1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

2 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει km2. (το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και 8,2% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) με πληθυσμό κατοίκους (4,2% του ελληνικού πληθυσμού και 14% του Αλβανικού πληθυσμού). Από ελληνικής πλευράς καλύπτει 3 διοικητικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες), 5 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (Νομοί) και 94 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Από αλβανικής πλευράς περιλαμβάνει 3 μονάδες σε επίπεδο NUTS II (περιφέρειες προγραμματισμού) 5 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (νομοί) και μία μονάδα σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Πίνακας 1. Επιλέξιμη περιοχή: Έκταση, Πληθυσμός, Διοικητικές μονάδες Περ. Δ. Σ. Ελλάδα Αλβανία Εκταση % επί της συνολικής έκτασης 8,2% 23% Πληθυσμός % επί του συνόλου 4,2% 14 Διοικητικές-περιφερειακές μονάδες και μονάδες προγραμματισμού NUTS II 3 3 NUTS III 5 5 NUTS IV 94 1 Πηγή: Eurostat Η παραμεθόριος περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας διαφοροποιείται αρκετά κυρίως από την Ελληνική πλευρά των συνόρων σε ότι αφορά το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της διάρθρωσης της οικονομίας των νομών που την απαρτίζουν. Τμήμα της επιλέξιμης περιοχής αποτελεί ο νομός Κέρκυρας, ο οποίος έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα της χώρας καθώς ο τουρισμός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην συγκεκριμένη περιοχή. Αντιθέτως, αναφορικά με τις λοιπές Ελληνικές επιλέξιμες περιοχές, τόσο ο νομός Θεσπρωτίας όσο και ο νομός Φλώρινας αποτελούν δύο από τους φτωχότερους νομούς της Ελλάδος. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2

3 Όσον αφορά τη γεωμορφολογία της περιοχής, δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Πίνδου φυσική συνέχεια της ανάλογης οροσειράς της Αλβανικής πλευράς. Μεγάλο αστικό κέντρο (με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της επιλέξιμης περιοχής) αποτελούν τα Ιωάννινα. Όσον αφορά την παραμεθόριο περιοχή της Αλβανίας, αυτή χαρακτηρίζεται από: την πολύ μεγάλη εξάρτησή της από το πρωτογενή τομέα, την εμφανή έλλειψη υποδομών, το εξαιρετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας το οποίο οδηγεί στην αναζήτηση, συνήθως παράνομης, εργασίας στην Ελλάδα) και, την απουσία σημαντικών αστικών κέντρων. Οι παραπάνω «ανομοιομορφίες» αποτελούν ορισμένα από τα βασικά προβλήματα για την ανάπτυξη της συνεργασίας. Η αντιμετώπιση των ανομοιομορφιών αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας συνολικά και επομένως στη σταθερότητα και την προοπτική ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, το πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία θα πρέπει να θεωρηθεί ως παρέμβαση η οποία προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία, καθώς επίσης και τη δημιουργία επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων. Η βελτίωση των οδικών διασυνοριακών συνδέσεων τόσο για τη διασφάλιση ταχύτητας αλλά και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων και διακίνηση ανθρώπων, όσο και για τη σύνδεση των Αλβανικών εδαφών με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους διευρωπαϊκούς κόμβους μεταφορών (Εγνατία Ηγουμενίτσα) αποτελούν παρεμβάσεις που θα δράσουν καταλυτικά για την περαιτέρω τόνωση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των παραμεθορίων περιοχών Ελλάδας Αλβανίας. Η αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων της επιλέξιμης περιοχής (καλύτερη φύλαξη των συνόρων και πάταξη των φαινομένων λαθρομετανάστευσης και λαθρεμπορίου) συνθέτουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3

4 Επιπρόσθετα, η παραμεθόριος περιοχή στα χερσαία σύνορα και ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της, διαθέτει ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της χώρας (Πρέσπες) ενώ υπάρχει επίσης σημαντικός αριθμός Εθνικών Δρυμών, αλλά και ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της περιοχής, η προστασία και η ανάδειξη του οποίου θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, γεγονός που αποτελεί και μια ελπιδοφόρα προοπτική για τη οικονομία της περιοχής. Η εγκατάσταση και λειτουργία Ελληνικών και μικτών ΜΜΕ στην παραμεθόριο περιοχή (που είναι ήδη σημαντική) σε πρώτη φάση, θα αξιοποιήσει το ιδιαίτερα χαμηλό εργατικό κόστος μακροπρόθεσμα όμως, θα απαιτηθεί η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αποτελέσουν αυτοτελείς οικονομικές μονάδες και να πάψουν να λειτουργούν ως απλοί υπεργολάβοι. Ένα επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραμεθορίου περιοχής είναι και για τις δύο πλευρές των συνόρων, η χαμηλή ποιότητα εξυπηρετήσεων που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων οικισμών. Οι υποδομές υγείας αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμισή τους. Μέχρι σήμερα το σύνολο των κατοίκων της ελληνικής επιλέξιμης περιοχής, αλλά και σημαντικός αριθμός κατοίκων από την πλευρά της Αλβανίας καταφεύγει για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Καστοριάς. Η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας μπορεί να προέλθει τόσο μέσω της αξιοποίησης προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής αλλά και μέσω αναβάθμισης των διασυνοριακών σταθμών υγείας. Σημαντικές παρεμβάσεις απαιτούνται στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής για την αναβάθμιση των υποδομών που σχετίζονται τόσο με τη διασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου ποιότητας ζωής, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση / βελτίωση των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και η βελτίωση των αποχετευτικών δικτύων θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η έντονη πληθυσμιακή αποδυνάμωση των κατοίκων της παραμεθορίου περιοχής (ιδιαίτερα από την Ελληνική πλευρά των συνόρων) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των παραμεθορίων διασυνοριακών ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4

5 περιοχών. Από Αλβανικής πλευράς, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται σε σχέση με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αφού είναι ιδιαίτερα συχνές οι διακοπές στην παροχή ρεύματος αλλά και με τον αριθμό των τηλεφωνικών συνδέσεων και γενικότερα την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε ότι αφορά την συνεργασία των δημόσιων φορέων προνομιακοί τομείς για την υλοποίηση κοινών δράσεων αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των συνόρων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η μεταφορά γενικότερα τεχνογνωσίας και «ορθών» πρακτικών (best practices) στη Δημόσια Διοίκηση. Σημαντικό πεδίο συνεργασίας υπάρχει και ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που υπάρχουν στην περιοχή και ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το αντίστοιχο της Κορυτσάς, όπως επίσης μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Γειτνίασης καλύπτει τους στόχους της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και τις γενικότερες κατευθύνσεις πολιτικής της Ε.Ε. και είναι πλήρως συμβατό με τον Εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό και Περιφερειακό σκέλος του Γ ΚΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής της Ε.Ε.. Η επιλεχθείσα στρατηγική αντανακλά τόσο στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας όσο και της περιφερειακής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της επιλέξιμης περιοχής. Η επιλεχθείσα στρατηγική και οι ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Προγράμματος που έχουν τεθεί είναι ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένοι στις ποικίλες ιδιαιτερότητες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιλέξιμη περιοχή. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5

6 1.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιλέξιμης περιοχής αποτελούν οι ορεινοί όγκοι που συντελούν στην γεωγραφική απομόνωση των επιλέξιμων περιοχών. Για την επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας οι ιδιαίτερες μορφολογικές συνθήκες (μεγάλο ποσοστό ορεινών και ημιορεινών όγκων, συχνές βροχοπτώσεις) την έχουν αναδείξει ως κύρια πηγή παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας από την άλλη πλευρά των συνόρων. Πίνακας 2. Η Επιλέξιμη περιοχή: γεωγραφικά μορφολογικά στοιχεία ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Έκταση % της χώρας 1,5 1,3 3,8 1,1 0,5 3,96 3,23 7,32 1,49 2,80 3,82 Καλλιερ/νες Εκτάσεις Αρδευόμενες Εκτάσεις % ,1 12,4 28, Δάση Πηγή: EΣΥΕ Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή με το 82% του εδάφους της να καλύπτεται από ορεινές και ημι-ορεινές εκτάσεις. Ο νομός Καστοριάς ειδικότερα έχει έκταση τ. χλμ. και αποτελεί το 7% της έκτασης της Περιφέρειας. Το 58,4% της έκτασης του Νομού χαρακτηρίζεται ως ορεινό, το 28,8% ημιορεινό και μόνο το 12,8% πεδινό. Ο νομός Φλώρινας έχει έκταση τ. χλμ. και όπως ο Νομός Καστοριάς έχει έντονη ορεινή διαμόρφωση με ελάχιστες πεδιάδες. Συγκεκριμένα, οι ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές καλύπτουν το 74% της συνολικής έκτασης του νομού, ενώ οι πεδινές εκτάσεις καλύπτουν μόλις το 26% αυτής. Η Περιφέρεια έχει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6

7 σημαντικούς φυσικούς πόρους όπως ενεργειακά ορυκτά, μεταλλεύματα, δάση, βοσκότοπους και συγκεντρώνεται σ αυτή το 65% των επιφανειακών υδάτινων πόρων της χώρας. Το σημαντικότερο εκμεταλλεύσιμο ορυκτό του νομού Καστοριάς είναι το σιδηρονικέλιο στην περιοχή της Ιεροπηγής. Ο νομός Φλώρινας διαθέτει από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κοιτάσματα της χώρας, σημαντικά αποθέματα διακοσμητικών πετρωμάτων (γρανίτες, μάρμαρα) και εμπορικά αξιοποιήσιμα υπόγεια νερά (ξινό νερό). Αναφορικά με την Περιφέρεια Ηπείρου οι ορεινές περιοχές αποτελούν το 74,2% της έκτασής της. Οι μόνες εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις είναι των νομών Άρτας και Πρεβέζης που δεν περιλαμβάνονται στην επιλέξιμη περιοχή, καθώς και οι κοιλάδες των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. Οι βασικοί ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου. Η βόρεια Πίνδος χωρίζει την Ήπειρο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η Νότια Πίνδος χωρίζει την Ήπειρο από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, αποτελώντας ταυτόχρονα φυσικό εμπόδιο και βασικό παράγοντα απομόνωσής της από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι κυριότεροι ποταμοί της Περιφέρειας είναι ο Αώος, ο Καλαμάς, ο Αχέροντας, ο Λούρος και ο Άραχθος, ενώ η σημαντικότερη λίμνη είναι αυτή των Ιωαννίνων. Ο Νομός Θεσπρωτίας έχει έκταση τμ. Το 5,23% του Νομού είναι πεδινό, ενώ το 94,77% ορεινό. Ο Νομός Ιωαννίνων έχει έκταση τ.χλμ.. Το 3,33% του Νομού είναι πεδινό, ενώ το 96,67% ορεινό. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί μία νησιωτική ακριτική περιφέρεια. Έχει έκταση τετ. χιλ και αποτελεί το 1,75% του συνόλου της χώρας. Από τα 32 συνολικά νησιά μόνο τα 13 είναι κατοικημένα. Οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 28% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι ημιορεινές το 36% όσο και οι πεδινές εκτάσεις. Η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας για το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ περιλαμβάνει τις περιφέρειες: Αργυροκάστρου (Νομοί Αργυροκάστρου, Πρεμετής και Τεπελενίου), Κορυτσάς (Νομοί Κορυτσάς, Δεβολίου, Κολονίας και Πόγραδετς) και Αυλώνας (Νομοί Αγίων Σαράντα, Αυλώνας και Δελβίνου). Ο νομός Άγιοι Σαράντα καλύπτει έκταση τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,8% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο νομός Αργυροκάστρου καλύπτει έκταση τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7

8 νομός Πρεμετής καλύπτει έκταση περίπου 926 τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Τέλος, ο νομός Κορυτσάς καλύπτει έκταση περίπου τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 7,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8

9 1.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιλέξιμη περιοχή έχει πληθυσμό κατοίκους(1999) κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμέρους περιοχών που αφορούν στην ηλικιακή κατανομή, η επιλέξιμη περιοχή παρουσιάζει μία σχετική ομοιομορφία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ηλικίας Παράλληλα, λόγω της μετακίνησης του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της ερήμωσης της υπαίθρου. Πίνακας 3. Η Επιλέξιμη περιοχή: Δημογραφικά στοιχεία (1999) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ Κολόν Αγ. Σαράντα Πληθυσμός % της περιφέρειας 17,6 17,3 47,6 14,7 55,54 Μεταβολή Πληθυσμού 50,17 47,86 54,5 41,61 82,47 Ηλικιακή κατανομή ,6 20,2 18,5 20,4 18,1 25, ,8 24,7 25,5 28, ,5 66,9 65,4 63,4 65,4 64,5 63,8 65,3 65,2 64,3 63,2 65 και άνω 13,9 12, ,2 16,4 9,6 10,2 9,9 10,1 10,2 8,7 Ελληνική Πηγή: EΣΥΕ 2000 Αλβανική Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αλβανίας, 2000 Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βάση της τελευταίας απογραφής (ΕΣΥΕ 2001), ανέρχεται σε κατοίκους έναντι κατοίκων το Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ενώ κατά την περίοδο παρατηρείται οριακή αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 1,04% κατά την τριετία παρατηρείται μείωση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

10 αυτού της τάξης του 1,03%. Ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη η Περιφέρεια έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 32 κάτοικους ανά τ.χλμ., έναντι 79,7 της χώρας. Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της είναι ότι το 56,5% των κατοίκων της διαμένει σε αγροτικές περιοχές. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε άτομα το 2001, έναντι κατοίκων το 1998 και το Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ανέρχεται σε κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) παρουσίασε συνεχή μείωση τη μεταπολεμική περίοδο. Τη δεκαετία του 1970 ουσιαστικά σταθεροποιήθηκε γύρω στις Αντίθετα τη δεκαετία του 1980 παρουσιάζει αναστροφή της πτωτικής πορείας και το 1991 ανέρχεται σε Μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών (1991 και 2001) ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 10% περίπου. Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας η αύξηση του πληθυσμού κατά την τελευταία τριακονταετία είναι σημαντική με μεγαλύτερη αυτή του Νομού των Άγιων Σαράντα (82,47%) και μικρότερη αυτή του Δήμου Κολόν (41,61%). Στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 96,10%. Με δεδομένο το βαθμό διασποράς του πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, οι παραμεθόριες περιοχές του προγράμματος είναι οι πλέον αραιοκατοικημένες στην Αλβανία, με δυσμενέστερη θέση αυτή του Δήμου Κολόν (30,8κατ/τμ.), ενώ ο πλέον πυκνοκατοικημένος είναι ο Νομός Κορυτσάς (102,5κατ/τμ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η οικονομική δομή και ανάπτυξη της επιλέξιμης περιοχής χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και διάρθρωσης της οικονομίας των επιμέρους νομών που την απαρτίζουν. Οι μεγάλες αντιθέσεις που παρουσιάζονται στην Αλβανική πλευρά, κυρίως λόγω των έντονων πολιτικόοικονομικών ανακατατάξεων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν δώσει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10

11 τη δυνατότητα στην τοπική οικονομία να ωριμάσει και να δημιουργήσει δομές που ήδη υπάρχουν στην ελληνική πλευρά. Πίνακας 4a. Η Ελληνική Επιλέξιμη περιοχή: ΑΕΠ κατά κεφαλήν (1998). Πηγή:ΕΣΥΕ, 2000 Πίνακας 4β. Σύνολο Χώρας: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ελλάδας-Αλβανίας (1998, 2001 & 2002, σε εκ ) ΔΕΙΚΤΕΣ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΕΠ (σε εκ ευρώ) Πηγή:World Bank Data, 2003 Σε γενικές γραμμές η ελληνική πλευρά των συνόρων παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος αλλά με κατεύθυνση κυρίως την τοπική και εθνική κατανάλωση και λιγότερο τις εξαγωγές. Ο τριτογενής τομέας της επιλέξιμης ελληνικής περιοχής είναι ο πιο ανεπτυγμένος. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (το 2001), ανέρχεται σε euro έναντι euro του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2000 που ήταν euro. Η Περιφέρεια παράγει το 2,8% του ΑΕΠ της χώρας (2001). Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 12,6%, στο δευτερογενή το 30,8% (με προεξέχοντα κλάδο την παραγωγή ενέργειας) και στον τριτογενή το 56,6% του Περιφερειακού ΑΕΠ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11

12 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από το αντίστοιχο της χώρας. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 80,2% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος 2001και καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της να φθάνει χαμηλότερα από το μισό της Ε.Ε., η Ήπειρος είναι μία από τις φτωχότερες Περιφέρειες της Ε.Ε.,. Η Περιφέρεια παράγει το 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (2001). Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 9,8%, στο δευτερογενή το 16,1% και στον τριτογενή το 74,1% του Περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκεντρώνει το 1,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (2001). Το 75% του προϊόντος της προέρχονται από τις υπηρεσίες και κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό, καθώς προσελκύει σημαντικό αριθμό τουριστών από το εξωτερικό. Ειδικότερα, ο Νομός Κέρκυρας κατέχει την τρίτη υψηλότερη αναλογία διανυκτερεύσεων αλλοδαπών ανά κάτοικο (28,5 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο για το 2000) σε επίπεδο χώρας. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας, για το έτος 2001, ανέρχεται σε ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 89% του εθνικού μέσου όρου. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παράγεται το 1,9% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, το 0,8% της μεταποιητικής παραγωγής και το 2% των υπηρεσιών της Ελλάδος (2001). Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας ο δείκτης εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα, δείχνει αφενός τη συνολική εξάρτηση της χώρας από τον πρωτογενή και το βαθμό διαφοροποίησης των παραμεθόριων περιοχών από τον εθνικό μέσο όρο. Η Αλβανία με το μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από τον πρωτογενή (υπερτριπλάσιος από τον Ελληνικό), παρουσιάζει, όπως αναμένεται, τις μικρότερες διαφοροποιήσεις στην παραμεθόριο ζώνη αφού η οικονομία της χώρας είναι στο σύνολό της γεωργική. Στην επιλέξιμη περιοχή βρίσκονται εγκατεστημένες αρκετές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας. Οι οικονομικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται περιλαμβάνουν τον τομέα τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων, ποτών, καπνού, επεξεργασία πετρωμάτων καθώς και την παραγωγή γυαλιού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ανά Περιφέρεια το ποσοστό ενεργών βιομηχανιών στους κυριότερους οικονομικούς τομείς για τα έτη ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12

13 Πίνακας 5: Ποσοστό συμμετοχής ενεργών επιχειρήσεων ανά περιφέρεια και οικονομικό αντικείμενο Περιφέρεια Γεωργία Βιομηχανία Κατασκευές Υπηρεσίες Μεταφορές Λιανικό Σύνολο Εμπόριο 1997 Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Πηγή: Ελληνική Πρεσβεία στην Αλβανία Όπως διαπιστώνεται και στον παραπάνω πίνακα, στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων στις επιλέξιμες Περιφέρειες. Σε δεύτερη θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στην τρίτη θέση οι μεταφορικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι βιομηχανίες και οι κατασκευαστικές, καθώς και εκείνες που έχουν γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Σημαντικός αριθμός επενδύσεων στην Αλβανία έχουν επιδοτηθεί από την Ελλάδα και οι περισσότερες από τις οποίες εγκαθίστανται στις παραμεθόριες περιοχές, έχοντας σε αρκετές περιπτώσεις, εξαγωγικό χαρακτήρα (λόγω του χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς) και αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που παρέχει η ύπαρξη της Ελληνικής μειονότητας. Η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την πορεία της οικονομίας της Αλβανίας εμφανίζεται βελτιωμένη. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας, σε σχέση με το 2002, σημείωσε άνοδο και κυμάνθηκε στο 6% όταν κατά το προηγούμενο έτος ανέρχονταν σε 4,7%. Βασική προτεραιότητα της Αλβανικής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η περαιτέρω στήριξη του ιδιωτικού τομέα ως μέσου περιορισμού του δείκτη φτώχειας και διατήρησης και αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Παρόλα αυτά, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Αλβανίας, ενώ παρουσίασε σχετική αύξηση κατά το 2003, εξακολουθεί να παραμένει ιδιαιτέρως χαμηλό φθάνοντας μόλις το ποσό 1950 $. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Η ετερογενής δομή της επιλέξιμης περιοχής χαρακτηρίζεται από διαφορές στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και διάρθρωσης της οικονομίας των επιμέρους νομών που την απαρτίζουν. Πίνακας 6. Η Επιλέξιμη περιοχή: Οικονομική δομή (1997) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Κατανομή ΑΕΠ Πρωτογενής Τομέας Δευτ/γενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Επιχ/σεις Δευτ/γενή Τομέας Επιχ/σεις Τριτογενή Τομέας Αριθμός Τουριστικών Κλινών Κατανομή Εργατικού Δυναμικού Πρωτογενής Τομέας Δευτ/γενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 18,7 18,5 22,1 34,6 21,5 51, , ,1 49,9 46,2 24,4 22,2 17,8 29,63 31,25 26,39 30, ,43 38,1 33,3 51,2 39,6 39,6 18,57 18,75 20,83 15, ,49 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14

15 1.4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα, αλλά και από το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (1950$ ή 2340 ευρώ για το 2003) και από την απουσία μεγάλων αστικών κέντρων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο δευτερογενής τομέας που κυμαίνεται από 26%-31%, για την περίοδο , περίπου στο σύνολο των επιλέξιμων περιοχών. Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο, η επιλέξιμη ελληνική περιοχή, με εξαίρεση το Φλώρινας, παρουσιάζει σημαντική δραστηριοποίηση στον τριτογενή τομέα. Ειδικότερα: Πρωτογενής τομέας Η αγροτική οικονομία της Περιφέρειας Ηπείρου εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, όπου η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία έχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής. Συνολικά, κατά το έτος 2001, ο πρωτογενής τομέας παρήγαγε το 9,8% του συνολικού Α.Ε.Π της Περιφέρειας έναντι 13% το Στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία και χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ. Ο κατ εξοχήν γεωργικός νομός είναι Φλωρίνης με τα μεγαλύτερα ποσοστά γεωργικής γης και αρδευόμενων εκτάσεων, ενώ στο σύνολο της περιφέρειας ο πρωτογενής τομέας, για το 2001, κατέχει περίπου το 10% έναντι 11% το Ο πρωτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει τη χαμηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ, για το 2001, (7,4%) και το χαμηλότερο βαθμό ανάπτυξης στο σύνολο της Περιφέρειας. Το ποσοστό αυτό δε είναι χαμηλότερο κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες συγκρινόμενο με το αντίστοιχο του 1997 Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας υπάρχουν τόσο γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ανταγωνιστική εξειδίκευση σε ορισμένες καλλιέργειες όσο και γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε παραδοσιακές καλλιέργειες οι οποίες λόγω του γεγονότος ότι εφαρμόζουν μη-σύγχρονες μεθόδους, παρουσιάζουν χαμηλές αποδόσεις και αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε τεχνολογία και κατάρτιση / εξειδίκευση. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15

16 Δευτερογενής τομέας Ο δευτερογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30,8% το 2001) και κυρίως στον Καστοριάς και Φλώρινας, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω ποσοστό έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με το 1997 που έφθανε το 42% του Α.Ε.Π της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη των προαναφερθέντων Νομών βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την εμπορία γούνας (ο πρώτος) καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ο δεύτερος). Στον τομέα της μεταποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι αυτοί των τροφίμων και των ποτών. Συνολικά, ο δευτερογενής τομέας, το 2001,συμμετείχε στο συνολικό Α.Ε.Π της Περιφέρειας σε ποσοστό 16% έναντι 13% το Η πλειοψηφία των μονάδων του παραγωγικού αυτού τομέα είναι μικρές και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις τοπικές αγορές της περιφέρειας. Για το δευτερογενή τομέα υπάρχουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης του μεριδίου της εγχώριας αγοράς εκτός της περιφέρειας, καθώς και της προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων. Μειωμένη, τέλος, είναι η σημασία του δευτερογενή τομέα και για την επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφού για το 2001, κατείχε μόλις το 9,7% του συνολικού Α.Ε.Π της Περιφέρειας, έναντι 15% το Στον δευτερογενή τομέα η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας εξειδικεύεται κυρίως στον κλάδο των τροφίμων και ποτών με διαφορετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Υπάρχει αυξανόμενη μεταποιητικά δραστηριότητα σε τομείς καταναλωτικών αγαθών καθώς και εισροή ξένων επενδύσεων (κυρίως από την Ελλάδα). Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό σε πολλές μονάδες, δικαιολογείται η έλλειψη δυναμισμού του βιομηχανικού τομέα. Βέβαια, η γειτνίαση με την Ελλάδα ευνοεί τις μικρές παραγωγικές επενδύσεις καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη γειτονική χώρα. Σημειώνεται εντούτοις η ύπαρξη αναξιοπιστίας αναφορικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς δεν διασφαλίζεται ένα οργανωμένο δίκτυο διανομών, που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης υλοποίησης επενδύσεων. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16

17 Τριτογενής τομέας Ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας παραγωγής στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών. Συγκεκριμένα, ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φαίνεται να είναι και ο πιο αναπτυγμένος και ο πιο σημαντικός για την οικονομική ζωή της περιφέρειας καταλαμβάνοντας, για το 2001, το 59,2% του Α.Ε.Π έναντι 47% το Ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας Ηπείρου καταλαμβάνει, επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ (74,2%, 2001) με ποσοστό όμοιο με εκείνο του Η οικονομική ανάπτυξη της επιλέξιμης περιοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οφείλεται κυρίως στην έντονη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα. Η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στη σύνθεση του ΑΕΠ στην συγκεκριμένη επιλέξιμη περιοχή, για το έτος 2001, ήταν 82,9% υψηλότερη του Μ.Ο. της χώρας (71,6%) έναντι 72% το 1997, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αναπτυγμένο τουριστικό τομέα στα Ιόνια Νησιά. Ο τριτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας είναι σχετικά ανεπτυγμένος ιδιαίτερα στον τουρισμό, όπου υπάρχουν δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ο τομέας παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις δεν είναι αναπτυγμένος, όπως επίσης είναι υποτονικό το χονδρικό εμπόριο και ο ασφαλιστικός τομέας ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 110,2 χιλ το 2002 κατοίκους. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια καθώς και ο αριθμός των απασχολούμενων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Κυρίαρχος τομέας είναι ο τριτογενής, παρά τη διαρκούσα μεγάλη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 17

18 υψηλής συγκέντρωσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη μεταποίηση της γούνας. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, για το 2000 ήταν 25,5%, μεγαλύτερη κατά 3 μονάδες σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ο ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2002, ανέρχεται σε κατοίκους (Στατιστικά στοιχεία ΠΑΕΠ 2003), ενώ οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε άτομα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ( ) παρουσιάζει μικρή κάμψη, παρά τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Το 30,3% των απασχολούμενων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 20,1% στο δευτερογενή και το 49,6% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστό είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Την τελευταία τριετία παρατηρείται μείωση του ποσοστού απασχόλησης του πρωτογενή τομέα (κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες) και ανάλογη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Ο ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανέρχεται σε κατοίκους, ενώ οι απασχολούμενοι είναι άτομα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ( ) παρουσιάζει μία σταθερότητα, παρά τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Η εικόνα παραμένει διαχρονικά σταθερή και μεταξύ των ετών Ειδικότερα φαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας έχει διατηρήσει τη δυναμική του και δεν συρρικνώθηκε, ο δε τριτογενής τομέας, παρά την τουριστική ανάπτυξη που τον διακρίνει δεν αυξάνει το μερίδιο των απασχολούμενων σ αυτόν κατά το διάστημα ΑΝΕΡΓΙΑ Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο μπορεί να χαρακτηρισθεί εξαιρετικά δυσμενής. Το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 13,2% παραμένοντας υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού, με μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ του νομού Κοζάνης (μη-επιλέξιμος νομός) και των άλλων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18

19 τριών νομών της Περιφέρειας. Ο δείκτης ανεργίας στους νέους ηλικίας ετών είναι ιδιαίτερα υψηλός (46,9%) ενώ το ποσοστό στις γυναίκες είναι υψηλότερο από αυτό της χώρας (23,4% έναντι 15,9%). Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Δυτική Μακεδονία είναι αυξητική φθάνοντας το 2002 το 15,7% (έναντι 13,7 το 1997), αποδίδεται δε στη διαχρονική περιφερειακή συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα και της βιομηχανίας. Το ποσοστό ανεργίας, για το 2002 (Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2002, ΠΑΕΠ 2003), στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στο 11,1% και είναι υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού που ανέρχεται στο 10%. Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας για όλες τις κατηγορίες (σύνολο ανέργων, γυναίκες, νέοι) παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο η ανεργία στην Ήπειρο αυξήθηκε σε μικρό ποσοστό (0,3%), όταν στο σύνολο της χώρας μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η διαμόρφωση ενός σχετικά χαμηλού δείκτη ανεργίας στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως και σε άλλες νησιωτικές περιοχές προφανώς οφείλεται στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα στην απασχόληση. Βέβαια, η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία εποχικότητας, με το μεγαλύτερο τμήμα των απασχολουμένων να εντάσσεται στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται μια μικρή αυξομείωση του ποσοστού ανεργίας στα Ιόνια Νησιά, με τάσεις μείωσης από το 2001 και μετά. Ο δείκτης της ανεργίας στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας είναι υψηλός και παρατηρείται εποχιακή μετανάστευση κατοίκων προς την Ελλάδα. Οι δηλωθέντες άνεργοι για το τελευταίο τρίμηνο του 1999 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2000 δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση και η μικρή απόκλιση που φαίνεται στο σύνολο δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτης αύξησής της, αφού οι εποχιακές μεταναστεύσεις διαφοροποιούν τα επιμέρους μεγέθη. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 19

20 Πίνακας 7. Η Επιλέξιμη περιοχή: Ποσοστά Ανεργίας στην Επιλέξιμη Περιοχή (1997) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Ανεργία 11,9 12,1 11,4 11,3 6 Ενθαρρυντικό, όμως κρίνεται το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της Αλβανίας, παρουσιάζει μείωση το 2003 (15%) σε σχέση με το 2002 (15,5%), γεγονός που οφείλεται στην βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και της αύξησης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης (6% για το 2003) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ Η επιλέξιμη περιοχή παρουσιάζει ανισοβαρές επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας όπου υπήρχε υποτυπώδες εκπαιδευτικό σύστημα και ανεπαρκής υποδομή. Στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια (π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Κορυτσάς), αλλά ο βαθμός συνεργασίας είναι σχετικά χαμηλός. Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται χαμηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας. Το εργατικό δυναμικό με εκπαίδευση μέχρι και το δημοτικό ανέρχεται σε 45,2% του ενεργού πληθυσμού, ενώ το 35,7% κατέχει απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και μόλις το 19,2% κατέχει πτυχίο ανώτερων ή ανώτατων σπουδών. Παράλληλα η περιφερειακή κατανομή της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι χαμηλή (Γ.Γ.Ε.Τ 1993: 0,23%, 1997 : 0,62%) κατατάσσοντάς την στην 11 η θέση (1997) μεταξύ των περιφερειών. Ανάλογα χαμηλή είναι και η συμμετοχή της Περιφέρειας στην κατανομή του ερευνητικού δυναμικού (Γ.Γ.Ε.Τ 1993: 0,26%, 1997 : 0,72%) κατατάσσοντάς την στην 13 η θέση (1997) μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας Σχέδιο Διαβούλευσης

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας Σχέδιο Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι).

τον Τόμαρο και εκβάλλει στον Αμβρακικό και ο Άραχθος πηγάζει από τον Τόμαρο και εκβάλλει επίσης στον Αμβρακικό (Ήπειρος, Ζαγόρι). Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Τα κυριότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νομού Ιωαννίνων είναι οι ψηλές επιμήκεις οροσειρές και οι στενές κοιλάδες. Το συγκεκριμένο μορφολογικό ανάγλυφο οφείλεται αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια στη Χώρα με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (2001: 740.115 κάτοικοι) και η τρίτη μεγαλύτερη στη Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

«Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις.

«Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις. «Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις. Πως θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες στήριξης της οικονομίας της Ηπείρου. Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προσαρμογές» Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16.05.2016, 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πρόταση Αναθεώρησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Από τη αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της τελικής αναθεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 65 5.0. ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας που περιλαμβάνουν οκτώ (8) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 69 3.2 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ... 69 3.3. ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ... 70 3.3.1 Εισαγωγή... 70 3.3.2 Γενική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης

Κεντρική Μακεδονία 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός» 15 Χρόνια σε τροχιά απόκλισης Γιώργος Χατζόπουλος Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα