ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες που είναι χρήσιμες για την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας με την Python. Προαπαιτούμενη γνώση Βασικές αρχές προγραμματισμού τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να έχει αποκτήσει από κάποιο εισαγωγικό βιβλίο σε γλώσσα προγραμματισμού ή/και από προσωπική εμπειρία και κατανόηση της ύλης του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η παραγωγή εκτελέσιμων προγραμμάτων από πηγαίο κώδικα (source code) σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού γίνεται μέσω μεταφραστών (compilers) ή διερμηνέων (interpreters). Ο μεταφραστής παίρνει τον πηγαίο κώδικα και τον μεταφράζει σε αντικειμενικό κώδικα (object code) ή κώδικα μηχανής (machine code) και μετά τρέχει το πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες εισόδους, το οποίο, βεβαίως, παράγεται στις συγκεκριμένες εξόδους. Έχουμε, λοιπόν, δύο φάσεις: τη φάση της μετάφρασης, η οποία παράγει κώδικα σε γλώσσα μηχανής, ειδικότερα σε αντικειμενικό κώδικα, και τη φάση η οποία τρέχει το πρόγραμμα. 12 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

2 SOURCE CODE INTERPRETER OUTPUT Εικόνα 2.1 Παραγωγή εκτελέσιμου προγράμματος μέσω διερμηνέα Η γλώσσα Python διαφέρει διότι χρησιμοποιεί διερμηνέα, δηλαδή, παίρνει κατευθείαν το πρόγραμμα που έχουμε γράψει και αμέσως το μεταφράζει και το τρέχει σε ένα στάδιο. Ακόμη βγάζει τις εισόδους όπου δίνονται τα αποτελέσματα. Οπότε στην Python συμπιέζονται οι δύο φάσεις σε μία. Ας θυμηθούμε το πρώτο μας πρόγραμμα, το Hello World, και το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων (το οποίο περιέχει το διερμηνευτή) IDLE. Υποθέτουμε ότι ο αναγνώστης έχει ήδη κατεβάσει το IDLE της έκδοσης Στη συνέχεια ας πειραματιστούμε με αυτό: Ανοίγουμε το IDLE Γράφουμε την εντολή print ( Hello, World! ) και πατάμε το πλήκτρο Enter Εικόνα 2.2 Το πρώτο μας πρόγραμμα 13 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

3 2.2 Κυριολεκτικές σταθερές: Τιμές και τύποι Η έννοια της τιμής αναφέρεται σε μεταβλητές αλλά και σε σταθερές τιμές. Επίσης, τιμές μπορεί να είναι οι αριθμοί αλλά και οι αριθμητικές εκφράσεις, όπως αν γράψετε 1+1. Ωστόσο, τιμή είναι και η έκφραση hello world. Κάθε τιμή ανήκει σε κάποιον τύπο (ακέραιοι αριθμοί, ομάδες χαρακτήρων ή strings, κλπ.). Η ομάδα χαρακτήρων είναι ένας από τους θεμελιώδεις τύπους της Python και σταθερές του τύπου ομάδα χαρακτήρων (ή συμβολοσειρά) τις οποίες περικλείουμε με εισαγωγικά (μονά ( ) ή διπλά ( )) αρχής και τέλους. Η εντολή εκτύπωσης δουλεύει, βεβαίως, με ακέραιους αριθμούς και με πολλούς άλλους τύπους, όπως θα δούμε αργότερα. Με τον όρο κυριολεκτικές σταθερές (literal constants) αναφερόμαστε σε προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος. Παραδείγματα τιμών: 3, 2.5, Hello, World! Αυτές οι τιμές ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους (types): 3 είναι ένας ακέραιος αριθμός (integer). 2.5 είναι ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (float). Hello, World! είναι μια συμβολοσειρά (string). Πρόκειται για μια ακολουθία από χαρακτήρες οι οποίοι περικλείονται σε μονά ή διπλά εισαγωγικά. Εκτύπωση με χρήση της εντολής print. Εικόνα 2.3 Εκτύπωση με χρήση της εντολής print 14 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

4 Αν δεν είναι γνωστός ο τύπος μιας τιμής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη (built-in) συνάρτηση του διερμηνευτή της Python, την type, ώστε να τον μάθετε. Ο interpreter βοηθά, επίσης, γιατί δείχνει τη σύνταξη του υπολοίπου. δηλαδή, αν αρχίσετε να τυπώνετε type (όπως στην Εικόνα 2.4), ο interpreter καταλαβαίνει ότι είναι η συνάρτηση type της Python και θα σας πει ποιες είναι οι δυνατότητες για τη συνέχεια αυτής της έκφρασης. Έπειτα, μετά το κλείσιμο της παρένθεσης αναφέρει τον τύπο του object. Για παράδειγμα, ας πούμε type (3). Όταν ο διερμηνέας καταλάβει ότι έκλεισε η παρένθεση, του δίνει γκρι χρώμα και απαντά ότι το type είναι int, δηλαδή, ακέραιος. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο διερμηνέας είναι αρκετά βοηθητικός. Εικόνα 2.4 Ο διερμηνευτής επιστρέφει στο χρήστη τον τύπο μιας τιμής Εάν του λέγατε type (2.5), το type είναι float, ο τύπος των πραγματικών αριθμών που προέρχεται από την έκφραση floating point. Τι σημαίνει, όμως, floating point; Το point είναι η τέλεια που χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή στις αγγλοσαξονικές χώρες. Ονομάζεται floating («επιπλέει»), επειδή ένας πραγματικός αριθμός (π.χ. το 2.5) μπορεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί για παράδειγμα να εκφραστεί σαν 0.25*10, ή σαν 25*10-1, με δυνάμεις του 10. Επομένως, η υποδιαστολή μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα αριστερά ή δεξιά, δηλαδή να «επιπλέει», ανάλογα με τι δυνάμεις του 10 βάζουμε. Γι αυτό οι τύποι των πραγματικών αριθμών λέγονται floats. Είναι σημαντικό εδώ ο αναγνώστης να προσέξει ένα λεπτό σημείο: Ότι από τη μια υπάρχει ο ακέραιος 15, και από την άλλη υπάρχει μια ομάδα χαρακτήρων που είναι: το ψηφίο 1 και το ψηφίο 5 και περικλείονται από δύο απλά εισαγωγικά ( ), δηλαδή 15. Η δεύτερη περίπτωση έχει τελείως διαφορετικό τύπο, είναι άλλη τιμή, διαφορετική από τον αριθμό 15. Γι αυτό και όταν λέμε type 15, η απάντηση είναι string 15 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

5 και όχι int, όπως θα ήταν αν δε βάζαμε τα εισαγωγικά. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και με τις τιμές 3.7 και 3.7. Aν δε βάζαμε τα εισαγωγικά, θα έδινε ως αποτέλεσμα τον τύπο float. Παρακάτω δίνεται η εξήγηση των ακόλουθων τύπων: Τύπος int g ακέραιοι αριθμοί Τύπος float g αριθμοί κινητής υποδιαστολής (δεκαδικοί αριθμοί) Τύπος str g συμβολοσειρές (ακολουθίες χαρακτήρων) Παράδειγμα: Τι τύπου είναι οι τιμές 15 και 3.7 ; Φαίνεται σαν να είναι αριθμοί, αλλά επειδή βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά, είναι συμβολοσειρές: Εικόνα 2.5 Ο διερμηνευτής διαβάζει τους αριθμούς μέσα σε εισαγωγικά ως συμβολοσειρές Τέλος, υπάρχει ακόμα ένα λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Επειδή στο αγγλοσαξονικό σύστημα χρησιμοποιείται η τελεία ως υποδιαστολή (αντί του κόμματος), αν πούμε στην Python να τυπώσει το 3,7 δεν καταλαβαίνει τον πραγματικό αριθμό 3,7 αλλά μια λίστα αριθμών, από όπου το πρώτο στοιχείο είναι ο αριθμός 3 και το δεύτερο στοιχείο είναι ο αριθμός 7. Έτσι, λοιπόν, τυπώνει τη λίστα αφήνοντας ένα κενό (space) ανάμεσα στους χαρακτήρες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.6. Εικόνα 2.6 Εκτύπωση λίστας αριθμών 3 και 7 και όχι του δεκαδικού αριθμού 3,7 Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα εμείς εννοούσαμε το δεκαδικό αριθμό 3,7 αλλά ο διερμηνευτής της Python εννοούσε τη λίστα αριθμών 3 και I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

6 Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα «λάθους σημαντικής» (semantic error): το πρόγραμμα τρέχει χωρίς να βγάζει συντακτικό λάθος, αλλά δεν κάνει αυτό που περιμέναμε να κάνει, το «σωστό». 2.3 Μεταβλητές Τώρα, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι έχουμε σταθερές τιμές, αλλά έχουμε και μεταβλητές τιμές. Από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεταβλητών. Η μεταβλητή (variable) είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Πώς, όμως, ορίζουμε μεταβλητές τιμές με ονόματα και πώς δίνουμε συγκεκριμένες σταθερές τιμές σε μια μεταβλητή; H πρώτη εντολή την οποία, συνήθως, μαθαίνει κανείς σε μια γλώσσα προγραμματισμού είναι η εντολή εκχώρησης. Άρα, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η μεταβλητή είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Πρέπει να θυμόμαστε, δηλαδή, ότι πρόκειται για δυαδική αναφορά. Είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Αυτήν την τιμή κάπου την έχουμε αποθηκεύσει στη μνήμη που έχει ο υπολογιστής. Μπορούμε, όμως, ακόμη να σκεφτούμε ότι η μεταβλητή είναι ένα όνομα που δείχνει τη θέση στην οποία βρίσκεται η τιμή. Άρα το όνομα είναι ένας δείκτης του σημείου όπου βρίσκεται η τιμή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια μεταβλητή που έχει όνομα «course». Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε το όνομα, ωστόσο εδώ χρησιμοποιούμε το όνομα course (μάθημα). Όπως θα δείτε είναι πιο χρήσιμο ως ονόματα μεταβλητών μας να χρησιμοποιούμε ονόματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η μεταβλητή σημαίνει κάτι στον πραγματικό κόσμο. Σημαίνει, δηλαδή, κάτι για μας που γράφουμε το πρόγραμμα. Η Python δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τεράστιες μεταβλητές, όσο μεγάλες θέλουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε σαν μεταβλητές ολόκληρες προτάσεις για να θυμόμαστε τη σημασία τους. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε τη μεταβλητή course όπου εκχωρούμε την τιμή Python book, η οποία είναι μια ομάδα χαρακτήρων, ένα string αλλά και μια άλλη μεταβλητή που λέγεται i στην οποία εκχωρούμε 17 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

7 την τιμή 5. Επίσης, ένα ακόμη παράδειγμα μεταβλητής μπορεί να είναι η μεταβλητή pi και της εκχωρούμε την τιμή Για να εκφράσει την εκχώρηση, η Python χρησιμοποιεί το απλό σύμβολο: = (π.χ., i = 5). Εικόνα 2.7 Τρεις εντολές εκχώρησης Εδώ έχουμε τρεις εκχωρήσεις: Στην πρώτη εκχώρηση η συμβολοσειρά Python book εκχωρείται στη νέα μεταβλητή που ονομάζεται course. Στη δεύτερη ο ακέραιος 5 εκχωρείται στην i. Στην τρίτη ο δεκαδικός στην pi. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η print δουλεύει και με μεταβλητές: Εικόνα 2.8 Η εντολή print με όρισμα μεταβλητή Οι μεταβλητές έχουν, επίσης, τύπους και μπορούμε να ρωτήσουμε την Python ποιοι είναι: 18 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

8 Εικόνα 2.9 Η εντολή type με όρισμα μεταβλητή Ο τύπος μιας μεταβλητής είναι ο τύπος της τιμής στην οποία αναφέρεται. 2.4 Πολλαπλές εκχωρήσεις Όπως ίσως θα έχετε διαπιστώσει, είναι νόμιμο να γίνουν παραπάνω από μία εκχωρήσεις σε μια μεταβλητή. Μια νέα εκχώρηση κάνει μια μεταβλητή να αναφέρεται σε μία νέα τιμή και να σταματήσει να αναφέρεται στην παλιά τιμή, όπως στο παράδειγμα της Εικόνας Εικόνα 2.10 Παράδειγμα πολλαπλών εκχωρήσεων Είναι σημαντικό να μπορείτε να ξεχωρίσετε μεταξύ δύο συμβολισμών, του x=3 και του x==3. Στο πρώτο, η μεταβλητή x παίρνει την τιμή 3 (εντολή εκχώρησης), ενώ στο άλλο το x==3 είναι δήλωση ισότητας. Με το πρώτο, η μεταβλητή x παραπέμπει σε μια θέση μνήμης όπου υπάρχει η τιμή 3, στο δεύτερο λέμε στο διερμηνευτή να ελέγξει κατά πόσο η τιμή στην οποία δείχνει το x είναι 3. Άρα επιστρέφει η Python true ή false (1 ή 0) 1 για το true, 0 για το false, και όπως θα δούμε και αργότερα, είναι μια λογική έκφραση. Άρα έχει πάρα πολύ σημασία να μην μπερδεύουμε αυτές τις δύο τιμές. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο μια μεταβλητή έχει μια συγκεκριμένη τιμή, χρησιμοποιούμε το ==, ενώ όταν θέλουμε να εκχωρήσουμε σε μια μεταβλητή μια τιμή, χρησιμοποιούμε το =. Στην Python, ενώ η έκφραση a=7 είναι αποδεκτή, αντίθετα η έκφραση 7=α δεν είναι αποδεκτή, διότι δεν έχει νόημα να πούμε ότι η σταθερά 7 παίρνει την τιμή a. Και, βεβαίως, έχει νόη- 19 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

9 μα να λέμε ότι το x γίνεται x+1 δηλαδή ότι η μεταβλητή x δείχνει σε μια θέση μνήμης όπου ήταν η παλιά τιμή, στην οποία όμως, έχει προστεθεί 1. Η ίδια θέση μνήμης δείχνει απλώς ότι στην παλιά τιμή έχει προστεθεί η τιμή Ονόματα μεταβλητών και λέξεις-κλειδιά Τα ονόματα μεταβλητών μπορούν να περιέχουν αριθμούς και γράμματα, αλλά πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Τα πεζά διακρίνονται από τα κεφαλαία: Course και course είναι διαφορετικές μεταβλητές. myname και myname είναι διαφορετικές μεταβλητές. Ο χαρακτήρας _ (underscore/κάτω παύλα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα όνομα και χρησιμοποιείται συχνά σε ονόματα με πολλές λέξεις, όπως π.χ.: my_name _my_name the_first_lesson Οι μεταβλητές δεν μπορούν να αρχίζουν με αριθμούς, αλλά μπορούν να έχουν αριθμούς ενδιάμεσα ή στο τέλος. Το δολάριο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ονόματα μεταβλητών και το class δεν μπορεί να είναι όνομα μεταβλητής, γιατί είναι από τα δεσμευμένα ονόματα (ή λέξεις-κλειδιά, από την αγγλική λέξη keywords). Η λίστα των δεσμευμένων ονομάτων φαίνεται στην Εικόνα Αυτές τις λέξεις με άλλα λόγια δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε μεταβλητές. Είναι καλή πρακτική να έχουμε αυτή τη λίστα σε μια γρήγορη αναφορά, ώστε να αποφεύγουμε περίεργα συντακτικά λάθη. Για παράδειγμα, αν δώσουμε σε μια μεταβλητή ένα μη αποδεκτό όνομα (δηλαδή ένα όνομα του οποίου η χρήση είναι μη ορθή ή αντιστοιχεί σε δεσμευμένο όνομα) θα έχουμε συντακτικό λάθος (syntax error): 20 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

10 Εικόνα 2.11 Συντακτικό λάθος ορισμού μεταβλητής Στην Εικόνα 2.11 έχουμε συντακτικά λάθη διότι: 1course είναι μη αποδεκτό, γιατί δεν αρχίζει με γράμμα. price$ είναι μη αποδεκτό, γιατί περιέχει μη επιτρεπόμενο χαρακτήρα ($). Ποιο είναι, όμως, το λάθος με το class; Η λέξη class, λοιπόν, είναι μία από τις λέξεις-κλειδιά της Python. Οι λέξεις-κλειδιά συνδέονται με τους κανόνες και τη δομή της γλώσσας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ονόματα μεταβλητών. Για να βρούμε τις λέξεις κλειδιά εκτελούμε τις εξής εντολές: Εικόνα 2.12 Λέξεις κλειδιά της Python Είναι καλή πρακτική να κρατήσετε την παραπάνω λίστα σε μέρος όπου μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα, έτσι ώστε, αν ο διερμηνευτής παραπονεθεί για συντακτικό λάθος, να μπορείτε εύκολα να το ελέγξετε. 21 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

11 2.6 Εντολές Έχουμε δει, ήδη, δύο είδη εντολών: print (εκτύπωση) και assignment (εκχώρηση). Οι εντολές γενικότερα εκτελούνται από το διερμηνευτή της Python. Όταν γράφετε μια εντολή στη γραμμή εντολών (command line), ο διερμηνευτής την εκτελεί και δείχνει στην οθόνη το αποτέλεσμα, αν η εντολή είναι εντολή εξόδου. Στην περίπτωση του print είναι, ενώ στην περίπτωση της εκχώρησης δεν είναι. Ένα πρόγραμμα ή ένα σενάριο (script) όπως ονομάζεται στην Python, συνήθως περιέχει περισσότερες της μίας εντολές. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ένα-ένα καθώς εκτελούνται οι εντολές. Για να γράψουμε και να τρέξουμε ένα σενάριο (script), ακολουθούμε τα εξής βήματα: Ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο (File g New File). Γράφουμε το script, όπως στην Εικόνα Αποθηκεύουμε σε αρχείο με κατάληξη.py. Καταρχήν, μπορούμε να κάνουμε check module (Run g Check Module). Τρέχουμε to script (Run g Run Module), όπως στην Εικόνα Ας φτιάξουμε, λοιπόν, ένα directory (ας το πούμε Python source) και ας ονομάσουμε το αρχείο test3. Το test δεν έβγαλε κανένα λάθος και άρα μπορούμε να το τρέξουμε. Όταν επιλέξουμε run, το πρόγραμμα τρέχει στο πρώτο παράθυρο και βλέπουμε το αποτέλεσμα, όπως στην Εικόνα Λέμε print 5 και έτσι τυπώνει 5, μετά λέμε το x να πάρει την τιμή 7, γι αυτό δεν έχει να τυπώσει τίποτα, και μετά λέμε print x και έτσι τυπώνει την τιμή 7. Βλέπετε, λοιπόν, πως πολύ εύκολα μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό πρόγραμμα σε Python, να το αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο και να το τσεκάρετε. Αν λέγαμε σε αυτό το σημείο κάτι που θα είναι λάθος, π.χ. print y, που δεν είναι ορισμένο, πρώτα θα μας έδινε την οδηγία «σώσε το κάπου», και επειδή δεν έχει συντακτικό λάθος, θα το είχε αποθηκεύσει στο ίδιο σημείο με πριν. Στην περίπτωση που το τρέχαμε με run, θα είχε run time error. 22 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

12 Εικόνα 2.13 Σύνταξη ενός Python script Εικόνα 2.14 Εκτέλεση ενός Python script Εικόνα 2.15 Εμφάνιση του αποτελέσματος του Python script Ας δούμε τη διαφορά συντακτικών λαθών και λαθών στο χρόνο εκτέλεσης (runtime errors). Στο παράδειγμα της Εικόνας 2.16 στο οποίο ελέγχουμε για ισότητα της μεταβλητής x με το 2 (η σύγκριση για ισότητα εκφράζεται με δύο ίσον (==) σε αντίθεση με την εκχώρηση (=)). Αν το 3 είναι ίσον με το 2, ακολουθεί η άνω-κάτω-τελεία (:), που σημαίνει ότι τελείωσε το κομμάτι της συνθήκης και τώρα πάμε να εκτελέσουμε αν ισχύει η συνθήκη. Αν το 3 ήταν ίσο με 2, που δεν είναι, τότε θα εκτυπώναμε την τιμή του x, διαφορετικά (κάτι που ισχύει εδώ) το x παίρνει την τιμή 3 και μετά τυπώνουμε το x. 23 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

13 Εικόνα 2.16 Ένα ακόμα απλό παράδειγμα κώδικα Python Αν κάνουμε κάποιο συντακτικό λάθος (π.χ. παραλείψουμε το :) η λειτουργία check module («έλεγξε το πρόγραμμα») θα μας πει ότι δεν είναι σωστή η σύνταξη και θα κοκκινίσει το μέρος όπου βλέπει κάποιο λάθος. Έτσι θα το διορθώσουμε, θα επιλέξουμε check module πάλι, το οποίο θα μας πει ότι δεν υπάρχει συντακτικό λάθος στο πρόγραμμα. Επιλέγοντας Run module θα τρέξουμε το πρόγραμμα και θα τυπώσει 3, όπως αναμένουμε. Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο στην Εικόνα 2.16 είχαμε βάλει print y, το οποίο δεν είναι ορισμένο, αυτό δεν είναι συντακτικό λάθος, γιατί αντίθετα με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, στην Python δε χρειάζεται να δηλώνουμε καινούριες μεταβλητές. Οι μεταβλητές δηλώνονται την πρώτη φορά που τις χρησιμοποιούμε. Αλλά αν προσπαθήσουμε να το τρέξουμε, τότε βλέπετε ότι έχουμε το λεγόμενο run time error, λάθος κατά το χρόνο εκτέλεσης γιατί, προφανώς, δεν ήταν ορισμένο, επομένως δεν μπορεί να τυπωθεί κάτι, αφού δεν ξέρει την τιμή. Είδαμε, λοιπόν, δύο διαφορετικές πολύ μεγάλες κατηγορίες λαθών, τα πρώτα, σχετικά πιο εύκολα, τα λεγόμενα συντακτικά λάθη, δηλαδή, στη σύνταξη της γλώσσας και τα άλλα πιο δύσκολα να αντιληφθεί κανείς, τα λεγόμενα λάθη εκτέλεσης, run time error. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητή αυτή η σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών λαθών. 24 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

14 2.7 Επίλογος Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια πρώτη εισαγωγή σε βασικές έννοιες που πρέπει να ξέρουμε για να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα σε Python. Είδαμε τις δεσμευμένες λέξεις-κλειδιά (keywords) της Python, βασικές εντολές, και τη διαφορά μεταξύ συντακτικών λαθών και λαθών εκτέλεσης, την οποία θα δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 7. Στο Κεφάλαιο 3 θα δούμε τις έννοιες της έκφρασης, των τελεστών, και των σχολίων του προγραμματιστή μέσα στο πρόγραμμα Python. Βιβλιογραφία/Αναφορές Gaddis, T. (2012). Starting out with Python (Second Edition). Addison-Wesley. Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης 1 (Βαθμός δυσκολίας 1 : ) Ποια από τα παρακάτω είναι μη επιτρεπόμενα ονόματα στην Python; Σημειώστε την απάντησή σας (επιτρεπόμενο / μη επιτρεπόμενο) δίπλα στο κάθε όνομα (Gaddis, 2012); units_per_day dayofweek 3dGraph June1997 Mixture#3 1 Ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων κυμαίνεται μεταξύ των: χαμηλός ( ), μέτριος ( ), και υψηλός ( ) 25 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

15 Κριτήριο αξιολόγησης 2 (Βαθμός δυσκολίας: ) Το όνομα της μεταβλητής Βοοk και book είναι ίδιο; Κριτήριο αξιολόγησης 3 (Βαθμός δυσκολίας: ) Τι θα εκτυπωθεί από το ακόλουθο πρόγραμμα: my_book = Java book my_book = Python book print(my_book) 26 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τον τρόπο τέλεσης πράξεων μεταξύ μεταβλητών και σταθερών, εκφράσεις μεταξύ αυτών καθώς και το σχολιασμό της λογικής ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στην Python. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στην Python. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Python Σύνοψη Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στην Python και στα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια του συγγράμματος. Προαπαιτούμενη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON Μια Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα προγραμματισμού python

Γλώσσα προγραμματισμού python Προηγούμενο Σημειώσεις Επόμενο Γλώσσα προγραμματισμού python Η γλώσσα αυτή γράφτηκε από τον Ολλανδό προγραμματιστή Guido van Rossum στα τέλη της δεκαετίας 1980-90. Η έκδοση 2.0 δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στην Python και στο IDLE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στην Python και στο IDLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στην Python και στο IDLE Περιεχόμενο εργαστηρίου: - Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων IDLE - Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων Python - Απλά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 Αριθμητική στο δυαδικό σύστημα (γενικά) Συμπληρωματικά για δυαδικό σύστημα Η πρόσθεση στηρίζεται στους κανόνες: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης Κ.Π. Γιαλούρης Στόχοι του σημερινού μαθήματος Εξοικείωση με τα περιβάλλοντα της Python Κατανόηση βασικών εννοιών & τεχνικών Τύπος δεδομένων Μεταβλητή Εντολή ανάθεση τιμής / εντολή αντικατάστασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές Python. Κ.Π. Γιαλούρης

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές Python. Κ.Π. Γιαλούρης Προγραμματισμός Υπολογιστών & Κ.Π. Γιαλούρης Στόχοι του σημερινού μαθήματος Εξοικείωση με τα περιβάλλοντα της Python Κατανόηση βασικών εννοιών & τεχνικών Τύπος δεδομένων Μεταβλητή Εντολή ανάθεση τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εξόδου. Σημειώσεις

Μορφοποίηση εξόδου. Σημειώσεις Προηγούμενο Σημειώσεις Επόμενο Μορφοποίηση εξόδου Έχουμε δει ότι όταν τυπώνουμε μεταβλητές, π.χ., print(s,a,i) δεν έχουμε ιδιαίτερο έλεγχο στη μορφή με την οποία θα τυπωθούν οι τιμές των μεταβλητών. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ101: Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΗΥ101: Εισαγωγή στην Πληροφορική Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Τι είναι η ; Η διαδικασία του προγραμματισμού είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που συχνά οδηγεί σε λάθη (πραγματοποιείται από ανθρώπους!!!). Τα προγραμματιστικά λάθη λέγονται bugs και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή.

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. ΑΕσΠΠ-Κεφ6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτυχθήκαν με σκοπό την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. 2. Αλγόριθμος = Πρόγραμμα + Δομές Δεδομένων 3. Ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γλώσσα Προγραμματισμού Python. 12/10/16 1

Εισαγωγή στην Γλώσσα Προγραμματισμού Python. 12/10/16 1 Εισαγωγή στην Γλώσσα Προγραμματισμού Python 12/10/16 costis@teicrete.gr 1 Διάφορες Γλώσσες Προγραμματισμού C or C++ Java Perl Scheme Fortran Python Matlab 12/10/16 costis@teicrete.gr 2 Περίληψη Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωματάριο Τετάρτης 4 Οκτ. 2017

Σημειωματάριο Τετάρτης 4 Οκτ. 2017 Σημειωματάριο Τετάρτης 4 Οκτ. 2017 Strings (λέξεις) Ένας από τους κύριους τύπους δεδομένων στην Python είναι τα strings (κείμενα, λέξεις). Όταν γράφουμε ένα κείμενο σε απλά ή διπλά εισαγωγικά τότε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 4 Εισαγωγή στις λίστες

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 4 Εισαγωγή στις λίστες Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 4 Εισαγωγή στις λίστες Σκοπός της 3ης άσκησης είναι να μάθουμε να φτιάχνουμε και να προσπελαύνουμε λίστες, να δούμε τι διαφορά έχουν από τα tuples και επίσης πώς μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 3ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ένα κείμενο μπορεί να εκχωρηθεί ως τιμή μιας μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα της γλώσσας C, το Dev-C++, το οποίο είναι εφαρμογή που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 1: Μεταβλητές, τελεστές, είσοδος/έξοδος προγράμματος, συνθήκη ελέγχου if Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 1: Μεταβλητές, τελεστές, είσοδος/έξοδος προγράμματος, συνθήκη ελέγχου if Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 1: Μεταβλητές, τελεστές, είσοδος/έξοδος προγράμματος, συνθήκη ελέγχου if Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Σύνοψη Μαθήματος Προηγούμενο μάθημα Αλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή

Στόχοι και αντικείμενο ενότητας. Εκφράσεις. Η έννοια του τελεστή. #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Η έννοια του Τελεστή Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Η έννοια του Τελεστή #2.. Εισαγωγή στη C (Μέρος Δεύτερο) Εκφράσεις Προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα Χρήση παρενθέσεων Μετατροπές Τύπων Υπονοούμενες και ρητές μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

3ο σετ σημειώσεων - Πίνακες, συμβολοσειρές, συναρτήσεις

3ο σετ σημειώσεων - Πίνακες, συμβολοσειρές, συναρτήσεις 3ο σετ σημειώσεων - Πίνακες, συμβολοσειρές, συναρτήσεις 5 Απριλίου 01 1 Πίνακες Είδαμε ότι δηλώνοντας μία μεταβλητή κάποιου συγκεκριμένου τύπου δεσμεύουμε μνήμη κατάλληλη για να αποθηκευτεί μία οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στην Python

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στην Python Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στην Python Σκοπός της 1ης άσκησης είναι η εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Python, την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε και στις υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες εισαγωγικές σημειώσεις για την. Matlab

Σύντομες εισαγωγικές σημειώσεις για την. Matlab Σύντομες εισαγωγικές σημειώσεις για την Matlab Δήλωση Μεταβλητών Για να εισάγει κανείς δεδομένα στη Matlab υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο απλός είναι στη γραμμή εντολών να εισάγουμε αυτό που θέλουμε και

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Παρουσιάστηκε το 1970 από το Niklaus Wirth Προγενέστερη γλώσσα ήταν η Algol 60 Είναι δομημένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ

Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ Ενότητα 4: Θεματική Ενότητα: Είσοδος/έξοδος, μεταβλητές, αναθέσεις ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

// MATHIMA 2, // s.boot; s.makewindow.boot; // boot server!

// MATHIMA 2, // s.boot; s.makewindow.boot; // boot server! // ------ MATHIMA 2, 07.03.12 ------ // s.boot; s.makewindow.boot; // boot server! /* Αυτά θα τα δούμε αργότερα, απλώς είπα να τα συμπεριλάβω από τώρα: Server.local.options.blockSize = 16; Server.local.options.sampleRate

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Μεταβλητές Μεταβλητή ονομάζεται ένα μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Είσοδος/ Έξοδος

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Είσοδος/ Έξοδος Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου (Διάλεξη 7) 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράμματα πρέπει να πάρουμε κάποια δεδομένα και να δώσουμε αποτέλεσμα Συνάρτηση εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωματάριο Δευτέρας 9 Οκτ. 2017

Σημειωματάριο Δευτέρας 9 Οκτ. 2017 Σημειωματάριο Δευτέρας 9 Οκτ. 2017 Η δομή ελέγχου if... else... elif Βλέπουμε τώρα πώς μπορούμε να γράψουμε προγράμματα που η εκτέλεσή τους ακολουθεί διαφορετική πορεία ανάλογα με τα δεδομένα. Χωρίς τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το αντικείμενο input

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δεδομένων, τελεστές, μεταβλητές

Τύποι δεδομένων, τελεστές, μεταβλητές Τύποι δεδομένων, τελεστές, μεταβλητές Βασικά στοιχεία της γλώσσας Η Java χαρακτηρίζεται από ένα αρκετά καλά οργανωμένο σύνολο εντολών κι ένα μέρος της επιτυχίας της οφείλεται στα διάφορα APIs (βιβλιοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός Υπολογιστών & Υπολογιστική Φυσική Ενότητα 2: Μεταβλητές και Σταθερές Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Σύντομο Ιστορικό. Το πρόγραμμα Hello World. Ο τελεστής εξόδου. Μεταβλητές και δηλώσεις τους. Αντικείμενα, μεταβλητές, σταθερές. Ο τελεστής εισόδου. Θεμελιώδεις τύποι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7)

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου (Διάλεξη 7) 1 Είσοδος/Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράμματα πρέπει να πάρουμε κάποια δεδομένα και να δώσουμε αποτέλεσμα Συνάρτηση εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγ/μό Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγ/μό Υπολογιστών Εισαγωγή στον Προγ/μό Υπολογιστών Διάλεξη 1 Εκφράσεις, κλητικές εκφράσεις, ονόματα Περιεχόμενα Εκφράσεις (expressions) Τελεστές (operators) της Python Κλητικές εκφράσεις (call expressions) Ονόματα (names)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειωματάριο Τετάρτης 25 Οκτ. 2017

Σημειωματάριο Τετάρτης 25 Οκτ. 2017 Σημειωματάριο Τετάρτης 25 Οκτ. 2017 Ένα πρόγραμμα που παίζει κρεμάλα Σήμερα φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που παίζει "κρεμάλα" με το χρήστη. Το πρόγραμμα hangman.py link (http://fourier.math.uoc.gr/~mk/prog1718/files/hangman.py))

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού. Σπάχος Κυριάκος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού. Σπάχος Κυριάκος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού Σπάχος Κυριάκος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Ας θυμηθούμε ξανά την παλιά μας «αγάπη» Η Python είναι μία σύγχρονη, διερμηνευόμενη, υψηλού επιπέδου γλώσσα γενικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Έχουμε ήδη μία αίσθηση του τι είναι μεταβλητή. Τις έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο παράδειγμα του τριωνύμου ώστε να κρατήσουμε τις τιμές για τα α, β και γ, και έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις 2 Ανατομία ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικές σειρές 1 ο μάθημα: Εισαγωγή στη MATLAB

Χρονικές σειρές 1 ο μάθημα: Εισαγωγή στη MATLAB Χρονικές σειρές 1 ο μάθημα: Εισαγωγή στη MATLAB Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Διδάσκουσα: Αγγελική Παπάνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα.

Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. Ερωτήσεις προόδου C Παρακάτω δίνεται o σκελετός προγράμματος σε γλώσσα C. Σχολιάστε κάθε γραμμή του κώδικα. #include // δίνει οδηγία στον compiler να // συμπεριλάβει την βιβλιοθήκη stdio int

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙI Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙI Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙI Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Μιχάλης Δρακόπουλος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (Java) Ενότητα 1 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Python. 1η Ομάδα Ασκήσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Python. 1η Ομάδα Ασκήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Python 1η Ομάδα Ασκήσεων Περιεχόμενο εργαστηρίου: - Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων IDLE - Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων Python - Εισαγωγικά προγράμματα / print / μεταβλητές / input

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2 Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 1 Η έννοια τησ μεταβλητήσ έδωςε λύςη ςτο πρόβλημα τησ αναφοράσ ςτην κύρια μνήμη του υπολογιςτή. Οι γλώςςεσ προγραμματιςμού υποςτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακός Συνεργάτης: Δρ. Βασιλική Κούφη vassok@unipi.gr Εργαστήριο 2 Βασικοί Τύποι Μεταβλητών Java

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο αλλά και για να εξάγουμε εμφανίσουμε αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή χρησιμοποιούμε τις εντολές Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα. Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 29 / σελίδα 28

Πρόβλημα 29 / σελίδα 28 Πρόβλημα 29 / σελίδα 28 Πρόβλημα 30 / σελίδα 28 Αντιμετάθεση / σελίδα 10 Να γράψετε αλγόριθμο, οποίος θα διαβάζει τα περιεχόμενα δύο μεταβλητών Α και Β, στη συνέχεια να αντιμεταθέτει τα περιεχόμενά τους

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

5ο σετ σημειώσεων - Δείκτες

5ο σετ σημειώσεων - Δείκτες 5ο σετ σημειώσεων - Δείκτες 11 Ιουνίου 01 1 Γενικά Σύμφωνα με το γενικό μοντέλο υπολογιστή, ένας υπολογιστής είναι μία μηχανή που διαθέτει μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το

Διαβάστε περισσότερα

! Δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα κάνοντας χρήση του παρ/λου προγ/σμου ΑΡΧΗ ΝΑΙ Διάβα σε a Εκτύπ ωσε a > a 0 ΟΧΙ ΤΕΛΟΣ Σύμβολα διαγράμματος ροής 1 Ακέραιος τύπος 14 0-67 2 Πραγματικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++ Περιβάλλον Εργασίας 2 Περιβάλλον Εργασίας 1. Χρήση απλού κειμενογράφου και Μεταγλωττιστή 2. Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εργασίας (Integrated Development Environments)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ. Δρ. Π. Νικολαΐδου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ. Δρ. Π. Νικολαΐδου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Δρ. Π. Νικολαΐδου Προγραμματίζοντας στη γλώσσα R Εισαγωγή ( 1 ο Μάθημα ) Βασικές εντολές - λειτουργίες Μπορούμε να διαγράψουμε το περιεχόμενο της R κονσόλας επιλέγοντας Edit>Clear

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λεξική ανάλυση. Στη δήλωση ορισμό κανονικών εκφράσεων

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ. Στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λεξική ανάλυση. Στη δήλωση ορισμό κανονικών εκφράσεων ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 2 Ο Εργαστηριακό Μάθημα Λεξική Ανάλυση Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: Στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη λεξική ανάλυση Στη δήλωση ορισμό κανονικών εκφράσεων Θεωρία Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Β Μέρος Δομή Ελέγχου if-elif-else Επαναληπτική Δομή Ελέγχου while Επαναληπτική Δομή Ελέγχου for Αλληλεπίδραση χρήστη-προγράμματος Συναρτήσεις Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 9 η Χαρακτήρες Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MATLAB) Ενότητα 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MATLAB) Ενότητα 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MATLAB) Ενότητα 1 Σημειώσεις βασισμένες στο βιβλίο Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία Μια Εισαγωγή Περιεχόμενο μαθήματος: Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός τύπος Τελεστές σύγκρισης Λογικοί τελεστές Εντολές επιλογής Εμβέλεια Μαθηματικές συναρτήσεις Μιγαδικός τύπος ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Λογικός τύπος Τελεστές σύγκρισης Λογικοί τελεστές Εντολές επιλογής Εμβέλεια Μαθηματικές συναρτήσεις Μιγαδικός τύπος ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Λογικός τύπος ( ) Ο τύπος είναι κατάλληλoς για την αναπαράσταση ποσοτήτων που μπορούν να πάρουν δύο μόνο τιμές (π.χ. ναι/όχι, αληθές/ψευδές, ). Τιμές ή Δήλωση Εκχώρηση Ισοδυναμία με ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙI (Θ)

Προγραμματισμός ΙI (Θ) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Προγραμματισμός ΙI (Θ) Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Μάρτιος 2017 Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Μάρτιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 2 ΗγλώσσαC Ιστορική Αναδρομή ΗανάπτυξητηςC ξεκίνησε το 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Dennis Ritchie με σκοπό την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος για τον

Διαβάστε περισσότερα