ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015 και συγκεκριμένα 1) ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ( πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης ) απαραίτητων για την λειτουργία των οχημάτων και των διαφόρων μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου, 2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του συνόλου των κτιρίων των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων (κολυμβητήριο, κλ. Γυμναστήρια κλπ) και των σχολικών μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και 3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ απαραίτητων για την συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου από τα συνεργεία του Δήμου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιεθνούς Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ / 1993) και µε κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, στην Κ.Υ.Α /93, στο Ν. 3548/07 και στο Ν. 2741/99. Μειοδότες για κάθε καύσιµο ξεχωριστά ή για το σύνολο των καυσίμων, αναδεικνύονται οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προσφέρουν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση ( %) επί των Μέσων Τιµών Πώλησης του πετρελαίου κίνησης, της αµόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρµανσης αντίστοιχα, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Τµήµα Εµπορίου της Γενικής ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, την εκάστοτε ηµέρα παράδοσης του είδους και θα πιστοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 42 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Για τα λιπαντικά μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή προσφοράς σύμφωνα με την υπ αριθμόν 11389/93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα για την εκτέλεσή του. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις ,00 ( συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ 23% ). Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης η οποία θα αντληθεί από τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς κάθε υπηρεσίας του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου, όσον αφορά Α) τα καύσιμα κίνησης και τα λιπαντικά εκτιμώμενη ανάλογα με τις καταναλώσεις καυσίμων καθώς και 2

3 του αριθμού των οχημάτων που διαθέτει κάθε υπηρεσία και Β) το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων κλπ ανά Δημοτική Ενότητα. Οι δαπάνες που αφορούν τα ΝΠΔΔ, θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των Προϋπολογισμών τους. Α) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 33 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 1 ΚΗΙ 5268 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 2 ΚΗΟ 5500 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 3 ΚΗΗ 3219 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41 4 ΚΗΗ 3220 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41 5 ΚΗΗ 3221 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41 6 ΚΗΗ 3222 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41 7 ΚΗΙ 8240 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 8 ΚΗΙ 7028 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 9 ΚΗΗ 3243 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3244 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3245 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3252 ΜΕRCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3247 MERSEDES ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ME JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5415 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5455 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΙ 8245 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ MATHIEU ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ IVECO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5381 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΙ 8222 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΙ 8223 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3231 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ ΚΗΗ 3232 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 41 3

4 31 ΜΕ SO.CA.GE. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ MERCEDES ΜΕ SCHORLING- ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ MERCEDES ΚΗΗ 6198 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40 2) ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.000,00 ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ,00 ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ = 6.000,00 ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 8 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 34 ΚΗΗ 3236 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3237 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3238 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5451 V.W. ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 3205 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ME JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΗΟ 5387 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 73 3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 8 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 42 ΚΗΗ 3248 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3249 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3250 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ME JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3267 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ BOBCAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3275 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5388 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 34 4

5 4) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 7.000,00 ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ = ,00 ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 11 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 50 ΚΗΟ 5379 NEOPLAN ΛΕΩΦΟΡEΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5474 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΙ 8203 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΙ 8220 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΖΤΧ 144 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 2 55 ΖΤΧ 145 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 2 56 ΚΗΟ 5353 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5354 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5355 SUZUKI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 7 59 ΚΗΟ 5478 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ - ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5386 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 30 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 61 ΚΗΗ 3206 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3211 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3212 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3213 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3214 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3215 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΙ 8248 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5475 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 11 5

6 69 ΚΗΗ 3278 AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 70 ΚΗΟ 5425 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3277 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5439 B.M.W. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 4754 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΙ 8201 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 7 75 ΚΗΙ 8202 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5479 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5352 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5470 HUNDAI JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ KHH 3274 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 7 80 ΚΗΗ 3272 SMART ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 7 81 ΚΗΗ 3253 JEEP ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ BNA 385 ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 2 83 ΚΗΗ 3201 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3202 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3203 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3204 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3210 ΚΙΑ JEEP ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3239 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ KHH 3240 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ KHH 3241 OPEL ΒΑΝ ΒΕΝΖΙΝΗ 10 6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ,00 ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ = ,00 ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 14 6

7 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 91 ΚΗΗ 3216 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3217 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3218 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΟ 5362 MERSEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 5405 ΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 4554 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΟ 4676 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΙ 8229 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΗΗ 3268 VW ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ JCB ΕΚΣΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ CATERPILLAR ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ CATERPILLAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕ BEILHACK- UNIMOG ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 145 7) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ( ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 5.000,00 ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ( συμπερ. ΦΠΑ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 3 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ ( ίπποι) 105 ΚΗΗ 3207 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3208 KIA JΕΕP ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΗ 3209 KIA JΕΕP ΒΕΝΖΙΝΗ 14 7

8 Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα) 8 ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (πρώην γραφεία (ΔΕΤΕΑΛΑ) 6 1 Ο ΚΑΠΗ Ο ΚΑΠΗ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ Ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Ο ΣΕΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

9 37 1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (του ΝΠΔΔ) 38 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ (του ΝΠΔΔ) 39 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ (του ΝΠΔΔ) 40 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ (του ΝΠΔΔ) 41 ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (του ΝΠΔΔ) 42 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΡΝΗΘΑ» ( Κολυμβητήριο, Κλ. Γυμναστήρια κλπ ) (του ΝΠΔΔ) 43 ΚΕΔΗΦ (του ΝΠΔΔ) ΣΥΝΟΛΟ λίτρα 2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα) ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ( αποθήκη ) Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ oς ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (του ΝΠΔΔ) 19 2 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (του ΝΠΔΔ) ΣΥΝΟΛΟ λίτρα 3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα) 9 ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (του ΝΠΔΔ) ΣΥΝΟΛΟ λίτρα Συγκεντρωτικά οι Κωδικοί Αριθμοί καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής και των ΝΠΔΔ για το έτος 2015, φαίνονται παρακάτω : Α) ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ : Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (του ΝΠΔΔ Παιδ. Σταθ. Α. Λιοσίων) (του ΝΠΔΔ «Πάρνηθα») (του ΝΠΔΔ «ΚΕΔΗΦ»)

11 ΣΥΝΟΛΟ : ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (του ΝΠΔΔ Παιδ. Σταθ. Ζεφυρίου) ΣΥΝΟΛΟ ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ (του ΝΠΔΔ Παιδ. Σταθ. Φυλής) ΣΥΝΟΛΟ : Γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ : ΦΥΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 11

12 Χατζόπουλος Χαρίλαος Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός Μαραγκός Νικόλαος Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχ/κός 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1) ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπερ. ΦΠΑ 23% ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΛΙΤΡΑ) ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ( ) ( ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , ,00 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ,60 1, ,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W / 40 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W / 50 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W / 40 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 35, ,00 30 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 9,50 285,00 40 ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 10,50 420,00 8 ΒΑΡΕΛΙ 200 lt 285, ,00 13

14 5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ATF - A 6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ TRANSMISSION - FLUID EXTREME-PERFORMANCE 10W ( JCB) 5 ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 45,00 225,00 5 ΔΟΧΕΙΟ 20 lt 62,00 310,00 7 AD BLUE (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) 180 ΔΟΧΕΙΟ 10 lt 10, ,00 8 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 9,50 380,00 9 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W ΔΟΧΕΙΟ 4 lt 13,00 260,00 10 ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT ΔΟΧΕΙΟ 250ml 2,50 125,00 11 ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ MIX 2T 800 ΔΟΧΕΙΟ 200cc 0,50 400,00 12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ANTIFREEZE 100% 15 ΔΟΧΕΙΟ 20 kg 32,00 480,00 13 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ( ΞΑΝΘΟ) 3 ΒΑΡΕΛΙ 180 kg 390, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : 6,87 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,87 ΦΠΑ 23 % : 2.758,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ,00 14

15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,00 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ) ΦΥΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Χατζόπουλος Χαρίλαος Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός Μαραγκός Νικόλαος Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχ/κός 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Πετρέλαιο κίνησης Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : Πίνακας 1.1 Όρια Μέθοδοι Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου Δείκτης κετανίου 46,0 - EN ISO 4264 Πυκνότητα στους 15 o C kg/m EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 Σημείο ανάφλεξης o C 55 - EN Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος % m/m - 0,30 (α) EN ISO απόσταξης) Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 Νερό mg/kg Pr EN ISO 12937: 1996 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση 1 EN ISO 2160 Αντοχή στην οξείδωση g/m 3-25 EN ISO Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς μm ISO σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 o C Ιξώδες στους 40 o C mm 2 /s 2,00 4,50 EN ISO 3104 Απόσταξη: Απόσταγμα στους 250 o C % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405:

17 Απόσταγμα στους 350 o C % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) o C EN ISO 3405: 1988 (γ) (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. (β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). (γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). Πίνακας 1.2 Όρια Μέθοδος Παράμετρος Μονάδ Κατηγορία Α Κατηγορία C ελέγχου α (β) (β) Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α) o C +5-5 EN 116 (α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. (β) Όπου : Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 1.3 Πρότυπο EN 116 EN ISO 2160 EN 1SO 3104 EN 1SO 3170 EN 1SO 3171 PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) EN ISO 3675:1998 EN ISO 4259: 1995 EN ISO 4264 Τίτλος Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point. Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. Petroleum liquids Manual sampling Petroleum liquids Automatic pipeline sampling Petroleum products - Determination of distillation characteristics. Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). Petroleum products Determination and application of precision data in relation to methods of test Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 17

18 EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. EN ISO Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method. EN ISO Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels EN ISO Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates PrEN ISO 12937: Petroleum products Determination of water Coulometric Karl Fisher titration 1996 method EN ISO Petroleum products Determination of alkyl nitrate in diesel fuels Spectrometric method EN Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method. EN ISO : Diesel fuels Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 1997 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO Αμόλυβδη βενζίνη Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 18

19 Πίνακας 2.1 Όρια Μέθοδοι Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου Πυκνότητα στους 15 o C kg/m EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100m - 5 EN ISO 6246 l Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50 o C) Κλάση 1 EN ISO 2160 Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά EN ISO 7536 Εμφάνιση Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση Πίνακας 2.2 Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι Κλάση Α Κλάση C Κλάση C1 ελέγχου (α) (α) (α) Τάση ατμών Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993 kg/m 3 Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN :1997 (DVPE) (γ) % απόσταγμα στους 70 o C Ε70 % (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 3405:1998 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) % απόσταγμα στους 100 o C % (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0 Ε100 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) % απόσταγμα στους 150 o C % (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0 Ε150 % (v/v) Μεγ Τέλος απόσταξης o C Μεγ Pr EN ISO 3405:1998 Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ Pr EN ISO 3405:1998 Δείκτης απόσταξης (VLI) (10VP+7E70) (β) Μεγ (α) Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. (β) όπου: VP = Τάση ατμών Ε70 = απόσταγμα στους 70 ο C. 19

20 Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. (γ) Η περίοδος Pr EN :1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI. (δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : Πίνακας 2.3 Πρότυπο Τίτλος EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. EN 1SO 3170 Petroleum liquids Manual sampling EN 1SO 3171 Petroleum liquids Automatic pipeline sampling PrEN ISO 3405:1998 Petroleum products - Determination of distillation characteristics. (ISO/DIS 3405:1998) EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method. EN ISO 4259: 1995 Petroleum products Determination and application of precision data in relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). EN ISO 6246 Petroleum products Gum content of light and middle distillate fuels Jet evaporation method. EN ISO 7536 Gasoline Determination of oxidation stability Induction period method. EN ISO Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method. PrEN : 1997 Liquid petroleum products vapour pressure Part 1: Determination of air (DVPE) saturated vapour pressure (ASVP). EN 12: 1993 Liquid petroleum products Determination of Reid vapour Wet method. Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO Πετρέλαιο θέρμανσης Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». 20

21 Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : (α) Διάρκεια : 3 ώρες ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όρια Μέθοδοι Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264 Πυκνότητα στους 15 o C kg/m 3 Να αναφέρεται EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 Σημείο ανάφλεξης o C 55 - EN Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος % m/m - 0,30 EN ISO απόσταξης Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) Κλάση 3 EN ISO 2160 Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO EN ISO 8754 EN Ιξώδες στους 40 o C mm 2 /s 6 EN ISO 3104 Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 o C % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Όρια Μέθοδος Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α Κατηγορία Β ελέγχου Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου o C - -5 EN 116 (CFPP) Σημείο ροής o C 0-9 ASTM D97 ASTM D 5950 ISO 3016 Όπου :```````````````````````````````````````` Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα