ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση), με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό διατιθέμενο ποσό. Ποιοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα όπουι: Είναι ιδιοκτήτες (δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία. Έχουν σε ιδιοκτησία τους, που χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία. Έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής φυσικού αερίου από τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά (δηλαδή δεν έχουν στις 24/09/14 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου). Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη για τη δράση αν: Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία* για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των /τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/14. Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο. * Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% (αριθμητικά) των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο του κτηρίου). Ύψος επιδότησης Ποιες δαπάνες καλύπτει Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες επιχορηγείται με ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 1

2 Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h) -υφιστάμενου στην περίπτωση μη αλλαγής λέβητα - νέου στην περίπτωση αλλαγής λέβητα kcal/h Ανώτατο Ποσό επιχορήγησης (συμπ. ΦΠΑ) Χωρίς αλλαγή λέβητα Ανώτατο Ποσό επιχορήγησης (συμπ. ΦΠΑ) Με αλλαγή λέβητα για συμβατικά συστήματα καυστήρα - λέβητα για συστήματα συμπύκνωσης kcal/h kcal/h kcal/h > kcal/h Σημείωση: Σε περίπτωση ΚΘ (πολυκατοικίας) για να δοθεί το ανωτέρω ποσό επιδότησης πρέπει το σύνολο των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών (από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα) να είναι κατοικίες και να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στη δράση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε: προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα προμήθεια και εγκατάσταση σωληνογραμμής φυσικού αερίου προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής καυσαερίων προμήθεια και εγκατάσταση υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης μελέτη επίβλεψη Ενδεικτικά μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες αφορούν σε: δίκτυο διανομής ζεστού νερού τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ) κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου / εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών Πως δίνεται η επιδότηση Ο ωφελούμενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχή. Το επιδοτούμενο ποσό θα αποδοθεί στον ανάδοχο (εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής εξοπλισμού και κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης) μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τις διαδικασίες ελέγχου από την ΕΠΑ Αττικής. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 2

3 B) ΒΗΜΑΤΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης και παροχής φ.α. Ο αιτών υπογράφει τη σύμβαση παροχής φυσικού αερίου με την ΕΠΑ Αττικής και καταβάλλει τα τέλη σύνδεσης και εγγύησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της. Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί και στη φάση του Βήματος 4. ΒΗΜΑ 2: Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση Προσκόμιση δικαιολογητικών* Ο αιτών απευθύνεται στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ Αττικής και καταθέτει την αίτηση συμμετοχής στη δράση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω. Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Συμμετοχής στην δράση. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, όπου η αίτηση αφορά κεντρική θέρμανση, η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο ιδιοκτητών διαμερίσματος στην πολυκατοικία (διαχειριστής πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που συνυπογράφει την αίτηση). Προσοχή: Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη σελίδα 3. Δείτε σχετικά συμπληρωμένα υποδείγματα στις σελίδες Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής. Η Υ/Δ πρέπει να είναι πρωτότυπη. Απαιτείται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και αιτούνται επιδότησης (συμπληρώσει ΝΑΙ στην συνυποβολή Υ/Δ του ιδιοκτήτη στην αίτηση). Δείτε σχετικό συμπληρωμένο υπόδειγμα στη σελίδα Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το αντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές. Απαιτείται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και αιτούνται επιδότησης (συμπληρώσει ΝΑΙ στην συνυποβολή Υ/Δ του ιδιοκτήτη στην αίτηση). 4. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημερομηνία έκδοσης μετά την ). Το αντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές και να αναγράφεται η τιμή ζώνης του ακινήτου (σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο από την αρμόδια ΔΟΥ που να αναφέρει την τιμή ζώνης του ακινήτου). Απαιτείται για όλες τις θερμαινόμενες κατοικίες που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και αιτούνται επιδότησης (συμπληρωμένο ΝΑΙ στην συνυποβολή Υ/Δ του ιδιοκτήτη στην αίτηση). Ο αριθμός παροχής κάθε ακινήτου πρέπει να είναι συμπληρωμένος στο έντυπο αίτηση συμμετοχής. Δείτε σχετικό υπόδειγμα στη σελίδα Έντυπο Οικονομική Προσφοράς. Πρέπει να είναι πρωτότυπο. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία τεχνικής περιγραφής (μάρκα, μοντέλο, εύρος ισχύος σε kcal/h, μήκη σε m) όπου υπάρχουν δαπάνες. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης στη σελίδα 3 του εντύπου. Δείτε σχετικό συμπληρωμένο υπόδειγμα στις σελίδες Πρακτικό γενικής συνέλευσης. Αφορά στην λήψη απόφασης στην πολυκατοικία για την εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου (κεντρική θέρμανση ή μεμονωμένου διαμερίσματος). Το πρακτικό πρέπει να είναι πρωτότυπο. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 50%+1 χιλιοστών ιδιοκτησίας. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 3

4 Πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας όλων των ιδιοκτησιών (ακόμα και αυτών που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση) και να δηλώνονται ποιες είναι θερμαινόμενες από το κεντρικό σύστημα.. Δείτε σχετικά συμπληρωμένα υποδείγματα στις σελίδες Σε περίπτωση ατομικού συστήματος θέρμανσης π.χ. σε διαμέρισμα /κατοικία σε συγκρότημα κτηρίων, που δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 50% + 1, πρέπει να κατατεθεί καταστατικό (κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών) ή αν δεν υπάρχει να κατατεθεί Υ/Δ. 7. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο. Απαιτείται μόνο το στέλεχος αυτής. Ενδεικτικά ισοδύναμα έγγραφα είναι η εξαίρεση από κατεδάφιση, τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων. Αν η οικοδομική άδεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι έχει γίνει αίτηση επανέκδοση αυτής. Σε κάθε περίπτωση η οικοδομική άδεια πρέπει να υποβληθεί με τη σύμβαση σύνδεσης. Δείτε σχετικό υπόδειγμα στη σελίδα Εξουσιοδοτήσεις. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες, να αφορούν άτομα που αναγράφονται στο μέρος Β της αίτησης συμμετοχής και να συνοδεύονται με ταυτότητες εξουσιοδοτημένου και εξουσιοδοτούντα. Ο εξουσιοδοτημένος έχει δικαίωμα να υπογράψει όλα τα παραπάνω έντυπα, δηλαδή αίτηση συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση και οικονομική προσφορά. Συστήνεται στους αιτούντες να υποβάλλουν πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επωφεληθούν του συνολικού ποσού που δύνανται να επιδοτηθούν. Σημειώνεται ότι η παραλαβή των δικαιολογητικών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται έγκριση της επιδότησης. ΒΗΜΑ 3: Έλεγχος Αίτησης από ΕΠΑ Αττικής Η ΕΠΑ Αττικής ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Το αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω: Σε εκκρεμότητα: Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθούν ότι υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά. Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικά προκειμένου να προσκομίσει ό,τι απαιτείται. Εγκρίθηκε: Όταν όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά. Ο αιτών ενημερώνεται γραπτώς από την ΕΠΑ Αττικής σχετικά με την έγκριση, ενώ γίνεται ταυτόχρονα και η δέσμευση του σχετικού ποσού επιχορήγησης. Απερρίφθη: Όταν κάποιο από τα δικαιολογητικά είναι λανθασμένο ή δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί. Ο αιτών ενημερώνεται γραπτώς από την ΕΠΑ Αττικής σχετικά με την απόρριψη. Σε περίπτωση έγκρισης αιτήσεων η επιστολή ενημέρωσης αναφέρει και το προεγκεκριμένο ποσό καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου υπαγωγής στην δράση. Σε περίπτωση όπου δεν έχει ακόμη υπογραφεί η σύμβαση παροχής φυσικού αερίου ο αιτών έχει περιθώριο 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής έγκρισης για να καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη σύνδεσης και εγγύηση, καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά και να ολοκληρώσει την διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών χάνει τη σειρά προτεραιότητας που έχει διασφαλίσει κατά την έγκριση της αίτησής του και αποδεσμεύεται το σχετικό ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 4

5 ΒΗΜΑ 4 : Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης* Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΠΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος της επιλογής του καταναλωτή (εργολάβος από τον οποίο έλαβε την οικονομική προσφορά για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης) προχωρά στην κατάθεση της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΠΑ Αττικής. Μαζί με τη μελέτη κατατίθεται και το σχετικό «Προσάρτημα τεχνικής περιγραφής μελέτης» για τον βαθμό απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου. Δείτε σχετικό υπόδειγμα στη σελίδα 20. Μετά την έγκριση της μελέτης ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. Σε περίπτωση που από την μελέτη ή την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης προκύπτει ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο κόστος κατασκευής σε σχέση με αυτά που υποβλήθηκαν αρχικά με την οικονομική προσφορά, ο αιτών πρέπει να υποβάλλει το «Έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς» προκειμένου τα στοιχεία να είναι σε συμφωνία. Δείτε σχετικό συμπληρωμένο υπόδειγμα στις σελίδες ΒΗΜΑ 5: Έλεγχος φυσικού αντικειμένου, Ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης και Έκδοση Άδειας Χρήσης* Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο ανάδοχος υποβάλλει στην ΕΠΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (ΦΕΚ Β 976/ ) καθώς και για τον έλεγχο φυσικού αντικειμένου. Η ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιεί τους ανωτέρω ελέγχους και προχωρά στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. και στην έκδοση της Άδεια Χρήσης, βάσει των διαδικασιών της. Στην περίπτωση όπου ο αιτών έχει προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης πριν την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στη δράση, τότε αντί του εντύπου οικονομικής προσφοράς πρέπει να υποβάλει το «Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής». Δείτε σχετικό συμπληρωμένο υπόδειγμα στη σελίδα 23. *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά των βημάτων 2, 4 και 5 δύνανται να υποβληθούν ταυτόχρονα εφόσον ο αιτών έχει ήδη προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης. ΒΗΜΑ 6: Αναδόχου Έκδοση Παραστατικών από Ανάδοχο, Επιβεβαίωση Ύψους Επιχορήγησης και Πληρωμή Ο αιτών προσκομίζει στην ΕΠΑ Αττικής τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών (απόδειξη λιανικής πώλησης προμήθειας εξοπλισμού/υλικών, απόδειξη παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού) από τον/ους αναδόχους, καθώς και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση εκχώρησης επιχορήγησης προς αυτόν/ους (η Υ/Δ πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του ιδιοκτήτη/αιτούντα). Δείτε σχετικό συμπληρωμένο υπόδειγμα στη σελίδα 24. Τα παραστατικά πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη. Θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του/των αναδόχων, να έχουν τα στοιχεία του ωφελούμενου και να υπάρχει ανάλυση στις ίδιες κεφαλίδες που αναφέρονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση πολυκατοικίας τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου των δικαιούχων. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 5

6 Η ΕΠΑ Αττικής επιβεβαιώνει το ύψος επιχορήγησης εκδίδοντας το «Έντυπο Καταβολής Χρηματοδότησης», όπου υποδεικνύει στον αιτούντα τον αναλογικό τρόπο για την καταβολή της συμμετοχής του προς τους Αναδόχους. Ο αιτών πληρώνει μέσω τραπέζης τον/ους Ανάδοχο/ους (με το μερίδιο που τους αντιστοιχεί) και υποβάλλει τα αντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (πχ. καταθετήρια) στην ΕΠΑ Αττικής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του επιχορηγούμενου ποσού στους Αναδόχους από την ΕΠΑ Αττικής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Δικαιολογητικά Μονοκατοικία Διαμέρισμα Πολυκατοικία Βήμα 1: Υπογραφή Σύμβασης Σύμβαση Βήμα 2: Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων συμμετοχής Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή διαβατηρίου Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με ημερομηνία έκδοσης μετά την ). Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. Πρακτικό γενικής συνέλευσης (για τη λήψη της απόφασης εγκατάστασης συστήματος φ.α.) ή καταστατικό (σε περίπτωση ατομικού συστήματος θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης) Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση δικαιολογητικά Βήμα 3: Έλεγχος Αίτησης από ΕΠΑ Αττικής Βήμα 4: Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης Προσάρτημα τεχνικής περιγραφής μελέτης Έντυπο Τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς (εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση από αρχική προσφορά) Βήμα 5: Έλεγχος φυσικού αντικειμένου, Ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης και Έκδοση Άδειας Χρήσης Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής Βήμα 6: Έκδοση Παραστατικών από Ανάδοχο, Επιβεβαίωση Ύψους Επιχορήγησης και Πληρωμή Αναδόχου Υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης επιχορήγησης Παραστατικά λιανικών συναλλαγών και αντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής Έντυπο Καταβολής Χρηματοδότησης (από την ΕΠΑ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 6

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΗΜΑ 2: Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση Δικαιολογητικά 1Α) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση - Μονοκατοικία ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 7

8 1Α) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση - Μονοκατοικία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 8

9 1Β) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση - Πολυκατοικία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 9

10 1Β) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση - Πολυκατοικία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 10

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1Γ) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση Μεμονωμένο διαμέρισμα σε πολυκατοικία ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1Γ) Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση Μεμονωμένο διαμέρισμα σε πολυκατοικία ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 12

13 2) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής όρων συμμετοχής ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 13

14 4) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 14

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 5) Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 5) Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 16

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 6Α) Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης - Κεντρική θέρμανση ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 17

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 6Β) Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Μεμονωμένο διαμέρισμα ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 18

19 7) Υπόδειγμα Οικοδομικής Άδειας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 48 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 19

20 ΒΗΜΑ 4: Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης Προσάρτημα τεχνικής περιγραφής μελέτης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 20

21 Υπόδειγμα Εντύπου Τροποποιημένης Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 21

22 Υπόδειγμα Εντύπου Τροποποιημένης Οικονομικής Προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 22

23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΗΜΑ 5: Έλεγχος φυσικού αντικειμένου, Ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης Έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 23

24 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΗΜΑ 6: Έκδοση Παραστατικών από Ανάδοχο, Επιβεβαίωση Ύψους Επιχορήγησης Υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης επιχορήγησης ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ_1 η έκδοση ( ) Σελ. 24

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ CONSTRUCTION & QUALITY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 19 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ 2410-252603, 6932369006,6932735339 Η εταιρία μας σας δίνει την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα Της Πηνελόπης Λεονταρά Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια υποστήριζαν οι πρόγονοί μας. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν κανείς δεν ξέρει, ενημερώνεται και μαθαίνει. Όταν όμως ξέρει τα μισά

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα