ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα Λάμπρος Β. Δρόσος Ημ/νια Γέννησης 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας Τρέχουσες Θέσεις Υπηκοότητα Τίτλοι Σπουδών Καθηγητής Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) του ΤΕΙ Υπεύθυνος Τομέα Εφαρμογών και Δικτύων Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) του ΤΕΙ Διευθυντής Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης, Προγραμματισμού και Αλγορίθμων (HPCS-PA) του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (ΕΠΔΟ) του ΤΕΙ Μέλος τηε Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ελληνική Πτυχίο Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης. Διδακτορικό δίπλωμα σε Μαθηματικά-Πληροφορική από το Τμήμα Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών. Υποτροφίες Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) του ΥΠΕΠΘ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών. Διοικητικό έργο [1] Προϊστάμενος του τμήματος ΕΠΔΟ. [2] Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΔΟ. [3] Μέλος της Επιτροπής Ερευνών. [4] Υπεύθυνος Εργαστηρίων Τμήματος ΕΠΔΟ [5] Διευθυντής Εργαστηρίου «Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης, Προγραμματισμού και Αλγορίθμων» [6] Μέλος της επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος ΕΠΔΟ. [7] Μέλος της εισηγητικής επιτροπής για τη δημιουργία ΚΤΕ. [8] Συμμετοχή στην επιτροπή για το επιχειρησιακό σχεδίου ανάπτυξης του ΤΕΙ [9] Μέλος επιτροπών για την τεχνική αξιολόγηση εξοπλισμού του προγράμματος «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες», «διεύρυνση προγράμματος σπουδών τμήματος ΕΠΔΟ» (ΕΤΠΑ), «αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος ΕΠΔΟ» (ΕΤΠΑ), «αναμόρφωση του προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του τμημάτων ΤΕΙ

2 Εκπαιδευτική Εμπειρία Προϋπηρε σία Μεσολογγίου» (ΕΤΠΑ) Στο Τμήμα Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών στα μαθήματα FORTRAN, BASiC και Αριθμητικές Μέθοδοι, Προγραμματισμός στο UNIX, Η γλώσσα C, DBASE III+, Αριθμητική Ανάλυση, Δυναμικά Συστήματα κα Χάος, Διαφορικές Εξισώσεις. Διδασκαλία μαθημάτων σε υπολογιστές, στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικώτας Πατρών (ΕΛΚΕΠΑ). Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητής Πληροφορικής Β/μιας Εκπαίδευσης Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Προϊστάμενος Τμήματος ΕΠΔΟ. Διδασκαλία μαθημάτων: [1] Δίκτυα Η/Υ. (Θεωρία-Εργαστήριο). [2] Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εργαστήριο). [3] Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Θεωρία). [4] Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης (Θεωρία). [5] Στατιστική ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης). [6] Αποτίμηση Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεωρία-Ασκήσεις Πράξης). [7] Συστήματα στήριξης Αποφάσεων (Θεωρία-Εργαστήριο). [8] Αλγόριθμοι (Θεωρία). [9] Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θεωρία). [10] Υπολογιστικά Μαθηματικά (Θεωρία). [11] Μαθηματικά ΙΙ [12] Διαχείριση πληροφορίας (Μεταπτυχιακό μάθημα στο ΜΠΣ του τμήματος) Υπεύθυνος Αναλυτής του Εργαστηρίου Η/Υ και εφαρμογών του Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών. Προγραμματιστής σε επιστημονικές και εμπορικές εφαρμογές (κυρίως σε γλώσες FORTRAN, C, C++, PASCAL, INGRES/4GL, ORACLE, DBASE IV, ACCESS). Αναλυτής σε συστήματα με λειτουργικά UNIX, VMS, NOVELL, καθώς και υποστήριξη του Hardware και Software υπολογιστών με λειτουργικά MSDOS, WINDOWS και PS/2. Επίσης, προγραμματιστής σε εφαρμογές που τρέχουν σε δίκτυο, καθώς και διασύνδεση διαφορετικών δικτύων. 16/10/07 2

3 Τεχνική και υπολογιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών, ή και του Ελληνικού Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ερευνητικών Προγραμμάτων. Μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων (LAN και WAN) σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Μελέτες και κατασκευές WAN δικτύων (X.25, TCP/IP) και δικτύων υψηλης ταχύτητας (Frame Relay, ISDN, ATM)) πανελλαδικά, καθώς και συμμετοχή σε projects Sattelite επικοινωνιών (Εταιρείες INFOTRUST S.A. και. LEXIS S.A.). Προγραμματισμός στο ΙNTERNET σε γλώσσες (HTML, VRML, JAVA, JAVASCRIPT) (Εταιρεία HELLASNET S.A.) Υπεύθυνος δικτύων σε τηλεοπτικό κανάλι. Προγραμματιστής σε Audio-Video συστήματα για υπηρεσίες AudioTex. [1] Επιστημονικός Υπεύθυνος στην πρόταση που υποβλήθηκε για την προμήθεια εξοπλισμού στο τμήμα ΕΠΔΟ που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «διεύρυνση του προγράμματος σπουδών της ΕΠΔΟ» του ΕΠΕΑΕΚ. Η πρόταση εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται. (ΕΤΠΑ). [2] Επιστημονικός Υπεύθυνος στην πρόταση που υποβλήθηκε για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της ΕΠΔΟ που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ. Η πρόταση εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται. (ΕΚΤ). [3] Επιστημονικός Υπεύθυνος στην πρόταση που υποβλήθηκε για την προμήθεια εξοπλισμού στο τμήμα ΕΠΔΟ που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της ΕΠΔΟ» του ΕΠΕΑΕΚ. Η πρόταση εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται. (ΕΤΠΑ). [4] Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την πρόταση του ΤΕΙ για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των τμημάτων Ιχθυοκομίας και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών που υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ. Η πρόταση εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται. (ΕΚΤ). [5] Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικής πρότασης που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ. [6] Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικής πρότασης που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την επιτροπή ερευνών του ΤΕΙ [7] Συμμετοχή στην επιτροπή συγγραφής του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (ΕΠΕΑΕΚ). [8] Επιστημονικός υπεύθυνος της πρότασης Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) του ΥΠΕΠΘ. Η πρόταση εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται. (ΕΚΤ). Ερευνητικ ή Εμπειρία Συμμετοχή ως ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΟΚ EEC/Science Stimulation 0156-με τίτλο Κανονική και Χαοτική 16/10/07 3

4 Κίνηση στην Κλασική Μηχανική Συμμετοχή ως ερευνητής στο αναπτυξιακό/ ερευνητικό προγραμμα ΑΙΜ με τίτλο BEAM, της ΕΟΚ. Συμμετοχή ως ερευνητής στο αναπτυξιακό/ ερευνητικό προγραμμα STRIDE με τίτλο Σαπφώ, της ΓΓΕΤ. Συμμετοχή ως ερευνητής στο αναπτυξιακό/ ερευνητικό προγραμμα ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ με τίτλο Teleservice, του ΥΠΕΘΟ (ΕΛΑΝΕΤ) Συμμετοχή ως ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΟΚ, EEC/Human Capital and Mobility, με τίτλο Πολύπλοκα Συστήματα και Μη Γραμμικά Φαινόμενα. [1] Επιστημονικός υπεύθυνος και συμμετοχή ως ερευνητής στην ερευνητική πρόταση που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι του ΕΠΕΑΕΚ. [2] Συμμετοχή ως ερευνητής στην ερευνητική πρόταση που εγκρίθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του ΕΠΕΑΕΚ. [3] Επιστημονικός υπεύθυνος και συμμετοχή ως ερευνητής στην ερευνητική πρόταση που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την επιτροπή ερευνών του ΤΕΙ [4] Ιδρυματικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος των ΕΠΕΑΕΚ Ι του τμήματος ΕΠΔΟ. [5] Ιδρυματικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του τμήματος ΕΠΔΟ. Τρέχουσα Ερευνα [1] Ασαφής Λογική, [2] Εφαρμογές της Μη Γραμμικής Δυναμικής σε προβλήματα: Επιχειρήσεων, Οικονομίας, Θεωρίας Παιγνίων, Επιταχυντών Σωματιδίων, Συμπλεκτικών απεικονίσεων και περιοδικών τροχιών, [3] Αριθμητική επίλυση ODE s και PDE s, [4] Μιγαδικά συστήματα και ανάλυση ιδιομορφιών, [5] Fractals, [6] Μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών, [7] Πολυπλοκότητα, [8] Μη γραμμικά κύματα σε Βιολογικά συστήματα. [9] Μελέτη και κατασκευή πολύπλοκων δικτύων (LAN και WAN) καθώς και δικτύων υψηλής ταχύτητας (Frame Relay, ATM, ISDN). [10] Ασύρματες επικοινωνίες. [11] Προγραμματισμός εφαρμογών δικτύων. [12] Συστήματα ανάκτησης πληροφορίας, [13] Συστήματα εξόρυξης γνώσης, [14] Παιδαγωγικά Μοντέλα., [15] Web Design, [16] Συστήματα τεχνολογιών διαδικτύου 16/10/07 4

5 Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια με κριτές [1] International conference on Nonlinear Dynamics and Chaos, Thessaloniki, Greece, August [2] Summer School I in Nonlinear Systems, Patras, Greece, 1-10 July [3] International conference Dynamics Days, Düsseldorf, June [4] Summer School II in Nonlinear Systems, Samos, Greece, 3-10 July 1988, I presented paper [2] as a poster. [5] International conference on Singular Behavior and Nonlinear Dynamics, Samos, Greece, August 1988, I presented paper [2] as a poster. [6] International conference Dynamics Days, Düsseldorf, 7-10 June 1989, I presented paper [3] as a poster. [7] International conference on Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems, Crete, Greece, 2-16 July 1989, I presented paper [3] as oral talk. [8] Summer School III in Nonlinear Systems, Samos, Greece, 25 July-3 August [9] International conference Dynamics Days, Berlin, June 1991, I presented papers [4] and [5] as posters. [10] NATO Advanced Workshop, Chaotic Dynamics, Theory and Practice, International Conference Patras July 1991, I presented paper [6] as a poster. [11] International Conference of Computational Mechanics, Athens, Greece, 3-4 September (1992), I presented paper [7] in the proceedings. [12] Summer School IV in Nonlinear Systems, Patras, Greece, July 1993, I presented an oral talk in my Thesis [1]. [13] National conference in Mathematical Analysis, Patras, Greece, September [14] National conference in Recent Developments in Gravitation, Patras, Greece, September 1994, I presented paper [9] as oral talk. [15] NATO Advanced Workshop on Finite and Infinite Dimensional Dynamical Systems, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge August 1995, I presented paper [10] as oral talk. [16] Summer School Order and Chaos, Patras July 2003 Greece. [17] European Advanced Studies Conference, Complexity in Science and Society, Patras July 2004 Greece. [18] International Conference Complexity in Science and Society, Patras July 2004 Greece. [19] Summer School Complexity in Science and Society, Patras July 2004 Greece. [20] IASTED International Conference on Communications, Internet and Information Technology (CIIT 2004), Novermber, 2004, St. Thomas, Virgin Islands, USA [21] IADIS e-society 2005 Conference, June 2005, Qawra, Malta, [22] 10th Panhellenic Conference on Informatics, [23] National Conference Nonlinear Science and Complexity, th July Volos [24] Communications Technology Education (IJICTE), Vol.1 (5), [25] ACM-HYPERTEXT 2005, Saltsburg, Austria [26] Applied Informatics and Communications, AIC 05, September Malta 2005 [27] WSEAS Int. Conf. on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL 16/10/07 5

6 GEOMETRY & ARTIFICIAL VISION (ISCGAV'05), Malta, September 15-17, 2005 [28] 7th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS and COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN ELECTRICAL ENGINEERING (MMACTEE '05) Sofia, Bulgaria, October 27-29, Μονογραφί ες Βιβλία. Δημοσιεύσ εις σε Διεθνή Περιοδικά [1] L. Drossos, Analytical and Numerical Methods in the Study of Chaotic Dynamical Systems, Ph.D Thesis, Dept. of Math, Univ. of Patras (1993), Greece. [2] Λ. Δρόσος, Α. Καρτσακλής «Ανώτερα Μαθηματικά», Εκδόσεις Αράκυνθος. [3] Λ. Δρόσος, «Ανώτερα Μαθηματικά», Εκδόσεις Τζιόλα [4] Λ. Δρόσος, «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Εκδόσεις Τζιόλα [5] Λ. Δρόσος, «Αλγόριθμοι» (υπό Κατασκευή) [1] L.Drossos, T. Bountis, J.S. Nicolis, Chaos in Nonlinear Paradoxical Games, Nuovo Cimento 12D Feb (1990) 379. [2] T. Bountis, L.Drossos, Period Doubling Bifurcation in Measure preserving Flows, Phys. Lett. 143A (1989) 379. [3] T. Bountis, L.Drossos, I.C. Percival, On Non-Inetegrable Systems with square root singularities in complex time. Phys. Lett. 159A (1991), 1. [4] T. Bountis, L.Drossos, I.C. Percival, Non-Inetegrable Systems with algebraic singularities in complex time. J. Phys. A. 24 (1991), [5] T. Bountis, L.Drossos, M. Lakshmanan, S. Parthasarathy, On the Nonintegrability ofa Family of DVP Oscillators, J. Phys. A: Math. Gen., 26, (1993) [6] L.Drossos, O. Ragos, M. Vrahatis, T. Bountis, An Efficient Method of Computing Long periodic Orbits of Dynamical Systems Phys. Rev. E, 53, 1 (1996) [7] L.Drossos, T. Bountis, Evidence of a Natural Boundary and Nonintegrability of the Mixmaster Universe Model J. Nonlinear Science, 7, (1997) 45. [8] Vassilis M. Rothos, Chris Antonopoulos and Lambros Drossos, Chaos in a Near-Integrable Hamiltonian Lattice, J. Bif. & Chaos [9] S. Sioutas, L. Drossos, D. Tsolis, T. S. Papatheodorou EST-GRID: An Efficient Scalable Peer-to-Peer Infrastructure for Web Service Discovery, Transactions on Communications, Issue 1, Volume 5, January 2006, pp , ISSN [10] S. Sioutas, L. Drossos, D. Tsolis, T. S. Papatheodorou Embedding Advanced Geometric Techniques into SQL for efficient indexing of mobile objects, Transactions on Computers, Issue 11, Volume 4, November 2005,pp , ISSN [11] L. Drossos, S. Sioutas, K.Tsihlas, K.Ioannou The Dynamic Monotone Priority Search Tree (DMoPST): A New Efficient 2-D Spatial Indexing Scheme with Optimal Update Time, Transactions on Systems, ISSN: , Issue 1, Volume 5, January 2006, pp [12] L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, M. Xenos, E. Sakopoulos A. Tsakalidis, Introducing ICT in a traditional higher education environment: background, design and evaluation of a blended approach, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), 1(5), [13] B. Vassiliadis, J. Tsaknakis, L. Drossos, S. Sirmakessis, K. Ioannou, Providing Service Standardisation for Virtual Enterprises, WSEAS 16/10/07 6

7 Transactions on Circuits and Systems, 4(11), pp , [14] B. Vassiliadis, A. Stefani, L. Drossos, K. Ioannou, Some New Algorithms for Knowledge Discovery in Local Hypertext Corpora, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 4(11), pp , [15] K. Votis, B. Vassiliadis, J. Tsaknakis, A. Stefani, K. Ioannou, L. Drossos, An Architecture for Mobile-Health Care Service Provision, WSEAS Transactions on Computers, 4(11), pp , [16] S. Louvros, K. Ioannou, B. Vassiliadis, L. Drossos, S. Kotsopoulos, Optical transmitter bandwidth requirements for POF telecom links, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 4(11), pp , [17] D. Karaboulas, S. Louvros, K. Ioannou, S.Kotsopoulos and L. Drossos, Modification Proposals to Suport Mobility Management in Wireless ATM Networks, WSEAS Transactions on Communications Computers, Issue 1, Volume 5, January 2006, pp , ISSN [18] L. Drossos, S. Sioutas, E. Sakkopoulos, S. Syrmakesis BDT-GRID: An Efficient Scalable Peer-to-Peer System for Web Service Discovery, ACM DIGITAL LIBRARIES (to appear). [19] D.K. Tsolis, S. Sioutas, L. Drossos and T.S. Papatheodorou An Integrated E- Commerce System for Cultural Organizations. Case Study: Hellenic Ministry of Culture, to appear in Journal of Universal Computer Science (Springer). [20] L. Drossos, S. Sioutas, E. Sakkopoulos, S. Syrmakesis BDT-GRID: An Efficient Scalable Peer-to-Peer System for Web Service Discovery, Accepted in Journal of Networks and Computer Applications Elsevier (to appear). [21] L.Drossos, H.Isliker, T.C. Bountis S.Parthasarathy, Chaotic Dynamics in a Tryptophan Repressible Operon Model, Submitted) [22] S. Sioutas, L. Drossos, One-Dimensional Finger searching in RAM model revisited (Submitted to Journal of Universal Computer Science (Springer) ) [23] S. Sioutas, L. Drossos Optimal Indexing of Multimedia Metadata (Submitted to Journal of Universal Computer Science (Springer)) [24] Spyros Sioutas, Lambros Drossos, Dimitrios Sofotassios, On the Canonical k-vertex Polygon Spatial Retrieval Problem (Submitted ) Δημοσιεύσ εις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές [1] L.Drossos, T. Bountis, On the convergence of Series Solution of Nonintegrable Systems with Algebraic Singularities in complex time, Conf. Proc. NATO ASI Chaotic Dynamics: Theory and Practice (Plenum, 1992). [2] L.Drossos, T. Bountis, Rapidly Convergent iterative Methods for Computing Periodic Orbits: A study of stability and Chaos, Conf. Proc of Comp. Mechanics Athens September 3-4 (1992) Greece, ed. D. Beskos. [3] L.Drossos, T. Bountis, On the Non-integrability of the Mixmaster Universe Model Conf. Proc. NATO Adv.Sci.Inst.C.Math.Phys.Sci., 533 Kluwer Acad. Publ., Dordrecht (1999). [4] L.Drossos, H. Isliker, T. Bountis, S. Parthasarathy, Evidence of a strange attractor in a Tryptophan repressible operon model, Conf. Proc. Order and Chaos Jun. 19- Aug 3 Patras Greece 7 th Vol. (2002). [5] L. Drossos, B. Vassiliadis, E. Sakkopoulos, K. Votis, A. Stefani, A. Tsakalidis, M. Xenos, S. Likothanassis, On the Personalization of an E- 16/10/07 7

8 learning Environment in Higher Education using Graphs, 10th Panhellenic Conference on Informatics, pp , [6] L. Drossos, B. Vassiliadis, A. Stefani, K. Votis, A. Tsakalidis and S. Likothanassis, On the Application of Collaboration Services to a Higher Education Environment, in the Proc. of the IADIS e-society 2005 Conference, June 2005, Qawra, Malta, [7] D.K. Tasoulis, L. Drossos and M.N. Vrahatis, Unsupervised Clustering under Parallel and Disctributed Computing Enviroments [8] E.Dimitriadou, K.Ioannou, A.Ioannou, I.Panoutsopoulos, L.Drossos and S.Kotsopoulos, A new channel assignment technique for Satellite-aided cellular networks, IASTED International Conference on Communications, Internet and Information Technology (CIIT 2004), November, 2004, St. Thomas, Virgin Islands, USA [9] L.Drossos, H.Isliker, T.C. Bountis S.Parthasarathy, Evidence of a Strange Attractor in a Tryptophan Repressible Operon Model, ICCMSE 2005 [10] B. Vassiliadis, J. Tsakanakis, L. Drossos, S. Sirmakessis, K. Ioannou, An Architecture for Monitoring and Coordination of Services in Networked Organisations, 7 th WSEAS Int. Conf on Mathematical Methods and Computational Techniques In Electrical Engineering, Sofia 27-29/10/2005 pp [11] S. Louvros, K. Ioannou B. Vassiliadis, L. Drossos S. Kotsopoulos, Estimating LED,s Bandwidth for POF Optical Links, 7 th WSEAS Int. Conf on Mathematical Methods and Computational Techniques In Electrical Engineering, Sofia 27-29/10/2005 pp [12] B. Vassiliadis, A. Stefani, L. Drossos, K. Ioannou, Knowledge Discovery in Multimedia Repositories: the role of metadata, 7 th WSEAS Int. Conf on Mathematical Methods and Computational Techniques In Electrical Engineering, Sofia 27-29/10/2005 pp /10/07 8

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κούγιας Ιωάννης Ηλίας Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Οικίας: 26340 32271 25 ης Μαρτίου & Κύπρου, Αντίρριο Αιτωλ/νίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Κλειώ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σγουροπούλου ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας Υπεύθυνη Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a ÁÛ ÒÒ ºÆ MSc, PhD Ó Ö Ë Ñ ÛÑ ÁÛ ÒÒ ºÆ ÁÓÙÐÓÙ¾¼½ Προσωπικα Στοιχεια Ονομα Ιωάννης Επώνυμο Νίκας Ονομα Πατρός Ανδρέας Ημερομηνία Γεννήσεως 9 Απριλίου 1977 Τόπος Γεννήσεως Αθήνα Καταγωγή Μαλεσίνα(Ν. Φθιώτιδας)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 26504 Ρίο, Πάτρα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΡΗΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 27 Ιανουαρίου 1975 Τόπος Γέννησης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροϕορικής Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών BIOGRAFIKO SHMEIWMA Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σωτήρης Β. Κωτσιαντής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 25/02/1977 Τόπος διαμονής: Θράκης 5, Οβρυά Πατρών Tηλέφωνο: 2610-996769 Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωμένες Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΗΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ santonop@teipat.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηµατικού Τµήµατος, Πανεπιστήµιο Πάτρας και ιδακτορικό ίπλωµα µε βαθµό άριστα από το Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα