Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0"

Transcript

1 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, ε- κτός αν υπάρχει σχετική άδεια από το Ίδρυμα ECDL. Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη. Η επίσημη Εξεταστέα Ύλη του ECDL έκδοση 4.0, είναι αυτή που δημοσιεύει το Ίδρυμα ECDL και μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση δικτυακού τόπου:

2 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυμα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε μεγέθους προκύψει λόγω πληροφοριών, οδηγιών ή συμβουλών που περιέχονται σ αυτό το έγγραφο Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ... 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ο : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 2 από 35

4 Έκδοση 4.0 Ενότητα 1 - Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη για την Ενότητα 1, Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (Module 1, Concepts of Information Technology - IT), το οποίο παρέχει το υπόβαθρο για τη θεωρητική εξέταση σε αυτό το γνωστικό τομέα. Στόχοι της Ενότητας Ενότητα 1 Η ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί μερικές από τις βασικές έννοιες του τομέα της Πληροφορικής. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τη σύσταση ενός προσωπικού υπολογιστή σε σχέση με το υλικό και το λογισμικό μέρος και να κατανοεί μερικές από τις στοιχειώδεις έννοιες από το χώρο της πληροφορικής, όπως αποθήκευση δεδομένων και μνήμη. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει το πώς χρησιμοποιούνται τα δίκτυα πληροφοριών στους υπολογιστές και να είναι ενήμερος σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών λογισμικού στην καθημερινή ζωή. Ακόμη ο υποψήφιος θα πρέπει να εκτιμά θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε θέματα χρήσης υπολογιστών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ενήμερος για σημαντικά νομικά θέματα και θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών. Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο 1.1 Εισαγωγικά Υλικό, Λογισμικό, Πληροφορική 1.2 Υλικό Μέρος Η/Υ Κατανόηση των όρων Υλικού (hardware), Λογισμικού (software), Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών (Information Technology) Κατηγορίες Η/Υ Κατανόηση και διάκριση μεταξύ υπολογιστή μεγάλης ισχύος (mainframe computer), υπολογιστή δικτύου, προσωπικού υπολογιστή, φορητού υπολογιστή και προσωπικού ψηφιακού βοηθού (Personal Digital Assistant PDA) σε σχέση με τη χωρητικότητα, την ταχύτητα επεξεργασίας, το κόστος και τους τυπικούς χρήστες αυτών Κύρια Μέρη Ενός Προσωπικού Η/Υ Γνώση των κύριων μερών ενός προσωπικού υπολογιστή όπως: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ - CPU), σκληρός δίσκος, συνήθεις συσκευές εισόδου/εξόδου, είδη μνήμης. Κατανόηση του ό- ρου περιφερειακή συσκευή Απόδοση Του Η/Υ Γνώση μερικών από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του Η/Υ. π.χ, ταχύτητα (συχνότητα λειτουργίας) της CPU, μέγεθος της μνήμης RAM, πλήθος εφαρμογών που βρίσκονται σε ταυτόχρονη λειτουργία Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - Επεξεργαστής (Central Processing Unit CPU) Κατανόηση των λειτουργιών της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας σε σχέση με τους υπολογισμούς, τους λογικούς ελέγχους, την άμεση πρόσβαση μνήμης. Γνώση ότι η ταχύτητα (συχνότητας λειτουργίας) της CPU, μετράται σε Megahertz (MHz) ή Gigahertz (GHz) Μνήμη Γνώση των διαφόρων τύπων της μνήμης Η/Υ, όπως: RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης), ROM (μνήμη μόνον ανάγνωσης) και διάκριση μεταξύ τους Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 3 από 35

5 Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο Γνώση των μονάδων μέτρησης μνήμης του υπολογιστή: bit, byte, KB, MB, GB, TB. Συσχέτιση των μονάδων μέτρησης μνήμης με χαρακτήρες, αρχεία και καταλόγους / φακέλους Συσκευές Εισόδου Αναγνώριση μερικών κύριων συσκευών εισόδου δεδομένων στον Η/Υ, όπως: ποντίκι, πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρα (trackball), σαρωτής (scanner), πινακίδα αφής (touch pad), φωτογραφίδα (light pen), χειριστήριο παιχνιδιών (joystick), ψηφιακή κάμερα, μικρόφωνο Συσκευές Εξόδου Αναγνώριση κοινών συσκευών εξόδου για παρουσίαση αποτελεσμάτων επεξεργασίας που εκτελούνται από Η/Υ, όπως: οθόνες, εκτυπωτές, σχεδιογράφοι (plotters), ηχεία. Γνώση του πού χρησιμοποιούνται αυτές Συσκευές Εισόδου/Εξόδου Συσκευές Αποθήκευσης Κατανόηση ότι κάποιες συσκευές είναι ταυτόχρονα συσκευές και εισόδου και εξόδου, όπως: οθόνες αφής (touch screens) Σύγκριση των κύριων τύπων συσκευών μέσων αποθήκευσης δεδομένων σε σχέση με την ταχύτητα, το κόστος και την χωρητικότητά τους, όπως: δισκέτες, δίσκοι Zip, ταινίες δεδομένων (data cartridges), CD-ROM, εσωτερικοί και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι κτλ Κατανόηση του σκοπού της διαδικασίας διαμόρφωσης (formatting) ενός δίσκου. 1.3 Λογισμικό Είδη Λογισμικού Διάκριση μεταξύ της έννοιας του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών. Κατανόηση των λόγων ύπαρξης εκδόσεων (versions) λογισμικού. 1.4 Δίκτυα Πληροφοριών Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Χρήστη Ανάπτυξη Συστημάτων Περιγραφή των κύριων λειτουργιών ενός Λειτουργικού Συστήματος και αναφορά διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων Καταγραφή διαδεδομένων εφαρμογών λογισμικού με αναφορά στις χρήσεις τους, όπως: επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, ε- φαρμογές περιήγησης ιστοσελίδων (web browsers), λογιστηρίου, επιτραπέζιων εκδόσεων (DTP) και πολυμέσων Κατανόηση του όρου Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας/ Αλληλεπίδρασης Χρήστη (Graphical User Interface GUI) Κατανόηση των τρόπων ανάπτυξης συστημάτων που βασίζονται σε Η/Υ. Γνώση των διαδικασιών της ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού και δοκιμασίας (testing) που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στους Η/Υ LAN Και WAN Κατανόηση των όρων Τοπικό Δίκτυο (LAN) και Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN). Κατανόηση του όρου Πελάτη / Διακομιστή (client/server) Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 4 από 35

6 Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο 1.5 Η Χρήση της Πληροφορικής στην Καθημερινή Ζωή Ενδοδίκτυο (Intranet), Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης (Extranet) Το Διαδίκτυο (Internet) Το Τηλεφωνικό Δίκτυο στην Πληροφορική Οι H/Y Στο Χώρο Εργασίας Καταγραφή μερικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την ομαδική εργασία, όπως: κοινή χρήση εκτυπωτών, εφαρμογών και αρχείων μέσω δικτύου Κατανόηση του τι είναι το Ενδοδίκτυο (Intranet) και της διάκρισης του από το Διαδίκτυο Κατανόηση του τι είναι το Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης (Extranet) και της διάκρισης μεταξύ Intranet και Extranet Κατανόηση του τι είναι το Διαδίκτυο και γνώση μερικών από τις σημαντικότερες χρήσεις υπηρεσίες του Κατανόηση του όρου Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW) και της διάκρισης του από το Διαδίκτυο Κατανόηση των χρήσεων του τηλεφωνικού δικτύου στην πληροφορική. Κατανόηση των όρων: Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (Public Switched Telephone Network PSΤN), Δίκτυο Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών (Integrated Services Data Network ISDN), Δίκτυο Ασύμμετρης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL) Κατανόηση των όρων αναλογικό(ή) (analogue), ψηφιακό(ή) (digital), μόντεμ (modem) και ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (μετρούμενος σε bps bits per second, bits ανά δευτερόλεπτο) Προσδιορισμός του πότε ένας υπολογιστής μπορεί να είναι πιο κατάλληλος για κάποια εργασία από έναν άνθρωπο και πότε όχι Γνώση μερικών χρήσεων εφαρμογών Η/Υ μεγάλης κλίμακας σε επιχειρήσεις, όπως: συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων, συστήματα κράτησης αεροπορικών θέσεων, επεξεργασία ασφαλιστικών αποδόσεων, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές Γνώση μερικών χρήσεων εφαρμογών Η/Υ μεγάλης κλίμακας στην διακυβέρνηση, όπως: δημόσια συστήματα καταγραφής (απογραφή πληθυσμού, δήλωση οχημάτων), είσπραξη δημοσίων εσόδων, ηλεκτρονική ψηφοφορία Γνώση ορισμένων χρήσεων εφαρμογών Η/Υ μεγάλης κλίμακας σε νοσοκομεία / περίθαλψη, όπως: συστήματα καταχώρησης ασθενών, ελέγχου ασθενοφόρων, διαγνωστικά συστήματα και εργαλεία, εξειδικευμένος εξοπλισμός χειρουργείου Γνώση ορισμένων χρήσεων εφαρμογών υπολογιστών στην εκπαίδευση, όπως: εγγραφές σπουδαστών και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή (computer based training CBT), εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σχολικές εργασίες για το σπίτι χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 5 από 35

7 Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο 1.6 Υγεία και Ασφάλεια, Περιβάλλον Ηλεκτρονική Κοινωνία Κατανόηση του όρου Τηλε-Εργασία. Αναφορά μερικών πλεονεκτημάτων της τηλε-εργασίας, όπως: μείωση ή εξάλειψη των μεταφορικών εξόδων, μεγαλύτερη εστίαση στο έργο, ευέλικτο ωράριο εργασίας, μείωση του χώρου εργασίας στις επιχειρήσεις. Αναφορά μερικών μειονεκτημάτων της τηλε-εργασίας, όπως: έλλειψη ανθρώπινης επαφής, περιορισμός της ομαδικής εργασίας Κατανόηση του όρου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) και των βασικών του χρήσεων Κατανόηση του όρου ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Κατανόηση της έννοιας της εξ α- ποστάσεως αγοροπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και της διαδικασίας αποστολής προσωπικών δεδομένων πριν από κάθε συναλλαγή, των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής και του βασικού δικαιώματος των καταναλωτών της επιστροφής αγαθών που δεν τον ικανοποιούν Απαρίθμηση μερικών πλεονεκτημάτων της εξ α- ποστάσεως αγοροπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών, όπως: διαθεσιμότητα όλο το 24-ωρο, δυνατότητα επισκόπησης μεγάλης ποικιλίας προϊόντων. Απαρίθμηση μερικών μειονεκτημάτων της εξ α- ποστάσεως αγοροπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών, όπως: επιλογή προϊόντων από ανύπαρκτα καταστήματα, έλλειψη ανθρώπινης επαφής, κίνδυνος μη ασφαλών μεθόδων πληρωμής Εργονομία Κατανόηση των στοιχείων και πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος. όπως: σωστή τοποθέτηση των οθονών, των πληκτρολογίων και των ρυθμιζόμενων καθισμάτων χρήση ειδικής επιφάνειας για το ποντίκι, χρήση φίλτρων οθόνης, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και εξαερισμού, συχνά διαλείμματα μακριά από τους Η/Υ κλπ Θέματα Υγείας Απαρίθμηση μερικών κοινών προβλημάτων υγείας που συσχετίζονται με τη χρήση Η/Υ, όπως: κακώσεις του καρπού από παρατεταμένη πληκτρολόγηση, καταπόνηση των ματιών από τη λαμπρότητα της οθόνης, προβλήματα που προέρχονται χαμηλής ποιότητας καθίσματα ή κακή στάση του σώματος Προφυλάξεις Απαρίθμηση μερικών προφυλάξεων ασφάλειας κατά τη χρήση Η/Υ, όπως: διασφάλιση των ηλεκτρικών καλωδίων και μη υπερφόρτισης των διαθέσιμων παροχών ρεύματος Το Περιβάλλον Επίγνωση ότι η ανακύκλωση των εκτυπώσεων και των δοχείων τόνερ, η χρήση οθονών χαμηλής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια που ο υπολογιστής είναι σε αδράνεια ωφελούν το περιβάλλον Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 6 από 35

8 Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο 1.7 Προστασία Ασφάλεια Πληροφοριών Κατανόηση ότι η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της ανάγκης ε- κτυπωμένου υλικού Κατανόηση του όρου Ασφάλεια Πληροφοριών και των ωφελειών ενός οργανισμού να προνοεί για κινδύνους σχετικούς με την ασφάλεια των πληροφοριών, όπως: υιοθέτηση μιας πολιτικής ασφαλείας που αφορά την διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων, εφαρμογή διαδικασιών αναφοράς περιστατικών σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών, ενημέρωση του προσωπικού για τις ευθύνες τους αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών Γνώση θεμάτων απορρήτου που σχετίζονται με τους Η/Υ, όπως: υιοθέτηση σωστών πολιτικών διαχείρισης κωδικών πρόσβασης (passwords). Κατανόηση του τι είναι το όνομα χρήστη (user ID) και της διαφοροποίησής του από τον κωδικό πρόσβασης. Κατανόηση του όρου δικαιώματα πρόσβασης και της σπουδαιότητάς τους Γνώση του σκοπού και της αξίας τήρησης αντιγράφων ασφαλείας μέσω αντιγραφής των αρχείων των Η/Υ σε αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης Επίγνωση των πιθανών επιπτώσεων της κλοπής - απώλειας του φορητού υπολογιστή, του προσωπικού ψηφιακού βοηθού (PDA), του κινητού τηλεφώνου, όπως: πιθανή ανεπιθύμητη χρήση εμπιστευτικών αρχείων, απώλεια αρχείων, απώλεια σημαντικών δεδομένων επαφών αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα και σε άλλο μέσο αποθήκευσης, πιθανή κακόβουλη χρήση των τηλεφωνικών αριθμών Ιοί Υπολογιστών Κατανόηση του όρου Ιός (virus) όταν χρησιμοποιείται στον χώρο των Η/Υ και της ύπαρξης διαφορετικών ειδών ιών Η/Υ. Επίγνωση του πώς και πότε οι ιοί μπορούν να εισέλθουν σ έναν Η/Υ Γνώση των μέτρων προστασίας κατά των ιών και του τι να κάνουμε σε περίπτωση που ένας ιός έχει «μολύνει» (εισχωρήσει) σ ένα Η/Υ. Επίγνωση των περιορισμών των λογισμικών κατά των ιών. Κατανόηση του τι σημαίνει ο όρος «απολύμανση» αρχείων Κατανόηση της κατάλληλης πρακτικής σχετικά με την λήψη αρχείων ή την πρόσβαση σε επισυναπτόμενα αρχεία, όπως: χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς (anti-virus), αποφυγή ανοίγματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από άγνωστο αποστολέα, αποφυγή ανοίγματος συνημμένων αρχείων που περιέχονται σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άγνωστου αποστολέα Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 7 από 35

9 Κατηγορία Γνωστική Περιοχή Αναφορά Γνωστικό Αντικείμενο 1.8 Πνευματικά Δικαιώματα και Νομοθεσία Πνευματικά Δικαιώματα Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κατανόηση της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων όταν αυτά εφαρμόζονται σε λογισμικό και αρχεία, όπως γραφικά, κείμενο, ήχο ή βίντεο. Κατανόηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμπλέκονται με την λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο Κατανόηση των πνευματικών δικαιωμάτων που συσχετίζονται με τη χρήση και διάθεση υλικού α- ποθηκευμένου σε φορητά μέσα αποθήκευσης, όπως CD s, δίσκους Zip, δισκέτες Επίγνωση του τρόπου ελέγχου του Κωδικού Αναγνώρισης Προϊόντος (Product ID). Κατανόηση των όρων διανεμόμενο λογισμικό περιορισμένης χρήσης (shareware), ελεύθερο λογισμικό (freeware) και άδεια χρήσης τελικού χρήστη (end-user license agreement) Γνώση της Νομοθεσίας ή των Συμβάσεων περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν στη χώρα σας καθώς και κατανόηση των επιπλοκών σχετικά με τα θέματα δεδομένων και των κατόχων των δεδομένων. Περιγράψτε μερικές χρήσεις των προσωπικών δεδομένων Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 8 από 35

10 Ενότητα 2 - Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 2, Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Module 2, Using the Computer and Managing Files), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τομέα. Στόχοι της Ενότητας Ενότητα 2 Η ενότητα Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων απαιτεί από τον υποψήφιο να ε- πιδείξει τη γνώση και την ικανότητα του στη χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματός του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίσει βασικές παραμέτρους, να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες λειτουργίες βοήθειας και να διαχειριστεί μια εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται. Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να κινείται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να εργάζεται με εικονίδια και παράθυρα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαχειρίζεται, να οργανώνει, ν αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει αρχεία και καταλόγους/φακέλους καθώς και να συμπιέζει και να εξάγει συμπιεσμένα αρχεία. Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί τι είναι ένας ιός υπολογιστή και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή ανίχνευσης ιών. Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί απλά εργαλεία επεξεργασίας και διαχείρισης εκτυπώσεων που είναι διαθέσιμα μέσα από το λειτουργικό σύστημα. Κατηγορία Σύνολο Δεξιοτήτων Αναφορά Αντικείμενο Εργασίας 2.1 Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τα Πρώτα Βήματα με τον Υπολογιστή Βασικές Πληροφορίες και Λειτουργίες Εκκίνηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) Τερματισμός του Η/Υ χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία Επανεκκίνηση του Η/Υ χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία Τερματισμός εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών του συστήματος του Η/Υ: ονομασία και έκδοση του λειτουργικού συστήματος, εγκατεστημένη RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) Αλλαγή των ρυθμίσεων της επιφάνειας εργασίας: η- μερομηνία & ώρα 1, ρύθμιση έντασης ήχου, επιλογές εμφάνισης επιφάνειας εργασίας (ρυθμίσεις χρωμάτων, ανάλυση οθόνης, επιλογές προστασίας οθόνης) Ορισμός, αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου Διαμόρφωση αφαιρούμενων μονάδων δίσκων: δισκέτας, δίσκου Zip Εγκατάσταση, απεγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού Χρήση της δυνατότητας της αντιγραφής των περιεχομένων της οθόνης (print screen) και της επικόλλησης τους σε κάποιο έγγραφο Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών της Βοήθειας. 1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να προσέχουν όταν γίνονται αλλαγές στην ημερομηνία και ώρα ενός υπολογιστικού συστήματος, διότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στον τρόπο συγχρονισμού των δικτυωμένων υπολογιστικών συστημάτων Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 9 από 35

11 2.2 Επιφάνεια Εργασίας 2.3 Διαχείριση Αρχείων Χρήση Κειμενογράφου Εργασία με Εικονίδια Εργασία με Παράθυρα Έναρξη μιας εφαρμογής απλού κειμενογράφου. Άνοιγμα, δημιουργία ενός αρχείου Αποθήκευση του αρχείου σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου Κλείσιμο της εφαρμογής κειμενογράφου Αναγνώριση συνήθων εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας, όπως αυτών που αναπαριστούν: αρχεία, φακέλους/καταλόγους, εφαρμογές, εκτυπωτές, τον κάδο ανακύκλωσης/σκουπιδοντενεκέ Επιλογή & μετακίνηση εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας Άνοιγμα ενός αρχείου, φακέλου/καταλόγου ή εφαρμογής απευθείας από την επιφάνεια εργασίας Δημιουργία εικονιδίου συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας Αναγνώριση των διαφόρων στοιχείων ενός παραθύρου: γραμμή τίτλου, γραμμή μενού εντολών, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης, ράβδοι κύλισης Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, αλλαγή μεγέθους, μετακίνηση και κλείσιμο παραθύρου Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων Βασικές Έννοιες Κατανόηση του τρόπου ιεραρχικής εμφάνισης των μονάδων δίσκων, των φακέλων και των αρχείων από το λειτουργικό σύστημα Κατάλογοι/Φάκελοι Εργασία Με Αρχεία Επίγνωση ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα για την αποθήκευση αρχείων και φακέλων είναι ο σκληρός δίσκος, η δισκέτα, το CD-R/W, οδηγοί δίσκων δικτύου κλπ Πλοήγηση - Μετάβαση σε συγκεκριμένο αρχείο, φάκελο ή μονάδα δίσκου Δημιουργία φακέλου/καταλόγου και επέκταση υποφακέλου/υποκαταλόγου Άνοιγμα παραθύρου για την προβολή του ονόματος, του μεγέθους και της ακριβής θέσης στη μονάδα δίσκου ενός φακέλου/καταλόγου Αναγνώριση των βασικών τύπων αρχείων, όπως: αρχεία επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεων, εικόνας, ήχου, βίντεο, συμπιεσμένα αρχεία, προσωρινά αρχεία Καταμέτρηση του πλήθους των αρχείων, των αρχείων συγκεκριμένου τύπου σε φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των υποφακέλων του) Αλλαγή της κατάστασης ενός αρχείου: μόνο για ανάγνωση/κλειδωμένο, ανάγνωσης-εγγραφής Ταξινόμηση αρχείων κατά όνομα, μέγεθος, τύπο και ημερομηνία τροποποίησης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 10 από 35

12 2.3.4 Αντιγραφή, Μετακίνηση Διαγραφή, Επαναφορά Κατανόηση της σημασίας της διατήρησης των σωστών επεκτάσεων αρχείων κατά την μετονομασία τους Μετονομασία αρχείων και φακέλων/καταλόγων Επιλογή ενός αρχείου, φακέλου/καταλόγου μεμονωμένα ή ως ομάδας γειτονικών, μη γειτονικών αρχείων, φακέλων/καταλόγων Αντιγραφή αρχείων, φακέλων/καταλόγων μεταξύ φακέλων/καταλόγων και μονάδων δίσκων Μετακίνηση αρχείων, φακέλων/καταλόγων μεταξύ φακέλων/καταλόγων και μονάδων δίσκων Κατανόηση γιατί η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων αρχείων σε φορητά αποθηκευτικά μέσα είναι σημαντική Διαγραφή αρχείων, φακέλων/καταλόγων μέσω του Κάδου Ανακύκλωσης/Σκουπιδοτενεκές Επαναφορά διαγραμμένων αρχείων, φακέλων/ καταλόγων από τον Κάδο Ανακύκλωσης/ Σκουπιδοτενεκέ Άδειασμα Κάδου Ανακύκλωσης/ Σκουπιδοτενεκέ Αναζήτηση Χρήση του εργαλείου Εύρεση για τον εντοπισμό ενός αρχείου, φακέλου/καταλόγου Αναζήτηση αρχείων ανάλογα με το περιεχόμενο, την ημερομηνία τροποποίησης, την ημερομηνία δημιουργίας, το μέγεθος. Χρήση ειδικών χαρακτήρων μπαλαντέρ (wildcards) Προβολή της λίστας των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων Συμπίεση Αρχείων Κατανόηση του τι σημαίνει Συμπίεση Αρχείων Συμπίεση αρχείων συγκεκριμένου φακέλου σε μια μονάδα δίσκου Αποσυμπίεση αρχείων από συγκεκριμένη θέση μιας μονάδας δίσκου. 2.4 Ιοί H/Y Γενικά Κατανόηση του τι είναι ένας ιός Η/Υ (computer virus) και ποιες μπορεί να είναι οι επιδράσεις του. 2.5 Διαχείριση Εκτυπώσεων Επίγνωση μερικών τρόπων διάδοσης των ιών στους υπολογιστές Κατανόηση των πλεονεκτημάτων από τη χρήση λογισμικού ανίχνευσης ιών Κατανόηση του τι σημαίνει «απολύμανση» αρχείου Χειρισμός Ιών Χρήση λογισμικού ανίχνευσης ιών και σάρωση συγκεκριμένης μονάδας δίσκου, φακέλων και αρχείων Κατανόηση της σημασίας της τακτικής ενημέρωσης των εφαρμογών ανίχνευσης ιών Ρύθμιση Αλλαγή του προεπιλεγμένου εκτυπωτή στη λίστα ε- γκατεστημένων εκτυπωτών Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 11 από 35

13 Εγκατάσταση νέου εκτυπωτή στον Η/Υ Εκτυπώσεις Εκτύπωση αρχείου από κειμενογράφο Παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών εκτύπωσης στο παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του εκτυπωτή Προσωρινή διακοπή, επανεκκίνηση, διαγραφή των εργασιών εκτύπωσης από το παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του εκτυπωτή Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 12 από 35

14 Έκδοση 4.0 Ενότητα 3 - Επεξεργασία Κειμένου Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 3, Επεξεργασία Κειμένου (Module 3, Wordprocessing), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τομέα. Στόχοι της Ενότητας Ενότητα 3 Η ενότητα Επεξεργασία Κειμένου απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου σε έναν υπολογιστή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει καθημερινές εργασίες που συνδέονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση και τη διεκπεραίωση μικρών σχετικά εγγράφων έτοιμων προς διανομή. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να αντιγράψει και να μετακινήσει κείμενο μέσα στο έγγραφο και μεταξύ εγγράφων. Ακόμη, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει επάρκεια στη εφαρμογή μερικών βασικών χαρακτηριστικών επεξεργασίας κειμένου, όπως η δημιουργία τυπικών πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε ένα έγγραφο και των εργαλείων της συγχώνευσης αλληλογραφίας. Κατηγορία Σύνολο Δεξιοτήτων Αναφορά Αντικείμενο Εργασίας 3.1 Χρήση της Εφαρμογής 3.2 Βασικές Λειτουργίες Τα Πρώτα Βήματα στην Επεξεργασία Κειμένου Προσαρμογή Ρυθμίσεων Εισαγωγή Κειμένου Άνοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου Άνοιγμα ενός, πολλών εγγράφων Δημιουργία ενός νέου εγγράφου (βασισμένου στο προεπιλεγμένο ή άλλο διαθέσιμο πρότυπο) Αποθήκευση ενός εγγράφου σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου Αποθήκευση ενός εγγράφου με άλλο όνομα Αποθήκευση ενός εγγράφου με άλλο τύπο αρχείου, όπως: αρχείο κειμένου, μορφή εμπλουτισμένου κειμένου, HTML, πρότυπο, αρχείο με επέκταση συγκεκριμένης εφαρμογής, άλλη έκδοση της εφαρμογής Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εγγράφων Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας Κλείσιμο ενός εγγράφου Αλλαγή των καταστάσεων προβολών σελίδας Χρήση εργαλείου μεγέθυνσης / αλλαγής ζουμ (zoom) Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων Εμφάνιση, απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων Μεταβολή των βασικών επιλογών/προτιμήσεων της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος/κατάλογος για το άνοιγμα και την αποθήκευση των εγγράφων Εισαγωγή κειμένου 2. 2 Στην Εξεταστέα Ύλη οι αναφορές στον όρο «κείμενο», καλύπτουν τους εκτυπώσιμους χαρακτήρες (γράμματα και αριθμούς), κενά διαστήματος και σημεία στίξης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 13 από 35

15 Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, συμβόλων. 3.3 Μορφοποίηση Επιλογή Κειμένου Επιλογή χαρακτήρα, λέξης, γραμμής, πρότασης, παραγράφου ή ολόκληρου κειμένου Επεξεργασία Κειμένου Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή Εύρεση και Αντικατάσταση Μορφοποίηση Κειμένου Μορφοποίηση Παραγράφων Επεξεργασία υπάρχοντος κειμένου με την προσθήκη νέων χαρακτήρων, λέξεων ή αντικατάσταση υπάρχοντος κειμένου Χρήση των λειτουργιών αναίρεσης (undo) και α- κύρωσης αναίρεσης (redo) Αντιγραφή 3 κειμένου εντός του ίδιου έγγραφου, μεταξύ ανοικτών εγγράφων Μετακίνηση 4 κειμένου εντός του ίδιου έγγραφου, μεταξύ ανοικτών εγγράφων Διαγραφή κειμένου Χρήση της εντολής εύρεση για τον εντοπισμό συγκεκριμένης λέξης ή φράσης Χρήση απλής εντολής αντικατάστασης μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης Αλλαγή εμφάνισης κειμένου: γραμματοσειρά, είδος και μέγεθος γραμματοσειράς Εφαρμογή μορφής κειμένου όπως: έντονη, πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή Εφαρμογή μορφής εκθέτη ή δείκτη σε κείμενο Εφαρμογή αλλαγών πεζών/κεφαλαίων σε κείμενο Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων σε κείμενο Αντιγραφή της μορφοποίησης από ένα κομμάτι κειμένου σ ένα άλλο κομμάτι κειμένου Εφαρμογή υπάρχοντος στυλ σε λέξη, γραμμή, παράγραφο Χρήση του αυτόματου συλλαβισμού Εισαγωγή, διαγραφή σημαδιών αλλαγής παραγράφου Προσθήκη, διαγραφή σημαδιών μη αυτόματης αλλαγής γραμμής Αριστερή, στο κέντρο, δεξιά και πλήρης στοίχιση κειμένου Δημιουργία εσοχών στο κείμενο: αριστερή, δεξιά, πρώτης γραμμής και προεξοχή Εφαρμογή μονού, διπλού διάστιχου μεταξύ των γραμμών της παραγράφου Εφαρμογή απόστασης πριν, μετά την παράγραφο. 3 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 4 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 14 από 35

16 3.3.3 Μορφοποίηση Εγγράφου Ορισμός, διαγραφή και χρήση στηλοθετών: αριστερά, δεξιά, κεντρικό, δεκαδικό Εφαρμογή κουκίδων, αρίθμησης σε λίστα ενός επιπέδου. Απαλοιφή κουκίδων, αρίθμησης σε λίστα ενός επιπέδου Αλλαγή του στυλ εμφάνισης των κουκίδων ή α- ρίθμησης σε λίστα ενός επιπέδου χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες προεγκατεστημένες επιλογές Προσθήκη περιγράμματος στο επάνω, κάτω μέρος μιας παραγράφου και περιμετρικά καθώς και εφαρμογή σκίασης σε μια παράγραφο Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας εγγράφου οριζόντια, κατακόρυφα. Αλλαγή μεγέθους χαρτιού Αλλαγή περιθωρίων ολόκληρου του εγγράφου: επάνω, αριστερά, κάτω και δεξιά Εισαγωγή, διαγραφή χειροκίνητων εντολών αλλαγών σελίδας σε ένα έγγραφο Προσθήκη, τροποποίηση κειμένου στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο Εισαγωγή πεδίων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα: ημερομηνίας, πληροφορίες αριθμού σελίδας, θέσης εγγράφου Εφαρμογή αυτόματης αρίθμησης σελίδων σε ένα έγγραφο. 3.4 Αντικείμενα Πίνακες Δημιουργία πίνακα για εισαγωγή κειμένου Γραφικά, Εικόνες, και Γραφήματα Εισαγωγή, επεξεργασία δεδομένων σε πίνακα Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών και ολόκληρου του πίνακα Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Μεταβολή του πλάτους στηλών, ύψους γραμμών Αλλαγή του πλάτους περιγράμματος κελιού, του στυλ και του χρώματος περιγράμματος κελιού Προσθήκη σκίασης/γεμίσματος σε κελιά πίνακα Προσθήκη γραφικού, εικόνας, γραφήματος σε ένα έγγραφο Επιλογή γραφικού, εικόνας, γραφήματος σε ένα έγγραφο Αντιγραφή γραφικού, εικόνας, γραφήματος εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων Μετακίνηση γραφικών, εικόνων, γραφημάτων στο ίδιο ή σε άλλο έγγραφο. 5 Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποια οπτική αναπαράσταση που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιμων γραφικών της εφαρμογής. Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποια εικόνα που αντλείται ή εισάγεται στο έγγραφο από κάποιο αρχείο εικόνας. Ο όρος «γράφημα» υπονοεί ένα αντικείμενο δημιουργημένο από μια δευτερεύουσα εφαρμογή και αναπαριστά δεδομένα υπό μορφή πίνακα Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 15 από 35

17 Αλλαγή μεγέθους γραφικού, εικόνας, γραφήματος Διαγραφή γραφικού, εικόνας, γραφήματος. 3.5 Συγχώνευση Αλληλογραφίας 3.6 Προετοιμασία Εκτυπώσεων Βασικές Αρχές και Πρακτικές Κατανόηση του όρου Συγχώνευση Αλληλογραφίας και της σημασίας της συγχώνευσης μιας πηγής δεδομένων προέλευσης με ένα κύριο έγγραφο όπως μια επιστολή ή ένα έγγραφο ετικετών Άνοιγμα, προετοιμασία ενός κυρίου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας με την προσθήκη πεδίων δεδομένων Άνοιγμα, προετοιμασία λίστας παραληπτών ή άλλου αρχείου δεδομένων για να χρησιμοποιηθεί σε συγχώνευση αλληλογραφίας Συγχώνευση μιας λίστας παραληπτών με ένα έγγραφο επιστολής ή ετικετών Προετοιμασία Κατανόηση της σημασίας του εποπτικού ελέγχου ενός εγγράφου, όπως: έλεγχος της διάταξης του κειμένου του εγγράφου, της σωστής παρουσίασής του (περιθώρια, κατάλληλα μεγέθη γραμματοσειρών και μορφοποίηση) και της ορθογραφίας του Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου και διορθώσεις όπως ορθογραφικά λάθη, διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων Προσθήκη λέξεων στο διαθέσιμο προσαρμοσμένο λεξικό χρήστη Προεπισκόπηση εγγράφου Εκτύπωση Χρήση επιλογών εκτύπωσης 6 όπως: εκτύπωση ολόκληρου του εγγράφου ή συγκεκριμένων σελίδων, πλήθος αντιτύπων Εκτύπωση ενός εγγράφου σε εγκατεστημένο ε- κτυπωτή χρησιμοποιώντας δεδομένες επιλογές, προκαθορισμένες ρυθμίσεις. 6 Η εκτύπωση σε αρχείο, αν και δεν αποτελεί ξεχωριστή αναφορά στο παρόν πρόγραμμα σπουδών, ίσως χρειαστεί να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης ή της προετοιμασίας των υποψηφίων ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες υποδομής εκτύπωσης κάποιων εξεταστικών κέντρων Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 16 από 35

18 Ενότητα 4 - Υπολογιστικά Φύλλα Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 4, Υπολογιστικά Φύλλα (Module 4, Spreadsheets), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τομέα. Στόχοι της Ενότητας Ενότητα 4 Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets) απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίζει τις βασικές αρχές των υπολογιστικών φύλλων και να επιδείξει τις δεξιότητες του στη χρήση μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων στον υπολογιστή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί και να ολοκληρώνει εργασίες που συσχετίζονται με την ανάπτυξη, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρησιμοποίηση ενός περιορισμένου μεγέθους υπολογιστικού φύλλου 7 έτοιμο προς διανομή. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να παράγει και να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικούς τύπους και συναρτήσεις. Ακόμη, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητα του στη δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων. Κατηγορία Σύνολο Δεξιοτήτων Αναφορά Αντικείμενο Εργασίας 4.1 Χρήση της Εφαρμογής Τα Πρώτα Βήματα Στα Υπολογιστικά Φύλλα Άνοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων Άνοιγμα ενός, πολλών αρχείων υπολογιστικών φύλλων Δημιουργία νέου υπολογιστικού φύλλου (βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο) Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου με άλλο όνομα Προσαρμογή Ρυθμίσεων Αποθήκευση ενός υπολογιστικού φύλλου σε άλλη μορφή αρχείου, αρχείο με επέκταση συγκεκριμένης εφαρμογής, άλλη έκδοση της ε- φαρμογής Εναλλαγή μεταξύ φύλλων εργασίας, ανοικτών υπολογιστικών φύλλων Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας Κλείσιμο του αρχείου υπολογιστικών φύλλων Χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης/ζουμ (zoom) Εμφάνιση, απόκρυψη των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων Σταθεροποίηση/Αποσταθεροποίηση τίτλων γραμμής ή/και στήλης Μεταβολή βασικών ρυθμίσεων/προεπιλογών της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος κατάλογος/φάκελος για άνοιγμα, αποθήκευση των αρχείων υπολογιστικών φύλλων. 7 Ο όρος υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου - βιβλίου εργασίας με πολλαπλά φύλλα εργασίας. Ο όρος φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα μεμονωμένο φύλλο σ ένα υπολογιστικό φύλλο Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 17 από 35

19 4.2 Κελιά Εισαγωγή Δεδομένων 4.3 Φύλλα Εργασίας Εισαγωγή αριθμών, ημερομηνίας και κειμένου σε ένα κελί Επιλογή Κελιών Επιλογή ενός κελιού, μιας περιοχής από γειτονικά ή μη γειτονικά κελιά, ολόκληρου του φύλλου εργασίας Γραμμές και Στήλες Επεξεργασία Δεδομένων Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή Εύρεση και Αντικατάσταση Ταξινόμηση Δεδομένων Διαχείριση Φύλλων Εργασίας Επιλογή μιας γραμμής, μιας περιοχής από γειτονικές ή μη γειτονικές γραμμές Επιλογή μιας στήλης ή μιας περιοχής από γειτονικές ή μη γειτονικές στήλες Εισαγωγή γραμμών, στηλών σε ένα φύλλο εργασίας Διαγραφή γραμμών, στηλών σε ένα φύλλο εργασίας Τροποποίηση πλάτους στηλών, ύψους γραμμών Εισαγωγή επιπλέον περιεχομένου σε κελί, αντικατάσταση περιεχομένου κελιού Χρήση της εντολής αναίρεσης, ακύρωσης αναίρεσης Αντιγραφή 8 του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών εντός του ίδιου λογιστικού φύλλου, μεταξύ φύλλων εργασίας, μεταξύ ανοικτών αρχείων υπολογιστικών φύλλων Χρήση του εργαλείου/χειριστηρίου αυτόματης συμπλήρωσης για την αντιγραφή ή τη συμπλήρωση διαδοχικών δεδομένων Μετακίνηση 9 του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας περιοχής κελιών σε ένα άλλο σημείο μέσα στο ίδιο υπολογιστικό φύλλο ή σε άλλα φύλλα εργασίας ή μεταξύ ανοικτών υπολογιστικών φύλλων Διαγραφή των περιεχομένων κελιών Χρήση της εντολής εύρεσης για τον εντοπισμό συγκεκριμένου περιεχομένου σ ένα φύλλο εργασίας Χρήση της εντολής αντικατάστασης συγκεκριμένου περιεχομένου σ ένα φύλλο εργασίας Ταξινόμηση περιοχής κελιών βάση ενός κριτηρίου με αύξουσα ή φθίνουσα αριθμητική σειρά ή με αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική σειρά Εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας Μετονομασία φύλλου εργασίας Διαγραφή φύλλου εργασίας. 8 Όπου υπάρχει ο όρος αντιγραφή, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης. 9 Όπου υπάρχει ο όρος μετακίνηση, αυτός αναφέρεται στη χρήση των λειτουργιών και των εργαλείων αποκοπής και επικόλλησης Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 18 από 35

20 4.4 Τύποι και Συναρτήσεις Αντιγραφή φύλλου εργασίας εντός του ίδιου υ- πολογιστικού φύλλου μεταξύ ανοικτών υπολογιστικών φύλλων Μετακίνηση φύλλου εργασίας εντός του ίδιου υπολογιστικού φύλλου, μεταξύ ανοικτών υπολογιστικών φύλλων Αριθμητικοί Τύποι Δημιουργία τύπων υπολογισμού με χρήση αναφορών κελιών και αριθμητικών τελεστών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση) σε ένα υπολογιστικό φύλλο Αναγνώριση και κατανόηση βασικών μηνυμάτων/τιμών λάθους που σχετίζονται με τη χρήση τύπων υπολογισμού Αναφορά Κελιών Κατανόηση και χρήση των σχετικών, μικτών και απόλυτων αναφορών κελιών σε τύπους υπολογισμού Εργασία Με Συναρτήσεις 4.5 Μορφοποίηση Αριθμοί / Ημερομηνίες Περιεχόμενα Κελιών Στοίχιση, Περιγράμματα Δημιουργία τύπων με χρήση των συναρτήσεων του αθροίσματος (sum), του μέσου όρου (average), του ελάχιστου (min), του μέγιστου (max) και της καταμέτρησης (count) Δημιουργία τύπων με τη χρήση της λογικής συνάρτησης if (που να εξάγει μια ή δύο συγκεκριμένες τιμές) Μορφοποίηση κελιών ώστε να εμφανίζουν αριθμούς, με ορισμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων με ή χωρίς σύμβολο διαχωριστικό των χιλιάδων Μορφοποίηση κελιών έτσι ώστε να εμφανίζουν κάποιο στυλ ημερομηνίας Μορφοποίηση κελιών έτσι ώστε να εμφανίζουν κάποιο σύμβολο νομισματικής μονάδας Μορφοποίηση κελιών έτσι ώστε να εμφανίζουν αριθμούς με στυλ ποσοστού Αλλαγή της εμφάνισης περιεχομένου των κελιών: μέγεθος και τύπος γραμματοσειράς Εφαρμογή μορφοποίησης στα περιεχόμενα των κελιών όπως: έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη, διπλά υπογραμμισμένη γραφή Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων στα περιεχόμενα και στο φόντο κελιών Αντιγραφή της μορφοποίησης ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε άλλο κελί ή περιοχή κελιών Εφαρμογή της αναδίπλωσης του περιεχομένου μέσα σε ένα κελί Στοίχιση του περιεχομένου ενός κελιού ή μιας ε- πιλεγμένης περιοχής κελιών: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω και κάτω Κεντράρισμα ενός τίτλου σε μια περιοχή κελιών Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 19 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (v 5.0) 200 ερωταπαντήσεις Συγκέντρωση ερωτήσεων και απαντήσεις: Στράτος Κυριαζίδης stratari@otenet.gr http://www.daskalos.edu.gr http://www.stratari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ EXCEL ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΕΛΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 1 Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 1. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών και σύµφωνα µε ποια κριτήρια γίνεται η διάκρισή τους; 2. Αναφέρετε τα βασικότερα χαρακτηριστικά των υπολογιστών της τέταρτης γενιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.

ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9. Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Ενότητα 7, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Web Browsing & Communication) Ο οδηγός αναφέρεται σε χρήση Internet Explorer 9.0 και Outlook 2010 Internet Explorer 9.0 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr ISBN: 978-618-5006-23-5 Copyright ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα