ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ""

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια: Καθηγήτρια Αλ. Λαµπράκη - Παγανού

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Σύντοµες πληροφορίες για το ΠΜΣ και τους σκοπούς του Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες» πραγµατοποιείται µε την διοικητική ευθύνη του Τοµέα Παιδαγωγικής (και του ενταγµένου σε αυτόν Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) του Τµήµατος Φ.Π.Ψ της Φιλοσοφικής Σχολής και διεξάγεται σε σύµπραξη µε το Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Το νέο Π.Μ.Σ. : Παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις σχετικά µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση ίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µεταπτυχιακές σπουδές στους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Τ.Ε.Ι. Παρέχει υψηλού επιπέδου παιδαγωγική κατάρτιση στους αποφοίτους των λεγόµενων «µη καθηγητικών Σχολών» Προετοιµάζει ερευνητές που θα στελεχώσουν ερευνητικά Κέντρα που σχετίζονται µε την Εκπαίδευση. Συµβάλλει έτσι στην ποιοτική αναβάθµιση κυρίως της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2. Πρόγραµµα και µαθήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος Το ΠΜΣ «ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες» είναι Πρόγραµµα πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι δύο ακαδηµαϊκά έτη (τρία εξάµηνα φοίτησης και ένα εξάµηνο για τη σύνθεση της διπλωµατικής εργασίας) και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών. Τα µαθήµατα αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν το Μάιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Οι ώρες διδασκαλίας ορίζονται σε 10 εβδοµαδιαίως και η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε µάθηµα διδάσκεται 2 ώρες την εβδοµάδα από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες, µέλη ΕΠ του Τοµέα Παιδαγωγικής ή από άλλα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της χώρας και του εξωτερικού ή άλλους επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους και εµπειρίας. Η οργάνωση της διδασκαλίας θα περιλαµβάνεται στον οδηγό σπουδών που θα καταρτισθεί. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το στόχο και τη βαρύτητά τους σε διδακτικές µονάδες (δ.µ.). Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από µαθήµατα γενικού χαρακτήρα. Τα µαθήµατα αυτά αποσκοπούν στο να δώσουν τον απαραίτητο κορµό παιδαγωγικών γνώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να διαµορφωθεί µία στέρεα προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Έργου, µε όρους ποιότητας, επάρκειας και σφαιρικής προσέγγισης του αντικειµένου. Τα µαθήµατα είναι πέντε, εντάσσονται όλα στο Α εξάµηνο σπουδών και παίρνουν από 2 δ.µ. το καθένα. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από µαθήµατα ειδίκευσης, τα οποία αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αντικείµενα αυτά είναι εννέα, κατανέµονται στο Β και 2

3 το Γ Εξάµηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε 3 δ.µ. το καθένα. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από την πρακτική άσκηση, η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης µε την εκπαιδευτική πράξη και εφαρµογή. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο Γ εξάµηνο και αντιστοιχεί σε 5 δ.µ. Υπάρχει, τέλος, και η διπλωµατική εργασία, η οποία συνεισφέρει το 25% επί του συνολικού βαθµού και αντιστοιχεί σε 14 δ.µ. Έτσι, το πρόγραµµα µαθηµάτων έχει την ακόλουθη δοµή: 1 ο εξάµηνο α. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Εφαρµογές β. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης γ. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση δ. ιδακτική Μεθοδολογία ε. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες 2 ο εξάµηνο α. ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες β. Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή ιαδικασία γ. Οµαδοσυνεργατική / Επικοινωνιακή ιαδικασία µε Νέες Τεχνολογίες δ. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων µε Νέες Τεχνολογίες ε. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισµικού 3 ο εξάµηνο α. Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες β. Σχολική Τάξη και Νέες Τεχνολογίες γ. ια Βίου Εκπαίδευση µε Νέες Τεχνολογίες δ. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ε. ιδακτική Άσκηση 4 ο εξάµηνο Σχεδιασµός, Εποπτεία και Σύνθεση ιπλωµατικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στη «ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες» απαιτούνται συνολικά 56 διδακτικές µονάδες. Με το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης είναι δυνατόν οι σπουδαστές να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση ιδακτορικής Εργασίας, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Τµήµατος. Λεπτοµέρειες για την πρακτική άσκηση υπάρχουν στον κανονισµό διδακτικής άσκησης που συντάσσεται µε ευθύνη του υπευθύνου καθηγητή. 3. Υποχρεώσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών α. Χρονικά όρια Η φοίτηση στο Πρόγραµµα είναι υποχρεωτική και κάθε σπουδαστής δεν µπορεί να απουσιάσει περισσότερα από δύο δίωρα ανά εξαµηνιαίο µάθηµα Μόνο σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις η Επιτροπή µπορεί να δικαιολογήσει µεγαλύτερο αριθµό απουσιών. Η αδικαιολόγητη διακοπή της φοίτησης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος συνέχισης ή επανεγγραφής (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνεται έγκαιρα.). Η τήρηση των καταστάσεων παρουσιών γίνεται µε ευθύνη της γραµµατείας του ΠΜΣ ή του εκπροσώπου των φοιτητών κάθε έτους, µετά από απόφαση της πενταµελούς επιτροπής. 3

4 Εάν ο σπουδαστής κατά την έναρξη του τρίτου εξαµήνου σπουδών έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο µαθήµατα, η Επιτροπή του ΠΜΣ µπορεί να προτείνει τη διαγραφή του στη Γ.Σ. του Τµήµατος. Εάν, επίσης, ο σπουδαστής µετά παρέλευση τεσσάρων εξαµήνων δεν έχει περάσει όλα τα µαθήµατα, διαγράφεται από το Πρόγραµµα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διπλωµατικής εργασίας ορίζεται σε πέντε εξάµηνα µετά την πρώτη εγγραφή του σπουδαστή στο ΠΜΣ. β. Εργασίες - Εξετάσεις Εξετάσεις διεξάγονται σε τρεις περιόδους: 1. µετά το τέλος του χειµερινού εξαµήνου 2. µετά το τέλος του εαρινού εξαµήνου και 3. στις αρχές Σεπτεµβρίου. Όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα και στα δύο έτη εξετάζονται ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα γραπτά ή προφορικά ή µε απαλλακτική εργασία και προφορική υποστήριξή της και αξιολογούνται. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα µαθήµατα διδάσκονται από δύο ή περισσότερους διδάσκοντες, καθορίζεται από κοινού ένας ενιαίος τρόπος εξέτασης. Η εξέταση για να είναι επιτυχής, πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον µε 5 (στη 10βαθµη κλίµακα αξιολόγησης). Εάν σε κάποιο µάθηµα έχουν διδάξει δύο ή περισσότεροι καθηγητές, οι εξεταστές συνεννοούνται µεταξύ τους για τον τρόπο αξιολόγησης του µαθήµατός τους. Ο βαθµός κάθε αντικειµένου είναι ο Μ.Ο. των βαθµολογιών που κατέθεσαν οι καθηγητές. Οι διάφορες προαιρετικές γραπτές ή προφορικές εργασίες λαµβάνονται υπόψη από τον καθηγητή για τη συνολική αξιολόγηση του σπουδαστή στο αντίστοιχο µάθηµα. Το τέταρτο εξάµηνο σπουδών είναι αφιερωµένο στη σύνθεση της διπλωµατικής εργασίας. Η διπλωµατική εργασία µπορεί να βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα αντικείµενα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εξαµήνων ή σε συνδυασµό τους. Οι σπουδαστές ορίζουν σε συνεργασία µε έναν από τους διδάσκοντες καθηγητές το θέµα της διπλωµατικής εργασίας τους και το δηλώνουν εγγράφως, µαζί µε το όνοµα του προτεινόµενου επόπτη της εργασίας πριν από το τέλος του β εξαµήνου σπουδών. Για κάθε διπλωµατική εργασία ορίζεται τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης. Η διπλωµατική εργασία πρέπει να έχει έκταση όχι µικρότερη από 25 χιλιάδες και όχι µεγαλύτερη από 40 χιλιάδες λέξεις (χωρίς τυχόν Παραρτήµατα). Ο µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συνεργάζεται τουλάχιστον µία φορά ανά δίµηνο και οπωσδήποτε τρεις φορές πριν από την αποπεράτωση της εργασίας του µε τον εποπτεύοντα καθηγητή. Με την ολοκλήρωση της εργασίας ο επόπτης συντάσσει εντός 40 εργάσιµων ηµερών την εισηγητική έκθεση την οποία προσυπογράφουν τα άλλα δύο µέλη µετά από σύµφωνη γνώµη. Η διπλωµατική εργασία αξιολογείται από την τριµελή επιτροπή στην κλίµακα του δέκα (10). Ο υπεύθυνος για τη διπλωµατική εργασία καθηγητής πρέπει να είναι µέλος ΕΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει µέλος ΕΠ που να διδάσκει το ίδιο αντικείµενο το βαθµό της εργασίας συνυπογράφει ο Πρόεδρος του ΠΜΣ.. Όλες οι εργασίες - απαλλακτικές, υποχρεωτικές ή διπλωµατικές θα πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις σχετικές οδηγίες συγγραφής και υποβάλλονται και στη Γραµµατεία. 4. Υποτροφίες Το ΠΜΣ έχει αποφασίσει να χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές που αριστεύουν στην επίδοση και το ήθος. Προβλέπεται η χορήγηση µηνιαίας υποτροφίας ύψους 100 Ευρώ για δέκα µήνες σε δύο φοιτητές, οι οποίοι µε τη συµπλήρωση του 4

5 χρονικού ορίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του α έτους σπουδών πρωτεύουν µεταξύ των συναδέλφων του. Το ύψος της υποτροφίας, ωστόσο, προσδιορίζεται από τις εκάστοτε οικονοµικές δυνατότητες του ΠΜΣ. Aπό τη διεκδίκηση της υποτροφίας εξαιρούνται οι υπότροφοι δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση εκπαιδευτικής άδειας. 5. ιαδικασίες επιλογής Κάθε χρόνο το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας προκηρύσσει αριθµό θέσεων µετά από εισήγηση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ο αριθµός των προκηρυσσόµενων θέσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 για κάθε ακαδ. Έτος. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι απόφοιτοι των τµηµάτων που αναφέρονται στην προκήρυξη θέσεων, οι οποίοι γνωρίζουν µε πιστοποιηµένη επάρκεια τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. Η προηγούµενη παιδαγωγική κατάρτιση των συµµετεχόντων στη διαδικασία επιλογής συνεκτιµάται θετικά. Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή του Προγράµµατος τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα. β. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική τους δραστηριότητα. γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων. δ. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας. ε. Αναλυτικός κατάλογος προπτυχιακών µαθηµάτων. στ. ηµοσιεύσεις (αν υπάρχουν). Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό για την επαρκή γνώση σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα εξέτάζονται σε γλώσσα της προτίµησής τους από µέλος ΕΠ του οικείου ξενόγλωσσου Τµήµατος. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, εξετάζονται γραπτώς, µαζί µε τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε δύο αντικείµενα: στη Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Οι 40 πρώτοι στην βαθµολογία της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από µέλη ΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιµηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως: α. Γραπτή Εξέταση: 60% (από 30% για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο αντικείµενο) β. Συνέντευξη: 20% γ. Βαθµός Πτυχίου: 7% δ. Βαθµολογία γνωστικών αντικειµένων ειδίκευσης σε αποκτηθέντες τίτλους σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 8% ε. Επιπλέον προσόντα (2 η και 3 η ξένη γλώσσα, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συµµετοχή σε συνέδρια επιµόρφωση): 5% Με απόφαση του Τµήµατος θα καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που προέρχονται από την αλλοδαπή. Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να µπορεί να δηµοσιεύει την προκήρυξη νέων θέσεων µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου, ώστε η διαδικασία επιλογής να διεξάγεται κατά το γραπτό της µέρος µέχρι τα µέσα Μαϊου και η ανακοίνωση του πίνακα των επιτυχόντων να γίνεται ως το τέλος Ιουνίου. 5

6 6. Αξιολόγηση του ΠΜΣ Με απόφαση του Τµήµατος ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του Προγράµµατος καθορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικής ή/και εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ. 7. ιοίκηση του προγράµµατος Το Πρόγραµµα διευθύνεται από πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από τρία µέλη ΕΠ και δύο εκλεγµένους εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών (έναν από κάθε έτος). Αν κριθεί σκόπιµο και ανάλογα µε τα ζητήµατα που προκύπτουν, παρίστανται στις συσκέψεις της επιτροπής µέλη ΕΠ του Τµήµατος Παιδαγωγικών Μαθηµάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών (οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του έτους). Την ευθύνη της οργάνωσης και γραµµατειακής υποστήριξης του Προγράµµατος έχει η Γραµµατεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους που µισθοδοτούνται από το πρόγραµµα, κατά προτίµηση αποφοίτους του ΠΜΣ. Για αυτήν την τριετία τα µέλη ΕΠ που συµµετέχουν στην πενταµελή επιτροπή διεύθυνσης του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια κ. Α. Λαµπράκη Παγανού, ( ιευθύντρια του Προγράµµατος), ο Καθηγητής κ. Γ. Σπανός, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Κυνηγός. 6

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83).

Ν.1268/82. 2 του Π.. 320/83). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Ν. ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα