ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 3.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 3.1"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έκδοση 3.1 Σελίδα 1

2 1 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες» σχεδιάσθηκε και υλοποιείται με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με στόχο να υποστηρίξει οικονομικά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επιτελούν διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του Προγράμματος ανατέθηκε στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης / που διαθέτει την κατάλληλη δομή και οργάνωση για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων εκπαιδευτικής μέριμνας. Στην υλοποίηση του Προγράμματος, πολύτιμος συμπαραστάτης είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), που προσφέρει τις υπηρεσίες σίτισης υψηλής ποιότητας αποκλειστικά στους δικαιούχους έναντι χαμηλού τιμήματος, σε όλη τη χρονική διάρκεια του σχολικού έτους, όπως ακριβώς και στους δικαιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός να χαρακτηριστεί δικαιούχος καθώς και η συνολική διαχειριστική διαδικασία εξυπηρέτησής του από τη στιγμή που αποφασίζει να αξιοποιήσει το οφέλη του Προγράμματος, μέχρι την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό των τροφείων που του καταβάλει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., περιγράφονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση: 1) του ενημερωτικού τεύχους «ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», 2) του (παρόντος) οδηγού «ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και 3) του υποστηρικτικού υλικού «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr). Με το ίδιο υλικό, ενημερώνονται και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους ή όταν υπάρχουν τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις των διαδικασιών (ένταξη νέων ή απόσυρση Λεσχών εξ εκείνων που το ΥΠΕΘΑ έχει εντάξει στο Πρόγραμμα, τροποποιήσεις δικαιολογητικών κλπ). Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τον τρέχοντα Οδηγό Εφαρμογής αλλά παρέχει διευκρινίσεις και υποδείξεις πάνω σε συνήθη σφάλματα των δικαιούχων που δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ή αγνοούν παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην υλοποίηση του Προγράμματος. ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 2

3 2 Περιορισμοί Η υλοποίηση του Προγράμματος που χρηματοδοτείται κατά 100% από εθνικούς πόρους, υπακούει σε πλαίσιο περιορισμών που, αν και προφανείς, είναι σκόπιμο να αναφερθούν: 1) Το Πρόγραμμα έχει εφαρμογή μόνο στις περιφερειακές ενότητες όπου εδρεύουν και λειτουργούν οι Λέσχες που αναγράφονται στην παράγραφο 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος Λεσχών που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα, του παρόντος εγγράφου. 2) Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα καταβολής τροφείων για τη σίτιση των δικαιούχων στις Λέσχες και μόνον κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής από τους δικαιούχους, είναι προαιρετική. 3) Το Πρόγραμμα καταβάλει τροφεία για υπηρεσίες σίτισης που έλαβαν οι δικαιούχοι στη διάρκεια του σχολικού έτους (από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο), ανεξάρτητα από τις ημέρες αργίας, τις περιόδους διακοπών κλπ. Δεν καταβάλλονται τροφεία για υπηρεσίες σίτισης που τυχόν παρασχέθηκαν σε δικαιούχους κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 4) Τα τροφεία καταβάλλονται αποκλειστικά προς εκείνους τους αναπληρωτές που οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας (ΔΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΔΕ) Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, με ηλεκτρονική αλληλογραφία τους προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έχουν χαρακτηρίσει ως δικαιούχους κατά την έναρξη ή στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους. Οι σχετικοί κατάλογοι τηρούνται από την Ομάδα Έργου και επικαιροποιούνται κάθε φορά που οι προαναφερθείσες Διευθύνσεις ΥΠΑΙΘ διαβιβάζουν νέους καταλόγους προς τούτο. 5) Τα τροφεία υπολογίζονται αποκλειστικά για υπηρεσίες σίτισης που έλαβε ο δικαιούχος στη Λέσχη που αναφέρεται στην Ατομική Βεβαίωση που χορηγήθηκε στον δικαιούχο από τη σχολική μονάδα που υπηρετεί. Απαγορεύεται η έκδοση Ατομικών Βεβαιώσεων για σίτιση σε Λέσχη Αξιωματικών που δεν περιέχεται στο σχετικό κατάλογο των Λεσχών. 6) Τα τροφεία υπολογίζονται με βάση τα προβλεπόμενα λογιστικά παραστατικά - στοιχεία (διπλότυπες αποδείξεις υποδείγματος ΔΟΙ/20 και αποδείξεις ταμειακής μηχανής των Λεσχών) που αποστέλλουν οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντός των προθεσμιών. 7) Παραστατικά που δεν προβλέπονται, απορρίπτονται ως παράτυπα και τα αναγραφόμενα ποσά δεν υπολογίζονται ως τροφεία. Τα παράτυπα παραστατικά, αν έχουν εκδοθεί από Λέσχη Αξιωματικών, διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ για αξιολόγηση της γνησιότητάς τους. ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 3

4 3 Διαχείριση των Φακέλων Δαπανών Κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, οι Φάκελοι Δαπανών του προηγούμενου μήνα, αποστέλλονται από τους δικαιούχους στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: 1) Ιδιόχειρα, 2) Με απλό ταχυδρομείο, 3) Με ταχυδρομείο επί αποδείξει (με ταχυμεταφορά, συστημένο κλπ). Ανεξάρτητα από τον τρόπο επίδοσης στην Κεντρική Γραμματεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, κάθε Φάκελος Δαπανών λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και προωθείται στην Ομάδα Έργου του Προγράμματος για έλεγχο και επεξεργασία. Για την αποφυγή περιττών δαπανών εκ μέρους των δικαιούχων, η Ομάδα Έργου του Προγράμματος, σε συνεργασία με την Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος, παραχώρησε τις ακόλουθες δύο νέες υπηρεσίες που ενεργοποιήθηκαν ήδη: Υπηρεσία 1: Παραλαβής Ομαδικών Φακέλων Δαπανών: Η Ομάδα Έργου δέχεται πλέον την ομαδική αποστολή Φακέλων Δαπανών σε ενιαίο περίβλημα (Φάκελο Α4). Σε αυτή την περίπτωση, οι περιεχόμενοι (ατομικοί) Φάκελοι Δαπανών πρέπει να φέρουν τις εξωτερικές ενδείξεις του απλού Φακέλου Δαπανών ενώ ο εξωτερικός Ομαδικός Φάκελος Δαπανών θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: Αποστολέας: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Περιέχονται.(αριθμός) Φάκελοι Δαπανών Παραλήπτης: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα, Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών» Μήνας Δαπανών:..(συμπληρώνεται ο μήνας και το έτος που αφορούν οι δαπάνες) ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 4

5 Σε αντιδιαστολή, όλοι οι (ατομικοί) Φάκελοι Δαπανών πρέπει απαραίτητα να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις και σημάνσεις στην εξωτερική τους επιφάνεια. Αποστολέας: (ονοματεπώνυμο δικαιούχου). (ΔΠΕ/ΔΔΕ) 1. Παραλήπτης: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα, Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών» Μήνας Δαπανών: συμπληρώνεται ο μήνας και το έτος που αφορούν οι δαπάνες) Υπηρεσία 2: Επιβεβαίωσης Παραλαβής ομαδικών / ατομικών Φακέλων Δαπανών: Η Ομάδα Έργου δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος αλφαβητικό κατάλογο των δικαιούχων και των αριθμών πρωτοκόλλου των Φακέλων Δαπανών που παρελήφθησαν από την Κεντρική Γραμματεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, απ αρχής του τρέχοντος σχολικού έτους (1 η Σεπτεμβρίου). Η δημοσίευση του επικαιροποιημένου καταλόγου επαναλαμβάνεται κατά το β δεκαπενθήμερο κάθε μήνα για τους Φακέλους Δαπανών που παρελήφθησαν κατά το α δεκαπενθήμερο. 4 Περιεχόμενο των Φακέλων Δαπανών Κάθε μήνα οι δικαιούχοι θα επισυνάπτουν στο Φάκελο Δαπανών μόνο: Μία Φωτοτυπία της Ατομικής Βεβαίωσης Δικαιούχου, Την πρωτότυπη απόδειξη Υπόδ. ΔΟΙ/20 εγγραφής/συνδρομής, αν υπάρχει, Τις αποδείξεις δαπανών σίτισης (αποδείξεις ταμειακής μηχανής) της Λέσχης που αναφέρεται στη Βεβαίωση, μόνο για τον προηγούμενο μήνα που αφορούν οι δαπάνες. Επιπλέον και μόνο για την πρώτη αποστολή του Φακέλου Δαπανών ή/και κάθε φορά που τροποποιούνται τα αναφερόμενα στοιχεία, οι δικαιούχοι θα επισυνάπτουν τα ακόλουθα παραστατικά: Το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2 (συμπληρώνεται από τον δικαιούχο), Ευκρινή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας το Βιβλιαρίου Καταθέσεων της Εθνικής Τραπέζης όπου αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και το ΙΒΑΝ του 1 Αναφέρεται η ΔΠΕ / ΔΔΕ στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος. 2 Βλέπε υπόδειγμα στο Υποστηρικτικό Υλικό ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 5

6 δικαιούχου. Στο λογαριασμό αυτό θα κατατίθενται τα τροφεία από την Ομάδα Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά την εκκαθάρισή τους. Τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται στο Υποστηρικτικό Υλικό και δεν είναι δυνατό να υποκατασταθούν από άλλα έγγραφα (πχ από ιδιόχειρα σημειώματα, φωτοτυπίες της Αστυνομικής Ταυτότητας, του Διαβατηρίου ή/και του Δελτίου Εισόδου στη Λέσχη). 5 Υπολογισμός των τροφείων Τα τροφεία υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις: Διπλότυπες αποδείξεις εγγραφής / συνδρομής υποδείγματος ΔΟΙ/20 και τις Αποδείξεις ταμειακής μηχανής των Λεσχών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Εφιστούμε την προσοχή των δικαιούχων στις ακόλουθες διευκρινίσεις: 1. Στις αποδείξεις συνδρομής που εκδίδονται από τις Λέσχες Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, η ένδειξη «Υπόδειγμα ΔΟΙ/20» δεν αναγράφεται (δεν είναι προτυπωμένη) στο απόκομμα του δικαιούχου. Αυτή η έλλειψη δεν συνιστά λόγο απόρριψης των αποδείξεων. 2. Συχνά ζητείται από τους νεοπροσερχόμενους σε Λέσχη δικαιούχους, η καταβολή συνδρομής για περισσότερους από ένα μήνες σίτισης (συχνά μέχρι πέρατος του σχολικού έτους). Σε αυτή την περίπτωση το καταβαλλόμενο τίμημα θα ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού (μηνιαία συνδρομή Χ απομένοντες μήνες μέχρι τέλους του σχολικού έτους). Για την συναλλαγή αυτή επιτρέπεται η έκδοση μιας ή περισσοτέρων αποδείξεων με την προϋπόθεση ότι σε όλες θα αναγράφονται σαφώς: η αξία, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και οι μήνες σίτισης που καλύπτονται. 3. Οι (πρωτότυπες) αποδείξεις εγγραφής / συνδρομής διαβιβάζονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ με τον επόμενο Φάκελο Δαπανών και η συνολική αξία τους εμβάζεται στο λογαριασμό του δικαιούχου στο ακέραιο κατά την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή τροφείων του Προγράμματος. 4. Είναι δυνατή ή προσκόμιση περισσοτέρων της μιας ταμειακών αποδείξεων σίτισης ανά ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός των τροφείων προκύπτει από το άθροισμα των αξιών των αποδείξεων σε σύγκριση με το οριζόμενο μέγιστο (πλαφόν) από το Πρόγραμμα (5 / ημέρα). ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 6

7 6 Προγραμματισμένες καταβολές τροφείων στους δικαιούχους (Πρόγραμμα πληρωμών) Οι καταβολές τροφείων στους δικαιούχους πραγματοποιούνται με πίστωση των ποσών που εκκαθαρίσθηκαν από την Ομάδα Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα παραστατικά, στις αντίστοιχες προθεσμίες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: Τροφεία Περίοδος δαπανών εντός του Προθεσμία Δαπάνες εγγραφής / Δαπάνες σχολικού έτους καταβολής 3 συνδρομής σίτισης Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος ΝΑΙ ΝΑΙ Ιανουάριος Ιανουάριος Μάρτιος ΝΑΙ ΝΑΙ Απρίλιος Απρίλιος - Ιούνιος ΝΑΙ ΝΑΙ Ιούλιος ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Έκτακτες (ενδιάμεσες) πληρωμές τροφείων είναι πιθανές, αναλόγως των συνθηκών. 7 Λόγοι αναστολής καταβολής τροφείων των δικαιούχων Δαπάνες σίτισης που κατατίθενται εντός Φακέλου Δαπανών, τηρούνται στα αρχεία της Ομάδας Έργου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έλεγχων και επαλήθευσης των στοιχείων τους. Στις ακόλουθες περιπτώσεις οι δαπάνες αυτές, δεν καταβάλλονται στον δικαιούχο με βάση τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, αλλά τηρούνται σε αναστολή: 1) Η αρμόδια ΔΠΕ / ΔΔΕ δεν έχει αποστείλει καταλόγους δικαιούχων / μη δικαιούχων στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με αποτέλεσμα να μη είναι εφικτός ο προσδιορισμός των στοιχείων των δικαιούχων, 2) Ο αποστολέας δεν έχει ορισθεί ως δικαιούχος με βάση τα στοιχεία (καταλόγους δικαιούχων) που διαβίβασε η αρμόδια ΔΠΕ / ΔΔΕ, 3) Ο Φάκελος Δαπανών δεν περιέχει φωτοαντίγραφο της Ατομικής Βεβαίωσης που έχει χορηγήσει η σχολική μονάδα στο δικαιούχο 4, 4) Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα. Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ καταβάλει κάθε προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων για τα οποία τα τροφεία παραμένουν ανεξόφλητα και αποδεσμεύει / απορρίπτει τα αντίστοιχα ποσά κατά περίπτωση. 8 Λόγοι απόρριψης παραστατικών δαπανών Παραστατικά δαπανών συνδρομής ή/και σίτισης που αποστέλλονται εντός Φακέλου Δαπανών, απορρίπτονται όταν, τελεσίδικα: 3 Με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 4 Το πρωτότυπο κατατίθεται στη Λέσχη για την έκδοση του Δελτίου Εισόδου του δικαιούχου. ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 7

8 1) Ο αποστολέας δεν έχει ορισθεί ως δικαιούχος, 2) Ο Φάκελος Δαπανών δεν περιέχει φωτοαντίγραφο της Ατομικής Βεβαίωσης που έχει χορηγήσει η σχολική μονάδα στο δικαιούχο 5, 3) Δεν έχουν εκδοθεί από Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξ εκείνων που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα. 4) Είναι παράτυπα (σημειώματα, δελτία παραγγελίας, κλπ) 5) Είναι εκπρόθεσμα, 6) Δεν είναι έγκυρα (πχ αποδείξεις συνδρομής που δεν φέρουν τη σφραγίδα της Λέσχης), 7) Δεν είναι πρωτότυπα (πχ είναι φωτοτυπημένα, χειρόγραφα κλπ), 8) Εμφανίζουν τροποποιημένο περιεχόμενο (πχ διορθώσεις, ξέσματα κλπ), ή το περιεχόμενό τους είναι ασαφές, 9) Δεν αφορούν δαπάνες συνδρομής / σίτισης. 9 Λόγοι μη καταβολής των τροφείων Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δεν καταβάλλονται τροφεία στους αποστολείς Φακέλων Δαπανών: 1) Δεν προκύπτει με σαφήνεια το όνομα του αποστολέα, 2) Ο αποστολέας δεν είναι δικαιούχος με βάση τους ψηφιακούς καταλόγους ΔΠΕ / ΔΔΕ, 3) Τα παραστατικά εκδόθηκαν από μη ενταγμένη στο Πρόγραμμα Λέσχη, 4) Δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο Δαπανών αντίγραφο της Ατομικής Βεβαίωσης του δικαιούχου, 5) Τα παραστατικά αφορούν περισσότερους του ενός δικαιούχους, 6) Τα παραστατικά αφορούν εκπρόθεσμες δαπάνες, 7) Ο δικαιούχος δεν έχει διαβιβάσει φωτοαντίγραφο της σελίδας του Βιβλιαρίου της Τράπεζας ή δεν προκύπτει με σαφήνεια το ΙΒΑΝ στο οποίο θα εμβασθούν τα τροφεία, 8) Ο τραπεζικός λογαριασμός δεν έχει ανοιχθεί στο δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας, 10 Ομάδα Έργου του Προγράμματος Για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των δικαιούχων, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει συστήσει Ομάδα Έργου του Προγράμματος που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Ιδρύματος. Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος επιδιώκει την: εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων του Προγράμματος, περιορίζοντας στο ελάχιστο την εμπλοκή άλλων Υπηρεσιών και το διαχειριστικό κόστος των διαδικασιών, καταβολή των τροφείων στους δικαιούχους, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση το αναφερόμενο στον Οδηγό πρόγραμμα πληρωμών, 5 Το πρωτότυπο κατατίθεται στη Λέσχη για την έκδοση του Δελτίου Εισόδου του δικαιούχου. ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 8

9 Για την επιτέλεση του έργου που της έχει ανατεθεί, η Ομάδα Έργου: Εκδίδει και επικαιροποιεί τους Οδηγούς Εφαρμογής και το υποστηρικτικό υλικό του Προγράμματος, Ενημερώνει τις Υπηρεσίες της Εποπτεύουσας Αρχής (ΥΠΑΙΘ), τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας, τους δικαιούχους και κάθε ενδιαφερόμενο για την έκδοση νέων Οδηγών Εφαρμογής και υποστηρικτικού υλικού του Προγράμματος, Υποδέχεται και τηρεί τους ψηφιακούς καταλόγους των δικαιούχων, Υποδέχεται τους Φακέλους Δαπανών και ελέγχει/ υπολογίζει το ύψος των τροφείων κάθε δικαιούχου, Εκδίδει τους καταλόγους πληρωμών των τροφείων στους δικαιούχους του Προγράμματος, Διαβιβάζει μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις σχετικές εντολές πληρωμών προς την Εθνική Τράπεζα για πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, Διαχειρίζεται τις τυχόν αστοχίες λόγω λανθασμένων στοιχείων, Διαχειρίζεται την έντυπη ή ηλεκτρονική (μέσω του λογαριασμού αλληλογραφία με τους ενδιαφερομένους για ενημέρωση, αποκατάσταση λαθών κλπ. Ενημερώνει την Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) για την πρόοδο του Προγράμματος και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επίλυση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν. Διαχειρίζεται τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους με διαφάνεια και λογοδοσία και καταβάλει κάθε προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων, διαφυλάττοντας το κύρος των εμπλεκομένων υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ, ΥΠΕΘΑ και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για τους λόγους αυτούς υποδεικνύει στους δικαιούχους: Να ακολουθούν τις οδηγίες εφαρμογής του Προγράμματος. Να μην αποδέχονται παραστατικά δαπανών που είναι παράτυπα, Να αποστέλλουν έγκαιρα στην Ομάδα Έργου του Προγράμματος, τα συμπληρωμένα με ακρίβεια δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυσχερής η διαδικασία αναζήτησης του δικαιούχου προκειμένου να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες, ώστε να καταβληθούν τα τροφεία έγκαιρα. Να αξιοποιούν τα πρότυπα των απαιτούμενων εγγράφων προκειμένου να διευκολύνουν την Ομάδα Έργου στον έλεγχο των δαπανών, τον υπολογισμό των τροφείων και την επικοινωνία μαζί τους. ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 9

10 Επιπλέον παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας με την Ομάδα Έργου του Προγράμματος: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα, 1 ος Όροφος, Γραφείο 130 Ομάδα Έργου: «Σίτιση Αναπληρωτών» Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: , , Δευτέρα Παρασκευή 10:00-15:00 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 10

11 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος Λεσχών που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Ο ακόλουθος αλφαβητικός κατάλογος παραθέτει τις πόλεις / τοποθεσίες όπου εδρεύουν οι Λέσχες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα: A/A Περιοχή / Πόλη Α/Α Περιοχή / Πόλη 1 Αλεξανδρούπολη (ΛΑΦ) 29 Μεγίστη (ΛΑΦ) 2 Αμύνταιο (ΛΑΦ) 30 Μεσολόγγι (ΛΑΦ) 3 Άργος Ορεστικό (ΛΑΦ) 31 Νάουσα (ΛΑΦ) 4 Βέροια (ΛΑΦ) 32 Ναύπλιο (ΛΑΦ) 5 Βόλος (ΛΑΦ) 33 Νέα Σάντα (ΛΑΦ) 6 Διδυμότειχο (ΛΑΦ) 34 Ξάνθη (ΛΑΦ) 7 Δράμα (ΛΑΦ) 35 Ορεστιάδα (ΛΑΦ) 8 Ελευθερούπολη (ΛΑΦ) 36 Ορεστιάδα / Ρίζια (ΛΑΦ) 9 Ηράκλειο (ΛΑΦ) 37 Πλάτη Έβρου (ΛΑΦ) 10 Ιωάννινα (ΛΑΦ) 38 Πολύκαστρο (ΛΑΦ) 11 Καβάλα (ΛΑΦ) 39 Ρέθυμνο (ΛΑΦ) 12 Καλαμάτα (ΛΑΦ) 40 Ρόδος (ΛΑΦ) 13 Καστοριά (ΛΑΦ) 41 Σαμοθράκη (ΛΑΦ) 14 Κιλκίς (ΛΑΦ) 42 Σάμος (ΛΑΦ) 15 Κοζάνη (ΛΑΦ) 43 Σέρρες (ΛΑΦ) 16 Κομοτηνή (ΛΑΦ) 44 Σητεία (Αεροπορίας) 17 Κόνιτσα (ΛΑΦ) 45 Σούδα (Ναυτικού) 18 Κόρινθος (ΛΑΦ) 46 Σουφλί (ΛΑΦ) 19 Κως (ΛΑΦ) 47 Σπάρτη (ΛΑΦ) 20 Λαμία (ΛΑΦ) 48 Σύμη (ΛΑΦ) 21 Λέρος (ΛΑΦ) 49 Τρίκαλα (ΛΑΦ) 22 Λέσβος / Καλλονή (ΛΑΦ) 50 Τρίπολη (ΛΑΦ) 23 Λέσβος / Μανταμάδος (ΛΑΦ) 51 Τυχερό (ΛΑΦ) 24 Λέσβος / Μύρινα (ΛΑΦ) 52 Φιλιάτα (ΛΑΦ) 25 Λέσβος / Μυτιλήνη (ΛΑΦ) 53 Φλώρινα (ΛΑΦ) 26 Λήμνος / Κούταλη (ΛΑΦ) 54 Χανιά (ΛΑΦ) 27 Λήμνος / Μούδρο ς (ΛΑΦ) 55 Χίος (ΛΑΦ) 28 Λουτράκι (ΛΑΦ) ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 11

12 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έκδοση 2.1Β Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σχολικό έτος 2013-2014 Έκδοση 1.5 Σημαντικές μεταβολές της παρούσας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές.

Εγκύκλιος για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές. Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την έκδοση της εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά». Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΚΣΠΟ/Φ.2/οικ.15990/11-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο Βόλο. Άργος Δράμα. Ορεστιάδα Ζάκυνθο. Αλεξανδρούπολη Ιωάννινα. Ξάνθη Καβάλα. Κομοτηνή Καρδίτσα. Τρίκαλα Kαλαμάτα.

Αγρίνιο Βόλο. Άργος Δράμα. Ορεστιάδα Ζάκυνθο. Αλεξανδρούπολη Ιωάννινα. Ξάνθη Καβάλα. Κομοτηνή Καρδίτσα. Τρίκαλα Kαλαμάτα. Αθήνα 23/04/2015 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σίτισης για προγράμματα εκπαίδευσης του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης - ΕΕΔΕ», της Πράξης «Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα