ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : Αργοστόλι Τηλ: Φαξ: Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς Την παρ.1 περ. δ του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ηµάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β 724/ ) µε τον οποίο συστήνονται οι νέες οργανικές µονάδες καθώς και οι θέσεις ευθύνης αυτών. Το άρθρο 100 «Αναπλήρωση προϊσταµένων» του ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ) Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ήµων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ήµους» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) Την παρ.10 περ. κ «ρυθµίσεις άρθρου 254 ν.3852/10» του άρθρου 18 «Ειδικές ρυθµίσεις» του N. 3870/2010 (ΦΕΚ.Α 138/ ). Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. εγκ. 45/οικ / «Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των δήµων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3852/2010» Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. εγκ. 48/οικ / «προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ Α βαθµού» Την αρίθµ. 39/2011 Απόφαση του ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί κατάταξης Προσωπικού στο ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Β 1192/ ) Το άρθρο 18 «Επίδοµα Θέσης Ευθύνης» του ν.4024/ (ΦΕΚ.226/Α ) «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » Το αριθ: 41024/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ περί «προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ Α βαθµού»

2 Την αριθ: οικ.2/78400/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών /νση 22η Μισθολογίου περί «παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του εύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (ΦΕΚ.226/Α )» Το εν συνεχεία αριθ:2/5071/0022/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών /νση 22η Μισθολογίου περί «Επίδοµα θέσης ευθύνης σε προϊσταµένους οργανικών µονάδων ΟΤΑ α βαθµού» Το Π../γµα 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι µπορούν να ανταποκριθούν στα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Τις ανάγκες λειτουργίας του νέου ήµου Κεφαλλονιάς ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Κατατάσσουµε τους ακόλουθους υπαλλήλους του ήµου Κεφαλλονιάς στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ορίζουµε τους προϊσταµένους κάθε οργανικής µονάδας, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων από το νέο υπηρεσιακό συµβούλιο ως εξής: ιεύθυνση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ορίζεται ο Ιωάννης Μπάρκας του Χρήστου, ΠΕ Πολιτικών µε βαθµό Β α) Τµήµα Συγκ/κών Έργων Σηµατοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών εργασιών, Κτηµατολογίου Προϊστάµενος του Τµήµατος ορίζεται ο Παναγής ελακάς του Γερασίµου, ΠΕ Πολιτικών µε βαθµό Γ Το τµήµα στελεχώνεται ως εξής: Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Κλάδος/Ειδικότητα Κατηγορία - Βαθµός Αικατερίνη Αµαραντίδου Παναγής Τοπογράφων Γεωργία Βλάχου Κων/νος Τοπογράφων Σπυρίδων Παρίσης Λεωνίδας Αρχιτεκτόνων Χρήστος Οθων Τεχνολόγων Πολιτικών Ρουχωτάς ΠΕ Γ ΤΕ - Ε ΠΕ - ΤΕ

3 Κλαουδάτος Σπυρίδων ανελάτος * Αγγελική Στεφανάτου Ειρήνη Κοµποθέκρα Ευάγγελος Μαζαράκης Θεόδωρος Ζαµπαύτης Ανδρέας Ζακυνθινός Σπυράγγελος Αλιβιζάτος Ιωάννης Βαλλιάνος Χριστόφορος Γαβριελάτος Γασπαρινάτος Νικόλαος Θωµάτος Γεννατάς Σπυρίδων Κακούρης Καλογηράτος Ξενοφώντας Καµπανός Μαζαράκης ηµήτριος Μακρίδης Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος Πολλάκης Πολλάκης Σταθάτος Νικηφόρος Πολιτικών οµικών Έργων ΤΕ - Σπυρίδων Τεχνολόγων ΤΕ - ΣΤ Μηχανολόγων Σπυρίδων Τεχνικών (Εργοδηγών) Ε Γ ιοικητικών Ε - Γ Βοηθός Ηλεκτρολόγου Ε ΣΤ Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Ε ΣΤ Χειριστής Σκαπτικού Ε - ΣΤ Μηχανήµατος Νικόλαος Τεχνιτών (Υδραυλ) Ε - Ε Χειριστής Μηχ/των Ε -Ε Γεώργιος Οδηγός Ε - Ε Πέτρος Ηλεκτρολόγος Ε - Ε Άγγελος Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων Ε - Ε Ηλεκτρολόγος Ε Γεώργιος Χειριστών Ε -Γ Μηχανηµάτων Έργων Οδηγός Ε - Ε Βασίλειος Τεχνίτης Ε - Γ Γεώργιος Ηλεκτρολόγων Ε - Γ Χρήστος Τεχνίτης Ε - Γ Τεχνικός Συνεργείου Ε - Ε Τεχνικός Οικοδοµικών Ε - Ε Έργων Πέτρος Οδηγός Ε - Ε

4 *Στον υπάλληλο Σπυρίδωνα ανελάτο ανατίθεται ειδικότερα τα καθήκοντα του επιχειρησιακού συντονισµού και οργάνωσης του εργατοτεχνικού προσωπικού του Τµήµατος, από το οποίο προσωπικό θα συγκροτηθεί µια οµάδα ηλεκτροφωτισµού και ένα συνεργείο τεχνικής αποκατάστασης. β) Τµήµα Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Ύδρευσης Αποχέτευσης Κτηριακών Έργων & Η/Μ, Τεχνική Στήριξη Επιχειρήσεων Προϊστάµενος του Τµήµατος ορίζεται ο Παναγιώτης Κουνάδης του Χρήστου, ΠΕ Ηλεκτρολόγων µε βαθµό Γ Το τµήµα στελεχώνεται ως εξής: Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Κλάδος/Ειδικότητα Κατηγορία - Βαθµός ηµήτριος Ρουχωτάς * Τσιούτσιος * Θεόδωρος Καλογερόπουλος Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος Φιλιππάτος * ηµήτριος Στουπάς* Ελένη Μπενετάτου Ιωάννης Παναγής Πολιτικών ΠΕ Όθωνας Κωνσταντίνος Χηµικών ΠΕ - Σπυρίδων Πολιτικών ΠΕ - Σπυρίδων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΠΕ - Παναγής Τεχνολόγων ΤΕ - Τοπογράφων µηχανικών Ιωάννης Πολιτικών ΠΕ Ε Τεχνολόγων Πολιτικών ΤΕ - Ε * Οι υπάλληλοι µε την επισήµανση αστερίσκου (Ρουχωτάς, Τσιούτσιος Γ., Φιλιππάτος Γ, Στουπάς.) θα ασκούν παράλληλα καθήκοντα στη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας τους και τις ανάγκες της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και έπειτα από συνεργασία των προϊσταµένων των διευθύνσεων.

5 γ) Τµήµα ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού_ Συνεργείων Προϊστάµενος του Τµήµατος ορίζεται ο Λεωνίδας Παγουλάτος του Γεωργίου, ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων µε βαθµό Γ Το τµήµα στελεχώνεται ως εξής: Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Κλάδος/Ειδικότητα Κατηγορία - Βαθµός Σπυρίδων Σπαθής Ανδρογιάννης Τεχνολόγων Πολιτικών ΤΕ - Ελβίρα Τεχν. Μηχανολόγων ΤΕ - Γ Λορεντζάτου Χαράλαµπος Ηλεκτρ. Μιχαήλ Τεχνιτών Ε - ηµητράτος Χαράλαµπος Νικόλαος Τεχνίτης Υδραυλικός Ε - Μανωλάτος Σπυρίδων Παναγής Τεχνιτών Υδραυλικών Ε - Γ Βαλσάµης Πέτρος Άγγελος Τεχνιτών Ε - Γ Κόκκαλης Σπυρίδων Οδηγός Ε - Κουταλάς Βασίλειος Ευάγελλος Υδραυλικός Ε - ΣΤ Μοσχονάς ηµήτριος Μπαξας Μιχαήλ Τεχνιτών Ε - Γ Παναγιώτης Σωτήριος Τεχνικός ηµοτικών Ε - Χριστοδουλάτος Κτηρίων Σπυρίδων Μπέργιος Παναγής Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ - Ε Με ευθύνη του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης θα συνταχθεί άµεσα κατάσταση των οχηµάτων µηχανηµάτων του ήµου Κεφαλλονιάς που τίθενται υπό την ευθύνη της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς εξυπηρετούν την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Η κατάσταση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Αντιδηµάρχους, στο γραφείο ηµάρχου, και στο γραφείο γ.γ.. Στο στόλο τον οχηµάτων θα εντάσσονται και δύο επιβατηγά αυτοκίνητα για τις υπηρεσιακές µετακινήσεις του ανθρώπινου δυναµικού της διεύθυνσης. Επίσης µε µέριµνα του προϊσταµένου του Τµήµατος θα συνταχθεί ενηµερωτικό έγγραφο προς τις σχολικές επιτροπές του ήµου, όλους τους αντιδηµάρχους, και τα δηµοτικά καταστήµατα όλων των ενοτήτων ότι, το Τµήµα είναι αρµόδιο για την

6 αποκατάσταση βλαβών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, στις συντηρήσεις καυστήρων, και σε ελαφρές άµεσες εργασίες συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ήµου. Στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται αποκεντρωµένη υπηρεσία µε έδρα το Ληξούρι ως Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση του Γραφείου γίνεται, έπειτα από µέριµνα του προϊσταµένου της ιεύθυνσης, από το δυναµικό που εντάχθηκε στη ιεύθυνση µε απόφαση ηµάρχου ή/και από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, ασκώντας παράλληλα καθήκοντα. Προς άµεση ενηµέρωση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τη ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης και των Τµηµάτων περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/ ) ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του ήµου Κεφαλλονιάς και στην ενότητα Υπηρεσίες. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στο πίνακα ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων, επίσης να αναρτηθεί και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου. Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης Κοινοποίηση: - Ενδιαφερόµενους υπαλλήλους - Γραφείο Γεν. Γραµµατέως - /νση ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Ανθρώπινου υναµικού Γραφείο Μισθοδοσίας - Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου - Επικεφαλής των ηµοτικών Παρατάξεων - Σύλλογος δηµοτικών υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 82 100 Χίος Τηλέφωνο: 22713-50 8 21, 22713-50817 FAX: 22713-50 8 55 Αριθ.πρωτ. 34947 Χίος 01/07/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 6 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ XIOY Αριθµ. Πρωτ.: 14998 ΗΜΟΣ XIOY Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 821 00, Χίος Πληροφορίες: Μαρία Φραγκάκη Μαρία Γεωργιλή Τηλέφωνο: 22713 50817 & 22713 50815 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ: 27210 64126,73265 FAX: 27210 64100 EMAIL: dlef@ath.forthnet.gr

ΤΗΛ: 27210 64126,73265 FAX: 27210 64100 EMAIL: dlef@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαµύλη, 26-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 4443 ΗΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Τ.Κ : 240 22, ΚΑΡ ΑΜΥΛΗ ΤΗΛ: 27210

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201 Α Α: ΒΙΦΣΩΡΣ-61Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 12 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 18323 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1, Θέρµη ΤΚ 57001 Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 16-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6697 ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 16-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6697 ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 16-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6697 ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα