ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ - ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ - ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ - ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 19 Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας 23 Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/ και ειδικότητα Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Α.6.2 Τάσεις Α.6.3 Προοπτικές Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας25 Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές

3 Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας Α.10.1 Άδειες λειτουργίας Α.10.2 Άδειες εργασίας Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική ιεραρχία Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγιεινής και ασφάλειας) Α.13 Δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗdΤΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ Γ.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» Ε.1 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ε.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT Το περίγραμμα του κλειθροποιού / κλειδαρά περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για ασφάλεια, του κοψίματος κλειδιών, της τοποθέτησης κλειδαριών, της επισκευής και του ανοίγματος κλειδαριών σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής των κλειδιών, καθώς συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης χρηματοκιβωτίων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενων θυρών. Ο κλειθροποιός προσφέρει επίσης υπηρεσίες επισκευής και ανοίγματος immobilizer και κλειδαριών σε αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα, δεν απαιτούνται ικανότητες και προσόντα για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του κλειθροποιού. Όμως η απόκτηση δεξιοτήτων, όπως π.χ. στην επεξεργασία ξύλου ή μετάλλων αποτελούν ένα πλεονέκτημα, όπως και η γνώση Η/Υ. Οι κλειθροποιοί / κλειδαράδες πρέπει να είναι πολύ εχέμυθοι και άτομα αυξημένης εμπιστοσύνης για τους πελάτες τους. The job entails many different activities including advising on security to satisfy insurance requirements, cutting keys, installing locks repairing and opening locks when keys have been lost or stolen and also installing safety and electronic door controls. A locksmith should also offer his (her) services for repairing and opening immobilizers and other car locks. There are no significant formal qualifications required to become locksmith in Greece. Practical skills such as wood and metal work are an advantage, as also being computer literate. Locksmiths have to be extreme trust worthy and discreet. 4

5 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο τίτλος του επαγγέλματος είναι κλειθροποιός / κλειδαράς. Ορισμός: Ο κλειθροποιός είναι το άτομο που α) τοποθετεί, επισκευάζει, συντηρεί και ανοίγει όλων των ειδών τις μηχανικές κλειδαριές καθώς και αυτές που ελέγχονται με ηλεκτρονικό και μαγνητικό τρόπο και β) κατασκευάζει και συντηρεί όλων των ειδών τα κλειδιά συμπεριλαμβανομένων και αυτών των χρηματοκιβωτίων, τηλεκοντρόλ, immobilizer, πατενταρισμένα και καταχωρημένα κλειδιά από αντιγραφή ή κωδικό. Περιεχόμενο: Συναλλάσσεται με τους πελάτες(-ισσες). Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων, σε αυτοκίνητα και σε ειδικές κλειδαριές. Κατασκευάζει και πουλάει κλειδιά οικιών, αυτοκινήτων, και παντός άλλου τύπου. Οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας του. Σκοπός: Η πώληση κλειδιών και κλειδαριών κατάλληλων για τις ανάγκες των εκάστοτε πελατών(-ισσών). Ανοίγει με τις ελάχιστες δυνατές ζημιές κλειδαριές κατοικιών και αυτοκινήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιδιορθώνει και εγκαθιστά με τρόπο που να ικανοποιεί τους πελάτες κλειδαριές παντός είδους, οικιών και αυτοκινήτων. Φτιάχνει σε σύντομο χρονικό διάστημα αντίγραφα παντός είδους κλειδιών για τους πελάτες του. 5

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και Εργασιών του Περιγράμματος ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΕΛ 1: Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων σε αυτοκίνητα και σε ειδικές κλειδαριές. ΕΕΛ 1.1: Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς οικιών. ΕΕ 1.1.1: Δέχεται τηλεφωνική και φυσική πρόσκληση και αποφασίζει για τον τρόπο παρέμβασης. ΕΕ 1.1.2: Ταυτοποιεί την ιδιοκτησία του καλούντος και του αντικειμένου. ΕΕ 1.1.3: Επισκέπτεται το χώρο και εκτιμά το είδος και το κόστος εργασίας. ΕΕ 1.1.4: Παρεμβαίνει σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων (ανοίγει πόρτες, επισκευάζει και τοποθετεί). ΕΕΛ 1.2: Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς αυτοκινήτων. ΕΕ 1.2.1: Δέχεται τηλεφωνική και φυσική πρόσκληση και αποφασίζει για τον τρόπο παρέμβασης. ΕΕ 1.2.2: Ταυτοποιεί την ιδιοκτησία του καλούντος και του αντικειμένου (αυτοκινήτου). ΕΕ 1.2.3: Εκτιμά το είδος και το κόστος της εργασίας ανάλογα με το αυτοκίνητο. ΕΕ 1.2.4: Παρεμβαίνει (ανοίγει ή επισκευάζει) την κλειδαριά του αυτοκινήτου. ΕΕΛ 1.3: Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς χρηματοκιβωτίων και λοιπών ειδικών κλειδαριών. ΕΕ 1.3.1: Δέχεται τηλεφωνική και φυσική πρόσκληση και αποφασίζει για τον τρόπο παρέμβασης. ΕΕ 1.3.2: Ταυτοποιεί την ιδιοκτησία του καλούντος και του αντικειμένου. ΕΕ 1.3.3: Εκτιμά το είδος και το κόστος ανάλογα με το μέγεθος, την τεχνολογία, το μοντέλο του αντικειμένου και το χώρο που βρίσκονται. ΕΕ 1.3.4: Παρεμβαίνει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 6

7 ΚΕΛ 2: Κατασκευάζει και πουλάει κλειδιά οικιών, αυτοκινήτων και παντός άλλου τύπου. ΕΕΛ 2.1: Κατασκευάζει αντιγράφει και πουλάει κλειδιά οικιών και βοηθητικών χώρων. ΕΕ 2.1.1: Αναγνωρίζει τους τύπους κλειδιών (απλό ή ασφαλείας) οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων. ΕΕ 2.1.2: Κατασκευάζει ή αντιγράφει κλειδιά χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία μηχανήματα και τεχνικές. ΕΕ 2.1.3: Καταγράφει στο βιβλίο συμβάντων τα στοιχεία του πελάτη και τα στοιχεία των κλειδιών που χορηγήθηκαν, στις περιπτώσεις των κλειδιών που απαιτείται η καταγραφή τους. ΕΕΛ 2.2: Κατασκευάζει αντιγράφει και πουλάει κλειδιά αυτοκινήτων. ΕΕ 2.2.1: Αναγνωρίζει τον τύπο και το προφίλ των κλειδιών του αυτοκινήτου εντός ή εκτός καταστήματος. ΕΕ 2.2.2: Λαμβάνει τους κατάλληλους κωδικούς ασφαλούς πρόσβασης ή μέσω του πελάτη ή ειδικού προγράμματος ή μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας. ΕΕ 2.2.3: Κατασκευάζει ή αντιγράφει κλειδιά αυτοκινήτων χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία, μηχανήματα και τεχνικές. ΕΕΛ 2.3: Κατασκευάζει αντιγράφει και πουλάει κλειδιά ειδικής κατασκευής και ειδικών χρήσεων. ΕΕ 2.3.1: Επισκέπτεται τον χώρο που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο ή άλλη ειδική κατασκευή. ΕΕ 2.3.2: Εκτιμά τον τύπο προφίλ των κλειδιών και λοιπών συστημάτων ασφαλείας. ΕΕ 2.3.3: Συνεργάζεται με τους αντίστοιχους τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων (π.χ. ηλεκτρονικούς-ηλεκτρολόγους) για να διασφαλιστεί η παρέμβαση. ΕΕ 2.3.4: Παρεμβαίνει ανάλογα με το πρόβλημα εργαζόμενος είτε στο χώρο που βρίσκεται το αντικείμενο είτε στο κατάστημα του. ΕΕ 2.3.5: Καταγράφει στο βιβλίο συμβάντων τα στοιχεία του πελάτη και τα στοιχεία των κλειδιών που χορηγήθηκαν. ΚΕΛ 3: Οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας του. ΕΕΛ 3.1: Μεριμνά για τη προμήθεια πρώτων υλών, υλικών, εργαλείων, συσκευών και μηχανημάτων. ΕΕ 3.1.1: Ερευνά την ελληνική και διεθνή αγορά για προμήθεια υλικών συσκευών εργαλείων και μηχανημάτων, και προβαίνει σε αντίστοιχες παραγγελίες. ΕΕ 3.1.2: Παραλαμβάνει υλικά συσκευές μηχανήματα και εκτελεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. ΕΕ 3.1.3: Αποσυσκευάζει και διευθετεί τις παραγγελίες κατάλληλα στο χώρο. 7

8 ΕΕΛ 3.2: Παρακολουθεί και συντηρεί υλικά συσκευές και μηχανήματα. ΕΕ 3.2.1: Παρακολουθεί τις ελλείψεις και φροντίζει για την ανανέωση των υλικών σύμφωνα με το ελάχιστο απόθεμα. ΕΕ 3.2.2: Φροντίζει για την συντήρηση συσκευών μηχανημάτων (μηχανικών και ηλεκτρονικών), καθώς και για την ανανέωση, επικαιροποίηση ειδικού λογισμικού. ΕΕ 3.2.3: Φροντίζει για την εργονομία του χώρου και τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του.. ΕΕΛ 3.3: Οργανώνει κατάλληλα την ασφάλεια του χώρου εργασίας και των στοιχείων των πελατών. ΕΕ 3.3.1: Διαχειρίζεται με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο το βιβλίο συμβάντων. ΕΕ 3.3.2: Ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων για κάθε εργασία που πρέπει να αναγραφεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Αστυνομική διάταξη 9/2000). ΕΕ 3.3.3: Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων των πελατών και των διαρρηκτικών εργαλείων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του Περιγράμματος ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Στοιχεία μαθηματικών και πρακτικής αριθμητικής. Γνώσεις Η/Υ. Αγγλική ορολογία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Τεχνικές γνώσεις λειτουργίας και κατασκευαστικών στοιχείων, απλών και ειδικών κλειδαριών οικιών, λοιπών χώρων και κλειδαριών αυτοκινήτων. Βασικές γνώσεις του δικαίου της ιδιοκτησίας και των εγγράφων που την αποδεικνύουν. Βασικές γνώσεις σχετικά με τη κατασκευή όλων των ειδών θυρών. Διαρρηκτικές τεχνικές για άνοιγμα πορτών οικιών, αυτοκινήτων και χρηματοκιβωτίων, θυρίδων και λοιπών ειδικών κλειδαριών. 8

9 Αλλαγή σε πόρτες ασφαλείας. Στοιχεία και γνώσεις μηχανολογικών και μηχανουργικών εφαρμογών. Εργαλεία και τεχνικές συγκολλήσεων. Εργαλεία και τεχνολογία εργαλείων. Είδη και τεχνολογία κυλίνδρων. Τεχνολογία λουκέτων. Τεχνολογία ηλεκτρονικών κλειδαριών. Συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων. Διαχείριση πρόσβασης και λήψης πληροφοριών από μητρώα αυτοκινήτων διαφόρων εταιριών. Τήρηση χειρόγραφου αρχείου. Τεχνικές γνώσεις λειτουργίας απλών και σύνθετων κλειδαριών χρηματοκιβωτίων, θυρίδων και λοιπών ειδικών κλειδαριών. Κατασκευαστικά στοιχεία κλειδαριών ανάλογα με το μοντέλο και το βαθμό ασφαλείας. Αλλαγή συνδυασμών σε χρηματοκιβώτια, θυρίδες και λοιπές ειδικές κλειδαριές. Εγκατάσταση, επισκευή κλειδαριών με χρονοκαθυστέρηση. Είδη κλειδιών, ανάλογα με το είδος της κλειδαριάς, του συστήματος ασφαλείας, του υλικού κατασκευής, των κλειδιών που αντιστοιχούν, και λοιπών ειδικών χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούν οι εταιρίες κατασκευής. Κλειδιά μάστερ. Χειρισμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανών για κατασκευή και αντιγραφή κλειδιών απλών και με κωδικούς. Χειρισμός μηχανών για κλειδιά με βούλες και τύπου laser. Χρήση κωδικών για τη κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου. Χειρισμός ηλεκτρικών μηχανών για κλειδιά αυτοκινήτων. Ρύθμιση μηχανών ανάλογα με τις απαιτήσεις κατασκευής μέσω Η/Υ. Νομιμότητα εκτέλεσης έργου σε ειδικούς χώρους. Είδη κλειδιών ειδικών χρήσεων, χρηματοκιβωτίων, θυρίδων κ.λ.π., ανάλογα με το είδος της κλειδαριάς, τον τύπο, την εταιρία κατασκευής, το υλικό κατασκευής και λοιπά χαρακτηριστικά. Συστήματα ασφαλείας και συστήματα συναγερμών. Δημιουργία και χρήση έντυπου αρχείου κλειδιών. Λεπτομερειακή περιγραφή των ειδών κλειδιών και άλλων υλικών και των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. Βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών. Συστήματα και βασικές αρχές συντήρησης συσκευών και μηχανημάτων. Παρακολούθηση αγοράς και εξελίξεων ειδικών λογισμικών. Ισχύουσα νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας Διαχείριση βιβλίου συμβάντων κλειθροποιού. Συστήματα ασφαλούς φύλαξης δεδομένων. Ασφαλής φύλαξη διαρρηκτικών εργαλείων. 9

10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ψυχολογία πελατείας και τεχνικές πωλήσεων. Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών, δημοσίων σχέσεων και τεχνικές επικοινωνίας. Στοιχεία δικαίου περί του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Σύνθετα συστήματα ασφαλείας. Στοιχεία ηλεκτρολογίας, ηλεκτροτεχνικής, ηλεκτρονικής, ηλεκτρομαγνητών και access control. Αντοχή υλικών μεταλλουργία. Ιδιότητες και αντοχή των διαφορετικών ειδών ξύλου που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή θυρών. Τομή και διάτρηση ισχυρών μετάλλων. Διαχείριση αρχείου μέσω Η/Υ. Στοιχεία ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων που ελέγχουν τις κλειδαριές. Συστήματα ασφάλειας χρηματοκιβωτίων, θυρίδων και λοιπών ειδικών κλειδαριών. Τηλεχειριστήρια μεταδότες μέσω ηχητικών κωδικών. Βιομετρικά συστήματα. Καρτοαναζήτηση. Κλειδιά με πληκτρολόγια. Μαθηματικά για λύση προβλημάτων. Στοιχεία λογιστικής, χρήση Η/Υ και ταμειακής μηχανής. Κλειδιά και κλειδιά τηλεκοντρόλ με οπτική, μαγνητική και ηλεκτρονική ανάγνωση, τεχνικές και χρήση μηχανών για τη κατασκευή τους. Διαχείριση πρωτοκόλλου παροχής πληροφοριών και στοιχείων κλειδιών οχημάτων που παρέχουν οι εταιρίες αυτοκινήτων σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Χειριστήρια ασύρματης ενεργοποίησης. Χρήση ηλεκτρονικών οργάνων και συσκευών. Βασικές αρχές εργονομίας. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Προφορική και γραπτή έκφραση. Κατανόηση νομικών κειμένων. Συντονισμός ενεργειών. Διαχείριση χρόνου. Σύνθετη επίλυση προβλημάτων. Άνοιγμα και τοποθέτηση κλειδαριών οικιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων και λοιπών ειδικών κλειδαριών. Προσανατολισμός υπηρεσιών. Κατανόηση κωδικών. Συνεργασία με ομάδα. Ιεράρχηση ενεργειών. 10

11 Ανάλυση διαδικασιών. Χρήση μηχανών λογιστηρίου και Η/Υ. Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων. Κατασκευή κλειδιών οικιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων και παντός άλλου τύπου. Διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων. Εμπειρία αποσυσκευασίας. Εμπειρία διαχείρισης αποθεμάτων και αποθήκης. Εμπειρία συντήρησης συσκευών και μηχανημάτων. Εμπειρία στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Εμπειρία διαχείρισης και ενημέρωσης βιβλίου συμβάντων, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού τρόπου. Εμπειρία στη φύλαξη δεδομένων. Εμπειρία στη φύλαξη διαρρηκτικών εργαλείων. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ευχέρεια και σαφήνεια λόγου. Ακουστική προσοχή. Κατανόηση γραπτών κειμένων. Αντιληπτική ταχύτητα. Κριτική σκέψη. Πρωτοβουλία. Πνεύμα συνεργασίας. Καινοτομία. Σαφή γραπτή αναφορά γεγονότων και πληροφοριών. Οπτική διάκριση λεπτομερειών. Εκτίμηση πολυπλοκότητας προβλήματος. Ακρίβεια υπολογισμών. Ακρίβεια ελέγχου ρύθμισης μηχανών. Κοντινή όραση. Μαθηματικός συλλογισμός. Παρατηρητικότητα. Αίσθηση της τάξης στο χώρο. Εργασία με ακρίβεια. Σχολαστική επιμέλεια. Αυτοπειθαρχία. Εχεμύθεια. 11

12 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 1 η Διαδρομή: ΛΥΚΕΙΟ + ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ +6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 2 η Διαδρομή: ΛΥΚΕΙΟ + ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΣΕΚ) + 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 3 η Διαδρομή: ΓΥΜΝΑΣΙΟ + ΕΠΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ + 1 ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 4 η Διαδρομή: ΓΥΜΝΑΣΙΟ + 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΣΕΚ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Οι απαιτούμενες γνώσεις αξιολογούνται ενδεικτικά ως εξής: 1. Κυρίως με γραπτές εξετάσεις. 2. Με προφορικές εξετάσεις σαν συμπλήρωση των γραπτών εξετάσεων, όπου οι γνώσεις δεν είναι τελείως συγκεκριμένες και όπου υπεισέρχεται η αναλυτική / κριτική σκέψη σε αυτές. 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που το επιτρέπει το είδος των γνώσεων, μπορεί να επιλεγεί το τεστ των πολλαπλών απαντήσεων. Οι απαιτούμενες δεξιότητες αξιολογούνται ενδεικτικά ως εξής: 1. Κυρίως με παρατήρηση εκτέλεσης εργασιών. 2. Σχεδόν όλες οι δεξιότητες του επαγγέλματος μπορούν να αξιολογηθούν και με προφορικές εξετάσεις. 3. Ορισμένες δεξιότητες μπορούν να αξιολογηθούν με γραπτές εξετάσεις. 4. Οι τεχνικής φύσεως δεξιότητες μπορούν να αξιολογηθούν με αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων. 5. Ορισμένες δεξιότητες μπορούν επίσης να αξιολογηθούν με τεστ πολλαπλών απαντήσεων και άλλες με συνέντευξη. Οι απαιτούμενες ικανότητες αξιολογούνται ενδεικτικά ως εξής: 1. Κυρίως με παρατήρηση εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών. 2. Ένα μεγάλο μέρος των ικανοτήτων αξιολογούνται με προφορικές εξετάσεις. 3. Ορισμένες ικανότητες (όπως π.χ. παρατηρητικότητα) μπορούν να αξιολογηθούν με συνέντευξη και άλλες με γραπτές εξετάσεις. 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η αξιολόγηση με την αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων. 12

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κοινωνικοί συνομιλητές ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ, σε σύμπραξη με τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά τους κέντρα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ και ΙΟΒΕ, ανέλαβαν από το ΕΚΕΠΙΣ να αναπτύξουν 55 επαγγελματικά περιγράμματα μεταξύ των οποίων και το επαγγελματικό περίγραμμα του Κλειθροποιού - Κλειδαρά στο οποίο αναφέρεται η έκθεση αυτή. Η συνεργασία των αναδόχων φορέων αποβλέπει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση «Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», στο πλαίσιο της Δια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). Με αυτή τη συνεργασία των Κοινωνικών Συνομιλητών επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του Κλειθροποιού - Κλειδαρά έγινε υπό το συντονισμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ με Υπεύθυνο έργου τον κο Παρασκευά Λιντζέρη, Διευθυντή Κατάρτισης. Συστάθηκε ομάδα εργασίας στη οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργαζομένων και εργοδοτών στο συγκεκριμένο επάγγελμα αναλαμβάνοντας το ρόλο των εμπειρογνωμόνων. Ως εμπειρογνώμονες στην ομάδα ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος συμμετείχαν οι κύριοι Ιάκωβος Καρατράσογλου (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ιωσήφ Μπολοβίνος (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Νίκος Σεκεριάδης (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και Σταύρος Μανδενάκης (εκπρόσωπος κλαδικής Ομοσπονδίας Κλειθροποιών). Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος ήταν ο κος Βάλτερ Φισσάμπερ. Το μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα μελέτη προσδιορίζεται από τη ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων και τα αντίστοιχα διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα και αναπτύχθηκε βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ / (ΦΕΚ 566Β ) για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: Ενότητα Α: Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος / ειδικότητας. Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλματος / ειδικότητας - «προδιαγραφές». Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος/ ειδικότητα. 13

14 Ενότητα Δ: Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων. Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων. Αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι συλλογής πληροφοριών για το επάγγελμα με βάση τις επιστημονικές προδιαγραφές και τη μέθοδο που διαμόρφωσε ειδική ομάδα της Επιστημονικής Επιτροπής την οποία αποτέλεσαν οι Δημουλάς Κων/νος ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Υπεύθυνος), Βαρβιτσιώτη Ρένα ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Σπηλιώτη Χριστίνα ΙΝΕ ΓΣΕΕ και Τολίδης Γιάννης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: Η βιβλιογραφική έρευνα γραφείου, για την επισκόπηση της σχετικής με το επάγγελμα βιβλιογραφίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (κλαδικές μελέτες και επαγγελματικές μονογραφίες), τη συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και των στοιχείων που διαθέτουν οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις του επαγγέλματος. Μια παραλλαγή της μεθόδου Delphi με βάση ερωτηματολόγιο που συνέταξε η επιστημονική επιτροπή της ένωσης των φορέων. Βάσει του ερωτηματολογίου, η ανάλυση του επαγγέλματος έγινε σε 4 επίπεδα: Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (Επαγγελματικές Δραστηριότητες) Επαγγελματικές Εργασίες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες Οι συνεντεύξεις με κατόχους θέσεων εργασίας βάσει οδηγού συνέντευξης με προεπιλεγμένους άξονες που συνέταξε η επιστημονική επιτροπή της ένωσης των φορέων. Διαδικασίες ανασκόπησης και ανάδρασης με τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Η τελική σύνθεση του εν λόγω Επαγγελματικού Περιγράμματος πραγματοποιήθηκε από το συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος κο Βάλτερ Φισσάμπερ υπό την εποπτεία των επιστημονικών στελεχών του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, σε τρεις φάσεις από τις οποίες και προέκυψε το τελικό παραδοτέο. Tη συνολική ευθύνη του έργου των 55 επαγγελματικών περιγραμμάτων είχε η Ομάδα Πλοήγησης που συγκροτήθηκε από τους Αναδόχους φορείς και αποτελείται από τους εξής: Φορέας Επώνυμο Όνομα ΚΕΚ- ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βαρβιτσιώτη Ρένα 14

15 ΙΟΒΕ Τορτοπίδης Αντώνης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Λιντζέρης Παρασκευάς ΚΑΕΛΕ Κόνσολας Αντώνης ΓΣΕΕ Παπαδόγαμβρος Βασίλης ΣΕΒ Παπαγιάννη Ιωάννα ΓΣΕΒΕΕ Αυλωνίτου Αναστασία ΕΣΕΕ Κόνσολας Αντώνης Την Επιστημονική Επιτροπή του έργου αποτέλεσαν οι: - Δημουλάς Κώστας - Σπηλιώτη Χριστίνα - Βαρβιτσιώτη Ρένα - Κόνσολας Αντώνης - Τολίδης Γιάννης - Τορτοπίδης Αντώνης INTRODUCTION The social partners GSEVEE, GSEE, ESEE and SEV in cooperation with their research institutes and training centers KEK GSEVEE, KEK INE/GSEE, KAELE and IOVE undertook by EKEPIS the development of 55 occupational profiles among which the occupational profile of the Locksmith to which the present study refers to. The above cooperation aims at the development and accreditation of «Occupational Profiles», in the framework Lifelong Education and Training and it consists an essential step for the operation of the National System of Connecting Vocational Education and Training with Employment (ESSEEKA). The main aim of this social partners cooperation is the active connection of vocational education and training with the needs of employees and enterprises and generally with the needs of Greek economy and society. The development of the occupational profile of the Locksmith took place under the co- ordination of KEK GSEVEE. Responsible for the project on behalf of KEK GSEVEE was Mr. Paraskevas Lintzeris (Director of Training). 15

16 In this framework a group of experts was formed where representatives from the employees and employers organisations participated, as experts. In particular Mr. Iakovos Karatrasoglou (INE GSEE), Iosif Bolovinos, Nikos Sekeriadis (KEK GSEVEE) and Stavros Mandenakis (representative of employers organization). Coordinator of the working group for the development of the occupational profile was Mr. Walter Fissamber. The present study was developed in the framework structured by the European and international bibliography regarding occupational profile development and international occupational descriptions, based on certain rules defined in the Common Ministry Decision / (ΦΕΚ 566Β ) regarding occupational profiles accreditation. The above mentioned rules define the sections of the study: Section A: Title and definition of the occupation. Section B: Occupational analysis Section C: Knowledge, skills and abilities necessary for occupational practice. Section D: Recommended ways for acquiring the necessary qualifications. Section E: Indicative ways for accessing the necessary knowledge, skills and abilities. On the present study we valorized the following occupational information selection methods based on the scientific standards and method developed by a special scientific committee consisted of Dimoulas Konstantinos INE/GSEE (responsible), Varvitsioti Rena INE/GSEE, Spilioti Christina INE/GSEE and Tolidis Giannis KEK GSEVEE: Bibliographical research for reviewing the relevant bibliography in national and international level, for the collection and analysis of statistical data of the national Statistic Agency and the data owned by the occupational and scientific unions of the occupation. A variation of Delphi method based on a questionnaire developed by the scientific committee of the partners. Occupational analysis was conducted on 4 levels: Key Occupational functions Occupational activities Occupational tasks Knowledge, skills and abilities Interviews with job incumbents based on an interview guide with pre-selected axis, developed by the special scientific committee. Review and feedback processes with the employees and employers organizations during the project. 16

17 The final synthesis of the occupational profile was conducted by the Coordinator of the working group for the development of the occupational profile Mr. Walter Fissamber under the supervision of the scientific staff of KEK GSEVEE in three phases by which resulted the final output. The overall responsibility for the project of the 55 occupational Profiles had the Executive Committee (which was composed by the contractor organizations who were the following : Organization Surname Name KEK INE/GSEE Varvitsioti Rena IOVE Tortopidis Antonis KEK GSEVEE Lintzeris Paraskevas KAELE Konsolas Antonis GSEE Papadogamvros Vasilis SEV Papagianni Ioanna GSEVEE Avlonitou Anastasia ESEE Konsolas Antonis The following people where participated in the Scientific Committee of the project: - Dimoulas Kostas - Spilioti Christina - Varvitsioti Rena - Konsolas Antonis - Tolidis Giannis - Tortopidis Antonis Εισαγωγή Συντονιστή Το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα αναφέρεται στον «Κλειθροποιό - Κλειδαρά», ένα επάγγελμα που παρά το γεγονός ότι και διαδεδομένο είναι και με διαρκώς αυξανόμενες προοπτικές απασχόλησης, έως σήμερα δεν έχει αποτυπωθεί στις βασικές του διαστάσεις. Το παρόν επαγγελματικό περίγραμμα συντάχθηκε υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, με βάση τη μεθοδολογία που έχει συνολικά προταθεί για το έργο ανάπτυξης των περιγραμμάτων και με τη σύμφωνη γνώμη αλλά και τη συμμετοχή των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων. 17

18 Τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος του κλειθροποιού / κλειδαρά, εργάστηκαν για την ανάπτυξη του περιγράμματος συλλογικά και ατομικά, ως εξής: Τα μέλη της ομάδας πήραν μέρος σε ενημερωτικές συναντήσεις της ΓΣΕΒΕΕ, μια για τους συντονιστές και μια για τους ερευνητές, όπου αναλύθηκε σε όλους η μεθοδολογία των εργασιών ανάπτυξης του περιγράμματος. Με πρωτοβουλία του συντονιστή της ομάδας, πραγματοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες και οι ασάφειες, ως προς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ερευνητές. Οι τρεις ερευνητές συμπλήρωσαν τις Ενότητες Α και Β του ερωτηματολογίου και τις παρέδωσαν στο συντονιστή. Ο συντονιστής συνέθεσε και συμπλήρωση, σε κάποια ελάχιστα σημεία, τα τρία ερωτηματολόγια σε ένα, και τα έθεσε στη διάθεση των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για σχολιασμό και παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων λήφθηκαν υπόψη, στο βαθμό που συμφωνήθηκαν και από τα δυο μέρη, και ο συντονιστής παρέδωσε στην ΓΣΕΒΕΕ και σε όλα τα μελή της ομάδας, αντίγραφο των Ενοτήτων Α και Β του ερωτηματολογίου, στην τελική του μορφή. Οι κοινωνικοί εταίροι βεβαίωσαν γραπτά, ότι συμφωνούν με την έως τότε πορεία υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος. Παράλληλα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν 10 συνεντεύξεις με εκπροσώπους του επαγγέλματος εργοδότες και εργαζόμενους, βάσει του ειδικού ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνεται στον οδηγό ανάπτυξης περιγραμμάτων, αλλά και για επιβεβαίωση ή όχι των μέχρι τότε επιλογών για τις ενότητες Α και Β. Οι τρεις ερευνητές, ολοκλήρωσαν στη συνέχεια την Ενότητα Γ του ερωτηματολογίου και παρέδωσαν τα πλήρη ερωτηματολόγια στον συντονιστή ανάπτυξης του περιγράμματος. Ο συντονιστής, συνεργαζόμενος στενά με τους τρεις ερευνητές, προχώρησε στην συμπλήρωση των εντύπων ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος του κλειθροποιού / κλειδαρά, το οποίο και παρέδωσε στη ΓΣΕΒΕΕ προς υποβολή. 18

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας/των. Κλειθροποιός - κλειδαράς Α.2 Ορισμός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Ορισμός: Ο κλειθροποιός είναι το άτομο που α) τοποθετεί, επισκευάζει, συντηρεί και ανοίγει όλων των ειδών τις μηχανικές κλειδαριές καθώς και αυτές που ελέγχονται με ηλεκτρονικό και μαγνητικό τρόπο και β) κατασκευάζει και συντηρεί όλων των ειδών τα κλειδιά συμπεριλαμβανομένων και αυτών των χρηματοκιβωτίων, τηλεκοντρόλ, immobilizer, πατενταρισμένα και καταχωρημένα κλειδιά από αντιγραφή ή κωδικό. Περιεχόμενο: Συναλλάσσεται με τους πελάτες(-ισσες). Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων, σε αυτοκίνητα και σε ειδικές κλειδαριές. Κατασκευάζει και πουλάει κλειδιά οικιών, αυτοκινήτων, και παντός άλλου τύπου. Οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας του. Σκοπός: Η πώληση κλειδιών και κλειδαριών κατάλληλων για τις ανάγκες των εκάστοτε πελατών(-ισσών). Ανοίγει με τις ελάχιστες δυνατές ζημιές κλειδαριές κατοικιών και αυτοκινήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιδιορθώνει και εγκαθιστά με τρόπο που να ικανοποιεί τους πελάτες κλειδαριές παντός είδους, οικιών και αυτοκινήτων. Φτιάχνει σε σύντομο χρονικό διάστημα αντίγραφα παντός είδους κλειδιών για τους πελάτες του. 19

20 Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον διψήφια ανάλυση Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ 92 Στα πλαίσια του Συστήματος Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ 92), το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά, παρουσιάζει την εξής αντιστοίχιση: ΣΤΕΠ 7352: Κατασκευαστές εργαλείων κ.π.ο.ε. Περιλαμβάνονται: α) γ) περιλαμβάνονται, επίσης οι κατασκευαστές, εφαρμοστές, συναρμολογητές, επισκευαστές και τοποθετητές κλειδαριών. Σε επίπεδο διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων από τις απογραφές (1991 και 2001), καθώς και από τις ετήσιες δειγματοληπτικές έρευνες εργατικού δυναμικού, προκύπτουν στοιχεία μόνο σε τριψήφιο επίπεδο (735), και σε αυτά περιλαμβάνονται και άλλα επαγγέλματα, εκτός από αυτό του κλειθροποιού / κλειδαρά. Τα στοιχεία αυτά έχουν ως εξής: Απογραφή 2001: Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και άλλα συναφή επαγγέλματα. Αντίστοιχα στοιχεία από έρευνα εργατικού δυναμικού: Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ Στα πλαίσια του συστήματος ΣΤΑΚΟΔ (Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας) η ακριβής αντιστοίχιση με το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά δεν είναι εφικτή. Υπάρχουν γειτνιάζοντες κωδικοί, όπως ο κωδικός 286.3: Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων και ο κωδικός 528.9: Επισκευή λοιπών ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης μ.α.κ.. Στα πλαίσια του κωδικού αναφέρεται: Περιλαμβάνεται η κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών, μεντεσέδων, ρεζέδων, περισφυγητήρων, κλειδιών και άλλου παρόμοιου μεταλλικού εξοπλισμού για κτίρια, έπιπλα, οχήματα κ.λ.π.. Η αντιστοίχιση εδώ δεν είναι εφικτή, διότι ο κλειθροποιός, κατά κανόνα δεν κατασκευάζει κλειδαριές και κλειδιά, αλλά τα επισκευάζει, πωλεί κ.λ.π.. Ο κωδικός αναφέρεται στην επισκευή λοιπών ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης μ.α.κ. Η αντιστοίχιση εδώ δεν είναι εφικτή, διότι ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει πληθώρα άλλων, διαφορετικών από τον κλειθροποιό / κλειδαρά, επαγγελμάτων. 20

21 Α.4 Ιστορική εξέλιξη του Επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας Η χρήση των κλειδαριών είναι τόσο αρχαία όσο και οι πρώτες καταγραφές της παγκόσμιας ιστορίας. Ανέκαθεν τον άνθρωπο τον απασχολούσε η προστασία της προσωπικής του ιδιοκτησίας και με τις κλειδαριές οι άνθρωποι ξεκίνησαν να προστατεύουν τα υπάρχοντα τους. Οι πρώτες μηχανικές κλειδαριές, φτιαγμένες από ξύλο, δημιουργήθηκαν πιθανώς από διάφορους πολιτισμούς συγχρόνως. Τα αρχεία τις παρουσιάζουν σε χρήση περίπου έτη πριν στην Αίγυπτο. Στερεωμένη κάθετα στην πόρτα, η ξύλινη κλειδαριά περιείχε τους κινητούς πύρους ή τις υποδοχές τους, οι οποίοι έτσι απαλλαγμένοι από το πολύ βάρος κλείδωναν πιο εύκολα την πόρτα. Χρησιμοποιούσαν ξύλινο κλειδί με περισσότερες εγκοπές ή τρύπες αυξάνοντας έτσι τους πύρους που συγκρατούσαν το κεντρικό μπουλόνι (σύρτη), και έτσι επιτύγχαναν περισσότερη ασφάλεια στην κλειδαριά.. Αυτή η μέθοδος κλειδώματος ήταν ο πρόδρομος των σύγχρονων κλειδαριών ασφαλείας.. Η πρώτη κλειδαριά από μέταλλο εμφανίστηκε μεταξύ των ετών 870 και 900, και αποδίδεται σε άγγλους βιοτέχνες.. Ήταν απλή με σύρτες, φτιαγμένους από σίδηρο με τους θαλάμους (παρεμποδίσεις) που εγκαταστάθηκαν γύρω από τις κλειδαρότρυπες (αντίστοιχα με το σχετικό κλειδί μορφή), ώστε να αποτρέπεται η είσοδος διαφορετικού κλειδιού. Η πρώτη χρήση των θαλάμων (σταθερές προβολές σε μια κλειδαριά) έγινε από τους Ρωμαίους που επινόησαν τις παρεμποδίσεις για "να αποκρούσουν" την είσοδο ή την περιστροφή της κλειδαριάς με άλλο κλειδί.οι νέες συσκευές κλειδώματος αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη στο 17ο αιώνα. Το 1778, ο Ρόμπερτ Μπάρρον εφεύρε μία κλειδαριά με προεξοχές αλλά με ένα διπλό αυχένα. Πρόκειται για ένα μοχλό που πέφτει μέσα στην τρύπα του μάνταλου, εμποδίζοντας οποιανδήποτε κίνηση μέχρι να σηκωθεί ο μοχλός καθώς το κλειδί φτάνει στο ύψος της τρύπας. Αυτό έπρεπε να γίνει και με τους δύο αυχένες που βρίσκονταν σε διαφορετικά ύψη και τότε το κλειδί γλιστρούσε και εφάρμοζε στο μάνταλο. Αυτή η καινοτομία εξακολουθεί να είναι η βάση όλων των μοχλών των κλειδαριών. Το 1784, ο Τζόζεφ Μπράμα επέδειξε στο κατάστημα του στο Λονδίνο μια κλειδαριά που συνοδευόταν με μια επιγραφή που υποσχόταν 200 Γκίνες σε οποιονδήποτε κατάφερνε να την παραβιάσει. Το 1851, ένας Αμερικανός κλειθροποιός, μετά από προσπάθεια 51 ωρών κατάφερε να την ανοίξει και να κερδίσει το βραβείο. Το 1818, ο Τζερεμάια Τσάμπ εισήγαγε ένα βελτιωμένο ανυψωτή κλειδαριάς με αυχένα. Τους τελευταίους δύο αιώνες η Αγγλία υπήρξε το κέντρο της πρωτοπορίας στη κατασκευή κλειδαριών. Μετά εμφανίστηκε ο Λίνους Γέιλ, ο νεότερος, γιος ενός εφευρέτη και κλειθροποιού. Ο νεαρός Λίνους δοκίμασε την τύχη του σαν ζωγράφος πορτρέτων. Μετά από την αποτυχία του ως καλλιτέχνης, 21

22 ασχολήθηκε με την παραγωγή κλειδαριών για τράπεζες σε ένα εργαστήριο στο Νιούπορτ της Νέας Υόρκης. Σχεδίασε και πατένταρε μια απαραβίαστη κλειδαριά για τράπεζες το Το νέο του εργαστήριο στο Σιέλμπουρν Φάλς της Μασαχουσέτης έγινε διάσημο για τις πρωτοποριακές κλειδαριές για τράπεζες όπως η μαγική γέϊλ, διπλή κλειδαριά θησαυροφυλακίου, που εισήγαγε το Η σημαντικότερη του εφεύρεση ήταν μια κυλινδρική κλειδαριά που ήταν βασισμένη στο αρχαίο Αιγυπτιακό πρότυπο. Το 1868 ο Λίνους και ο Χένρυ Ρόμπινσον Τάουν ίδρυσαν τη Γέιλ Λοκ Κατασκευαστική Εταιρία και έστησαν εργοστάσιο στο Στάνφορντ της πολιτείας Κοννέτικατ, για την παραγωγή κυλινδρικών κλειδαριών. Το 1873 o Τζάιμς Σάρτζεντ από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης εφεύρε ένα ωρολογιακό μηχανισμό κλειδαριάς που έγινε το πρότυπο των κλειδαριών τραπεζών που χρησιμοποιούνται σε θησαυροφυλάκια σήμερα. Ο ωρολογιακός μηχανικός ήταν κρυμμένος και χρησιμοποιούσε μέχρι και τρία ρολόγια για να μπορεί να καλύψει ένα χρονικό διάστημα μέχρι και τρεις ημέρες. Το μάνταλο ελευθερωνόταν την προκαθορισμένη ώρα ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο με τον σωστό συνδυασμό. Οι περισσότερες κλειδαριές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι παραλλαγές των μοντέλων που δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα. Στην Ελλάδα, ο παραδοσιακός κλειδαράς που κατασκεύαζε ο ίδιος τις κλειδαριές και τα αντίστοιχα κλειδιά, θερμαίνοντας και σφυρηλατώντας το σίδερο, έχει πλέον εκλείψει. Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του σημερινού κλειδαρά έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο σημερινός κλειδαράς δουλεύει πλέον με σύγχρονα εργαλεία σε βιομηχανοποιημένες και ηλεκτρονικές κλειδαριές. Η ασφάλεια των προσώπων και των περιουσιών τους, σήμερα αποτελεί μια από τις κυρίαρχες κοινωνικές ανάγκες. Σύνθετα ηλεκτρομηχανικά συστήματα ασφαλίζουν πλέον το σπίτι, το αυτοκίνητο, τα χρηματοκιβώτια και άλλους χώρους υψηλής ασφαλείας. Επίσης, σήμερα περισσότερο από χθες οι κλειθροποιοί πρέπει να κρατούν εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουν από τη σχέση τους με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Υποχρεωτικά, πρέπει να τηρούν τους κανόνες καλής πίστης που διέπουν τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να καθίστανται αξιόπιστοι απέναντι στους πελάτες τους και στην πολιτεία. 22

23 Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαμορφώνεται από: 1. Νόμος 3325 / 2005, που ρυθμίζει την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ των επιχειρήσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι κλειθροποιοί / κλειδαράδες. 2. ΦΕΚ Ν28 / 2000 και ΦΕΚ τ. Β. 54 / που περιλαμβάνουν τις Αστυνομικές Διατάξεις που ρυθμίζουν την άδεια επαγγέλματος κατασκευαστή κλειδιών επισκευαστή κλειδαριών. Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας /δυναμική του επαγγέλματος ή/ και ειδικότητας Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/ και ειδικότητα. Ως προς τις τάσεις μεγέθυνσης των κλάδων στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά, η κατάσταση μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Η πώληση κλειδιών σε χρωματοπωλεία και μεγάλα εμπορικά κέντρα έχει, βάσει των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, αυξητικές τάσεις, επειδή όμως απασχολεί προσωπικό που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του επαγγέλματος, η τάση αυτή δεν έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση κλειθροποιών. Η σημαντική, τα τελευταία χρόνια μεγέθυνση του κλάδου των συστημάτων ασφαλείας (προκύπτει και από πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ καθώς και από στοιχεία της ICAP), διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές απασχόλησης κλειθροποιών / κλειδαράδων. Ο κατ εξοχήν κλάδος των κλειθροποιών / κλειδαράδων χαρακτηρίζεται από τάσεις μεγέθυνσης, και ως προς τον όγκο των πωλήσεων προϊόντων, και ως προς το εύρος προϊόντων και ζητούμενων υπηρεσιών (π.χ. immobilizer αυτοκινήτων, κλειδαριές ασφαλείας κ.λ.π.). Η μεγέθυνση αυτή, εν τούτοις δεν οδηγεί σε αντίστοιχη μεγέθυνση στον κυρίως κλάδο του επαγγέλματος, διότι ένα τμήμα της απορροφάται (βάσει των συνεντεύξεων με κλειδαράδες) αφ ενός από άτυπα δραστηριοποιούμενους κλειδαράδες (με τα γνωστά χαρτάκια στα σπίτια και τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων), και αφ ετέρου από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, κυρίως ως προς την εγκατάσταση κλειδαριών συνδεδεμένων με συστήματα συναγερμού. 23

24 Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του επαγγέλματος/ή και της ειδικότητας. Το είδος των επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο λόγο το επάγγελμα είναι τα κλειθροποιεία κλειδαράδικα. Τα τελευταία χρόνια τα καταστήματα αυτά δείχνουν να ακολουθούν μια τάση εξειδίκευσης π.χ. στα immobilizer των αυτοκινήτων, στις κλειδαριές και στο άνοιγμα κατοικιών κ.λ.π. Η τάση αυτή ενισχύεται από τη ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την ύπαρξη πολλών ειδικών λογισμικών για κάθε κατηγορία κλειδαριών / κλειδιών. Ο κλειδαράς σήμερα πλέον πρέπει είναι εξειδικευμένος, θα έχει γνώσεις Η/Υ, Θα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις από συναφή επαγγέλματα. Κλειδαράδες απασχολούν και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται με ενιαίο τρόπο, μεγάλα κτήρια και κτιριακά συγκροτήματα, όπως μεγάλα ξενοδοχεία, κεντρικά γραφεία μεγάλων επιχειρήσεων, κ.λ.π.. Ο αριθμός τους εντούτοις είναι πολύ μικρός, ούτος ώστε να έχουν άξιο λόγου βάρος στο σύνολο της απασχόλησης του επαγγέλματος. Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης Με βάση τον αριθμό των μελών της ΣΑΕΚ και βάσει εκτιμήσεων του Προέδρου της ΣΑΕΚ, ο αριθμός των επαγγελματιών κλειθροποιών / κλειδαράδων, σήμερα στην Ελλάδα, είναι μεγαλύτερος κατά 20% από τον αντίστοιχο αριθμό προ δεκαετίας. Από στοιχεία του ΟΑΕΔ για τις αιτήσεις χρηματοδότησης ΝΕΕ για το επάγγελμα του κλειθροποιού κλειδαρά, τα τελευταία έτη παρουσιάζουν μικρή αλλά σταθερή άνοδο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το ποσοστό επιβίωσης των επαγγελματιών αυτών. Α.6.2 Τάσεις. Διαπιστώθηκε, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ανοδική τάση της απασχόλησης στο επάγγελμα. Η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και μελλοντικά. 24

25 Αρνητικό σενάριο: Οι επαγγελματίες κλειθροποιοί δεν θεσπίζουν προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης, και γενικά χάνουν το τραίνο της έντονης διείσδυσης της πληροφορικής στο επάγγελμά τους, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του επαγγέλματος. Θετικό σενάριο: Οι επαγγελματίες κλειθροποιοί φροντίζουν για την ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματος τους, ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις των συστημάτων ασφαλείας, συνεργάζονται με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, και προχωρούν περαιτέρω στην εξειδίκευση τους, τότε οι τάσεις απασχόλησης τους στο μέλλον θα είναι θετικές. Α.6.3 Προοπτικές Οι προοπτικές εξειδίκευσης, που έχουν λογικά, (δεν κατέστη δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση προοπτικών του επαγγέλματος), τις καλύτερες προοπτικές μεγέθυνσης της απασχόλησης είναι: α) κλειδαριές τζαμόπορτας, β) μηχανικές κλειδαριές με κουμπιά (εισόδου εξόδου), γ) οι κλειδαριές με κάρτα, δ) συστήματα εισόδου εξόδου με τηλεχειριστήριο, ε) κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, ηλεκτρονική κλειθροποιεία γενικότερα. Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις εξέλιξης Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας Δεν υπάρχουν ειδικεύσεις / κατευθύνσεις του επαγγέλματος. Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων Η πιο δυναμική ειδικότητα είναι αυτή που καλύπτει τις οικιακές κλειδαριές και τις κλειδαριές αυτοκινήτων με μηχανικά κλειδιά και τηλεκοντρόλ, καθώς επίσης και την κατασκευή, την αντιγραφή και την επισκευή των αντίστοιχων κλειδιών. Λιγότερο πολυπληθής ειδίκευση είναι αυτή που καλύπτει σύνθετες εγκαταστάσεις προστασίας χρηματοκιβωτίων και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας με χρήση ηλεκτρομηχανικών και μαγνητικών μέσων. 25

26 Α.8 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα. Δεν υφίστανται αξιόπιστα και επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των κλειθροποιών κλειδαράδων σήμερα στην Ελλάδα. Από διερεύνηση και σε συνεργασία με επαγγελματίες του Συνδέσμου Κλειθροποιών, προέκυψαν οι εξής ποσοτικές εκτιμήσεις: ΣΑΕΚ αριθμός μελών στην Αττική. 154 Επίσημα εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κλειδαράδες στην Αττική. 500 Επίσημα εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης κλειδαράδες στο σύνολο της χώρας Εργαζόμενοι σε κλειθροποιεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι μέσα σε χρωματοπωλεία, σούπερ μάρκετ κ.λ.π. (οι εργαζόμενοι αυτοί, κατά κανόνα δεν είναι κλειδαράδες, διότι περιορίζονται συνήθως στην πώληση και αντιγραφή κλειδιών) Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών κλειθροποιών κλειδαράδων, θεωρούμε ότι σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν: α. η ηλικία, β. το εκπαιδευτικό επίπεδο, γ. το φύλο. Ως προς την ηλικία, το επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια, βιώνει μια ηλικιακή ανανέωση προς τις νεώτερες ηλικίες που μπαίνουν για πρώτη φορά στο επάγγελμα, αν και η πλειονότητα των επαγγελματιών είναι μεταξύ 40 και 50. Πολλοί νεοεισερχόμενοι προέρχονται από άλλα επαγγέλματα. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, αυτό είναι σχετικά χαμηλό, και ως προς τη γενική εκπαίδευση και ως προς την επαγγελματική αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση. Αντίθετα, σε επίπεδο της δια βίου μάθησης, τα δυναμικότερα στοιχεία του επαγγέλματος, παρακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθμό εξειδικευμένα σεμινάρια (κυρίως τα μέλη του ΣΑΕΚ), σχετικά με νέα προϊόντα και μεθόδους. Το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά είναι μεν ανδροκρατούμενο, όμως οι γυναίκες εισέρχονται σε αυτό όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, εκτιμάται ότι το 10% περίπου των κλειδαράδων είναι γένους θηλυκού, με αυξητικές τάσεις για το μέλλον. Οι γυναίκες, συχνά δεν κάνουν εξωτερικές εργασίες (άνοιγμα κατοικιών, αυτοκινήτων) και επικεντρώνονται στις εργασίες εντός του καταστήματος (πωλήσεις κλειδαριών, αντιγραφές κλειδιών κ.λ.π.). 26

27 Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές Α.9.1 Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το επάγγελμα/ειδικότητα Κύρια επαγγελματική οργάνωση είναι αυτή του ΣΑΕΚ (Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών). Ο ΣΑΕΚ είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Κλειθροποιών (ELF). Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης Το μοναδικό περιοδικά εκτυπούμενο έντυπο, είναι το Locksmith News, το οποίο εκδίδεται από τον ΣΑΕΚ ανά δίμηνο και διανέμεται σε όλους τους κλειδαράδες της Ελλάδος. Άλλα μέσα πληροφόρησης είναι τα σεμινάρια που διοργανώνουν εταιρίες εισαγωγής μηχανών, κλειδαριών κ.λ.π., όταν έχουν να παρουσιάσουν ένα καινούργιο προϊόν τους. Εκτός των σεμιναρίων, οι εταιρίες προμηθεύουν τους κλειθροποιούς / κλειδαράδες και με έντυπο και ηλεκτρονικό (CD, DVD) πληροφοριακό υλικό. Σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους κλειδαράδες στην Ελλάδα, αποτελεί το τμήμα INSIGHT της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κλειθροποιών ELF ( Στην ιστοσελίδα του ΣΑΕΚ ( μπορεί να βρει κάποιος πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους κλειθροποιούς κλειδαράδες (σεμινάρια και πανελλαδικά συνέδρια). Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης Μια πολύ καλή εικόνα των προϊόντων (κλειδιά, κλειδαριές κ.λ.π.), καθώς και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση του επαγγέλματος, αποτελούν οι κατάλογοι των μεγάλων εισαγωγέων του κλάδου. Δεν αναφέρονται τα ονόματα τους στον παρόν περίγραμμα, για λόγους που άπτονται της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 27

28 Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας Α.10.1 Άδειες λειτουργίας Η άδεια κλειθροποιού χορηγείται από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής που δραστηριοποιείται ο επαγγελματίας κλειθροποιός. Οι προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας είναι: 1. Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή αντίστοιχης Τεχνικής Σχολής. 2. Λευκό ποινικό μητρώο. 3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες). 4. Ηλικία άνω των 18 ετών. Α.10.2 Άδειες εργασίας Δεν ισχύει σήμερα οποιαδήποτε προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας Δεν υφίστανται άλλες προϋποθέσεις. Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική ιεραρχία Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις- διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας Δεν υφίστανται τίτλοι και θέσεις διαβάθμισης της επαγγελματικής ιεραρχίας στην περίπτωση του κλειθροποιού / κλειδαρά. Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγιεινής και ασφάλειας) Ως προς τις συνθήκες εργασίας, το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από μεγάλα διαστήματα ορθοστασίας και συχνά (αλλά σχετικά βραχυχρόνια) διαστήματα έντονης μυϊκής προσπάθειας. Παράλληλα, το ιδιαίτερα αστάθμητο ωράριο εργασίας (ουσιαστικά απαιτείται διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ώρο) καθιστούν το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά ιδιαίτερα απαιτητικό, ως προς την αντοχή που πρέπει να έχουν τα άτομα που το ασκούν. Ως προς τις επιμέρους συνθήκες εργασίας, το επάγγελμα έχει τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά: 28

29 Τακτική ύπαρξη συνθηκών έντασης και πίεσης. Τακτική έκθεση σε οσμές και σκόνη. Τακτική έντονη διανοητική προσπάθεια. Το θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας, ελάχιστα έχει απασχολήσει τους υπευθύνους για τις συνθήκες εργασίας του επαγγέλματος. Αυτό βασικά οφείλεται στο γεγονός ότι το επάγγελμα δεν θεωρείται ανθυγιεινό και επικίνδυνο, και διότι συχνά ασκείται σε τρίτους χώρους, περιστασιακά (αυτοκίνητα, οικίες πελατών). Α.13 Δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες Σε σύγκριση με άλλα, το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά, προσφέρεται ελάχιστα για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Ο συνδυασμός άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη, το άνοιγμα θυρών ή αυτοκινήτων με τη βοήθεια διαρρηκτικών εργαλείων, προϋποθέτει την ύπαρξη όλων των αισθήσεων, την σωματική ακεραιότητα, και τις πνευματικές ικανότητες του επαγγελματία. Εν τούτοις, στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών για όλους, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε ορισμένα ΑμΕΑ να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλειθροποιού / κλειδαρά. Αν λυθούν τα θέματα προσβασιμότητας, και αν διατίθενται σε υποστήριξη των ατόμων αυτών, η τεχνολογία υποστήριξη τους που υπάρχει (assistive technologies), θα μπορέσουν πολλά από αυτά τα άτομα να ασκήσουν το επάγγελμα. Κατά κανόνα, η απασχόληση κλειθροποιών / κλειδαράδων στο χώρο των καταστημάτων και στη χρήση Η/Υ είναι ευκολότερη, από θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν ενασχόληση εκτός καταστήματος. 29

30 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Κλειθροποιός - Κλειδαράς ΤΙΤΛΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ (ΚΕΛ) ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) ΚΕΛ 1: Τοποθετεί και παρεμβαίνει σε κλειδαριές και μηχανισμούς σε πόρτες οικιών, επαγγελματικών και βοηθητικών χώρων σε αυτοκίνητα και σε ειδικές κλειδαριές. ΚΕΛ 2: Κατασκευάζει και πουλάει κλειδιά οικιών, αυτοκινήτων και παντός άλλου τύπου. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) ΚΕΛ 1: ΚΕΛ 1: ΚΕΛ 2: ΚΕΛ 2: ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ (ΚΕΛ) ΚΕΛ 3: Οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας του. Σχόλια για τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας (όπου παρουσιάζονται): 30

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ΣΥΝΟΨΗ 13 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 16 Α.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 23 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 30 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ». 17 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΟΠ ΩΛΗ Σ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΟΠ ΩΛΗ Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΟΠ ΩΛΗ Σ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 16 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 18 Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 16

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Α:... 17 Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΒΜ»

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΒΜ» Η δράση με τίτλο «Επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίου σπονδυλωτού προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 16 Α.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 17 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ)»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ)» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ)» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 15 Α.1

Διαβάστε περισσότερα

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Το επαγγελματικό περίγραμμα του «Τεχνικού Διαχείρισης και Ελέγχου (Συστημάτων) Προστασίας Περιβάλλοντος» δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη μεταξύ των ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ και των ερευνητικών κέντρων ΙΟΒΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα

Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΝΩΜΗΣ Πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για κείμενο κοινής τοποθέτησης, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προς το Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τα επαγγελματικά περιγράμματα Ιούλιος 2017 Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Υπάλληλος σε Call Center» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της BML Security

Παρουσίαση της BML Security COMPANY PROFILE Παρουσίαση της BML Security Λίγα λόγια για την εταιρεία.. Η BML Security είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας εδώ και αρκετά χρόνια, επενδύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ «Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ «Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 145 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Το επαγγελματικό περίγραμμα του «Τεχνικού Διαχείρισης και αξιολόγησης βιομάζας» δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη μεταξύ των ΕΓΣΣΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEE ΤΠΔΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ (Π.Ο.Ε)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ (Π.Ο.Ε) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ (Π.Ο.Ε) (Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους.) Αγαπητή/έ Συνάδελφε, Στο πλαίσιο της προσπάθειας, την οποία προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τίτλος θέσης Υπεύθυνος έρευνας Κωδικός αναφοράς EF-TA-18-04 Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος 2f ( 1 ) Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 7 Διάρκεια αρχικής σύμβασης 5 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Το παρόν Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Χειριστή Ρομποτικών Συστημάτων Παραγωγής» πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη μεταξύ των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΏΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕ Ρ Β ΙΤΟ Ρ Ο Σ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕ Ρ Β ΙΤΟ Ρ Ο Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕ Ρ Β ΙΤΟ Ρ Ο Σ 1 ΣΥΝΟΨΗ ABSTRACT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ - ABSTRACT 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»... 13 12 Α.1 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

-σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση» Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το εκπαιδευτικό κέντρο ΜΕΛΕΤΗ Ελένη Θάνου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝAOME1372 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert)

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) 2 η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Τεχνικού επισκευής & συντήρησης ιατροδιαγνωστικών εγκαταστάσεων, συσκευών & μηχανών» ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων»

«Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων» ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων» Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΔΜΠΣ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συνέχιση και Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Περιγραφή Ειδικότητας Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας, όταν απασχολείται στον τοµέα της Παραγωγής, µελετά τα Προβλήµατα που αντιµετωπίζει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems

Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Comprehensive policy frameworks for continuing VET: Reform of Continuing Vocational Education and Training Systems Κωνσταντίνος Κλουδάς Managing Director, Enoros Consulting Ltd This project has been funded

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (3) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη Συντονιστή των συμβούλων εργαζομένων και ανέργων των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα,

Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα, Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα, 24.10.2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 3 ABSTRACT... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Τίτλος: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ορισμός: Ο Επιθεωρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΧΝΙΚ Ο Σ Π Α Ρ ΑΓ Ω Γ ΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑ ΧΕ ΙΡ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΟΥΡ Γ ΙΚ ΩΝ Κ ΑΙ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΚ ΩΝ ΠΡ ΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΧΝΙΚ Ο Σ Π Α Ρ ΑΓ Ω Γ ΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑ ΧΕ ΙΡ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΟΥΡ Γ ΙΚ ΩΝ Κ ΑΙ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΚ ΩΝ ΠΡ ΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕ ΧΝΙΚ Ο Σ Π Α Ρ ΑΓ Ω Γ ΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑ ΧΕ ΙΡ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΟΥΡ Γ ΙΚ ΩΝ Κ ΑΙ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΚ ΩΝ ΠΡ ΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ABSTR ACT... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

International Computer Technology

International Computer Technology International Computer Technology Το International Computer Technology είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστή και γνώσεων Πληροφορικής σε εισαγωγικό, βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «Τεχνίτη Βαφής Αμαξωμάτων» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Τ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Ο Υ ( Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν ) Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ... 7 ΕΕΛ 7.2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ* *Εργοδότης στον παρόντα Κώδικα θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΙΕΚ TOURISM EXPERTS. Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού

Ι.ΙΕΚ TOURISM EXPERTS. Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού Ι.ΙΕΚ Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα Τουρισμού Μαθήματα Μια ακόμη πρωτιά των σπουδαστών τουριστικών επαγγελμάτων του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι η δυνατότητα τους να πάρουν εξειδίκευση στον Ιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων (ΕΠΠ) και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο: Η Agrotech S.A. John Deere Greece κορυφαία εταιρία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο ανήκει στον όμιλο AGROGROUP ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ. Η Agrotech S.A. ξεκίνησε την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ 997803446 1 Ιστορικό Η (Hellenic Auditing Company HAC) που εν συντομία θα αποκαλείται «η Εταιρία», αποτελείται από ένα δίκτυο ορκωτών ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Περιγραφή Ειδικότητας Η Μηχανική Ηλεκτρολογία Οχηµάτων σαν επαγγελµατική απασχόληση εξελίχθηκε και εξελίσσεται σύµφωνα µε την τεχνολογική εξέλιξη του αυτοκινήτου. Η επαγγελµατική προοπτική του Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα