5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί 5 κριτήρια: 1. Είσοδος: Πρέπει να υπάρχουν μηδέν ή περισσότερα δεδομένα/στοιχεία τα οποία να δίνονται στον αλγόριθμο από το εξωτερικό περιβάλλον (δεδομένα εισόδου). 2. Έξοδος: Θα πρέπει ο αλγόριθμος να παράγει δεδομένα (αποτελέσματα). 3. Σαφήνεια: Κάθε εντολή του αλγορίθμου θα πρέπει να είναι σαφής (π.χ. a = b ± c, δεν είναι σαφής εντολή). 4. Πεπεραστηκότα: Εάν ανιχνεύσουμε τις εντολές ενός αλγορίθμου, σ' όλες τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος θα πρέπει να τελειώνει μετά από ένα πεπερασμένο αριθμό βημάτων. 5. Αποτελεσματικότα: Όλες οι εντολές του αλγορίθμου θα πρέπει να είναι αρκετά βασικές και να εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο από άνθρωπο με τη χρήση μολυβιού και χαρτιού. Ένας αλγόριθμος μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. 1. Στη γλώσσα την οποία ομιλούμε (όπως η Ελληνική), δηλαδή σε φυσική γλώσσα. Σ' αυτήν την περίπτωση θα υπάρχουν ασάφειες επειδή οι ομιλούμενες γλώσσες από τη φύση τους είναι ασαφείς. 2. Ένας πιο βελτιωμένος τρόπος είναι το διάγραμμα ροής (flowchart) στο οποίο διαφορετικά σχήματα παριστούν διάφορα είδη πράξεων. Βέλη δείχνουν την ακολουθία εκτέλεσης των πράξεων. Το διάγραμμα ροής έχει το μειονέκτημα ότι όσο μεγαλώνει γίνεται πιο δυσνόητο λόγω των πολλών σχημάτων και βελών. 3. Ένας πιο βελτιωμένος τρόπος περιγραφής των αλγορίθμων είναι ο ψευδοκώδικας. Οι εντολές του ψευδοκώδικα είναι παρόμοιες μ' αυτές των γλωσσών προγραμματισμού. Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ένας αλγόριθμος να μην γραφτεί κατευθείαν σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού αλλά σε ψευδοκώδικα Αλγόριθμοι και γλώσσες προγραμματισμού Οι αλγόριθμοι περιγράφουν τη λύση των προβλημάτων. Όμως οι Η/Υ δεν καταλαβαίνουν τη φυσική γλώσσα την οποία χρησιμοποιήσαμε για την περιγραφή των αλγορίθμων. Πρέπει να γράψουμε τους αλγορίθμους σε γλώσσα η οποία να είναι κατανοητή από τον υπολογιστή. Για τον σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί πολλές

2 Κεφάλαιο 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού σε αντίθεση με τη φυσική γλώσσα έχουν αυστηρό συντακτικό. Για παράδειγμα, στη φυσική γλώσσα τα παρακάτω έχουν την ίδια σημασία τέλος_για, τέλος για, τέλος για. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει αυστηρός καθορισμός του συντακτικού. Επίσης, στους αλγορίθμους χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές χωρίς να τις έχουμε ορίσει. Δηλαδή, χωρίς να καθορίσουμε αν είναι ακέραιες, πραγματικές, πίνακες ακεραίων κτλ. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού πριν χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή πρέπει να έχει οριστεί ο τύπος της μεταβλητής (εξαίρεση αποτελούν κάποιες script γλώσσες, όπως η php). Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν ένα μεταγλωττιστή ή ένα μεταφραστή. Αυτός μετατρέπει το πρόγραμμα το οποίο γράφουμε σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας σε ακολουθία από 0 και 1, την οποία μπορεί στη συνέχεια να εκτελέσει ο υπολογιστής. Η διαδικασία για να γίνει αυτό είναι: 1. Έλεγχος για συντακτικά και σημασιολογικά λάθη. 2. Αν υπάρχουν τέτοια λάθη εμφανίζονται τα κατάλληλα μηνύματα και δεν προχωράει η διαδικασία. 3. Αλλιώς το πρόγραμμα μετατρέπεται σε ακολουθία από 0 και 1. Αυτή η ακολουθία είναι η γλώσσα μηχανής την οποία καταλαβαίνει ο υπολογιστής Επίλυση προβλημάτων με τον υπολογιστή Οι υπολογιστές μπορούν να επιλύσουν μόνο τα προβλήματα τα οποία μπορεί να επιλύσει και ο άνθρωπος. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να έχει την κρίση που έχει ο άνθρωπος. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εκτελεί μια ακολουθία από εντολές. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές πράξεις και να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων. - Γιατί επιλέγουμε επίλυση με τον υπολογιστή; - Λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει όσον αφορά: 1. την πολυπλοκότητα των υπολογισμών 2. την επαναληπτικότητα των διαδικασιών 3. την ταχύτητα εκτέλεσης 4. το μεγάλο πλήθος των δεδομένων Παράδειγμα αλγορίθμου: Θέλουμε να περιγράψουμε έναν αλγόριθμο για το πρόβλημα της απόφασης αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή όχι. Βήμα 1: Ξεκίνα από το 2 και αν το 2 διαιρεί τον αριθμό τότε δεν είναι πρώτος Βήμα 2: Κάνε το ίδιο για το 3 Βήμα 3: Επανέλαβε το βήμα 2 για όλους τους αριθμούς μέχρι να φτάσεις στον ίδιο τον αριθμό Βήμα 4: Αν κανείς αριθμός δε διαιρεί τον αριθμό, τότε αυτός είναι πρώτος 140

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5.2 Αλγόριθμοι Τυπικός Ορισμός Δίνουμε έναν πιο λεπτομερή ορισμό για το τι είναι αλγόριθμος: ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο αλγόριθμος είναι μία αλληλουχία από σαφείς και μη διφορούμενες εντολές, που όλες δύναται να εκτελεστούν και να περατωθούν. Με την εκτέλεση του αλγορίθμου παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο τερματισμός της όλης διαδικασίας επέρχεται σε πεπερασμένο χρόνο. Για να μπορεί το κάθε βήμα του αλγορίθμου να είναι σαφή και απλό, θα πρέπει να καθορίσουμε ακριβώς τι μπορεί να είναι το κάθε βήμα. Δηλαδή να καθορίσουμε με ακρίβεια ποιες εντολές μπορεί να περιέχει ένας αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος μπορεί να εκτελεί τις εντολές: 1. Σειριακά 2. Αν ισχύει κάποια συνθήκη 3. Επαναληπτικά Εντολές που χρειαζόμαστε για να περιγράψομε έναν αλγόριθμο Εντολές ανάθεσης, π.χ. a = 3, b = 3 + 7, b = c + d Αριθμητικές πράξεις, π.χ. a + 31 * c, u * 3 Λογικές πράξεις, π.χ. a > b, b > 7 + 8, (a > d) (b < c) Εντολές εισόδου εξόδου, π.χ. Διάβασε a, Γράψε d Εντολές αριθμητικών και λογικών πράξεων Σειριακή εκτέλεση εντολών, π.χ.: 1. a = 3 2. b = 7 Εντολές επιλογής, π.χ. Αν (a > 3) τότε k = 9 Επαναληπτικές εντολές, π.χ.: 1. Όσο (a > 0) επανέλαβε 2. Διάβασε b 3. c = c + b 4. Τέλος Μεταβλητές και σταθερές Οι μεταβλητές είναι αυτές που μπορούν αλλάξουν τιμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος, π.χ a = 4, a = 8, το α αλλάζει τιμή. Οι σταθερές δεν μπορούν να αλλάξουν τιμή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος. 141

4 Κεφάλαιο 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Η κάθε μεταβλητή έχει έναν τύπο, π.χ. ακέραιο, και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή (που ανήκει στον τύπο αυτόν). Δηλαδή μία ακέραια μεταβλητή μπορεί να πάρει μόνο ακέραιες τιμές. Π.χ. a=4 (σωστό), a=54 (σωστό), a= η (λάθος, το η είναι χαρακτήρας) Προγραμματισμός Προγραμματισμός είναι η διαδικασία του να επινοήσουμε αλγόριθμο και να συντάξουμε πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι ο αλγόριθμος σε τυπική μορφή (δηλαδή σε μορφή έτοιμη να μεταφραστεί σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή). Μετάφραση (compilation) είναι η μετατροπή του πηγαίου κώδικα σε εκτελέσιμο αρχείο. Εκτελέσιμο αρχείο είναι ο αλγόριθμος σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή. Το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών κανόνων που ακολουθούμε κατά την συγγραφή ενός προγράμματος λέγεται γλώσσα προγραμματισμού (programming language). Το ειδικό λογισμικό που επιτελεί την μετάφραση λέγεται μεταφραστής (compiler). υπολογιστικό πρόβλημα Δίνεται ακέραιος x. Να υπολογιστεί το τετράγωνό του, x2. αλγόριθμος Αρχή. Διάβασε x. Τύπωσε x*x. Τέλος. πρόγραμμα εκτελέσιμο αρχείο #include <stdio.h> void main(void) { int x; scanf( %d, &x); printf( %d, x*x); } Εικόνα 1: Διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος με προγραμματιστικό τρόπο 142

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κύκλος ανάπτυξης του προγράμματος Γενικά, η πορεία μέχρι το εκτελέσιμο αρχείο είναι πιο σύνθετη από την απλή ακολουθία «προγραμματισμός + μετάφραση». Είναι μια διαδικασία που αποτελείται από πολλά στάδια και ενδέχεται να μην τερματίσει ποτέ. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κύκλος ανάπτυξης προγράμματος (program development cycle). Τον κύκλο ανάπτυξης συνιστούν τα εξής 6 στάδια: Στάδιο 1: Περιγραφή Τις περισσότερες φορές, το υπολογιστικό πρόβλημα δε μας δίνεται στην απλή μορφή: «Δίνεται. Να βρεθεί.». Αντιθέτως, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου. Πρέπει οι ίδιοι να διακρίνουμε ποια συστατικά αυτού του προβλήματος είναι σημαντικά και να τα καταγράψουμε με σαφήνεια. Ποια είναι τα δεδομένα (είσοδος, input); Ποια αποτελέσματα πρέπει να προκύψουν (έξοδος, output); Εκτός από τον προφανή περιορισμό (να προκύπτουν πάντα τα σωστά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα δεδομένα), μήπως πρέπει να ικανοποιούνται και άλλοι, πρόσθετοι περιορισμοί; Παράδειγμα: Μόλις τελείωσε το εξάμηνο και θέλουμε να μάθουμε ποιος ήταν ο μέγιστος βαθμός στο ΕΠΠ004. Ποιο ακριβώς είναι το υπολογιστικό πρόβλημα; Είσοδος: o Μια ακολουθία μη αρνητικών αριθμών x1, x2,, xn από το πληκτρολόγιο (σήμα τέλους: αριθμός < 0). Έξοδος: o Ο μεγαλύτερος από τους δεδομένους αριθμούς, δηλ. ο max(x1, x2,, xn), τυπωμένος στην οθόνη. Περιορισμοί: Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί γρήγορα Στάδιο 2: Ανάλυση Τώρα που το υπολογιστικό πρόβλημα είναι απολύτως σαφές, προσπαθούμε να επινοήσουμε κάποια λύση. Λύση υπολογιστικού προβλήματος = αλγόριθμος που λύνει το υπολογιστικό πρόβλημα. Ίσως υπάρχουν πολλές λύσεις, δηλαδή πολλοί αλγόριθμοι που λύνουν το ίδιο πρόβλημα. Για κάθε λύση που σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι σε κάθε είσοδο θα παράγει τη σωστή έξοδο και ότι θα ικανοποιεί τους περιορισμούς. Διερευνούμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερες από μία λύσεις. Αν όντως επινοήσουμε περισσότερες από μία, τότε πρέπει να επιλέξουμε τη βέλτιστη. Στο παράδειγμά μας, μια λύση είναι η εξής: Βήμα 1: Διαβάζομε τους x 1, x 2,..., x N από το πληκτρολόγιο και τους αποθηκεύουμε 143

6 Κεφάλαιο 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Βήμα 2: Βήμα 3: Έπειτα, για κάθε x i ελέγχουμε μήπως είναι μέγιστος, δηλαδή: i. Διατρέχουμε τους άλλους και ελέγχουμε αν είναι όλοι μικρότεροι ή ίσοι του x i Αν ναι, τότε τυπώνουμε τον x i στην οθόνη και τερματίζουμε Είναι αυτή η μέθοδος ορθή λύση; Παράγει το σωστό αποτέλεσμα για οποιεσδήποτε τιμές των x 1, x 2,, x N ; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Μια άλλη λύση είναι η εξής: Βήμα 1: Βήμα 2: Βήμα 3: Διαβάζομε τους x 1, x 2,..., x N από το πληκτρολόγιο Ανά πάσα στιγμή παρακολουθούμε ποιός ήταν μέγιστος από τους μέχρι τώρα διαβασμένους Στο τέλος τυπώνουμε στην οθόνη αυτόν που θυμόμαστε για μέγιστο Είναι αυτή η μέθοδος ορθή λύση; Παράγει το σωστό αποτέλεσμα για οποιεσδήποτε τιμές των x 1, x 2,, x N ; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Ποια από τις δύο λύσεις είναι καλύτερη; Η δεύτερη λύση διατρέχει τους αριθμούς μόνο 1 φορά. Αντιθέτως, η πρώτη λύση ενδέχεται να τους διατρέχει πολλές φορές (στη χειρότερη περίπτωση, αν ο μέγιστος έχει δοθεί τελευταίος, οι αριθμοί διατρέχονται N φορές!). Άρα, η δεύτερη λύση είναι ταχύτερη και επομένως πρέπει να επιλέξουμε αυτήν Στάδιο 3: Σχεδίαση Τώρα που γνωρίζουμε ποια λύση θέλουμε να υλοποιήσουμε, αναπτύσσουμε τον αλγόριθμο λεπτομερώς: Μετατρέπουμε τη λύση που έχουμε περιγράψει σε διάγραμμα ροής (flow chart). Αυτό αναπαριστά σχηματικά τη ροή του ελέγχου στον αλγόριθμό μας. Μετατρέπουμε το διάγραμμα ροής σε ψευδοκώδικα (pseudocode). Αυτός αναπαριστά τον αλγόριθμό μας ως ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία περιγράφεται μέσω ενός μείγματος λέξεων της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας και κάποιων εντολών που είναι κοινές σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Ακολουθεί ο ψευδοκώδικας για τη δεύτερη λύση: 1. Αρχή. 2. max Επανάληψη: 4. Διάβασε x. 5. Αν max < x τότε max x. 6. Όσο x Τύπωσε max. 8. Τέλος. 144

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στην Εικόνα 2 απεικονίζονται τα βασικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό των διαγραμμάτων ροής, ενώ στον Πίνακα Ι οι βασικές εντολές σε ψευδοκώδικα. Εικόνα 1: Βασικά Σύμβολα του Διαγράμματος Ροής Αρχή / Τέλος Διάβασε τερματικό είσοδος από πληκτρολόγιο Τύπωσε Διάβασε/Γράψε Αν Τότε Αν Τότε Αλλιώς Επανάληψη Όσο Όσο Επανέλαβε εκτύπωση είσοδος /έξοδος από αρχείο ανάθεση έλεγχος συνθήκης έλεγχος συνθήκης βρόχος επανάληψης βρόχος επανάληψης Για Από Μέχρι Επανέλαβε Τέλος_για βρόχος επανάληψης Πίνακας I: Βασικές εντολές σε ψευδοκώδικα 145

8 Κεφάλαιο 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Στάδιο 4: Κωδικοποίηση Από τον ψευδοκώδικα, συντάσσουμε πρόγραμμα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, Java, κ.α.). Μέσω του μεταφραστή μετατρέπουμε το πρόγραμμα σε γλώσσα, η οποία είναι αναγνωρίσιμη από τη μηχανή. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος και η διόρθωση των συντακτικών, δηλαδή των λαθών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση των κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού. Ο μεταφραστής δέχεται στην είσοδο ένα αρχείο κειμένου (π.χ.: findmax.c) που περιέχει το πρόγραμμα και παράγει στην έξοδο ένα εκτελέσιμο αρχείο (findmax.exe), ή μία αναφορά με όλα τα συντακτικά λάθη που εντόπισε. Παρακάτω ακολουθεί ο κώδικας σε C για τη δεύτερη λύση και το εκτελέσιμο αρχείο: 1. #include <stdio.h> void main(void) { int x, max = -1; do { Μετάφραση scanf("%d", &x); if (max<x) max=x; } while (x>=0); printf("%d\n", max); } Στάδιο 5 Έλεγχος Στο παράδειγμά μας, ίσως κατά την κωδικοποίηση να πληκτρολογήσαμε max>x αντί για max<x, δηλαδή: 5. scanf("%d", &x); 6. if (max>x) max=x; Ο μεταφραστής δεν μπορεί να ανιχνεύσει τέτοια λογικά σφάλματα. Εντοπίζονται μόνο στο στάδιο του ελέγχου Στάδιο 6: Συντήρηση Συντάσσουμε τεκμηρίωση (documentation), δηλαδή ένα εγχειρίδιο που να εξηγεί την χρήση του προγράμματος. Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα και αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε. Παρακολουθούμε τη χρήση του προγράμματος και ενημερωνόμαστε για τυχόν νέες απαιτήσεις ή σφάλματα που ανακύπτουν. Όποτε είναι απαραίτητο, τροποποιούμε το πρόγραμμα καταλλήλως. 146

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό.και στη Java ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python > > > p r i n t ( ' H e l l o, W o r l d! ') ii Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python Ν ι κ ό λ α ο ς Α. Α γ γ ε λ ι δ ά κ η ς Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων. Περιέχονται επίσης:

Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων. Περιέχονται επίσης: Δομημένος Προγραμματισμός Γ ΕΠΑ.Λ Απαντήσεις των Ερωτήσεων & Λύσεις των Ασκήσεων Περιέχονται επίσης: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Υλοποίηση δραστηριοτήτων σε Pascal v.1.0 (σχ. έτος 2009-10) s Sx111111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κεφαλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 175 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Προγραμματισμός Κεφαλαιο 1 Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1.1 bits, Bytes και words. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν ψηφιακές ηλεκτρομηχανές που είναι, αυτό που μπορούν σαφώς ν' αντιληφθούν είναι το αν περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μερικές χρήσιμες οδηγίες Ιωάννινα-Κοζάνη, Ιανουάριος 2008. Α. Στάδια Ανάπτυξης Γενικά, διακρίνουμε τη φάση της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Για το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα