Επιστηµονικό µέρος κινητική ενέργεια φωτεινή ενέργεια ηχητική ενέργεια πυρηνική ενεργεία θερµική ενέργεια χηµική ενέργεια δυναµική ενέργεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστηµονικό µέρος κινητική ενέργεια φωτεινή ενέργεια ηχητική ενέργεια πυρηνική ενεργεία θερµική ενέργεια χηµική ενέργεια δυναµική ενέργεια"

Transcript

1 Η 251

2 Επιστηµονικό µέρος Η είναι µια έννοια υψηλού βαθµού αφαίρεσης γι' αυτό και δύσκολα µπορεί να γίνει κατανοητή. Η έννοια της ς εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία, χρησιµοποιείται ευρύτητα στην καθηµερινή ζωή και γι' αυτό της αποδίδονται πολλά νοήµατα. Η µελέτη της ς χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα της αλλά προσεγγίζεται και αισθητοποιείται από τις ιδιότητες που έχουν σχέση µε την αποθήκευση, τη µετατροπή και τη διατήρηση. Η µας είναι γνωστή σε διάφορες µορφές όπως: N η κινητική που έχει ένα σώµα λόγω της ταχύτητας του N η φωτεινή που έχει το φως. N η ηχητική που µεταφέρει ο ήχος. N η πυρηνική ενεργεία που περικλείεται στον πυρήνα των ατόµων και ελευθερώνεται µε τη διάσπαση του. N η θερµική που σχετίζεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. N η χηµική που υπάρχει σε χηµικές ουσίες και ελευθερώνεται µε τις χηµικές αντιδράσεις. Τα καύσιµα, οι τροφές και οι µπαταρίες περικλείουν χηµική. N η δυναµική που έχει ένα σώµα λόγω της παραµόρφωσης του ή λόγω της θέσης του (ύψος).τα ελατήρια που παραµορφώνονται µε επιµήκυνση συµπίεση περικλείουν δυναµική που ελευθερώνεται όταν αυτά επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Το νερό του υδροηλεκτρικού φράγµατος έχει αποθηκευµένη δυναµική. Μια άλλη ιδιότητα της ς είναι η µετατροπή της δηλαδή ότι µπορεί να µετατρέπεται από τη µια µορφή στην άλλη. Για παράδειγµα η χηµική που περικλείεται στις µπαταρίες µετατρέπεται όταν η µπαταρία συνδεθεί σ' ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µε λαµπτήρα σε φωτεινή και θερµική.το δυναµό του ποδηλάτου µετατρέπει ένα µέρος της κινητικής ς του ποδηλάτου σε ηλεκτρική που µε τη σειρά της µετατρέπεται σε θερµική και φωτεινή στο λαµπτήρα του φαναριού. Μια άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα της ς είναι η διατήρηση. Καθώς µετατρέπεται από τη µια µορφή στην άλλη, η ολική διατηρείται σταθερή. Η διατήρηση της ς θεωρείται µια από τις πιο βασικές αρχές της Φυσικής. Η δηλαδή κατά τη µετατροπή 252

3 της ούτε καταστρέφεται ούτε δηµιουργείται από το τίποτε. Ας θεωρήσουµε µια σφαίρα σε ένα ύψος h από το έδαφος. Κατά την πτώση αυτής της σφαίρας η δυναµική που έχει η σφαίρα µετατρέπεται σε κινητική της σφαίρας. Κατά την κρούση της σφαίρας στο έδαφος όλη η κινητική της µετατρέπεται σε ηχητική και σε θερµική. Ο άνθρωπος σήµερα για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες χρησιµοποιεί κατά µεγάλο µέρος ηλεκτρική. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ς γίνεται σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς. Σ' αυτούς τους σταθµούς χρησιµοποιούν την κινητική του ατµού ή του νερού (ανάλογα µε το είδος του σταθµού) για να κινήσουν τους στροβίλους (ατµοστρόβιλους ή υδροστροβίλους) οι οποίοι στη συνέχεια κινούν τις ηλεκτρικές γεννήτριες και παράγουν ηλεκτρική. Μεγάλες ποσότητες νερού θερµαίνονται είτε µε πυρηνικά καύσιµα είτε µε την καύση του πετρελαίου ή των ορυκτών ανθράκων ή του φυσικού αερίου και παράγεται ατµός. Ο ατµός υπερθερµαίνεται και κινεί τους ατµοστρόβιλους Οι ατµοστρόβιλοι κινούν τις γεννήτριες οι οποίες παράγουν την ηλεκτρική. Με την κατασκευή υδατοφραγµάτων για την πτώση του νερού από κάποιο ύψος παράγεται ηλεκτρική. Το νερό στα υδατοφράγµατα έχει δυναµική η οποία µε την πτώση του νερού µετατρέπεται σε κινητική. Το νερό κινεί τους υδροστρόβιλους οι οποίοι θέτουν σε λειτουργία τις ηλεκτρικές γεννήτριες. Σε παγκόσµιο επίπεδο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών χρησιµοποιούνται τα ορυκτά καύσιµα δηλ. το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο, η από την πτώση του νερού και η πυρηνική. Ως ανανεώσιµες πηγές ς θεωρούνται οι ανεξάντλητες πηγές ς δηλαδή η ηλιακή, η από το φαινόµενο της παλίρροιας, η αιολική, η των κυµάτων της θάλασσας, η από τα υδροηλεκτρικά φράγµατα και η βιοµάζα. Ως µη ανανεώσιµες πηγές ς θεωρούνται η πυρηνική, η γεωθερµική και η από την καύση του πετρελαίου του φυσικού αερίου και των ορυκτών ανθράκων. Ηλιακή Ο Ήλιος είναι πηγή ς ανεξάντλητη. Από τη σύντηξη ελαφρών 253

4 πυρήνων στον Ήλιο παράγονται τεράστια ποσά ς. Σε διεθνές επίπεδο σήµερα γίνονται έρευνες για την εκµετάλλευση της ηλιακής ς. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες, τα ηλιακά αυτοκίνητα, υπολογιστικές µηχανές κ. ά. είναι οι πρώτες εφαρµογές αξιοποίησης της ηλιακής ς. Αιολική ενεργεία Η του ανέµου µετατρέπεται σε ηλεκτρική µε τη χρήση ανεµογεννητριών. Οι ανεµογεννήτριες τοποθετούνται σε θέσεις που φυσούν άνεµοι. Οι άνεµοι περιστρέφουν τους έλικες των ανεµογεννητριών και έτσι παράγεται ηλεκτρική. Ενέργεια των κυµάτων της θάλασσας Τα κύµατα της θάλασσας είναι πηγή ς. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει γίνει συστηµατική εκµετάλλευση της. Έχουν κατασκευαστεί όµως γεννήτριες οι οποίες επιπλέουν στη θάλασσα και έχουν την δυνατότητα να µετατρέπουν την κινητική των κυµάτων σε ηλεκτρική Ενέργεια από το φαινόµενο της παλίρροιας Η παλίρροια είναι ένα περιοδικό φυσικό φαινόµενο στο οποίο παρατηρείται ανύψωση ή κάθοδος της στάθµης της θάλασσας. Κατασκευάζονται φράγµατα σε ορισµένες περιοχές όπου παρατηρείται η παλίρροια π.χ. σε κόλπους για την εκµετάλλευση της ς. 'Οταν ανέρχεται η στάθµη της θάλασσας, οι δίοδοι του φράγµατος ανοίγουν και το νερό συγκεντρώνεται στο φράγµα. Όταν κατεβαίνει η στάθµη οι δίοδοι του φράγµατος ανοίγουν το νερό κινεί τους υδροστρόβιλους και αυτοί στη συνέχεια θέτουν σε λειτουργία τις γεννήτριες και παράγεται ηλεκτρική. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Με την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγµάτων ή µε τη πτώση του νερού από τους καταρράκτες η δυναµική του νερού µετατρέπεται σε κινητική. Το νερό τότε µπορεί να κινήσει τους υδροστροβίλους και τις ηλεκτρικές γεννήτριες. 254

5 Γεωθερµική Η γεωθερµική είναι η εσωτερική θερµική της Γης και η θερµική που εκλύουν ορισµένα ραδιενεργά πετρώµατα. Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί αυτή η σε µερικές περιοχές που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της Γης. Με µια αντλία διοχετεύουν νερό σε ένα σωλήνα που εισχωρεί στα γεωθερµικά πετρώµατα. Το νερό ανέρχεται µε άλλο σωλήνα αφού θερµανθεί και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση των σπιτιών, των εργοστασίων κ. ά. Είναι δυνατόν να παραχθεί και ατµός που στη συνεχεία κινεί τους ατµοστρόβιλους οι οποίοι θέτουν σε λειτουργία τις γεννήτριες και παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα. Βιοµάζα Βιοµάζα λέγεται το σύνολο των φυτικών και των ζωικών οργανισµών είτε είναι ζωντανοί είτε είναι νεκροί. Η βιοκαύσιµη ύλη είναι η βιοµάζα που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ς. Ως βιοκαύσιµη ύλη θεωρούνται τα ξύλα, το ζαχαροκάλαµο, τα σκουπίδια κ. ά. Είναι δυνατόν είτε να χρησιµοποιηθεί απευθείας ως καύσιµη ύλη όπως συµβαίνει µε τα ξύλα και τα σκουπίδια είτε να µετατραπεί από µικροοργανισµούς του εδάφους σε µεθάνιο που είναι καύσιµο υλικό είτε να υποστεί ζύµωση για την παραγωγή οινοπνεύµατος όπως συµβαίνει µε το ζαχαροκάλαµο. Ορυκτά καύσιµα Ως ορυκτά καύσιµα θεωρούνται το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το κάρβουνο. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πιστεύουµε ότι σχηµατίστηκαν πριν εκατοµµύρια χρόνια από την αποσύνθεση µικροσκοπικών φυτικών και ζωικών οργανισµών κάτω από συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Το ορυκτό κάρβουνο είναι µίγµα υδρογονανθράκων και πιστεύουµε ότι σχηµατίστηκε πριν εκατοµµύρια χρόνια από συµπίεση σε απολιθώµατα φυτών µέσα στο φλοιό της Γης. Πυρηνική Η πυρηνική παράγεται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ως «καύσιµη» ύλη χρησιµοποιείται το ουράνιο 235. Το ουράνιο βοµβαρδίζεται µε νετρόνια οπότε διασπάται.με την διάσπαση του απελευθερώνονται µεγάλα ποσά ς τα οποία θερµαίνουν το νερό 255

6 που κυκλοφορεί µέσα στον αντιδραστήρα. Παράγεται ατµός που κινεί τους ατµοστρόβιλους και τις ηλεκτρικές γεννήτριες. Το βασικό µειονέκτηµα της πυρηνικής ς είναι τα πυρηνικά κατάλοιπα που δηµιουργούνται. Αυτά εκπέµπουν επικίνδυνες ακτινοβολίες για χιλιάδες χρόνια ή για εκατοµµύρια χρόνια ενώ δεν είναι δυνατόν να καταστραφούν και θάβονται βαθιά στη Γη. Οι ενεργειακές ανάγκες γίνονται καθηµερινά και µεγαλύτερες σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ενδιαφέρον στρέφεται για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ς της ηλιακής, της αιολικής της υδροηλεκτρικής ς, της ς των κυµάτων της θάλασσας και της ς του φαινοµένου της παλίρροιας γιατί πιστεύεται ότι µπορεί να δώσουν λύση στα σύγχρονα ενεργειακά προβλήµατα. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο µέλλον πιστεύεται ότι θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση αυτών των µορφών ς. Τα ενεργειακά προβλήµατα σχετίζονται µε τα περιορισµένα αποθέµατα του πετρελαίου, του ορυκτού άνθρακα και του φυσικού αερίου καθώς και µε τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την καύση τους. Τα προϊόντα της καύσης τους που είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το µονοξείδιο του άνθρακα το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου. Το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί και το φαινόµενο του θερµοκηπίου που πιστεύεται ότι θα αυξήσει τη µέση θερµοκρασία της Γης. Η µέση αυτή αύξηση της θερµοκρασίας της Γης θα επιφέρει παγκόσµιες κλιµατολογικές αλλαγές. Οι πολικοί πάγοι θα λιώσουν και θα ανέβει η στάθµη της θάλασσας. Η χρήση επίσης της πυρηνικής ς συνδέεται µε τα πυρηνικά κατάλοιπα που µολύνουν το περιβάλλον και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Η πυρηνική σύντηξη ίσως βοηθήσει στην λύση του ενεργειακού προβλήµατος επειδή δεν δηµιουργεί πυρηνικά κατάλοιπα αλλά βρίσκεται ακόµη σε αρχικό ερευνητικό στάδιο. 256

7 Οι ιδέες των µαθητών Οι αντιλήψεις των παιδιών για την Παρόλο που η φύση της ς είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τους µαθητές, η µεταφορά, η διατήρηση, οι πηγές, η εκµετάλλευση και οι µετατροπές της ς είναι πιο βατές έννοιες γι' αυτούς. Από όλο το πεδίο των σύγχρονων ερευνών αναφορικά µε τις ιδέες των παιδιών για την, φαίνεται ότι αυτές είναι κοινές για όλα τα παιδιά. Η για τα παιδιά θεωρείται ως (R. Driver, 1998): * Κάτι που σχετίζεται αποκλειστικά µε έµψυχα αντικείµενη Οι µαθητές συνδέουν την µε ζωντανά πράγµατα και ειδικότερα µε τον άνθρωπο. Παραδείγµατος χάρη, σχετίζουν την µε τη δύναµη, την άσκηση, την τροφή. Ο κουρασµένος είναι χωρίς. Με την αύξηση της ηλικίας, παρατηρείται σταδιακά µια αποµάκρυνση από την αντίληψη ότι η συνδέεται µόνο µε ανθρώπινες δραστηριότητες και τα έµψυχα αντικείµενα.. Οι µαθητές στις άψυχες συσχετίσεις που κάνουν µε την, αναφέρονται σε µηχανές, στο πετρέλαιο, στον ηλεκτρισµό, σε κινούµενα σώµατα και στην πυρηνική. * Έvας αιτιακός παράγοντας που είναι αποθηκευµένος σε ορισµένα αντικείµενα Οι ερευνητές περιγράφουν ένα "αποθηκευτικό µοντέλο" για την έτσι όπως τη χρησιµοποιούν οι µαθητές. Σ' αυτό το µοντέλο ορισµένα αντικείµενα θεωρούνται ότι έχουν και ότι µπορούν να επαναποθηκεύσουν. Μερικά ότι χρειάζονται και ότι καταναλώνουν την που αποκτούν. Μερικά άλλα (των οποίων οι δραστηριότητες είναι "φυσιολογικές") θεωρούνται ως ουδέτερα. Οι µαθητές υποστηρίζουν την ιδέα µιας πηγής ς "µέσα" σε ορισµένα αντικείµενα. Μόνο τα αντικείµενα στα οποία η βρίσκεται µέσα τους, θεωρούνται ικανά να προκαλούν αλλαγές. Σε βιολογικά πλαίσια διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές "θεώρησαν συχνά την ως κάτι που αποθηκεύεται, όπως ακριβώς αποθηκεύεται κάθε άλλο υλικό". * Κάτι που συνδέεται µε τη δύναµη και την κίνηση Για τα παιδιά η είναι αυτό που κάνει τα γεγονότα να συµβαίνουν. Τα σώµατα χρειάζονται για να κινηθούν. 257

8 Επίσης η αναφέρεται σαν κάτι που καταναλώνεται ειδικότερα µετά από σωµατική άσκηση. Από έρευνα διαπιστώθηκε ότι εκείνα τα παιδιά που συσχέτιζαν την µε τα άψυχα αντικείµενα, συχνά, θεωρούσαν ότι στα σώµατα που κινούνται υπάρχει ενώ, αντίθετα, στα ακίνητα δεν υπάρχει. Οι µαθητές πιστεύουν επίσης ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανενός είδους δραστηριότητα δεν υπάρχει. Οι ερευνητές σηµειώνουν επίσης µια στενή σχέση ανάµεσα στην και τη δύναµη στις απαντήσεις των παιδιών. Οι µαθητές χρησιµοποιούν τις λέξεις "δύναµη" και "" ως συνώνυµες, ενώ κάποιοι άλλοι αν και διαχωρίζουν τις δύο έννοιες, τις θεωρούν αλληλεξαρτώµενες. * Καύσιµο Αρκετοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι µαθητές, σε παγκόσµια κλίµακα, υιοθετούν απόψεις που υποστηρίζουν ότι η είναι µια καύσιµη ύλη και ότι µάλιστα υπάρχουν περιορισµένοι πόροι. Έρευνες έδειξαν ότι για τους µαθητές, η λέξη "" είναι συνώνυµη µε τη λέξη "καύσιµο" και ότι φράσεις όπως π.χ., "ενεργειακή κρίση" και "διατήρηση ς" σηµαίνουν, κατά την αντίληψη τους, "κρίση στον τοµέα των καυσίµων" και "διατήρηση καυσίµων". Τα παιδιά έχουν την αντίληψη ότι τα καύσιµα είναι και όχι τόσο ότι τα καύσιµα "περιέχουν" ή "είναι µια πηγή ς". * Ένα ρευστό, ένα συστατικό ή ένα προϊόν Οι ερευνητές βρήκαν τρία µοντέλα που οι µαθητές χρησιµοποιούν για την (R. Driver et at, 1998): α) Το µοντέλο της "µεταφοράς µε ροή" στο οποίο η θεωρείται ως ένα υγρό. (Είναι δυνατόν η να "τοποθετηθεί µέσα", να "δοθεί"', να "διαδοθεί µέσω αγωγής" ή να "µεταφερθεί", ενώ θεωρείται επίσης ότι αυτή ρέει από ένα αντικείµενο σε ένα άλλο) β)το µοντέλο της ς ως "συστατικό" (οι µαθητές δεν τη φαντάζονται ως µια συνέχεια, αλλά πιστεύουν ότι εµφανίζεται ξαφνικά ως αποτέλεσµα κάποιου συνδυασµού συστατικών) γ)το µοντέλο της ς ως ένα "υπο-προϊόν" µιας κατάστασης και όχι ως κατάλοιπο. (Η δε διατηρείται. Θεωρείται ως ένα προϊόν µικρής σχετικά διάρκειας, το οποίο παράγεται, είναι ενεργό και στη συνέχεια εξαφανίζεται ή εξασθενεί") Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι οι µαθητές συγχέουν τη "δυναµική" 258

9 µε τη δυνατότητα του να έχει ένα αντικείµενο. Οι µορφές ς Οι µαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν µεταξύ των µορφών ς και των αντικειµένων ή µηχανηµάτων στα οποία η εντοπίζεται. Πολλές φορές το νερό, οι κινητήρες, το κάρβουνο αναφέρονται ως µορφές ς. Μια άλλη δυσκολία που συναντούν οι µαθητές έχει να κάνει µε την αποθήκευση της ς. Η ιδέα της αποθηκευµένης ς τοποθετεί τις γνωστικές απαιτήσεις σ' ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Αντιθέτως οι µαθητές αναγνωρίζουν µε σχετική ευκολία τις µετατροπές ς. Η διατήρηση της ς Οι µαθητές δε θεωρούν απαραίτητη τη διατήρηση της ς. Συχνά στις απαντήσεις των παιδιών επικρατεί η άποψη "της κατανάλωσης της ς", στην οποία τα πράγµατα εξακολουθούν να προχωρούν έως ότου η τους τελειώσει ή τα καύσιµα τους καταναλωθούν. Βιβλιογραφία Driver, A Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1998) (επιµέλεια Π. Κόκκοτας). Οικοδοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Τυπωθήτω, Αθήνα Π. Κόκκοτα (1999). Σύνχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα Κολιόπουλος., Ραβάνης Κ., "Η έννοια της ς στη σκέψη των µαθητών. Ερευνητικά ευρήµατα κα διδακτικές επιπτώσεις", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ.ίοο, (Ί998), σσ

10 260

11 Φύλλο Εργασίας 1 Γνωριµία µε την ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να εκφράσουν τις απόψεις τους για την έννοια της ς Να ταξινοµήσουν µερικά σώµατα ανάλογα µε το αν µπορούν να δώσουν ή να πάρουν ή και τα δυο. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 28) σκίτσο µολύβι (σελ.28) Με αυτό το φύλλο εργασίας επιδιώκουµε να κάνουµε ανάδειξη των ιδεών των µαθητών και µια γνωριµία µε την έννοια της ς. Αρχικά παρουσιάζουµε τρεις προτάσεις για την. Η µια πρόταση «Να πίνεις το γάλα σου γιατί σου δίνει» συσχετίζει την µε την τροφή. Η πρόταση: «Τα φυτά δεσµεύουν ηλιακή όταν φωτοσυνθέτουν» αναφέρεται σε µια µορφή ς (φως) και την πιο σηµαντική λειτουργία των ζωντανών οργανισµών στη φύση την φωτοσύνθεση. Η άλλη πρόταση «Ο υπουργός Βιοµηχανίας και Ενέργειας εγκαινίασε το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 9> αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ς. Αφού παρουσιάσουµε αυτές τις προτάσεις ζητάµε από τους µαθητές να γράψουν τρεις δικές τους προτάσεις. 261

12 συζητάµε στην τάξη (σελ. 28) οµαδική εργασία (σελ. 29) δραστηριότητα (σελ. 29) Αναφέρουν προτάσεις που ταυτίζουν την µε τη δραστηριότητα, την κίνηση, τη δύναµη. Αναφέρονται σε µορφές ς και εκδηλώσεις της καθηµερινής ζωής για την που δεν έχει η λέξη την επιστηµονική σηµασία. Σχετικά µε τη σηµασία της λέξης στην επιστήµη µπορούµε να πούµε ότι είναι µια λέξη µε υψηλό βαθµό αφαίρεσης. Η κάνει τα φαινόµενα να συµβαίνουν χωρίς να µπορούµε να πούµε τι είναι ακριβώς. Θεωρείται ότι οι µαθητές την αισθητοποιούν από τις ιδιότητες της (µετατροπή- αποθήκευση - υποβάθµιση - διατήρηση και µεταφορά). Εδώ ασχολούµαστε κυρίως µε την µετατροπή της ς. Οι µαθητές αναµένεται να επιλέξουν το άγαλµα, τον υπολογιστή και το σταθµευµένο τρένο ως τα σώµατα που δεν χρησιµοποιούν επειδή δεν κινείται το άγαλµα και το τρένο και ο υπολογιστής δεν λειτουργεί. Ενώ το ιστιοφόρο κινείται, το φυτό φωτοσυνθέτει, η αναµµένη λάµπα λειτουργεί, το παιδί τρώει, όλα χρησιµοποιούν. Σώµατα που µπορούν να δώσουν είναι η µπαταρία, το µήλο, το χαρτί, τα σπίρτα, ο ήλιος, το πετρέλαιο, το ξύλο. Η µπαταρία δίνει µόνο εφ' όσον δεν είναι επαναφορτιζόµενη. Εάν είναι επαναφορτιζόµενη µπορεί να πάει στην τρίτη κατηγορία. Το κουρδιστό αυτοκινητάκι εφ' όσον το κουρδίζουµε παίρνει. Έτσι µπορούν να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα: 262

13 Σώµατα που µπορούν να δώσουν η µπαταρία το µήλο το χαρτί τα σπίρτα ο Ήλιος το πετρέλαιο το ξύλο Σώµατα που µπορούν να πάρουν το ξυπνητήρι το κουρδιστό αυτοκινητάκι το αυτοκίνητο το λαµπάκι το ελατήριο Σώµατα που µπορούν να πάρουν και να δώσουν ο άνθρωπος τα φυτά συζητάµε στην τάξη (σελ 30) δραστηριότητα (σελ. 30) Οι µαθητές γράφουν προτάσεις που φαίνεται το σώµα που δίνει και το σώµα που παίρνει αυτή την. Ενδεικτικές προτάσεις είναι οι παρακάτω: Η µπαταρία µπορεί να δώσει γιατί όταν την συνδέουµε σ' ένα ηλεκτρικό κύκλωµα έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα. Το κουρδιστό αυτοκινητάκι παίρνει όταν το κουρδίζουµε. Το πετρέλαιο όταν καίγεται δίνει. Ο ήλιος δίνει και την δεσµεύουν τα φυτά και φωτοσυνθέτουν. Το πετρέλαιο δίνει όταν καίγεται και µπορεί να κινηθεί ένα φορτηγό. Σηµειώσεις

14 Φύλλο Εργασίας 2 Οι µετατροπές της ς (Ι) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ορίσουν την ηλιακή Να περιγράψουν το «ταξίδι της ς» σε µερικές δραστηριότητες. Να περιγράψουν τις µετατροπές της ς σε µερικές δραστηριότητες. Να ορίσουν την κινητική και την δυναµική. Υλικά ένα µπαλάκι του τένις ένα ελατήριο µετροταινία χαρτί γκοφρέ χαρτί του µέτρου (1,5 µ. χ 1 µ) Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν υλικά µιας οµάδας εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 31) Ο Feynman είναι θεωρητικός φυσικός, που έχει τιµηθεί µε το βραβείο Nobel. Αναφέρει ότι την επιστήµη την είχε στο αίµα του από την αρχή και ότι του την δίδαξε ο πατέρας του. Στον πιθανό διάλογο µε τον πατέρα του παρουσιάζεται ο τρόπος που ο πατέρας του θα του δίδασκε την επιστήµη. Ο διάλογος αυτός έχει σχέση µε την, αναφέρει ότι το πραγµατικό και το κουρδιστό σκυλί κινούνται γιατί ο ήλιος λάµπει. 264

15 εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 31) δραστηριότητα (σελ. 32) Οι µαθητές εκφράζουν τις απόψεις για το πώς συµβαίνει το παραπάνω. Πιθανόν να αναφέρουν ότι η του ήλιου µετατρέπεται σε διάφορες µορφές. Με βάση τις επιστηµονικές πληροφορίες οι µαθητές θα συµπεράνουν ότι η ηλιακή δεσµεύεται από τα φυτά και µετατρέπεται σε χηµική. Στη συνέχεια ο άνθρωπος τρώγοντας τα φυτά την µετατρέπει σε χηµική στο σώµα του. Την χηµική κατόπιν την µετατρέπει σε µυϊκή και έτσι µπορεί να κουρδίσει το κουρδιστό σκυλί. Για το πραγµατικό σκυλί µπορούν να αναφέρουν ότι η ηλιακή δεσµεύεται από τα φυτά και µετατρέπεται σε χηµική. Το πραγµατικό σκυλί τη χηµική της τροφής του τη µετατρέπει σε χηµική στο σώµα του. Τη χηµική την µετατρέπει στη συνέχεια σε κινητική. Για την άµαξα µπορούν να καταγράψουν τις µετατροπές της ς. Η ηλιακή µετατρέπεται σε χηµική των φυτών. Τα άλογα τρώνε τα φυτά και µετατρέπουν την χηµική των φυτών σε δική τους χηµική. Αυτή η χηµική µετατρέπεται σε µυϊκή και στη συνέχεια σε κινητική. Για την µπουλντόζα αναµένεται να αναφέρουν ότι η ηλιακή µετατρέπεται σε χηµική στο φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν από το οποίο σχηµατίζεται το πετρέλαιο που είναι το καύσιµο της µπουλντόζας.. Η χηµική του πετρελαίου µετατρέπεται σε κινητική στις πέτρες. Όσον αφορά το µεταφορέα αναµένεται να αναφέρουν ότι η ηλιακή µετατρέπεται σε χηµική στα φυτά και στη συνέχεια αυτή σε χηµική του ανθρώπου. 265

16 συζητάµε στην τάξη (σελ. 33) Η χηµική του ανθρώπου σε κινητική στο κιβώτιο. Η άµαξα, το κιβώτιο και οι πέτρες πήραν και κινήθηκαν. Την που έχουν τώρα την ονοµάζουµε κινητική. Αναµένεται οι µαθητές να περιγράψουν τις παρακάτω µετατροπές της ς. δραστηριότητα (σελ 33) ηλιακή ενεργεία του Ήλιου µετατρέπεται σε χηµική ενεργεία στα φυτά µετατρέπεται σε χηµική ενεργεία του ανθρώπου µετατρέπεται σε Μυϊκή του ανθρώπου µετατρέπετα ι σε Κινητική της µπάλας πειραµατιζό- µαστε (σελ. 34) Αφού οι µαθητές εκτελέσουν την πειραµατική δραστηριότητα αναµένεται να περιγράψουν τις µετατροπές της ς σ' αυτή τη δραστηριότητα. 266

17 πειραµατιζόµαστε (σελ. 34) ηλιακή του Ήλιου µετατρέπεται σε χηµική στα φυτά µετατρέπεται σε χηµική του ανθρώπου µετατρέπεται σε Μυϊκή του ανθρώπου µετατρέπεται σε υναµική στο µπαλάκι πειραµατιζόµαστε (σελ 35) Οι µαθητές πραγµατοποιούν τη συσπείρωοη του ελατηρίου και αναµένεται να περιγράψουν τις ενεργειακές µετατροπές σ αυτή τη δραστηριότητα. ηλιακή του ήλιου µετατρέπεται σε χηµική στα φυτά µετατρέπεται σε χηµική του ανθρώπου µετατρέπεται σε 267

18 µυϊκή του ανθρώπου µετατρέπεται σε δυναµική του ελατηρίου µετατρέπετ αι σε κινητική στο µπαλάκι συµπεραίνο υµε (σελ. 36) Από τα παραπάνω µε την συζήτηση στην τάξη αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Η δυναµική εξαρτάται από το βάρος του σώµατος και από το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώµα. Σηµειώσεις

19 Φύλλο Εργασίας 3 Οι µετατροπές της ς (ΙΙ) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να περιγράψουν τις µετατροπές ς που συµβαίνουν στον ηλιακό θερµοσίφωνα. Να κατασκευάσουν διαιτολόγιο παιδιών ηλικίας 7 2 ετών. Να διαπιστώσουν το ενεργειακό πρόβληµα στον πλανήτη µας. Υλικά θερµόµετρο νερό 2 πλαστικά διαφανή ποτήρια µίξερ µικρό που λειτουργεί µε µπαταρίες Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 37) Το παιχνιδόλεξο της Χορτιάτη δίνει την αφορµή στους µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον ηλιακό θερµοσίφωνα. Με τη φράση «κλουβί µοντέρνο» αναµένεται οι µαθητές να αναφέρουν τον ηλιακό θερµοσίφωνα. Για τον τρόπο λειτουργίας µπορούν να αναφέρουν ότι δεσµεύει την ηλιακή µε την επίπεδη µαύρη επιφάνεια που διαθέτει. Η ηλιακή µετατρέπεται σε θερµική.. 269

20 πειραµατιζό- µαστε (σελ. 38) βήµα 2 ο (σελ 39) συζητάµε στην τάξη (σελ. 40) Η διαφορά της θερµοκρασίας είναι πολύ µικρή είναι της τάξεως 1-2 ο C. Μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση της θερµοκρασίας µε το ότι τοποθέτησαν το νερό σε µέρος της αίθουσας που φωτίζεται δηλ. στην ηλιακή. Η ηλιακή αυξάνει την θερµοκρασία του νερού και µε βάση τις επιστηµονικές πληροφορίες µετατρέπεται σε θερµική. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ότι η θερµική εξαρτάται από τη θερµοκρασία µιας ορισµένης ποσότητας του υγρού και το είδος του υγρού. ιαφορετικές ποσότητες νερού έστω και αν η θερµοκρασία τους είναι ίδια δεν έχουν την it>ra θερµική. Επίσης ίδιες ποσότητες διαφορετικών υγρών έστω και η θερµοκρασία τους είναι ίδια δεν έχουν την ίδια θερµική. Η διαφορά στη θερµοκρασία που παρατηρούν είναι µικρή συνήθως 1 C βαθµού. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν λάδι αντί για νερό έτσι έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν µια µεγαλύτερη διαφορά στη θερµοκρασία. Σχετικά µε τις µετατροπές της ς στη σελίδα 39 µπορούν να αναφέρουν: Η ηλιακή µετατρέπεται µε την λειτουργία της φωτοσύνθεσης σε χηµική στα φυτά. Η χηµική των φυτών µετατρέπεται σε θερµική στα ξύλα. Η θερµική στα ξύλα µετατρέπεται σε θερµική στον αέρα του δωµατίου σε φωτεινή και σε θερµική στο νερό. Με βάση τον πίνακα της σελίδας 40 οι µαθητές συγκρίνουν τις τιµές της ς σε µεγάλες θερµίδες για διάφορες τροφές. Παρατηρούν ότι τις περισσότερες θερµίδες έχουν οι λιπαρές τροφές ή οι τροφές που έχουν πολύ λίπος. Με βάση την πληροφορία ότι τα παιδιά των

21 πρόβληµα (σελ. 41) ετών χρειάζονται καθηµερινά 2800 θερµίδες µπορούν να κατασκευάσουν διαιτολόγιο για καθηµερινή διατροφή. Λαµβάνουν υπόψη βέβαια ότι η υγιεινή διατροφή απαιτεί ποικιλία τροφών. Τέτοιοι δυνατοί συνδυασµοί µπορεί να είναι οι παρακάτω: συζητά µε στην τάξη (σελ. 42) δραστηριότ ητα (σελ. 42) 200 gr. χοιρινό 1340 θερµίδες κρέας 200 gr. ντοµάτες 28 θερµίδες 100 gr. τυρί 245 θερµίδες 200 gr. πατάτες 506 θερµίδες 600 gr. βερύκοκα 150 θερµίδες 300 gr. γάλα 195 θερµίδες 100 gr. αυγά 140 θερµίδες 50 gr. βούτυρο 320 θερµίδες 300 gr. µακαρόνια 357 θερµίδες 200 gr. τυρί 490 θερµίδες 200 gr. ψωµί 436 θερµίδες 300 gr. ντοµάτα 42 θερµίδες 100 gr. χοιρινό κρέας 670 θερµίδες Οι µαθητές, µε βάση τις τιµές του πίνακα, συγκρίνουν τις τιµές της ς για τα διάφορα καύσιµα. Παρατηρούν ότι το πετρέλαιο αποδίδει το µεγαλύτερο ποσό ς ενώ τα ξύλα το µικρότερο ποσό από τα καύσιµα που αναφέρει ο πίνακας. Εκτός όµως από τη µεγάλη απόδοση το πετρέλαιο, µεταφέρεται και εύκολα οπότε θεωρείται και ένα από τα πιο σηµαντικά καύσιµα. Οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες για τα αποθέµατα του πετρελαίου στη γη. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να δοθεί ως εργασία στο σπίτι οπότε την επόµενη διδακτική ώρα οι µαθητές συζητούν για το ενεργειακό πρόβληµα. 271

22 Φύλλο Εργασίας 4 Τεχνολογία και (Ι) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Να περιγράψουν τις µετατροπές ς σ' ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Να ορίσουν την ηλεκτρική. Υλικά µαχαίρι χρωµατιστό πλαστικό µπουκάλι φελλός πλαστελίνη γυάλινη λεκάνη πλαστικό διαφανές µπουκάλι οδοντογλυφίδες µικρά κοµµάτια από πλαστικό µπουκάλι χωνί πλαστικός σωλήνας κανάτα µε νερό καρφί ψαλίδι συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ) Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ 43) πειραµατιζόµα στε (σελ. 43) Οι µαθητές ενδέχεται να αναφέρουν ότι µε την πτώση του νερού παράγεται ηλεκτρική επειδή το νερό λόγω του ύψους του κινεί κάποιο στρόβιλο. Οι µαθητές µε την βοήθεια του δασκάλου κατασκευάζουν ένα υδροηλεκτρικό µοντέλο επειδή η κατασκευή του απαιτεί αρκετό χρόνο και αιχµηρά εργαλεία (µαχαίρι, ψαλίδι) τα οποία απαιτούν προσεχτική χρήση από τους µαθητές. Η

23 παρατηρού µε (σελ. 45) Ρίχνουν νερό στο χωνί. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Η φτερωτή περιστρέφεται όταν βέβαια ένας µαθητής κρατάει το χωνί σε κάποιο ύψος από την φτερωτή. Το νερό όταν το ρίχνουµε στο χωνί έχει λόγω της θέσης του δυναµική. Στη συνέχεια η δυναµική του νερού µετατρέπεται σε κινητική στο νερό. Η κινητική του νερού µετατρέπεται σε κινητική της φτερωτής. Αν σηκώσουν το χωνί όσο πιο ψηλά µπορούν να παρατηρήσουν ότι: Ο τροχός (η φτερωτή) της κατασκευής κινείται πολύ πιο γρήγορα από πριν. 'Οσο από πιο ψηλά ρίχνουν το νερό τόσο πιο µεγάλη είναι η δυναµική του. Όσο πιο µεγάλη είναι η δυναµική τόσο πιο µεγάλη είναι και η κινητική του τροχού. συζητάµε στην τάξη (σελ. 46) οµαδική εργασία (σελ. 47) Η δυναµική του νερού του φράγµατος µετατρέπεται σε κινητική του νερού η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε κινητική στη γεννήτρια και αυτή σε ηλεκτρική. Με τις επιστηµονικές πληροφορίες ορίζεται η ηλεκτρική.. Οι µαθητές αναµένεται να καταγράψουν τις µετατροπές της ς που συµβαίνουν. Χηµική της µπαταρίας Ηλεκτρική Φωτεινή Κινητική στα ηλεκτρόνια 273

24 Φύλλο Εργασίας 5 Τεχνολογία και (ΙΙ) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να διαπιστώσουν τις µετατροπές ς που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας µιας ατµοµηχανής. Να κατασκευάσουν µια φτερωτή. Να ορίσουν την αιολική. Να καταγράψουν ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ς. Να κατασκευάσουν αφίσα µε θέµα «Ενέργεια-παρελθόνπαρόν-µέλλον». Υλικά δοκιµαστικός σωλήνας νερό γκαζάκι φελλός λαβίδα Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν τα υλικά µιας τάξης επειδή το πείραµα είναι πείραµα επίδειξης. χαρτί 10 εκ. Χ10 εκ. καρφίτσα ψαλίδα καλαµάκι Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν τα υλικά µιας οµάδας της τάξης. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισ µός (σελ. 48) Αρχικά αναφέρεται ότι για την κίνηση των τρένων, των πλοίων και τη λειτουργία των ατµοηλεκτρικών εργοστασίων χρησιµοποιήθηκε η του ατµού. Αυτό γίνεται αφορµή για συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται η του ατµού ώστε οι µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους. 274

25 πειραµατι ζόµαστε (σελ. 48) Το πείραµα εκτελείται από το δάσκαλο ο οποίος προσέχει το στόµιο του δοκιµαστικού σωλήνα να είναι στραµµένο προς τον πίνακα ώστε να µην χτυπήσει κάποιον από τους µαθητές όταν θα ανατιναχθεί. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: παρατηρο ύµε (σελ. 49) Όταν το νερό του δοκιµαστικού σωλήνα βράζει, δηµιουργείται ατµός και στη συνέχεια ο φελλός εκτινάσσεται. Οι µαθητές αναµένεται να καταγράψουν τις µετατροπές της ς που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια του πειράµατος. χηµική στο γκαζάκι θερµική του κινητική του ατµού κινητική στο νερό 275

26 συζητάµε στην τάξη (σελ.49) Πειραµατιζό- µαστε (σελ. 50) παρατηρούµε (σελ. 50) Στη συνέχεια οι µαθητές συζητούν για τον τρόπο λειτουργίας της ατµοµηχανής. Το νερό βράζει και µετατρέπεται σε ατµό (το νερό από την υγρή κατάσταση στην αέρια κατάσταση). Ο ατµός πιέζει ένα έµβολο και κινείται το οποίο στη συνέχεια κινεί ένα τροχό. Οι µαθητές εντοπίζουν τις µετατροπές ς που συµβαίνουν ενώ λειτουργεί η ατµοµηχανή. Η χηµική των καυσίµων µετατρέπεται σε θερµική του νερού. Η θερµική του νερού σε κινητική του ατµού και στη συνέχεια σε κινητική του εµβόλου και τελικά σε κινητική του τροχού. Οι επιστηµονικές πληροφορίες αναφέρονται στη λειτουργία του ατµοηλεκτρικού εργοστασίου. Οι µαθητές κατασκευάζουν ανά οµάδα µια φτερωτή. Για χαρτί χρησιµοποιούν χαρτί φωτοτυπικού ή λεπτό χαρτόνι. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν: Η φτερωτή περιστρέφετα Και να ερµηνεύσουν. Η κινητική του αέρα µετατρέπεται σε κινητική της φτερωτής Οι επιστηµονικές πληροφορίες ορίζουν την αιολική. Οι µαθητές αναµένεται να δικαιολογήσουν την ονοµασία στην του ανέµου, ως αιολική από το Θεό των ανέµων της Μυθολογίας, τον Αίολο. Γίνεται αναφορά στις ανεµογεννήτριες που παράγουν ηλεκτρική. Το αναλογικό µοντέλο της ανεµογεννήτριας είναι η φτερωτή που κατασκεύασαν προηγουµένως. 276

27 Αναφέρουν τις µετατροπές ς µιας ανεµογεννήτριας δηλ. κινητική του ανέµου σε κινητική της ανεµογεννήτριας ηλεκτρική Συζητούν για τις ανανεώσιµες και µη ανανεώσιµες πηγές ς. Ως ανανεώσιµες πηγές ς αναφέρονται: η του ήλιου η αιολική η των κυµάτων της θάλασσας η των υδατοπτώσεων Ως µη ανανεώσιµες πηγές ς αναφέρονται: το πετρέλαιο ο λιγνίτης οι ορυκτοί άνθρακες η πυρηνική η γεωθερµική Η κατασκευή της αφίσας µπορεί να γίνει και 277

28 σαν δραστηριότητα στο µάθηµα των εικαστικών αφού δοθεί' στους µαθητές ο απαραίτητος χρόνος να συλλέξουν το υλικό για να την κατασκευάσουν (εικόνες, χαρτόνι, µπογιές, αποσπάσµατα από περιοδικά, εφηµερίδες κ.ά. που αναφέρονται στην ). Σηµειώσεις

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10-0133.indb 39 25/2/2013 3:33:54

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10-0133.indb 39 25/2/2013 3:33:54 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10-0133.indb 39 25/2/2013 3:33:54 40 ΦΕ1: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ «ΠΡΟΣΩΠΑ» Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα ονόματα ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε. Τα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια Έργο «Έργο δύναμης ονομάζουμε το γινόμενο της δύναμης F επί τη μετατόπιση Δχ του σημείου εφαρμογής της, κατά τη διεύθυνση της. Αυτό εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Για την ενέργεια γενικά

1.1 Για την ενέργεια γενικά 1 Μορφές ενέργειας ΣΧΗΜΑ 1 1.1 Για την ενέργεια γενικά Αν παρατηρήσεις καλά το σχήμα 1 και το σχήμα 2, θα δεις ότι ανάμεσα στο (α) και στο (β), στο καθένα, κάτι άλλαξε. Για να γίνει η άπνοια δυνατός άνεμος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 Νίκος Κανδεράκης Θερμική Ενέργεια Θερμική κίνηση των μορίων : ανοργάνωτη χαώδης Κίνηση μακροσκοπικών σωμάτων: οργανωμένη κίνηση μορίων Ταχύτητες με ίδια κατεύθυνση και μέτρο Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, α φάση Στ τάξη Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Ένας μαθητής χρησιμοποιεί το ποδήλατό του για να μετακινείται γρήγορα,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε στο παρακάτω ενδεικτικό γράφημα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης από το 1870 έως

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία: Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Σε πολλές ορεινές χώρες με συχνές χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλα υψόμετρα φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλιακή ονομάζουμε την ενέργεια που μας δίνει ο ήλιος. Μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τρίτη 27 Μαϊου 2014 Βεζυργιάννη Γεωργία MSc. Φυσικός Περιβάλλοντος Συνεργάτης του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) Κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 http://didefth.gr/mathimata

1 http://didefth.gr/mathimata Πυρηνική Ενέργεια Οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τα ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, έχουν µεγάλο ενεργειακό περιεχόµενο, µ' άλλα λόγια είναι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Για παράδειγµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές ενέργειας. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια

Μορφές ενέργειας. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια Τι είναι ενέργεια Μορφές ενέργειας Κινητική ενέργεια Δυναμική ενέργεια άλλες Μορφές ενέργειας Θερμική ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια Χημική ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Φωτεινή ενέργεια Ηχητική ενέργεια Νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Οι Μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα υλικά όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, και σύνθετα αυτών όπως ο χάλυβας(ατσάλι),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τι είναι ενέργεια; (Αφηρημένη έννοια) Στιγμιότυπο από την κίνηση ενός βλήματος καθώς διαπερνά ένα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον 2ο ΤΕΥΧΟΣ Το νερό και το περιβάλλον 233 Επιστηµονικό µέρος Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί αναπτύχθηκαν στο νερό, το οποίο εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της έµβιας ύλης. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχ. Έτος 2012-13 1o ΠΕΙΡΑΜΑ: ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΕΙ Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΜΕΡΟΣ Α: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι (Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο την έχετε εκφράσει

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 6 Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΤΑΞΗ ΣΤ Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθητές Ανδρεάδης Γαβριήλ και Ταγκρασούλης Ορέστης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Στην εικόνα α φαίνεται ένας «αποστακτήρας» που χρησιμοποιείται σε βιοτεχνίες για το διαχωρισμό του αλκοόλ ή

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2016 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής α φάση Ε Ε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 2016 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής α φάση Ε Ε Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Οι μαθητές ενός δημοτικού σχολείου σχεδίασαν την ηλεκτρική εγκατάσταση της τάξης τους, όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα και προοπτικές Π. Μουρούζης Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας Ενέργεια: το κλειδί της ευημερίας αλλά και η αιτία των πολέμων 2/40 Πώς ένας άρχοντας απολάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ 94 ΦΕ1: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Σίγουρα κάποια στιγμή έχεις νιώσει κι εσύ ένα μικρό «τίναγμα», καθώς βγάζεις ένα μάλλινο πουλόβερ ή καθώς ακουμπάς την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε στο παρακάτω ενδεικτικό γράφημα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης από το 1870 έως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης και ο άνθρωπος, όσο αναπτύσσει τον πολιτισμό του, τη χρειάζεται συνεχώς σε μεγαλύτερες ποσότητες. Ιδιαίτερα κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C

Α. 200 C B. 100 C Γ. 50 C ιδακτική ενότητα: Βρασµός Β' Γυµνασίου Σχέδιο µαθήµατος Α) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές θα πρέπει: 1. Να αναγνωρίζουν πότε ένα υγρό βράζει 2. Να διακρίνουν το βρασµό από την εξάτµιση 3. Να διατυπώνουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία»

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο δημοτικό σχολείο έχεις μάθει ότι τα υλικά σώματα, είτε βρίσκονται στη στερεή είτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9)

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9) 5. Ενέργεια Η έννοια της ενέργειας είναι ίσως η βασικότερη έννοια σ ολόκληρη τη φυσική επιστήμη. Ο συνδυασμός ενέργειας και ύλης αποτελεί το Σύμπαν. Η ύλη είναι η ουσία και η ενέργεια η κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ Ιατρού Κωνσταντίνος Οµάδα Μέλη οµάδας 1. 2. 3. 4. Ηµεροµηνία / /20 ΜΕΡΟΣ Α Ενεργειακές µετατροπές που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι)

Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) ιδακτικοί στόχοι Φύλλο Εργασίας 3 Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) Οι µαθητές: Να διακρίνουν τους ήχους ανάλογα µε το ύψος τους σε βαρείς και οξείς. Να διαπιστώσουν ότι το ύψος του ήχου που

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... Αρ...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... Αρ... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/6/2014 Αριθμητικά ΒΑΘΜΟΣ:..... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα.

Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο Κύκλος του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Φύλλο Εργασίας 6 Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού Ο "Κύκλος" του Νερού α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Αναγνώρισε τα φαινόμενα που σχετίζονται με το νερό και ονόμασέ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου. Μορφές ενέργειας. η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων

Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου. Μορφές ενέργειας. η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων Ενέργεια -Μεταβολισµός Ενέργεια:η ικανότητα επιτέλεσης έργου Μορφές ενέργειας η αιτία εµφάνισης φυσικών, χηµικών βιολογικών φαινοµένων ηλιακή, θερµότητα, χηµική, ηλεκτρική, πυρηνική. κινητική η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ:... /65 ΦΥΣΙΚΑ:.. /100 ΦΥΣΙΚΑ: /20 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εισαγωγή στην έννοια της Ενέργειας, των ιδιοτήτων της και των µορφών της. ΧΡΟΝΟΣ: ύο διδακτικές ώρες ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: ιαφανειοσκόπιο, µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ερωτηματολόγιο για σχολεία Δευτεροβάθμιας ς Aυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην Κατηγορία Γ στην αρχή και το τέλος της περιόδου που

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Στόχοι των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναφέρουν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία διαπιστώσουν πειραματικά ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014 ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nερό Για μικρούς μαθητές

Nερό Για μικρούς μαθητές Με την ευγενική χορηγία Ο Κόσμος της πράσινης Ενέργειας Ήλιος Αέρας Γη Nερό Για μικρούς μαθητές Ο Κόσμος της Ενέργειας πράσινης Περιεχόμενα > Τι είναι ενέργεια; σελ. 2 > Το λεξιλόγιο της ενέργειας σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Το δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες και περιλαμβάνει τρία μέρη Α, Β και Γ. Να απαντήσετε σε όλα τα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες.

Το δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες και περιλαμβάνει τρία μέρη Α, Β και Γ. Να απαντήσετε σε όλα τα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Τάξη: B Μάθημα: Φυσική Βαθμός: Ολογράφως:. Ημερομηνία: 08/06/2015 Διάρκεια: 2 Ώρες (Φυσική και Χημεία) Υπογραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού Πηγή:

ΣΤ Δημοτικού Πηγή: Πηγή: http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm. Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα: α. Αναγνώρισε τις μορφές ενέργειας στις περιοχές ή στα σώματα όπου υπάρχουν οι αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα 1: Ενεργειακές Πηγές & Αποθέματα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα