ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο PRD-121W 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: Website: Τηλ. Service: , Fax:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες Ασφαλείας Σελ. 1~5 2. Επισκόπηση Σελ Αλλαγή φοράς πόρτας Σελ. 7~11 4. Εγκατάσταση Σελ. 12~13 5. Καθημερινή χρήση Σελ. 14~19 1. Safety Information Page 1~5 2. Overview Page 6 3. Reverse Door Page 7~9 4. Installation Page 10~11 5. Daily Use Page 12~15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ AUTHORISED AFTER SALES SERVICE

3 1 Οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως για την ασφάλειά σας και για τη σωστή χρήση της συσκευής, πριν από την εγκατάσταση και χρήση της, περιλαμβανομένων των συμβουλών και των σημείων προσοχής. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων λαθών και ατυχημάτων, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες της συσκευής είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία της και τις οδηγίες ασφαλείας. Αποθηκεύστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσουν τη συσκευή εάν αυτή πουληθεί ή μετακινηθεί, ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει να γνωρίζει τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Για την προστασία της ασφάλειάς σας και της περιουσίας σας, ακολουθείτε τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσεως, καθώς ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση. Ασφάλεια παιδιών και ΑΜΕΑ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες εφόσον έχουν καθοδήγηση και ενημέρωση για την ασφαλή χρήση της και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Εάν πετάξετε τη συσκευή αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή, μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε παιδιά που παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή εγκλωβισμό. Εάν η συσκευή αυτή που διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας, αντικαταστήσει παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μανταλωτή) στην πόρτα, καταστρέψτε το ελατήριο πριν την πετάξετε για να προστατεύσετε τα παιδιά από κίνδυνο εγκλωβισμού. Γενικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Kρατήστε τα ανοίγματα αερισμού γύρω από τη συσκευή ελεύθερα από εμπόδια.

4 2 Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή συσκευές για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης πέραν αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως οι κατασκευαστές παγωτού) στο εσωτερικό του ψυγείου, εκτός εάν έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη λυχνία εάν είναι αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι μπορεί να καείτε. 1 ) Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ύλες, όπως δοχεία αεροζόλ με ένα εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Το ισοβουτάνιο ψυκτικό (R600a) περιέχεται εντός του κυκλώματος ψυκτικού μέσου της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο είναι, ωστόσο, εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει καταστραφεί. - αποφεύγετε ανοικτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης - αερίζετε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το προϊόν αυτό καθ οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή / και ηλεκτροπληξία. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα; - Αγροκτήματα, ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα οικιακής χρήσηs; - catering και αντίστοιχες χρήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής, κ.λπ.) πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λυχνία που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή είναι ειδική μόνο για αυτή τη συσκευή και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οικιακά φωτιστικά. 1 ) 1) Εάν υπάρχει φως στη συσκευή.

5 3 Οδηγίες ασφαλείας Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί. Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν έχει φθαρεί ή καταστραφεί στο πίσω μέρος της συσκευής. Ένα φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φτάνει μέχρι την πρίζα χωρίς πίεση. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία. Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Προσέχετε κατά τη μεταφορά της. Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε τρόφιμα από την κατάψυξη αν τα χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή εγκαύματα. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως. Καθημερινή χρήση Μη βάζετε ζεστά σκεύη ή τρόφιμα στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στον πίσω τοίχο. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου αφού έχουν αποψυχθεί. 1 ) Αποθηκεύετε τα προκατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. 1 ) Οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στην κατάψυξη, καθώς η πίεση στο δοχείο, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, προκαλώντας ζημία στη συσκευή. 1) Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στη γλώσσα εάν καταναλώνονται κατ 'ευθείαν από τον καταψύκτη. 1 ) Καθαρισμος και φροντίδα Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα. 1 ) Εξετάζετε τακτικά την εξαγωγή της αποχέτευσης στο ψυγείο για αποψυγμένο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τον αγωγό. Αν η εξαγωγή είναι βουλομένη, το νερό θα συλλεχθεί στο κάτω μέρος της συσκευής. 2 ) 1) Εάν υπάρχει κατάψυξη, 2)Αν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

6 4 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση Σημαντικό! Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε την για χτυπήματα. Μη τη συνδέσετε στο ρεύμα αν είναι χτυπημένη. Αναφέρατε πιθανά χτυπήματα στο κατάστημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή κρατήστε τη συσκευασία. Καλό θα είναι να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τη σύνδεση της συσκευής ώστε τα λάδια να «κάτσουν» στο συμπιεστή. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Όπου είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στον τοίχο για να αποφύγετε την επαφή με θερμά μέρη (συμπιεστής, con-πυκνότερο) για την αποτροπή πιθανών εγκαυμάτων. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες. Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Επισκευή Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό της Serviceworld. Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Serviceworld και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Εξοικονόμηση ενέργειας Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω τοίχωμα της συσκευής Μην ανοίγετε τις πόρτες αν πέσει το ρεύμα Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία

7 5 Οδηγίες ασφαλείας Προστασία περιβάλλοντος Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, ούτε στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου ούτε στα μονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τη αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να καταστραφεί το ψυκτικό κύκλωμα, ειδικά ο εναλλάκτης θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή που σημειώνονται με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού θα πρέπει να οδηγείται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό ανακυκλώνεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Υλικά συσκευασίας Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για να την ανακυκλώσετε. Απόρριψη της συσκευής 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.

8 Επισκόπηση Κατάψυξη Θερμοστάτης και φως Γυάλινα ράφια Κάλυμμα φρουτολεκάνης Ράφια πόρτας Φρουτολεκάνη Ποδαράκια στήριξης Αυτή η εικόνα είναι μόνο για επεξήγηση, για λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τη συσκευή σας. 7

9 Αλλαγή φοράς πόρτας Εργαλεία που απαιτούνται: Σταυροκατσάβιδο, επίπεδο κατσαβίδι, εξαγωνικό κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άδεια και εκτός ρεύματος. Για να ξεβιδώσετε την πόρτα, γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω. Ακουμπήστε τη συσκευή σε σταθερή βάση για να μην γλιστρήσει. Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν για την επανεγκατάσταση της πόρτας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επίπεδη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ψύξης. Καλό είναι να ασχοληθούν 2 άτομα με τη συναρμολόγηση. 1. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από την πίσω πλευρά του καπακιού. 2. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το στην άκρη. 3. Ξεβιδώστε τον πάνω μεντεσέ και μετά αφαιρέστε την πόρτα. Τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να μην γρατσουνιστεί. 8

10 Αλλαγή φοράς πόρτας 4. Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ της πόρτας του καταψύκτη. Αφαιρέστε την πόρτα και μετά τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για ν α μην γρατσουνιστεί. 5. Μετακινήστε τον μηχανισμό στήριξης της πόρτας από τα αριστερά στα δεξιά. 6. Μετακινείστε το κάλυμμα της οπής του μεντεσέ από τα αριστερά στα δεξιά.. 7. Περιστρέψτε την πόρτα του καταψύκτη και τοποθετήστε τον μεντεσέ στην αριστερή πλευρά. Στη συνέχεια βιδώστε τον μεντεσέ 9

11 Αλλαγή φοράς πόρτας 8. Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ. Μετά αφαιρέστε τα ποδαράκια στήριξης και από τις δύο πλευρές. 9. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πύρο του κάτω μεντεσέ, αντιστρέψτε το μεντεσέ και τοποθετήστε τον πύρο στη νέα θέση. 10. Επανατοποθετήστε το βραχίονα που προσαρμόζεται στον πύρο του κάτω μεντεσέ. Αντικαταστήστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια. 11.Τοποθετήστε την πόρτα στη θέση της. Σιγουρευτείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα και ότι σφραγίζει σωστά, πριν σφίξετε τον πάνω μεντεσέ. 10

12 Αλλαγή φοράς πόρτας 12. Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα και σφίξτε τις δύο βίδες. 11

13 Εγκατάσταση Εγκατάσταση εξωτερικών χερουλιών (αν είναι διαθέσιμα). Πίσω αποστάτες Βιδώστε τους αποστάτες από το πίσω μέρος της συσκευής. Απαιτήσεις χώρου Διατηρήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα της πόρτας. Αφήστε κενό τουλάχιστον 50 mm στις δυο πλευρές. xxxmm Ευθυγράμμιση συσκευής Ρυθμίστε τα δυο ποδαράκια στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, οι πόρτες δεν θα σφραγίζουν σωστά. 12

14 Εγκατάσταση Τοποθέτηση Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής: Θέση Κλάση κλιματος Θερμοκρασία χώρου SN N ST T +10 o C o C +16 o C o C +16 o C o C +16 o C o C Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος της καμπίνας. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από ένα επικρεμάμενο ντουλάπι, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής της συσκευής και του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm. Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από ντουλάπια. Η ακριβής ευθυγράμμιση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση του ψυγείου. Προσοχή! Πρέπει να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Ηλεκτρική σύνδεση Πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που εμφανίζονται στην πινακίδα αντιστοιχούν στην τροφοδοσία της χώρας σας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος είναι εφοδιασμένο με μια επαφή για το σκοπό αυτό. Αν η πρίζα σας δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ε.Ε. 13

15 Καθημερινή χρήση Πρώτη χρήση Καθαρισμός του εσωτερικού Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι, ώστε να απομακρυνθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά του ολοκαίνουργιου προϊόντος, και στη συνέχεια, στεγνώστε καλά. Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή χημικά καθαριστικά, καθώς θα καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής Ρύθμιση θερμοκρασίας Τοποθετήστε στην πρίζα την συσκευή σας. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από τον θερμοστάτη. Υπάρχουν 8 ρυθμίσεις. Η 1 είναι αυτή με την υψηλότερη θερμοκρασία, η 7 είναι αυτή με την χαμηλότερη θερμοκρασία και το 0 χρησιμοποιείται όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία. Κατάψυξη νωπών τροφίμων Η κατάψυξη είναι κατάλληλη για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που πρέπει να καταψυχθούν στην κατάψυξη. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην πινακίδα του ψυγείου. Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα να καταψυχθούν. Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, πριν από την τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις. Σημαντικό! Σε περίπτωση λανθασμένης απόψυξης, για παράδειγμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (μετά το ψήσιμο) Ξεπάγωμα Βαθιά-κατεψυγμένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν να χρησιμοποιηθούν, μπορεί να αποψυχθούν στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο για αυτή τη λειτουργία. 14

16 Καθημερινή χρήση Μικρά κομμάτια μπορεί ακόμη και να μαγειρευτούν ακόμη κατεψυγμένα, κατευθείαν από την κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο. Παγοθήκη Μπορούν να τοποθετηθούν μία η περισσότερες παγοθήκες εντός της συσκευής. ΑΞΕΣΟΥΑΡ Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά οδηγών ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τα ράφια στο σημείο που θέλετε. ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποθηκεύετε συσκευασίες φαγητών διαφόρων μεγεθών. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή ακολουθείτε την εξής διαδικασία: τραβήξτε σταδιακά το ράφι με τη φορά που δείχνουν τα βέλη μέχρι να βγει τελείως και μετά τοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο. 15

17 Καθημερινή χρήση Χρήσιμες συμβουλές Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε την κατάψυξη πιο αποδοτικά, σας προτείνουμε: Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. εμφανίζεται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του ψυγείου; Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Καμία περαιτέρω τροφή δεν πρέπει να προστεθεί για να καταψυχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Καταψύχετε μόνο τρόφιμα καθαρισμένα και υψηλής ποιότητας; Ετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να παγώνουν γρήγορα και πλήρως και να μπορείτε να ξεπαγώνετε μόνο την ποσότητα που θέλετε; Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα είναι αεροστεγή; Μην αφήνετε τα φρέσκα, νωπά τρόφιμα να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που είναι ήδη παγωμένα, για να μην ανέβει η θερμοκρασία τους; Τα άπαχα τρόφιμα διατηρούνται καλύτερα και περισσότερο από αυτά με λιπαρά, το αλάτι μειώνει το χρόνο κατάψυξης των τροφίμων; Μην πίνετε νερό απευθείας από την κατάψυξη, σε περίπτωση που τοποθετήσετε κάποιο μπουκάλι για να παγώσει, αφαιρέστε το πώμα. Κατά την αφαίρεση τροφίμων από τον καταψύκτη, προσέχετε για την αποφυγή εγκαυμάτων στο δέρμα. Συστήνεται να σημειώνετε την ημερομηνία αποθήκευσης σε κάθε συσκευασία, ώστε να γνωρίζετε τη διάρκεια κατάψυξης των τροφίμων. Συμβουλές για την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής: βεβαιωθείτε ότι τα συσκευασμένα τρόφιμα αποθηκεύτηκαν με ασφάλεια από τον λιανοπωλητή; βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρθηκαν από το κατάστημα τροφίμων στον καταψύκτη στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα; μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο χρειάζεται. αφού ξεπαγώσουν, τα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν άμεσα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά; μην καταψύχετε τα τρόφιμα για περισσότερο από τη διάρκεια που αναγράφεται στη συσκευασία. Συμβουλές για την συντήρηση νωπών τροφίμων Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής: Μην αποθηκεύετε το φαγητό ζεστό ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο Να σκεπάζετε ή να τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονο άρωμα Συμβουλές για ψύξη Χρήσιμες συμβουλές Για ασφάλεια, συντηρείτε τα νωπά τρόφιμα για λίγες μόνο ημέρες. Το μαγειρεμένο φαγητό πρέπει να συσκευάζεται πριν τοποθετηθεί στο ψυγείο. Τρόφιμα και λαχανικά: τοποθετήστε τα στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών, πλύντε τα πριν τα καταναλώσετε. Γαλακτοκομικά: τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία ή συσκευάστε τα σε αλουμινόχαρτο/μεμβράνη για να μην έρχονται σε επαφή με τον αέρα. Γάλα: κλείνετε το πάντα με καπάκι και αποθηκεύστε το στα ράφια της πόρτας. Μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο, δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο. 16

18 Καθημερινή χρήση Καθαρισμός Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί με το ρεύμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα, ή απενεργοποιήσετε την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Η υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας! Οι ατμοί μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία. Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να προσβάλλουν πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ. Για να αποφύγετε την υπερχείλιση του νερού απόψυξης στο ψυγείο, καθαρίστε περιοδικά την οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό για να καθαρίσετε την τρύπα όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα. 1.Αν ο συμπυκνωτής βρίσκεται στο πίσω μέρος τη συσκευής. -Μην επιτρέπετε σε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής. -Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά -Αφαιρέστε το φαγητό από την καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος, καλά καλυμμένο. -Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη. -Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με φρέσκο νερό και τρίψτε το στεγνό. -Αφού έχετε στεγνώσει όλα τα μέρη βάλτε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία. 17

19 Καθημερινή χρήση Απόψυξη της κατάψυξης Ο χώρος της κατάψυξης προοδευτικά θα γεμίσει με πάγο, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο καθώς μπορεί να καταστρέψετε την συσκευή. Όταν γεμίσει ο χώρος της κατάψυξης με πάγο θα πρέπει να κάνετε πλήρη απόψυξη ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Βγάλτε το φις από την πρίζα. Αφαιρέσετε όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλά στρώματα εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος. Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή και τοποθετήστε μια λεκάνη κάτω από την συσκευή για να συλλέξετε το νερό απόψυξης. Κατά την ολοκλήρωση της απόψυξης στεγνώστε καλά το εσωτερικό. Βάλτε το φις ξανά στην πρίζα για να λειτουργήσει ξανά η συσκευή. Αντικατάσταση της λάμπας ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν αντικαταστήσετε την λάμπα αποσυνδέστε την συσκευή. Οι προδιαγραφές των λαμπτήρων παρατίθενται στην ετικέτα χαρακτηριστικών. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αντικαταστήσετε τη λάμπα: 1. Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στον αριθμό "0" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την κύρια παροχή ρεύματος. 3. Αφαιρέστε τη βίδα του καλύμματος της λάμπας. 4. Τραβήξτε το κάλυμμα της λάμπας έξω. 5. Ξεβιδώστε τη λάμπα. 6. Τοποθετήστε μια νέα λυχνία σύμφωνα με την αντίθετη κατεύθυνση, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το κάλυμμα της λάμπας και βιδώστε. 7. Συνδέστε τη συσκευή και ρυθμίστε τη λαβή στη σωστή θέση. 18

20 Καθημερινή χρήση 19

21 Safety information In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. For the safety of life and property keep the precautions of these user s instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation. If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it. If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child. General safety WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. WARNING! Do not damage the refrigerant circuit. 1

22 Safety information WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture. WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot. 1 ) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. - avoid open flames and sources of ignition - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments; - catering and similar non-retail applications. WARNING! Any electrical components(plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel. WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a special use lamp bulb usable only with the appliance supplied. This special use lamp is not usable for domestic lighting. 1 ) 1) If there is a light in the compartment. 2

23 Safety information Power cord must not be lengthened. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance. Do not pull the mains cable. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. You must not operate the appliance without the lamp. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. Daily use Do not put hot on the plastic parts in the appliance. Do not place food products directly against the rear wall. Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. 1 ) Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture, s instructions. 1 ) Appliance, s manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions. Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. 1 ) Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance. 1 ) Care and cleaning Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. Do not clean the appliance with metal objects. Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper. 1 ) Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance. 2 ) 2) If there is a freezer compartment. 3) If there is a fresh-food storage compartment. 3

24 Safety information Installation Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing. It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor. Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation. Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn. The appliance must not be located close to radiators or cookers. Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance. Service Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used. Energy saving Don t put hot food in the appliance; Don t pack food close together as this prevents air circulating; Make sure food don t touch the back of the compartment(s); If electricity goes off, don t open the door(s); Don t open the door(s) frequently; Don t keep the door(s) open for too long time; Don t set the thermostat on exceeding cold temperatures; Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption. 4

25 Safety information Environment Protection This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Packaging materials The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it. Disposal of the appliance 4. Disconnect the mains plug from the mains socket. 5. Cut off the mains cable and discard. 5

26 Overview Freezer Thermostat and Light Glass Shelves Crisper Cover Crisper Balconies Leveling Feet Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different. 6

27 Reverse Door Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner. Ensure the unit is unplugged and empty. To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process. All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system. It's better that 2 people handle the unit during assembly. 1. Remove two screws at rear side of top cover. unscrew 2. Remove top cover and place it aside. 3. Unscrew top hinge and then remove door and place it on a soft pad to avoid scratch. 4. Unscrew bottom hinge of freezer door. Then remove the door and place it on a soft pad to avoid scratch. 7

28 Reverse Door 5. Move door holder from left side to right side. 6. Move hinge hole cover from left side to right side. 7. Rotate freezer door and place hinge side at left side. And then fix the door by holder. 8. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both Note: remove this screw if it presents. side. 8

29 Reverse Door 9. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it. Unscrew Screw 10.Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. 11.Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically, so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge. 12.Put the top cover and fix it with 2 screws on the back. 9

30 Installation Install door external handle (if external handle is present) Rear spacer Screw the rear spacers at the rear of the unit. screw Space Requirement Keep enough space of door open. Keep at least 50mm gap at two sides. xxxmm xxxmm Levelling the unit To do this adjust the two levelling feet at front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly. 10

31 Installation Positioning Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: Climate class SN N ST T Ambient temperature +10 o C to +32 o C +16 o C to +32 o C +16 o C to +38 o C +16 o C to +43 o C Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabi-net and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet. Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation. Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives. 11

32 Daily Use First use Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly. Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. Temperature Setting Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 8 settings. 1 is warmest setting and 7 is coldest setting and 0 is off. The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time. Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment. The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate. The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen. Storing frozen food When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings. Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under rising time, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked). Thawing Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer. Ice-cube This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice. Accessories Movable shelves The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. Positioning the door balconies To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required. 12

33 Daily Use Helpful hints and tips To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate; the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period; only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs; prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required; wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight; do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter; lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food; water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt; it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt; it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time. Hints for storage of frozen food To obtain the best performance from this appliance, you should: make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer; be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time; not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen; do not exceed the storage period indicated by the food manufacture. Hints for fresh food refrigeration To obtain the best performance: Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer. For safety, store in this way only one or two days at the most. Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf. Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible. Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door. Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge. Cleaning For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly. Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service. Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid. Clean drain hole To avoid defrost water overflowing into the fridge, periodically clean the drain hole at back of fridge compartment. Use a cleaner to clean the hole as showed in right picture. 1) If the condenser is at back of appliance. 13

34 Daily Use Do not allow such substances to come into contact the appliance parts. Do not use any abrasive cleaners Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered. Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse. Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry. After everything is dry place appliance back into service. Defrosting of the freezer The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed. Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as fellows: pull out the plug from the socket; remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place; keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water; when defrosting is completed, dry the interior thoroughly replace the plug in the power socket to run the appliance again. Replace the lamp Caution! Before replacing the lamp, shall disconnect the appliance from mains power supply. Lamp specification is listed in rating label. Follow below process to replace the lamp: 1. Set the temperature regulation knob at number 0 to switch off the appliance. 2. Unplug the appliance to make sure the appliance is disconnected from main power supply. 3. Remove the screw of the lamp cover. 4. Pull the lamp cover out. 5. Unscrew the lamp. 6. Fit new lamp according to the opposite direction, then replace the lamp cover and screw. 7. Plug in the appliance and regulate the knob to right position. 14

35 Daily Use Troubleshooting Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution Appliance does not work Temperature regulation knob is set at number 0. Mains plug is not plugged in or is loose Fuse has blown or is defective Set the knob at other number to switch on the appliance. Insert mains plug. Check fuse, replace if necessary. Socket is defective Temperature is not properly adjusted. Mains malfunctions are to be corrected by an electrician. Please look in the initial Temperature Setting section. Door was open for an extended Open the door only as long as The food is too warm. period. necessary. Appliance cools too much A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours. The appliance is near a heat source. Temperature is set too cold. Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily. Please look in the installation location section. Turn the temperature regulation knob to a warmer setting temporarily. Unusual noises Appliance is not level. The appliance is touching the wall or other objects. A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall. Re-adjust the feet. Move the appliance slightly. If necessary, carefully bend the component out of the way. Water on the floor Water drain hole is blocked. See the Cleaning section. Side panel is hot Condenser is inside the panel. It s normal. If the malfunction shows again, contact the Service Center. 15

36 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ AUTHORISED AFTER SALES SERVICE ΤEL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο PRD-121W PRD-105 PRD-105 X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες ασφαλείας και ειδοποιήσεις: Σελίδα 2 Γενική ασφάλεια: Σελίδα 3 Ηλεκτρική ασφάλεια: Σελίδα 4 Καθημερινή χρήση: Σελίδα 5 Φροντίδα και καθαρισμός: Σελίδα 5 Επισκευή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο NO FROST Refrigerator Freezer PRF-370 W PRF-370 X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

UK PART-3. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE Refrigerator Compartment To set the refrigerator compartment to 5 graphic bar will be enough for normal con

UK PART-3. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE Refrigerator Compartment To set the refrigerator compartment to 5 graphic bar will be enough for normal con UK PART-3. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE Refrigerator Compartment To set the refrigerator compartment to 5 graphic bar will be enough for normal conditions. To reduce humidity and consequent increase

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com GR Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας 1. Τα χαρακτηριστικά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΨΥΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πληροφορίες Ασφαλείας Σελίδες 1-5 2. Επισκόπηση Σελίδα 6 3. Πίσω Πόρτα Σελίδες 7-9 4. Εγκατάσταση Σελίδες 10-11 5. Καθημερινή Χρήση Σελίδες 12-17 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual PFC-100 PFC-150 PFC-200 PFC-320

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual PFC-100 PFC-150 PFC-200 PFC-320 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual PFC-100 PFC-150 PFC-200 PFC-320 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο Refrigerator Freezer 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. UND1448R UND1450R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αφήστε αρκετά ανοίγματα για τον σωστό εξαερισμό της συσκευής. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο Ψυγείο Refrigerator Freezer PRD-221/4A+ PRD-262 W 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Τοποθέτηση Χειρολαβών Τοποθέτηση χειρολαβής στην πόρτα της κατάψυξης:1 Τοποθετήστε το πάνω µέρος της χειρολαβής στην αντίστοιχη οπή της πόρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο ψυγείο No-frost Refrigerator Freezer 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Δίπορτο ψυγείο No-frost Refrigerator Freezer PRF-470 X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838,

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ Side by Side Refrigerator PRSF-5628X1/WD 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service:

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual REFRIGERATOR. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S ΨΥΓΕΙΟ INVHM82A

User s Manual REFRIGERATOR. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S ΨΥΓΕΙΟ INVHM82A Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ INVHM82A A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S User s Manual REFRIGERATOR Εγχειρίδιο Χρήστη ΨΥΓΕΙΟ Thank you for choosing INVENTOR electrical appliances. For correct use

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο Οδηγίες χρήσης Ψυγείο ES8118 / ES8118 SILVER Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1 από 5 2 Επισκόπηση Σελίδα 6 3 Αναστροφή της φοράς της πόρτας Σελίδα 7-9 4 Εγκατάσταση Σελίδα 10-11 5 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ Side by Side Refrigerator PRSF-5628X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bbc5000 Power Bank. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bbc5000 Power Bank.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bbc5000 Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Capacity Case material Battery type Net weight Product size Input Output Technical Data 5000mah Aluminum

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED 1. Παρακαλώ πολύ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την συναρμολόγηση/ Please read the instructions carefully. 2. Παρακαλώ πολύ όπως ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bbc7000 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bbc7000 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.   Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bbc7000 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Art Nr: 022213 Owner s manual Διαβάστε προσεχτικά όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Model: AF-0827 Midi oven with 3 hot plates and grill function Ηλεκτρικό φουρνάκι με 3 εστίες και λειτουργία grill ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

[1] P Q. Fig. 3.1

[1] P Q. Fig. 3.1 1 (a) Define resistance....... [1] (b) The smallest conductor within a computer processing chip can be represented as a rectangular block that is one atom high, four atoms wide and twenty atoms long. One

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ EKTOR 16, 26, 36, 46, 56, 60 SGL/ HGL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильник-морозильник Frigorífico-congelador

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο

Οδηγίες χρήσης Ψυγείο Οδηγίες χρήσης Ψυγείο No Frost ES-8197 ES-8197 SILVER Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1-5 2 Επισκόπηση Σελίδα 6 3 Εγκατάσταση Σελίδα 7-12 4 Καθημερινή χρή Σελίδα 12-16 Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Fridge Freezer Ψυγειοκαταψύκτης Frigorífico-congelador

Fridge Freezer Ψυγειοκαταψύκτης Frigorífico-congelador EN EL ES User Manual 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Manual de instrucciones 28 Fridge Freezer Ψυγειοκαταψύκτης Frigorífico-congelador ZRB38338WA ZRB38337XA Contents Safety information 2 Safety instructions 3 Product

Διαβάστε περισσότερα

Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице

Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

CCV 150 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

CCV 150 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ CCV 10 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Ψυγειοκαταψύκτης No-Frost Combi Refrigerator 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service: 210-620.3838,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

(Type B) Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για σκοπούς πρωτογενούς θέρμανσης. ADM AEE

(Type B) Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για σκοπούς πρωτογενούς θέρμανσης. ADM AEE (Type B) Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για σκοπούς πρωτογενούς θέρμανσης. ADM AEE 2310 85 30 61 80 00 18 Mklg 01. Rwnc A]SQ,ovb / D OPERATlON FUELING WARNING: uture storage of your heater. Use o NEVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu

user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu user manual Οδηγίες Χρήσης manual de instruções Инструкция по эксплуатации manual de instrucciones kullanma kılavuzu Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Холодильник с морозильной камерой Frigorífico-congelador

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1.1 Προειδοποίηση 1 1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας 2 1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα 2 1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση 3 1.5 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ψυγεία NF ΜΟΝΤΕΛΟ:ES-8344 NF/ES-8344 IN NF. 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα Επισκόπηση Σελίδα 6

Οδηγίες χρήσης Ψυγεία NF ΜΟΝΤΕΛΟ:ES-8344 NF/ES-8344 IN NF. 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα Επισκόπηση Σελίδα 6 Οδηγίες χρήσης Ψυγεία NF ΜΟΝΤΕΛΟ:ES-8344 NF/ES-8344 IN NF Περιεχόμενα 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια Σελίδα 1-5 2. Επισκόπηση Σελίδα 6 3. Αναστροφή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας Σελίδα 7-9 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενο. 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~ Γενική επισκόπηση Σελίδα 12

Οδηγίες Χρήσης. Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου. Περιεχόμενο. 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~ Γενική επισκόπηση Σελίδα 12 Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Οριζόντιου Τύπου Περιεχόμενο 1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Σελίδα 1 ~11 2. Γενική επισκόπηση Σελίδα 12 3. Εγκατάσταση Σελίδα 13~14 4. Ημερήσια Χρήση Σελίδα 15~21 1 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ECD04 ECD06 ECD08 ECD10 ECD12 500 W 800 W 1000 W 1300 W 1500 W EA04 EA06 EA08 EA10 EA12 500 W 800 W 1000 W 1300 W 1500 W ECDS04 ECDS06 ECDS08 ECDS10

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. User Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ User Manual Ψυγειοκαταψύκτης No-Frost Combi Refrigerator PCF-360W PCF-360X 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.philco.gr, e-mail: sales@lozos.eu, Τηλ. Service:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα