ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ανώτερη εκπαίδευση καθώς και την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου. ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας καθώς και οι προκλήσεις για μια ενιαία Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, καθιστούν την ανώτερη εκπαίδευση απαραίτητο εφόδιο για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και για την κοινωνία γενικότερα. Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) έχει ως στόχο την προώθηση θεμάτων που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες πρόσβασης για εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλους τους πολίτες. Ο ρόλος της ΔΑΑΕ έχει διευρυνθεί ως αποτέλεσμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασισμένη στη γνώση, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η Διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία υπογράφτηκε το 1999 από 29 Ευρωπαίους Υπουργούς αρμόδιους για την Ανώτερη Εκπαίδευση με σκοπό να δημιουργηθεί, μέχρι το 2010, ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης, έχει επίσης συμβάλει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΔΑΑΕ. Κυριότεροι στόχοι της Διαδικασίας της Μπολόνια είναι, αφ ενός η επίτευξη της διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης, με την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), και αφ ετέρου, η κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών καθώς και η διασφάλιση - πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται. Ως συνέχεια των πιο πάνω, τον Απρίλιο του 2009, έγινε στο Βέλγιο η καθιερωμένη Διυπουργική σύνοδος, η οποία αφού αποτίμησε το μέχρι τώρα έργο της Διαδικασίας της Μπολόνια καθόρισε την πορεία για την επόμενη δεκαετία. Στη σύνοδο αυτή οι υπουργοί των 46 χωρών επανέλαβαν την δέσμευση των χωρών τους στη «Διαδικασία της Μπολόνιας» και επισήμαναν τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Στην νέα δεκαετία, μέχρι το 2020, η Ανώτερη Εκπαίδευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας καινοτόμου, ανταγωνίσιμης και υψηλών εκπαιδευτικών προδιαγραφών Ευρώπης. 2. Οι νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης από την παγκοσμιοποίηση και τις γοργά μεταβαλλόμενες τεχνολογίες,

2 καθιστούν την αναγκαιότητα της μεταπήδησης στο «μαθητο-κεντρικό» σύστημα διδασκαλίας, με περισσότερη ευελιξία στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγή εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, την επικέντρωση στην έρευνα, τη δια-βίου μάθηση και στην καινοτομία της σκέψηςγνώσης. 3. Για να επιτευχθεί γρήγορη και διαρκής ανάκαμψη από την οικονομική κρίση χρειάζεται μια δυναμική και ευέλικτη Ευρωπαϊκή ανώτερη εκπαίδευση με επικέντρωση στη καινοτομία, στη βάση της ενσωμάτωσης της έρευνας στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. 4. Την προώθηση της ελκυστικότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ευρώπης στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Η Κύπρος παρέδωσε για την διυπουργική σύνοδο την έκθεση δραστηριοτήτων και επίτευξης στόχων της «Διαδικασίας της Μπολόνιας» κατά τη διετία Στην έκθεση αυτή επισημάνθηκαν τα νέα σημεία στα οποία κατάφερε η Κύπρος να εναρμονιστεί καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. Η Κύπρος έχει δώσει τη δέουσα σημασία στην εναρμόνιση της με τους στόχους της Διαδικασίας της Μπολόνια για ανάγκη δημιουργίας προτύπων προς αξιολόγηση των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, και προς αυτό το σκοπό έχει εγγραφεί ως μέλος σε αρκετούς Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον η Κύπρος έχει κάνει προσπάθειες στον τομέα προώθησης της έρευνας στην Κύπρο τόσο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια όσο και στα κέντρα ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στον πίνακα των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της έρευνας, αλλά έχει σημειώσει μια αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια, χάρη στα προγράμματα στήριξης της καινοτόμου δραστηριότητας και έρευνας που εκπόνησε η Κυβέρνηση. Σημαντικός τομέας δραστηριοποίησης της ΔΑΑΕ είναι τα δημόσια πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΔΑΑΕ σε σχέση με τα ιδρύματα αυτά είναι οι προϋπολογισμοί, η νομοθεσία, οι διεθνείς συνεργασίες, τα θέματα φοιτητών, όπως η φοιτητική χορηγία, η φοιτητική ταυτότητα, η κάρτα νέων, καθώς και άλλα θέματα. Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προσχωρήσασα στη Σύμβαση της Λισσαβόνας, κλήθηκε να συστήσει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το οποίο έχει ως έργο την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ποιότητας λειτουργεί και το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), το οποίο είναι υπεύθυνο για την Αξιολόγηση Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Επιπρόσθετα και με βάση τον Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμο, λειτουργεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων η οποία προωθεί την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση των Ιδιωτικών

3 Πανεπιστημίων. Παράλληλα η ΔΑΑΕ παρέχει διοικητική υποστήριξη τόσο στο ΚΥΣΑΤΣ όσο και στο ΣΕΚΑΠ και την ΕΑΙΠ. Η αναβάθμιση των τριών ΙΣΤΕ σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια διευρύνει σημαντικά το φάσμα δραστηριοτήτων της ΔΑΑΕ, και γενικότερα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ανώτερη εκπαίδευση της Κύπρου. Η ΔΑΑΕ συντόνισε την προώθηση των αιτήσεων για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη διαδικασία αξιολόγησης και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Όσον αφορά στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτές υπόκεινται στην εποπτεία της ΔΑΑΕ για θέματα εγγραφής τους στο Μητρώο του ΥΠΠ, θέματα επιθεώρησης, εγγραφής κλάδων σπουδών (μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), εκπαιδευτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Στα πλαίσια του γενικού προγράμματος δράσης για την υλοποίηση σχεδίου που στοχεύει στην αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών και μετά από διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανατέθηκε στο ΥΠΠ και κατ επέκταση στη ΔΑΑΕ, το ακαδημαϊκό μέρος της εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση θεώρησης άδειας εισόδου σε υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές. Οι εξετάσεις για εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς επίσης και εξετάσεις για προσλήψεις στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα, γίνονται μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η οποία υπάγεται στη ΔΑΑΕ. Σημαντική θεωρείται η συνεισφορά της ΔΑΑΕ στην υποστήριξη του έργου της Υπουργικής Επιτροπής για την επιχορήγηση εδρών Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Παράλληλα η ΔΑΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ανώτερη εκπαίδευση, τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και παγκόσμια, και παρέχει υποστήριξη ή συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα, όπως στη Διαδικασία της Μπολόνια, στη Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning), σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Μονάδες (Erasmus, Tempus, Erasmus Mundus, NARIC, Eurydice, κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο του στόχου για την εγκαθίδρυση της Κύπρου ως διεθνούς εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου με την προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών από το εξωτερικό, η ΔΑΑΕ κατά το έτος 2009 συμμετείχε σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στην Κίνα, Ρωσία και Ινδία. Επιπλέον, η Κύπρος έχει υπογράψει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με άλλες χώρες του εξωτερικού για διάφορα θέματα που αφορούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στις 9 Ιανουαρίου 2009 έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιταλικής Κυβέρνησης και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των δύο χωρών.

4 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη Ρουμανία στις Μαΐου 2009, υπογράφτηκε Συμφωνία σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων των πιο πάνω χωρών. Σε επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην Κίνα τον Ιούνιο του 2009 συζητήθηκαν τρόποι για σύσφιξη των σχέσεων μας και για συνεργασία με τη χώρα αυτή σε θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία της συνάντησης της «Ομάδας Σάλσμπουργκ» που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία στις 29 και 30 Αυγούστου 2009, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου υπέγραψε, εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Αυστριακό Υπουργό Επιστήμης και Έρευνας. Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη διεκπεραίωση κοινών ερευνητικών έργων, την ανταλλαγή ακαδημαϊκών, επιστημονικού δυναμικού, πληροφοριών, υλικού και εκδόσεων, τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και διασκέψεων, όπως και τη διεκπεραίωση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τα πανεπιστήμια των δύο χωρών. Από τις 28 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2009 τρεις εκπρόσωποι της Αιγύπτου ειδικοί σε θέματα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέα Δημητρίου, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και με εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. Στις συναντήσεις αυτές αντηλλάγησαν απόψεις για μέτρα ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αιγύπτιοι εμπειρογνώμονες πραγματοποίησαν επαφές τόσο με εκπρόσωπους των δημόσιων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων όσο και με εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων που εδρεύουν στην Κύπρο, με τους οποίους εισήλθαν σε εποικοδομητικό διάλογο για την πραγματοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αφορούν το ακαδημαϊκό έτος , ο αριθμός των σπουδαστών που φοιτούσαν στα ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ανήλθε στις εκ των οποίων οι προέρχονται τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες. Κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος Κύπριοι φοιτητές παρακολούθησαν προγράμματα σπουδών σε χώρες του εξωτερικού, όπως την Ελλάδα (13.342), το Ηνωμένο Βασίλειο (6.945) και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (519). Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται αναλυτικότερα ο αριθμός των φοιτητών στα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου

5 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί η Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το ακαδημαϊκό έτος Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φοιτητές Ανεπίσημα Στοιχεία Ανεπίσημα Στοιχεία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ) Αστυνομική Ακαδημία Νοσηλευτική Σχολή Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Δασικό Κολέγιο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ) ΣΥΝΟΛΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες μορφωτικές ανάγκες του κυπριακού λαού και για να εκπληρώσει τους κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους στόχους της Δημοκρατίας. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Η επιστημονική έρευνα προωθείται και χρηματοδοτείται σε όλες τις σχολές με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών αναγκών και απαιτήσεων. Ο εμπλουτισμός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και η εναρμόνιση με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά δεδομένα στην εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας για το Πανεπιστήμιο και τη κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση της νομοθεσίας, του προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή του. Η δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης μέχρι το 2010, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια, αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα στόχο ύψιστης σημασίας και το ίδρυμα είναι ήδη ευθυγραμμισμένο, σε σημαντικό βαθμό, με τις πρόνοιες της Μπολόνια. Έχει διακριτούς κύκλους σπουδών (Προπτυχιακό, Μάστερ, Διδακτορικό) και όλα τα προγράμματα εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα

6 Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ εκδίδεται για τους απόφοιτους το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). Τα προαναφερόμενα μέτρα, καθώς και άλλα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί, συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος στο οποίο επιτυγχάνεται η διαφάνεια, διευκολύνεται η κινητικότητα και ενθαρρύνεται η δια βίου μάθηση, η έρευνα και οι διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, ενώ διασφαλίζεται η ποιότητα και η κοινωνική συνοχή. Μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασής του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει υποβάλει στρατηγικό σχεδιασμό σύμφωνα με τον οποίο στοχεύει να αυξήσει τις προσφερόμενες θέσεις κατά 2000, στην περίοδο Η πολιτεία έχει συμφωνήσει και υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αυτή την προσπάθεια. Η ψήφιση της νομοθεσίας το 2008 όσον αφορά στην ίδρυση Ιατρικής Σχολής, η οποία αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές το 2013, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς την επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Για το σκοπό αυτό έχει οριστεί προπαρασκευαστική επιτροπή από διακεκριμένους επιστήμονες η οποία έχει πραγματοποιήσει αριθμό συνόδων. Μέσω των έξι σχολών του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει προγράμματα τόσο σε πτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και απονέμεται ο πρώτος καταληκτικός τίτλος «Πτυχίο» και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι «Μάστερ» και «Διδακτορικό». Οι όροι εισδοχής είναι συναγωνιστικοί και οι φοιτητές του προπτυχιακού επιπέδου γίνονται δεκτοί μετά από επιτυχία στις Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνει η ΔΑΑΕ. Πιο κάτω αναγράφονται οι σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου. α) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών β) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Τμήμα Φυσικής Τμήμα Χημείας Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (προσφέρεται από το Σεπτέμβριο 2008) γ) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας Τμήμα Νομικής δ) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών

7 ε) Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Αρχιτεκτονικής στ) Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Μέσα στις διάφορες Σχολές του Π.Κ λειτουργούν επίσης τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα και σχολεία: Κέντρο Γλωσσών Ωκεανογραφικό Κέντρο Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ , Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.ΚΥ) Ο γοργός ρυθμός με τον οποίο επιτελούνται οι εξελίξεις στον κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό τομέα καθιστούν τη συνεχή επιμόρφωση του πολίτη, μια αναγκαιότητα. Η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, επιτελείται από το θεσμό της «Δια Βίου Μάθησης». Για να καταστεί εφικτός ο θεσμός της «Δια Βίου Μάθησης» αλλά και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο, ιδρύθηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο δέχτηκε τους πρώτους του φοιτητές το Σεπτέμβριο του Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που παρέχει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το ακαδημαϊκό έτος , το Α.Π.ΚΥ. προγράμματα: προσφέρει τα ακόλουθα Πτυχιακό επίπεδο: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Μεταπτυχιακό επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής

8 Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διδακτορικό Επίπεδο: Επιστήμες της Αγωγής Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακά Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Τραπεζική/Χρηματοοικονομική Θεματικές Ενότητες Πτυχιακού Επιπέδου: Αρχές Διοίκησης Θεματικές Ενότητες Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Οργάνωση και Διοίκηση Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ηγεσία και λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ Τραπεζικό Περιβάλλον Τραπεζική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Λογιστική Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ , Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τ.Π.Κ.) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 2003 και δέκτηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του Περιλαμβάνει σε αναβαθμισμένη μορφή τα γνωστικά αντικείμενα των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [Α.Τ.Ι., Νοσηλευτική Σχολή και ΑΞΙΚ (ένα πρόγραμμα)], με σχέδια ανάπτυξης και με άλλες σχολές και τμήματα που πιθανόν να ιδρυθούν, ανάμεσα στα οποία η δημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών. Επιπλέον, το Τ.Π.Κ το 2008 δέκτηκε τους πρώτους του μεταπτυχιακούς φοιτητές αναπτύσσοντας έτσι σταδιακά μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ και διδακτορικού με απώτερο στόχο τη διεθνοποίησή τους και τη δημιουργία συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων βάσει της αγοράς εργασίας και των αναγκών της. Έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν όλες οι Σχολές του με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Υγείας, η οποία λειτουργεί προς το παρόν στη Λευκωσία.

9 Για το ακαδημαϊκό έτος στο Τ.Π.Κ λειτουργούν οι πιο κάτω Σχολές και Τμήματα: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων - Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Τμήμα Νοσηλευτικής Το ΤΠΚ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. Με τον προσανατολισμό του προς την εφαρμοσμένη έρευνα, αποσκοπεί στο να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν. Ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων κατευθύνεται από τους ακόλουθους βασικούς στόχους: α) Υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του. β) Υψηλής ποιότητας έρευνα που θα είναι ικανή να υπερβαίνει γόνιμα τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στη βασική και στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση. γ) Διεπιστημονικό προσανατολισμό τόσο στη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών όσο και στη στελέχωση των Τμημάτων. δ) Συνεργασία με την τοπική βιομηχανία και οικονομία ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Υγείας που λειτουργεί στη Λευκωσία, έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Στην α φάση και για την πρώτη περίοδο λειτουργίας ( ), χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται στη διαδικασία ανακατασκευής υφιστάμενα ιστορικά δημόσια κτήρια που αποκαθίστανται (παλαιό Ταχυδρομείο, παλαιά Δικαστήρια, παλαιό Κτηματολόγιο), και άλλα

10 ιδιωτικά κτήρια, που έχουν ενοικιαστεί στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο Λεμεσού και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Στη β και γ φάση ( ) σχεδιάζεται η ανάπτυξη της καινούργιας πανεπιστημιούπολης στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν το παλαιό Νοσοκομείο, η Α Τεχνική Σχολή, η Γ Αστική Σχολή και η Αστυνομική Διεύθυνση, και ο οποίος έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο θα αναπτυχθεί στην περιοχή που περιλαμβάνεται ανάμεσα στο παλαιό Νοσοκομείο και το Δημαρχείο Λεμεσού. Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των φοιτητών θα ανέλθει σταδιακά στους , με 5-7 Σχολές και Τμήματα. Η όλη ανάπτυξη γίνεται στη βάση Γενικού Σχεδίου (master plan) και καλύπτει όλες τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: Ιστοσελίδα: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Από το 2007 στην Κύπρο λειτουργούν με Αρχική Άδεια Λειτουργίας 3 ιδιωτικά Πανεπιστήμια: (α) FREDERICK UNIVERSITY (β) Ε.U.C. EUROPEAN UNIVERSITY - CYPRUS (γ) Π.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κατά την ίδια περίοδο στο Μητρώο Πανεπιστημίων ήταν εγγεγραμμένο και το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο NEAPOLIS UNIVERSITY - CYPRUS, το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να λειτουργήσει, εάν εξασφαλίσει Αρχική Άδεια Λειτουργίας, το ακαδημαϊκό έτος Τα τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια προσφέρουν πέραν από τα προγράμματα σπουδών που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με τη χορήγηση Αρχικής Άδειας Λειτουργίας, και προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης που εφάρμοσε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στα τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου κατά τον Οκτώβριο του 2009 είναι τα ακόλουθα: FREDERICK UNIVERSITY Έδρα (Λευκωσία) (*) Automotive Engineering (Πτυχίο) (*) Αρχιτεκτονική (Πτυχίο) Business Administration (Πτυχίο) Civil Engineering (Πτυχίο)

11 Computer Engineering (Πτυχίο) Computer Science (Πτυχίο) Electrical Engineering (Πτυχίο) Graphic and Advertising Design (Πτυχίο) Interior Design (Πτυχίο) Journalism (Πτυχίο) Mechanical Engineering (Πτυχίο) (*) Nursing (Πτυχίο) (*) Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) (*) Quantity Surveying (Πτυχίο) Social Work (Πτυχίο) (*) Health Management (Master) (*) Electrical Engineering (Master) (*) Engineering Management (Master) (*) Εκπαίδευση για το Περιβάλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Master) Παράρτημα (Λεμεσός) (*) Accounting and Finance (Πτυχίο) (*) Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) Maritime Studies (Πτυχίο) Προδημοτική και Κατώτερη Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) * Εγκεκριμένο υπό όρους E.U.C. EUROPEAN UNIVERSITY - CYPRUS Έδρα (Λευκωσία) Accounting (Πτυχίο) Banking and Finance (Πτυχίο) Computer Engineering (Πτυχίο) Computer Science (Πτυχίο) (*) Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) Early Childhood Education (Πτυχίο)

12 Economics (Πτυχίο) English Language and Literature (Πτυχίο) European Studies (Πτυχίο) General Business (Πτυχίο) Graphic Design and Advertising (Πτυχίο) Hospitality Management (Πτυχίο) (*) Κοινωνική Εργασία (Πτυχίο) (*) Law (Πτυχίο) Management (Πτυχίο) Management Information Systems (Πτυχίο) Marketing (Πτυχίο) (*) Music (Πτυχίο) (*) Nursing (Πτυχίο) (*) Physiotherapy (Πτυχίο) Public Relations and Advertising (Πτυχίο) Social and Behavioral Sciences (Πτυχίο) Sports Management (Πτυχίο) (*) Psychology (Πτυχίο) (*) Λογοθεραπεία (Πτυχίο) (*) Ειδική Εκπαίδευση (Master) (*) Εκπαιδευτική Ηγεσία (Master) Business Administration (Master) (*) Comparative Literature (Master) * Εγκεκριμένο υπό όρους Π.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Έδρα (Λευκωσία) (*) Accounting (Πτυχίο) (*) Applied Multimedia (Πτυχίο) (*) Architecture (Πτυχίο) Business Administration (Πτυχίο) Communications (Πτυχίο) Computer Engineering (Πτυχίο)

13 Computer Science (Πτυχίο) (*) Dance (Πτυχίο) (*) Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) Electronics Engineering (Πτυχίο) English Language and Literature (Πτυχίο) Graphic Communication (Πτυχίο) Hospitality Management (Πτυχίο) Hotel and Tourism Management (Πτυχίο) Interior Design (Πτυχίο) International Relations & European Studies (Πτυχίο) Law (Πτυχίο) Marketing (Πτυχίο) (*) Management Information Systems (Πτυχίο) (*) Music (Πτυχίο) (*) Nursing (Πτυχίο) Psychology (Πτυχίο) (*) Public Relations, Advertising and Marketing (Πτυχίο) Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο) Sports Management (Πτυχίο) (*) Social Work (Πτυχίο) (*) Human Biology (Πτυχίο) (*) Media and Communication (Master) Business Administration (Master) (*) Επιστήμες Αγωγής (Master) International Relations (Master) * Εγκεκριμένο υπό όρους Τα Ιδιωτικά πανεπιστήμια με τη λειτουργία τους έχουν συμβάλει στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων και στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων προγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Στο παρόν στάδιο, υπάρχουν αιτήσεις από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για έγκριση νέων προγραμμάτων. Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οι δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν κάτω από τα διάφορα υπουργεία στα οποία υπάγονται διοικητικά. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος , οι ακόλουθες δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας

14 εκπαίδευσης δέχτηκαν φοιτητές, κυρίως από την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Αυτές είναι οι ακόλουθες: Δασικό Κολέγιο Κύπρου - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ , Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ , Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ) - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ , Αστυνομική Ακαδημία - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ , Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) Στη Κύπρο λειτουργούν 25 εγγεγραμμένες ΙΣΤΕ και 7 παραρτήματα (μερικών από τις σχολές αυτές), που προσφέρουν προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας επαγγελματικά προγράμματα. Οι σχολές αυτές είναι: 1. ALEXANDER COLLEGE * 2. AMERICANOS COLLEGE 3. CASA COLLEGE* 4. C.D.A COLLEGE 5. COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT 6. CYPRUS COLLEGE 7. CYPRUS COLLEGE OF ART* 8. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT 9. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH IN ASSOCIATION WITH HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH ** 10. FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 11. GLOBAL COLLEGE 12. INTERCOLLEGE 13. KES COLLEGE 14. M.K.C. CITY COLLEGE LARNACA* 15. LENIA COLLEGE * 16. LEDRA COLLEGE* 17. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ARTE 18. P.A COLLEGE 19. REA COLLEGE 20. SUSINI COLLEGE 21. TAKKAS EDUCATIONAL COLLEGE* 22. THE C.T.L. EUROCOLLEGE

15 23. THE CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING* 24. THE PHILIPS COLLEGE 25. «VLADIMIROS KAFKARIDIS» SCHOOL OF DRAMA (*) υποδηλώνει σχολές που δεν έχουν αξιολογημένα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. (**) Από το ακαδημαϊκό έτος η συνεργασία Κύπρου και Harvard School of Public Health μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ. Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης πραγματοποίησε έξι συνόδους. Το Συμβούλιο κατά τις συνόδους αυτές ασχολήθηκε με πλήθος θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του. Αξιολόγησε και επαναξιολόγησε τριάντα δύο προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το σύνολο των πιστοποιημένων αξιολογημένων προγραμμάτων που προσφέρονται από τις είκοσι πέντε Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2009, ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερα. Από αυτά, έξι προσφέρονται σε επίπεδο πιστοποιητικού, ενενήντα ένα σε επίπεδο διπλώματος, επτά σε επίπεδο ανώτερου διπλώματος, εξήντα σε επίπεδο πτυχίου και δέκα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Συμβούλιο πραγματοποίησε, και συνεχίζει να πραγματοποιεί επί του παρόντος, κατ ιδίαν συναντήσεις με διευθυντές των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό το διάλογο πάνω στα θέματα που αφορούν τους υπό αξιολόγηση πιστοποίηση κλάδους σπουδών των κολεγίων τους. Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) σκοπό έχει την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καταρτίζεται με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο) Νόμο 109 (1) του 2005, ο οποίος αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του πιο πάνω Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, καταρτίζει επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με πενταετή θητεία. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων συμμετέχουν: (α) Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος (β) Δύο μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης και (γ) Τέσσερα πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση μόνιμου καθηγητή ή αντίστοιχη θέση, με έδρα σε τρεις διαφορετικές χώρες, και τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική πείρα σε θέματα διοίκησης πανεπιστημίου.

16 Η ΕΑΙΠ καθορίζει τόσο τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεών της όσο και τις διαδικασίες που ακολουθεί κατά τις συνεδριάσεις και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει ομάδες ειδικών για την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αφορούν αίτηση, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 η ΕΑΙΠ ασχολήθηκε με την αξιολόγηση δύο αιτήσεων για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου, οι οποίες εκκρεμούσαν ενώπιόν της. Κατά την ίδια περίοδο η ΕΑΙΠ ασχολήθηκε και με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούσαν υπό το καθεστώς Αρχικής Άδειας Λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ρύθμιση πολλών τρεχόντων θεμάτων που απασχολούσαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάτι που βοήθησε στην εξομάλυνση της καινούργιας κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την ίδρυση τους. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων η ΕΑΙΠ αξιολόγησε συνολικά 24 νέα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών, από τα οποία τα 6 ήταν σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλεόν, η ΕΑΙΠ επαναξιολόγησε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που βρίσκονταν ήδη σε λειτουργία. Για το σκοπό αυτό η ΕΑΙΠ αξιοποίησε 80 ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είχαν θέση υψηλόβαθμου καθηγητή και προέρχονταν από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, σχηματίζοντας συνολικά 24 ομάδες ειδικών. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΑΙΠ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, απέστειλε το Μάρτιο του 2009, επί τόπου στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κλιμάκιο λειτουργών, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, στους τομείς της διοίκησης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της υλικοτεχνικής υποδομής. Η ΕΑΙΠ, επιπλέον, συλλέγει σε εξαμηνιαία βάση δεδομένα και πληροφορίες από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να ασκεί αποτελεσματικότερο έλεγχο. Συνολικά η ΕΑΙΠ κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 συνήλθε σε 14 Συνόδους για τη μελέτη θεμάτων που την αφορούν. Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας του 1997 όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν συστήσει Εθνικά Συμβούλια, το έργο των οποίων είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ανάγκη σύστασης αυτών των Εθνικών Συμβουλίων υπαγορεύθηκε από το πνεύμα μίας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και διάρκειας της εκπαίδευσης, για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς. Βάσει αυτού του πλαισίου ιδρύθηκε στην Κύπρο το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

17 Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2009, υποβλήθηκαν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. πέραν των 1700 αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών και πέραν των 850 αιτήσεων για γραπτή πληροφόρηση. Κατά την ίδια περίοδο, το Συμβούλιο πραγματοποίησε επτά Συνόδους. Ο αριθμός των αιτήσεων για αναγνώριση για ολόκληρο το έτος 2009 αναμένεται να ξεπεράσει τις 2000 και των αιτήσεων για γραπτή πληροφόρηση τις Στις Ιουνίου 2009, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διοργάνωσε και φιλοξένησε τη 16 η κοινή συνάντηση των δικτύων ENIC/NARIC, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 120 προσκεκλημένοι. Η ετήσια αυτή συνάντηση θεωρείται, πολύ σημαντικό γεγονός όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση σε όλες τις χώρες που φιλοξενείται και τιμή για την ίδια τη χώρα που τη φιλοξενεί. Η χώρα η οποία αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και οργανώσει τη συνάντηση συνεδρία της ολομέλειας των δικτύων ENIC NARIC έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει, να επεξηγήσει, να διαφημίσει και να προωθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και τα ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας σε όλες τις άλλες χώρες. Η Κύπρος παρουσίασε το Εκπαιδευτικό της Σύστημα και τα Πανεπιστήμια της Κύπρου είχαν την ευκαιρία να δώσουν πληροφορίες που αφορούν τα προγράμματα που προσφέρουν σε όλους τους εκπροσώπους μέλη των δικτύων που ασχολούνται και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών. Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) συμμετέχει ως πλήρες μέλος των δικτύων European National Information Centres και National Academic Recognition Information Centres (ENIC NARIC) από την έναρξη των εργασιών του το Την περίοδο , ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., κ. Μάριος Αντωνιάδης, εκλεγόταν και συμμετείχε στο τριμελές NARIC Advisory Board (NAB). Φοιτητές και Διδακτικό Προσωπικό Ο αριθμός των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα και η αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Τα στοιχεία αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος : Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθμός Φοιτητών Αριθμός Καθηγητών Σπουδαστές ανά Καθηγητή ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ) Πανεπιστήμιο Κύπρου ,4 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ,2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ)

18 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ) Αστυνομική Ακαδημία Νοσηλευτική Σχολή Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Δασικό Κολέγιο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ) ΣΥΝΟΛΟ Κύπριοι Φοιτητές Ο αριθμός των Κύπριων φοιτητών που φοίτησαν στην Κύπρο και το εξωτερικό δίνεται στον πιο κάτω πίνακα, παράλληλα με τους αριθμούς των αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο, οι οποίοι αναγράφονται στην παρένθεση: ΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (1.675) (1.741) (1.860) (2.025) (2.472) (3.058) (5.282) (6.679) (4.901) ,969 35,926 (5.630) ,266 21,188 37,454 (5,961) ,936 22,530 40,466 (7,752) * 15,000 (9520) 22,500 37,500

19 * Ανεπίσημα Στοιχεία Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το αποτέλεσμα σοβαρού στρατηγικού προγραμματισμού που εφαρμόζεται πάντα με στόχο την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ανάγκες και επιδιώξεις όλων των εμπλεκόμενων μερών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και ειδικότερα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατά τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μία σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αντικατοπτρίζονται στον πιο πάνω πίνακα ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των φοιτητών στην Κύπρο, ο οποίος από το ακαδημαϊκό έτος μέχρι το ακαδημαϊκό έτος έχει διπλασιαστεί. Παρατίθεται ο πίνακας με τα ποσοστά των Κύπριων φοιτητών στην Κύπρο και το εξωτερικό κατά τα τελευταία έτη. Ακαδημαϊκό έτος Εσωτερικό Εξωτερικό 1993/ % 61.9% 1994/ % 58.9% 1995/ % 55.6% 1996/ % 54.2% 1997/ % 55.2% 1998/ % 58.2% 1999/ % 59.1% 2000/ % 59.1% 2001/ % 57.9% 2002/ % 55.8% 2003/ % 55.4% 2004/ % 56.1% 2005/ % 58.4% 2006/ % 56.6% 2007/ % 55.7% 2008/09* 40% 60% *Ανεπίσημα στοιχεία

20 Ποσοστά των Κύπριων φοιτητών στην Κύπρο και το εξωτερικό κατά τα τελευταία έτη 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1993/ / / / / /09* Εσωτερικό Εξωτερικό Όπως φαίνεται στους πιο πάνω πίνακες και στο γράφημα, παρατηρείται συνεχής αύξηση του ποσοστού των Κυπρίων φοιτητών που επιλέγουν να φοιτήσουν στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα, υπάρχει σταθερή αύξηση και στον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών που επιλέγουν να φοιτήσουν στην Κύπρο. Φοιτητές που φοιτούν στην Κύπρο κατά τα τελευταία έτη Κύπριοι Αλλοδαποί Κατά το ακαδημαϊκό έτος οι Κύπριοι φοιτητές του εξωτερικού αριθμούσαν Οι κυριότερες χώρες προτίμησής τους παραμένουν ως είχαν και στο παρελθόν. Η Ελλάδα παραμένει ο κύριος πόλος έλξης των φοιτητών και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατανομή των Κύπριων φοιτητών του εξωτερικού στις κυριότερες χώρες προτίμησής τους κατά το ακαδημαϊκό έτος φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2013 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2014-15 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11 Μαΐου 2015 Οι Παγκύπριες Εξετάσεις σε αριθμούς Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Παγκύπριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012-13 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 2 ΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αποτελέσματα Β Kατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Αρ. Ταυτότητας 3 Βαθμολογία 1101 - ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα (Α κατανομή)

ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα (Α κατανομή) ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 44 14.92599 19.39092 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 40 16.8122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 15.92185 19.12086 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 44 17.10303 19.3428 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) 41 15.65353 19.77458 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οι αιτήσεις για εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2008-09 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 / 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στις σελίδες 8 και 9 πριν συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1

ΚΕ/ΝΧ 14/10/2014 Σελίδα 1 Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι αιτήσεις για εσωτερική μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Παγκύπριες Εξετάσεις Γενικές πληροφορίες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Παγκύπριες Εξετάσεις Γενικές πληροφορίες Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Παγκύπριες Εξετάσεις Γενικές πληροφορίες Μετά το Λύκειο ; ; ; ; ; ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ Γ Λυκείου Άλλες Χώρες Ψάξε για πληροφοριακό υλικό : Γραφείο ΣΕΑ - Σύμβουλο Διαδίκτυο Πρεσβείες Εκπαιδευτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, αιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 172/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3341 της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 172 Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2020 υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο και των προκλήσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας

Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριμνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδομών και θεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ημερίδα για το Νόμο-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α/Α Αίτησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οι αιτήσεις για εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αυξ.Αρ.Αιτ.:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ UNESCO για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Νέο βιβλίο μέχρι τη Γ Λυκείου Περιγραφή των επιλογών των μαθητών στο Ενιαίο Λύκειο Περιγραφή μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο μαθητή Μαθήματα Κοινού Κορμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο

ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ. Προπτυχιακό επίπεδο ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Το Ισραήλ κατέχει ένα αξιόλογο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως με κάποια από τα πανεπιστήμια του να κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000 ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό 60% ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013/14 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16 Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα