ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων,Ιστορική Αναδρομή,Σημερινή Πραγματικότητα και Σπουδάστρια: Γραμμένου Ευτυχία ΑΕΜ:7741 Επιβλέπων Καθηγητής: Σμυρλόγλου Α.Αναστάσιος ΚΑΒΑΛΑ 2008

2 ΤΑ3ί Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων Ιστορική Αναδρομή, Σημερινή Πραγματικότητα &. Ευτυχία Σ. Γραμμένου 2

3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ)...8 1α.Όταν η ενέργεια αποτελεί τη βάση της οικονομίας και της διαβίωσης β. Παραγωγή ενέργειας από πρωτογενείς πηγές:... 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ α.Πετρέλαιο β.Φυσικό Αέριο γ.Άνθρακας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑΣ) α.Παραγωγή Πετρελαίου...12 Πίνακας 1: Παραγωγή Πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( )...14 Διάγραμμα 1: Παραγωγή Πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( )...15 Πίνακας 1α:Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής πετρελαίου...15 ( )...15 Διάγραμμα 1α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής πετρελαίου( ) β.Παραγωγή Αερίου...16 Πίνακας 2: Παραγωγή Φυσικού Αερίου (εκατ. τόνοι)( )...17 Διάγραμμα 2: Παραγωγή Φυσικού Αερίου (εκατ. τόνοι) ( )...18 Πίνακας 2α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής φυσικού αερίου...18 ( )...18 Διάγραμμα 2α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής φυσικού αερίου...19 ( ) γ.Παραγωγή Άνθρακα δ. Η παραγωγή άνθρακα σε Ινδονησία και Αυστραλία...20 Πίνακας 3: Παραγωγή Άνθρακα (εκατ. τόνοι) ( )...21 Διάγραμμα 3:Παραγωγής Άνθρακα (εκατ. τόνοι) ( )...21 Πίνακας 3α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής άνθρακα...21 ( )...21 Διάγραμα 3α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής άνθρακα...22 ( ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ α. Ενέργεια και η Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης β.Ενεργειακές Προκλήσεις ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α.Κατανάλωση πετρελαίου...29 Ευτυχία Σ. Γραμμένου 3

4 5β.Αιτίες περιορισμού σε κατανάλωση πετρελαίου: γ.Οι μεγάλοι καταναλωτές Πίνακας 1:Κατανάλωση Πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( ) Διάγραμμα 1:Κατανάλωση πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( ) Πίνακας 1α: Μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης πετρελαίου ( ) Διάγραμμα 1α:Μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης πετρελαίου ( ) δ.Κατανάλωση φυσικού αερίου Πίνακας 2:Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (εκατ.τόνοι) ( ) Διάγραμμα 2:Κατανάλωση Φυσικού Αεριού (εκατ.τόνοι) ( ) Ομοίως έχοντας και τα ποσοστά της κατανάλωσης του φυσικού αερίου το διάγραμμα θαέχει ως εξής: Πίνακας 2α: Μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης φυσκού αερίου ( ) Διάγραμμα 2 α:μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης φυσκού αερίου ( ) ε.Κατανάλωση Άνθρακα Πίνακας 3:Κατανάλωση Άνθρακα (εκατ.τόνοι) ( ) Διάγραμμα 3:Κατανάλωση Άνθρακα (εκατ.τόνοι) ( ) Πίνακας 3 α: Μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης άνθρακα ( ) Διάγραμμα 3 α:μέση ετήσια μεταβολή κατανάλωσης άνθρακα ( ) στ.Η κατανάλωση ενέργειας διαφόρων χωρών ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ) α.Αποθέματα πετρελαίου Πίνακας1:Αποθέματα πετρελαίου (χιλιάδες εκατ.βαρέλια)( ) Διάγραμμα1:Αποθέματα πετρελαίου (χιλιάδες εκατ.βαρέλια) ( ) β.Οι μεγάλες πολυεθνικές και ο ΟΠΕΚ γ.Ο ΟΠΕΚ δ.Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς του πλανήτη και η στάση τους (συνέπειες μείωσης των αποθεμάτων) ε.Εκτιμήσεις ΟΠΕΚ για την εξέλιξη των τιμών στ.Αποθέματα άνθρακα η.Αποθέματα φυσικού αερίου Διάγραμμα Η1.Η γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων Πίνακας2:Αποθέματα Φυσικού Αερίου (τρισεκατ. κυβ. μέτρα) ( ) Διάγραμμα 2:Αποθέματα Φυσικού Αερίου (τρισεκατ. κυβ. μέτρα) ( ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ευτυχία Σ. Γραμμένου 4

5 7α.Πετρέλαιο και παγκόσμια οικονομία γ.Άνθρακας και παγκόσμια οικονομία Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ α.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΠΑ, ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ β.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.. 56 Πίνακας: Προβλέψεις Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών (ετήσιες μεταβολές)...57 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...59 Πίνακας 1:Τιμές αργού πετρελαίου (δολάρια)( )...59 Διάγραμμα 1: Τιμές αργού πετρελαίου (δολάρια ανά βαρέλι)( )...59 Πίνακας 2: Τιμές φυσικού αερίου (δολάρ^ ανα εκατομμύριο Btu) ( )...60 Διάγραμμα 2:Τιμές φυσικού αερίου (δολάρια ανά εκατομμύριο Btu )...60 ( )...60 Πίνακας 3:Τιμές άνθρακα(δολάρια ανά τόνο)( )...61 Διάγραμμα 3: Τιμές άνθρακα(δολάρια ανά τόνο)( )...61 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...63 Ευτυχία Σ. Γραμμένου 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τον ρόλο των ενεργειακών προϊόντων στην σύγχρονη παγκόσμια οικονομία. Τα προϊόντα αυτά είναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις μορφές των ενεργειακών προϊόντων, ο τρόπος παραγωγής τους και πως εξυπηρετούν τον άνθρωπο παρέχοντας του καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακόμα δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τα ενεργειακά προϊόντα τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Τέλος γίνονται σημαντικές αναφορές στη αλληλένδετη σχέση που συνδέει τα ενεργειακά προϊόντα με την παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις που μπορεί να αποφέρει. Ευτυχία Σ. Γραμμένου 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αρχικά η εργασία ξεκινά με μια αναφορά στην έννοια της λέξης "ενέργεια στις ιδιότητες της και πως έφτασε η παραγωγή της να αποτελεί ένα από τα καίρια δεδομένα που απασχολούν την οικονομία από την εμφάνιση της μέχρι και σήμερα. Επίσης παρουσιάζονται, οι τρεις πιο διαδεδομένες μορφές ενέργειας, ή τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία από 1996 έως και το 2006 που αποκαλύπτουν κατά πόσο συμφωνεί η παραγωγή με την κατανάλωση τους παγκοσμίως, και κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη παραγωγή και την κατανάλωση. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία από το 1996 έως το 2006 που αφορούν τα αποθέματα των παραπάνω ενεργειακών προϊόντων ανά τον κόσμο και οι αντιδράσεις καταναλωτών και εξαγωγών. Τέλος γίνεται αναφορά στη σχέση των τριών ενεργειακών προϊόντων χωριστά συγκριτικά όμως με την παγκόσμια οικονομία και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ). Ευτυχία Σ. Γραμμένου 7

8 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΝΘΡΑΚΑΣ) 1α.Όταν η ενέργεια αποτελεί τη βάση της οικονομίας και της διαβίωσης Σύμφωνα με την επιστήμη της Φυσικής, ενέργεια ενός σώματος είναι η ικανότητά του να παράγει έργο. Είναι μια από τις κύριες ιδιότητες της ύλης και απαραίτητος όρος για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της ζωής. Η παραγωγή και η ορθολογική κατανομή ενέργειας είναι, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα όσον αφορά την οικονομική της ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, με αποτέλεσμα η ενεργειακή πολιτική, που περιλαμβάνει συνοπτικά την εξασφάλιση, την εξοικονόμηση και την διάθεση ενέργειας, να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα των κυβερνήσεων. Η απαίτηση του 21ου αιώνα είναι η επινόηση τεχνικών βελτίωσης, όσον αφορά την παραγωγή, εξοικονόμηση, και τη διάθεση ενέργειας με το λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας, για την οποία ερίζουν πολλά κράτη, ενώ ο τρόπος παραγωγής της έχει φέρει αντιμέτωπους τους οικολόγους με τους οικονομολόγους, τους περιβαλλοντολόγους και τους σκεπτικιστές. Οι αντιπαραθέσεις αυτές έχουν αναγάγει τη ζήτηση πετρελαίου σε μείζων γεωπολιτικό διακύβευμα (γεωπολιτική είναι η ανάλυση των αντιπαραθέσεων που οδηγούν σε σύγκρουση για την κυριαρχία πάνω Ι σε ορισμένα εδάφη Βποικίλων αγαθών).1, 2 1β. Παραγωγή ενέργειας από πρωτογενείς πηγές: H ενέργεια εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κινητική, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φωτισμός, πυρηνική, αιολική, ηλιακή κ.λ.π.) και με την βοήθεια της τεχνολογίας μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη (με τις ανεμογεννήτριες από αιολική σε ηλεκτρική και με τα Φ ^ από ηλιακή σε ηλεκτρική).από τις μορφές αυτές της ενέργειας, η ηλεκτρική είναι εκείνη που απαιτεί τις μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων, αλλά και η πλέον διαδεδομένη στους καταναλωτές. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση διαφόρων πρωτογενών πηγών ενέργειας, η οποία παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 12 1Μανόλης Βουτυράκης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ενέργεια (από το κάρβουνο στο πετρέλαιο και από το αέριο στο υδρογόνο) 2 Βλ.δικτυακό τόπο ενέργειας (www.enerav.ar) Ευτυχία Σ. Γραμμένου 8

9 Έτσι, το ποσοστό των πηγών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών κάθε χώρας έχει ω ς εξής: 1) Αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες: Πετρέλαιο (100%). 2) Φυσικό αέριο: Ολλανδία (65%), Ιρλανδία (45%). 3) Λιθάνθρακες: κυριαρχούν στη Νότια Αφρική (95%), τη Δανία (90%), τη Μ. Βρετανία (65%), τις ΗΠΑ (60%) και την Ισπανία (πάνω από 40%). 4) Ο Λιγνίτης: Πρώην Ανατ. Γερμανία (91%), και στην Ελλάδα (65%), ενώ συνδυασμός Λιγνίτη και Λιθανθράκων στην Κίνα (περίπου 75%) και στην πρώην Δυτ. Γερμανία (55,4 %). 5) Πυρηνική ενέργεια: το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής είναι υψηλό έως σχετικά υψηλό στη Γαλλία (75%), το Βέλγιο (61%), την Ουγγαρία (48%), τη Σουηδία (47%), τη Νότια Κορέα (45%), Ελβετία (42%), Ταϊβάν (39%) και Γερμανία (29,6%) 6) Υδροηλεκτρική ενέργεια: ανεπτυγμένες χώρες: Νορβηγία: (99,5%), Αυστρία (64%), Καναδάς (62%), Ελβετία (55%) καθώς και σε αναπτυσσόμενες, όπως Γκάνα (99%), Βραζιλία (93%), Κένυα (83%) και Βενεζουέλα (61%).3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1)Πετρέλαιο (100%) ΧΩΡΕΣ Αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες 2)Φυσικό Αέριο Ολλανδία (65%) 3 Μανόλης Βουτυράκης Οκτώβριος 2007 Ενέργεια (από το κάρβουνο στο πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο στο υδρογόνο) Ευτυχία Σ. Γραμμένου 9

10 Ιρλανδία (45%) 3)Λιθάνθρακες Νότια Αφρική (95%) Δανία (90%) Μ. Βρετάνια (65%) ΗΠΑ (60%) Ισπανία (πάνω από 40%) 4)Λιγνίτης Πρώην Ανατολ. Γερμανία (91%) Ελλάδα (65%) 5)Λιγνίτης και Άνθρακας Κίνα (75%) 6)Πυρηνική Ενέργεια Γαλλία (75%) Πρώην Δυτ. Γερμανία (55,4%) Βέλγιο (61%) Ουγγαρία (48%) Σουηδία (47%) β Νότια Κορέα (45%) Ελβετία (42%) Ταιβάν (39%) Γερμανία (29,6) 7)Υδροηλεκτρική Ενέργεια Νορβηγία (99,5%) Αυστρία (64%) Καναδάς (62%) Ελβετία (55%) Γ κάνα (99%) ' Βραζιλία (93%) Κένυα (83%) Βενεζουέλα (61%) 2.ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2α.Πετρέλαιο Οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες χώρες απαιτούν ενέργεια διαθέσιμη κατά βούληση, ασφαλή, και διακριτικά παρεχόμενη, ενώ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για χάρη της ποιότητας. Το πετρέλαιο ήταν δύο φορές πιο ακριβό από τον λιγνίτη όταν πρωτοεισήχθη στην αγορά πάνω από έναν αιώνα πριν, αλλά η αποτελεσματικότητα του, η ευκολία στη χρήση και η καθαρότητά του όταν Ευτυχία Σ. Γραμμένου 10

11 χρησιμοποιήθηκε στις μηχανές εσωτερικής καύσης οδήγησε στην οικονομία του πετρελαίου. Από την άλλη η πλειονότητα του πληθυσμού του πλανήτη έχει πιο θεμελιώδεις ανάγκες. Πάνω από 2 δις άτομα μόλις που καλύπτουν τις βασικές ενεργειακές τους ανάγκες, ενώ 1 δις άτομα δεν καλύπτουν ούτε καν αυτές.4 2β.Φυσικό Αέριο Πρόκειται για μια φτηνή και φιλική προς το περιβάλλον λύση, αλλά όχι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά αποθέματα φυσικού αερίου για δεκαετίες δεν παύουν να είναι πεπερασμένα, οπότε η τιμή τους πρόκειται να ανέβει,όχι μόνο λόγο της σπανιότητας τους αλλά περισσότερο λόγο της συνεχόμενα αυξημένης τους ζήτησης. Η χρησιμοποίησή του παράγει βέβαια επιβλαβή αέρια, αλλά πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα.5 Την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα του φυσικού αερίου χαρακτηρίζει η μεσοπρόθεσμα αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης λόγω πρόσθετων αναγκών αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στις χώρες του ΟΟΣΑ και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προφανώς η ανάγκη σταδιακής αύξησης για ενέργεια παγκοσμίως και η αυξητική τάση της τιμής του αργού πετρελαίου επιφέρει αυξημένη ζήτηση για ενεργειακά προϊόντα πέραν του αργού πετρελαίου. Έτσι το φυσικό αέριο έρχεται να συμπληρώσει και πολλές φορές μερικώς να υποκαταστήσει τη ζήτηση για " περισσότερη ενέργεια προκαλώντας έτσι αναπόφευκτα επίσης υψηλές τιμές και κορεσμό στα περιορισμένα αποθέματα του. Επίσης, μελετάται και η χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΑ) πέραν του τομέα I - -1 '. Λ των μεταφορών. Η ρύθμιση αποτελεί εργαλείο για την προώθηση του ανταγωνισμού και για τις επενδύσεις. Πάντως, εκφράζεται σκεπτικισμός για την έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής νέων έργων, κυρίως αγωγών, δεδομένου ότι λιγότερες από τις μισές επενδύσεις, που είναι απαραίτητες στον τομέα αερίου, είναι δρομολογημένες. Στο πεδίο αυτό η Ελλάδα ανέλαβε σημαντική οικονομική δράση μέσω συμφωνιών, της τριπλής με τη Βουλγαρία και τη Ρωσία και της διμερούς με την Τουρκία. Και στις δύο 4 Μανόλης Βουτυράκης Οκτώβριος 2007 Ενέργεια (από το κάρβουνο στο πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο στο υδρογόνο) 5 Συμβατικές πηγές ενέργειας Ευτυχία Σ. Γραμμένου 11

12 περιπτώσεις η χώρα μας αποτελεί τη δίοδο από όπου το "νέο πετρέλαιο" ταξιδεύει προς τον υπόλοιπο κόσμο.6 2γ.Άνθρακας Οι γαιάνθρακες αποτελούν την κύρια καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα και δεύτερη σε ποσότητα ενεργειακή πηγή μετά το πετρέλαιο. Ανάλογα με την σύστασή τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: τύρφη, λιγνίτης, υποπισσούχοι γαιάνθρακες, πισσούχοι γαιάνθρακες και ανθρακίτης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, άνθρακας παράγεται σε περισσότερες από 50 χώρες και με αξιοσημείωτη μάλιστα γεωγραφική διασπορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιομηχανία του άνθρακα απασχολεί άμεσα περισσότερους από εργαζόμενους, η οικονομική αξία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τα 30 δις ευρώ ενώ παγκοσμίως, σχεδόν 7εκατομμύρια εργαζόμενοι ασχολούνται άμεσα σε επιφανειακά ή υπόγεια ορυχεία, στερεών καυσίμων. Είναι αναμφισβήτητη η προσφορά του άνθρακα στην ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η προσφορά αυτή όμως συνοδεύεται από το ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό «αποτύπωμα» των στερεών καυσίμων κυρίως στις περιοχές όπου εξορύσσονται. Κατά συνέπεια, οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι στις εξορυκτικές δραστηριότητες, προσπάθησαν διαχρονικά να επωφεληθούν «αντισταθμιστικά» ' από την τεράστια αυτή βιομηχανία. 7 3.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΑΝΘΡΑΚΑΣ) 3α.Παραγωγή Πετρελαίου Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 0,2% το 2007, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από το 2002, ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,1%, όπως ενημέρωσε η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη πετρελαϊκή εταιρία, υπογραμμίζοντας την εύθραυστη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, η οποία συντέλεσε την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα ρεκόρ. 6 Φυσικό αέριο-δύο θηλιές για την διεθνή αγορά ενέργειας Βλ. δικτυακό τόπο Ο Άνθρακας αναπτυξιακό εργαλείο (www.e-pile.αrï Ευάγγελος Καρλόπουλος Χημικός Μηχανικός Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας Ευτυχία Σ. Γραμμένου 12

13 Στην ετήσια έκθεση Statistical Review of World Energy 2008, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη πετρελαϊκή εταιρία αναφέρει ότι η παραγωγή μειώθηκε πέρυσι κατά βαρέλια την ημέρα και ανήλθε σε 81,53 εκατομμύρια βαρέλια τη ημέρα, ενώ τα διαπιστωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον πλανήτη ανήλθαν στα τέλη του 2007 σε 1,2379 τρισεκατομμύρια βαρέλια έναντι των αναθεωρημένων 1,2395 τρισεκατομμυρίων βαρελιών στα τέλη του Αρκούν, ωστόσο, για να στηρίξουν τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής για τα επόμενα 41 χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρίας αυτής, η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε, πέρυσι, σε ποσοστό 1,1%, με ρυθμό ελαφρώς χαμηλότερο του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας και ανήλθε σε 85,22 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Παράλληλα, η ζήτηση στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ μειώθηκε το 2007 κατά βαρέλια την ημέρα, καταγράφοντας την πιο απότομη πτώση στα τελευταία 20 χρόνια. Η πτώση αυτή συνεχίζεται και φέτος. Αντιθέτως, ί η ζήτηση στις εκτός ΟΟΣΑ8 χώρες αυξήθηκε, το 2007, κατά 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και συνεχίζει να αυξάνεται και φέτος. Η ζήτηση στις πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές της Μέσης Ανατολής, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και Αφρικής αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης πέρυσι. Οι τιμές του πετρελαίου τέθηκαν σε ανοδική τροχιά από το 2002 και πρόκειται για την πιο μακρόχρονη και απότομη άνοδο από το Η εκτίναξη των τιμών στο ιστορικό ρεκόρ των 139,12 δολαρίων το βαρέλι του αμερικανικού ελαφρού αργού αντικατοπτρίζει εν μέρει τους περιορισμούς στην προσφορά σε μία συγκυρία έντονης αύξησης της ζήτησης στις αναδυόμενες αγορές. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης. Παρόλα αυτά σύμφωνα και με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί περισσότερο από ότι πιστευόταν προηγουμένως. Στην τελευταία έκθεση "World Energy Outlook", η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας διατύπωνε την εκτίμηση της για συνεχή αύξηση της παραγωγής η οποία, το 2030, θα ανερχόταν σε περίπου 116 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι περίπου 87 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στα οποία ανέρχεται σήμερα. 8 Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) Ευτυχία Σ. Γραμμένου 13

14 Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση που ετοιμάζεται, η έλλειψη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα δεν θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων αυτών και η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εξετάζει 400 πεδία άντλησης πετρελαίου, τα οποία δίδουν άνω των δύο τρίτων των ποσοτήτων αργού που παράγονται παγκοσμίως και συνεργάζεται με εταιρίες πετρελαίου, εταιρίας παροχής υπηρεσιών στα πεδία άντλησης, υπουργεία Ενέργειας και εταιρίες συμβούλων. Η Σαουδική Αραβία, η Βενεζουέλα, το Ιράν και η Κίνα δεν συνεργάζονται στην ετοιμασία της νέας έκθεσης, όπως σημειώνει το πρακτορείο Μπλούμπεργκ. Οι φόβοι για τη μελλοντική επάρκεια της προσφοράς είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς εκτίναξης των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.9 Ο πίνακας παραγωγής πετρελαίου (Πίνακας 1) δείχνει χρονικά την πορεία της παραγωγής πετρελαίου και παρατηρείται ότι το 1996 η παραγωγή είναι εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και έχοντας μια ανοδική πορεία το 1998 η παραγωγή πετρελαίου φτάνει μέχρι και τις εκατομμύρια τόνους. Ενώ το 1999 μειώνεται για λίγο η παραγωγή κατά 65.4 εκατομμύρια τόνους, έπειτα αυξάνεται σταθερά και κορυφώνεται το 2006 φτάνοντας την παραγωγή πετρελαίου στις 3914,1 εκατομμύρια τόνους. Πίνακας 1: Παραγωγή Πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( ) Χ ρ ό νια Π ετρέλα ιο 3376,5 3480,5 3548,3 3482,9 3618,1 3602,7 3575,6 3701,3 3862,6 3896,8 3914,1 9 Βλ. δικτυακό τόπο ΒΡ:Μειώθηκε η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου το 2007 (www.capital.gr) Πηγή: ΑΠΕ Ευτυχία Σ. Γραμμένου 14

15 Διάγραμμα 1: Παραγωγή Πετρελαίου (εκατ. τόνοι) ( ) Πετρέλαιο Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2007 Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία Αν αποτυπωθεί το παραπάνω διάγραμμα σε ποσοστιαίες μονάδες τότε θα έχουμε: Πίνακας 1α:Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής πετρελαίου ( ) 1 1ι Χ ρ ό νια Π ετρέλα ιο -0.37% -0.21% 0.21% -0.38% 0.02% 0.02% -0.33% -0.57% -0.14% -0.05% Ευτυχία Σ. Γραμμένου 15

16 Διάγραμμα 1α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής πετρελαίου( ) Πετρέλαιο 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% Χρόνια Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2007 Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία 3β.Παραγωγή Αερίου j Την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου φθάνουν σε ιστορικά ρεκόρ και «φουντώνουν» οι συζητήσεις για το αν τα πετρελαϊκά αποθέματα θα μπορούν να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες, το φυσικό αέριο επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο ρόλο του ως παγκόσμια ενεργειακή πρώτη ύλη, ρόλος ο οποίος αρχίζει ήδη να διαφαίνεται από τις αρχές της δεκαετίας του Κάποιοι φόβοι για γρήγορη εξάντληση των αποθεμάτων του, οδήγησαν αρχικά σε λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης, με καλύτερο παράδειγμα την έκδοση ευρωπαϊκής Οδηγίας που απαγόρευε τη χρήση του για ηλεκτροπαραγωγή και η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, καταργήθηκε τον Μάρτιο του Την τελευταία δεκαετία όμως, αυτός ακριβώς ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί τον κύριο λόγο της αύξησης στη ζήτηση του φυσικού αερίου παγκοσμίως. Και ενώ η άνοδος των τιμών καθιστά τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενεργειακών πρώτων υλών όλο και πιο έντονο, το φυσικό αέριο παραμένει η πρώτη ύλη με τη μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης στο ενεργειακό ισοζύγιο του μέλλοντος. Η παραγωγή φυσικού αερίου πλησιάζει τα Tm3 (1.012 m3) ανά έτος, με τη Ρωσία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 615 δισ. m3 και τις ΗΠΑ να ακολουθούν με Ευτυχία Σ. Γραμμένου 16

17 540 δισ. m3 να καλύπτουν. Οι δύο αυτές χώρες καλύπτου μαζί το 42% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου, ενώ στη τρίτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς με το 6% της παγκόσμιας παραγωγής, κάτι που υποδηλώνει τον ολιγοπωλιακό έλεγχο του εν λόγω ενεργειακού προϊόντος από τρία ισχυρά οικονομικά και πολιτικά κράτη, συνυπολογίζοντας βέβαια και τον πολυκερματισμό της υπόλοιπης παραγωγής σε περισσότερα κράτη. Συγκεκριμένα δέκα χώρες παράγουν μεταξύ 50 και 100 Gm3 ανά έτος : Αγγλία, Ιράν, Νορβηγία, Αλγερία, Ολλανδία, Ινδονησία, Σαουδική Αραβία, Μαλαισία, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν. Η γεωγραφική κατανομή της παραγωγής του φυσικού αερίου είναι διαφορετική αυτής του πετρελαίου, αφού η Μέση Ανατολή παράγει συνολικά μόνο το 10% του φυσικού αερίου, έναντι 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Το 26% του φυσικού αερίου, περίπου 722 Gm3 ανά έτος, παράγεται σήμερα από υποθαλάσσια κοιτάσματα. Με τον σημερινό ρυθμό παραγωγής, τα αποθέματα επαρκούν για άλλα 59 χρόνια, χωρίς όμως να υπολογίζονται και τα κοιτάσματα που θα ανακαλυφθούν στο μέλλον. Σε όλο τον κόσμο αναμένεται αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου, εκτός από την Ευρώπη, όπου τα κοιτάσματα παράγουν εδώ και πολλά χρόνια και πλησιάζουν σταθερά προς την οριστική εξόφλησή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency - IEA), η αύξηση στη ζήτηση του φυσικού αερίου παγκοσμίως έως το 2030, θα είναι της τάξεως του 2,1% ανά έτος, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανάγκη παραγωγής περίπου Tm3 εκείνη τη χρονική περίοδο. Τα τελευταία δέκα χρόνια η αύξηση αυτή, κατά μέσο όρο, ξεπερνούσε το 2,5% ανά έτος, έναντι μόλις 1,7% ανά έτος για το πετρέλαιο. 10 Σε αντίθεση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα στο πίνακα παραγωγής φυσικού αερίου (Πίνακας 2) η παραγωγή φυσικού αερίου ξεκινά με σταθερό ρυθμό την πορεία της το 1996 μέχρι το 1997 παράγοντας από 2012,0 έως και 2015,3 εκατομμύρια τόνους φυσικού αερίου. Τη σταθερότητα αυτή διαδέχονται μικρές αυξήσεις που χρόνο με το χρόνο καταλήγουν στο 2006 με την παραγωγή του αερίου να είναι 9586,4 εκατομμύρια τόνοι. Πίνακας 2: Παραγωγή Φυσικού Αερίου (εκατ. τόνοι)( ) Χ ρ ό νια Α έρ ιο , , , , , ,3 2440, , ,4 10 Βλ. δικτυακό τόπο φυσικού αερίου (www.express.gr) Κυρίαρχος ο ρόλος του φυσικού αέριου- Α. Γεωργακόπουλος Ευτυχία Σ. Γραμμένου 17

18 Διάγραμμα 2: Παραγωγή Φυσικού Αερίου (εκατ. τόνοι) ( ) Φυσικό Αέριο Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2007 Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία Ομοίως σε ποσοστιαίες μονάδες το παραπάνω διάγραμμα θα έχει ως εξής: Πίνακας 2α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής φυσικού αερίου ( ) Χ ρόνια Φ υ σ ικό αέριο -0.50% -0.40% -0.54% -0.62% -0.39% -0.34% -0.65% -0.66% -0.69% -0.52% Ευτυχία Σ. Γραμμένου 18

19 Διάγραμμα 2α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής φυσικού αερίου ( ) Φυσικό Αέριο LT ω ο ο >ο 0.00% -0.20% -0.40% Τ ϋϋ % -0.80% J Χρόνια Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2007,,, Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία 3γ.Παραγωγή Άνθρακα Καθώς μεγαλώνει η ανησυχία για τη διασφάλιση των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, το σύνολο των κρατών επιστρέφουν σε μια γνώριμη ενεργειακή πηγή, τον άνθρακα. Την ίδια ώρα, η εκρηκτική άνοδος του χάλυβα, λόγω της ισχυρής ζήτησης από την Κίνα, έχει δημιουργήσει μεγάλη ανάγκη για άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τις υψικαμίνους. Όλα αυτά τόνωσαν την παγκόσμια αγορά άνθρακα, σε επίπεδα που είχαν πολλά χρόνια να καταγραφούν. Αν και οι τιμές υποχώρησαν ελαφρά από τα υψηλότερα επίπεδά τους, ο άνθρακας που χρησιμοποιείται για καύση στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ο λεγόμενος θερμικός άνθρακας, εξακολουθεί να πωλείται προς σχεδόν 50 δολάρια ο τόνος, επίπεδο υπερδιπλάσιο των χαμηλότερων επιπέδων του το Ενώ το σύνολο του άνθρακα μπορεί να καεί για να παραχθεί ενέργεια, μόνον ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή χάλυβα. Σε παγκόσμιο επίπεδο,ο άνθρακας παράγεται σε περισσότερες από 50 χώρες και με αξιοσημείωτη μάλιστα γεωγραφική διασπορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιομηχανία του άνθρακα απασχολεί άμεσα περισσότερους από εργαζόμενους, η οικονομική αξία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τα 30 δις ευρώ ενώ Ευτυχία Σ. Γραμμένου 19

20 παγκοσμίως, σχεδόν 7 εκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα σε επιφανειακά ή υπόγεια ορυχεία στερεών καυσίμων. Είναι αναμφισβήτητη η προσφορά του άνθρακα στην ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η προσφορά αυτή όμως συνοδεύεται από το ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό «αποτύπωμα» των στερεών καυσίμων κυρίως στις περιοχές όπου εξορύσσονται. Κατά συνέπεια, οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι στις εξορυκτικές δραστηριότητες, προσπάθησαν διαχρονικά να επωφεληθούν «αντισταθμιστικά» από την τεράστια αυτή βιομηχανία11 3 δ. Η παραγωγή άνθρακα σε Ινδονησία και Αυστραλία Έτσι με ολοένα εντεινόμενο ρυθμό, οι υψηλές τιμές ενθαρρύνουν την εμφάνιση μιας νέας ομάδας εταιρειών παραγωγής άνθρακα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ορισμένες εταιρείες από την Ινδονησία, η οποία εξάγει περισσότερο κάρβουνο σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης και της Ασίας. H Ινδονησία εξήγαγε πέρυσι 124 εκατ. τόνους κάρβουνο και ξεπέρασε την Αυστραλία ως μεγαλύτερος εξαγωγέας θερμικού κάρβουνου στον πλανήτη. H Αυστραλία, από την πλευρά της, παραμένει ο κυριότερος εξαγωγέας γαιάνθρακα στον κόσμο. Ο άνθρακας είναι φθηνός και βρίσκεται σε αφθονία σε σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ένα αίσθημα στην αγορά ότι δεν θα αποδειχτεί εύκολο να αποκτήσει πρόσβαση στις νέες αγορές άνθρακα όπως συνέβη με τις παλιές12, κυρίως λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων που παρουσιάζονται στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, καθώς και από το γεγονός ότι επιβαρύνει τους περιβαλλοντικούς δείκτες της συνθήκης του Κιότο, στην οποία πολλές χώρες του κόσμου την έχουν υιοθετήσει. Όσον αφορά την παραγωγή του άνθρακα παρατηρείται και από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) μια καλή είσοδο το 1996 όπου η παραγωγή άγγιξε τα εκατομμύρια τόνους άνθρακα. Όμως πολύ γρήγορα από την επόμενη ακριβώς χρονιά 1997 αρχίζει να πέφτει αισθητά η παραγωγή φτάνοντας το 1999 να παράγονται μόλις 2249 εκατομμύρια τόνους άνθρακα. Αύξηση αναμένεται από το 2000 και μετά, καταλήγοντας το 2006 στα εκατομμύρια τόνους. Μία τέτοια αύξηση θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενη από τη στιγμή που την συγκεκριμένη περίοδο η 11 Βλ.δικτυακό τόπο «Ο Άνθρακας αναπτυξιακό εργαλείο» (www.e-pili.gr) Ευάγγελος Καρλόπουλος Χημικός Μηχανικός Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας, Επιστροφή στο κάρβουνο. Το ακριβό πετρέλαιο αναδεικνύει πάλι τον άνθρακα σε αξιόπιστη πηγή ενέργειας -Rebecca Bream Ευτυχία Σ. Γραμμένου 20

21 παραγωγή πετρελαίου γνωρίζει πτωτική πορεία κάνοντας έτσι πιο αισθητή την παρουσία του άνθρακα ως μια επίσης αξιοποιήσιμη ενεργειακή πηγή. Πίνακας 3: Παραγωγή Άνθρακα (εκατ. τόνοι) ( ) Χ ρ ό νια Ά ν θ ρ α κ α ς , , , , , , , ,7 3079,7 Διάγραμμα 3:Παραγωγής Άνθρακα (εκατ. τόνοι) ( ) Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία Ομοίως η παραγωγή του άνθρακα σε ποσοστιαίες μονάδες στο πίνακα 3: Χ ρόνια Πίνακας 3α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής άνθρακα ( ) Ά ν θ ρ α κ α ς 0.14% -0.19% -0.01% -0.30% -0.05% 0.93% -2.78% -0.82% -0.61% -0.66% Ευτυχία Σ. Γραμμένου 21

22 Διάγραμμα 3α: Μέση ετήσια μεταβολή παραγωγής άνθρακα ( ) 2.00% 1.00% Άνθρακας -σ 0.00% _ ---- a \ ' % \2003 / % -3.00% Χρόνια Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2007 Επεξεργασία: Γραμμένου Ευτυχία 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Σύμφωνα με την 356η σύνοδο εγκρίθηκε ομόφωνα στις 21/07/01 η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής ΕΚΑΧ για την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: ''Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για, την ασφάλεια ^του ενεργειακού εφοδιασμού" Η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2000 υπήρξε αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζει αδυναμίες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος όσο και την ικανοποιητική ασφάλεια εφοδιασμού. Στην Πράσινη Βίβλο αναφέρεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα μέσα σε 20 με 30 χρόνια, η Ένωση θα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες κατά το 70% με εισαγόμενα προϊόντα, σήμερα, η αντίστοιχη εξάρτηση της ανέρχεται σε 50%. Η εξάρτηση αυτή είναι εμφανής σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Παραπάνω από εμφανής όμως γίνεται επίσης στη Πράσινη Βίβλο ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η έρευνα στον ενεργειακό τομέα για τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στους τομείς των ανανεώσιμων και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ευτυχία Σ. Γραμμένου 22

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 1 η : Παγκόσμιο Ενεργειακό Ισοζύγιο Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής 9-10.6.2005 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ασφάλεια Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας;

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Λιθάνθρακας Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Σεπτέμβριος 2008 Ενεργειακή Επανάσταση Τώρα! Κείμενο - επιμέλεια: Στέλιος Ψωμάς Σεπτέμβριος 2008 Ελληνικό Γραφείο Greenpeace Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα Τ: 210 38 40

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ Νοεμβρίου

2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ Νοεμβρίου 2 η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ 10-14 Νοεμβρίου 2008 -------------------------------------- Ημερίδα ΥΠΕΞ «Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 --------------------------------- Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις καθορίζουν το μέλλον του αυτοκινήτου

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις καθορίζουν το μέλλον του αυτοκινήτου Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις καθορίζουν το μέλλον του αυτοκινήτου Η θέση της Toyota Μιλτιάδης Τσοσκούνογλου Διευθυντής Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Toyota Ελλάς Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Oμιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια σε Συζήτηση με θέμα «Γέφυρες και Οδοί από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» στο πλαίσιο του 19 ου Συνεδρίου του Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Φυσικά! Υπάρχουν εφτά διαφορετικές ανανεώσιμες τεχνολογίες που μπορούν να παράγουν ενέργεια: φωτοβολταϊκά,

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια

Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Τα βιοκαύσιµα κι ο αναπτυξιακός τους ρόλος για την βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα» Θεσσαλονίκη, 3&4 Νοεµβρίου 2006 Στρατηγική και δράσεις της ΕΕ για την βιοενέργεια Λ. Γούτα Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank

Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η αγορά εμπορευμάτων σταθεροποιείται μετά από τους ισχυρούς κλυδωνισμούς Του Ole S. Hansen, αναλυτή της Saxo Bank Η δραματική πτώση της τιμής του χρυσού που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα πρωτοφανές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ στην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, Tιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τους Ισπανούς και τους Ιταλούς; in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 84 Νοέμβριος 2016

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 84 Νοέμβριος 2016 Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 84 Νοέμβριος 2016 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 (Ιανουάριος Σεπτέμβριος) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Συντάχθηκε απο τον/την kazanidis Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος :49

Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Συντάχθηκε απο τον/την kazanidis Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος :49 Η κάλυψη των αναγκών των αναπτυγμένων κυρίως κρατών σε ενέργεια και σε πρώτες ύλες είναι πρωταρχικής σημασίας για τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών. Για το λόγο αυτό είναι καθημερινά σε εξέλιξη διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το παρόν άρθρο αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγωγής στην έννοια και στην εξέταση της ενεργειακής ασφάλειας. Ο όρος αυτός έχει πολλές διαστάσεις είναι εξαιρετικά πολυσύνθετου και δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Συνέδριο Τ.Ε.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα κατ αρχάς να σας εκφράσω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 IOYNIΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Η Ενέργεια στο ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γιώργος Παυλικάκης Δρ Περιβαλλοντικών Επιστημών Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Ένα σχολείο κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση 1 Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ Λειτουργός Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα