ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012"

Transcript

1 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στις πίσω σελίδες του εντύπου. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ (να συμπληρωθεί από τη μητέρα εκτός και αν αυτή δεν διαμένει με την οικογένεια) Όνομα. Αρ. Ταυτότητας Επώνυμο Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων.. Υπηκοότητα Αρ. εγγρ. αλλοδαπού (ΑRC)... Ημερ. γέννησης. Αρ. διαβατηρίου.... Φύλο: Θήλυ Άρρεν Τηλ. επικοινωνίας.. Επάγγελμα... Μισθωτός Αυτοεργοδοτούμενος Συνταξιούχος Άλλο Έγγαμη/ος Άγαμη/ος Διαζευγμένη/ος Χήρα/ος Συζώ Διεύθυνση διαμονής: Οδός και αρ Δήμος/Κοινότητα... Ταχ. Κώδικας. Επαρχία.. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ Όνομα. Αρ. Ταυτότητας Επώνυμο Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων.. Υπηκοότητα Αρ. εγγρ. αλλοδαπού (ΑRC)... Ημερ. γέννησης. Αρ. διαβατηρίου.... Φύλο: Θήλυ Άρρεν Τηλ. επικοινωνίας.. Επάγγελμα... Μισθωτός Αυτοεργοδοτούμενος Συνταξιούχος Άλλο Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΕΓΗ Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Ταυτότητας ή αρ. εγγραφής αλλοδαπού (ARC) Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων Ημερ. γέννησης Θήλυ/ Άρρεν Ιδιότητα (ανήλικος, μαθητής, στρατιώτης, ανάπηρος) Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Να μη συμπληρωθεί από όσους το επίδομά τους ήδη εμβάζεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Tο επίδομα τέκνου θα εμβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου: Επωνυμία Τράπεζας/Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (Σ.Π.Ι.) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) C Υ Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. ή αντίγραφο κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία, μέσα σ ένα μήνα, για οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει το επίδομα τέκνου (όπως αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, γέννηση ή απώλεια μέλους οικογένειας, γάμος τέκνου, διαζύγιο γονέων, συγκατοίκηση/συμβίωση/γάμος άγαμου/διαζευγμένου/χήρου γονέα, αναστολή/απαλλαγή/μείωση θητείας στρατιώτη, μετανάστευση στο εξωτερικό, ανανέωση άδειας προσωρινής παραμονής αλλοδαπού). Παράλειψη έγκαιρης ενημέρωσης συνεπάγεται απώλεια επιδόματος. ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ (Να μη συμπληρωθεί από τους αιτητές) Συνολικό οικογενειακό εισόδημα Συνολική αξία περιουσίας Παρατηρήσεις Εγκρίνεται/ Απορρίπτεται Ημερ Υπογραφή

2 Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αν η οικογένεια διέμενε στο εξωτερικό κατά τα τελευταία τρία χρόνια, δηλώστε το τελευταίο Kράτος διαμονής: και ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο: Δηλώστε κατά πόσο εσείς ή ο/η σύζυγός σας ασκείτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή στην Ελβετία ή σε τρίτες χώρες: NAI OXI Δηλώστε το Κράτος:... Δηλώστε αν εσείς ή ο/η σύζυγός σας είστε λήπτες των ακόλουθων επιδομάτων/συντάξεων που παρέχει άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή της Ελβετίας: Επίδομα Τέκνου, Επίδομα Ασθενείας, Επίδομα Ανεργίας, Επίδομα Μητρότητας, Σύνταξη Γήρατος, Σύνταξη Χηρείας, Σύνταξη Ανικανότητας Δηλώστε το Κράτος:.... Δηλώστε τον προσωπικό αρ. εγγραφής σας στο τελευταίο Κράτος διαμονής:..... και του/της συζύγου: Δηλώστε τον αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικό Φορέα στο τελευταίο Κράτος διαμονής: Δηλώστε τη διεύθυνση διαμονής σας στο τελευταίο Κράτος διαμονής: (πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα):... ΣΤ. ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Να δηλωθούν τα ακαθάριστα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το 2011 από όλα τα μέλη της οικογένειας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό: Ετήσια Εισοδήματα * Εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένων Μισθός υπαλλήλων (συμπερ. 13 ου /14 ου ) Διατροφή (στην περίπτωση διαζευγμένων) Συντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Συντάξεις από Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεις από Γενικό Λογιστήριο Συντάξεις από το εξωτερικό Ενοίκια εισπρακτέα Τόκοι καταθέσεων/χρεογράφων/ομολόγων Μερίσματα από μετοχές Δημόσιο Βοήθημα από Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Επίδομα ανεργίας Επίδομα μητρότητας Άλλα επιδόματα/βοηθήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. βοήθημα τοκετού, γάμου κ.λ.π.) Επίδομα ενοικίου Επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα Επίδομα σε κατοίκους ορεινών περιοχών Επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών Άλλες πηγές (Δηλώστε πηγή εισοδήματος) ΣΥΝΟΛΟ Αιτητρίας/ Αιτητή Συζύγου/ Συντρόφου Τέκνων ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, η φοιτητική πρόνοια και οι υποτροφίες, καθώς και επιδόματα/χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν εισόδημα εργασίας τέκνου το οποίο τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης.

3 Z. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Να δηλωθεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους όλα τα μέλη της οικογένειας. Η αξία των ακινήτων στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία να δηλωθεί σε τιμές , ενώ η αξία των ακινήτων στο εξωτερικό και η αξία των μετοχών/ομολόγων/χρεογράφων να δηλωθεί κατά προσέγγιση σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Σημειώνεται ότι, το επίδομα τέκνου θα παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας δεν θα υπερβαίνει το ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α/Α Περιγραφή Ακινήτου (π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα, πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι) Αριθμός εγγραφής Δήμος/ Κοινότητα Αξία σε τιμές Συνολική αξία σε τιμές Συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές (δηλ. συνολική αξία σε τιμές x 3,12 *) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας για το ακίνητο ή ο τίτλος ιδιοκτησίας δεν είναι πλήρως ενημερωμένος (π.χ. δεν περιλαμβάνεται στον τίτλο οικοπέδου κτίριο που έχει ανεγερθεί), ο αιτητής θα πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού εκτίμησης σε τιμές * Η συνολική τρέχουσα αξία προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής αξίας σε τιμές επί το Δείκτη Αναγωγής, ο οποίος ισούται με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα έτη 2011/1980 που για το 2012 ανέρχεται σε 3,12. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Να δηλωθεί η συνολική αξία των ακινήτων στο εξωτερικό ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/ ΟΜΟΛΟΓΑ Α/Α Επωνυμία εταιρείας Δικαιούχος Αριθμός Αξία σε τρέχουσες τιμές ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Να αναφερθούν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε Κύπρο και εξωτερικό Α/Α Επωνυμία Τράπεζας/Συνεργατικής Εταιρείας Δικαιούχος Ποσό Σε περίπτωση όπου ο χώρος στα επιμέρους σημεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. Γνωρίζω, επίσης, ότι σε περίπτωση που μου καταβληθεί επίδομα αντικανονικά χωρίς να το δικαιούμαι οφείλω να το επιστρέψω. Επίσης, μου γίνεται γνωστό ότι, αν χρειαστεί για την εξέταση της αίτησης μου για επίδομα τέκνου, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών πιθανόν να επαληθεύσει τα στοιχεία που παραθέτω σ αυτήν, σε συνεργασία με άλλες αρχές της Κύπρου, όπως το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ή/και με αντίστοιχους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης και σε συνεργασία με τις αρχές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στις οποίες έχω καταθέσεις Ημερομηνία Υπογραφή αιτητρίας/τη Υπογραφή συζύγου/συντρόφου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2001 (Ν.138(Ι)/2001) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής μου για δικαίωμα σε επίδομα τέκνου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, πληροφορούμαι ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων). Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά με τη διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων.

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά. Αν η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά, πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα πιο κάτω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Αν έχει υποβληθεί αίτηση προηγουμένως για το συγκεκριμένο τέκνο ή τέκνα, τότε δεν χρειάζεται να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά με αριθμούς 1, 5 και Για όλα τα εξαρτώμενα τέκνα: Πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο για το οποίο γίνεται αίτηση για επίδομα τέκνου (γίνονται δεκτά και αντίγραφα). 2. Για εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας μεταξύ ετών που εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά: Βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία κατάταξής τους, καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια της θητείας τους. 3. Για εξαρτώμενα τέκνα μαθητές που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και συνεχίζουν να φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 19 ετών: Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης όπου φοιτούν τακτικά. 4. Για τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους, ανεξάρτητα από ηλικία: Ιατρικό πιστοποιητικό για άγαμα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους. 5. Για τέκνα διαζευγμένων ή για τέκνα των οποίων και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει: Απόφαση Δικαστηρίου ή Ένορκη Δήλωση η οποία να έχει γίνει ενώπιον του Πρωτοκολλητή ή Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με το άτομο με το οποίο τα τέκνα ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 6. Για αλλοδαπούς που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο: (α) αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής, Άδειας Προσωρινής Παραμονής, ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την/τον αιτήτρια/τη και τα μέλη της οικογένειάς τους ανάλογα με την περίπτωση, (β) για τέκνα μαθητές: βεβαιώσεις φοίτησης για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους, (γ) για ανήλικα τέκνα που δε φοιτούν σε σχολείο ή νηπιαγωγείο: βεβαίωση κοινοτάρχη, ότι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένειά τους. 7. Για το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα: Οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους, αποδεικτικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, ως ακολούθως: (α) για μισθωτούς εργαζομένους: βεβαίωση εργοδότη που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εντύπου ή αντίγραφο κατάστασης μισθοδοσίας από τον εργοδότη η οποία να παρουσιάζει το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το 2011, (β) σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό, σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού κατά το 2011, (γ) διάταγμα Δικαστηρίου για διατροφή (όπου ισχύει). 8. Για καταβολή του επιδόματος με τραπεζικό έμβασμα: Βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. ή αντίγραφο κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού. Το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μόνο με έμβασμα σε προσωπικό ή κοινό λογαριασμό του δικαιούχου. (Να μη ληφθεί υπόψη από όσους το επίδομά τους ήδη εμβάζεται σε τραπεζικό λογαριασμό) 9. Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο, να ζητεί και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για όλα τα υπό εξέταση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως του 2011 στις οικογένειες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. 2. Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει: (α) τις για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, (β) τις για οικογένειες με δύο (2) έως τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, και (γ) για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, το μέγιστο όριο του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος, αυξάνεται κατά για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τέταρτου τέκνου. Παράδειγμα για οικογένεια με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα το μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνεται στα Ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος, το επίδομα τέκνου θα παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, δεν υπερβαίνει το Το ύψος του επιδόματος τέκνου αναλύεται στους Πίνακες Α και Β που ακολουθούν: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Επίδομα τέκνου για οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως ,00 Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων στην οικογένεια Βασικό ετήσιο επίδομα, ανά εξαρτώμενο τέκνο Πρόσθετο ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισόδημα μέχρι ,00 κατά το 2011, ανά εξαρτώμενο τέκνο Πρόσθετο ετήσιο επίδομα για οικογένειες με εισόδημα μεγαλύτερο των ,01 και μέχρι ,00 κατά το 2011, ανά εξαρτώμενο τέκνο Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο τέκνο Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα τέκνα Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα τέκνα Οικογένεια με 4 ή/και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Επίδομα τέκνου για οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα από ,01 και άνω Ετήσιο επίδομα τέκνου Οικογενειακό εισόδημα Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα τέκνα (ανά εξαρτώμενο τέκνο) Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα τέκνα (ανά εξαρτώμενο τέκνο) Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα (ανά εξαρτώμενο τέκνο) Οικογένεια με 5 ή/και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (ανά εξαρτώμενο τέκνο) , , , , , , , , , , άνω των ,01* * για οικογένειες με περισσότερα από 4 εξαρτώμενα τέκνα, το μέγιστο όριο ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος, αυξάνεται κατά για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου τέκνου και το ποσό του καταβλητέου επιδόματος τέκνου ανέρχεται σε 695.

7 4. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε ένα έτος πριν από το έτος καταβολής του επιδόματος, από όλα τα μέλη της οικογένειας από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα, τόκους καταθέσεων/χρεογράφων/ομολόγων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που παραχωρείται από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία, εκτός από αυτές που εξαιρούνται στην παρούσα αίτηση. Νοείται ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου. 5. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στην οικογένεια μόνο για τον αριθμό των άγαμων εξαρτώμενων τέκνων που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη και ως «εξαρτώμενα τέκνα» ορίζονται τα τέκνα: (α) ηλικίας μέχρι 18 ετών, (β) ηλικίας μέχρι 19 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, (γ) ηλικίας μέχρι 21 ετών, εφόσον υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, (δ) ανεξάρτητα από ηλικία, τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους. 6. Σημειώνεται ότι για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, όταν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων τους μειώνεται θα συνεχίζουν να λαμβάνουν για τα υπόλοιπα εξαρτώμενα τέκνα τους κατ αναλογία το επίδομα που αντιστοιχεί στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα, αντίστοιχα. 7. Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται: (α) στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν, (β) στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη και (γ) στον έχοντα την επιμέλεια όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί. 8. Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους και ακολούθως σε μηνιαία βάση. Στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, καταβάλλεται μία φορά στο τέλος του χρόνου. 9. Οι μητέρες που λαμβάνουν επίδομα μάνας, δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ταυτόχρονα και επίδομα τέκνου. 10. Η παρούσα αίτηση ισχύει για το έτος 2012 και μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου, Αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για προηγούμενο έτος. 11. Για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τους δικαιούχους κάθε ημερολογιακό έτος. 12. Κάθε πρόσωπο προς το οποίο καταβάλλεται το επίδομα υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Γενικό Διευθυντή οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε καταβολή επιδόματος μέσα σ ένα μήνα από την αλλαγή. 13. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το επίδομα τέκνου καθώς και τα έντυπα αιτήσεων, είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται: (α) στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Τεύκρου 6, Λευκωσία τηλ , (β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία τηλ , (γ) στα ακόλουθα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ): (i) Λευκωσίας: Γωνία Κυριάκου Μάτση & Κατσώνη, Άγιοι Ομολογητές, τηλ , (ii) Λεμεσού: Σπύρου Αραούζου 21, τηλ.: , (iii) Αμμοχώστου: Ελευθερίας 83, Δερύνεια, τηλ , (iv) Λάρνακας: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 27, τηλ , (v) Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 62, τηλ , (vi) Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, τηλ , (vii) Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 70, τηλ Επίσης οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) 1489 Λευκωσία

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Βεβαιώνεται ότι η/ο..... (Ονοματεπώνυμο) με αριθμό Ταυτότητας/αρ. εγγραφής αλλοδαπού (ARC) εργάζεται/εργάστηκε στην επιχείρηση/εταιρεία... κατά τη χρονική περίοδο του έτους 2011 από... μέχρι. Το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών της/του, συμπεριλαμβανομένων 13 ου /14 ου μισθού, οδοιπορικών, υπερωριακής εργασίας ή/και άλλων ωφελημάτων σε χρήμα, ανήλθε στα.... Ο Βεβαιών (Σφραγίδα υπογραφή) Ονοματεπώνυμο Θέση.. Ημερομηνία. Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό να εξασφαλίσει επίδομα είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο, προβαίνει σε ψευδή παράσταση ή παρουσιάζει ψευδή στοιχεία είναι ένοχο αδικήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι ή με φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και με τις δύο ποινές μαζί ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Να συμπληρωθεί από την/τον αιτήτρια/τη για να του επιστραφεί το απόκομμα σφραγισμένο όταν παραδώσει προσωπικά την αίτηση σε σημείο παραλαβής αιτήσεων. Ονοματεπώνυμο Αρ. Ταυτότητας ή αρ. εγγραφής αλλοδαπού (ARC) Υπογραφή παραλήπτη.... Ημερομηνία.... Σφραγίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλευτικής Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002380 & 25 002411 Fax. 25 00 2683 Ηλ. Διεύθυνση: counseling@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 7 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 2 Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 Για χρήση από το Πανεπιστήμιο Κωδικός Τμήματος Πτυχίο Φωτογραφία Το Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα