46.471, , , ,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , , ,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ , , , ,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ , , , ,95 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, , , , ,00 παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 4.287, , , ,23 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων 241,30 0,00 0,00 0,00 βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν 994/79) Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Μισθώµατα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γεφυροπλάστιγγας 400,00 400,00 400,00 400, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , ,72 ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,76 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο , , , ,76 25 Ν 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο , , , ,76 Ν 1828/89) Τέλη καθαριότητας Ε.Α.Β , ,50 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β , , , ,17 24/9-20/10/1958) ιακιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε 0, , , ,33 το δίκτυο Τέλος ύδρευσης , , , , Τέλος ύδρευσης.ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ , , , , Τέλος ύδρευσης.ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ , , , , Τέλος ύδρευσης.ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο , , , ,79 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό 0, , , ,45 δίκτυο ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό 0, , , ,45 δίκτυο Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , , , , Tελος χρησης βυτιοφορου αυτοκινητου , , , , Τέλος χρήσης τρίτων σε βιολογικό καθαρισµό , , , ,00 από οικιακά λύµατα Τέλος αποχέτευσης επί λογαρισµών ύδρευσης 5.700, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,23 Σελίδα 1 από 9

2 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 1.700,00 885,59 885,59 885,59 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα ενταφιασµού 1.700,00 885,59 885,59 885, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ , , , ,34 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν , , , , /93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν , , , , /93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ,00 514,65 514,65 514,65 ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των ,00 514,65 514,65 514,65 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο ,45 40,00 40,00 40,00 Ν 1080/80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1990/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 0,00 127,85 127,85 127,85 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας , , , ,86 (άρθρο 38 Ν 2773/99) Έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , , , ,86 Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας - τέλος 3% ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , ,92 (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη , , , , Ειδικό περιβαντολλογικό τέλος , , , , Συγκοινωνιακό τέλος , , , , Ειδικό περιβαντολλογικό τέλος από Ε.Α.Β , ,00 0,00 0, Συγκοινωνιακό τέλος από Ε.Α.Β. 380, ,50 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο , , , ,79 10 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο , , , ,79 Ν 1080/80) 0.16 /m2 για τους στεγασµένους & / m2 για τουσ µη στεγασµένους Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο , ,00 0,00 0,00 Ν 1080/80) από Ε.Α.Β Φόρος ζύθου (αρθρ. 12 Ν. 1080/80) , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.100, , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) Σελίδα 2 από , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53

3 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών , , , ,00 & δαπανών µισθοδοσίας βρεπονηπιακών σταθµών Ν. 2880/ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών , , , ,91 αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε 1.000, , , ,19 σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν , , , ,79 περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΚΑΠ από εφαρµογή του άρθρου 27 του Ν ,00 0,00 0,00 0, / απάνη µεταφοράς µαθητών 0, ,09 0,00 0, ΚΑΠ από εφαρµογή του άρθρου 27 του Ν. 0, , , , / Επιχορήγηση για υλοποίηση προγράµµατος 2.294, , , ,64 Βοήθεια στο Σπίτι ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 3.000, , , ,00 και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ( άρθρο 25.Κ.Κ. ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του ,00 253,65 253,65 253,65 άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής ,00 0,00 0,00 0,00 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται 500, , , ,00 στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα από συµµετοχή ΚΤΕΛ Θηβών βάση 0, , , ,00 σύµβασης Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 500,00 750,00 750,00 750,00 και λειτουργίας επιχειρήσεων µε µουσική ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,88 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , , , ,88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους 0, , , , Επιχορήγηση ΥΠΕΣ ΑΑ - Κάλυψη δαπανών 0, , , ,88 για καταβολή µισθωµάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/ Επιχορήγηση ΥΠΕΣ ΑΑ-Κάλυψη δαπανών 0, , , ,00 εκλογικής αποζηµίωσης Λοιπές επιχορηγήσεις , , , , Επιχορήγηση για την µισθοδ.µονίµων ,00 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων ΚΕΠ Επιχορήγηση από ΟΑΕ για τµήµα 5.900, ,00 0,00 0,00 µισθοδοσίας ανταποκριτή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξηπρόθεσµων 0, ,69 0,00 0,00 οφειλών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σελίδα 3 από , , , ,33

4 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)-ΣΑΤΑ Επιχορηγήσεις για Πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Ανάπλαση πλατείας.. Πύλης ( θέση Παλιόπουσι ) -.Ε. ερβενοχωρίων Αγροτική Οδοποιία ήµου Τανάγρας (.Ε. Τανάγρας ) Εσωτερική οδοποιία.. Σκούρτων (.Ε. ερβενοχωρίων ) Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από το διυλιστήριο Αγ Θωµά στο Κλειδίου ( Ε Οινοφύτων) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οµβρίων υδάτων Οινοφύτων ( Ε Οινοφύτων) Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από την δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό 2/5 ήλεσι ( Ε Οινοφύτων) Μελέτες έργου Αγροτική Οδοποιία - (.Ε. ερβενοχωρίων ) Μελέτες έργου Αντιπληµµυρική προστασία.. Σκούρτων -.Ε. ερβενοχωρίων Μελέτη για την αξιοποίηση οικοπέδου Μπουραντά -.Ε. ερβενοχωρίων Κατασκευή Χλοοτάπητα στο ηµοτικο Γήπεδο Αρµατος Σύνδεση ικτύου Υδρευσης ήµου Τανάγρας µε την ΕΥ ΑΠ (Φαση Α' : Κατασκευη ιυληστηρίου εξαµενής Και λοιπών εγκαταστάσεων υδρευσης απο ΕΥ ΑΠ) Κατασκευή δυκτίων για την σύνδεση εγκαταστάσεων ΕΥ ΑΠ -ΤΑΧ/ΡΙΟΥ οικισµών 2011 ( Ε Τανάγρας ) Εξειδικευµένες υπηρεσίες για την πλήρη ωρίµανση και χρηµατοδότηση της πράξης << Ενεργειακή Αναβάθµιση και εγκατάσταση ΑΠΕ 20 σχολικών µονάδων >> Υποστήριξη διαδικασιών ωρίµανσης, ένταξης και παρακολούθηση υλοποίησης έργων Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση έως δεξαµενή Κλειδίου (συν) Μελέτες έργου ασφαλτόστρωσης δρόµου προς προφήτη Ηλία.. Σκούρτων (.Ε. ερβενοχωρίων ) (συν) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ( άρθρα 612 Ν. 3274/2004 ) Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Επιχορήγηση από ΟΑΕ για τµήµα µισθοδοσίας ανταποκριτή Αγροτική Οδοποιία ήµου Τανάγρας (.Ε. Τανάγρας ) Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από το διυλιστήριο Αγ Θωµά στο Κλειδίου ( Ε Οινοφύτων) Σελίδα 4 από , , , , , ,61 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, , , , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,23

5 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οµβρίων 0,00 0, , ,29 υδάτων Οινοφύτων ( Ε Οινοφύτων) Σύνδεση ικτύου Υδρευσης ήµου Τανάγρας 0,00 0, , ,83 µε την ΕΥ ΑΠ (Φαση Α' : Κατασκευη ιυληστηρίου εξαµενής Και λοιπών εγκαταστάσεων υδρευσης απο ΕΥ ΑΠ) Βελτίωση - Συµπλήρωση δηµοτικού 0,00 0, , ,00 αθλητικού κέντρου Οινοφύτων Λοιπά ειδικά προγράµµατα ,16 0, , , Υποστήριξη διαδικασιών ωρίµανσης, ένταξης 0,00 0, , ,00 και παρακολούθηση υλοποίησης έργων Εξειδικευµένες υπηρεσίες για την πλήρη 0,00 0, , ,00 ωρίµανση και χρηµατοδότηση της πράξης << Ενεργειακή Αναβάθµιση και εγκατάσταση ΑΠΕ 20 Σχολικών Μονάδων >> Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλων για την πράξη ,90 0, , ,90 Βιοκλιµατική Ανάπλαση Οινοφύτων Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων στη Ε ,26 0, , ,76 Τανάγρας Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0, Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδοµικών 0,00 0, , ,00 εδοµένων ήµου Τανάγρας ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,25 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά ,85 0, , ,85 επιχειρησιακά προγράµµατα Πολεοδοµική µελέτη αναθεώρησης & µελέτη ,85 0, , ,85 εφαρµογής (πρ.αναλογισµού) του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης του οικισµού Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , , , Ανάπλαση Κέντρου Οικισµού Ασωπίας , , , , Ανακατασκευή Υπάρχουσας Πλατείας , , , ,19 Καλλιθεας Αναβάθµιση παλαιού ηµαρχείου ,77 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και ,00 0,00 0,00 0,00 έργα Προµήθεια εξοπλισµού παιδοτόπων ήµου ,00 0,00 0,00 0,00 Τανάγρας Απεικόνιση χωροτακτικών και πολεοδοµικών ,00 0,00 0,00 0,00 δεδοµένων ήµου Τανάγρας Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό ,74 0,00 0,03 0,03 Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχ/κών Προγραµµάτων Μελέτη κατασκευής θεµατικού µουσείου στην 0,01 0,00 0,00 0,00 Τανάγρα Γ.Π.Σ. ήµου Τανάγρας 0,01 0,00 0,00 0, Νέος αγωγός ύδρευσης - 0,01 0,00 0,00 0,00 ηλεσίου Αναβάθµιση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων 0,01 0,00 0,00 0,00 ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων.2013 (συν) Αστική ανάπλαση οικισµού 0,01 0,00 0,00 0, Κατασκευή πλατείας στα Οινόφυτα 1.000,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση Οικισµού Κλειδιού 0,01 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 9

6 Ανάπλαση Κέντρου και Πεζοδροµίων Ε ,00 0,00 0,00 0, Αναβάθµιση Παλαιού ηµαρχείου 0,01 0,00 0,00 0, Πολεοδοµική µελέτη περιοχής ηλεσίου 0,01 0,00 0,00 0, Πολεοδοµική Μελέτη Οικισµού Οινόης 0,01 0,00 0,00 0, Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα ,09 0,00 0,00 0,00 µεταφέρει το διυλισµένο νερό από την δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό 2/5 ήλεσι ( Ε Οινοφύτων) Κατασκευή δυκτίων για την σύνδεση ,56 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων ΕΥ ΑΠ -ΤΑΧ/ΡΙΟΥ οικισµών 2011 ( Ε Τανάγρας ) Χρηµατοδότηση ΥΠΕΚΑ ,00 0,00 0,01 0, Βιοκλιµατική Ανάπλαση Οινοφύτων 0,00 0,00 0,01 0, Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών 0,00 0,00 0,01 0,01 Συστηµάτων Περιοχής Ασωπού Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και ,62 0,00 0,00 0,00 έργα Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισµούς ,01 0,00 0,00 0,00 Πλάκα ήλεσι & ήλεσι Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθαρτων στους ,61 0,00 0,00 0,00 Οικισµούς Πλάκα - ήλεσι & ήλεσι & Επέκταση ΒΙΟΚΑ Επέκταση ΒΙΟΚΑ / Οινοφύτων ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , ,93 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του , , , ,70 ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 259,75 259,75 259, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση 0,00 259,75 259,75 259,75 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0, , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0, , , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την 0, , , ,00 παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση τευχών προκηρύξεων 0, , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ , , , ,21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Σελίδα 6 από 9

7 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , ,26 ύδρευσης.ε. - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ -ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΛΕΙ ΙΟΥ- ΗΛΕΣΙΟΥ Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , ,55 ύδρευσης.ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , ,37 ύδρευσης.ε. ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα , , , ,85 αποχέτευσης Είσπραξη τέλους αποχέτευσης επί του , , , ,54 λογαριασµού ύδρευσης Λοιπά τακτικά έσοδα από τέλη και 500, , , ,31 δικαιώµατα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων ,00 613,76 613,76 613,76 εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ,00 613,76 613,76 613,76 επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , Οφειλή από ειδικό τέλος λατοµικών , , , ,10 προιόντων 2%-5% ικαίωµα βοσκής 2.000,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ , , , ,18 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , , ,18 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , , ,18 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη καθαριότητας µη ηλεκτροδουµένων 3.418, , , , Τέλη καθαριότητας ΕΑΒ , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε , , , ,48 Οινοφύτων Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε. Τανάγρας , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.ε , , , ,04 ερβενοχωρίων Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.ε , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.ε , , , ,82 Οινοφύτων Τέλος ακίνητης περιουσίας 250,36 250,36 250,36 250, Τέλος ακίνητης περιουσίας.ε. Τανάγρας 250,36 250,36 250,36 250, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , , Περιβαλλοντικο Τέλος ΕΑΒ.Ε , , , , Τέλη χρήσης ηµοτικού σκουπιδοτόπου.ε , , , , Τέλη και δικαιώµατα χάνδακα.ε. Τανάγρας 3,29 3,29 3,29 3,29 Σελίδα 7 από 9

8 Συγκοινωνιακό τέλος Ε.Α.Β , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων , , , ,61 εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , , ,61 επιτηδευµατιών.e Λοιπά έσοδα , , , , ηµοτικός φόρος Ε.Α.Β , , , , Έσοδα από δικαιώµατα & µισθ. βοσκίσηµων , , , ,15 εκτάσεων Φ.Π.Α. εκροών προηγούµενων ετών , , , , Παραβάσεις ΚΟΚ, λοιπά πρόστιµα και 0,00 0, , ,00 προσαυξήσεις ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 3.440,00 0,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα 3.440,00 0,00 0,00 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ , , , ,00 ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , , , Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ , , , ,00 Επαγγελµατιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Φόρος Προστιθέµενης Αξίας , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και , , , ,00 ταµεία Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 2.000,00 0, , ,00 103/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 2.000,00 0, , ,00 δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 2.000, , , ,00 χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 5.000, , , , Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 4.000, , , ,00 χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4.000, , , , Επιστροφές κρατήσεων µη αποδοθείσες από , , , ,00 Ε.Α.Π ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,36 Σελίδα 8 από 9

9 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δηµου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετων Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , ,23 0,00 0, , ,06 Σελίδα 9 από 9

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα