ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές. 2.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες που είναι χρήσιμες για την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας με την Python. Προαπαιτούμενη γνώση Βασικές αρχές προγραμματισμού τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί να έχει αποκτήσει από κάποιο εισαγωγικό βιβλίο σε γλώσσα προγραμματισμού ή/και από προσωπική εμπειρία και κατανόηση της ύλης του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η παραγωγή εκτελέσιμων προγραμμάτων από πηγαίο κώδικα (source code) σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού γίνεται μέσω μεταφραστών (compilers) ή διερμηνέων (interpreters). Ο μεταφραστής παίρνει τον πηγαίο κώδικα και τον μεταφράζει σε αντικειμενικό κώδικα (object code) ή κώδικα μηχανής (machine code) και μετά τρέχει το πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες εισόδους, το οποίο, βεβαίως, παράγεται στις συγκεκριμένες εξόδους. Έχουμε, λοιπόν, δύο φάσεις: τη φάση της μετάφρασης, η οποία παράγει κώδικα σε γλώσσα μηχανής, ειδικότερα σε αντικειμενικό κώδικα, και τη φάση η οποία τρέχει το πρόγραμμα. 12 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

2 SOURCE CODE INTERPRETER OUTPUT Εικόνα 2.1 Παραγωγή εκτελέσιμου προγράμματος μέσω διερμηνέα Η γλώσσα Python διαφέρει διότι χρησιμοποιεί διερμηνέα, δηλαδή, παίρνει κατευθείαν το πρόγραμμα που έχουμε γράψει και αμέσως το μεταφράζει και το τρέχει σε ένα στάδιο. Ακόμη βγάζει τις εισόδους όπου δίνονται τα αποτελέσματα. Οπότε στην Python συμπιέζονται οι δύο φάσεις σε μία. Ας θυμηθούμε το πρώτο μας πρόγραμμα, το Hello World, και το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων (το οποίο περιέχει το διερμηνευτή) IDLE. Υποθέτουμε ότι ο αναγνώστης έχει ήδη κατεβάσει το IDLE της έκδοσης Στη συνέχεια ας πειραματιστούμε με αυτό: Ανοίγουμε το IDLE Γράφουμε την εντολή print ( Hello, World! ) και πατάμε το πλήκτρο Enter Εικόνα 2.2 Το πρώτο μας πρόγραμμα 13 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

3 2.2 Κυριολεκτικές σταθερές: Τιμές και τύποι Η έννοια της τιμής αναφέρεται σε μεταβλητές αλλά και σε σταθερές τιμές. Επίσης, τιμές μπορεί να είναι οι αριθμοί αλλά και οι αριθμητικές εκφράσεις, όπως αν γράψετε 1+1. Ωστόσο, τιμή είναι και η έκφραση hello world. Κάθε τιμή ανήκει σε κάποιον τύπο (ακέραιοι αριθμοί, ομάδες χαρακτήρων ή strings, κλπ.). Η ομάδα χαρακτήρων είναι ένας από τους θεμελιώδεις τύπους της Python και σταθερές του τύπου ομάδα χαρακτήρων (ή συμβολοσειρά) τις οποίες περικλείουμε με εισαγωγικά (μονά ( ) ή διπλά ( )) αρχής και τέλους. Η εντολή εκτύπωσης δουλεύει, βεβαίως, με ακέραιους αριθμούς και με πολλούς άλλους τύπους, όπως θα δούμε αργότερα. Με τον όρο κυριολεκτικές σταθερές (literal constants) αναφερόμαστε σε προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος. Παραδείγματα τιμών: 3, 2.5, Hello, World! Αυτές οι τιμές ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους (types): 3 είναι ένας ακέραιος αριθμός (integer). 2.5 είναι ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής (float). Hello, World! είναι μια συμβολοσειρά (string). Πρόκειται για μια ακολουθία από χαρακτήρες οι οποίοι περικλείονται σε μονά ή διπλά εισαγωγικά. Εκτύπωση με χρήση της εντολής print. Εικόνα 2.3 Εκτύπωση με χρήση της εντολής print 14 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

4 Αν δεν είναι γνωστός ο τύπος μιας τιμής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη (built-in) συνάρτηση του διερμηνευτή της Python, την type, ώστε να τον μάθετε. Ο interpreter βοηθά, επίσης, γιατί δείχνει τη σύνταξη του υπολοίπου. δηλαδή, αν αρχίσετε να τυπώνετε type (όπως στην Εικόνα 2.4), ο interpreter καταλαβαίνει ότι είναι η συνάρτηση type της Python και θα σας πει ποιες είναι οι δυνατότητες για τη συνέχεια αυτής της έκφρασης. Έπειτα, μετά το κλείσιμο της παρένθεσης αναφέρει τον τύπο του object. Για παράδειγμα, ας πούμε type (3). Όταν ο διερμηνέας καταλάβει ότι έκλεισε η παρένθεση, του δίνει γκρι χρώμα και απαντά ότι το type είναι int, δηλαδή, ακέραιος. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο διερμηνέας είναι αρκετά βοηθητικός. Εικόνα 2.4 Ο διερμηνευτής επιστρέφει στο χρήστη τον τύπο μιας τιμής Εάν του λέγατε type (2.5), το type είναι float, ο τύπος των πραγματικών αριθμών που προέρχεται από την έκφραση floating point. Τι σημαίνει, όμως, floating point; Το point είναι η τέλεια που χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή στις αγγλοσαξονικές χώρες. Ονομάζεται floating («επιπλέει»), επειδή ένας πραγματικός αριθμός (π.χ. το 2.5) μπορεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί για παράδειγμα να εκφραστεί σαν 0.25*10, ή σαν 25*10-1, με δυνάμεις του 10. Επομένως, η υποδιαστολή μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα αριστερά ή δεξιά, δηλαδή να «επιπλέει», ανάλογα με τι δυνάμεις του 10 βάζουμε. Γι αυτό οι τύποι των πραγματικών αριθμών λέγονται floats. Είναι σημαντικό εδώ ο αναγνώστης να προσέξει ένα λεπτό σημείο: Ότι από τη μια υπάρχει ο ακέραιος 15, και από την άλλη υπάρχει μια ομάδα χαρακτήρων που είναι: το ψηφίο 1 και το ψηφίο 5 και περικλείονται από δύο απλά εισαγωγικά ( ), δηλαδή 15. Η δεύτερη περίπτωση έχει τελείως διαφορετικό τύπο, είναι άλλη τιμή, διαφορετική από τον αριθμό 15. Γι αυτό και όταν λέμε type 15, η απάντηση είναι string 15 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

5 και όχι int, όπως θα ήταν αν δε βάζαμε τα εισαγωγικά. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και με τις τιμές 3.7 και 3.7. Aν δε βάζαμε τα εισαγωγικά, θα έδινε ως αποτέλεσμα τον τύπο float. Παρακάτω δίνεται η εξήγηση των ακόλουθων τύπων: Τύπος int g ακέραιοι αριθμοί Τύπος float g αριθμοί κινητής υποδιαστολής (δεκαδικοί αριθμοί) Τύπος str g συμβολοσειρές (ακολουθίες χαρακτήρων) Παράδειγμα: Τι τύπου είναι οι τιμές 15 και 3.7 ; Φαίνεται σαν να είναι αριθμοί, αλλά επειδή βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά, είναι συμβολοσειρές: Εικόνα 2.5 Ο διερμηνευτής διαβάζει τους αριθμούς μέσα σε εισαγωγικά ως συμβολοσειρές Τέλος, υπάρχει ακόμα ένα λεπτό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Επειδή στο αγγλοσαξονικό σύστημα χρησιμοποιείται η τελεία ως υποδιαστολή (αντί του κόμματος), αν πούμε στην Python να τυπώσει το 3,7 δεν καταλαβαίνει τον πραγματικό αριθμό 3,7 αλλά μια λίστα αριθμών, από όπου το πρώτο στοιχείο είναι ο αριθμός 3 και το δεύτερο στοιχείο είναι ο αριθμός 7. Έτσι, λοιπόν, τυπώνει τη λίστα αφήνοντας ένα κενό (space) ανάμεσα στους χαρακτήρες, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.6. Εικόνα 2.6 Εκτύπωση λίστας αριθμών 3 και 7 και όχι του δεκαδικού αριθμού 3,7 Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα εμείς εννοούσαμε το δεκαδικό αριθμό 3,7 αλλά ο διερμηνευτής της Python εννοούσε τη λίστα αριθμών 3 και I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

6 Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα «λάθους σημαντικής» (semantic error): το πρόγραμμα τρέχει χωρίς να βγάζει συντακτικό λάθος, αλλά δεν κάνει αυτό που περιμέναμε να κάνει, το «σωστό». 2.3 Μεταβλητές Τώρα, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι έχουμε σταθερές τιμές, αλλά έχουμε και μεταβλητές τιμές. Από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεταβλητών. Η μεταβλητή (variable) είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Πώς, όμως, ορίζουμε μεταβλητές τιμές με ονόματα και πώς δίνουμε συγκεκριμένες σταθερές τιμές σε μια μεταβλητή; H πρώτη εντολή την οποία, συνήθως, μαθαίνει κανείς σε μια γλώσσα προγραμματισμού είναι η εντολή εκχώρησης. Άρα, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η μεταβλητή είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Πρέπει να θυμόμαστε, δηλαδή, ότι πρόκειται για δυαδική αναφορά. Είναι ένα όνομα που αναφέρεται σε μια τιμή. Αυτήν την τιμή κάπου την έχουμε αποθηκεύσει στη μνήμη που έχει ο υπολογιστής. Μπορούμε, όμως, ακόμη να σκεφτούμε ότι η μεταβλητή είναι ένα όνομα που δείχνει τη θέση στην οποία βρίσκεται η τιμή. Άρα το όνομα είναι ένας δείκτης του σημείου όπου βρίσκεται η τιμή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια μεταβλητή που έχει όνομα «course». Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε το όνομα, ωστόσο εδώ χρησιμοποιούμε το όνομα course (μάθημα). Όπως θα δείτε είναι πιο χρήσιμο ως ονόματα μεταβλητών μας να χρησιμοποιούμε ονόματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η μεταβλητή σημαίνει κάτι στον πραγματικό κόσμο. Σημαίνει, δηλαδή, κάτι για μας που γράφουμε το πρόγραμμα. Η Python δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τεράστιες μεταβλητές, όσο μεγάλες θέλουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε σαν μεταβλητές ολόκληρες προτάσεις για να θυμόμαστε τη σημασία τους. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε τη μεταβλητή course όπου εκχωρούμε την τιμή Python book, η οποία είναι μια ομάδα χαρακτήρων, ένα string αλλά και μια άλλη μεταβλητή που λέγεται i στην οποία εκχωρούμε 17 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

7 την τιμή 5. Επίσης, ένα ακόμη παράδειγμα μεταβλητής μπορεί να είναι η μεταβλητή pi και της εκχωρούμε την τιμή Για να εκφράσει την εκχώρηση, η Python χρησιμοποιεί το απλό σύμβολο: = (π.χ., i = 5). Εικόνα 2.7 Τρεις εντολές εκχώρησης Εδώ έχουμε τρεις εκχωρήσεις: Στην πρώτη εκχώρηση η συμβολοσειρά Python book εκχωρείται στη νέα μεταβλητή που ονομάζεται course. Στη δεύτερη ο ακέραιος 5 εκχωρείται στην i. Στην τρίτη ο δεκαδικός στην pi. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η print δουλεύει και με μεταβλητές: Εικόνα 2.8 Η εντολή print με όρισμα μεταβλητή Οι μεταβλητές έχουν, επίσης, τύπους και μπορούμε να ρωτήσουμε την Python ποιοι είναι: 18 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

8 Εικόνα 2.9 Η εντολή type με όρισμα μεταβλητή Ο τύπος μιας μεταβλητής είναι ο τύπος της τιμής στην οποία αναφέρεται. 2.4 Πολλαπλές εκχωρήσεις Όπως ίσως θα έχετε διαπιστώσει, είναι νόμιμο να γίνουν παραπάνω από μία εκχωρήσεις σε μια μεταβλητή. Μια νέα εκχώρηση κάνει μια μεταβλητή να αναφέρεται σε μία νέα τιμή και να σταματήσει να αναφέρεται στην παλιά τιμή, όπως στο παράδειγμα της Εικόνας Εικόνα 2.10 Παράδειγμα πολλαπλών εκχωρήσεων Είναι σημαντικό να μπορείτε να ξεχωρίσετε μεταξύ δύο συμβολισμών, του x=3 και του x==3. Στο πρώτο, η μεταβλητή x παίρνει την τιμή 3 (εντολή εκχώρησης), ενώ στο άλλο το x==3 είναι δήλωση ισότητας. Με το πρώτο, η μεταβλητή x παραπέμπει σε μια θέση μνήμης όπου υπάρχει η τιμή 3, στο δεύτερο λέμε στο διερμηνευτή να ελέγξει κατά πόσο η τιμή στην οποία δείχνει το x είναι 3. Άρα επιστρέφει η Python true ή false (1 ή 0) 1 για το true, 0 για το false, και όπως θα δούμε και αργότερα, είναι μια λογική έκφραση. Άρα έχει πάρα πολύ σημασία να μην μπερδεύουμε αυτές τις δύο τιμές. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο μια μεταβλητή έχει μια συγκεκριμένη τιμή, χρησιμοποιούμε το ==, ενώ όταν θέλουμε να εκχωρήσουμε σε μια μεταβλητή μια τιμή, χρησιμοποιούμε το =. Στην Python, ενώ η έκφραση a=7 είναι αποδεκτή, αντίθετα η έκφραση 7=α δεν είναι αποδεκτή, διότι δεν έχει νόημα να πούμε ότι η σταθερά 7 παίρνει την τιμή a. Και, βεβαίως, έχει νόη- 19 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

9 μα να λέμε ότι το x γίνεται x+1 δηλαδή ότι η μεταβλητή x δείχνει σε μια θέση μνήμης όπου ήταν η παλιά τιμή, στην οποία όμως, έχει προστεθεί 1. Η ίδια θέση μνήμης δείχνει απλώς ότι στην παλιά τιμή έχει προστεθεί η τιμή Ονόματα μεταβλητών και λέξεις-κλειδιά Τα ονόματα μεταβλητών μπορούν να περιέχουν αριθμούς και γράμματα, αλλά πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Τα πεζά διακρίνονται από τα κεφαλαία: Course και course είναι διαφορετικές μεταβλητές. myname και myname είναι διαφορετικές μεταβλητές. Ο χαρακτήρας _ (underscore/κάτω παύλα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα όνομα και χρησιμοποιείται συχνά σε ονόματα με πολλές λέξεις, όπως π.χ.: my_name _my_name the_first_lesson Οι μεταβλητές δεν μπορούν να αρχίζουν με αριθμούς, αλλά μπορούν να έχουν αριθμούς ενδιάμεσα ή στο τέλος. Το δολάριο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ονόματα μεταβλητών και το class δεν μπορεί να είναι όνομα μεταβλητής, γιατί είναι από τα δεσμευμένα ονόματα (ή λέξεις-κλειδιά, από την αγγλική λέξη keywords). Η λίστα των δεσμευμένων ονομάτων φαίνεται στην Εικόνα Αυτές τις λέξεις με άλλα λόγια δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε μεταβλητές. Είναι καλή πρακτική να έχουμε αυτή τη λίστα σε μια γρήγορη αναφορά, ώστε να αποφεύγουμε περίεργα συντακτικά λάθη. Για παράδειγμα, αν δώσουμε σε μια μεταβλητή ένα μη αποδεκτό όνομα (δηλαδή ένα όνομα του οποίου η χρήση είναι μη ορθή ή αντιστοιχεί σε δεσμευμένο όνομα) θα έχουμε συντακτικό λάθος (syntax error): 20 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

10 Εικόνα 2.11 Συντακτικό λάθος ορισμού μεταβλητής Στην Εικόνα 2.11 έχουμε συντακτικά λάθη διότι: 1course είναι μη αποδεκτό, γιατί δεν αρχίζει με γράμμα. price$ είναι μη αποδεκτό, γιατί περιέχει μη επιτρεπόμενο χαρακτήρα ($). Ποιο είναι, όμως, το λάθος με το class; Η λέξη class, λοιπόν, είναι μία από τις λέξεις-κλειδιά της Python. Οι λέξεις-κλειδιά συνδέονται με τους κανόνες και τη δομή της γλώσσας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ονόματα μεταβλητών. Για να βρούμε τις λέξεις κλειδιά εκτελούμε τις εξής εντολές: Εικόνα 2.12 Λέξεις κλειδιά της Python Είναι καλή πρακτική να κρατήσετε την παραπάνω λίστα σε μέρος όπου μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα, έτσι ώστε, αν ο διερμηνευτής παραπονεθεί για συντακτικό λάθος, να μπορείτε εύκολα να το ελέγξετε. 21 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

11 2.6 Εντολές Έχουμε δει, ήδη, δύο είδη εντολών: print (εκτύπωση) και assignment (εκχώρηση). Οι εντολές γενικότερα εκτελούνται από το διερμηνευτή της Python. Όταν γράφετε μια εντολή στη γραμμή εντολών (command line), ο διερμηνευτής την εκτελεί και δείχνει στην οθόνη το αποτέλεσμα, αν η εντολή είναι εντολή εξόδου. Στην περίπτωση του print είναι, ενώ στην περίπτωση της εκχώρησης δεν είναι. Ένα πρόγραμμα ή ένα σενάριο (script) όπως ονομάζεται στην Python, συνήθως περιέχει περισσότερες της μίας εντολές. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ένα-ένα καθώς εκτελούνται οι εντολές. Για να γράψουμε και να τρέξουμε ένα σενάριο (script), ακολουθούμε τα εξής βήματα: Ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο (File g New File). Γράφουμε το script, όπως στην Εικόνα Αποθηκεύουμε σε αρχείο με κατάληξη.py. Καταρχήν, μπορούμε να κάνουμε check module (Run g Check Module). Τρέχουμε to script (Run g Run Module), όπως στην Εικόνα Ας φτιάξουμε, λοιπόν, ένα directory (ας το πούμε Python source) και ας ονομάσουμε το αρχείο test3. Το test δεν έβγαλε κανένα λάθος και άρα μπορούμε να το τρέξουμε. Όταν επιλέξουμε run, το πρόγραμμα τρέχει στο πρώτο παράθυρο και βλέπουμε το αποτέλεσμα, όπως στην Εικόνα Λέμε print 5 και έτσι τυπώνει 5, μετά λέμε το x να πάρει την τιμή 7, γι αυτό δεν έχει να τυπώσει τίποτα, και μετά λέμε print x και έτσι τυπώνει την τιμή 7. Βλέπετε, λοιπόν, πως πολύ εύκολα μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό πρόγραμμα σε Python, να το αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο και να το τσεκάρετε. Αν λέγαμε σε αυτό το σημείο κάτι που θα είναι λάθος, π.χ. print y, που δεν είναι ορισμένο, πρώτα θα μας έδινε την οδηγία «σώσε το κάπου», και επειδή δεν έχει συντακτικό λάθος, θα το είχε αποθηκεύσει στο ίδιο σημείο με πριν. Στην περίπτωση που το τρέχαμε με run, θα είχε run time error. 22 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

12 Εικόνα 2.13 Σύνταξη ενός Python script Εικόνα 2.14 Εκτέλεση ενός Python script Εικόνα 2.15 Εμφάνιση του αποτελέσματος του Python script Ας δούμε τη διαφορά συντακτικών λαθών και λαθών στο χρόνο εκτέλεσης (runtime errors). Στο παράδειγμα της Εικόνας 2.16 στο οποίο ελέγχουμε για ισότητα της μεταβλητής x με το 2 (η σύγκριση για ισότητα εκφράζεται με δύο ίσον (==) σε αντίθεση με την εκχώρηση (=)). Αν το 3 είναι ίσον με το 2, ακολουθεί η άνω-κάτω-τελεία (:), που σημαίνει ότι τελείωσε το κομμάτι της συνθήκης και τώρα πάμε να εκτελέσουμε αν ισχύει η συνθήκη. Αν το 3 ήταν ίσο με 2, που δεν είναι, τότε θα εκτυπώναμε την τιμή του x, διαφορετικά (κάτι που ισχύει εδώ) το x παίρνει την τιμή 3 και μετά τυπώνουμε το x. 23 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

13 Εικόνα 2.16 Ένα ακόμα απλό παράδειγμα κώδικα Python Αν κάνουμε κάποιο συντακτικό λάθος (π.χ. παραλείψουμε το :) η λειτουργία check module («έλεγξε το πρόγραμμα») θα μας πει ότι δεν είναι σωστή η σύνταξη και θα κοκκινίσει το μέρος όπου βλέπει κάποιο λάθος. Έτσι θα το διορθώσουμε, θα επιλέξουμε check module πάλι, το οποίο θα μας πει ότι δεν υπάρχει συντακτικό λάθος στο πρόγραμμα. Επιλέγοντας Run module θα τρέξουμε το πρόγραμμα και θα τυπώσει 3, όπως αναμένουμε. Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο στην Εικόνα 2.16 είχαμε βάλει print y, το οποίο δεν είναι ορισμένο, αυτό δεν είναι συντακτικό λάθος, γιατί αντίθετα με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, στην Python δε χρειάζεται να δηλώνουμε καινούριες μεταβλητές. Οι μεταβλητές δηλώνονται την πρώτη φορά που τις χρησιμοποιούμε. Αλλά αν προσπαθήσουμε να το τρέξουμε, τότε βλέπετε ότι έχουμε το λεγόμενο run time error, λάθος κατά το χρόνο εκτέλεσης γιατί, προφανώς, δεν ήταν ορισμένο, επομένως δεν μπορεί να τυπωθεί κάτι, αφού δεν ξέρει την τιμή. Είδαμε, λοιπόν, δύο διαφορετικές πολύ μεγάλες κατηγορίες λαθών, τα πρώτα, σχετικά πιο εύκολα, τα λεγόμενα συντακτικά λάθη, δηλαδή, στη σύνταξη της γλώσσας και τα άλλα πιο δύσκολα να αντιληφθεί κανείς, τα λεγόμενα λάθη εκτέλεσης, run time error. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητή αυτή η σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών λαθών. 24 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

14 2.7 Επίλογος Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια πρώτη εισαγωγή σε βασικές έννοιες που πρέπει να ξέρουμε για να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα σε Python. Είδαμε τις δεσμευμένες λέξεις-κλειδιά (keywords) της Python, βασικές εντολές, και τη διαφορά μεταξύ συντακτικών λαθών και λαθών εκτέλεσης, την οποία θα δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 7. Στο Κεφάλαιο 3 θα δούμε τις έννοιες της έκφρασης, των τελεστών, και των σχολίων του προγραμματιστή μέσα στο πρόγραμμα Python. Βιβλιογραφία/Αναφορές Gaddis, T. (2012). Starting out with Python (Second Edition). Addison-Wesley. Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης 1 (Βαθμός δυσκολίας 1 : ) Ποια από τα παρακάτω είναι μη επιτρεπόμενα ονόματα στην Python; Σημειώστε την απάντησή σας (επιτρεπόμενο / μη επιτρεπόμενο) δίπλα στο κάθε όνομα (Gaddis, 2012); units_per_day dayofweek 3dGraph June1997 Mixture#3 1 Ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων κυμαίνεται μεταξύ των: χαμηλός ( ), μέτριος ( ), και υψηλός ( ) 25 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

15 Κριτήριο αξιολόγησης 2 (Βαθμός δυσκολίας: ) Το όνομα της μεταβλητής Βοοk και book είναι ίδιο; Κριτήριο αξιολόγησης 3 (Βαθμός δυσκολίας: ) Τι θα εκτυπωθεί από το ακόλουθο πρόγραμμα: my_book = Java book my_book = Python book print(my_book) 26 I Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τον τρόπο τέλεσης πράξεων μεταξύ μεταβλητών και σταθερών, εκφράσεις μεταξύ αυτών καθώς και το σχολιασμό της λογικής ενός προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στην Python. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στην Python. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Python Σύνοψη Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στην Python και στα εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια του συγγράμματος. Προαπαιτούμενη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON Κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON Μια Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Python scripts Ένα πρόγραμμα στην Python (συχνά αποκαλείται script) αποτελείται από μία ακολουθία ορισμών και εντολών. H ακολουθία των ορισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ101: Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΗΥ101: Εισαγωγή στην Πληροφορική Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Τι είναι η ; Η διαδικασία του προγραμματισμού είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που συχνά οδηγεί σε λάθη (πραγματοποιείται από ανθρώπους!!!). Τα προγραμματιστικά λάθη λέγονται bugs και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 2ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ Η γλώσσα C κάνει αυστηρή διάκριση μεταξύ πεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις 2 Ανατομία ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές και εκφράσεις Έχουμε ήδη μία αίσθηση του τι είναι μεταβλητή. Τις έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο παράδειγμα του τριωνύμου ώστε να κρατήσουμε τις τιμές για τα α, β και γ, και έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Στοιχειώδης προγραμματισμός σε C++ Σύντομο Ιστορικό. Το πρόγραμμα Hello World. Ο τελεστής εξόδου. Μεταβλητές και δηλώσεις τους. Αντικείμενα, μεταβλητές, σταθερές. Ο τελεστής εισόδου. Θεμελιώδεις τύποι.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Κεφ 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.7 Τι είναι οι μεταβλητές και τι οι σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητές: Μια μεταβλητή είναι μια θέση μνήμης του υπολογιστή με συγκεκριμένο όνομα, που χρησιμοποιείται για να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 9 η Χαρακτήρες Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το αντικείμενο input

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Τα πρώτα βήματα

Κεφάλαιο 2: Τα πρώτα βήματα Κεφάλαιο 2: Τα πρώτα βήματα Και τώρα ας κάνουμε το πρώτο μας βήμα. Για εσάς, που νιώθετε ότι αυτό είναι πραγματικά το πρώτο βήμα στον προγραμματισμό, ίσως να είναι και το πιο σημαντικό. Θα δούμε πώς σκεφτόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού 3 [ 33 ] 3. Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού Στόχοι Μετά την μελέτη του κεφαλαίου θα μπορούμε να: χρησιμοποιούμε βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 1ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Ορισμός Wikipedia.org 2 Δομημένος προγραμματισμός (structured programming) ή διαδικαστικός προγραμματισμός (procedural

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Python Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην Python Β Μέρος Δομή Ελέγχου if-elif-else Επαναληπτική Δομή Ελέγχου while Επαναληπτική Δομή Ελέγχου for Αλληλεπίδραση χρήστη-προγράμματος Συναρτήσεις Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Εισαγωγή στην Python Χειµερινό Εξάµηνο 2014

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Εισαγωγή στην Python Χειµερινό Εξάµηνο 2014 ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Εισαγωγή στην Python Χειµερινό Εξάµηνο 2014 Εγκατάσταση Από το www.python.org è Downloads Υπάρχουν εκτενείς οδηγίες για όλα τα λειτουργικά (π.χ., Windows, Mac OS X)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 2ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος I/O 24 Βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων εισόδου/εξόδου #include Η συνάρτηση εξόδου printf printf("συμβολοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δείκτες. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δείκτες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι ο δείκτης Ένας δείκτης είναι μια μεταβλητή που περιέχει μια διεύθυνση μνήμης. Θυμηθείτε πως

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Χαρακτήρες Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Προγραμματισμός Δ. Τσελίκας Ι Χαρακτήρες - Εισαγωγή Έως τώρα έχουμε κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήσει τους αριθμητικούς τύπους

Διαβάστε περισσότερα

SMPcache. Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache)

SMPcache. Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache) SMPcache Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache) 1. Βασικές ρυθμίσεις του συστήματος: δημιουργία μια δικής μας σύνθεσης συστήματος. Το SMPcache είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Απάντηση. Φύλλο Εργασίας. Μηνύματα

Η Απάντηση. Φύλλο Εργασίας. Μηνύματα Η Απάντηση Φύλλο Εργασίας Στο βιβλίο The Hitchhiker s Guide to the Galaxy, περιγράφεται μια υπερευφυής φυλή η οποία αποφασίζει να φτιάξει έναν υπολογιστή που θα δώσει οριστικά την απάντηση για το νόημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Η γλώσσα assembly είναι μια γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για συγκεκριμένους υπολογιστές ή άλλη προγραμματιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 6: Αλγόριθμοι / Προγραμματισμός Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Fortran και Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός www.corelab.ntua.gr/courses/fortran_naval/naval Διδάσκοντες: Άρης Παγουρτζής (pagour@cs.ntua.gr) (Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ) Δώρα Σούλιου (dsouliou@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Abstract Κλάσεις και Interfaces. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Abstract Κλάσεις και Interfaces. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού Abstract Κλάσεις και Interfaces Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript

Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με την JavaScript Β.1 Τύποι Δεδομένων Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (πρέπει να) υποστηρίζουν πέντε (5) πρωταρχικούς τύπους δεδομένων: char (character) int (integer)

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές

Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών: Visual Basic 6.0 Μάθημα 2 Είσοδος Έξοδος - Μεταβλητές Κ. Κωστοπούλου Αθήνα, Μάρτιος 2015 Τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης ενός προγράμματος 1. Αποφασίζουμε τι θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη. 4.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη. 4.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια της συνάρτησης και της εκτέλεσης υπό συνθήκη. Προαπαιτούμενη γνώση Κεφάλαια 1-3 του παρόντος συγγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά. 6.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά. 6.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εμβαθύνουμε στην κατανόηση σημαντικών δομών δεδομένων, όπως οι συμβολοσειρές (strings), οι λίστες (lists), οι πλειάδες (tuples)

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ,

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, Εισαγωγή στο MATLAB Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, akolovou@di.uoa.gr Εγκατάσταση του Matlab Διανέμεται ελεύθερα στα μέλη του ΕΚΠΑ το λογισμικό MATLAB με 75 ταυτόχρονες (concurrent) άδειες χρήσης. Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Προγραμματισμού

Θεωρία Προγραμματισμού Θεωρία Προγραμματισμού 1) Τι ονομάζουμε Αλγόριθμο; Ονομάζεται μια ακολουθία από πεπερασμένο αριθμό εντολών, που αν εκτελεστούν με ακρίβεια, οδηγούν στη πραγματοποίηση μιας εργασίας. 2) Τι ονομάζουμε ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή Τιμή. σκορ. ζωές

Τιμή Τιμή. σκορ. ζωές Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών Οι μεταβλητές Θα πρέπει να έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε φτιάξει τόσα παιχνίδια μέχρι αυτό το σημείο και δεν έχουμε αναφερθεί πουθενά για το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων Αντικείµενα ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων ηµιουργία αντικειµένων Για να δηµιουργήσω ένα νέο αντικείµενο χρησιµοποιώ τον τελεστή new µε τοόνοµατηςκλάσηςαπότηνοποίαθέλωναδηµιουργήσωένααντικείµενο,

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Αρχεία, εξαιρέσεις & εκσφαλμάτωση. 7.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Αρχεία, εξαιρέσεις & εκσφαλμάτωση. 7.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αρχεία, εξαιρέσεις & εκσφαλμάτωση Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό ο αναγνώστης εισάγεται στην έννοια και χρήση των αρχείων, στις εξαιρέσεις και τη διαχείρισή τους, καθώς και στις έννοιες των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόµενα Εισαγωγή Πρόγραµµα Φάσεις Υλοποίησης µε χρήση του εργαλείου DEV C + + οµή Προγράµµατος Η συνάρτηση main Μεταβλητές Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις Στατικές μέθοδοι Τι σημαίνει το keyword static στον ορισμό της main μεθόδου? Τι είναι μια στατική μέθοδος?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα)

Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Τι είναι υποπρόγραμμα; Τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί ένα αυτόνομο υπολογιστικό έργο (γράφεται χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα) Επικοινωνία Το υποπρόγραμμα δέχεται τιμές από το πρόγραμμα Επιστρέφει,

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι Παράδειγμα 1 Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει την κίνηση ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται πάνω σε μία ευθεία πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα