ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: /07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Περιόδου Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Σύνολο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , , , Μισθώµατα από τουριστικό περίπτερο στη.ε Πλαταιών Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/ , , , ,27 20/10/1958) Μισθώµατα ηµοτικής Αγοράς (άρθρο 2 Β 24/ , , , ,27 20/10/1958) Μισθώµατα καταστηµάτων εργατικών κατοικιών Μισθώµατα αναψυκτηρίου ΠΟΥΡΟΣ Μισθώµατα καταστήµατος (ανθοπωλείο) κοιµητηρίου "ΑΝΑΛΗΨΗΣ" Μισθώµατα κυλικείου κοιµητηρίου "ΑΝΑΛΗΨΗΣ" , Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , , , , ,62

2 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,40 643, , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανήγυρη Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές , ,40 643, , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα 958, , , , , , Εσοδα από εκµίσθωση ακινήτου στην Αερολέσχη. 958,15 958, Έσοδα από µισθώµατα περιπτέρων , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα κινητών πραγµάτων ( µηχανηµάτων, 5 5 µεταφορικών µέσων κλπ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , , ,57 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,64 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν , , , , /89) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και 95,76 279,44 95,76 279,44 ηλεκτροφωτισµού ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 24/ , ,93 476, ,93 20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο Τέλος ύδρευσης ,93 26,93 26,93 26, Τέλη ύδρευσης.ε Θίσβης 30 25,00 25,00 25,00 25, Τέλη ύδρευσης.ε Πλαταιών 30 1,93 1,93 1,93 1, Τέλη ύδρευσης.ε Βαγίων ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , , , , ,11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, , , , ,91 άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαιώµατα σύστασης οικογενειακού τάφου , ,

3 ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , ,25 146, , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , ,90 262, , ικαίωµα τριετούςταφής , ,90 262, , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , ,56 495, ,26 ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν ,58 135, /80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων , ,98 495, ,68 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν ,40 610,40 560,40 610, /80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν /80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν /93, άρθρο 27 Ν 2130/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/ , ,63 884, ,63 20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν , , , , /99) ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν , , , , /89) Λοιπά δυνητικά τέλη , , , , υνητικό τέλος για το έργο Ύδρευση Οικισµών Αγίου , , , ,28 Νικολάου - Αλυκής (Β ΦΑΣΗ) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , ,55

4 ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν.2508/97) , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 3.157,51 350, /83) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος , , , ,99 (άρθρο 34 Ν 1337/83) 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , , ,17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , , , ,73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ , , , , , ,73 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , , , , , /89) Επιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων , , , , Επιχορήγηση για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών , , , ,28 µονάδων ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , , , ,20 σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαµβάνονται , , , ,48 πιστώσεις του Π Ε) Επιχορήγηση από απόδοση µέρους των , ,63 παρακρατηθέντων του άρθρου 25 του Ν. 1828/09 και λοιπών σχετικών όπως ισχύουν (άρθρο 27 του Ν. 3756/09) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών ενοικίασης των 4.870, , , ,48 χώρων στέγασης των ΚΕΠ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από παράβολα αδειών λειτουργίας καταστηµάτων 26, ,72 26,

5 Έσοδα από παράβολα αδειών λειτουργίας µουσικών µηχανηµάτων Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ , , , ,36 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων , , , ,36 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους , , Έσοδα από OAE για αποπληρωµή προγραµµάτων ΛΑΕΚ Επιχορήγηση για την ειδική εκλογική αποζηµίωση , , Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Λειτουργία Συµβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ , , ,50 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) Έσοδα από Υπ. Εσωτ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα " Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) , , ,50

6 Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 35% για Απορροή οµβρίων στο οµβραίνης και στον οικισµό Αγ. Νικολάου ήµου Θίσβης Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 35% για την Απορροή Οµβρίων στον οικισµό Σαράντη Προδρόµου ήµου Θίσβης Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για την απόκτηση ακινήτων από τον ήµο Θηβαίων Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για την αποκατάσταση αγωγού οµβρύων στην.ε. Βαγίων Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για δηµοτική οδοποιία στην.ε. Βαγίων Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για διάνοιξη γεώτρησης στην.ε. Βαγίων Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 35% για µελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για την τουριστική αξιοποίηση - ανάπλαση, διαµόρφωση κλπ παραλίας Αγ. Ιωάννη..Θίσβης της.ε. Θίσβης Χρηµατοδότηση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 45% για την βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας.. οµβραίνης - Αγ.Νικολάου της.ε. Θίσβης ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδότηση από ΥΠΕΘΑ για την διαµόρφωση αυλής Γυµνασίου της.ε. Βαγίων Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 056/8 για την κατασκευή Ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα του ήµου Θηβαίων Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ήµου Πλαταιών ΣΑΜΠ 056/8 ( ηµοτικής Ενότητας Πλαταιών ήµου Θηβαίων) Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 056/8 για τη µεταφορά δικτύων ΕΗ (πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα). 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41

7 Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ 166 για βελτιώσεις 7.544,75 αθλητικών εγκαταστάσεων.. Λεύκτρων Επιχορήγηση ΣΑΕ 282/8 για την βελτίωση ,83 ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λεύκτρων Έργα διαµόρφωσης οδού Πινδάρου ΣΑΕ 255/ , Έργα υδροληψίας - αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης ,42 Λεύκτρων ΣΑΕΠ 056/ Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου " Κατασκευή ανάπλασης πεζοδρόµου οδού Επαµεινώνδα ήµου Θηβαίων ΣΑΕΠ 056/8" Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίµανσης πράξεων του ήµου Θηβαίων για συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ Επιχορήγηση ΣΑΕ082/8 ηµαρχείου Βαγίων , ιαµόρφωση του κέντρου Αιωροπτερισµού στο πλαίσιο τησ πράξης << τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίµανσης πράξεων του ήµου Θηβαίων για συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο ΣΑΕ 019/8 για µελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια ήµου Θίσβης Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για Απόκτηση κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία της Θήβας ιδιοκτησίας Παπαχατζή Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για Απόκτηση κοινοχρήστου χώρου στην δυτική πλευρά του ρέµµατος της ίρκης της Θήβας ιδιοκτησίας Πήλιουρη - Ξύδη Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για Απόκτηση κοινοχρήστου χώρου και διατηρητέου κτιρίου Νερόµυλος Αγ.Θεοδώρων ιδιοκτησίας κληρονόµων Βυλλιώτη ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου περί του λόφου ισµηνίου στο πλαίσιο της πράξης << Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίµανσης πράξεων του ήµου Θηβαίων για συγχρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ ( ΣΑΕ019/8 ) Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , , , , , , , ,47

8 Χρηµατοδότηση από ΣΑΕ 255/8 για τηλεµατική διαχείριση απορριµµατοφόρων ήµου Θηβαίων Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)εκτός περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοιχτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα Θήβας ΣΑΕ 061/ Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για το έργο "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοιχτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσσορόα Θήβας ΣΑΕ 061/ Άρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου "Βιοκλιµατική αναβάθµιση του δηµόσιου ανοιχτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα Θήβας ΣΑΕ 061/ Μέτρα δηµοσιότητας και δράσεις στα πλαίσια του έργου "Βελτίωση βιοκλιµατικής αναβάθµισης του δηµόσιου ανοιχτού χώρου κατά µήκος του ιστορικού ρέµατος Χρυσορρόα Θήβας ΣΑΕ 061/ Επιχορήγηση ΣΑΕ για τη "Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας" Επιχορήγηση ΣΑΕ για τη "βελτίωση και ενεργειακή αναβάθµιση καταστήµατος δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων" Επιχορήγηση ΣΑΕ για τη µελέτη για τη µελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης του παλαιού ηµαρχείου Θήβας" Επιχορήγηση ΣΑΕ για τη µελέτη εφαρµογής ενεργειακής αναβάθµισης καταστήµατος της δηµοτικής αγοράς του ήµου Θηβαίων Επιχορήγηση ΣΑΕ για την εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης -Ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιού ηµαρχείου Θήβας , , , , , , , , , , , , , , , ,70

9 Επιχορήγηση ΣΑΕ για την εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Υλοποίησης - Ενεργειακή επιθεώρηση του καταστήµατος ηµοτικής αγοράς Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Επιχορηγήσεις για τη µελέτη κατασκευής βιολογικού ,00 καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης στην.ε.πλαταιών ΣΑΜΠ 056/ Χρηµατοδότηση για τη "διαµόρφωση κοινοχρήστων ,47 χώρων 2008" ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ , , , ,09 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ , , , , Πρόστιµα από παράνοµη στάθµευση ,00 415,00 175,00 415, Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν.1080/80) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων , , , ,39 κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες , ,11 863, ,82 βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενα 54,30 54,30 54,30 54,30 βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα επιβαλλόµενα µη καταβολής ή ελλιπούς ή , ,81 809, ,52 εκπρόθεσµης καταβολής του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,77 34, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση ,77 34,77 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών

10 Έσοδα από αντίτιµο διαφόρων εντύπων του ήµου ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,77 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης.ε Θίσβης ,46 80,46 55,46 80, Τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης.ε Πλαταιών , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή ,71 192,40 192,40 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , , ,00 επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , ,47 251, , Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από κοινόχρηστους χώρους Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από λατοµεία , , Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από λαϊκή , ,00 238, ,64 αγορά Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων Έσοδα µισθωµάτων καταστηµάτων δηµοτικής αγοράς. 436, Έσοδα παρελθόντων Οικονοµικών ετών από δικαίωµα ,70 12, ,30 βοσκής ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από πρόστιµα διαφηµίσεων ,77 24

11 Έσοδα Παρελθόντων Ετών από Πρόστιµα παράνοµου υπαίθριου εµπορίου Έσοδα παρελθόντων ετών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ Έσοδα παρελθόντων ετών από πρόστιµα κοινοχρήστων χώρων ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , , , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , , , ,90 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ,45 20,12 163, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 4.021, , Τέλος ακίνητης περιουσίας 3.114, , , υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , ,67 840, ,47 επιτηδευµατιών Λοιπά έσοδα , , , , , , Π.Ο.Ε. Έσοδα από τέλος λατοµικών προϊόντων , , , Π.Ο.Ε. Έσοδα από εισφορά σε χρήµα , , , , , Π.Ο.Ε. Έσοδα από κοινόχρηστους χώρους , , , Π.Ο.Ε Εσοδα µισθωµάτων από καταστήµατα , ,80 432, ,38 δηµοτικής αγοράς Π.Ο.Ε. Έσοδα από δικαιώµατα βοσκής , ,19 246, , Π.Ο.Ε. Έσοδα µισθωµάτων Κοιµητηρίου , ,04 433, ,96 "ΑΝΑΛΗΨΗΣ" Π.Ο.Ε. Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτου στην , ,55 257,59 257,59 Αερολέσχη Π.Ο.Ε. Έσοδα από Μισθώµατα Εργατικών κατοικιών Μισθώµατα τουριστικών περιπτέρων τ.κ. Πλαταιών , ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 9.422, ,80 79, ,86

12 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 6.488, , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , , ,34 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , , Έσοδα από πρόστιµα αυθαιρέτων , , , , Π.Ο.Ε. από πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών , , ,36 41,75 68,37 διατάξεων Π.Ο.Ε. από πρόστιµα ανακριβούς δηλώσεως τελών , , , , ,50 καθαριότητος & φωτισµού Π.Ο.Ε. Πρόστιµα απο παράνοµο υπαίθριο εµπόριο , ,55 95,20 230, Π.Ο.Ε. πρόστιµα ειδικών διατάξεων , ,77 41, Π.Ο.Ε. πρόστιµα για διαφηµίσεις , , , Π.Ο.Ε. από πρόστιµα κοινοχρήστων χώρων , , ,46 94, , Π.Ο.Ε. από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , ,00 378, , Π.Ο.Ε Εσοδα από πρόστοµα κανονισµού 195,00 195,00 195,00 καθαριότητος Επιστροφή χρηµάτων από επιδοτήσεις Ασφαλισµένων , , ,16 υπαλλήλων Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 2.065, ,64 507,78 553, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , , , , ,52 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , , , , ,43 ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,32 342, , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα , ,32 342, ,32 έξοδα παράστασης ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, , , , ,78 µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών , , , ,73 κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , , Χαρτόσηµο 3,6% επί των εισπραττοµένων ενοικίων καταστηµάτων , ,28 778, ,28

13 Φ.Π.Α 13% τέλους ύδρευσης (κατανάλωση) , , , , Φ.Π.Α 23% πάγιου τέλους ύδρευσης , , , , Φ.Π.Α 23% Τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης ,50 607,20 103,50 607, ΦΠΑ 13% τέλους ύδρευσης βεβαιωµένοι το οικ.έτος ,29-29, , , , ΦΠΑ 23% πάγιου τέλους ύδρευσης βεβαιωµένοι το ,37-31, ,17 948, ,97 οικ. έτος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , , , ,70 του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,85 160, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,85 160, , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών , ,85 160, ,09 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή από απεργία , , Επιστροφή από λοιπών δαπανών , ,63 160, , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , , , , , , , , , , , , , ΧΥ τακτικών για ειδικευµένες δαπάνες , , ,74

14 ΧΥ τακτικών για δαπάνες , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , , , , , , ΧΥ έκτακτων εσόδων για ειδικευµένες δαπάνες , , , ΧΥ έκτακτων εσόδων για δαπάνες , , ,59 Σελίδα 1 από , , ,02 Σύνολα Κ.Α.Ε. : , , ,59 Προοδευτικό Σύνολο : , , , , ,17 Γενικά Σύνολα : , , , , ,17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 08/07/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Περιόδου Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Σύνολο Κ.Α.Ε. : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , ,49 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , , , ,30

15 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , ,31

16 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , ,84 830, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,92 314, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων ,92 314, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων Αµοιβές Ληξιάρχου , ,54 670, Αµοιβές πρακτικογράφου ,15 465,30 159, Εκλογική αποζηµίωση Εκλογική αποζηµίωση ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , ,12

17 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , Τακτικές αποδοχές , , , , , , Τακτικές αποδοχές , , , , , , Τακτικές αποδοχές , , , , , , Τακτικές αποδοχές , , , , , , Τακτικές αποδοχές , , , , , , Τακτικές αποδοχές , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,94 598, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,69 320, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,58 803, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για ,58 623, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ,94 598, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ,69 320, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ,58 803, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ,58 623, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Εκλογική αποζηµίωση ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός , , Αµοιβή Γενικού Γραµµατέα του ήµου , , , , , Αµοιβή Ειδικών Συνεργατών , , , Αµοιβή δικηγόρου του ήµου , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 6.908, , ,09 399, , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 6.908, , ,09 399, , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός Τακτικές αποδοχές 6.908, , ,09 399, ,09

18 Τακτικές αποδοχές Τακτικές αποδοχές , , , , Τακτικές αποδοχές Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ , ,68 107, , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 4.247,70 228,96 228, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , ,04 107, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση 4.247,70 228,96 228, Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , , , , , , Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ τακτικού προσωπικού , , , , , , Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού ,08 775, ,50 775, , Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , , , , , , Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού , , , , , , Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού ,90 751, Εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 3.215,62 184,64 184, Εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ - Τ.Ε.Α..Υ. τακτικού , , , , , , Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υτακτικού , , , , , , Εισφορές υπερ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 2.706,00 189, ,50 189, , Εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ - Τ.Ε.Α..Υ. τακτικού , , , , , , Εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ - Τ.Ε.Α..Υ. τακτικού 3.427, ,80 295, ,79 295, , Εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ - Τ.Ε.Α..Υ. τακτικού 1.062, ,00 543,90 543, Εισφορές υπέρ Τ.Α..Κ.Υ - Τ.Ε.Α..Υ. τακτικού 1.032,08 44,32 44, Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α τακτικών υπαλλήλων 3.297, ,31 307, ,33 274, ,98

19 Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ. τακτικών υπαλλήλων 1.469, ,76 122,48 734,88 122,48 734, Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α τακτικών υπαλλήλων 236,40 236, Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α τακτικών υπαλλήλων 232,56 232,56 30,30 30, Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ. τακτικών υπαλλήλων , ,96 898, ,48 898, , Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ. τακτικών υπαλλήλων 2.811,84 117,16 702,96 117,16 702, Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε τακτικών υπαλλήλων , , , , , , Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. τακτικών υπαλλήλων 7.888, ,64 69, , , Εισφορές υπέρ ΚΥΤ τακτικών υπαλλήλων 4.276, ,32 306, ,02 306, , Εισφορές υπέρ κλάδου υγείας (ΚΥΤ) τακτικών 2.296, ,16 22, , , Εισφορές υπέρ ΕΛΠΠ τακτικών υπαλλήλων , Εισφορές επικουρικού τακτικών υπαλλήλων , ,76 213, ,70 213, , Εισφορές επικουρικού τακτικών υπαλλήλων. 730,08 745,68 15,60 635,96 620, Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ εκλογικής αποζ. 6,63 6,63 6, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση 9.515, , , ,61 545, , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση 6.386, , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,61 545, , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε υπαλλήλων αορίστου 2.531, ,52 421, ,76 210, , Εισφορές υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 816,60 816,60 136,10 408,30 68,05 340, Εισφορές υπέρ επικουρικού ΤΣΜΕ Ε υπαλλήλων 569,76 569,76 94,96 284,88 47,48 237, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , , Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων , , ,80 954, , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Α.Ν 706, ,80 294,50 58,90 294, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 412,08 612,08 188,57 24,53 188, Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , ,68 672, ,70 336, , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 8.00

20 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισµένου χρόνου. 412,08 612,08 188,57 24,53 188, Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισµένου χρόνου , ,68 672, ,70 336, , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισµένου χρόνου Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ (ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ) 2,25% , , , , Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ (0,75%) , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού Προµήθεια γάλακτος Προµήθεια γάλακτος Προµήθεια γάλακτος Προµήθεια γάλακτος Προµήθεια λοιπών µέσων ατοµικής προστασίας Προµήθεια λοιπών µέσων ατοµικής προστασίας Προµήθεια λοιπών µέσων ατοµικής προστασίας ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,59 846, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,50 453,38 2,50 453, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,49 31,49 31,49 31, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές Λογιστών Αµοιβές Λογιστών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα