ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα 2019

2 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) 1. Ποιοι είμαστε Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) είναι φορέας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως καταστατικό του σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ παροχής στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου, στους δικαιοδόχους αυτών, την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου στους δικαιοδόχους αυτών, και την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, στα δικαιούμενα ασφαλιζόμενα πρόσωπα μέλη και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο επίτευξης του καταστατικού σκοπού του, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προβαίνει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση διεργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω κατηγοριών υποκειμένων (ήτοι, των ασφαλιζόμενων προσώπων μελών του, των δικαιούχων τους σε περίπτωση θανάτου, των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους), αλλά και άλλων υποκειμένων με τα οποία έρχεται σε επαφή κατά τη λειτουργία του, όπως εργαζομένων και συνεργατών. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας όλων των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφ εξής «Κανονισμός» ή ΓΚΠΔ). Για τον λόγο αυτό ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. επιθυμεί να σας ενημερώσει με την παρούσα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 και σας καλεί να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε την Ενημέρωση αυτή για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια επίτευξης των καταστατικών του σκοπών και λειτουργιών του. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Τα στοιχεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα εξής: 1

3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σισίνη 18 & Ηριδανού, Τ.Κ.11528, Αθήνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια δεδομένα συλλέγονται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική του διεύθυνση ( ) κ.ά.. Ως επεξεργασία αυτών νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Οργανισμού, είτε απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιμέρους επιδιωκόμενων σκοπών του και έχουν ως νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση σύμβασης, την τήρηση καθήκοντος του Οργανισμού προς το δημόσιο συμφέρον ή/και τη συμμόρφωση με τυχόν έννομη υποχρέωση. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι: Ι. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Α. Στο πλαίσιο της επίτευξης του καταστατικού σκοπού του, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προβαίνει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση διεργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται από τα ίδια τα υποκείμενα και ειδικότερα τόσο κατά την υποβολή αιτήσεων ασφαλισμένων όσο και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Οι αιτήσεις αφορούν σε ασφαλιστικά θέματα (χορήγηση επικούρησης, εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας, υπαγωγή εμμέσων 2

4 μελών, αναστολή κλάδου περίθαλψης, κλπ), χορήγηση βεβαιώσεων, μεταβολές ενημερώσεις στοιχείων Μητρώου καθώς και σε θέματα παροχών υγείας, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. Ειδικότερα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια της ασφάλισης τα εξής δεδομένα: στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, ΑΦΜ, σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργάζεται κ.α.) του αιτούντος τις εν λόγω παροχές. μισθολογικά στοιχεία του αιτούντα τις εν λόγω παροχές. στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e mail) του αιτούντα τις εν λόγω παροχές. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα τις εν λόγω παροχές. Έτος 1ης υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΑΜΚΑ Ληξιαρχική πράξη γάμου /Σύμφωνο συμβίωσης /Διαζευκτήριο Υπεύθυνες δηλώσεις ανά κατηγορία αίτησης Στοιχεία συμβάσεων εργασίας Ιατρικές γνωματεύσεις Βεβαιώσεις εργοδότη Εκκαθαριστικά ΔΟΥ Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Φορέων /Αποφάσεις Διευθυντών ΕΦΚΑ/ Ανακεφαλαιώσεις ετών προϋπηρεσίας Φωτοτυπίες ενσήμων Β. Για τον σκοπό της είσπραξης εσόδων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τα εξής δεδομένα: στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κωδικός ειδικότητας, εταιρεία/οργανισμός εργασίας), μισθολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία (π.χ. αποδοχές, κρατήσεις, ημέρες ασφάλισης, ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης) Γ. Για το σκοπό του ελέγχου των δαπανών συμβεβλημένων φορέων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπόκεινται σε επεξεργασία τα εξής: στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης) 3

5 στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e mail) δεδομένα υγείας τα οποία αφορούν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, πλήρη φάκελο στοιχείων νοσηλείας, παραπεμπτικά ιατρών, ιατρικές βεβαιώσεις με αναφορά στο ιατρικό ιστορικό, ιατρικό προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις για φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικά πορίσματα και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, ΑΜΚΑ, ιατρικές βεβαιώσεις, συνταγές ιατροφαρμακευτικής αγωγής κ.ά. Επίσης ενδέχεται να επεξεργασθεί ο ΕΔΟΕΑΠ δεδομένα υγείας για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών τα οποία μας ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει ή ζητήθηκαν υπηρεσιακά από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ (ιατρική ή/και διοικητική) και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σας και την κάλυψη δαπάνης της παρεχόμενης περίθαλψης. Δ. Για τον σκοπό της έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τη σχετική νομοθεσία τα εξής: στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης) δεδομένα υγείας που σχετίζονται με την διάγνωση και την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης της συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής, τα οποία αφορούν βεβαιώσεις ιατρικού ιστορικού, ιατρικές γνωματεύσεις και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων. Ε. Για τον σκοπό της διεξαγωγής διαγνωστικών μικροβιολογικών εξετάσεων σε εξωτερικά εργαστήρια, με ειδικότερο σκοπό την δειγματοληψία και αποστολή δείγματος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τα εξής: στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης) βιολογικά υλικά και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο τους (αιματολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό, παθολογοανατομικό, ανοσολογικό, μικροβιολογικό, μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικό). Σημειωτέον ότι τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται και σε συνεργαζόμενα εξωτερικά εργαστήρια, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους οποίους ο Οργανισμός έχει δεσμευθεί συμβατικά και λάβει τις αντίστοιχες εγγυήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική ενότητα. 4

6 ΣΤ. Για τον σκοπό της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και την σχετική νομοθεσία τα εξής: στοιχεία ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, η ασφαλιστική ικανότητα) στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e mail) δεδομένα υγείας τα οποία αφορούν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, πλήρη φάκελο στοιχείων νοσηλείας, παραπεμπτικά ιατρών, ιατρικές βεβαιώσεις με αναφορά στο ιατρικό ιστορικό, ιατρικό προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις για φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικά πορίσματα και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, ΑΜΚΑ, ιατρικές βεβαιώσεις, συνταγές ιατροφαρμακευτικής αγωγής κ.ά. Επίσης ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας για την παροχή από εμάς ιατρικών υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αλλά μας τα ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει ή ζητήθηκαν υπηρεσιακά από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ (ιατρική ή/και διοικητική) και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σας και την κάλυψη δαπάνης της παρεχόμενης περίθαλψης Σημειωτέον ότι ορισμένα από τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται και σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία στα πλαίσια της παροχής των σχετικών υπηρεσιών και βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ζ. Για τον σκοπό του ελέγχου φορέων υγείας και την ορθή και σύννομη καταχώρηση των τιμολογίων τους τα εξής: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ονομαστικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, που περιέχονται στο εισιτήριο και στο εξιτήριο του ασθενούς, στην ιατρική γνωμάτευση, στις συνταγές φαρμάκων και στα ιατρικά παραστατικά και γνωστοποιούνται στον συμβεβλημένο φορέα, τον ιατρό και την τράπεζα. Η. Για τον σκοπό της αποζημίωσης των ασφαλισμένων και του ελέγχου των δικαιούμενων από αυτούς δαπανών ιατρικής, νοσοκομειακής και λοιπής περίθαλψης τα εξής: στοιχεία ταυτότητας και άλλα προσωπικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e mail) 5

7 δεδομένα υγείας τα οποία αφορούν διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, πλήρη φάκελο στοιχείων νοσηλείας, παραπεμπτικά ιατρών, ιατρικές βεβαιώσεις με αναφορά στο ιατρικό ιστορικό, ιατρικό προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις για φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία, ιατρικά πορίσματα και αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, εξεταζόμενου, ΑΜΚΑ, ιατρικές βεβαιώσεις, συνταγές ιατροφαρμακευτικής αγωγής κ.ά. ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Για τη σύναψη των εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, την εξέταση ενδεχόμενης συνεργασίας και την σωστή εξυπηρέτηση υφιστάμενων σχέσεων και συνεργασιών υπόκεινται σε επεξεργασία τα εξής, όχι στο σύνολό τους κάθε φορά αλλά ανάλογα με τις ειδικότερες σχέσεις με τον ΕΔΟΕΑΠ, δεδομένα: στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησηςηλικία, αριθμός δελτίου ταυτότητας), φύλο, αριθμός μητρώου ασφαλισμένου, ΑΦΜ, επάγγελμα ή σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργαζόταν, βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, όνομα συζύγου, πιστοποιητικό ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, άδεια άσκησης επαγγέλματος (κατά περίπτωση και όπου απαιτείται), πιστοποιητικό στρατολογίας κλπ μισθολογικά στοιχεία, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ΕΦΚΑ κλπ,βεβαιώσεις προηγούμενων εργοδοτών κλπ στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e mail) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού δεδομένα τρίτων όταν είναι αναγκαίο, όπως συγγενών εξαρτώμενων μελών (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) Σημειωτέον ότι τα ως άνω στοιχεία ή μέρος αυτών συλλέγεται και υπόκειται σε επεξεργασία και από συνεργάτες Ιατρούς που απασχολούνται περιστασιακά στον Οργανισμό (ως αντικαταστάτες). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιατρός (αντικαταστάτης) πληροί τις προϋποθέσεις της θέσεως που καλύπτει. ΙΙΙ. Επίσης συλλέγονται δεδομένα μέσω της ιστοθέσης και του CCTV ως εξής: Α. Μέσω των ιστοτόπων τα εξής δεδομένα: Για Επικοινωνία: Επώνυμο, Όνομα, , Κινητό, Μήνυμα 6

8 Για Επικαιροποίηση Στοιχείων Ασφαλισμένου: Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω web service της ΑΑΔΕ με τη χρήση κωδικών taxisnet. Γίνεται αναδρομολόγηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Για Ταυτότητα Οφειλής: ΑΜ ΕΔΟΕΑΠ, ΑΦΜ Για Βεβαιώσεις Επικούρησης: ΑΦΜ και κινητό για την εγγραφή Για Βεβαιώσεις Ασφάλισης: ΑΦΜ, κωδικό πρόσβασης και κινητό για την εγγραφή Για Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΜ, ΑΔΤ, ΑΦΜ ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπάρχει στη συνέχεια επιλογή για πολλών ειδών αιτήσεις που απαιτούν δικαιολογητικά η κάθε μία και μερικές περεταίρω στοιχεία. Για παράδειγμα η αίτηση για Ψυχολόγο απαιτεί επιπλέον ΔΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ IBAN. Επίσης, ενδεικτικά η αίτηση για υπαγωγή συζύγου απαιτεί: Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο (ή Ληξιαρχική πράξη γάμου πρόσφατη), Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με κείμενο «Είμαι άνεργος/η και δεν έχω δικαίωμα ασφάλισης σε κανένα φορέα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Βεβαίωση από ταμείο συζύγου, Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, Υπεύθυνη δήλωση με αιτιολόγηση προέλευσης εισοδημάτων (πλην ακινήτων και τόκων). Τέλος υπάρχει δυνατότητα ο ασφαλισμένος να κλείσει ραντεβού με ιατρό διαλέγοντας την ειδικότητα που θέλει και την ημερομηνία που τον εξυπηρετεί. Συνοψίζοντας από τις διάφορες φόρμες συλλέγονται τα κάτωθι δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, , Ημερομηνία γέννησης, Α.Μ. ΕΔΟΕΑΠ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο, IBAN, Τράπεζα, ΔΟΥ καθώς και η πρόθεση να οριστεί ιατρική επίσκεψη. Επίσης μέσω της ιστοθέσης του Οργανισμού δεδομένα περιήγησης και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Όσον αφορά τη χρήση Cookies, όταν επισκέπτεστε την ιστοθέση του ΕΔΟΕΑΠ για να περιηγηθείτε, διαβάσετε, ή κατεβάσετε πληροφορίες, συλλέγονται και αποθηκεύονται ορισμένες «πληροφορίες επισκέπτη» από εσάς, όπως το όνομα του domain και του Παρόχου μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, την IP διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα που έχετε πρόσβαση στα sites, και τις διαδικτυακές διευθύνσεις των ιστοσελίδων μέσω των οποίων συνδεθήκατε στα sites. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αφενός για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία της ιστοθέσης, αφετέρου για την μέτρηση της 7

9 επισκεψιμότητας στα sites και την λήψη απαραίτητων πληροφοριών για την βελτίωση της χρηστικότητας των sites. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Β. Μέσω χρήσης κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV), δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ και τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. 3. Δεδομένα ανηλίκων Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν συλλέγει κατ αρχήν δεδομένα ανηλίκων μέσω της ιστοθέσης του. Ωστόσο, αναζητά ή λαμβάνει δεδομένα ανηλίκων μέσω των ασφαλισμένων του Οργανισμού, οι οποίοι δικαιούνται να ασφαλίσουν τα τέκνα αυτά, ως προστατευόμενα μέλη στον Οργανισμό, για τις ανάγκες της ασφάλισης και βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα των ανηλίκων που λαμβάνονται πέραν των αναγκαίων για την ταυτοποίησή τους είναι όσα σε κάθε περίπτωση ζητούνται και για τους ενήλικους ασφαλισμένους του Οργανισμού, προκειμένου να λάβουν τη σύμφωνα με το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και την ισχύουσα νομοθεσία περίθαλψη ή την απολαβή από τους γονείς τους των νόμιμων ωφελημάτων αυτών (π.χ. επιδόματα, γονικές άδειες κλπ.), και συλλέγονται πάντα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και από τα αρμόδια πρόσωπα. 4. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών και λειτουργίας του, και ειδικότερα για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) Για την παροχή υπηρεσιών υγείας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Οργανισμού και του Κανονισμού Υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προς τους ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους και για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο αυτών. (β) Για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με έννομες υποχρεώσεις του. (γ) Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και του Οργανισμού. (Π.χ. κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων). (δ) Για τη σύναψη συμβάσεων με το προσωπικό και τους συνεργάτες του και τη βάσει αυτών, παροχή υπηρεσιών και τήρηση εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 8

10 (ε) Για τον σκοπό και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί ο Οργανισμός. 5. Τήρηση αρχών και Νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιείται για τους ανωτέρω σκοπούς, τελεί σε συμβατότητα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της επεξεργασίας που διενεργείται, σέβεται και επιβάλλει στους εργαζομένους και τους εν γένει προστηθέντες του όμοιο σεβασμό, στις αρχές που διέπουν υποχρεωτικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και στην τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια») συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων») είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται, ενώ πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια») διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ενώ επίσης εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), 9

11 υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). Ειδικότερα ως προς τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ο ΕΔΟΕΑΠ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τους εκάστοτε συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα με τις εξής νομικές βάσεις: 1. στο πλαίσιο σύμβασης, όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη σύναψη, ολοκλήρωση, ρύθμιση, εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της σχέσης με τον ασφαλισμένο/ εργαζόμενο/ συνεργάτη και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματός σας στα πλαίσια αυτής, 2. όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τις έννομες υποχρεώσεις του 3. όταν απαιτείται για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων του ΕΔΟΕΑΠ 4. όταν απαιτείται για την εκπλήρωση καθήκοντος του ΕΔΟΕΑΠ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον 5. όταν απαιτείται για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας 6. όταν είναι απαραίτητο, βάσει συγκατάθεσης/ ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας. 6. Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται από τα ίδια τα υποκείμενα, τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά και μη περιοριστικά: Κατά την υποβολή ερωτήσεων ή αιτημάτων στα σημεία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και τα αρμόδια ανά περίπτωση γραφεία Ασφάλισης, Τ.Υ.Π., Αρχιάτρου, Εσόδων Λογιστηρίου, Διοικητικών Υπηρεσιών, και τα ιατρεία του Οργανισμού, Κατά την συμπλήρωση εντύπων/αιτήσεων και παράδοση/υποβολή από τους ενδιαφερόμενους στον Οργανισμό, 10

12 Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας μετά από πληροφορίες που δίδονται από τα ίδια τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων ή προκύπτουν κατά την εξέτασή τους ή αποτελούν τα αποτελέσματα των ιατρικών τους εξετάσεων ή την παράδοση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, Κατά την υποβολή αίτησης για εργασία ή συνεργασία με τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Μέσω της εφαρμογής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Μέσω των εφαρμογών : Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών συνταξιούχων Έκδοση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Έκδοση Ταυτότητας οφειλής 7. Αποδέκτες Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης έχει το εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού για τις ανάγκες της εξυπηρέτησής σας, δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Ο Οργανισμός δε διαβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα ή /και να επιτρέπει την πρόσβασή τους σε αυτά οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του, για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της ή την υποστήριξη της λειτουργίας του Οργανισμού και την εξυπηρέτηση των σκοπών του, με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΓΚΠΔ) επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), ενδεικτικά συνεργάτες ιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές εξωτερικά εργαστήρια, εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών). Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων 8. Χρόνος διατήρησης Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την 11

13 ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης. Ειδικότερα, ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και την Πολιτική Διατήρησης που διαθέτει, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο. 9. Τα δικαιώματά σας Όλα τα υποκείμενα των δεδομένων, ενδεικτικά εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, διατηρούν συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά τους δεδομένα από τον ΕΔΟΕΑΠ ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατηγορίες υποκειμένων έχουν τα εξής δικαιώματα: α. Δικαίωμα ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών και πρόσβασης Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ ως υποκείμενα έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τόσο πριν από αυτήν όσο και κατά τη διάρκειά της, και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Πρόσβασης σε σχέση με την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι δικαίωμα να λαμβάνετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και σχετικές με την επεξεργασία αυτή πληροφορίες (οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα τα οποία αφορά το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα). Το Δικαίωμα Πρόσβασης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. β. Δικαίωμα Διόρθωσης Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διόρθωσης των 12

14 Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Το Δικαίωμα Διόρθωσης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. γ. Δικαίωμα Διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη») Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Το Δικαίωμα Διαγραφής μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αλλά θα ικανοποιηθεί μόνο εάν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. δ. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της Επεξεργασίας, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Το Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. ε. Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λαμβάνετε τα Δεδομένα 13

15 Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαβιβάσει απευθείας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. στ. Δικαίωμα εναντίωσης Διατηρείτε δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Οργανισμού (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22) και υπό τις ειδικότερες προβλέψεις της νομοθεσίας. Το Δικαίωμα στην εναντίωση μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. ζ. Δυνατότητα υποβολής Καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή Εφόσον θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της Επεξεργασίας θίγονται τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1 3, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ. κέντρο: , fax: , e mail υποβολής καταγγελίας: Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( Τα δικαιώματά μου Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Κάθε αίτημα ή αντίρρησή σας σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα σας, θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ , T.: , F.: , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ , Τ.: F.: , edoeap.gr), ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορίσει ο Οργανισμός, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Ο ΕΔΟΕΑΠ σας ενημερώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός μηνός από την ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του κατά περίπτωση δικαιώματος εκ μέρους σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον 14

16 χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός θα σας ενημερώσει σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την υποβολή του. 10. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εφαρμόζει όλα τα αναγκαία κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ενδεικτικά διαθέτει εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση),αντίγραφα ασφαλείας, κ.ά. Επίσης υιοθετεί Πολιτικές και μεριμνά για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα συνιστά καθ όλη την έκταση της λειτουργίας του Οργανισμού η τήρηση των αρχών της επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό, ήτοι της αρχής της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, της αρχής του περιορισμού του σκοπού, της αρχής ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της αρχής της ακρίβειας, της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της αρχής της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 ΓΚΠΔ). 11. Ειδικότερες δηλώσεις Ο ΕΔΟΕΑΠ δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας του, ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς. Δηλώνει ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας. Δηλώνει ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O επισκέπτης ή οιοδήποτε υποκείμενο που συναλλάσσεται με τον ΕΔΟΕΑΠ θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στην ιστοσελίδα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική. Ο επισκέπτης δύναται να ενημερωθεί για τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιούνται στον αναφερόμενο ιστότοπο και τι πληροφορίες συλλέγονται μέσω αυτού στην αντίστοιχη Πολιτική Ενημέρωσης για τα Cookies που είναι αναρτημένη. 15

17 Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 16

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR), τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται από εσάς προσωπικά ή από τρίτους εκ μέρους σας. Δήλωση Απορρήτου Εισαγωγή Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (στο εξής Το Κέντρο ) είναι εγγεγραμμένος φιλανθρωπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στη σφαίρα της προληπτικής παιδιατρικής. Για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...(όνομα Συλλόγου) Το παρόν έγγραφο περιγράφει πώς ο Οδοντιατρικός Σύλλογος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του/των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies http:// www.thomopoulos-spirits.gr Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο http://www.thomopoulos-spirits.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης Στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης σεβόμαστε τα προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και

Διαβάστε περισσότερα

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου Έχουμε ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού

Διαβάστε περισσότερα

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON Mutual Assurance Brokers S.A. Α.Φ.Μ. 094398216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κοραή 7, 15341 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 210-6549515 www.mutualnet.gr Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης - Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς. 2 Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές του δραστηριότητες, ο Δήμος Καλαμαριάς χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων, τα οποία αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας (Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.εταιρεια.eu, www.agrotax.eu και www.agrobay.eu)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Της Argo Change A.E. Σωκράτους 29 Αθήνα - 10552 T. 210 5243171 info@argochange.gr http://www.argochange.gr Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων Τμήμα 1 Διαφάνεια και ρυθμίσεις Άρθρο 12 Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 23 May 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης της Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο «Αθλητικός και πολιτιστικός Όμιλος ΣΑΝΙ ΣΠΟΡΤΣ ΚΛΑΜΠ» (στο εξής ο Όμιλος ), σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 1 Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής Η Εταιρεία CQS A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Επιμελητήριο Ηλείας Σεπτέμβριος 2019 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή... 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα...4 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies http://www.adolo.gr Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο http://www.adolo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας Οκτώβριος 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα..3 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.4

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Τσόχα , Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) Ιστοσελίδα:

Αν. Τσόχα , Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) Ιστοσελίδα: Αν. Τσόχα 17 115 21, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) 74 72 777 E-mail: info@laservision.gr Ιστοσελίδα: www.laservision.gr ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Το LaserVision Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ Εισαγωγή Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο «ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Παρακάτψ περιγράφετε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας πληροφορήσει σχετικά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γενικά: Το παρόν έντυπο ενημέρωσης της εταιρίας με την επωνυμία «3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νοέμβριος 2018 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 3 2.1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «B & T COMPOSITES

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Η OTS δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της ADVITY IKE, που στο εξής θα αναφέρεται ως ADVITY, υπόκειται στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION 25 MAIOY 2018 H EVALION θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ), ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 4 3.1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «ενημερωτικό σημείωμα») επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Διαβάθμιση Εγγράφου: Κωδικός Εγγράφου: GDPR-DOC-17 Έκδοση: 1η Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2018 Συγγραφέας: Ομάδα Υλοποίησης Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Page 0 of 9 Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Page 1 of 9 Revision history Date Rev. No. Description of Revision Revision Author Approved by 25.05.2018 0 New document Name Surname Name Surname

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Η προστασία του απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - (GDPR) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Την 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έκδοση 1.0 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Υ Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Υ Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Υ Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Στο Ίδρυμα Λαμπράκη ΝΠΙΔ η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι πρωταρχικής σημασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Στο Δήμο Καλαμαριάς αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας, συμμορφωνόμαστε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Η Διατροφολόγος Διαιτολόγος Μυρτώ Μαρία Μυλωνά, το γραφείο της οποίας στο Χαϊδάρι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR

Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Συνεταιρισμός «ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Η Νεόφυτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γενικές Πληροφορίες Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ - ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και φροντίζουμε να λαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά»

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 13 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά» «:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 1 Εισαγωγή Στις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες, η Eagle χρησιμοποιεί μία πληθώρα δεδομένων που αφορούν σε ταυτοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) 1 General Data Protection Regulation (GDPR) 2 Τι είναι το GDPR Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (27 Απριλίου 2016) Αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ Άμεση Εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από τις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, δίπλωμα οδήγησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης, άδεια κυκλοφορίας οχήματος, δίπλωμα οδήγησης. - Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας... 1 Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων... 2 Γνωστοποίηση σε τρίτους... 3 Ασφάλεια... 3 Περίοδος Διατήρησης... 3 Δικαιώματα υποκειμένων... 3 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλώς ήρθατε στην ΥΓΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΤΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΤΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΤΟΥ Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου (εφεξής «Ινστιτούτο») λειτουργεί νόμιμα από το 2010 στη Θεσσαλονίκη στην οδό Παύλου Μελά 5, στον Εύοσμο, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εταιρεία «ΙΙΕΚ ETOILE BY LES CHEFS M.E.Π.Ε.» (εφεξής «ΣΧΟΛΗ») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου Θα μιλήσουμε για: τον Κανονισμό & για όσα πρέπει να κάνουμε Είναι Κανονισμός που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE - KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

COSMOTE - KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την COSMOTE AE υπό την ιδιότητά της ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Ασφαλιστικού Πράκτορα)- Data Privacy Notice Η COSMOTE υπό την ιδιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση: Ενημέρωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

[Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, Αθήνα

[Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, Αθήνα 2019 [Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, 116 34 Αθήνα Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 2 2 Ορισμοί... 2 3 Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής θα αναφέρεται ως ΣΥΠΕΤΕ, εμείς, εμάς ή μας, Η Συντεχνία ) αναγνωρίζει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Tελευταία τροποποίηση: 12/07/2018 Η εταιρεία «AΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.typet.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από το «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (εφεξής «ΤΥΠΕΤ» ή «Ταμείο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α «Δρομοκαϊτειο» Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι Γραφείο Διοικ. Διευθυντή Τηλ. 2132046101 Αρ. Πρωτ: 14730/796570 Ημερομηνία 26/11/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ N H S New Health System ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΟΥ - ΛΉΠΤΗ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΦΥΛΟ Α Θ ΕΠΏΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Δ.Τ / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η εταιρεία, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΜΠΡΕΣ-ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ, με σεβασμό στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται, συμμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα