ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας και δύο εναλλακτικά ως προς αυτό, ένα µε βάση τους ενδεχόµενους περιορισµούς σχετικά µε τον άνθρακα και ένα µε βάση συγκεκριµένες εικασίες για το υδρογόνο. Τα σενάρια αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες των πολιτικών στον τοµέα της τεχνολογίας και της κλιµατικής αλλαγής κατά την επόµενη 50ετία. Όλες οι προβολές µέχρι το 2050 πραγµατοποιήθηκαν µε ένα προσοµοιωτικό µοντέλο για τον παγκόσµιο ενεργειακό τοµέα το επιλεγόµενο µοντέλο POLES το οποίο περιγράφει την ανάπτυξη των εθνικών και περιφερειακών ενεργειακών συστηµάτων καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους µέσω των διεθνών ενεργειακών αγορών, λαµβάνοντας υπόψη περιορισµούς που αφορούν τις πολιτικές για τους φυσικούς πόρους και το κλίµα. Η ανάπτυξη του παγκόσµιου ενεργειακού συστήµατος σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς Το σενάριο αναφοράς Το σενάριο αναφοράς περιγράφει τι θα συµβεί αν συνεχίσουν οι ήδη παρατηρούµενες οικονοµικές και τεχνολογικές τάσεις, συνυπολογίζοντας τους βραχυπρόθεσµους περιορισµούς σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίου και αερίου καθώς και σε ό,τι αφορά τις κλιµατικές πολιτικές, τοµέα στον οποίο θεωρείται ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί. Η παγκόσµια ενεργειακή κατανάλωση Η παγκόσµια ενεργειακή κατανάλωση αναµένεται να αυξηθεί σε 22 Gtoe ετησίως το 2050, από 10 Gtoe ετησίως σήµερα. Τα ορυκτά καύσιµα καλύπτουν συνολικά το 70% (ο άνθρακας και το πετρέλαιο από 26%, το φυσικό αέριο 18%) και οι µη ορυκτές πηγές 30%. Το µερίδιο των µη ορυκτών πηγών χωρίζεται περίπου σε δύο ίσα τµήµατα µεταξύ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας Το µέγεθος της παγκόσµιας οικονοµίας το 2050 αναµένεται ότι θα είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερο του σηµερινού, αλλά υπολογίζεται ότι η κατανάλωση της ενέργειας θα αυξηθεί µόνον κατά 2,2. Η ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της ενέργειας οφείλεται εν µέρει σε αυτόνοµες τεχνολογικές ή διαρθρωτικές µεταβολές της οικονοµίας, εν µέρει στις πολιτικές για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της ενέργειας και εν µέρει στις συνέπειες των πολύ υψηλότερων τιµών της ενέργειας. Η ισορροπία βορρά νότου όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας Η ζήτηση της ενέργειας αυξάνεται έντονα στις αναπτυσσόµενες περιοχές του κόσµου, όπου σήµερα µετά βίας ικανοποιούνται οι στοιχειώδεις ενεργειακές ανάγκες. Η

2 κατανάλωση στις εν λόγω χώρες θα ξεπεράσει την κατανάλωση στο βιοµηχανικό κόσµο λίγο µετά το 2010 και αναµένεται ότι το 2050 θα αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα παγκοσµίως. Προφίλ παραγωγής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Τα παραδοσιακά επίπεδα παραγωγής πετρελαίου µετά το 2025 αναµένεται ότι θα σταθεροποιηθούν στα 100 Mbl/d περίπου. Το προφίλ θα σχηµατίζει µία οριζόντια επιφάνεια και όχι µία κορυφή όπως θεωρείται συνήθως σήµερα. Το πετρέλαιο από µη παραδοσιακές πηγές εξασφαλίζει την αύξηση των συνολικών υγρών σε 125 Mbl/d περίπου το Αντίστοιχες τάσεις σηµειώνονται στον τοµέα του φυσικού αερίου, µε καθυστέρηση περίπου 10 ετών. Οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές κλιµακώνονται σταθερά και φθάνουν τα 110 $/bl για το πετρέλαιο και τα 100 $/boe για το αέριο το Οι υψηλές τιµές ως επί το πλείστον αντανακλούν τη συνεχώς αυξανόµενη σπανιότητα των πόρων. Ηλεκτρική ενέργεια : η επιστροφή του άνθρακα, η απογείωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας Η κλιµάκωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθεί τους ρυθµούς της οικονοµικής ανάπτυξης και το 2050, συνολικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερη της σηµερινής. Επιστρέφει ο άνθρακας ως σηµαντική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιοποίηση του επιτυγχάνεται µε την χρήση νέων προηγµένων τεχνολογιών. Η τιµή του άνθρακα αναµένεται να φθάσει περίπου τα 110 $/τόνο το Η ταχεία αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας αρχίζει µετά το 2020 και αποκτά µεγάλες διαστάσεις µετά το Προϋποθέτει ταχεία εξάπλωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών από µεγάλης κλίµακας υπεράκτιες αιολικές µονάδες έως πυρηνικούς σταθµούς της 4 ης γενεάς 3. Εκποµπές CO 2 Η εξάπλωση των µη ορυκτών ενεργειακών πηγών αντισταθµίζει εν µέρει την επιστροφή του άνθρακα σε ό,τι αφορά τις εκποµπές του CO 2, που αυξάνουν σχεδόν αναλογικά προς τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Το προκύπτον προφίλ εκποµπών αντιστοιχεί σε συγκέντρωση του CO 2 στην ατµόσφαιρα ppmv το Η εν λόγω τιµή υπερβαίνει κατά πολύ το φάσµα τιµών που θεωρείται σήµερα αποδεκτό για την σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του CO 2 στον αέρα. 1 Το 2005 σε $. 2 Ή περίπου 22$ ανά βαρέλι ισοδυνάµου πετρελαίου. 3 Το σενάριο υποθέτει ότι θα καταστεί δυνατή η υπέρβαση των οικονοµικών και κοινωνικών εµποδίων που αντιµετωπίζει η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας.

3 Το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστηµα σύµφωνα µε την προβολή αναφοράς Τάσεις της ενεργειακής ζήτησης Η συνολική πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη αυξάνει κατάτι από 1,9 Gtoe / ετησίως σήµερα σε 2,6 Gtoe / ετησίως το Μέχρι το 2020, το πρωτογενές µίγµα καυσίµων είναι µάλλον σταθερό, εξαιρούµενης της ουσιαστικής αύξησης της κατανάλωσης του φυσικού αερίου. Εν συνεχεία επιταχύνεται η ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και η αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας. Το 2050 οι µη ορυκτές ενεργειακές πηγές, ήτοι η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εξασφαλίζουν το 40% της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης υπερβαίνοντας κατά πολύ το 20% που καλύπτουν σήµερα. Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους ρυθµούς της οικονοµικής ανάπτυξης, η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας παραµένει δυναµική λόγω των νέων χρήσεων του ηλεκτρισµού ιδίως στον τοµέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Εκποµπές CO 2 Αυτός ο συνδυασµός περιορισµένων κλιµατικών πολιτικών και νέων τάσεων στον τοµέα του εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια έχει ως αποτέλεσµα να παραµείνουν σχεδόν σταθερές οι εκποµπές CO 2 έως το 2030 και εν συνεχεία να µειωθούν ως το Αυτό το έτος αναµένεται ότι οι εκποµπές CO 2 στην Ευρώπη θα είναι κατά 10% χαµηλότερες από σήµερα. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Λόγω των σχετικά δραστικών κλιµατικών πολιτικών, η ευρωπαϊκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά 70% απαλλαγµένη από τον άνθρακα το Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια εξασφαλίζουν 60% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ένα τέταρτο των θερµοηλεκτρικών σταθµών έχει εξοπλιστεί µε τα ενδεδειγµένα συστήµατα δέσµευσης και αποθήκευσης του εκλυόµενου CO 2. Η παραγωγή υδρογόνου Το υδρογόνο αναπτύσσεται µετά το 2030, µε περιορισµένα αλλά όχι αµελητέα αποτελέσµατα: εξασφαλίζει το 2050 περίπου το 10% της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα εάν υπάρξουν περιορισµοί σε ό,τι αφορά τον άνθρακα Η υπόθεση του περιορισµένου άνθρακα Το συγκεκριµένο σενάριο εξετάζει τις συνέπειες της εφαρµογής πιο φιλόδοξων πολιτικών στον τοµέα του άνθρακα µε στόχο τη µακροπρόθεσµη σταθεροποίηση της συγκέντρωσης του CO 2 στην ατµόσφαιρα περίπου σε 500 ppmv έως το Προϋποθέτει την ανάληψη έγκαιρης δράσης στις χώρες του παραρτήµατος B, ενώ αφήνει µεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για τις αναπτυσσόµενες και τις αναδυόµενες χώρες.

4 Ο υποδιπλασιασµός στην Ευρώπη Στο συγκεκριµένο σενάριο περιορισµένου CO 2, οι συνολικές εκποµπές CO 2 παραµένουν σταθερές µεταξύ 2015 και 2030 (περίπου 40% πάνω από τα επίπεδα του 1990) και εν συνεχεία µειώνονται. Ωστόσο έως το 2050 εξακολουθούν να είναι κατά 25% υψηλότερες από το Στην ΕΕ-25, οι εκποµπές το 2050 θα ανέρχονται στο ήµισυ των αντίστοιχων επιπέδων του 1990 και εµφανίζουν µέση µείωση κατά 10% ανά δεκαετία. Η επιταχυνόµενη ανάπτυξη των µη ορυκτών καυσίµων Μέχρι το 2050, η ετήσια ενεργειακή ζήτηση ανά την υφήλιο είναι χαµηλότερη από το σενάριο αναφοράς κατά 3 Gtoe ετησίως. Έως το 2050, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια καλύπτουν χωριστά περισσότερο από 20% της συνολικής ζήτησης. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρέχουν το 30% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια περίπου το 40%. Η κατανάλωση άνθρακα παραµένει σταθερή, παρά τη διαθεσιµότητα τεχνολογιών δέσµευσης και αποθήκευσης του εκλυόµενου CO 2. Η ποσότητα του CO 2 που συνολικά θα αποθηκευθεί από σήµερα µέχρι το 2050 αναµένεται να είναι εξαπλάσια του ετησίως εκλυόµενου όγκου εκποµπών σήµερα. Οι ενεργειακές τάσεις στην Ευρώπη Στην Ευρώπη ενώ η συνολική κατανάλωση της ενέργειας παραµένει σχεδόν σταθερή µέχρι το 2030, εν συνεχεία αρχίζει να αυξάνει 4. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για στατιστικό φαινόµενο που οφείλεται στο ότι κατά την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αρχικά εκλύονται µεγάλες ποσότητες θερµικής ενέργειας. Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας καλύπτουν το 22% και η πυρηνική ενέργεια το 30% της ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη το 2050, µε αποτέλεσµα το µερίδιο των ορυκτών καυσίµων να µην υπερβαίνει το 50%. Τρία τέταρτα της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται από πηγές της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας ενώ η θερµοηλεκτρική ενέργεια παράγεται κατά το ήµισυ από µονάδες που διαθέτουν διατάξεις δέσµευσης και αποθήκευσης του CO 2. Το υδρογόνο από ποσοτική σκοπιά προσφέρει το ενεργειακό ισοδύναµο του 15% της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Έως το 2050, περίπου τα µισά από τα διαθέσιµα κτίρια θα είναι κτίρια χαµηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης και ένα τέταρτο θα είναι κτίρια πολύ χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 5. Περισσότερα από τα µισά αυτοκίνητα θα είναι οχήµατα χαµηλών ή πολύ χαµηλών εκποµπών (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα υδρογόνου). Το παγκόσµιο ενεργειακό σύστηµα βάσει της υπόθεσης του H 2 Το σενάριο του υδρογόνου Το σενάριο του υδρογόνου προκύπτει υποθέτοντας ότι θα υπάρξουν περιορισµοί σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα του άνθρακα καθώς και ότι θα επιτευχθούν τεχνολογικές πρόοδοι 4 Η αύξηση αυτή σχετίζεται πρωτίστως µε την έντονη διείσδυση της πυρηνικής ενέργειας, δεδοµένου ότι λόγω της συγκριτικά περιορισµένης αποτελεσµατικότητας των σταθµών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, µια συγκεκριµένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας πυρηνικής προέλευσης απαιτεί την ανάλωση µεγαλύτερης πρωτογενούς ενέργειας από ότι απαιτείται για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα ή ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 5 Κτίρια µε συντελεστή µείωσης 2 (χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης) έως 4 (πολύ χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης) συγκριτικά προς τα επίπεδα κατανάλωσης των σηµερινών κτιρίων.

5 που θα αυξήσουν ουσιαστικά την οικονοµική αποδοτικότητα των τεχνολογιών του υδρογόνου ιδίως σε επίπεδο τελικής χρήσης. Οι εικασίες επί των οποίων βασίζεται σε ό,τι αφορά τις προόδους των καθοριστικής σηµασίας τεχνολογιών υδρογόνου είναι εσκεµµένα ιδιαίτερα αισιόδοξες. Συνολική ενεργειακή ζήτηση Μολονότι η συνολική ενεργειακή ζήτηση το 2050 είναι µόλις 8% χαµηλότερη απ όσο στο σενάριο αναφοράς, σηµειώνονται σοβαρές αλλαγές στο µίγµα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. Το µερίδιο των ορυκτών καυσίµων το 2050 είναι χαµηλότερο του 60% και στο πλαίσιό του η ζήτηση για τον άνθρακα µειώνεται περίπου κατά 50% σε σύγκριση µε το σενάριο αναφοράς, µολονότι υποτίθεται ότι θα περιοριστεί το κόστος δέσµευσης και αποθήκευσης του CO 2. Το µερίδιο της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας αυξάνεται, ιδίως µεταξύ 2030 και Το φαινόµενο εν µέρει οφείλεται στις υψηλές τιµές άνθρακα ανά την υφήλιο και εν µέρει στην αύξηµένη ζήτηση υδρογόνου. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Η στροφή προς την οικονοµία του υδρογόνου συνεπάγεται περαιτέρω διαρθρωτικές µεταβολές στον τοµέα της παραγωγής και το µερίδιο της πυρηνικής ενέργειας φθάνει το 38%. Η θερµοηλεκτρική παραγωγή συνεχίζει να αυξάνει και συνδέεται µε τα συστήµατα δέσµευσης και αποθήκευσης του CO 2. Το % της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιµα πραγµατοποιείται σε µονάδες που διαθέτουν συστήµατα αποθήκευσης και δέσµευσης του CO 2 ενώ το αντίστοιχο σενάριο αναφοράς προβλέπει 12%. Η παραγωγή και η χρήση του υδρογόνου Η χρήση του υδρογόνου αυξάνεται θεαµατικά µετά το 2030, λόγω των ουσιαστικών µειώσεων του κόστους των τεχνολογιών για την παραγωγή υδρογόνου και της ώθησης της ζήτησης στον τοµέα των µεταφορών. Από το 2030 έως το 2050, η παραγωγή δεκαπλασιάζεται και φθάνει το 1 Gtoe ετησίως. Έως το 2050, το υδρογόνο καλύπτει 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ το αντιστοίχως προβλεπόµενο ποσοστό στο σενάριο αναφοράς είναι 2%. Το µερίδιο των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στην παραγωγή του υδρογόνου ανέρχεται σε 50% ενώ το αντίστοιχο µερίδιο της πυρηνικής ενέργειας είναι 40%. Περίπου 90% του υδρογόνου αναλώνεται στον τοµέα των µεταφορών. Έως το 2050, η κατανάλωση του υδρογόνου στις µεταφορές πενταπλασιάζεται συγκριτικά προς τα προβλεπόµενα στο σενάριο αναφοράς και καταλήγει να αντιπροσωπεύει µερίδιο 36% της κατανάλωσης του τοµέα. Το υδρογόνο χρησιµοποιείται στο 30% των επιβατηγών αυτοκινήτων εκ των οποίων περίπου 80% είναι εξοπλισµένα µε στοιχεία καυσίµου, 15% είναι υβριδικά οχήµατα υδρογόνου και 5% χρησιµοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου.

6 Το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστηµα σύµφωνα µε το σενάριο του H 2 Οι συνολικές εκποµπές λόγω της ενεργειακής ζήτησης Η πυρηνική ενέργεια εξασφαλίζει ένα τρίτο της συνολικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας παρέχουν περίπου από 20% ενώ η αντίστοιχη συνεισφορά του άνθρακα ανέρχεται σε 6%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Το µερίδιο των ορυκτών καυσίµων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µειώνεται σταθερά και ουσιαστικά. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα η χρήση συστηµάτων δέσµευσης και αποθήκευσης CO 2. Έως το 2050 ποσοστό υψηλότερο του 50% της θερµοηλεκτρικώς παραγόµενης ενέργειας προέρχεται από µονάδες που διαθέτουν συστήµατα δέσµευσης και αποθήκευσης CO 2. Η παραγωγή και χρήση του υδρογόνου Η παραγωγή του υδρογόνου αυξάνεται γρήγορα µετά το 2030 και φθάνει τα 120 Mtoe έως το 2050, ήτοι το 12% της παγκόσµιας παραγωγής. Το υδρογόνο καλύπτει 7% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη ενώ στο σενάριο αναφοράς η συµµετοχή του προβλέπεται να είναι 3%. Στην Ευρώπη το υδρογόνο παράγεται πρωτίστως από την ηλεκτρόλυση του ύδατος χρησιµοποιώντας πυρηνικής προέλευσης ηλεκτρική ενέργεια. Σηµαντικό είναι επίσης το µερίδιο του υδρογόνου από ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (40% το 2050). Περίπου τρία τέταρτα του υδρογόνου που παράγεται στην Ευρώπη καταλήγουν στον τοµέα των µεταφορών.

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2012

Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ένα βιώσιμο Ενεργειακό Σενάριο για τον πλανήτη προκειμένου να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.3.2006 COM(2006) 105 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} EL EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μια ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Το δίλημμα των ορυκτών καυσίμων. Οι απειλές από τις κλιματικές αλλαγές

Περίληψη. Το δίλημμα των ορυκτών καυσίμων. Οι απειλές από τις κλιματικές αλλαγές Περίληψη Το σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης αποτελεί ένα αναγνωρισμένο και έγκυρο ενεργειακό σενάριο που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2005. Αυτή είναι η τέταρτη παγκόσμια έκδοση της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δράση για το κλίμα Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005

Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάται από την Ανταρκτική (41 x 2,5 χλµ.) - 25/03/2008 ΗΝέαΟρλεάνηµετά τον τυφώνα Κατρίνα 25/08/2005 Εισαγωγή Πρωτογενείς Πηγές Ενέργειας (Πηγές πρωτογενούς ενέργειας) Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,, PhD) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - OIKONOMIKEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης.

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. Επιβλέπων Καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Νικόλαος Ρωµανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών e-mail : firebird7gr@yahoo.co.uk Περίληψη - Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/ 6/21612/20.09.2011 Υπουργική Απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα