ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα στον καθέναν από αυτούς τα γράµµατα της Στήλης Β, τα οποία προσδιορίζουν τις χρονολογίες που αντιστοιχούν στα γεγονότα της Στήλης Α (περισσεύει µία χρονολογία). Στήλη Α: ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1. Κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και επιβολή δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά. 2. Σύσταση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσµών. 3. Η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας. 4. Η ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.). 5. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλωµένης». 6. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα διά παντός. Στήλη Β: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ α β γ δ ε στ ζ Μονάδες 12 Α.1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Εκλεκτικοί. β. ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος (.Ο.Ε.). γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. δ. Φεντερασιόν. Μονάδες 16

2 ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. Ποια µέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων; Μονάδες 12 Α.2.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σηµεία της συµφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930); Μονάδες 10 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 1) να επισηµάνετε το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην πολιτική και την οικονοµία κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (Μονάδες 10) και 2) να παρουσιάσετε τις επιλογές του «βενιζελισµού» αναφορικά µε τις εθνικές επιδιώξεις και τον εκσυγχρονισµό του κράτους (Μονάδες 15). Μονάδες 25 Κείµενα α. Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συµπληρωµατική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, µια θαυµατουργή γέφυρα των αντιθέσεων, µία µετάθεση στο άδηλο µέλλον της λύσης όχι µόνο του αλυτρωτικού ζητήµατος που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβληµάτων. Έλλης Σκοπετέα, «Το πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα β. Ο βενιζελισµός αποδεικνύεται ο πιο συνεπής, διορατικός και πραγµατιστικός φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης. [ ] Αυτοκαθορίζεται και νοµιµοποιείται µε αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο σύνολο, που αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους. Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείµενα για την περίοδο », σελ , Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα γ. «Με την φυσικήν επάνοδον εις τα όρια εντός των οποίων ο ελληνισµός έδρασεν από της προϊστορικής εποχής, να δηµιουργήσωµεν, λέγω, µίαν

3 µεγάλην Ελλάδα ισχυράν και πλουσίαν, ικανήν να αναπτύξη εντός των ορίων την ζωτικήν βιοµηχανίαν, ικανήν ως εκ των συµφερόντων τα οποία θα εξεπροσώπει, να συνάψη συµβάσεις µετ άλλων κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς όρους». (Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σεπτέµβριο του 1915) εν οιστρηλατούσε* πλέον τους αστούς η µορφή του µαρµαρωµένου βασιλιά, τους εξεσήκωνεν η σκέψις ότι πρέπει η Ελλάς να παύση να είναι ψωροκώσταινα (Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονοµικούς στόχους της εθνικής εξόρµησης). Θ. ιαµαντόπουλου, «Οι πολιτικές δυνάµεις της βενιζελικής περιόδου. Ο βενιζελισµός», τόµος 1 ος, τεύχος α, σελ. 152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα * οιστρηλατώ: µεταδίδω ενθουσιασµό ΘΕΜΑ Β2 Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα προγράµµατα και τις αντιλήψεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου ηλιγιάννη για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους. Μονάδες 25 Κείµενα α. Η αντίθεση ανάµεσα σ αυτούς τους δύο πολιτικούς δεν µπορούσε να γίνει µεγαλύτερη. Ο Τρικούπης ήταν ένας δυτικόφιλος µεταρρυθµιστής, ανυπόµονος να στερεώσει και να αναπτύξει την Ελλάδα οικονοµικά και πολιτικά, πριν εµπλακεί σε ιρρεδεντιστικές* περιπέτειες. Ο ηλιγιάννης όµως, απόγονος µιας εξέχουσας οικογένειας της Πελοποννήσου ήταν ένας αποφασισµένος υποστηρικτής της «Μεγάλης Ιδέας». Richard Clogg, «Σύντοµη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας», σελ. 136,

4 εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα * ιρρεδεντισµός = αλυτρωτισµός β. Το πρόγραµµα του κ. ηλιγιάννη, ως εξηγγέλθη εις την Βουλήν, δύναται να συνοψισθή εις ολίγας λέξεις. Θα προσπαθήση, ειρωνεύοντο οι αντίπαλοί του, ο άνθρωπος να καταστρέψη εν διαστήµατι ολίγων µηνών ό,τι ανιδρύθη διά τόσων κόπων εν διαστήµατι µιας τριετίας, και να διαγράψη εκ του βίου της Ελλάδος µίαν όλην νοµοθετικήν περίοδον, την γονιµωτάτην. [ ] Είναι γεγονός ότι ο ηλιγιάννης, ασχολούµενος µε καθαρώς µικροκοµµατικά ζητήµατα, ήτο πάντοτε ικανός να ζηµιώση το γενικώτερον συµφέρον. [ ] Ο Θ. ηλιγιάννης απέβλεπεν εις την πολιτικήν περισυλλογής. Φαίνεται δε ότι µεταξύ των οικονοµιών τας οποίας απεφάσισεν ήτο και ο περιορισµός κονδυλίων εξυπηρετούντων κατ εξοχήν εθνικούς σκοπούς. Σπ. Β. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», τεύχος 5, σελ. 102, «Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.», Αθήνα 1966.

5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α ζ 2 στ 3 α 4 γ 5 δ 6 ε περισσεύει β ΟΜΑ Α Α Α.1.2. α. Εκλεκτικοί: Ήταν ένας µικρός πολιτικός σχηµατισµός που µετείχε στην Εθνοσυνέλευση του και αποτελούνταν από ετερόκλητους εξέχοντες πολιτικούς, λογίους και αξιωµατικούς, µε µετριοπαθείς θέσεις, που προσπαθούσαν να µεσολαβήσουν µεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίξουν σταθερές κυβερνήσεις. (Σχολ.βιβλ. σελ.79) β. ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος (.Ο.Ε.): «Τα οικονοµικά του Ελληνικού κράτους της Ελληνικής οικονοµίας» (Σχολ.βιβλ. σελ.40) γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: «Στα πλαίσια της Ύπατης Αρµοστείας Σµύρνης το δρόµο της προσφυγιάς» (Σχολ.βιβλ. σελ.145) γ. Φεντεραστόν: «Η µεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση στη χώρα» (Σχολ.βιβλ. σελ.48) ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. «Η Ελληνική κυβέρνηση Αντιλήψεως» (Σχολ.βιβλ. σελ.155) Α.2.2. «Στις 10 Ιουνίου 1930 των δυο χωρών» (Σχολ.βιβλ. σελ.163) (Σηµείωση: Μπορεί να προστεθεί και η παράγραφος «Η συµφωνία ολοκληρώθηκε του άλλου κράτους»)

6 ΟΜΑ Α Β Β1. 1. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της Ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους άρχισε σταδιακά να διαµορφώνεται το όραµα της Μεγάλης Ιδέας. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές αυτής της αντίληψης, το νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος, που ήταν γεωγραφικά συρρικνωµένο, δεν ήταν παρά µια ηµιτελής κατασκευή, τα θεµέλια για κάτι µεγαλύτερο. Συνεπώς, δηµιουργήθηκαν προσδοκίες για ολοκλήρωση του εθνικού οράµατος, που προϋπέθετε σηµαντική διεύρυνση του των συνόρων. Έτσι, από το 1830 άρχισε µια σταδιακή προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων, αρχής γενοµένης από αυτή του Καποδίστρια, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση της ελληνικής επικράτειας µε πενιχρά, όµως, αποτελέσµατα (ως το 1881 είχαν ενσωµατωθεί µόνο τα Επτάνησα, η Θεσσαλία και ένα τµήµα της Ηπείρου). Πάντως η έντονη παρουσία της εθνικής αυτής ιδεολογίας είχε πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσιµες για τη χώρα. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Έλλης Σκοπετέα η Μεγάλη Ιδέα ήταν µια έννοια µε πολύ γενικό αλλά και αόριστο περιεχόµενο. Προσπαθούσε να συνδυάσει τα αιτήµατα του αλύτρωτου ελληνισµού µε τα εσωτερικά προβλήµατα του Ελληνικού κράτους και συχνά λειτούργησε ως εµπόδιο για την ανάπτυξη του ελληνισµού, αφού χρησιµοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ως άλλοθι από τις πρώτες κυβερνήσεις του Νεοελληνικού κράτους. Μέσα σ αυτές τις συνθήκες οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν στραµµένο το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήµατα, στην οικονοµική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσµατος µε τη ύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν µε το εθνικό όραµα, µεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονοµικές πρωτοβουλίες έρµαια των εθνικών κρίσεων. Έτσι, λοιπόν, µε το τέλος του 19 ου αιώνα το όραµα της Μεγάλης Ιδέας εξασθένισε, χωρίς, όµως, αυτό να σηµαίνει ότι έπαψε να υπάρχει και να απασχολεί, έστω και µε λανθάνοντα τρόπο, όλους τους Έλληνες. 2. Όµως από τις αρχές του 20 ου αιώνα ο Ελληνισµός εισέρχεται σε µια νέα περίοδο λόγω της αλλαγής του ελληνικού πολιτικού κλίµατος. Την αλλαγή αυτή προκάλεσαν: Η ίδρυση του κόµµατος των Φιλελευθέρων από τον Ελευθέριο Βενιζέλο (22 Αυγούστου 1910)

7 Οι προγραµµατικές δηλώσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγµατος (5 Σεπτεµβρίου 1910) Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ίδιο (6 Οκτωβρίου 1910) Όλα τα παραπάνω γεγονότα συντείνουν στην ανάδειξη του Ελευθερίου Βενιζέλου σε κυριαρχούσα πολιτική µορφή της Ελλάδας, από το 1910 και µετά, και στη διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής αντίληψης που συνοπτικά ονοµάστηκε «Βενιζελισµός». Ο όρος αυτός είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς, γιατί συνδυάζει την εκπλήρωση δύο στόχων: αφενός την πραγµάτωση των εθνικών επιδιώξεων αφετέρου τον εκσυγχρονισµό των λειτουργικών δοµών του ελληνικού κράτους. Ως προς τον πρώτο στόχο, το ελληνικό κράτος έπρεπε να ενσωµατώσει τον εκτός των συνόρων ελληνισµό και µε ενιαία εθνική υπόσταση να διεκδικήσει τη θέση του στο σύγχρονο τότε κόσµο. Το νέο περιεχόµενο της Μεγάλης Ιδέας αποµακρύνεται από την επιθυµία ανάκτησης των εδαφών της πάλαι ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εστιάζεται κυρίως στην οικονοµική ανάπτυξη του ελληνισµού. Με την έννοια αυτή ο «Βενιζελισµός» ανακηρύσσεται στον «πιο συνεπή, διορατικό και πραγµατιστικό φορέα» του εθνικού οράµατος που συσπείρωνε στους κόλπους του όλους τους Έλληνες, ελεύθερους και αλύτρωτους. Ως προς το δεύτερο στόχο, που ήταν η ανάδειξη του ελληνικού κράτους σε µοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισµού, ο Βενιζέλος δεν ήταν µόνος. Συσπείρωσε γύρω του µια δραστήρια αστική τάξη που εξακολουθούσε ακόµη να πλουτίζει σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και που φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει και πολιτικά στο χώρο όπου άπλωνε τις οικονοµικές της δραστηριότητες. Εκτός από την εγχώρια αστική τάξη, τη διεύρυνση των οικονοµικών δραστηριοτήτων διευκόλυνε και η δυναµική είσοδος του εξωελλαδικού ελληνικού κεφαλαίου στον ελληνικό χώρο. Ο παροικιακός ελληνισµός που κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα θεωρούσε το µικρό ελληνικό βασίλειο µια κακή ανάµνηση, ένα φτωχό και ίσως ανεπρόκοπο συγγενή, στις αρχές του 20ου αιώνα, λόγω των διεθνών εξελίξεων, οδηγήθηκε στη µεταφορά του κεφαλαίου του στον εσωτερικό χώρο, δίνοντας, έτσι, το έναυσµα για ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Το 1915, µάλιστα, ο ίδιος ο Βενιζέλος σε οµιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εξέφρασε την επιθυµία για περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας και εκτός των συνόρων του κράτους και για σύναψη συµβάσεων µε άλλα κράτη µε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους για την ελληνική πλευρά. Και στο

8 πρόσωπο της εγχώριας αστικής τάξης και του παροικιακού ελληνισµού ο Βενιζέλος βρήκε τους καλύτερους συµµάχους. Καταλήγοντας, εξάγεται το συµπέρασµα πως ο συνδυασµός του εθνικού οράµατος µε το σχέδιο για θεσµικό εκσυγχρονισµό του κράτους είναι η προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός ισχυρού εθνικού κέντρου. Και πράγµατι από το 1911 αρχίζουν να διαφαίνονται τα θετικά αποτελέσµατα της πολιτικής του Βενιζέλου. Οι πρόοδοι της εθνικής οικονοµίας ήταν εµφανείς, οι προϋπολογισµοί του κράτους έκλειναν πλεονασµατικά, γεγονός που βοήθησε τη χώρα να εισέλθει στους Βαλκανικούς πολέµους ( ) και στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο (1917) µε µεγάλα εδαφικά οφέλη για τη χώρα. Επιστέγασµα των προσπαθειών του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), η οποία αποτέλεσε τη µεγαλύτερη διπλωµατική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολµηρή πολιτική του Έλληνα πρωθυπουργού. Η µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων γίνεται το 1920 η «Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών» και είναι έτοιµη να ολοκληρώσει το πολυπόθητο αίτηµα ολόκληρου του Νέου Ελληνισµού από την ανακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και εξής. Β2. Μετά το 1884, το κόµµα του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου ηλιγιάννη δεσπόζουν στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, εδραιώνοντας το κοινοβουλευτικό σύστηµα και το δικοµµατισµό. Ωστόσο, τα προγράµµατα και οι αντιλήψεις τους για την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους κινούνται σε αντίθετο πλαίσιο. Ο Τρικούπης, κατά τον Richard Clogg, θεωρείται ως ένας «δυτικόφιλος µεταρρυθµιστής» µε απώτερο στόχο την πολιτικοοικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας και την προσέγγισή της µε τα κράτη της ύσης. Το κράτος αποτελούσε γι αυτόν µοχλό της οικονοµικής ανάπτυξης και γι αυτό επιδίωκε τον εκσυγχρονισµό µε κάθε κόστος. Ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηµατικό πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της χώρας αποβλέποντας στη συγκρότηση κράτους δικαίου, στον εξορθολογισµό της διοίκησης, στην ανάπτυξη της οικονοµίας ενισχύοντας κυρίως τη γεωργία και στη βελτίωση της άµυνας και της υποδοµής της χώρας µε κύρια έµφαση στο σιδηροδροµικό δίκτυο. Στα εδάφη της Θεσσαλίας υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής των µεγαλογαιοκτηµόνων παρέχοντάς τους φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις. Υπηρέτησε, τέλος, τα αιτήµατα των νέων

9 κοινωνικών στρωµάτων που προέκυψαν από τον εκχρηµατισµό της οικονοµίας και έλαβε µέτρα που θα ευνοούσαν την προώθηση των συµφερόντων τους. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος προχώρησε σε οργανωτικές µεταβολές και βελτίωσε τα οικονοµικά του κράτους, µε την αύξηση των φόρων και τη σύναψη δανείων. Παράλληλα παρείχε κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. Όµως, εφαρµόζοντας µε συνέπεια το πρόγραµµα αυτό, οδηγήθηκαν σε εξάντληση οι φορολογούµενοι και επιβαρύνθηκε υπερβολικά ο προϋπολογισµός της χώρας µε αποτέλεσµα το 1893 το κράτος να κηρύξει πτώχευση. Στον αντίποδα του Τρικούπη, ο ηλιγιάννης, επικρίνοντας το κοινωνικό κόστος του εκσυγχρονισµού, υποστήριξε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Προέβαλε το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης µε τη µείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους προστατευοµένους του για την κατάληψη δηµοσίων θέσεων. Στα εδάφη της Θεσσαλίας προσπάθησε, χωρίς τελικά να το κατορθώσει, να χορηγήσει γη στους αγρότες και να λάβει κάποια µέτρα για τη βελτίωση της θέσης τους. Εξάλλου, δεν αποδεχόταν το χωρισµό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόµµα. Ασχολήθηκε περισσότερο µε µικροκοµµατικά ζητήµατα χωρίς να λαµβάνει υπόψη το γενικότερο συµφέρον και εφάρµοσε ένα συντηρητικό πολιτικό και οικονοµικό πρόγραµµα. Χαρακτηριστικό είναι ότι απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε µια αργή οικονοµική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπεί και ο περιορισµός των κονδυλίων µε στόχο την αποκόµιση κερδών για εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών. Για την παραπάνω πολιτική του ο ηλιγιάννης κατηγορούνταν ότι απειλούσε να ανακόψει την εξέλιξη και την ανάπτυξη της Ελλάδας, που επιχειρήθηκε επί Τρικούπη, και να «διαγράψει» την προηγηθείσα γόνιµη νοµοθετική περίοδο. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική του Τρικούπη, παρά την πτώχευση, θεωρήθηκε ότι συνετέλεσε στον εκσυγχρονισµό και την αστικοποίηση της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αναδιάρθρωση του κράτους και την προσέγγισή του µε τα άλλα κράτη της ύσης. Επιµέλεια: ΓΚΟΥΝΤΑ Θ. - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ.

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576)

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.. ΜΑΘΗΜΑ...ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1] Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εθνικό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολ. βιβλίο σελ. 215 «Το οριστικό κείµενο... στην Κρήτη», σελ. 216 «Το πιό σηµαντικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. Πεδινοί γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη). Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αγροτική μεταρρύθμιση: η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος και οικονοµία: Η αποτυχία του εκσυγχρονισµού στη µεταπολεµική Ελλάδα

Κράτος και οικονοµία: Η αποτυχία του εκσυγχρονισµού στη µεταπολεµική Ελλάδα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Κράτος και οικονοµία: Η αποτυχία του εκσυγχρονισµού στη µεταπολεµική Ελλάδα 1. H κρατική ορθολογικότητα και η καπιταλιστική περιφέρεια Η πολιτική θεωρία διακρίνει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.»

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους και η ελληνική πολιτική ασφαλείας εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913» Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ.3 Κεφάλαιο 1 Το στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * *

Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * * Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * * Αθήνα, 2012 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ... 3 1. Κράτος και οικονοµία έως τη Μεταπολίτευση, εν συντοµία... 3 2. Η µεταπολιτευτική περίοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή συγκροτηθείσα µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 112 / 19 Μαρτίου 2007) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα προβλήματα και προοπτικές Σπουδάστρια: Βενέτη Κατερίνα Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα