Το mic1 διανέμεται με τους όρους της GNU General Public License. Ο πηγαίος κώδικας περιέχεται στην έκδοση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το mic1 διανέμεται με τους όρους της GNU General Public License. Ο πηγαίος κώδικας περιέχεται στην έκδοση."

Transcript

1 MIC-1 Simulator Ο εξομοιωτής, βασισμένος στην JAVA, ονομάζεται mic1 και υλοποιεί την αρχιτεκτονική Mic-1 που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του βιβλίου του A. S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 4 η έκδοση. Το διαθέσιμο αυτό λογισμικό είναι σχεδιασμένο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές για να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία. Το mic1 είναι γραμμένο σε Java και απαιτεί το Java Development Kit (JDK) 1.0 ή νεότερο για να τρέξει. Η τεχνολογία Java διατίθεται από την SUN ή από τους τεχνικούς συνεργάτες της. Το site περιέχει τα απαραίτητα. Ο microassembler του mic αξιοποιεί την γεννήτρια αναλύσεων για Java της CUP. Όλα τα άλλα προγράμματα και module είναι γραμμένα κατευθείαν σε Java και είναι συμβατά με το JDK 10 ή νεότερο. Το mic1 διανέμεται με τους όρους της GNU General Public License. Ο πηγαίος κώδικας περιέχεται στην έκδοση. Το πακέτο της έκδοσης του mic1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Εγχειρίδιο χρήσης του mic1 Σημειώσεις για την έκδοση Συχνές Ερωτήσεις Προδιαγραφές για IJVM Assembly Language Προδιαγραφές για Micro-Assembly Language (MAL) Σελίδα οδηγιών για το mic1sim Σελίδα οδηγιών για το mic1asm Σελίδα οδηγιών για το ijvmasm Το λογισμικό mic1 περιλαμβάνει: Έναν απλό Mic-1 simulator (mic1sim) που επιτρέπει στον χρήστη την εκτέλεση ενός Mic-1 μικροπρογράμματος. Έναν απλό Mic-1 assembler (mic1asm) που μεταφράζει ένα αρχείο κειμένου που περιέχει γλώσσα Mic-1 microassembly (MAL) σε δυαδικό αρχείο (binary) Mic-1 μικροοδηγιών (microinstructions), έτοιμο να φορτώνεται στον mic1 simulator control store. Ένα δείγμα Mic-1 μικροπρογράμματος που ερμηνεύει ένα τροποποιημένο (μόνο ακέραιο) υποσύνολο της αρχιτεκτονικής συνόλου οδηγιών (ISA) της Java Virtual Machine (JVM) της SUN (το οποίο αναφέρεται ως IJVM). Ένα δείγμα IJVM assembler (ijvmasm), το οποίο μεταφράζει ένα αρχείο κειμένου που περιέχει IJVM σε δυαδικό (binary) αρχείο IJVM οδηγιών, έτοιμο να φορτωθεί στο κύριο πρόγραμμα του εξομοιωτή mic1. Ένα δείγμα IJVM προγράμματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιδείξει τη λειτουργία του μικροπρογραμματισμού mic1, με τη βοήθεια του εξομοιωτή mic1.

2 Μερικά πιθανά project (με αύξουσα σειρά πολυπλοκότητας) Γράψτε ένα πρόγραμμα σε IJVM. Αποδείξτε ότι το πρόγραμμά σας λειτουργεί σωστά χρησιμοποιώντας τον IJVM assembler και τον εξομοιωτή Mic-1. Προσθέστε ένα νέο χαρακτηριστικό στον IJVM assembler. Προσθέστε μια νέα οδηγία στο IJVM και εφαρμόστε την ως προέκταση στο Mic-1 IJVM μικροπρόγραμμα. Τροποποιήστε τον IJVM assembler ώστε να αναγνωρίζει και να παράγει σωστά κώδικα για τη νέα σας οδηγία. Αποδείξτε ότι το νέο σας Mic-1 μικροπρόγραμμα ερμηνεύει σωστά ένα κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου που περιέχει τη νέα σας οδηγία. Γράψτε ένα μικροπρόγραμμα σε Mic-1 microassembly γλώσσα. Προσθέστε νέο χαρακτηριστικό στον Mic-1 microassembler. Προσθέστε μια νέα καταχώρηση στην αρχιτεκτονική Mic-1. Υλοποιήστε έναν εξομοιωτή για την αρχιτεκτονική Mic-2 Υλοποιήστε έναν εξομοιωτή για την αρχιτεκτονική Mic-3 Υλοποιήστε έναν εξομοιωτή για την αρχιτεκτονική Mic-4 Ενώ αρκετά από τα παραπάνω project υποστηρίζουν το υλικό που καλύπτει το κεφάλαιο 4, Το Επίπεδο Μικροαρχιτεκτονικής, υπάρχουν αρκετά που είναι εφαρμόσιμα και σε άλλα τμήματα του βιβλίου. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας αριθμός από αυτά που δημιουργούν σκέψεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7, To Επίπεδο Γλώσσας Assembly. Εγκατάσταση του mic1 Αρχικά δημιουργούμε έναν κατάλογο mic1 στον σκληρό δίσκο. Κατεβάζουμε το αρχείο mic1win.exe και το τοποθετούμε στον κατάλογο mic1. Το αρχείο αυτό θα το βρούμε με link από το site Εκτελούμε το αρχείο mic1win.exe και αυτομάτως αποσυμπιέζει και εγκαθιστά όλα τα αρχεία (προγράμματα, πηγαίο κώδικα, τεκμηρίωση) του εξομοιωτή mic1 μέσα στο συγκεκριμένο κατάλογο. Πριν εκτελέσουμε οποιοδήποτε από τα προγράμματα του mic1, πρέπει να τροποποιήσουμε το αρχείο env.bat, ως εξής: A) Προσθέτουμε REM στις εξής γραμμές echo NOTE: YOU NEED TO EDIT THE FILE ENV.BAT BEFORE YOUR mic1 echo SOFTWARE will WORK CORRECTLY. pause goto end ώστε να γίνουν έτσι: REM echo NOTE: YOU NEED TO EDIT THE FILE ENV.BAT BEFORE YOUR mic1 REM echo SOFTWARE will WORK CORRECTLY. REM pause REM goto end

3 Β) Μεταβάλλουμε την αναφορά του path, κάτω στο βήμα 2, ώστε ο κατάλογος που αναφέρεται εκεί να δείχνει στον κατάλογο bin του Java Development Kit (σημείωση: αφήνουμε το τμήμα ;%path% στο τέλος της αναφοράς του path). Δηλαδή, μέσα στο αρχείο env.bat η γραμμή path C:\jdk1.2\bin;%path% γίνεται τώρα path C:\java\bin;%path% αν το JDK έχει εγκατασταθεί στον κατάλογο c:\java (Σημείωση: Για την εγκατάσταση του JDK ανατρέξτε στο τέλος του εγγράφου) Γ) Μεταβάλλουμε την αναφορά CLASSPATH στο βήμα 3 ώστε να δείχνει το αρχείο classes.zip στον κατάλογο που είναι εγκατεστημένο το mic1. Δηλαδή, μέσα στο αρχείο env.bat η γραμμή set CLASSPATH=C:\mic1\classes.zip παραμένει όπως είναι Έλεγχος της εγκατάστασης Μπορούμε να ελέγξουμε αν όλα τα τμήματα της εγκατάστασης λειτουργούν σωστά με το να συναρμολογήσουμε (assembling) και να τρέξουμε το πρόγραμμα ijvmtest. Αυτό γίνεται ως εξής: Συναρμολόγηση του προγράμματος ijvmtest Εκτελούμε το αρχείο ijvmasm.bat με διπλό κλικ. Ανοίγει ένα παράθυρο όπου πρέπει να εισάγουμε δύο ονόματα αρχείων. Δίνουμε ijvmtest.jas ως το αρχείο εισαγωγής, και το ijvmtest.ijvm ως το αρχείο εξαγωγής. Πατάμε το πλήκτρο compile. Εκτέλεση του εξομοιωτή Mic-1, mic1sim Εκτελούμε το αρχείο mic1sim.bat με διπλό κλικ. Από το μενού File, επιλέγουμε Load Microprogram και δίνουμε το αρχείο mic1ijvm.mic1 ως το μικροπρόγραμμα που θα φορτωθεί. Πάλι από το μενού File, επιλέγουμε Load Macroprogram και δίνουμε το αρχείο ijvmtest.ijvm ως το μακροπρόγραμμα που θα φορτωθεί. Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο RUN για να ξεκινήσει η μετάφραση του μακροπρογράμματος από το μικροπρόγραμμα. Μετά από μια σύντομη περίοδο, όσο ο εξομοιωτής τρέχει, θα πρέπει να εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις στην περιοχή Standard out : OK End of run.

4 Βήμα προς βήμα μετάφραση ενός προγράμματος σε γλώσσα Assembly από ένα μικροπρόγραμμα. Το πρόγραμμα mic1sim είναι ένα java πρόγραμμα με γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη, που επιτρέπει να παρατηρούμε την μετάφραση ενός Προγράμματος Επιπέδου Αρχιτεκτονικής Συνόλου Οδηγιών (Instruction Set Architecture (ISA) Level Program), από ένα πρόγραμμα Επιπέδου Μικροαρχιτεκτονικής. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, χρησιμοποιούμε τον ijvmasm assembler για να παράγουμε ένα πρόγραμμα επιπέδου ISA από πηγαίο κώδικα, και τον mic1asm microassembler για να παράγουμε ένα πρόγραμμα επιπέδου μικροαρχιτεκτονικής από πηγαίο κώδικα. 1] Συναρμολογούμε (assemble) ένα δείγμα IJVM πρόγραμμα Στην προτροπή του συστήματος γράφουμε ijvmasm.bat Η ενοτλή αυτή κάνει τον IJVM Assembler (ijvmasm) να διαβάσει το αρχείο κειμένου echo.jas (που περιέχει τον πηγαίο κώδικα μας σε IJVM assembly γλώσσα) και να παράγει ένα δυαδικό (binary) αρχείο echo.ijvm (που περιέχει την εκτελέσιμη έκδοση του ISA-Level κώδικά μας). 2] Συναρμολογούμε ένα μικροπρόγραμμα Στην προτροπή του συστήματος γράφουμε mic1asm.bat Η εντολή αυτή κάνει τον Microassembler του Mic-1 (mic1asm) να διαβάσει το αρχείο κειμένου mic1ijvm.mal (που περιέχει τον πηγαίο κώδικά μας σε γλώσσα Micro Assembly για έναν απλοποιημένο διερμηνέα Java Virtual Machine ώστε να εκτελείτε στην αρχιτεκτονική Mic1) και να παράγει ένα δυαδικό (binary) αρχείο mic1ijvm.mic1 (που περιέχει τα πραγματικά δεδομένα, π.χ. μικροκώδικας, που πρόκειται να φορτωθεί στο control store μιας μηχανής που υλοποιεί την αρχιτεκτονική Mic1).

5 3] Τρέχουμε τον εξομοιωτή Στην προτροπή του συστήματος γράφουμε mic1sim.bat Η εντολή αυτή θα εμφανίσει το ακόλουθο παράθυρο: Εδώ θα πρέπει να φορτώσουμε το μικροπρόγραμμα και το μακροπρόγραμμα, επιλέγοντας από το μενού File Load Microprogram και Load Macroprogram. Στη συνέχεια μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο STEP για να εκτελέσουμε το μικροπρόγραμμα μικροεντολή προς μικροεντολή, ή μπορούμε να πατήσουμε τα πλήκτρα RUN και STOP για να ξεκινάμε και να αναστέλλουμε την εκτέλεση του μικροπρογράμματος (το οποίο φυσικά διερμηνεύει το ISA Level πρόγραμμά μας). Το πλήκτρο RESET, επαναφέρει τους καταχωρητές του Mic1 στις αρχικές τους συνθήκες (αλλά όχι τη μνήμη). 4] Πατάμε το πλήκτρο RUN Όσο διερμηνεύουμε το πρόγραμμα echo.ijvm, θα παρατηρήσουμε ότι αν πατήσουμε το πλήκτρο RUN, οτιδήποτε που πληκτρολογούμε θα εμφανίζεται στο πεδίο κειμένου με τίτλο standard output.

6 5] Πατάμε το πλήκτρο STOP και μετά το πλήκτρο RESET. 6] Πατάμε το πλήκτρο STEP αρκετές φορές, αργά, και παρακολουθούμε προσεκτικά τι συμβαίνει. Προσέχουμε πως εμφανίζονται οι αναφορές του microassembly προγράμματος στο πεδίο μιρκοοδηγιών, και πως αλλάζουν οι τιμές των καταχωρητών κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο STEP. Μετά από προσεκτική εξέταση των οδηγιών και των καταχωρητών, θα πρέπει να είμαστε ικανοί να προβλέπουμε τι αλλαγές θα γίνονται σε κάθε καταχωρητή, βασιζόμενοι στη γνώση μας για την μικροεντολή που πρόκειται να εκτελεστεί. Γράφοντας και δοκιμάζοντας ένα πρόγραμμα γλώσσας Assembly σε IJVM. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον IJVM Assembler, ijvmasm, για να εξασκηθούμε στο γράψιμο προγραμμάτων σε γλώσσα assembly, τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να τα ελέγξουμε στον εξομοιωτή Mic1 (mic1sim). Επεξηγήσεις για τη δομή ενός προγράμματος IJVM υπάρχουν στο τμήμα IJVM Assembly Language Specifications, που υπάρχει στην εγκατάσταση. 1] Σε ένα οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου, δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου που θα περιέχει το δικό μας IJVM πρόγραμμα και το αποθηκεύουμε με την κατάληξη.jas, που δηλώνει ότι πρόκειται για ένα αρχείο σε γλώσσα Java Assembly. Μπορούμε να πάρουμε ως βάση ένα αντίγραφο των αρχείων echo.jas ή add.jas. 2] Τρέχουμε τον IJVM assembler: java ijvmasm input-filename [output-filename] π.χ. java ijvmasm my_echo.jas my_echo.ijvm 3] Ελέγχουμε το πρόγραμμά μας με τον εξομοιωτή Mic1: java mic1sim mic1ijvm.mic1 macroprogram π.χ. java mic1sim mic1ijvm.mic1 my_echo.ijvm επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία όσο ελέγχουμε και αποσφαλματώνουμε το IJVM πρόγραμμά μας.

7 Γράφοντας και Ελέγχοντας Μικροπρογράμματα για την Αρχιτεκτονική Mic1 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Mic1 microassembler, mic1asm, για να γράψουμε τα δικά μας μικροπρογράμματα για την αρχιτεκτονική Mic1. 1] Με οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου, δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου που περιέχει το κείμενο σε Micro Assembly γλώσσα (MAL) για το μικροπρόγραμμά μας. Αποθηκεύουμε το αρχείο με κατάληξη.mal που δηλώνει ότι πρόκειται για αρχείο γλώσσας Micro Assembly. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αντίγραφο του αρχείου mic1ijvm.mal ως παράδειγμα. 2] Τρέχουμε τον Mic1 Micro-Assembly Language assembler: java mic1asm input-filename output-filename π.χ. java mic1asm my_ijvm.mal my_ijvm.mic1 3] Ελέγχουμε το μικροπρόγραμμά μας με τον εξομοιωτή Mic1: java mic1sim microprogram macroprogram π.χ. java mic1sim my_ijvm.mic1 echo.ijvm Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα καθώς τροποποιούμε, ελέγχουμε και αποσφάλματώνουμε το IJVM πρόγραμμά μας. Σημείωση: Αν προσθέσουμε νέες οδηγίες στο IJVM, ή εφαρμόσουμε μια μικροπρογραμματισμένη διερμηνεία για μια τελείως διαφορετική γλώσσα ISA-Level, θα πρέπει να τροποποιήσουμε ή να δημιουργήσουμε έναν νέο assembler για τη γλώσσα αυτή. Αυτό περιγράφεται σύντομα στην επόμενη ενότητα.

8 Τροποποιώντας και Ελέγχοντας έναν Assembler Ίσως κάποτε θελήσουμε να τροποποιήσουμε τη λειτουργικότητα ενός IJVM assembler, ή πιθανώς να δημιουργήσουμε ένα ISA-Level Language Assembler από μόνοι μας. Προσθέτοντας νέες οδηγίες που είναι αντίστοιχες με αυτές που ήδη υπάρχουν, είναι στην πραγματικότητα αρκετά εύκολο. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση απλά να τροποποιήσουμε το αρχείο ijvm.conf (φυσικά θα χρειαστούμε να υλοποιήσουμε κάθε νέα οδηγία στο μικροπρόγραμμα, αλλά η ουσία εδώ είναι πως η προσθήκη νέας οδηγίας, γενικά, δεν απαιτεί την αλλαγή στον IJVM Assembler). Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο τύπο οδηγιών, ή να προσθέσουμε μια ψευδο-οδηγία, ή αλλιώς να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του assembler, θα πρέπει να τον τροποποιήσουμε. Μπορούμε να δούμε τον πηγαίο κώδικα του ijvmasm στον κατάλογο source που δημιουργήθηκε όταν εγκαταστήσαμε το πακέτο του εξομοιωτή. 1] Με οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου, τροποποιούμε το αρχείο ijvmasm.java ή τα σχετικά class αρχεία του κατάλληλα. 2] Μεταγλωττίζουμε το τροποποιημένο ijvmasm πρόγραμμα και τα σχετικά του Java classes αρχεία: java depend ijvmasm 3] Ελέγχουμε το μεταγλωτισμένο assembler χρησιμοποιώντας ένα βολικό αρχείο ελέγχου: java ijvmasm my_text.jas my_test.ijvm 4] Ελέγχουμε το αρχείο εξόδου από τον δικό μας assembler. Προφανώς, μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το αρχείο χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή mic1sim και τον διερμηνέα mic1ijvm. Μπορούμε ακόμα να βρούμε χρήσιμο να επιθεωρήσουμε οπτικά την έξοδο από τον assembler χρησιμοποιώντας το δικό μας Javabased πρόγραμμα dump. Για παράδειγμα: Java dump my_test.ijvm Αυτό παράγει μια λίστα τριών στηλών, κάθε γραμμή της οποίας είναι για κάθε byte του αρχείου. Η πρώτη στήλη είναι το δεκαδικό offset (π.χ. η διεύθυνση) του byte, η δεύτερη στήλη είναι το δεκαεξαδική τιμή της τοποθεσίας, και η τρίτη είναι η δεκαδική τιμή της τοποθεσίας. Το λειτουργικό μας σύστημα μπορεί επίσης να παρέχει μια πιο ισχυρή εφαρμογή για αυτό τον σκοπό. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα καθώς τροποποιούμε, ελέγχουμε και αποσφαλματώνουμε τον assembler μας.

9 Τροποποιώντας και Ελέγχοντας ένας Microassembler Ίσως κάποτε θελήσουμε να παρέχουμε πρόσθετη λειτουργικότητα στον microassembler, mic1asm. Για παράδειγμα, ίσως θέλουμε να έχουμε πρόσθετες ψευδοοδηγίες, ή να αλλάξουμε τη σύνταξη του κώδικα Java στις μικροοδηγίες. Το mic1asm είναι γραμμένο σε Java, και αρκετή από τη σημασιολογία του περιέχεται στο πηγαίο αρχείο mic1asm.java. Ωστόσο, ο αναλυτής της Micro Assembly Language (MAL) είναι γραμμένος με πρόγραμμα τύπου yacc που λέγεται CUP Parser Generator for Java. Αυτό παράγει έναν Java LALR αναλυτή με εμπεδωμένες δράσεις βασιζόμενες σε λεπτομερείς παρουσιάσεις που δίνονται στο απλό αρχείο κειμένου Mic1Parser.cup. Αν αλλάξουμε τη σύνταξη ή κάποιες σημασιολογίες του mic1asm, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το αρχείο. 1] Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε στον CUP Parser Generator for Java. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Σιγουρευόμαστε να προσθέσουμε τον κατάλογο του CUP (αυτόν που περιέχει τον java_cup κατάλογο) στο CLASSPATH. setenv CLASSPATH=.:.\cup 2] Με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, τροποποιούμε τον κατάλληλο πηγαιό κώδικα java (.java αρχεία), ή το αρχείο ορισμών του αναλυτή (parser) Mic1Parser.cup. 3] Δημιουργούμε το parser class: java java_cup.main parser Mic1Parser symbol Mic1Symbol < Mic1Parser.cup Αυτό υλοποιεί το class Main στον κατάλογο source/java_cup, παράγει έναν αναλυτή (parser) που λέγεται Mic1Parser, χρησιμοποιώντας ένας λιξιλογικό σαρωτή που παράγει σύμβολα από την κλάση Mic1Symbol, και διαβάζει τις εισροές από το Mic1Parser.cup 4] Μεταγλωττίζουμε τον Mic1 microassembler mic1asm: javac depend mic1asm.java 5] Ελέγχουμε τον μεταγλωττισμένο microassembler χρησιμοποιώντας κατάλληλο αρχείο ελέγχου: java mic1asm my_test.mal my_test.mic1 6] Ελέγχουμε το αρχείο εξόδου του microassembler. Προφανώς, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή mic1sim και κάποιο βολικό πρόγραμμα ελέγχου. Επίσης, είναι αρκετά χρήσιμο να κάνουμε οπτική επιθεώρηση της εξόδου του assembler με το Java-based πρόγραμμα dump.

10 Άλλο ένα εργαλείο που περιέχεται στο mic1 και το οποίο ίσως φανεί χρήσιμο είναι ο java-based mic1 disassembler, mic1dasm. Για παράδειγμα: Java mic1dasm my_test.mic1 Αυτό διαβάζει ένα δυαδικό (binary) αρχείο που περιέχεται στο control store (που παράγεται πιθανώς από το mic1asm) και παράγει μια λίστα που δείχνει την αποκωδικοποιημένη οδηγία σε κάθε τοποθεσία του 512 λέξεων control store. Επαναλαμβάνουμε τα σχετικά βήματα της παραπάνω διαδικασίας καθώς τροποποιούμε, ελέγχουμε και αποσφαλματώνουμε τον δικό μας microassembler. Τροποποιώντας και Ελέγχοντας έναν Εξομοιωτή Μικροαρχιτεκτονικής Το να προσθέσουμε χαρακτηριστικά στον εξομοιωτή Mic1 είναι κυρίως μιας εξάσκηση στον προγραμματισμό σε Java, με μια ελαφριά έμφαση στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της διασύνδεσης του χρήστη και των θεμελιωδών συστατικών της αρχιτεκτονικής του εξομοιωτή mic1sim. Διαδικασία: 1] Με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, τροποποιούμε το mic1sim.java ή άλλα σχετικά με αυτό java classes. 2] Μεταγλωττίζουμε το mic1sim πρόγραμμα: java depend mic1sim.java 3] Ελέγχουμε τον τροποποιημένο εξομοιωτή Mic1. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα της τροποποίησης, ελέγχου και αποσφαλμάτωσης όπως πρέπει. Υλοποιώντας ένας εξομοιωτή για μια τροποποιημένη Μικροαρχιτεκτονική Κυρίως, αυτό περιλαμβάνει την τροποποίηση της διαμόρφωσης των καθοριστικών συστατικών που χρησιμοποιεί ο mic1sim εξομοιωτής και πως αυτά χειρίζονται στον κύριο βρόχο επεξεργασίας του mic1sim εξομοιωτή. Διαδικασία: 1] Με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου, τροποποιούμε το αρχείο mic1sim.java ή άλλα σχετικά με αυτό java classes. 2] Μεταγλωττίζουμε το πρόγραμμα mic1sim: java depend mic1sim.java 3] Ελέγχουμε τον τροποποιημένο Mic1 εξομοιωτή. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα της τροποποίησης, ελέγχου και αποσφαλμάτωσης, όπως πρέπει.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρχεία.bat.conf.ijvm.jas.mal.mic1 Δέσμη εντολών για εκτέλεση από το λειτουργικό σύστημα Αρχείο κειμένου με πληροφορίες διαμόρφωσης ενός προγράμματος Δυαδικό αρχείο γλώσςας Integer Java Virtual Machine, αντικειμενικός κώδικας IJVM Αρχείο κειμένου γλώσςας Java Assembly, πηγαίος IJVM κώδικας Αρχείο κειμένου γλώσςας Micro Assembly, πηγαίος κώδικας για μικροπρόγραμμα Δυαδικό αρχείο μικροπρογράμματος αρχιτεκτονικής Mic1, πηγαίος κώδικας Δείγματα Προγραμμάτων Ijvmtest.jas, ένα πρόγραμμα που ελέγχει όλα τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής mic1. Echo.jas, ένα πρόγραμμα που δέχεται είσοδο από το πληκτρολόγιο και τυπώνει κάθε πάτημα πλήκτρου σε μια στάνταρ περιοχή κειμένου. Add.jas, ένα πρόγραμμα που δέχεται δύο δεκαεξαδικούς αριθμούς από το πληκτρολόγιο και απεικονίζει το σύνολό τους. Πηγαίος Κώδικας Ο πηγαίος κώδικας (σε java) για όλα τα προγράμματα java βρίσκεται στον κατάλογο source που δημιουργήθηκε μετά την εγκατάσταση του mic1. Εργασίες για τους φοιτητές Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, τον δικό τους πηγαίο κώδικα, ή άλλα δείγματα προγραμμάτων, ώστε να μπορούν να: Παρατηρούν την βήμα προς βήμα μετάφραση ενός προγράμματος σε γλώσσα assembly από ένα μικροπρόγραμμα. Γράφουν και ελέγχουν προγράμματα γλώσσας assembly σε IJVM. Γράφουν και ελέγχουν μικροπρογράμματα για την αρχιτεκτονική Mic1. Τροποποιούν και ελέγχουν έναν assembler. Τροποποιούν και ελέγχουν έναν microassembler. Τροποποιούν και ελέγχουν έναν εξομοιωτή μικροαρχιτεκτονικής. Υλοποιούν έναν εξομοιωτή για τροποποιημένη μικροαρχιτεκτονική.

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ JAVA DEVELOPER S KIT (JDK) release Από τη διεύθυνση ftp://ftp.javasoft.com/pub/jdk1.0.2/jdk-1_0_2-win32-x86.exe κατεβάζουμε το αρχείο JDK-1_0_2-win32-x86.exe και το αποθηκεύουμε στον σκληρό δίσκο στη θέση c:\ Στον υπολογιστή μας δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά άλλη προηγούμενη έκδοση του JDK. Αν υπάρχει πρέπει να την διαγράψουμε. Εκτελούμε το αρχείο που κατεβάσαμε, ώστε να αποσυμπιεστούν τα δεδομένα που περιέχει. Θα δημιουργηθεί κατάλογος c:\java, όπου εκεί θα μπουν όλα τα απαραίτητα αρχεία. Μετά την αποσυμπίεση θα πρέπει να κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις περιβάλλοντος: Η αναφορά Path πρέπει να δείχνει στον κατάλογο c:\java\bin. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει αν τροποποιήσουμε το αρχείο Autoexec.bat του υπολογιστή μας. Αν έχουμε ρυθμίσει τη μεταβλητή περιβάλλοντος CLASSPATH, τότε θα πρέπει να την ανανεώσουμε, αντικαθιστώντας τις καταχωρήσεις με τη διαδρομή c:\java/lib/classes.zip. Μετά από τα παραπάνω, ο υπολογιστής μας είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το Java Developer s Kit. Ξεκινάμε τον Applet Viewer ως εξής: cd java/demo/tictactoe appletviewer example1.html Περισσότερα στο site

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Mic-1 MMV. Προσομοιωτής Αρχιτεκτονικής H/Y

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Mic-1 MMV. Προσομοιωτής Αρχιτεκτονικής H/Y Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Mic-1 MMV Προσομοιωτής Αρχιτεκτονικής H/Y 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 1 Ξεκινώντας...3 1.1 Περιεχόμενα της διανομής του προγράμματος...3 1.2 Εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 02 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών Εργαστήριο 1 ο Εισαγωγή στον AVR Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εισαγωγή... 2 Κατηγορίες μικροελεγκτών AVR... 2 Εξοικείωση με το περιβάλλον AVR Studio 4... 3 Βήμα 1ο: Δημιουργία νέου έργου (project)...

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAIN-SIP-PROXY και SIP-COMMUNICATOR Εισαγωγή Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τα βήματα για να εγκαταστήσουμε τις εφαρμογές JAIN- SIP-Proxy και SIP-Communicator.

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο Ενότητα: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0 Δομές Δεδομένων 5ο εξάμηνο Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse v1.0 Τις σημειώσεις κράτησαν και διαμόρφωσαν σε word οι: Κονδύλη Γαλήνη, ΑΜ 5576 Μάλλιου Χριστίνα, ΑΜ 5413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Αφού εγγραφείτε σε ένα μάθημα για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην αίθουσα της Blackboard λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B:

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα floppy disk Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα σκληρού δίσκου Οι χρήστες σκληρού δίσκου θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα directory με το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Joomla απευθείας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Εγκατάσταση του Joomla απευθείας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανεπιστημιακό Κέντρο Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β Επιπέδου» Επιμόρφωση Πληροφορικών Δραστηριότητα στο Γενικό Μέρος - Ενότητα 3 Υπεύθυνος Διδάσκων: Ι. Σαλονικίδης Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης της MySQL

Οδηγίες Εγκατάστασης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Εγκατάστασης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Προτεινόμενες εργασίες Προγραμματισμού Διαδικτύου Ιωάννης Γ. Τσούλος Εργασία Πρώτη - Αριθμομηχανή Με την χρήση του περιβάλλοντος AWT ή του SWING θα πρέπει να δημιουργηθεί αριθμομηχανή για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014. Σωτήρης Γυφτόπουλος

Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014. Σωτήρης Γυφτόπουλος Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014 Σωτήρης Γυφτόπουλος Κανόνες του Facility Game (1/4) Στο Facility Game υπάρχει ένα σύνολο κόμβων που συνδέονται «σειριακά» και κάθε κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. 6 1 2 7 3 4 5 1- Ισορροπία, κανάλια 1-2 (έξοδος μίξης)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VSDC FREE VIDEO EDITOR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πως ανοίγουμε αρχείο βίντεο ή εικόνα για επεξεργασία 1 Εφαρμογή εφφέ σε βίντεο ή σε εικόνα 2 Πως κόβεται ένα κομμάτι του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Advanced Template Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Advanced template Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστοτόπου Σχολικής Μονάδας με τη βοήθεια έτοιμου προκατασκευασμένου προτύπου (Joomla)

Κατασκευή Ιστοτόπου Σχολικής Μονάδας με τη βοήθεια έτοιμου προκατασκευασμένου προτύπου (Joomla) Πανεπιστημιακό Κέντρο Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β Επιπέδου» Επιμόρφωση Πληροφορικών Εργασία στο Γενικό Μέρος - Ενότητα 3 Υπεύθυνος Διδάσκων: Ι. Σαλονικίδης Κατασκευή Ιστοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μεταγλωττιστές. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεταγλωττιστές Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Βιβλιογραφία Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi and Jeffrey D. Ullman. Compilers:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 1. Εισαγωγή στο μάθημα. Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

ΗΥ 232. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 1. Εισαγωγή στο μάθημα. Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΗΥ 232 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στο μάθημα Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Διδάσκων: Οργανωτικά Θέματα Νίκος Μπέλλας, Κτήριο Γκλαβάνη, Γραφείο Β3.7, 2 ος όροφος Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγός Εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΔ ΕΝΥΔΡΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Εισαγωγή Η καταχώρηση των χρονοσειρών πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java JAVA TUTORIAL Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Περιεχόμενα. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Περιεχόμενα. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικής αυτόματης φρέζας (CNC) με Fanuc 0M- B controller. Από τον φοιτητή Κορέτση Γεώργιο Περιεχόμενα 1. Μηδενισμός εργαλείων...σελ. 2 2. Εισαγωγή προγραμμάτων από Η/Υ...Σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα