1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

2 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει km2. (το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και 8,2% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) με πληθυσμό κατοίκους (4,2% του ελληνικού πληθυσμού και 14% του Αλβανικού πληθυσμού). Από ελληνικής πλευράς καλύπτει 3 διοικητικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες), 5 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (Νομοί) και 94 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Από αλβανικής πλευράς περιλαμβάνει 3 μονάδες σε επίπεδο NUTS II (περιφέρειες προγραμματισμού) 5 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (νομοί) και μία μονάδα σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Πίνακας 1. Επιλέξιμη περιοχή: Έκταση, Πληθυσμός, Διοικητικές μονάδες Περ. Δ. Σ. Ελλάδα Αλβανία Εκταση % επί της συνολικής έκτασης 8,2% 23% Πληθυσμός % επί του συνόλου 4,2% 14 Διοικητικές-περιφερειακές μονάδες και μονάδες προγραμματισμού NUTS II 3 3 NUTS III 5 5 NUTS IV 94 1 Πηγή: Eurostat Η παραμεθόριος περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας διαφοροποιείται αρκετά κυρίως από την Ελληνική πλευρά των συνόρων σε ότι αφορά το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της διάρθρωσης της οικονομίας των νομών που την απαρτίζουν. Τμήμα της επιλέξιμης περιοχής αποτελεί ο νομός Κέρκυρας, ο οποίος έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα της χώρας καθώς ο τουρισμός κατέχει δεσπόζουσα θέση στην συγκεκριμένη περιοχή. Αντιθέτως, αναφορικά με τις λοιπές Ελληνικές επιλέξιμες περιοχές, τόσο ο νομός Θεσπρωτίας όσο και ο νομός Φλώρινας αποτελούν δύο από τους φτωχότερους νομούς της Ελλάδος. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2

3 Όσον αφορά τη γεωμορφολογία της περιοχής, δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Πίνδου φυσική συνέχεια της ανάλογης οροσειράς της Αλβανικής πλευράς. Μεγάλο αστικό κέντρο (με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της επιλέξιμης περιοχής) αποτελούν τα Ιωάννινα. Όσον αφορά την παραμεθόριο περιοχή της Αλβανίας, αυτή χαρακτηρίζεται από: την πολύ μεγάλη εξάρτησή της από το πρωτογενή τομέα, την εμφανή έλλειψη υποδομών, το εξαιρετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας το οποίο οδηγεί στην αναζήτηση, συνήθως παράνομης, εργασίας στην Ελλάδα) και, την απουσία σημαντικών αστικών κέντρων. Οι παραπάνω «ανομοιομορφίες» αποτελούν ορισμένα από τα βασικά προβλήματα για την ανάπτυξη της συνεργασίας. Η αντιμετώπιση των ανομοιομορφιών αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας συνολικά και επομένως στη σταθερότητα και την προοπτική ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, το πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία θα πρέπει να θεωρηθεί ως παρέμβαση η οποία προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία, καθώς επίσης και τη δημιουργία επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών των συνόρων. Η βελτίωση των οδικών διασυνοριακών συνδέσεων τόσο για τη διασφάλιση ταχύτητας αλλά και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων και διακίνηση ανθρώπων, όσο και για τη σύνδεση των Αλβανικών εδαφών με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους διευρωπαϊκούς κόμβους μεταφορών (Εγνατία Ηγουμενίτσα) αποτελούν παρεμβάσεις που θα δράσουν καταλυτικά για την περαιτέρω τόνωση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των παραμεθορίων περιοχών Ελλάδας Αλβανίας. Η αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων της επιλέξιμης περιοχής (καλύτερη φύλαξη των συνόρων και πάταξη των φαινομένων λαθρομετανάστευσης και λαθρεμπορίου) συνθέτουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3

4 Επιπρόσθετα, η παραμεθόριος περιοχή στα χερσαία σύνορα και ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της, διαθέτει ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της χώρας (Πρέσπες) ενώ υπάρχει επίσης σημαντικός αριθμός Εθνικών Δρυμών, αλλά και ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της περιοχής, η προστασία και η ανάδειξη του οποίου θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, γεγονός που αποτελεί και μια ελπιδοφόρα προοπτική για τη οικονομία της περιοχής. Η εγκατάσταση και λειτουργία Ελληνικών και μικτών ΜΜΕ στην παραμεθόριο περιοχή (που είναι ήδη σημαντική) σε πρώτη φάση, θα αξιοποιήσει το ιδιαίτερα χαμηλό εργατικό κόστος μακροπρόθεσμα όμως, θα απαιτηθεί η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αποτελέσουν αυτοτελείς οικονομικές μονάδες και να πάψουν να λειτουργούν ως απλοί υπεργολάβοι. Ένα επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραμεθορίου περιοχής είναι και για τις δύο πλευρές των συνόρων, η χαμηλή ποιότητα εξυπηρετήσεων που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων οικισμών. Οι υποδομές υγείας αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμισή τους. Μέχρι σήμερα το σύνολο των κατοίκων της ελληνικής επιλέξιμης περιοχής, αλλά και σημαντικός αριθμός κατοίκων από την πλευρά της Αλβανίας καταφεύγει για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Καστοριάς. Η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας μπορεί να προέλθει τόσο μέσω της αξιοποίησης προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής αλλά και μέσω αναβάθμισης των διασυνοριακών σταθμών υγείας. Σημαντικές παρεμβάσεις απαιτούνται στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής για την αναβάθμιση των υποδομών που σχετίζονται τόσο με τη διασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου ποιότητας ζωής, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση / βελτίωση των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και η βελτίωση των αποχετευτικών δικτύων θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η έντονη πληθυσμιακή αποδυνάμωση των κατοίκων της παραμεθορίου περιοχής (ιδιαίτερα από την Ελληνική πλευρά των συνόρων) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των παραμεθορίων διασυνοριακών ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4

5 περιοχών. Από Αλβανικής πλευράς, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται σε σχέση με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αφού είναι ιδιαίτερα συχνές οι διακοπές στην παροχή ρεύματος αλλά και με τον αριθμό των τηλεφωνικών συνδέσεων και γενικότερα την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε ότι αφορά την συνεργασία των δημόσιων φορέων προνομιακοί τομείς για την υλοποίηση κοινών δράσεων αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των συνόρων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η μεταφορά γενικότερα τεχνογνωσίας και «ορθών» πρακτικών (best practices) στη Δημόσια Διοίκηση. Σημαντικό πεδίο συνεργασίας υπάρχει και ανάμεσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που υπάρχουν στην περιοχή και ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το αντίστοιχο της Κορυτσάς, όπως επίσης μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Γειτνίασης καλύπτει τους στόχους της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και τις γενικότερες κατευθύνσεις πολιτικής της Ε.Ε. και είναι πλήρως συμβατό με τον Εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό και Περιφερειακό σκέλος του Γ ΚΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής της Ε.Ε.. Η επιλεχθείσα στρατηγική αντανακλά τόσο στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας όσο και της περιφερειακής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της επιλέξιμης περιοχής. Η επιλεχθείσα στρατηγική και οι ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Προγράμματος που έχουν τεθεί είναι ρεαλιστικοί και προσαρμοσμένοι στις ποικίλες ιδιαιτερότητες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιλέξιμη περιοχή. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5

6 1.2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιλέξιμης περιοχής αποτελούν οι ορεινοί όγκοι που συντελούν στην γεωγραφική απομόνωση των επιλέξιμων περιοχών. Για την επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας οι ιδιαίτερες μορφολογικές συνθήκες (μεγάλο ποσοστό ορεινών και ημιορεινών όγκων, συχνές βροχοπτώσεις) την έχουν αναδείξει ως κύρια πηγή παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας από την άλλη πλευρά των συνόρων. Πίνακας 2. Η Επιλέξιμη περιοχή: γεωγραφικά μορφολογικά στοιχεία ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Έκταση % της χώρας 1,5 1,3 3,8 1,1 0,5 3,96 3,23 7,32 1,49 2,80 3,82 Καλλιερ/νες Εκτάσεις Αρδευόμενες Εκτάσεις % ,1 12,4 28, Δάση Πηγή: EΣΥΕ Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή με το 82% του εδάφους της να καλύπτεται από ορεινές και ημι-ορεινές εκτάσεις. Ο νομός Καστοριάς ειδικότερα έχει έκταση τ. χλμ. και αποτελεί το 7% της έκτασης της Περιφέρειας. Το 58,4% της έκτασης του Νομού χαρακτηρίζεται ως ορεινό, το 28,8% ημιορεινό και μόνο το 12,8% πεδινό. Ο νομός Φλώρινας έχει έκταση τ. χλμ. και όπως ο Νομός Καστοριάς έχει έντονη ορεινή διαμόρφωση με ελάχιστες πεδιάδες. Συγκεκριμένα, οι ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές καλύπτουν το 74% της συνολικής έκτασης του νομού, ενώ οι πεδινές εκτάσεις καλύπτουν μόλις το 26% αυτής. Η Περιφέρεια έχει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6

7 σημαντικούς φυσικούς πόρους όπως ενεργειακά ορυκτά, μεταλλεύματα, δάση, βοσκότοπους και συγκεντρώνεται σ αυτή το 65% των επιφανειακών υδάτινων πόρων της χώρας. Το σημαντικότερο εκμεταλλεύσιμο ορυκτό του νομού Καστοριάς είναι το σιδηρονικέλιο στην περιοχή της Ιεροπηγής. Ο νομός Φλώρινας διαθέτει από τα μεγαλύτερα λιγνιτικά κοιτάσματα της χώρας, σημαντικά αποθέματα διακοσμητικών πετρωμάτων (γρανίτες, μάρμαρα) και εμπορικά αξιοποιήσιμα υπόγεια νερά (ξινό νερό). Αναφορικά με την Περιφέρεια Ηπείρου οι ορεινές περιοχές αποτελούν το 74,2% της έκτασής της. Οι μόνες εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις είναι των νομών Άρτας και Πρεβέζης που δεν περιλαμβάνονται στην επιλέξιμη περιοχή, καθώς και οι κοιλάδες των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. Οι βασικοί ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου. Η βόρεια Πίνδος χωρίζει την Ήπειρο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η Νότια Πίνδος χωρίζει την Ήπειρο από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, αποτελώντας ταυτόχρονα φυσικό εμπόδιο και βασικό παράγοντα απομόνωσής της από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι κυριότεροι ποταμοί της Περιφέρειας είναι ο Αώος, ο Καλαμάς, ο Αχέροντας, ο Λούρος και ο Άραχθος, ενώ η σημαντικότερη λίμνη είναι αυτή των Ιωαννίνων. Ο Νομός Θεσπρωτίας έχει έκταση τμ. Το 5,23% του Νομού είναι πεδινό, ενώ το 94,77% ορεινό. Ο Νομός Ιωαννίνων έχει έκταση τ.χλμ.. Το 3,33% του Νομού είναι πεδινό, ενώ το 96,67% ορεινό. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί μία νησιωτική ακριτική περιφέρεια. Έχει έκταση τετ. χιλ και αποτελεί το 1,75% του συνόλου της χώρας. Από τα 32 συνολικά νησιά μόνο τα 13 είναι κατοικημένα. Οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 28% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι ημιορεινές το 36% όσο και οι πεδινές εκτάσεις. Η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας για το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ περιλαμβάνει τις περιφέρειες: Αργυροκάστρου (Νομοί Αργυροκάστρου, Πρεμετής και Τεπελενίου), Κορυτσάς (Νομοί Κορυτσάς, Δεβολίου, Κολονίας και Πόγραδετς) και Αυλώνας (Νομοί Αγίων Σαράντα, Αυλώνας και Δελβίνου). Ο νομός Άγιοι Σαράντα καλύπτει έκταση τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,8% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο νομός Αργυροκάστρου καλύπτει έκταση τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7

8 νομός Πρεμετής καλύπτει έκταση περίπου 926 τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 3,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Τέλος, ο νομός Κορυτσάς καλύπτει έκταση περίπου τ. χλμ. και αντιστοιχεί περίπου στο 7,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8

9 1.3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιλέξιμη περιοχή έχει πληθυσμό κατοίκους(1999) κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμέρους περιοχών που αφορούν στην ηλικιακή κατανομή, η επιλέξιμη περιοχή παρουσιάζει μία σχετική ομοιομορφία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ηλικίας Παράλληλα, λόγω της μετακίνησης του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της ερήμωσης της υπαίθρου. Πίνακας 3. Η Επιλέξιμη περιοχή: Δημογραφικά στοιχεία (1999) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ Κολόν Αγ. Σαράντα Πληθυσμός % της περιφέρειας 17,6 17,3 47,6 14,7 55,54 Μεταβολή Πληθυσμού 50,17 47,86 54,5 41,61 82,47 Ηλικιακή κατανομή ,6 20,2 18,5 20,4 18,1 25, ,8 24,7 25,5 28, ,5 66,9 65,4 63,4 65,4 64,5 63,8 65,3 65,2 64,3 63,2 65 και άνω 13,9 12, ,2 16,4 9,6 10,2 9,9 10,1 10,2 8,7 Ελληνική Πηγή: EΣΥΕ 2000 Αλβανική Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αλβανίας, 2000 Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βάση της τελευταίας απογραφής (ΕΣΥΕ 2001), ανέρχεται σε κατοίκους έναντι κατοίκων το Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί στο 2,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ενώ κατά την περίοδο παρατηρείται οριακή αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 1,04% κατά την τριετία παρατηρείται μείωση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 9

10 αυτού της τάξης του 1,03%. Ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη η Περιφέρεια έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 32 κάτοικους ανά τ.χλμ., έναντι 79,7 της χώρας. Τέλος, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της είναι ότι το 56,5% των κατοίκων της διαμένει σε αγροτικές περιοχές. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται σε άτομα το 2001, έναντι κατοίκων το 1998 και το Ο πληθυσμός αυτός αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων ανέρχεται σε κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) παρουσίασε συνεχή μείωση τη μεταπολεμική περίοδο. Τη δεκαετία του 1970 ουσιαστικά σταθεροποιήθηκε γύρω στις Αντίθετα τη δεκαετία του 1980 παρουσιάζει αναστροφή της πτωτικής πορείας και το 1991 ανέρχεται σε Μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών (1991 και 2001) ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 10% περίπου. Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας η αύξηση του πληθυσμού κατά την τελευταία τριακονταετία είναι σημαντική με μεγαλύτερη αυτή του Νομού των Άγιων Σαράντα (82,47%) και μικρότερη αυτή του Δήμου Κολόν (41,61%). Στο σύνολο της χώρας παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 96,10%. Με δεδομένο το βαθμό διασποράς του πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, οι παραμεθόριες περιοχές του προγράμματος είναι οι πλέον αραιοκατοικημένες στην Αλβανία, με δυσμενέστερη θέση αυτή του Δήμου Κολόν (30,8κατ/τμ.), ενώ ο πλέον πυκνοκατοικημένος είναι ο Νομός Κορυτσάς (102,5κατ/τμ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η οικονομική δομή και ανάπτυξη της επιλέξιμης περιοχής χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και διάρθρωσης της οικονομίας των επιμέρους νομών που την απαρτίζουν. Οι μεγάλες αντιθέσεις που παρουσιάζονται στην Αλβανική πλευρά, κυρίως λόγω των έντονων πολιτικόοικονομικών ανακατατάξεων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν δώσει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10

11 τη δυνατότητα στην τοπική οικονομία να ωριμάσει και να δημιουργήσει δομές που ήδη υπάρχουν στην ελληνική πλευρά. Πίνακας 4a. Η Ελληνική Επιλέξιμη περιοχή: ΑΕΠ κατά κεφαλήν (1998). Πηγή:ΕΣΥΕ, 2000 Πίνακας 4β. Σύνολο Χώρας: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ελλάδας-Αλβανίας (1998, 2001 & 2002, σε εκ ) ΔΕΙΚΤΕΣ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΕΠ (σε εκ ευρώ) Πηγή:World Bank Data, 2003 Σε γενικές γραμμές η ελληνική πλευρά των συνόρων παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος αλλά με κατεύθυνση κυρίως την τοπική και εθνική κατανάλωση και λιγότερο τις εξαγωγές. Ο τριτογενής τομέας της επιλέξιμης ελληνικής περιοχής είναι ο πιο ανεπτυγμένος. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (το 2001), ανέρχεται σε euro έναντι euro του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2000 που ήταν euro. Η Περιφέρεια παράγει το 2,8% του ΑΕΠ της χώρας (2001). Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 12,6%, στο δευτερογενή το 30,8% (με προεξέχοντα κλάδο την παραγωγή ενέργειας) και στον τριτογενή το 56,6% του Περιφερειακού ΑΕΠ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11

12 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από το αντίστοιχο της χώρας. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 80,2% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος 2001και καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της να φθάνει χαμηλότερα από το μισό της Ε.Ε., η Ήπειρος είναι μία από τις φτωχότερες Περιφέρειες της Ε.Ε.,. Η Περιφέρεια παράγει το 2,5% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (2001). Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 9,8%, στο δευτερογενή το 16,1% και στον τριτογενή το 74,1% του Περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συγκεντρώνει το 1,7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (2001). Το 75% του προϊόντος της προέρχονται από τις υπηρεσίες και κατά κύριο λόγο από τον τουρισμό, καθώς προσελκύει σημαντικό αριθμό τουριστών από το εξωτερικό. Ειδικότερα, ο Νομός Κέρκυρας κατέχει την τρίτη υψηλότερη αναλογία διανυκτερεύσεων αλλοδαπών ανά κάτοικο (28,5 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο για το 2000) σε επίπεδο χώρας. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας, για το έτος 2001, ανέρχεται σε ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 89% του εθνικού μέσου όρου. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παράγεται το 1,9% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, το 0,8% της μεταποιητικής παραγωγής και το 2% των υπηρεσιών της Ελλάδος (2001). Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας ο δείκτης εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα, δείχνει αφενός τη συνολική εξάρτηση της χώρας από τον πρωτογενή και το βαθμό διαφοροποίησης των παραμεθόριων περιοχών από τον εθνικό μέσο όρο. Η Αλβανία με το μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από τον πρωτογενή (υπερτριπλάσιος από τον Ελληνικό), παρουσιάζει, όπως αναμένεται, τις μικρότερες διαφοροποιήσεις στην παραμεθόριο ζώνη αφού η οικονομία της χώρας είναι στο σύνολό της γεωργική. Στην επιλέξιμη περιοχή βρίσκονται εγκατεστημένες αρκετές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας. Οι οικονομικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται περιλαμβάνουν τον τομέα τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων, ποτών, καπνού, επεξεργασία πετρωμάτων καθώς και την παραγωγή γυαλιού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ανά Περιφέρεια το ποσοστό ενεργών βιομηχανιών στους κυριότερους οικονομικούς τομείς για τα έτη ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12

13 Πίνακας 5: Ποσοστό συμμετοχής ενεργών επιχειρήσεων ανά περιφέρεια και οικονομικό αντικείμενο Περιφέρεια Γεωργία Βιομηχανία Κατασκευές Υπηρεσίες Μεταφορές Λιανικό Σύνολο Εμπόριο 1997 Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Κορυτσάς Αργυροκάστρου Βλόρε Πηγή: Ελληνική Πρεσβεία στην Αλβανία Όπως διαπιστώνεται και στον παραπάνω πίνακα, στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων στις επιλέξιμες Περιφέρειες. Σε δεύτερη θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στην τρίτη θέση οι μεταφορικές επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι βιομηχανίες και οι κατασκευαστικές, καθώς και εκείνες που έχουν γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Σημαντικός αριθμός επενδύσεων στην Αλβανία έχουν επιδοτηθεί από την Ελλάδα και οι περισσότερες από τις οποίες εγκαθίστανται στις παραμεθόριες περιοχές, έχοντας σε αρκετές περιπτώσεις, εξαγωγικό χαρακτήρα (λόγω του χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς) και αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που παρέχει η ύπαρξη της Ελληνικής μειονότητας. Η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την πορεία της οικονομίας της Αλβανίας εμφανίζεται βελτιωμένη. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας, σε σχέση με το 2002, σημείωσε άνοδο και κυμάνθηκε στο 6% όταν κατά το προηγούμενο έτος ανέρχονταν σε 4,7%. Βασική προτεραιότητα της Αλβανικής κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί η περαιτέρω στήριξη του ιδιωτικού τομέα ως μέσου περιορισμού του δείκτη φτώχειας και διατήρησης και αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Παρόλα αυτά, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Αλβανίας, ενώ παρουσίασε σχετική αύξηση κατά το 2003, εξακολουθεί να παραμένει ιδιαιτέρως χαμηλό φθάνοντας μόλις το ποσό 1950 $. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Η ετερογενής δομή της επιλέξιμης περιοχής χαρακτηρίζεται από διαφορές στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και διάρθρωσης της οικονομίας των επιμέρους νομών που την απαρτίζουν. Πίνακας 6. Η Επιλέξιμη περιοχή: Οικονομική δομή (1997) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Κατανομή ΑΕΠ Πρωτογενής Τομέας Δευτ/γενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Επιχ/σεις Δευτ/γενή Τομέας Επιχ/σεις Τριτογενή Τομέας Αριθμός Τουριστικών Κλινών Κατανομή Εργατικού Δυναμικού Πρωτογενής Τομέας Δευτ/γενής Τομέας Τριτογενής Τομέας 18,7 18,5 22,1 34,6 21,5 51, , ,1 49,9 46,2 24,4 22,2 17,8 29,63 31,25 26,39 30, ,43 38,1 33,3 51,2 39,6 39,6 18,57 18,75 20,83 15, ,49 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14

15 1.4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα, αλλά και από το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (1950$ ή 2340 ευρώ για το 2003) και από την απουσία μεγάλων αστικών κέντρων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο δευτερογενής τομέας που κυμαίνεται από 26%-31%, για την περίοδο , περίπου στο σύνολο των επιλέξιμων περιοχών. Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο, η επιλέξιμη ελληνική περιοχή, με εξαίρεση το Φλώρινας, παρουσιάζει σημαντική δραστηριοποίηση στον τριτογενή τομέα. Ειδικότερα: Πρωτογενής τομέας Η αγροτική οικονομία της Περιφέρειας Ηπείρου εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, όπου η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία έχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής. Συνολικά, κατά το έτος 2001, ο πρωτογενής τομέας παρήγαγε το 9,8% του συνολικού Α.Ε.Π της Περιφέρειας έναντι 13% το Στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία και χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ. Ο κατ εξοχήν γεωργικός νομός είναι Φλωρίνης με τα μεγαλύτερα ποσοστά γεωργικής γης και αρδευόμενων εκτάσεων, ενώ στο σύνολο της περιφέρειας ο πρωτογενής τομέας, για το 2001, κατέχει περίπου το 10% έναντι 11% το Ο πρωτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει τη χαμηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ, για το 2001, (7,4%) και το χαμηλότερο βαθμό ανάπτυξης στο σύνολο της Περιφέρειας. Το ποσοστό αυτό δε είναι χαμηλότερο κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες συγκρινόμενο με το αντίστοιχο του 1997 Στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας υπάρχουν τόσο γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ανταγωνιστική εξειδίκευση σε ορισμένες καλλιέργειες όσο και γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε παραδοσιακές καλλιέργειες οι οποίες λόγω του γεγονότος ότι εφαρμόζουν μη-σύγχρονες μεθόδους, παρουσιάζουν χαμηλές αποδόσεις και αυξημένες ανάγκες για επενδύσεις σε τεχνολογία και κατάρτιση / εξειδίκευση. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15

16 Δευτερογενής τομέας Ο δευτερογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30,8% το 2001) και κυρίως στον Καστοριάς και Φλώρινας, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω ποσοστό έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με το 1997 που έφθανε το 42% του Α.Ε.Π της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη των προαναφερθέντων Νομών βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την εμπορία γούνας (ο πρώτος) καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ο δεύτερος). Στον τομέα της μεταποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι αυτοί των τροφίμων και των ποτών. Συνολικά, ο δευτερογενής τομέας, το 2001,συμμετείχε στο συνολικό Α.Ε.Π της Περιφέρειας σε ποσοστό 16% έναντι 13% το Η πλειοψηφία των μονάδων του παραγωγικού αυτού τομέα είναι μικρές και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις τοπικές αγορές της περιφέρειας. Για το δευτερογενή τομέα υπάρχουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης του μεριδίου της εγχώριας αγοράς εκτός της περιφέρειας, καθώς και της προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων. Μειωμένη, τέλος, είναι η σημασία του δευτερογενή τομέα και για την επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφού για το 2001, κατείχε μόλις το 9,7% του συνολικού Α.Ε.Π της Περιφέρειας, έναντι 15% το Στον δευτερογενή τομέα η επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας εξειδικεύεται κυρίως στον κλάδο των τροφίμων και ποτών με διαφορετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Υπάρχει αυξανόμενη μεταποιητικά δραστηριότητα σε τομείς καταναλωτικών αγαθών καθώς και εισροή ξένων επενδύσεων (κυρίως από την Ελλάδα). Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό σε πολλές μονάδες, δικαιολογείται η έλλειψη δυναμισμού του βιομηχανικού τομέα. Βέβαια, η γειτνίαση με την Ελλάδα ευνοεί τις μικρές παραγωγικές επενδύσεις καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη γειτονική χώρα. Σημειώνεται εντούτοις η ύπαρξη αναξιοπιστίας αναφορικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς δεν διασφαλίζεται ένα οργανωμένο δίκτυο διανομών, που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης υλοποίησης επενδύσεων. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16

17 Τριτογενής τομέας Ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας παραγωγής στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών. Συγκεκριμένα, ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φαίνεται να είναι και ο πιο αναπτυγμένος και ο πιο σημαντικός για την οικονομική ζωή της περιφέρειας καταλαμβάνοντας, για το 2001, το 59,2% του Α.Ε.Π έναντι 47% το Ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας Ηπείρου καταλαμβάνει, επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ (74,2%, 2001) με ποσοστό όμοιο με εκείνο του Η οικονομική ανάπτυξη της επιλέξιμης περιοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οφείλεται κυρίως στην έντονη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα. Η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στη σύνθεση του ΑΕΠ στην συγκεκριμένη επιλέξιμη περιοχή, για το έτος 2001, ήταν 82,9% υψηλότερη του Μ.Ο. της χώρας (71,6%) έναντι 72% το 1997, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αναπτυγμένο τουριστικό τομέα στα Ιόνια Νησιά. Ο τριτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας είναι σχετικά ανεπτυγμένος ιδιαίτερα στον τουρισμό, όπου υπάρχουν δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ο τομέας παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις δεν είναι αναπτυγμένος, όπως επίσης είναι υποτονικό το χονδρικό εμπόριο και ο ασφαλιστικός τομέας ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 110,2 χιλ το 2002 κατοίκους. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια καθώς και ο αριθμός των απασχολούμενων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Κυρίαρχος τομέας είναι ο τριτογενής, παρά τη διαρκούσα μεγάλη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 17

18 υψηλής συγκέντρωσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη μεταποίηση της γούνας. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, για το 2000 ήταν 25,5%, μεγαλύτερη κατά 3 μονάδες σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ο ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2002, ανέρχεται σε κατοίκους (Στατιστικά στοιχεία ΠΑΕΠ 2003), ενώ οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε άτομα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ( ) παρουσιάζει μικρή κάμψη, παρά τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Το 30,3% των απασχολούμενων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 20,1% στο δευτερογενή και το 49,6% στον τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστό είναι 19,8%, 22,5% και 57,7% (1997). Την τελευταία τριετία παρατηρείται μείωση του ποσοστού απασχόλησης του πρωτογενή τομέα (κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες) και ανάλογη αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Ο ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανέρχεται σε κατοίκους, ενώ οι απασχολούμενοι είναι άτομα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ( ) παρουσιάζει μία σταθερότητα, παρά τη συνολική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας. Η εικόνα παραμένει διαχρονικά σταθερή και μεταξύ των ετών Ειδικότερα φαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας έχει διατηρήσει τη δυναμική του και δεν συρρικνώθηκε, ο δε τριτογενής τομέας, παρά την τουριστική ανάπτυξη που τον διακρίνει δεν αυξάνει το μερίδιο των απασχολούμενων σ αυτόν κατά το διάστημα ΑΝΕΡΓΙΑ Η εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο μπορεί να χαρακτηρισθεί εξαιρετικά δυσμενής. Το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 13,2% παραμένοντας υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού, με μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ του νομού Κοζάνης (μη-επιλέξιμος νομός) και των άλλων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18

19 τριών νομών της Περιφέρειας. Ο δείκτης ανεργίας στους νέους ηλικίας ετών είναι ιδιαίτερα υψηλός (46,9%) ενώ το ποσοστό στις γυναίκες είναι υψηλότερο από αυτό της χώρας (23,4% έναντι 15,9%). Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στην Δυτική Μακεδονία είναι αυξητική φθάνοντας το 2002 το 15,7% (έναντι 13,7 το 1997), αποδίδεται δε στη διαχρονική περιφερειακή συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα και της βιομηχανίας. Το ποσοστό ανεργίας, για το 2002 (Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2002, ΠΑΕΠ 2003), στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στο 11,1% και είναι υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού που ανέρχεται στο 10%. Η διαχρονική εξέλιξη της ανεργίας για όλες τις κατηγορίες (σύνολο ανέργων, γυναίκες, νέοι) παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο η ανεργία στην Ήπειρο αυξήθηκε σε μικρό ποσοστό (0,3%), όταν στο σύνολο της χώρας μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η διαμόρφωση ενός σχετικά χαμηλού δείκτη ανεργίας στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως και σε άλλες νησιωτικές περιοχές προφανώς οφείλεται στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που κυριαρχούν σε όλους τους κλάδους χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα στην απασχόληση. Βέβαια, η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία εποχικότητας, με το μεγαλύτερο τμήμα των απασχολουμένων να εντάσσεται στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται μια μικρή αυξομείωση του ποσοστού ανεργίας στα Ιόνια Νησιά, με τάσεις μείωσης από το 2001 και μετά. Ο δείκτης της ανεργίας στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας είναι υψηλός και παρατηρείται εποχιακή μετανάστευση κατοίκων προς την Ελλάδα. Οι δηλωθέντες άνεργοι για το τελευταίο τρίμηνο του 1999 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2000 δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση και η μικρή απόκλιση που φαίνεται στο σύνολο δεν μπορεί να αποτελέσει δείκτης αύξησής της, αφού οι εποχιακές μεταναστεύσεις διαφοροποιούν τα επιμέρους μεγέθη. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 19

20 Πίνακας 7. Η Επιλέξιμη περιοχή: Ποσοστά Ανεργίας στην Επιλέξιμη Περιοχή (1997) ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΛΟΡΕ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αργυροκάστρου Πρεμετής Κορυτσάς Ντεβόλ Δ. Κολόν Αγ. Σαράντα Ανεργία 11,9 12,1 11,4 11,3 6 Ενθαρρυντικό, όμως κρίνεται το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της Αλβανίας, παρουσιάζει μείωση το 2003 (15%) σε σχέση με το 2002 (15,5%), γεγονός που οφείλεται στην βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και της αύξησης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης (6% για το 2003) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ Η επιλέξιμη περιοχή παρουσιάζει ανισοβαρές επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην επιλέξιμη περιοχή της Αλβανίας όπου υπήρχε υποτυπώδες εκπαιδευτικό σύστημα και ανεπαρκής υποδομή. Στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια (π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Κορυτσάς), αλλά ο βαθμός συνεργασίας είναι σχετικά χαμηλός. Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται χαμηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας. Το εργατικό δυναμικό με εκπαίδευση μέχρι και το δημοτικό ανέρχεται σε 45,2% του ενεργού πληθυσμού, ενώ το 35,7% κατέχει απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου και μόλις το 19,2% κατέχει πτυχίο ανώτερων ή ανώτατων σπουδών. Παράλληλα η περιφερειακή κατανομή της ακαθάριστης εγχώριας δαπάνης για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι χαμηλή (Γ.Γ.Ε.Τ 1993: 0,23%, 1997 : 0,62%) κατατάσσοντάς την στην 11 η θέση (1997) μεταξύ των περιφερειών. Ανάλογα χαμηλή είναι και η συμμετοχή της Περιφέρειας στην κατανομή του ερευνητικού δυναμικού (Γ.Γ.Ε.Τ 1993: 0,26%, 1997 : 0,72%) κατατάσσοντάς την στην 13 η θέση (1997) μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 3 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 5 1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 9 1.4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1452556-06/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ. ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.7 1.1.Α. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών της Περιφέρειας..σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα