Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue"

Transcript

1 Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος Bordeaux Mixture 20% β/β (εκφρασμένο σε μεταλλικό χαλκό), WP Μπλε 1.2. Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος Μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Εταιρία: INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS, S.A. (IQV, S.A.) Διεύθυνση: Av. Rafael Casanova, 81 Πόλη: Mollet del Vallès Επαρχία: Barcelona Χώρα: Spain Τηλέφωνο: Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Της εταιρίας : Του Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EΚ: Xi: Ερεθιστικό, N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον. Δυσμενείς επιδράσεις και συμπτώματα για την ανθρώπινη υγεία: R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. BM 20 WP Blue Σελίδα 1/11

2 Δυσμενείς επιδράσεις για το περιβάλλον: R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης: Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EΚ Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου: Xi N ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φράσεις κινδύνου και Συστάσεις ασφαλείας: R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S22: Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. S24/25: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. BM 20 WP Blue Σελίδα 2/11

3 S39: Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). S56: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. S60: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Σκεύασμα: Βρέξιμη σκόνη (WP) Ταξινόμηση Χημική ταυτότητα Συγκέντρωση CAS Αρ. EC Αρ. Οδηγία 67/548/EΟΚ Κανονισμός (EΚ) 1272/2008 Ταξινόμηση Κωδικοί κλάσης Κωδικοί και και κατηγορίας δήλωσης Φράσεις R κινδύνου επικινδυνότ ητας Bordeaux Mixture 72,7-78,4% β/β Xn, R20; Eye Dam. 1 H318 technical (ισοδύναμο με 20% β/β περιεκτικότητα Xi, R41; N, R50/53 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 H332 H400 σε χαλκό) BM 20 WP Blue Σελίδα 3/11

4 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον εκτιθέμενο στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Μη ξεχάσετε να απομακρύνετε πρώτα τους φακούς επαφής. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτε από το στόμα. Κρατείστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρείστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ελέγξτε την αναπνοή; Εάν χρειαστεί, βοηθείστε την αναπνοή. Εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος, ξαπλώστε τον/την με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το φυλλάδιο ή την ετικέτα. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις: Οφθαλμικός ερεθισμός, μεταλλική γεύση, αίσθηση καψίματος στο επιγάστριο, ναυτία, διάρροια, αιματουρία/αιμοσφαιρινουρία, ίκτερος, ολιγουρία, υπόταση. Μπορεί να παρουσιαστούν πονοκέφαλος και αδυναμία, που μπορεί να εξελιχθούν σε λιποθυμία ή αναισθησία. BM 20 WP Blue Σελίδα 4/11

5 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα: Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: ξηρά μέσα, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Εάν έχει χρησιμοποιηθεί νερό, συγκεντρώστε χωριστά το μολυσμένο νερό για την αποφυγή έκπλυσής του στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον. Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Για την αποφυγή μόλυνσης αποφύγετε ψεκασμό με νερό. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία/παρασκεύασμα: Με την καύση αναπτύσσονται οξείδια του άνθρακα και του θείου. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστικό εξοπλισμό. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια για την αποφυγή μόλυνσης. Μην αναπνέετε τη σκόνη. Αποφύγετε την επαφή με το στόμα, τα μάτια και το δέρμα. Κρατείστε μακριά από τη μολυσμένη περιοχή μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους, παιδιά και ζώα. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Φυλάξτε το μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και εδαφικά νερά. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Ελέγξτε τη διαρροή περιορίζοντάς τη με κατάλληλα υλικά. Καλύψτε το προϊόν με πριονίδι, άμμο ή ξηρό χώμα. Καθαρίστε και συγκεντρώστε το υλικό προσεκτικά μέσα σε στεγνά δοχεία, σφραγίστε, σημειώστε τα και απορρίψτε τα σε εξουσιοδοτημένους τόπους απομάκρυνσης. Μη καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό. BM 20 WP Blue Σελίδα 5/11

6 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό ή την επαφή. Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση. Δεν πρέπει να αδειάζετε, χύνετε, ξεπλένετε ή καθαρίζετε το προϊόν σε αποχετεύσεις ή δημόσια κανάλια. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό και χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική προστασία όταν ετοιμάζεται το μίγμα σε περίπτωση μη ικανοποιητικού εξαερισμού Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική συσκευασία, κλειστή και με ετικέτα, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, σύμφωνα με τους σχετικούς ειδικούς εθνικούς κανονισμούς. Κρατείστε το δοχείο στεγνό. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, ζώα και μη εξουσιοδοτημένα άτομα Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Το προϊόν προορίζεται για γεωργική χρήση. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Μέτρα ατομικής προστασίας Προστασία των αναπνευστικών οδών: Σε περίπτωση μη ικανοποιητικού εξαερισμού χρησιμοποιείστε αναπνευστικό εξοπλισμό ενώ ετοιμάζετε το μίγμα (Affinity FR FFP1 D - CE 0121 σύμφωνα με το πρότυπο EN 149:2001) Προστασία των ματιών/του προσώπου: Αποφύγετε την επαφή. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό ματιών/προσώπου Προστασία του δέρματος: Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία για την αποφυγή επανειλημμένης ή επιβραδυνόμενης επαφής με το δέρμα. Πλύνετε σχολαστικά τα ρούχα εργασίας καθημερινά. Μετά τη χρήση, πλυθείτε με νερό και σαπούνι. BM 20 WP Blue Σελίδα 6/11

7 - Προστασία των χεριών: Φοράτε γάντια (Dexter CE σύμφωνα με το πρότυπο EEC/89/686). Μετά τη χρήση, πλυθείτε με νερό και σαπούνι Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης στο περιβάλλον. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη: Στερεή, σκόνη χρώματος μπλε Μέγεθος σωματιδίων: 0.5 µm - 50 µm Οσμή: Άοσμο ph: (1% υδατικό διάλυμα) 6,0-8,0 (CIPAC MT 75.2) Σημείο ζέσης: Μη εφαρμόσιμο (στερεό) Σημείο ανάφλεξης: Μη εφαρμόσιμο (στερεό) Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Μη αναφλέξιμο Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες: Δε θεωρείται ότι έχει οξειδωτική συμπεριφορά. Πίεση ατμών: Αμελητέα στους 20ºC Σχετική πυκνότητα: Φαινομενική πυκνότητα = 0,55 0,70 g/cm 3 (CIPAC MT 33) Διαλυτότητα στο νερό: Πρακτικά αδιάλυτο Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη / νερό: Μη εφαρμόσιμο Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: πάνω από 600ºC Ιξώδες: Μη εφαρμόσιμο (στερεό) Πυκνότητα ατμών: Μη εφαρμόσιμο (στερεό) Ταχύτητα εξάτμισης: Μη εφαρμόσιμο (στερεό) 9.2 Άλλες πληροφορίες Διαλυτότητα σε λίπη: Αδιάλυτο σε κοινούς διαλύτες BM 20 WP Blue Σελίδα 7/11

8 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Δραστικότητα Χημικά, δεν είναι πολύ ενεργό. Μπορεί να υποστεί αλλαγές εάν έρθει σε επαφή με αλκάλια ή οξέα Χημική σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια Συνθήκες προς αποφυγή: Να αποφεύγετε την υπερβολική ζέστη και την υγρασία Μη συμβατά υλικά: Οξέα και αμμωνιακά άλατα διαλύουν μερικώς το προϊόν Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εφόσον αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται όπως ενδείκνυται. Για προϊόντα καύσης γίνεται αναφορά στο Τμήμα 5 του ΔΔΑ. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οξεία τοξικότητα στόματος: Bordeaux Mixture technical: LD 50 (rat) > 4000 mg/kg b.w. - Οξεία τοξικότητα δέρματος: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP: LD 50 (rat) > 2000 mg/kg b.w. - Οξεία τοξικότητα αναπνοής: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP: LC 50 (rat) > 5.06 mg/l air, 4h - Ερεθιστικότητα: Δέρμα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP: Μη ερεθιστικό (κουνέλι) Οφθαλμός: Bordeaux Mixture technical: Ερεθιστικό (κουνέλι) - Ευαισθητοποίηση του δέρματος: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP: Δεν ευαισθητοποιεί το δέρμα (Ινδικό χοιρίδιο) - Καρκινογένεση / μεταλλαξιγένεση / τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Μη εφαρμόσιμο. Ο χαλκός είναι ευρέως διαθέσιμος στην τροφή, στις ζωοτροφές και το νερό. BM 20 WP Blue Σελίδα 8/11

9 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς; μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Ο προστιθέμενος χαλκός στο έδαφος κυρίως δεσμεύεται στην οργανική ουσία. Το ποσοστό της οργανικής ουσίας του εδάφους και το ph καθορίζουν το ποσοστό του διαθέσιμου χαλκού. Λόγω των ισχυρών δεσμών του χαλκού με τα διάφορα εδαφικά ιζήματα, η διαφυγή του είναι εξαιρετικά χαμηλή Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Ο χαλκός είναι ένα βασικό θρεπτικό στοιχείο που ρυθμίζεται από ομοιοστατικούς μηχανισμούς και δεν βιοσυσσωρεύεται. Τα βιοδιαθέσιμα ιόντα χαλκού απομακρύνονται ταχέως από τη στήλη ύδατος Κινητικότητα στο έδαφος: Τα ιόντα χαλκού δεσμεύονται ισχυρά στο ίζημα σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα. Η κινητικότητα στο έδαφος προς τα κατώτερα στρώματα είναι αμελητέα Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ (PBT) και αααβ (vpvb): Τα κριτήρια ΑΒΤ (PBT) και αααβ (vpvb) δεν εφαρμόζονται στις ανόργανες ουσίες, όπως στο χαλκό και στις ανόργανες ενώσεις του. Ο χαλκός (ως Βορδιγάλειος πολτός - Bordeaux Mixture) δεν είναι ΑΒΤ (PBT) ή αααβ (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Ο Βορδιγάλειος πολτός (Bordeaux Mixture) δε συμβάλει στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, στη φωτοχημική δημιουργία όζοντος, στην αύξηση της θερμοκρασία του πλανήτη ή στην οξίνιση. BM 20 WP Blue Σελίδα 9/11

10 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Προϊόν: Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τις τοπικές αρχές ή με αρμόδια εταιρία διαχείρισης αποβλήτων προκειμένου να συλλέξετε και να απορρίψετε / καταστρέψετε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Το προϊόν θα πρέπει να διαχειρισθεί ως επικίνδυνα απόβλητα. Συσκευασία: Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας και απομακρύνετέ τα σε ασφαλή και κατάλληλο τόπο. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Αριθμός ΟΗΕ (UN): ΟΗΕ (UN) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ (UN): Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, στερεό, Π.Ε.Ο. (N.O.S.) (Βορδιγάλειος πολτός - Bordeaux mixture (20% β/β χαλκός)) - Επίγεια μεταφορά (ADR), Θαλάσσια μεταφορά (IMDG), Αεροπορική μεταφορά (IATA) : Κλάση επικινδυνότητας 9 - Ομάδα συσκευασίας: III - Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Θαλάσσιος ρύπος (Κώδικας IMDG) 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον Μη εφαρμόσιμο. Όλες τα στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία παρέχονται στο Τμήμα ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλήρες κείμενο των φράσεων στο Τμήμα 3. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ Xn: Επιβλαβές Xi: Ερεθιστικό N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον R20: Επιβλαβές όταν εισπνέεται BM 20 WP Blue Σελίδα 10/11

11 R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Κανονισμός (EΚ) 1272/2008 Eye Dam. 1: Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1 Acute Tox. 4: Οξεία Τοξικότητα (δια της εισπνοής), κατηγορία κινδύνου 4 Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς Συντομεύσεις και ακρωνύμια που χρησιμοποιήθηκαν ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων b.w: ζων βάρος EC: Ευρωπαϊκή Επιτροπή IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών IMDG: Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων LD: Θανατηφόρος Δόση LC: Θανατηφόρος Συγκέντρωση PBT: (ΑΒΤ) Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη, Τοξική vpvb: (αααβ) άκρως Ανθεκτική άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη UN: Ηνωμένα Έθνη WP: Βρέξιμη Σκόνη β/β: βάρος / βάρος Οι περιεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται ως ακριβείς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά τη στιγμή της συγγραφής. Ο χρήστης υποχρεούται να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει υπάρχοντες τοπικούς κανονισμούς και φέρει απόλυτη ευθύνη. BM 20 WP Blue Σελίδα 11/11

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα