Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές"

Transcript

1 Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Οικονομολόγος Διεθνών Αγορών 1

2 Πίνακας περιεχομένων Ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια Ορισμός και σημαντικότητα Η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης Η διαχρονική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών Δομικά χαρακτηριστικά, τάσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες Ανάλυση αποτελεσμάτων ειδικής οικονομετρικής μελέτης για τις ελληνικές εξαγωγές Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας της Eurobank σε εξαγωγικές επιχειρήσεις Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής 2

3 Τι σημαίνει ο όρος Ανταγωνιστικότητα «Ανταγωνιστικότητα είναι ένα συνολικό μέτρο του πλεονεκτήματος ή του μειονεκτήματος μιας χώρας στην πώληση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές» Πηγή: ΟΟΣΑ -The OECD Economic Outlook: Sources and Methods «Η Ανταγωνιστικότητα προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα 1 με την οποία μια χώρα χρησιμοποιεί το ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο καθώς και τους φυσικούς της πόρους για τη δημιουργία αξίας» Πηγή: Michael Porter, Harvard University Professor and Director of the Institute for Strategy & Competitiveness 1. Η παραγωγικότητα αποτελεί το λόγο ή τη σχέση μεταξύ των επιτευχθέντων χρήσιμων αποτελεσμάτων (εκροή) και των πόρων ή μέσων που δαπανήθηκαν για την επίτευξή τους (εισροή).

4 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Επίπεδο ανάπτυξης των συστάδων επιχειρήσεων (clusters) Αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων ΜΑΚΡΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η παραγωγικότητα εξαρτάται τελικά από τη μικροοικονομική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα του εγχώριου ανταγωνισμού Συνετή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και αποτελεσματικότητα των πολιτικών θεσμών Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα θέτει τη βάση για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά από μόνη της δεν είναι επαρκής Κληροδοτήματα Φυσικοί πόροι και Πολιτιστική κληρονομιά Πηγή: Harvard university Institute for Strategy & Competitiveness Τα κληροδοτήματα αποτελούν θεμέλιο για την ευημερία αλλά η αληθινή ευημερία δημιουργείται από την παραγωγικότητα κατά τη χρήση των κληροδοτημάτων χρήση των κληροδοτημάτων 4

5 Τελικά, τί έχει πρωτεύουσα σημασία για την ανταγωνιστικότητα; «Σχεδόν τα πάντα έχουν σημασία για την ανταγωνιστικότητα. Τα σχολεία έχουν σημασία, οι δρόμοι έχουν σημασία, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν σημασία καθώς και η συνείδηση και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Αυτές και άλλες πτυχές των συνθηκών ενός έθνους είναι βαθιά ριζωμένες στους θεσμούς, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ. Η διατήρηση της ορμής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην πάροδο του χρόνου είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες» Michael Porter, Harvard University Professor and Director of the Institute for Strategy & Competitiveness 5

6 Γιατί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Η δημοσιονομική προσαρμογή και η αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών (ca. -6% του διαθέσιμου εισοδήματος) υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη πρέπει αναγκαστικά να προέρθει από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις Πηγή: AMECO, Eurobank Global Markets Research 6

7 Υστέρηση των εξαγωγών της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες σε πρόγραμμα προσαρμογής την περίοδο μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης Πηγή: European Commission Economic Paper 518/2014, AMECO, Eurobank Global Markets Research 7

8 παρά τη μεγάλη προσαρμογή στο μισθολογικό κόστος και, σε μικρότερο βαθμό, στις τιμές Ελλάδα Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία έναντι 7 εμπορικών εταίρων (σωρευτική ετήσια μεταβολή) 1,850 1,600 1,50 1, Κατώτατος μισθός (ευρώ / μήνα) Τώρα EUR 684 Ελλάδα 2011 EUR 877 Romania Bulgaria Latvia Lithuania Czech Estonia Slovakia Hungary Croatia Poland Turkey Portugal Greece Malta Spain Slovenia Greece United United France Ireland Netherlands Belgium Luxembourg Ονομαστική μισθολογική δαπάνη ανά μισθωτό (ετήσια μεταβολή) Πηγή: AMECO, Eurostat, Eurobank Global Markets Research 8

9 Η Ελλάδα παραμένει διαχρονικά μια μικρή «κλειστή» οικονομία Πηγή: European Commission Economic Paper 518/2014, AMECO, Eurobank Global Markets Research 9

10 με περιορισμένα κέρδη στο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς τις δύο τελευταίες δεκαετίες Πηγή: ΟΟΣΑ, UNCTAD, Eurobank Global Markets Research 10

11 Μείωση του μεριδίου των εξαγωγών της μεταποιητικής βιομηχανίας και αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (ως % του συνόλου των αντίστοιχων εξαγωγών της Ελλάδας) Αξία εξαγωγών το 201 (δις δολάρια ΗΠΑ) Αγαθά = 27,57δις / Υπηρεσίες = 27,96δις Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΤτΕ, Eurobank Global Markets Research 11

12 Το τεχνολογικό περιεχόμενο των εξαγωγών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παραμένει χαμηλό σε σχέση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους Εξαγωγές εμπορευμάτων κλάδου τεχνολογιών πληροφοριών & επικοινωνιών (% συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων της αντίστοιχης χώρας/οικονομικής ζώνης) Σωρευτική ετήσια μεταβολή ( ): Ελλάδα: -79%, Κόσμος: -2%, ΕΕ-27: -70% Παραγωγή προϊόντων μεταποίησης υψηλής & μεσαίας-υψηλής τεχνολογίας (% συνολικής παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας) Πηγή: UNTAD, Eurostat, Eurobank Global Markets Research 12

13 H Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα σε πιο παραδοσιακούς κλάδους της μεταποίησης, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, είναι χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου Ελλάδα - Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA) ΤΤΔΕ SITC, Rev.4 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (Revealed Comparative Advantage) Ισούται με το λόγο του μεριδίου των εξαγωγών ενός προϊόντος (ή κατηγορίας προϊόντων) ως % του συνόλου των εξαγωγών μιας χώρας προς τον αντίστοιχο λόγο ενός εμπορικού εταίρου ή ομάδας εμπορικών εταίρων. Συγκριτικό πλεονέκτημα «αποκαλύπτεται» εάν RCA> 1 Πηγή: UNCOMTRADE Eurobank Global Markets Research 1

14 Η Ελλάδα υπολείπεται των κύριων εμπορικών εταίρων στο βαθμό εξειδίκευσης στην παραγωγή/ κατανάλωση αγαθών μέσω του εμπορίου προϊόντων μεταποίησης Ελλάδα Δείκτης εξειδίκευσης εμπορευματικών συναλλαγών (Merchandise trade specialization index): Συγκρίνει την καθαρή ροή ενός εμπορεύσιμου προϊόντος ή μιας ομάδας εμπορεύσιμων προϊόντων (εξαγωγές μείον εισαγωγές) με τη συνολική ροή του αντίστοιχου προϊόντος ή της ομάδας εμπορεύσιμων προϊόντων (εξαγωγές συν εισαγωγές) Γερμανία Λαμβάνει τιμές μεταξύ -1 και 1. Η θετική τιμή του δείκτη υποδεικνύει ότι η οικονομία πραγματοποιεί καθαρές εξαγωγές στο αντίστοιχο προϊόν ή την ομάδα εμπορεύσιμων προϊόντων ΕΕ-27 Πηγή: UNCTAD Eurobank Global Markets Research 14

15 Οι υπηρεσίες έχουν αναλογικά το μεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς στην προστιθέμενη αξία και το ΑΕΠ της Ελλάδας Συνεισφορά κλάδων της οικονομίας στη συνολική προστιθέμενη αξία και το ΑΕΠ (έτος 2009, σύνολο κλάδων εκτός γεωργίας) Μεταποίηση Υπηρεσίες Πηγή: ΟΟΣΑ, Eurobank Global Markets Research 15

16 Ελλάδα: σημαντική υστέρηση στις επιχειρηματικές δαπάνες για R&D και στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε σχέση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους Απόθεμα (στοκ) άμεσων ξένων επενδύσεων (% ΑΕΠ) Επιχειρηματικές δαπάνες για R&D (% ΑΕΠ) Πηγή: UNTAD, Eurostat, Eurobank Global Markets Research 16

17 Όμως, δεν είναι όλες οι τάσεις προβληματικές Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία έτη σε σχέση με τη διαφοροποίηση του ελληνικού εξαγώγιμου προϊόντος σε όρους δομής εξαγωγών και γεωγραφικού προορισμού Εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς κύριους γεωγραφικούς προορισμούς (δις δολάρια ΗΠΑ) Μερίδιο εξαγωγών κύριων κλάδων της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας (% επί του συνόλου) Πηγή: ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Eurobank Global Markets Research 17

18 Αύξηση των εξαγωγών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες τα τελευταία έτη, αν και σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης Εξαγωγές της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ελλάδας στις 27 πλέον ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες ως % του συνόλου των εξαγωγών της ελληνικής μεταποίησης (ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες: μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ την τελευταία 10ετία >4% και ονομαστικό ΑΕΠ 201 > 100 δις δολάρια ΗΠΑ) Πηγή: ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Eurobank Global Markets Research 18

19 Στο βαθμό που η πρόσφατη αύξηση της συγκέντρωσης των ελληνικών εξαγωγών ενισχύει το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης (market power) των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η διαδικασία αυτή πρέπει να συνεχισθεί και να ενταθεί μέσω πχ. συγχωνεύσεων & εξαγορών σε σημαντικούς κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας Ελλάδα Δείκτης συγκέντρωσης εξαγωγών εμπορευμάτων (Herfindahl Hirschman Συγκριτικός δείκτης συγκέντρωσης concentration index) εξαγωγών εμπορευμάτων (Herfindahl Hirschman bilateral concentration index) Ελλάδα - Δείκτης συγκέντρωσης εξαγωγών εμπορευμάτων προς Ευρωζώνη και ΕΕ-27 (Herfindahl-Hirschmann bilateral concentration index) Ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl-Hirschmann: Αποτελεί μέτρο του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς Δείχνει εάν οι εξαγωγές μιας χώρας ή ομάδας χωρών επικεντρώνονται σε ορισμένα προϊόντα ή εναλλακτικά διανέμονται με πιο ομοιογενή τρόπο ανάμεσα σε μια σειρά από προϊόντα Λαμβάνει τιμές από 0 (μηδενική συγκέντρωση) έως 1 (μέγιστη συγκέντρωση) Πηγή: UNCTAD, Eurobank Global Markets Research 19

20 Εμφανή σημάδια ανάκαμψης στην εγχώρια βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη βιομηχανία Πηγή: EC, Markit, Eurobank Global Markets Research 20

21 Ελλάδα - Σημαντική πρόοδος σε σειρά διεθνών δεικτών για την ανταγωνιστικότητα, το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διακυβέρνηση αν και απαιτείται περαιτέρω βελτίωση για να γεφυρωθεί η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρωζώνη World Bank Doing Business Report; Distance to Frontier Ελλάδα World Bank Doing Business Report; Key indicators OECD Sustainable Governance indicators, 2014 WEF: Global Competitiveness Indicator, 2014 Rankings 21

22 Εξέλιξη μεριδίου σημαντικών κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας σε αναπτυσσόμενες/συρρικνούμενες διεθνείς αγορές και δραστηριότητες Αύξηση Μέγεθος φυσαλίδων ανάλογο με την αξία εξαγωγών του αντίστοιχου κλάδου το 201 % ρυθμός ανάπτυξης/συρρίκνωσης αντίστοιχου κλάδου στην παγκόσμια αγορά (201 vs.1995) % μεταβολή μεριδίου αντίστοιχου εγχώριου κλάδου στην παγκόσμια αγορά (201 vs. 1995) Ονομαστική αξία εξαγωγών ως % των παγκόσμιων εισαγωγών Μείωση Πηγή: UNCTAD, IMF, Eurobank Global Markets Research Αύξηση 22

23 Οικονομετρική μελέτη της Eurobank για τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Chief Market Economist Eurobank Δρ. Δημήτρης Θωμάκος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας Πρόεδρος Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2

24 Μεθοδολογικές σημειώσεις & σύνοψη οικονομετρικής μελέτης για τις ελληνικές εξαγωγές Μέρος 1 ο Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν χρονοσειρές της αξίας των εξαγωγών αγαθών (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εποχικά προσαρμοσμένες και αποπληθωρισμένες με το δείκτη τιμών παραγωγού για τις εξαγωγές (μηνιαία στοιχεία περιόδου Ιαν.1998 Δεκ. 201, βάσει ανάλυσης συνδυασμένης ονοματολογίας SITC) Αρχικά, οι χρονοσειρές εξετάσθηκαν ως προς τα στατιστικά τους χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό του κατάλληλου τρόπου ανάλυσης και υποδειγματοποίησης Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν οικονομετρικά υποδείγματα για την ερμηνεία της μεταβλητότητας της πραγματικής αξίας των εξαγωγών μέσω της μεταβλητότητας σειράς ερμηνευτικών μεταβλητών όπως: η διεθνής ζήτηση η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βάσει των σχετικών τιμών καταναλωτή και του εργατικού κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος έναντι των εμπορικών εταίρων μια σειρά άλλων (μετρήσιμων) παραγόντων που δε σχετίζονται με το κόστος παραγωγής αλλά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως δείκτες ποιότητας διακυβέρνησης και λειτουργίας των αγορών καθώς επίσης βαθμός πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό Βάσει των υποδειγμάτων αυτών προέκυψαν εκτιμήσεις για τις μέσες ιστορικές ελαστικότητες της πραγματικής αξίας των εξαγωγών ανά κλάδο και συνολικά. Οι ελαστικότητες αυτές αφορούν τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια επίδραση των μεταβολών της διεθνής ζήτησης και της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας στις ελληνικές εξαγωγές (οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων αυτών παρουσιάζουν στατιστική σταθερότητα διαχρονικά) Τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης δείχνουν ότι η διεθνής ζήτηση επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις εξαγωγές από ότι η πραγματική ισοτιμία. Εντούτοις, και οι δύο αυτές μεταβλητές είναι ισχυρά στατιστικά σημαντικές (και έχουν το θεωρητικά σωστό πρόσημο) Τα ανωτέρω υποδείγματα μας έδωσαν επίσης εκτιμήσεις για τη δυνητική επίδραση σειράς άλλων παραγόντων που δε σχετίζονται με το κόστος παραγωγής αλλά επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την επίδοση των ελληνικών εξαγωγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις έδειξαν ότι για μια σειρά τέτοιων παραγόντων υπάρχει στατιστικά ισχυρή σχέση που δυνητικά επηρεάζει τις εξαγωγές, πάνω και πέρα από τους παράγοντες της διεθνούς ζήτησης και της πραγματικής ισοτιμίας (Μεθοδολογικές σημειώσεις Μέρος 2) 24

25 Μακροχρόνια επίδραση εξωτερικής ζήτησης & πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας στις εξαγωγές αγαθών Εκτιμώμενες μακροχρόνιες ελαστικότητες (% αύξησης/μείωσης εξαγωγών για κάθε 1% αύξησης/μείωσης της ερμηνευτικής μεταβλητής) Ερμηνευτικές μεταβλητές GDP7 Σταθμισμένος δείκτης όγκου ΑΕΠ 7 εμπορικών εταίρων βάσει του μεριδίου εξαγωγών της Ελλάδας στις αντίστοιχες αγορές REER_18 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της Ελλάδας έναντι 18 εμπορικών εταίρων βάσει του σχετικού ΔτΚ (σύνολο οικονομίας) Πηγή: Eurobank Global Markets Research ULC_NCB_0 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της Ελλάδας έναντι 0 εμπορικών εταίρων βάσει του σχετικού κόστους ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (επιχειρηματικός τομέας) 25

26 Εκτιμώμενες μακροχρόνιες ελαστικότητες (% αύξησης/μείωσης εξαγωγών για κάθε 1% αύξησης/μείωσης της ερμηνευτικής μεταβλητής) 26

27 Μεθοδολογικές σημειώσεις & σύνοψη οικονομετρικής μελέτης για τις ελληνικές εξαγωγές Μέρος 2 ο Τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν περιλαμβάνουν και μεταβλητές που αποτυπώνουν ποσοτικά έναν αριθμό (>20) ποιοτικών προσδιοριστικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ των παραγόντων αυτών, οι ακόλουθοι εκτιμήθηκαν ως (ισχυρά) στατιστικά σημαντικοί, πάνω και πλέον από τη διεθνή ζήτηση και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Ερμηνευτικές μεταβλητές εκτιμώμενων υποδειγμάτων που έχουν βρεθεί να είναι από κοινού στατιστικά σημαντικές (jointly significant) Μέγεθος αγοράς (market size). Πηγή: World Economic Forum Global Competitiveness Report. Μετρά το μέγεθος της εγχώριας αγοράς βάσει της σχετικής αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών σε όρους αγοραστικής δύναμης Διαδικασίες έναρξης επιχείρησης (starting a business). Πηγή: Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μετρά το χρόνο, το κόστος και τον αριθμό των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης Πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό (getting credit). Πηγή: Doing Business Report τηςπαγκόσμιαςτράπεζας. Μετρά την διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την προσβασιμότητα των πληροφοριών από τους δανειστές για τις δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις Διαδικασίες για πληρωμή φόρων (paying taxes). Πηγή: Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μετρά το ύψος της φορολόγησης και των υποχρεωτικών εισφορών που επιβαρύνουν μια μεσαίου-μεγέθους επιχείρηση καθώς και τον χρόνο, το κόστος και τον αριθμό των διαδικασιών για την πληρωμή τους Διαδικασίες για επίλυση εμπορικών διαφορών (enforcing contracts). Πηγή Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μετρά τον χρόνο, το κόστος και των αριθμό των απαιτούμενων διαδικασιών για την επίλυση εμπορικών διαφορών στα δικαστήρια 27

28 Μεθοδολογικές σημειώσεις & σύνοψη της οικονομετρικής μελέτης για τις ελληνικές εξαγωγές Μέρος 2 ο Τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν περιλαμβάνουν και μεταβλητές που αποτυπώνουν ποσοτικά έναν αριθμό (>20) ποιοτικών προσδιοριστικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ των παραγόντων αυτών, οι ακόλουθοι εκτιμήθηκαν ως (ισχυρά) στατιστικά σημαντικοί, πάνω και πλέον από τη διεθνή ζήτηση και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Ερμηνευτικές μεταβλητές που έχουν βρεθεί (σε ατομική βάση) να είναι στατιστικά σημαντικές σε εκτιμώμενα υποδείγματα που επίσης συμπεριλαμβάνουν δείκτες για την εξωτερική ζήτηση και την πραγματική συναλλαγματική ιστοτομία Τεχνολογικό περιεχόμενο εξαγωγών. Δείκτης που μετρά την παραγωγή προϊόντων μεταποίησης υψηλής και μεσαίαςυψηλής τεχνολογίας ως ποσοστό της συνολικής παραγωγής της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ελλάδας σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες της ΕΕ 27 και της Γερμανίας. Πηγή στοιχείων Eurostat, Ταξινόμηση NACE, αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο Δείκτηςσυγκέντρωσηςεξαγωγών(Herfindahl Hirschman concentration index). Δείκτης που μετρά το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς. Στην παρούσα μελέτη, ο εν λόγω δείκτης δείχνει εάν οι εξαγωγές εμπορευμάτων της ΕλλάδαςπροςτιςχώρεςτηςΕΕ-27 και τον κόσμο επικεντρώνονται σε ορισμένα προϊόντα ή εναλλακτικά διανέμονται με πιο ομοιογενή τρόπο ανάμεσα σε μια σειρά από προϊόντα. Πηγή στοιχείων UNCTAD. Σχετικός δείκτης προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Λόγος αποθέματος ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα (% ΑΕΠ) προς απόθεμα ξένων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ-27 (% ΑΕΠ). Πηγή στοιχείων: UNCTAD, OECD, & IMF Ποιότητα ρυθμιστικού πλαισίου (regulatory quality). Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα. Δείκτης που μετράει την αντίληψη για την ικανότητα των αρχών ενός κράτους να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν υγιείς πολιτικές και ρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα 28

29 Έρευνα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις παρουσίαση ευρημάτων Eurobank Κατάρτιση ερωτηματολογίου και καθορισμός δείγματος TNS ICAP Διεξαγωγή έρευνας και παρουσίαση ευρημάτων 29

30 Περιεχόμενα 1 Επιχειρηματικός στόχος 2 Μεθοδολογία & δείγμα 5 Εξαγωγική δραστηριότητα πελατολογίου Eurobank 7 4 Διερεύνηση εμποδίων για την εξαγωγική δραστηριότητα 5 Στοιχεία συνεργασίας

31 Επιχειρηματικός Στόχος Εντοπισμός κινήτρων & αντικινήτρων για τις ελληνικές εξαγωγές και προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους Πηγή: TNS ICAP, Eurobank Η Eurobank έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην ενθάρρυνση και τη στήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών και έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα προϊόντα που διευκολύνουν το εξαγωγικό κύκλωμα. Τα ανωτέρω είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς και την προτίμηση της Eurobank ως bank of reference για τις συναλλαγές που σχετίζονται με εξαγωγές και εισαγωγές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και τη μεταστροφή του προς τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν σημάδια κόπωσης. Η Eurobank, ως τράπεζα αναφοράς για τις εξαγωγές, παίρνει την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει μια μακροοικονομική μελέτη με στόχο να εντοπιστούν οι παθογένειες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των εξαγωγών της χώρας και προτείνει απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις. Μέρος της μελέτης είναι και η παρουσίαση της άποψης των επιχειρήσεων. 1

32 Μεθοδολογία & δείγμα (*) Μεθοδολογία 25 CATI Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα (CATI) Μέση διάρκεια συνέντευξης 25 με 2 ανοιχτές ερωτήσεις Προφίλ & Έκταση Δείγματος ν=222 Επιχειρήσεις οι οποίες το τελευταίο έτος πραγματοποίησαν εξαγωγές τουλάχιστον Η δειγματοληψία έγινε με βάση λίστες πελατών που δόθηκαν από τα πελατολόγια της Eurobank. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις είχαμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγκεκριμένο εκπρόσωπό τους, τον ίδιο τον επιχειρηματία, το Γενικό Διευθυντή, ή το Διευθυντή εξαγωγών. Μεγάλες: ν=142 + Μικρές ν=80 Η έρευνα διήρκησε από τις 8/10 μέχρι τις 22/10 του 2014 Πηγή: Eurobank, TNS ICAP (*) Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα κρίνονται «υγιείς», βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής που καθορίστηκαν από τις αρμόδιες διευθύνεις της Eurobank 2

33 6 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις (57%) δηλώνουν κύκλο εργασιών για το 201 μεγαλύτερο από , το ½ του οποίου προέρχεται από εξαγωγές Κύκλος εργασιών 201 % επί του αριθμού των επιχειρήσεων 8 Μέσος όρος επιχειρήσεων που είχαν πάνω από 50% του κύκλου εργασιών τους το 201 σε εξαγωγές % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Κυρίως εξαγωγικές Σύνολο (n=222) 20 Μικρές (n=80) 8 1 Μεγάλες (n=142) και πάνω ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων

34 Οι κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δείγματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος, είναι τρόφιμα & ζώα, βιομηχανικά είδη, μηχανήματα & εξοπλισμός Κύρια δραστηριότητα επιχείρησης % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Τρόφιμα & ζώα Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα βάσει πρώτης ύλης Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών Χημικά προϊόντα Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα Πρώτες ύλες για μη φαγώσιμα Ποτά & Καπνός Ορυκτά καύσιμα & λιπαντικά Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου Σύνολο (n=222) Μικρές (n=80) Μεγάλες (n=142) Ερώτηση: Ποιο είναι το αντικείμενο / η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 4

35 Τα εξαγώγιμα προϊόντα ακολουθούν τη λογική της κύριας δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων Εξαγώγιμα προϊόντα % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Τρόφιμα & ζώα Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα βάσει πρώτης ύλης Χημικά προϊόντα Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα Πρώτες ύλες για μη φαγώσιμα Ποτά & Καπνός Ορυκτά καύσιμα & λιπαντικά Πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου Σύνολο (n=222) Μικρές (n=80) Μεγάλες (n=142) Ερώτηση: Τί είδους προϊόντα εξάγετε; (ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 5

36 Η Ελλάδα είναι η χώρα κατασκευής/ παραγωγής του εξαγώγιμου προϊόντος για το 86% των εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε αποκλειστική βάση (62%) και λιγότερο σε συνδυασμό με άλλη χώρα (14%) Χώρα παραγωγής/κατασκευής εξαγόμενων προϊόντων Μορφή εξαγόμενου προϊόντος % επί του αριθμού των επιχειρήσεων % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Σύνολο (n=222) Σύνολο (n=222) 24 Ελλάδα 25 Δικό μας εμπορικό σήμα Άλλη χώρα Ελλάδα και άλλη χώρα Χύμα Και με τους δυο τρόπους Ερώτηση Α: Πού παράγονται/ κατασκευάζονται τα προϊόντα που εξάγετε; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Ερώτηση Β: Εξάγετε το προϊόν σας με το δικό σας εμπορικό σήμα ή χύμα; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 6

37 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στις ευρωπαϊκές αγορές Περιοχές όπου εξάγουν Σύνολο επιχειρήσεων % επί του αριθμού των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΗ Σε χώρες της ΕΕ εντός ευρωζώνης Σε χώρες της ΕΕ εκτός ευρωζώνης Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ΑΜΕΡΙΚΗ Βόρεια Αμερική Νότιο Αμερική/ Λατινική Αμερική ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ ΩΚΕΑΝΙΑ Σύνολο (n=222) Ερώτηση: Σε ποιες περιοχές κάνετε εξαγωγές προϊόντων σήμερα; (ΔΙΑΒΑΣΕ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 7

38 Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό σε χώρες εκτός Ευρώπης σε σχέση με τις μικρές Περιοχές όπου εξάγουν Ανά μέγεθος επιχείρησης % επί του αριθμού των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΗ Σε χώρες της ΕΕ εντός ευρωζώνης Σε χώρες της ΕΕ εκτός ευρωζώνης Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ΑΜΕΡΙΚΗ Βόρεια Αμερική Νότιο Αμερική/ Λατινική Αμερική ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ ΩΚΕΑΝΙΑ Μικρές (n=80) Μεγάλες (n=142) Ερώτηση: Σε ποιες περιοχές κάνετε εξαγωγές προϊόντων σήμερα; (ΔΙΑΒΑΣΕ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 8

39 Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η εξαγωγική τους δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως σε χώρες εντός Ε.Ε. και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες Περιοχή όπου εξάγουν κυρίως % επί του αριθμού των επιχειρήσεων ΔΓ/ΔΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ ΩΚΕΑΝΙΑ ΑΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Μεγάλες (ν=142) Ερώτηση: Και σε ποια από αυτές δραστηριοποιείστε κυρίως. Ποια είναι δηλαδή η κύρια αγορά σας; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 9

40 7 στις 10 επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν σε νέες αγορές μετά το 2008, κυρίως σε Ευρωπαϊκές. Η επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αλλά και η συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς εν μέσω κρίσης ήταν οι βασικότεροι λόγοι Δραστηριοποίηση σε νέες αγορές μετά το 2008 Αγορές στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν Βάση: Όσοι δραστηριοποιήθηκαν % ΔΓ/ΔΑ επί του αριθμού των επιχειρήσεων Όχι, καμία καινούργια περιοχή μετά το 2008 Ναι, δραστηριοποιήθηκε Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Μεγάλες (ν=142) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Χώρες ΕΕ εντός ευρωζώνης Χώρες ΕΕ εκτός ευρωζώνης Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες Βόρεια Αμερική Νότια /Λατινική Αμερική Μέση Ανατολή Αφρική Ασία Αυστραλία /Ωκεανία Λόγοι εξεύρεσης νέων αγορών Βάση: Όσοι δραστηριοποιήθηκαν % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Επιθυμία επέκτασης επιχειρηματικής δραστηριότητας Συρρίκνωση ζήτησης στην ελληνική αγορά/ οικονομική κρίση Συρρίκνωση ζήτησης στις χώρες που ήδη εξαγάγατε Μεγαλύτερο κέρδος/ αύξηση τζίρου Σύνολο (ν=160) Σύνολο (ν=160) 40

41 Η ποιότητα και η διαφοροποίηση του προϊόντος των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι το βασικό πλεονέκτημά τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στις χώρες αυτές Σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις χώρες που εξάγουν % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Η ποιότητα / η διαφοροποίηση προϊόντος/ υπηρεσίας Η τιμή πώλησης ανά μονάδα προσφερόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας Συνδυασμός ποιότητας- τιμής Η γεωγραφική ή/και πολιτισμική εγγύτητα με τη χώρα στην οποία εξάγετε Καλή γνώση του αντικειμένου/ εξειδικευμένες γνώσεις / τεχνογνωσία Γρήγορη ανταπόκριση στις παραγγελίες/ άμεση ανταπόκριση Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Μεγάλες (ν=142) Ερώτηση: Στις χώρες που εξάγετε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησής σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας σε αυτές τις χώρες; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 41

42 Κατ επέκταση, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των προϊόντων τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, αλλά και στη μείωση των τιμών τους Ενέργειες αντιμετώπισης ανταγωνισμού και ανάπτυξης εξαγωγών στις χώρες που εξάγουν % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Ανάπτυξη νέων/ καινοτόμων προϊόντων Μείωση τιμών Επέκταση σε νέες αγορές Συμμετοχή σε εκθέσεις / συνέδρια Ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με πελάτες/ γνωριμίες Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων Διαφημιστικές καμπάνιες Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων Καμία ενέργεια Οι επιχειρήσεις με μικρότερο κύκλο εργασιών ( ) αναφέρουν τη μείωση τιμών σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Μεγάλες (ν=142) Ερώτηση: Και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσετε τον ανταγωνισμό και να αναπτύξετε τις εξαγωγές σας σε αυτές τις χώρες; Κάτι άλλο; (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 42

43 Στο σύνολο τους, οι επιχειρήσεις προβλέπουν αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους τα επόμενα χρόνια, μεγαλύτερη αυτής των εγχώριων δραστηριοτήτων τους Πρόβλεψη για εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης τα επόμενα δυο χρόνια % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Μέγεθος επιχείρησης Κύκλος εργασιών ΔΓ/ΔΑ Μειωθούν Παραμείνουν ίδιες 64 Αυξηθούν Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Πρόβλεψη για εγχώριες δραστηριότητες της επιχείρησης τα επόμενα δυο χρόνια Μεγάλες (ν=142) ευρώ (ν=61) ευρώ (ν=78) Ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα επόμενα δύο χρόνια οι εξαγωγικές/ εγχώριες δραστηριότητες της επιχείρησής σας θα αυξηθούν, θα παραμείνουν ίδιες ή θα μειωθούν; (ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ) και πάνω (ν=8) % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Μέγεθος επιχείρησης Κύκλος εργασιών ΔΓ/ΔΑ Μειωθούν 7 Παραμείνουν ίδιες Αυξηθούν Σύνολο (ν=222) Μικρές (ν=80) Μεγάλες (ν=142) ευρώ (ν=61) ευρώ (ν=78) και πάνω (ν=8) Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 4

44 Διερεύνηση Εμποδίων για την Εξαγωγική Δραστηριότητα 44

45 Οι κύριες κατηγορίες αντικινήτρων για τις εξαγωγικές διαδικασίες αφορούν το φορολογικό σύστημα, τον τραπεζικό δανεισμό και την απουσία εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού ΚΟΣΤΟΣ Υψηλοί φόροι, κόστος δανεισμού, φορολογικό καθεστώς, καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ, κλπ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Έλλειψη μηχανισμών για υποστήριξη εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας, απουσία εθνικής στρατηγικής, κλπ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κόστος τραπεζικού δανεισμού, ανοχή σε προβληματικές επιχειρήσεις, κλπ. Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 45

46 Σύνοψη των πλέον σημαντικών αντικινήτρων ανά τομέα Η χώρα και η αξιοπιστία της Υποχρεωτική αλλαγή τρόπου πληρωμής 67% Αποδοχή εγγυητικών επιστολών από εξωτερικό 46% Διοικητικά, γραφειοκρατικά εμπόδια ΧΩΡΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κόστος παραγωγής και μεταφορών Υψηλοί φόροι 86% Κόστος δανεισμού 85% Φορολογικό καθεστώς 8% Καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ 70% Μέγεθος, λειτουργία, οργάνωση επιχείρησης Εκτελωνιστικές & τελωνειακές διαδικασίες 41% Εθνικές στρατηγικές για εξαγωγές Έλλειψη μηχανισμών για υποστήριξη εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας 80% Απουσία εθνικής στρατηγικής 78% ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού & πλάνων 42% Αδυναμία διαχείρισης εμπορικού ρίσκου 41% Εγχώριο τραπεζικό σύστημα & χρηματοδότηση Κόστος τραπεζικού δανεισμού 7% Ανοχή σε προβληματικές επιχειρήσεις 69% Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 46

47 Τα σημαντικότερα αντικίνητρα για τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων αφορούν τις τραπεζικές πιστώσεις, όπως δυσκολία χρηματοδότησης και κόστος δανεισμού, αλλά και το κράτος, όπως φορολογία, επιστροφή ΦΠΑ και γραφειοκρατία 5 σημαντικότερα αντικίνητρα (ανοιχτού τύπου ερώτηση) % επί του αριθμού των επιχειρήσεων % επί του αριθμού των επιχειρήσεων % επί του αριθμού των επιχειρήσεων Η δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες 5 Η δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες 40 Η δυσκολία χρηματοδότησης από τις τράπεζες 2 Η υψηλή φορολογία 2 Η υψηλή φορολογία 25 Το υψηλό κόστος δανεισμού στις εξαγωγές/ υψηλά επιτόκια 25 Το υψηλό κόστος δανεισμού στις εξαγωγές/ υψηλά επιτόκια 2 Η καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ/ επιστροφή του ΦΠΑ 2 Η υψηλή φορολογία 2 Η καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ/ επιστροφή του ΦΠΑ 20 Το υψηλό κόστος δανεισμού στις εξαγωγές/ υψηλά επιτόκια 18 Η Γραφειοκρατία (γενική αναφορά) 19 Η Γραφειοκρατία (γενική αναφορά) 18 Σύνολο (ν=222) Η Γραφειοκρατία (γενική αναφορά) 15 Μικρές (ν=80) Η καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ/ επιστροφή του ΦΠΑ 18 Μεγάλες (ν=142) Ερώτηση: Έχοντας στο μυαλό σας τα αντικίνητρα για τα οποία μόλις συζητήσαμε, ποια είναι κατά την γνώμη σας τα πέντε σημαντικότερα για την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησή σας; Αντικίνητρα που σχετίζονται με τις τραπεζικές πιστώσεις Αντικίνητρα που σχετίζονται με το κράτος Πηγή: TNS ICAP, Eurobank, δείγμα 222 επιχειρήσεων 47

Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές

Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Οικονομολόγος Διεθνών Αγορών 1 Πίνακας περιεχομένων Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές

Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, κίνητρα και αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Οικονομολόγος Διεθνών Αγορών 1 Πίνακας περιεχομένων Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης

Η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης Πίνακας περιεχομένων Ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια Ορισμός και σημαντικότητα Η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης Η διαχρονική εξέλιξη των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE INVESTMENT SERVICES S.A. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Μέλος του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων. Φεβρουάριος 2016 Ορεστιάδα

D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων. Φεβρουάριος 2016 Ορεστιάδα Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε. D5.6.6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Προτάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων Σπυρίδων Γαλατσίδας, Σταύρος Κεχαγιόγλου, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου 2011 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Γιάννης Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ATTICA VENTURES Πρόεδρος Hellenic Venture Capital Association 1 Το ελληνικό παράδοξο... Νομισματική και μακροοικονομική σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων Αθήνα, 07-05-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1112 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 31-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ. Πρωτ.: 4364 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 I. II. H III.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία Άγγελος Τσακανίκας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 10.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030)

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) «Οι Τοπικές Αρχές Στοχεύουν σε ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον» 13/6/2014 1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλαίσιο κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου 29 Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα