Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου: καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μύησης σε αρχές της νέας κειμενικότητας Φλουρή Μαρία Φιλόλογος, Γυμνάσιο Βουκολιών Χανίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α Γυμνασίου, προσπαθώντας να ακολουθήσει τις βασικές αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης, τοποθετεί στο κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας το κείμενο, με τις πολλές και ποικίλες μορφές του, τις οποίες συναντά ή θα συναντήσει ο μαθητής στο άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον του. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το ψηφιακό και η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρόταση εμπέδωσης των χαρακτηριστικών των διαφορετικών κειμενικών ειδών από τους μαθητές της Α Γυμνασίου σε συνδυασμό με την καλλιέργεια περιβαλλοντικής αγωγής με τη συνδρομή των ΤΠΕ. Οι μαθητές βρισκόμενοι στο εργαστήριο πληροφορικής χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας, που διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών, τον πειραματισμό στο γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και την ανταπόκριση σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό η τεχνολογία προωθεί την κοινωνική διάσταση στη μάθηση και τη γλώσσα, η οποία στηρίζεται σε σύγχρονες γλωσσολογικές και παιδαγωγικές θεωρήσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κειμενικά είδη, χρήση Τ.Π.Ε., ιστολόγιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πλήρη καταγραφή όλων των μερών μιας διδακτικής πρότασης. Οι μικροί μαθητές της Α Γυμνασίου έρχονται σε πρώτη επαφή με είδη κειμένων που είναι παρόντα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Ο παραδοσιακός γραμματισμός, η κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούν οι νέες επικοινωνιακές περιστάσεις. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η γλωσσική ικανότητα, η γλωσσική ποικιλότητα, η μελέτη ευρύτερων πέραν της πρότασης γλωσσικών μονάδων και η προσέγγιση της γλώσσας σε επίπεδο λόγου. Στη διδασκαλία της γλώσσας κυριαρχεί η ολιστική αντίληψη, που δίνει έμφαση στο κείμενο, σε όποιο είδος και αν ανήκει, στον ιδιαίτερο ρόλο του συγκειμένου και στην περίσταση της επικοινωνίας. Επίσης, με τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιδιώκεται η ανάδειξη της επικοινωνιακής αντίληψης στη γλωσσική διδασκαλία με στόχο την επιδίωξη δημιουργίας πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας, την παραγωγή διαφοροποιημένου λόγου και την ύπαρξη πραγματικών αποδεκτών μαθητικού λόγου [416]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κάνοντας χρήση εφαρμογών web 1.0 και web 2.0. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΛΩΣΣΟΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η εποχή της απομονωμένης τεχνικής προσέγγισης (Κοντογιαννοπούλου, 1991), όπου ο μοναδικός στόχος της πληροφορικής τεχνολογίας ήταν ο τεχνικός αλφαβητισμός, βρίσκεται στη δύση της και έχουμε προχωρήσει στην εποχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης, όπου η πληροφορική τεχνολογία διαχέεται όχι μόνο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (Κοντογιαννοπούλου, 1991,79). Το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου θεωρεί τη μάθηση ως διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις, που τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση (Γνωστικός Εποικοδομισμός, Piaget). Χωρίς να το παραγνωρίζουμε, και συνδυάζοντας τις νέες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες που ακολουθούν μια ολιστική αντίληψη και αντιμετωπίζουν την «Γλώσσα ως όλο», αποφεύγοντας την αποσπασματικότητα στη διδασκαλία και ακολουθώντας τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού (Vygotsky), η παρούσα πρόταση δίνει έμφαση στο κείμενο (κειμενοκεντρική προσέγγιση), στον ιδιαίτερο ρόλο του συγκειμένου και της περίστασης επικοινωνίας (Kalantzis&Cope, 1993). Οι μικροί μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο συνεργασίας, επικοινωνίας και απόκτησης δεξιοτήτων (οι ΤΠΕ ως μέσο πρακτικής γραμματισμού) (Κουτσογιάννης, Δ., 2010). Η διδασκαλία έχει ως κέντρο τον μαθητή και την ομάδα (μαθητοκεντρική ομαδοκεντρική διδασκαλία), όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν και ανατροφοδοτούνται μεταξύ τους (Χαραλαμόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). Μέσα από μια στοχευμένη αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, οι μικροί μαθητές αναζητούν και αξιολογούν τις πληροφορίες, τις αξιοποιούν και προχωρούν στην παραγωγή προσωπικού λόγου, δημιουργώντας το προσωπικό τους πολυτροπικό κείμενο ( Μητσικοπούλου 2001, Χοντολίδου, 1999, Kalantzis&Cope, 1999) και αναρτώντας το σχόλιό τους σε ιστολόγιο, με την ιδιότητα πια του μέλους της ψηφιακής κοινότητας. Οι μαθητές της Α Γυμνασίου έρχονται σε επαφή και με τη δεύτερη διαδικτυακή γενιά (Web blog) όπου η διαπραγμάτευση των πληροφοριών και η συγγραφή κειμένων είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών και συνεργατικών διαδικασιών ( Παυλίδου, Μ., 2010).Οι μαθητές έχουν έναν ενεργητικό ρόλο, αυτενεργούν, προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα με το δικό τους ρυθμό, παίρνουν τις αποφάσεις τους και κάνουν τις επιλογές του. Με εργαλείο τον Η/Υ ανακαλύπτουν τη γνώση (Νέος Γραμματισμός), αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά, κανόνες των διαφόρων κειμενικών ειδών και αναπτύσσουν δεξιότητες ( Διερευνητική Ανακαλυπτική μάθηση, Bruner). Σε όλη τη διαδικασία ο διδάσκων διευκολύνει και βοηθά στην επίλυση των τεχνικής φύσεως προβλημάτων αφήνοντας ελεύθερους τους μαθητές να εξαγάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο διδάσκων με διακριτικότητα εμψυχώνει και καθοδηγεί τους μαθητές στη διαδικασία της ανακάλυψης. [417]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το διδακτικό σενάριο που προτείνεται υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα της Α Γυμνασίου Βουκολιών Χανίων, με 18 μαθητές. Ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας ορίστηκε στις 4 διδακτικές ώρες και ο χώρος υλοποίησής του σε όλες τις φάσεις ήταν το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της 3ης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Α Γυμνασίου και η παράδοση του λογοτεχνικού κειμένου «Το Μαύρο Κύμα», του Λ. Σεπούλβεδα, από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου. Οι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι με την περιήγηση στο διαδίκτυο και με τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Επειδή πρόκειται για μικρούς μαθητές επιλέχθηκε η κατευθυνόμενη αναζήτηση στο διαδίκτυο, και όχι η ελεύθερη. Επίσης, το σενάριο δεν κατευθύνθηκε συνειδητά προς τον κριτικό γραμματισμό διότι κρίθηκε ότι το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, η τάξη (Α γυμνασίου) και ο χρόνος υλοποίησης (αρχές β τριμήνου) δεν ήταν ακόμα πρόσφορο. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1) Να προσεγγίσουν οι μαθητές κείμενα περιγραφικά και πολυτροπικά. 2) Να κατανοήσουν οι μαθητές την πολυτροπικότητα των κειμένων ώστε να καταφέρουν να αποκωδικοποιούν τέτοια κείμενα που προσλαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. 3) Να καταφέρουν οι μαθητές να επιλέγουν πληροφορίες από προτεινόμενες σελίδες από το διαδίκτυο, να μπορούν να λειτουργούν με αφαιρετικό τρόπο ξεχωρίζοντας την ουσιαστική από την επουσιώδη πληροφορία και να συνθέτουν ένα δικό τους κείμενο σε ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο θα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές. 4) Οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως μέσο παραγωγής μονοτροπικού και πολυτροπικού κειμένου με διάφορους σημειωτικούς πόρους κείμενο, εικόνα, υπερσύνδεσμο- μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο που τους ζητείται. 5) Να συνειδητοποιήσουν ότι ένα πολυτροπικό κείμενο μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό επικοινωνιακά με τη μετατροπή του σε υπερκείμενο και ότι τα υπερκείμενα ξεφεύγουν από τη λογική της γραμμικής ανάγνωσης και οδηγούν στην πολυεπίπεδη ανάγνωση. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1) Να μελετήσουν προστατευόμενα είδη στην Ελλάδα και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τους κινδύνους που αυτά αντιμετωπίζουν, προτείνοντας λύσεις και αναπτύσσοντας οικολογική συνείδηση. 2) Να ενθαρρυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά. Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και διάθεση αλληλοϋποστήριξης. 3) Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις πολλαπλές ιδιότητες που μπορούν να αποκτήσουν με τη χρήση των Τ.Π.Ε., συγκεκριμένα του χρήστη, του περιηγητή, του συγγραφέα, του συμπαραγωγού κειμένου, του αναγνώστη και του σχολιαστή. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Με αφόρμηση την ολοκλήρωση της 3ης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Α Γυμνασίου «Ταξίδι στον κόσμο της Φύσης» και την παράδοση του λογοτεχνικού κειμένου «Το Μαύρο Κύμα», του Λ. Σεπούλβεδα, από το σχολικό εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου, οι μαθητές [418]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ καλούνται να χωριστούν σε 4 ομάδες, των 4 και 5 ατόμων. Σε κάθε ομάδα επιλέγεται ο χρήστης του Η/Υ και ο γραμματέας. Τα φύλλα εργασίας μοιράζονται στις ομάδες και η κάθε ομάδα καλείται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μίας περιβαλλοντικής οργάνωσης. Η πρώτη διδακτική ώρα αφιερώνεται στην περιήγηση στην ιστοσελίδα της κάθε ομάδας και στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των πολυτροπικών και αφηγηματικών κειμένων. Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές περνώντας σε άλλη φάση του σεναρίου, συλλέγουν πληροφορίες που τους ζητούνται και ο γραμματέας της ομάδας κρατά σημειώσεις στο έντυπο φύλλο εργασίας. Οι σημειώσεις αυτές θα αποτελέσουν το βασικό υλικό στο οποίο θα στηριχτούν οι μαθητές στην τρίτη φάση, όπου καλούνται να συνθέσουν δύο παραγράφους. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν μία παράγραφο αξιοποιώντας τις αρχές της περιγραφής και μία δεύτερη παράγραφο, που θα αποτελεί έκφραση περιληπτικού λόγου. Η παραγωγή του λόγου των μαθητών θα γίνει σε πρόγραμμα επεξεργαστή κειμένου και οι μαθητές θα εισαγάγουν στο κείμενό τους εικόνες επισυνάπτοντας την διεύθυνση από την οποία άντλησαν τις πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν το δικό τους πολυτροπικό κείμενο. Στην τελευταία φάση του σεναρίου, οι μαθητές επισκέπτονται ένα ιστολόγιο όπου υπάρχουν αναρτημένες οι εργασίες τους. Εκεί καλούνται να περιδιαβούν στις εργασίες και των άλλων ομάδων και να προσθέσουν το σχόλιό τους. Οι μαθητές θα σχολιάσουν τις εργασίες των άλλων ομάδων και θα προτείνουν λύσεις για το συγκεκριμένο οικολογικό πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο ο λόγος τους ξεφεύγει από τα στενά όρια της τάξης και του σχολείου και γίνεται γνωστός σε όλη την ψηφιακή κοινότητα. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑ Στα πλαίσια ενός αφιερώματος για απειλούμενα ζώα που θα φιλοξενηθεί σε ιστολόγιο η ομάδα σας θα επισκεφτεί την σελίδα της ελληνικής περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Mom που έχει στόχο την έρευνα, την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε ό, τι αφορά την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Με την επίσκεψή σας στην σελίδα, θα αντλήσετε πληροφοριακό υλικό για την μεσογειακή φώκια και τις απειλές που διατρέχει και θα συνθέσετε ένα κείμενο στηριζόμενοι στις πληροφορίες που έχετε συλλέξει. H εργασία σας θα δημοσιευθεί σε blog όπου θα προβείτε σε σχολιασμό των άλλων εργασιών και θα προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών. Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (1η διδακτική ώρα) 1. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser) και πληκτρολογήστε την σελίδα 2. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Παρατηρήστε την οργάνωσή της, τις επιλογές που παρέχει στον επισκέπτη και πού αυτές οδηγούν και αναγνωρίστε στοιχεία πολυτροπικότητας της σελίδας (χρώματα, φωτογραφίες, υπερσύνδεσμοι, μενού επιλογών κ.α.). 3 Επιλέξετε από το menu την επιλογή Monachus monachus. Αναγνώστε τις πληροφορίες που υπάρχουν για τη μεσογειακή φώκια. 4. Επιλέξτε την επιλογή «Απειλές» που βρίσκεται στο πάνω μέρος του μενού και ενημερωθείτε γιατί αυτό το θηλαστικό θεωρείται απειλούμενο με εξαφάνιση. [419]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Β ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 η διδακτική ώρα) Έχοντας διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τη μεσογειακή φώκια, συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, συλλέγοντας πληροφορίες από τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Μεσογειακή φώκια monachus monachus ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΙΛΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΩΜΑ ΔΕΡΜΑ TOΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Σχήμα 1: Στοιχεία ταυτότητας μεσογειακής φώκιας Σχήμα 2: Απειλές για τη μεσογειακή φώκια Γ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 η διδακτική ώρα) Ανοίξτε ένα φύλλο επεξεργασίας κειμένου (word), δώστε το όνομα της ομάδας σας και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Θα γράψετε δύο παραγράφους, στηριζόμενοι στις πληροφορίες που αντλήσατε από τη σελίδα και ταξινομήσατε. Στην πρώτη παράγραφο θα περιγράφετε τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής φώκιας. Στη δεύτερη θα αναφέρετε τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος. Μπορείτε να εισαγάγετε στο κείμενό σας φωτογραφίες είτε από τη συγκεκριμένη σελίδα είτε από τη σελίδα (αναζήτηση για «μεσογειακή φώκια», στην επιλογή «Εικόνες», «Αντιγραφή» «Επικόλληση» και να αναφέρετε σε μια λεζάντα στο κάτω μέρος της εικόνας από πού προέρχεται). Επίσης θα προσθέσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου αντλήσατε τις πληροφορίες, δημιουργώντας έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί απευθείας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύστε την εργασία σας. Δ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (4 η διδακτική ώρα) Η εργασία σας έχει αναρτηθεί στο Μεταβείτε στη σελίδα. Υπάρχει η ανάρτηση «Αφιέρωμα στα απειλούμενα ζώα Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου». Περιηγηθείτε στις εργασίες των άλλων ομάδων. Στο κάτω μέρος κάθε ανάρτησης υπάρχει μια επιλογή «Σχόλια». Πατήστε την και θα σας ανοίξει ένα πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας για την εργασία των συμμαθητών σας και προτείνετε λύσεις για τη [420]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διάσωση των απειλούμενων ειδών, όπως επίσης ποιες δράσεις νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο για το θέμα αυτό. Στο τέλος, θα γίνει μια συνολική παρουσίαση των εργασιών, των σχόλιων των μαθητών και μια αποτίμηση της διαδικασίας. Β ΟΜΑΔΑ Στα πλαίσια ενός αφιερώματος για απειλούμενα ζώα που θα φιλοξενηθεί σε ιστολόγιο η ομάδα σας θα επισκεφτεί την σελίδα του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ που έχει αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Με την επίσκεψή σας στην σελίδα, θα αντλήσετε πληροφοριακό υλικό για τη χελώνα Καρέττα και τις απειλές που διατρέχει και θα συνθέσετε ένα κείμενο στηριζόμενοι στις πληροφορίες που έχετε συλλέξει. H εργασίας σας θα δημοσιευθεί σε blog όπου θα προβείτε σε σχολιασμό των άλλων εργασιών και θα προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών. Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (1η διδακτική ώρα) 1. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser) και πληκτρολογήστε την σελίδα 2. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Παρατηρήστε την οργάνωσή της, τις επιλογές που παρέχει στον επισκέπτη και πού αυτές οδηγούν και αναγνωρίστε στοιχεία πολυτροπικότητας της σελίδας (χρώματα, φωτογραφίες, υπερσύνδεσμοι, μενού επιλογών κ.α.). 3. Επιλέξετε από το αριστερό menu την επιλογή Βιολογία της Θαλάσσιας Χελώνας Βιολογία. Αναγνώστε τις πληροφορίες που υπάρχουν για τη θαλάσσια χελώνα. Δώστε έμφαση στις ενότητες «Εξέλιξη και προσαρμογή», «Μορφολογία», «Βιότοποι», «Αναπαραγωγή», «Απειλές για την επιβίωση». Β ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 η διδακτική ώρα) Έχοντας διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα, συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, συλλέγοντας πληροφορίες από τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Θαλάσσια Χελώνα Καρέττα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΒΟΥΚΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕΙΛΕΣ Σχήμα 1: Στοιχεία ταυτότητας θαλάσσιας χελώνας καρέττα Σχήμα 2: Απειλές για τη θαλάσσια χελώνα καρέττα [421]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Γ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 η διδακτική ώρα) Ανοίξτε ένα φύλλο επεξεργασίας κειμένου (word), δώστε το όνομα της ομάδας σας και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Θα γράψετε δύο παραγράφους, στηριζόμενοι στις πληροφορίες που αντλήσατε από τη σελίδα και ταξινομήσατε. Στην πρώτη παράγραφο θα περιγράφετε τα χαρακτηριστικά της θαλάσσιας χελώνας. Στη δεύτερη θα αναφέρετε τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος. Μπορείτε να εισαγάγετε στο κείμενό σας φωτογραφίες είτε από τη συγκεκριμένη σελίδα είτε από τη σελίδα (αναζήτηση για «μεσογειακή φώκια», στην επιλογή «Εικόνες», «Αντιγραφή» «Επικόλληση» και να αναφέρετε σε μια λεζάντα στο κάτω μέρος της εικόνας από πού προέρχεται η εικόνα). Επίσης θα προσθέσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου αντλήσατε τις πληροφορίες, δημιουργώντας έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί απευθείας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύστε την εργασία σας. Δ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (4 η διδακτική ώρα) Η εργασία σας έχει αναρτηθεί στο Μεταβείτε στη σελίδα. Υπάρχει η ανάρτηση «Αφιέρωμα στα απειλούμενα ζώα Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου». Περιηγηθείτε στις εργασίες των άλλων ομάδων. Στο κάτω μέρος κάθε ανάρτησης υπάρχει μια επιλογή «Σχόλια». Πατήστε την και θα σας ανοίξει ένα πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας για την εργασία των συμμαθητών σας και να προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών, όπως επίσης ποιες δράσεις νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο για το θέμα αυτό. Στο τέλος, θα γίνει μια συνολική παρουσίαση των εργασιών, των σχόλιων των μαθητών και μια αποτίμηση της διαδικασίας. Γ ΟΜΑΔΑ Στα πλαίσια ενός αφιερώματος για απειλούμενα ζώα που θα φιλοξενηθεί σε ιστολόγιο η ομάδα σας θα επισκεφτεί την σελίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Αρκτούρος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής. Με την επίσκεψή σας στην σελίδα, θα αντλήσετε πληροφοριακό υλικό για την καφέ αρκούδα και τις απειλές που διατρέχει και θα συνθέσετε ένα κείμενο στηριζόμενοι στις πληροφορίες που έχετε συλλέξει. H εργασίας σας θα δημοσιευθεί σε blog όπου θα προβείτε σε σχολιασμό των άλλων εργασιών και θα προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών. Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (1η διδακτική ώρα) 1. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser) και πληκτρολογήστε την σελίδα [422]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Παρατηρήστε την οργάνωσή της, τις επιλογές που παρέχει στον επισκέπτη και πού αυτές οδηγούν και αναγνωρίστε στοιχεία πολυτροπικότητας της σελίδας (χρώματα, φωτογραφίες, υπερσύνδεσμοι, μενού επιλογών κ.α.). 3. Επιλέξετε από το menu την επιλογή «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ» Αρκούδα. Αναγνώστε τις πληροφορίες που υπάρχουν για την καφέ αρκούδα. Β ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 η διδακτική ώρα) Έχοντας διαβάσει πληροφορίες σχετικά με την καφέ αρκούδα, συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, συλλέγοντας πληροφορίες από τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Καφέ αρκούδα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΙΛΑ ΣΩΜΑ ΤΡΟΦΗ TOΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 1 2 Σχήμα 1: Στοιχεία ταυτότητας καφέ αρκούδας Σχήμα 2: Απειλές για την καφέ αρκούδα Γ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 η διδακτική ώρα) Ανοίξτε ένα φύλλο επεξεργασίας κειμένου (word), δώστε το όνομα της ομάδας σας και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Θα γράψετε δύο παραγράφους, στηριζόμενοι στις πληροφορίες που αντλήσατε από τη σελίδα και ταξινομήσατε. Στην πρώτη παράγραφο θα περιγράφετε τα χαρακτηριστικά της καφέ αρκούδας. Στη δεύτερη θα αναφέρετε τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος. Μπορείτε να εισαγάγετε στο κείμενό σας φωτογραφίες είτε από τη συγκεκριμένη σελίδα είτε από τη σελίδα (αναζήτηση για «μεσογειακή φώκια», στην επιλογή «Εικόνες», «Αντιγραφή» «Επικόλληση» και να αναφέρετε σε μια λεζάντα στο κάτω μέρος της εικόνας από πού προέρχεται η εικόνα). Επίσης θα προσθέσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου αντλήσατε τις πληροφορίες, δημιουργώντας έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί απευθείας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύστε την εργασία σας. Δ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (4 η διδακτική ώρα) Η εργασία σας έχει αναρτηθεί στο Μεταβείτε στη σελίδα. Υπάρχει η ανάρτηση «Αφιέρωμα στα απειλούμενα ζώα Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου». Περιηγηθείτε στις εργασίες των άλλων ομάδων. [423]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Στο κάτω μέρος κάθε ανάρτησης υπάρχει μια επιλογή «Σχόλια». Πατήστε την και θα σας ανοίξει ένα πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας για την εργασία των συμμαθητών σας και να προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών, όπως επίσης ποιες δράσεις νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο για το θέμα αυτό. Στο τέλος, θα γίνει μια συνολική παρουσίαση των εργασιών, των σχόλιων των μαθητών και μια αποτίμηση της διαδικασίας. Δ ΟΜΑΔΑ Στα πλαίσια ενός αφιερώματος για απειλούμενα ζώα που θα φιλοξενηθεί σε ιστολόγιο η ομάδα σας θα επισκεφτεί την σελίδα του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος με σκοπό τη μελέτη και την προστασία των κητωδών. Κητώδη είναι τα δελφίνια, οι φάλαινες, οι φυσητήρες, οι φώκαινες και μερικά ακόμη, συγγενικά τους είδη. Με την επίσκεψή σας στην σελίδα, θα αντλήσετε πληροφοριακό υλικό για το ρινοδέλφινο και τις απειλές που διατρέχει και θα συνθέσετε ένα κείμενο στηριζόμενοι στις πληροφορίες που έχετε συλλέξει. H εργασίας σας θα δημοσιευθεί σε blog όπου θα προβείτε σε σχολιασμό των άλλων εργασιών και θα προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών. Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (1η διδακτική ώρα) 1. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή (browser) και πληκτρολογήστε την σελίδα 2. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Παρατηρήστε την οργάνωσή της, τις επιλογές που παρέχει στον επισκέπτη και πού αυτές οδηγούν και αναγνωρίστε στοιχεία πολυτροπικότητας της σελίδας (χρώματα, φωτογραφίες, υπερσύνδεσμοι, μενού επιλογών κ.α.). 3. Επιλέξετε από το menu την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υλικό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 14 ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ανοίξτε το εγχειρίδιο και μεταβείτε στο κεφάλαιο 2, στην ενότητα 2.1. και εντοπίστε την υποενότητα ΡΙΝΟΔΕΛΦΙΝΟ και ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο θαλάσσιο θηλαστικό. 4. Έπειτα μεταβείτε στο κεφάλαιο 4 και ενημερωθείτε γιατί τα θαλάσσια θηλαστικά θεωρούνται απειλούμενα με εξαφάνιση. Β ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (2 η διδακτική ώρα) Έχοντας διαβάσει πληροφορίες σχετικά με τη μεσογειακή φώκια, συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες, συλλέγοντας πληροφορίες από τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. ΡΙΝΟΔΕΛΦΙΝΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TOΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Σχήμα 1: Στοιχεία ταυτότητας ρινοδέλφινου [424]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΕΙΛΕΣ Σχήμα 2: Απειλές για το ρινοδέλφινο Γ ΦΑΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (3 η διδακτική ώρα) Ανοίξτε ένα φύλλο επεξεργασίας κειμένου (word), δώστε το όνομα της ομάδας σας και αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Θα γράψετε δύο παραγράφους, στηριζόμενοι στις πληροφορίες που αντλήσατε από τη σελίδα και ταξινομήσατε. Στην πρώτη παράγραφο θα περιγράφετε τα χαρακτηριστικά του ρινοδέλφινου. Στη δεύτερη θα αναφέρετε τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος. Μπορείτε να εισαγάγετε στο κείμενό σας φωτογραφίες είτε από τη συγκεκριμένη σελίδα είτε από τη σελίδα (αναζήτηση για «μεσογειακή φώκια», στην επιλογή «Εικόνες», «Αντιγραφή» «Επικόλληση» και να αναφέρετε σε μια λεζάντα στο κάτω μέρος της εικόνας από πού προέρχεται η εικόνα). Επίσης θα προσθέσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου αντλήσατε τις πληροφορίες, δημιουργώντας έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί απευθείας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αποθηκεύστε την εργασία σας. Δ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (4 η διδακτική ώρα) Η εργασία σας έχει αναρτηθεί στο Μεταβείτε στη σελίδα. Υπάρχει η ανάρτηση «Αφιέρωμα στα απειλούμενα ζώα Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου». Περιηγηθείτε στις εργασίες των άλλων ομάδων. Στο κάτω μέρος κάθε ανάρτησης υπάρχει μια επιλογή «Σχόλια». Πατήστε την και θα σας ανοίξει ένα πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο μπορείτε να γράψετε τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας για την εργασία των συμμαθητών σας και να προτείνετε λύσεις για τη διάσωση των απειλούμενων ειδών, όπως επίσης ποιες δράσεις νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει το σχολείο για το θέμα αυτό. Στο τέλος, θα γίνει μια συνολική παρουσίαση των εργασιών, των σχόλιων των μαθητών και μια αποτίμηση της διαδικασίας. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Στο συγκεκριμένο σενάριο έγινε προσπάθεια οι μαθητές της Α Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα σε πραγματικό περιβάλλον. Κάθε ομάδα είχε να ασχοληθεί με μία συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση και, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, προχώρησε στην συμπαραγωγή πολυτροπικού κειμένου. Μία άλλη εκδοχή σε αυτό το σενάριο θα ήταν οι ομάδες να ασχοληθούν πάλι με ένα συγκεκριμένο είδος πανίδας που κινδυνεύει αλλά να επισκεφτούν τουλάχιστον δύο ιστοσελίδες αφιερωμένες σε αυτό το είδος και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε μια παραγωγή κειμένου, αντλώντας στοιχεία και από τις δύο σελίδες, τις οποίες έχουν αντιμετωπίσει με κριτική ματιά. [425]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Επίσης, μια άλλη εκδοχή θα ήταν να προστεθεί στο παραπάνω σενάριο μία ακόμα δραστηριότητα με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές τις τεχνικές αξιολόγησης των ιστοσελίδων, ώστε να οδηγούνται με μια κριτική επιλογή στην αξιοποίηση των πληροφοριών που εντοπίζουν. Μια τρίτη εκδοχή είναι να εμπλουτιστεί το συγκεκριμένο σενάριο και με άλλες δραστηριότητες, από άλλα διδακτικά αντικείμενα (διαθεματική προσέγγιση) ώστε να επεκταθεί και να πάρει τη μορφή ερευνητικής εργασίας. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Το σενάριο αυτό πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του σχολείου. Η διδάσκουσα αναγκάστηκε να ξεπεράσει τον προβλεπόμενο από το ΑΠΣ χρόνο για τη διδασκαλία της ενότητας. Το κέρδος όμως ήταν μεγάλο ως προς το γραμματισμό των μαθητών στις νέες τεχνολογίες, πράγμα που οφείλει να κάνει το σχολείο, αν και μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι ενταγμένη και με σαφήνεια οριοθετημένη θεσμικά στα προγράμματα σπουδών. Οι μικροί μαθητές μέσα από τη συνεργατικότητα αξιοποίησαν τις ΤΠΕ και ανέπτυξαν δεξιότητες αναγνωστικές, γλωσσικές, κριτικές, αισθητικές και κοινωνικές. Επίσης, η πραγματοποίηση τέτοιου σεναρίου πρέπει να λάβει υπόψη και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη μετατροπή μιας τάξης μαθητών με δεδομένα χαρακτηριστικά σε μια τάξη που λειτουργεί αποτελεσματικά σε εργαστήριο Η/Υ, με λίγους υπολογιστές και με ομαδική διάταξη των μαθητών. Ένα ακόμα στοιχείο που χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι οι μαθητές μας, ιδιαίτερα της Α Γυμνασίου, δεν είναι εξοικειωμένοι στην ομαδική εργασία ούτε καν σε βασικές δεξιότητες της χρήσης Η/Υ και μάλιστα ως εργαλείου-μέσου μάθησης. Επιπροσθέτως, αποδείχτηκε ότι η διδακτική ώρα στο εργαστήριο εξαντλεί τα χρονικά όρια πιο γρήγορα σε σχέση με τη συμβατική τάξη. Θα ήταν καλό, επίσης, ο εκπαιδευτικός να συνεργαστεί και με τον καθηγητή της πληροφορικής προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές ορισμένες βασικές δεξιότητες στη χρήση των μέσων που αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ Γλώσσας, Βιβλίο Καθηγητή για τη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου, Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ. (1991). Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Σύγχρονα Θέματα 46-47, Κουτσογιάννης, Δ. (2004β). ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: προς την αναζήτηση εναλλακτικής κριτικής προσέγγισης. Στο Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη, επιμ. Β. Δενδρινού & Β. Μητσικοπούλου, Αθήνα, Μεταίχμιο. Κουτσογιάννης, Δ. (2010) Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και ΤΠΕ. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΠΕ02). Πάτρα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μητσικοπούλου, Β, Γραμματισμός. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χρηστίδης σε συνεργ. με τη Μ. Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα», ενότητα «Ενδογλωσσική μετάφραση» Ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση [426]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Παυλίδου, Μ. (2010). Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και χρήση των ιστολογίων (blogs): Ιδιαιτερότητες, ερευνητικές αναζητήσεις και αξιοποίηση στη γλωσσική διδασκαλία. Στο Κουτσογιάννης, Δ. (επιμ.). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02) Χαραλαμπόπουλος, Α. & Σ. Χατζησαββίδης, (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Χοντολίδου Ελ., (1999) Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, στο Γλωσσικός Υπολογιστής, Περιοδική έκδοση Του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη Γλώσσα και τη Γλωσσική αγωγή, Τομ 1, τευχ.1, σ , Θεσσαλονίκη. Cope B. & M. Kalantzis, (1993). The Power of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. Λονδίνο & Washington, D.C. : The Falmer Press. Kalantzis,M. & B. Cope. (1999). Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου), επιμ. Α.-Φ. Χρηστίδης, , Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. [427]

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ 6 2015 ISSN: 2241-8393 2 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία

Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Wiki εφαρμογές και Iστο εξερευνήσεις με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία Κονδυλόπουλος Ιωάννης 1, Παλούμπα Ελένη 2 1 Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ακούω για πόλεμο

Όπου ακούω για πόλεμο Όπου ακούω για πόλεμο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννα Πασταρματζή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) ΣΧΟΛΕΙΟ 4 Ο Γυμνάσιο Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος Σπάρτη, 29/5/2015 Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;»

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε μια παραμυθοσαλάτα;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα