο υπολογιστής πραγµατοποιεί εκκίνηση και ξεκινούν αυτόµατα τα Windows.. Υπόδειξη Εάν ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται όταν λειτουργεί µε ενέργειααπότηµπαταρία, µπορεί να είναι πεσµένη η µπαταρία. Συνδέσετε το τροφοδοτικό και πατήστε ξανά το κουµπί λειτουργίας. Αφήστε συνδεδεµένοτοτροφοδοτικόac για µία ώρα τουλάχιστον ήγια3-4 ώρες ώστε να φορτιστεί πλήρως η µπαταρία. Εγχειρίδιο Αναφοράς 23

24 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Βήµα 5: Εγκατάσταση των Windows Ο φορητός υπολογιστής σας έχει προεγκατεστηµένα τα Microsoft Windows στο σκληρό δίσκο. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τον υπολογιστή, ξεκινά αυτόµατα το πρόγραµµα «Windows Setup», έτσι ώστε να µπορέσετε να προσαρµόσετε την εγκατάσταση του υπολογιστή στις δικές σας απαιτήσεις. 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράµµατος εγκατάστασης όπως εµφανίζονται στην οθόνη. Εάν το πρόγραµµα σας ζητήσει να καταχωρήσετε τον κωδικό ID του προϊόντος, θα βρείτε αυτό τον κωδικό στην κάτω πλευρά του υπολογιστή. 2. Εάν συνδέσατε το µόντεµ, ελέγξτε τις ρυθµίσεις για τη χώρα ή την περιοχή σας: Windows XP: κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και Άλλος Εξοπλισµός), Phone and Modem Options (Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεµ) και έπειτα κάνετε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) στην καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες Κλήσης). Windows 2000: κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), κάνετε διπλό κλικ στα Phone and Modem Options (Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεµ)και έπειτα κάνετε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) στην καρτέλα Dialing Rules (Κανόνες Κλήσης). Βήµα 6: ήλωση του υπολογιστή Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει τον υπολογιστή σας. Η δήλωση είναι δωρεάν και γρήγορη και εξασφαλίζει ότι θα λαµβάνετε γρηγορότερη και πιο εξειδικευµένη υποστήριξη. Οι πληροφορίες που δίνετε κατά τη δήλωση µας επιτρέπουν να σας παρέχουµεκαλύτεραπροϊόντακαιυπηρεσίες. Με τη δήλωση του υπολογιστή σας γίνονται τα παρακάτω: Καταχωρείτε την κυριότητά σας για τον υπολογιστή στη Hewlett-Packard και σας παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες, την υποστήριξη και τις πληροφορίες. Καταχωρεί την κυριότητά σας στο λειτουργικό σύστηµα Windows XP στη Microsoft. Εάν έχετε Windows 2000, επικοινωνήστε ξεχωριστά µε τηmicrosoft για να δηλώσετε το λειτουργικό σύστηµα. Εάν αποφασίσετε να µην κάνετε δήλωση κατά την εγκατάσταση των Windows, επιλέξετε να εκτυπώνετε τη φόρµα δήλωσης και µετά αποστείλετέ τη µε φαξστηνhp στον αριθµό φαξστηφόρµα. Ή µπορείτε να κάνετε δήλωση καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP δείτε την ενότητα «Γιαναεπικοινωνήσετεµε την υποστήριξη της HP ή για επισκευή» στη σελίδα 142 γιαναβρείτετοναριθµό. 24 Εγχειρίδιο Αναφοράς

25 Ξεκινώντας µε το Φορητό Υπολογιστή της HP Εγκατάσταση του υπολογιστή Σύνδεση στο Internet Εάν είστε συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο LAN ενσύρµατης ή ασύρµατης επικοινωνίας µε πρόσβασηστοinternet ή εάν ο υπολογιστής σας έχει µόντεµ (ενσωµατωµένο, µόντεµ κάρτας PC, ήεξωτερικό), µπορείτε να συνδεθείτε στο Internet. Για λεπτοµέρειες, δείτε την ενότητα «Χρήση του Μόντεµ» στη σελίδα 64, «Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN» στη σελίδα 73, ή την ενότητα «Ασύρµατες Συνδέσεις» στη σελίδα 74. Επόµενο βήµα Εάν δεν είστε εξοικειωµένοι µε τηνέκδοσητωνwindows που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας, κάνετε κλικ στα Start (Έναρξη), Tour Windows XP (Περιήγηση στα Windows XP) ήστοstart (Έναρξη), Help (Βοήθεια) (Windows 2000), ήεπιλέξτετοεγχειρίδιοτωνwindows γιαναανακαλύψετετακαινούρια στοιχεία. είτε το online Εγχειρίδιο Αναφοράς για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τηχρήση και τη συντήρηση του υπολογιστή σας κάνετε κλικ στα Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη), HP Library (βιβλιοθήκη HP) (Windows XP) ήσταstart (Έναρξη), Programs (Προγράµµατα), Hewlett-Packard, Notebook (Φορητός υπολογιστής), HP Library (Βιβλιοθήκη HP) (Windows 2000). Εγχειρίδιο Αναφοράς 25

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-NW

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VGN-NW Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-W n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση... 4 Πώς να μάθετε περισσότερο σχετικά με τον υπολογιστή σας VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 9500. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 9500. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 9500 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 9500 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Ιούλιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 9400/7100. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 9400/7100. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 9400/7100 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 9400/7100 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 01/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Acer Aspire 1670. Οδηγός Χρήστη

Σειρά Acer Aspire 1670. Οδηγός Χρήστη Σειρά Acer Aspire 1670 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004 ικαιώµατα Κατοχυρωµένα. Σειρά Acer Aspire 1670 Series Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Αύγουστος 2004 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 3 Προφυλάξεις ασφαλείας... 3 Προφυλάξεις για την υγεία σας... 3 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και. αντιµετώπισης προβληµάτων... 43

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και. αντιµετώπισης προβληµάτων... 43 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιµετώπισης προβληµάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας... 5 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCW21 n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015. Mini Desktop PC. Εγχειρίδιο χρήστη. E510 Σειρά

GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015. Mini Desktop PC. Εγχειρίδιο χρήστη. E510 Σειρά GK10189 Πρώτη Έκδοση Μάρτιος 2015 Mini Desktop PC Εγχειρίδιο χρήστη E510 Σειρά Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία email, κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510

OFFICEJET 4500. Οδηγός χρήσης A909 G510 OFFICEJET 4500 Οδηγός χρήσης A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2009 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AE1920 Wind Top. PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X)

AE1920 Wind Top. PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X) AE1920 Wind Top PC Όλα σε ένα (AIO) Σύστημα MS-A923 (V1.X) Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας...iii Εμπορικά σήματα...iii Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α...iii

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα