ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)"

Transcript

1 «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την εκπαίδευση των επιµορφωτών (γενικό µέρος και κατά κλάδο ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) Νοέµβριος 2007

2 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προγράµµατα Σπουδών» της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων θ) που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Φορέας Υλοποίησης και Τελικός ικαιούχος Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ιεύθυνση Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Υπεύθυνος Πράξης Προϊστάµενος Μονάδας Α1β-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ. Σελίδα 2 από 8

3 Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Τεχνολογίες Πληροφορίας 1.1. Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόµηση της κοινωνίας της Γνώσης και των 1.2. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική επιστηµονική θεµελίωση και Οι επιµορφωτές θα πρέπει να γνωρίζουν α) την εκπαιδευτική πολιτική των Ευρωπαϊκών κυρίως χωρών που αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ και β) τα µοντέλα ένταξης, χρήσης και αξιολόγησης των τεχνολογιών αυτών σε επίπεδο σχολικής µονάδας, έτσι ώστε να µπορούν να συµβάλλουν ενεργά στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Να γνωρίζουν τα µοντέλα ένταξης των ΤΠΕ τόσο σε µακροεπίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε µικροεπίπεδο (σχολική µονάδα) Να γνωρίζουν διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της χρήσης των ΤΠΕ σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα και διαθεµατικές προσεγγίσεις Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και βασικά στοιχεία της µεθόδου αξιολόγησής του Να γνωρίζουν τις βασικές προσεγγίσεις στη χρήση της τεχνολογίας των δικτύων και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση 1.3. Το πρόγραµµα «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ» 1.4. Ευρωπαϊκή και διεθνής πολιτική σε θέµατα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-ερευνητικά εδοµένα για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 1.5 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής µονάδας Ιστορική αναδροµή Πρότυπα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση Αναφορά σε εµπειρία άλλων χωρών Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρµογή τους µε εργαλεία υπολογιστική ς και δικτυακής τεχνολογίας Σελίδα 3 από 8 Οι επιµορφωτές πρέπει: Να είναι σε θέση να θέτουν από την αρχή το θέµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής σύµφωνα µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης και παιδαγωγικές αντιλήψεις. Να αντιλαµβάνονται τη χρονική αλληλεξάρτηση της εξέλιξης της πληροφορικής και των θεωριών µάθησης. Να γνωρίζουν µεθόδους ενίσχυσης της ενεργού διαχείρισης της µάθησης και της ευριστικής αντιµετώπισης της γνώσης, από τους µαθητές καθώς και το δυναµικό των σύγχρονων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του µαθητή έτσι όπως αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία. Να είναι σε θέση να οργανώνουν την τάξη και τη διδασκαλία µε βάση τις αρχές που υπαγορεύονται από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε διαθεµατικό χαρακτήρα 2.1. Από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες απόψεις για τη µάθηση: Θεωρητικό πλαίσιο και µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής 2.2. Οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση. Εξέλιξη των αντιλήψεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Γνωστικός κονστρουκτιβισµός: J. Piaget & J. Bruner Η κοινωνικοπολιτισµική θεώρηση για τη µάθηση: L. Vygotsky Οι θεωρίες της εµπλαισιωµένης µάθησης 2.3. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη ιδακτική και τη Μεθοδολογία µε τη διαµεσολάβηση των ΤΠΕ: Ενεργητική µάθηση Οµαδοσυνεργατική µάθηση Ευριστική αντιµετώπιση της γνώσης Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και µαθητών στα νέα µαθησιακά περιβάλλοντα 2.4. Μέθοδοι και πρακτικές δηµιουργίας και υποστήριξης κοινοτήτων µάθησης

4 και τύπου project Ανάπτυξη µαθησιακών περιβαλλόντων µε τη συµβολή των ΤΠΕ ηµιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτωνδιδακτικού υλικού, σχεδίαση project, µε χρήση των ΤΠΕ ιεπιστηµονική-διαθεµατική προσέγγιση µε χρήση των ΤΠΕ Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορική ς, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου Οι επιµορφωτές πρέπει να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τις βασικές εφαρµογές της πληροφορικής που αφορούν επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία στοιχείων και δεδοµένων και να είναι σε θέση να τις χρησιµοποιούν σε επαγγελµατικά και εκπαιδευτικά θέµατα. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν πολυµεσικό υλικό για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά και να καταλαβαίνουν τις δυνατότητες:των επεξεργαστών κειµένου, των λογιστικών φύλλων, των εργαλείων ελεύθερης και γραµµικής σχεδίασης, των εργαλείων παρουσίασης, του διαδικτύου και των εργαλείων επικοινωνίας. Να µπορούν σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε τα προαναφερθέντα λογισµικά γενικής χρήσης. Να µπορούν να αναζητούν µε αποτελεσµατικό τρόπο πληροφορίες και λογισµικούς πόρους µέσα από το διαδίκτυο. Να είναι σε θέση να δηµοσιεύσουν έναν ιστοχώρο σε ένα διακοµιστή. Να µπορούν να χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό για τη δηµιουργία ιστοσελίδων. Να µπορούν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µέσα από δίκτυα. Να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου στην διδασκαλία και τη µάθηση. Να γνωρίζουν διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση του διαδικτύου. Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν επιµορφωτικά µαθήµατα µε τη χρήση του διαδικτύου. Να µπορούν να διαχειρίζονται πολυµεσικό υλικό (εικόνα, ήχο). Να µπορούν να αξιοποιήσουν πολυµεσικό υλικό για διδακτική χρήση. Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια συγκεκριµένη χρήση. Γενικό µέρος (40 ώρες) 3.1 Το ιαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρω,ν ως µέσο επικοινωνίας και ως «χώρος» δηµοσίευσης έργων 3.2. ηµιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυµέσων και Υπερµέσων Εργαλεία δηµιουργίας πολυµεσικού- υπερµέσικού υλικού Εργαλεία συγγραφής µαθησιακού υλικού µε πολυµέσα και υπερµέσων 3.3. Σχεδίαση-διερεύνηση- αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών. 3.4 Σχεδίαση µαθηµάτων επιµόρφωσης και διδασκαλίας µε χρήση του διαδικτύου ( Θεωρητικές αρχές και διδακτική πρακτική) 3.5. Συστήµατα ιαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS): Γνωριµία, χρήση και αξιοποίηση, διδακτική αξιολόγηση 3.6. Οµογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισµικού γενικής χρήσης- Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης 3.7. Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών. Παρουσίαση και διδακτικά οφέλη. Ειδικό µέρος (10 ώρες) 3.8. Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα Σελίδα 4 από 8

5 Χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού Στην περίπτωση των ειδικοτήτων, οι επιµορφωτές πρέπει να είναι σε θέση να εντάξουν όλα τα προαναφερθέντα στην επιµορφωτική δραστηριότητα του γνωστικού τους αντικειµένου. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν τη µέθοδο και τα εργαλεία αξιολόγησης διαδικτυακών τόπων σχετικών µε την ειδικότητά τους. Οι επιµορφωτές πρέπει: Να γνωρίζουν στοιχεία ιστορίας της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών λογισµικών και τους τρόπους µε τους οποίους η εξέλιξη της πληροφορικής και των επιστηµών της αγωγής επηρέασαν το σχεδιασµό και την παραγωγή διαφόρων ειδών λογισµικού. Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους. Να είναι σε θέση να αποφανθούν για την καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού λογισµικού. Να γνωρίζουν το πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µετά από σχετική αξιολόγησή του. Να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικά λογισµικά. Όσον αφορά δε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού ειδικότητας, οι επιµορφωτές πρέπει να είναι άρτια καταρτισµένοι στη χρήση και τις µεθόδους αξιοποίησης λογισµικών της δικής τους ειδίκευσης και να µπορούν να κατανοήσουν πού εµπίπτει το συγκεκριµένο λογισµικό σε σχέση µε τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και την ιστορική εξέλιξη των λογισµικών. Να είναι άριστα καταρτισµένοι στη χρήση των βασικών ειδών λογισµικού της ειδίκευσής τους. Να είναι σε θέση να αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισµικών της ειδικότητάς τους, την καταλληλότητά τους καθώς και τα ενδεχόµενα µαθησιακά οφέλη, έτσι ώστε να µπορούν να επιλέγουν λογισµικά που θα χρησιµεύσουν κατά την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Να µπορούν να προετοιµάζουν µαθήµατα επιµόρφωσης και να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε αυτά. Γενικό µέρος (40 ώρες) 4.1. Ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισµικού σε σχέση µε την εξέλιξη της πληροφορικής και των επιστηµών της Αγωγής 4.2 Βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους Κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης και καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισµικού 4.4. Παρουσίαση, εξερεύνηση και χρήση υφιστάµενου εκπαιδευτικού λογισµικού (Λογισµικό ΥΠΕΠΘ) - ραστηριότητες Ειδικό µέρος (60 ώρες) 4.5 Εκµάθηση της χρήσης λογισµικών ειδικότητας για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη µάθηση του γνωστικού αντικειµένου ραστηριότητες- παραδείγµατα Σελίδα 5 από 8

6 Θέµατα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων 120 ιδακτική του γνωστικού αντικειµένου Οι επιµορφωτές θα πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέµατα λειτουργίας και ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Να έχουν βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας ενός σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής Να έχουν βασικές θεωρητικές και λειτουργικές γνώσεις σχετικές µε τα δίκτυα και τους σταθµούς εργασίας Να µπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και αποθηκευτικά µέσα Να είναι σε θέση να εγκαθιστούν λογισµικά και να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που προκύπτουν Να είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ασφαλείας τόσο του τοπικού δικτύου όσο και του διαδικτύου Οι επιµορφωτές πρέπει να κατέχουν σε βάθος το ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική του γνωστικού τους αντικειµένου που αφορούν θεωρίες µάθησης και µεθόδους διδασκαλίας, σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν εργαλεία διερευνητικής µάθησης, επιστηµολογία του αντικειµένου τους, αναλυτικά προγράµµατα, στάσεις και πεποιθήσεις. Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων υπολογιστικής τεχνολογίας για τη µάθηση του γνωστικού τους αντικειµένου Να γνωρίζουν τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της µαθησιακής διαδικασίας στο γνωστικό τους αντικείµενο και τους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτό το πλαίσιο Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις για τη διδακτική του γνωστικού τους αντικειµένου και τις καινούργιες διδακτικές µεθόδους αξιοποίησης εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο αυτό Να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στο γνωστικό τους αντικείµενο καθώς και τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών γενικά και ειδικά µε τη χρήση των νέων εργαλείων Να είναι σε θέση να εντάσσουν τη χρήση των ΤΠΕ στα Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της ειδικότητάς τους Να είναι σε θέση να εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες Να γνωρίζουν µεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων 5.1 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής: Γνωριµία, χρήση και διαχείριση. Στοιχεία από το ιαδίκτυο: διευθυνσιοδότηση, TCP / IP κ.ά. 5.2 Ασφάλεια (αντιβίωση, κλπ), backup 5.3 Εισαγωγή στα δίκτυα ( client / server, διαχείριση πόρων κλπ) 5.4. Αντιµετώπιση στοιχειωδών προβληµάτων τεχνικής φύσεως (ασφαλείας, εγκατάστασης λογισµικού κτλ.) 6.1. Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήµης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη µάθηση των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων Σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και µάθηση του γνωστικού αντικειµένου 6.3. Ρόλοι, αντιλήψεις και παραδοχές εκπαιδευτικών και µαθητών αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο και υπό το πρίσµα των ΤΠΕ Παρουσίαση, σύγκριση και προβληµατισµός για την επίδραση των ΤΠΕ στη διαµόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου. Μαθησιακές δυσκολίες και η διαχείρισή τους µε τις ΤΠΕ Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο Ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στα ΑΠΣ ειδικότητας µέσω σεναρίων 6.7 Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεναρίων από τους επιµορφούµενους Σελίδα 6 από 8

7 Να µπορούν υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους επιµορφούµενους στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Μεθοδολογία επιµόρφωσης Οι επιµορφωτές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, για τα προβλήµατα και τα εµπόδια που συναντώνται κατά την επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε στόχο τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Να είναι ενηµερωµένοι σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα σε θέµατα που σχετίζονται µε την επιµόρφωση ενηλίκων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Να µπορούν να αναδείξουν τη χρησιµότητα των ΤΠΕ ως µέσο αυτοεπιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. Να γνωρίζουν τη φύση των εννοιολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών προβληµάτων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται µε θέµατα της επιµόρφωσής τους. Να µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά προβλήµατα που προκύπτουν κατά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Να µπορούν να παράγουν το κατάλληλο επιµορφωτικό υλικό. Να µπορούν να διεξάγουν µε αποτελεσµατικό τρόπο επιµορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο διαφόρων επιµορφωτικών προγραµµάτων που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς στην ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική πρακτική. Να µπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τους εκπαιδευτικούς στην εφαρµογή των νέων πρακτικών στην τάξη τους. Να είναι σε θέση να στηρίζουν αποτελεσµατικά την πρακτική εφαρµογή των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Να µπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης και συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών. Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία διαµόρφωσης άµεσης και συνεχούς επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς. 7.1 Ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων - Παιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 7.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. 7.3 Ειδικά θέµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 7.4 Χρησιµότητα των ΤΠΕ ως µέσο αυτοεπιµόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. 7.5 ιαδικασίες αξιολόγησης ενήλικων εκπαιδευοµένων 7.6 Εννοιολογικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα των εκπαιδευτικών που σχετίζονται µε θέµατα της επιµόρφωσής τους και αντιµετώπισή τους 7.7 Σχεδίαση και παραγωγή κατάλληλου επιµορφωτικού υλικού. Υλοποίηση και αξιολόγηση επιµορφωτικών δράσεων σχετικά µε θέµατα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 7.8 Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών προκειµένου να εντάξουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική. 7.9 Βασικά στοιχεία διαµόρφωσης άµεσης και συνεχούς επικοινωνίας επιµορφωτή-εκπαιδευτικών. Σελίδα 7 από 8

8 Σελίδα 8 από 8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΤΟ ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΤΟ ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµός Αναφοράς/Πρωτοκόλλου: 753 Ηµεροµηνία, 26/05/2011 Ταx. /νση : 3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα Ιστοσελίδα: http://www.oepek.gr

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία συνεδρίου:

Θεματολογία συνεδρίου: Θεματολογία συνεδρίου: Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 Β Έτος Γενικής Αγωγής Χειμερινό Εξάμηνο (Γ ) Μαθήματα Επιλογής 1. Παιδική Λογοτεχνία Αγγελική Γιαννικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η. 2. Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα