ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 1.407, , ,54 576, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 100,00 100,00 300, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ , , ,34 544, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ , ,11 250, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ , , , Λοιπά έσοδα από ακίνηταεσο Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.566, , , , Τέλος υδρευσης , Τέλος υδρευσης , ,28 267,85 267, Φ.Π.Α. 23% ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ,43 245,90 245, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ , Τέλη χρήσεως υπονόµων , Τέλος ανακοµιδής 1.500, ,00 150,00 150, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.500, ,00 900,00 900, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών-τέλη χρήσεως οδών (Αγροτική Οδοποιία19.450, Τέλος ακίνητης περιουσίας (µη ηλεκτροδοτούµενα) , , ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΗ , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 610,00 610,00 278,81 278, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 5.353, , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 3.450, , , , ΕΠΙΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 8.554, , , ,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (ΑΡΘ.19ΠΑΡ.1 Β , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΚΠΟ , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΧΩΟΓΟΝΗΣΗ " , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , ΕΣΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ , , , , ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ77.170, , ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗς ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , , , LEADER-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.250, , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Φ.Π.Α. 13% Υ ΡΕΥΣΗΣ , , , , Φ.Π.Α. 23% Υ ΡΕΥΣΗΣ , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , ΑΠΟ IΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , , ,70 352, ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , ,68

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΣΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , , , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000, ,00 231,54 231, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 200,00 200,00 46,32 46, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1% 3.000, ,00 238,42 238, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4% , , , , ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8% , , , , ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% 6.000, ,00 861,45 861, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7.500, , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΕΣ , , , , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.500, ,00 399,31 399, ΦΠΑ 13% , , , , ΦΠΑ 23% , , , , ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , ΤΥ ΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , ΤΕΑ Υ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , , , ΤΕΑ Υ 1,5% 4.000, ,00 144,99 144, ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , ΤΣΜΕ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , ΤΕΑ Υ ΗΜΑΡΧΟΥ 3% 1.200, ,00 4,39 4, ΤΠ Υ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛ 1% 4.000, , , , ΤΠ Υ 0,5% 1.500, ,00 48,34 48,34

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΠ Υ ΗΜΑΡΧΟΥ 1% 1.000, ,00 1,46 1, ΜΤΠΥ 1.500, ,00 20,54 20, ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , , , , ΤΠ Υ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 8.000, , , , ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΑΕ 8.000, , , , ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ , , , , ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΚΑ 3.000, ,00 429,85 429, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Β ΦΑΣΗ 9.562, , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Π 6.377, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 7.200, , , , , , ,57

5 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 5.000, , ,00 279,45 186, ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓ. ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 3.500, , ,00 755,07 503, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 1.000, ,00 319, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογραφων , , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΕΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , , Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου , , , , , Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) , , , , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜ.ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ , , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (15%) 3.500, , , , , Ταχυδροµικά Τέλη 9.000, , ,00 764, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 6.000, , ,00 933,47 633, Φόροι τόκων 6.000, , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΦΙΑ , , , , , ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, , ,00 554,50 554, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτώνυπολοιπο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ , , ,00 187, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000, , , δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 2.000, , , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 600,00 600,00 600, Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.669, , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.500, , ,00 242,58 175, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 4.000, , ,23 838,00 838,00

6 Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& , , , , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπέςεισφορές σε σχολικά ταµεία για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝαπόδοση µισθωµάτων ακινήτων σε σχολικές , , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , , ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΗΜ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Κ.Α.Κ.Π.Ο , , , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΚΠΟ , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ , , , Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 780,00 780, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.643, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΕΣΕΡ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ , , ΕΞΟ Α ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΗ 2.400, , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 6.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ 2.500, , ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.000, , ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΑΧ 500,00 500, ΤΣΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΡΙΤΣΑ) 2.500, , ,00 602,07 602, ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ , , ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.000, ,00

7 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ Ν.ΣΚΟΠΟΥ 2.200, , , , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 300,00 300, ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 500, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5.000, ,00 565, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3.000, ,00 774, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1.500, ,00 500,00 500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 738, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 3.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000, , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ , , ,00 615, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 5.000, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ " ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΗΜΟΥ" 1.722, , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΜΟΥ ΕΩΣ , , , ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 600,00 600, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΩΣ , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίεςαντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος , , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500, , ,00 321,35 205, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000, , ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 4.000, ,00 630,00 354, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΑΧ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3.656, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 300,00 300,00 300, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 372,86 372, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ , , , ,87

8 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.000, Υλικά φαρµακείου 500,00 500,00 100, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 500,00 500,00 400, ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΙΕΣ 400,00 400, ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ.Κ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ HOT-SPOT 6.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ 4.000, , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8.200, , , , ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Α 2.325, , ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ5.291, , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 5.400, , ,00 600,00 600, Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 8.000, , , , , ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ Βρεφονηπιακού Σταθµου Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ 6.000, , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) , , , , , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000, , ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ , , , , , ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 5.500, , ,00 861,90 861, ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.500, , ,00 214,62 214,62

9 ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΕΡΓ.ΒΑΡΕΑ 150,00 150, ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ , , ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ , , , , , ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 01/03/15) , , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής , , , , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.460, , , , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑ , , ,00 876, ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων ΦΟ..Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΚΑΙ ΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , , , ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΟΠ (4.500,00 ΝΕΟΧΩΡΙ+3.000,00 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ) 7.500, , ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΑΠΟ ΣΕΡΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3.000, , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ , , , , , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Φ.ΖΥΜΠΕΡ ΙΚΑ (ΤΖΑΜΙ) ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ , , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ 2.817, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Υ ΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 4 ΑΤΟΜΑ) , , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.500, , ,00 352,56 352, ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 4.500, , , , , ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1.500, , ,00 255,51 255, ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι..ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3.000, , ,00 724,59 483,06

10 ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ) 5.000, , ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 8.000, , αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων , , , , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ 3.000, , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ , , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 6.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΚΟΥ 1.000, , Προµήθεια χλωριωτών 2.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ , , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2.000, , ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 1.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.800, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 7.200, , ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ , , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 9.562, , ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΣΙΒΙΝΟΥ, ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΟ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΤΑ 6.000, , , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 3.000, , , ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧ/ΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Κ. Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ , ,00

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 2.500, , , ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ 6.000, , , ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER , , , ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 6.000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 6.000, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ 2.000, , ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 7.000, , , ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ77.170, , , ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 9.356, , , , Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ , , ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 7.500, , Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ Ν. ΣΚΟΠΟΥ , , Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ , , ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.224, , ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ Ν. ΣΚΟΠΟΥ 3.000, , ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 3.000, , , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4.550, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000, , ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 6.000, , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι..Α.Χ , , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.800, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ , ,00

12 Αµοιβές τεχνικών 7.000, , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ 3.500, , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ 2.500, , ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣΜΕΛΕΤΗΣ 4.000, , ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , ΚΤΕΟ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 7.000, , , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 1.500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.500, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ ΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 2.500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ(ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ) , , ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ ΟΥ ΣΤΗ.Κ. ΧΡΥΣΟΥ , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.Κ. ΧΡΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , , , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ , , , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ Τ.Κ.ΨΥΧΙΚΟΥ 251,04 251, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ , ,00

13 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ 8.000, , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ , , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΟΥΚΟΡΙΑΚΟΥ" Τ.Κ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 6.000, , Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΟΥ ΙΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ , , , , , ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ , , , ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ , , , ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.Κ. Ν. ΣΟΥΛΙ ΗΜΟΥ ΕΜ.ΠΑΠΠΑ , , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8.200, , , , , ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ , , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥ 3.690, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΑΛΣΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.000, ,00 190, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ -ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΡΥΛΛΙΩΝ 8.000, ,00 660, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 3.000, ,00 200, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 3.000, , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 2.500, , ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 3.000, , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000, , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000, , Υλικά φαρµακείου 1.000, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗΑΜΟΙΒΕΣ , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , , , , ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4.550, , , ,94

14 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , , , , ΤΣΚΥ ΗΜΑΡΧΟΥ 4.000, , ΤΣΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ΤΣΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000, ,00 231,54 231,54 231, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 200,00 200,00 46,32 46,32 46, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1% 3.000, ,00 238,42 238, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4% , , , , ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8% , , , , , ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% 6.000, ,00 861,45 861,45 333, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7.500, , ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΕΣ , , , , , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.500, , ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΗΜΕΡΙΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΜΑΤΣΟ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ 250,00 250,00 176, ΑΠΟ ΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 50,00 50, ΦΠΑ 13% , , ΦΠΑ 23% , , ΤΥ ΚΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΤΥ ΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ΤΕΑ Υ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΤΕΑ Υ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , , , , ΤΕΑ Υ 1,5% 4.000, ,00 144,99 144, ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , , , , , ΤΣΜΕ Ε ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , ,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα