Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα Σχεδίασης και Υλοποίησης Δραστηριοτήτων που κάνουν Χρήση Διαφόρων Εκπαιδευτικών Λογισμικών Κατάλληλων για Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης από Μελλοντικές Νηπιαγωγούς Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός μαθήματος εκπαίδευσης των μελλοντικών νηπιαγωγών με στόχο τη σχεδίαση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών λογισμικών κατάλληλων για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή προσπαθεί να συμβάλει στο εξής ερώτημα: «Τι πρέπει να περιλαμβάνει το μάθημα Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο για να προετοιμάζει τις μελλοντικές νηπιαγωγούς για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προσχολική εκπαίδευση;». Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κύπρου, δραστηριότητες που κάνουν χρήση διάφορων τύπων εκπαιδευτικών λογισμικών και που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος (γλωσσική αγωγή, εικαστική έκφραση, μαθηματικά, μουσική αγωγή κ.ά.). Τόσο από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας όσο και από την επιθυμία των μελλοντικών νηπιαγωγών για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενημέρωσης και επιμόρφωσης τους σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προσδιορίζεται η ανάγκη αλλά και η ωφελιμότητα ενός τέτοιου μαθήματος. Εισαγωγή Η εξέλιξη των υπολογιστών και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών λογισμικών έφερε τις νέες τεχνολογίες προ των πυλών της αίθουσας διδασκαλίας. Είναι γενικά παραδεκτό πως η αναγκαιότητα για τεχνολογικό αλφαβητισμό αφορά και στις μικρές ηλικίες με τις οποίες ασχολείται η προσχολική εκπαίδευση. Η εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικά των ΤΠΕ, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση έχει ήδη εξαπλωθεί σε πολλά σχολικά συστήματα (Plowman & Stephen, 2003, Druin & Fast, 2002, Haugland & Wright, 1997). Όπως προαναφέρθηκε, οι ΤΠΕ έχουν μπει για τα καλά και στο χώρο του νηπιαγωγείου και ο εκπαιδευτικός καλείται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που δημιουργούν τα νέα δεδομένα και έτσι υποχρεώνεται να μάθει και να ενσωματώσει τον υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί η επιμόρφωση των μελλοντικών νηπιαγωγών σε θέματα ΤΠΕ. Ο εκπαιδευτικός πρέπει κατ αρχήν να αποκτήσει βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ και αφετέρου να ευαισθητοποιηθεί στο διεπιστημονικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης τους μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων, που κάνουν ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 477

2 υπολογιστών και των εκπαιδευτικών λογισμικών κατάλληλων για την προσχολική αγωγή. Στα πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα εργασία όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών των νηπιαγωγών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο νηπιαγωγείο», που έλαβε χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Σκοπός του μαθήματος ήταν να προσφέρει στις φοιτήτριες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο νηπιαγωγείο ως βάση επίδειξης και αλληλεπίδρασης και ως γνωστικό εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση. Επιπλέον, μέσα από τη θεωρητική και πρακτική μελέτη των διαφόρων λογισμικών κατάλληλων για το νηπιαγωγείο να αναπτύξουν τις ικανότητες αξιολόγησης και σωστής επιλογής καθώς επίσης και τις κατάλληλες μεθόδους χρήσης τους με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσα από το πρακτικό μέρος του μαθήματος οι φοιτήτριες ήρθαν σε επαφή με διάφορα πληροφορικά εργαλεία για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τις φοιτήτριες του Τμήματος, δραστηριότητες που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος (γλωσσική αγωγή, εικαστική έκφραση, μαθηματικά, μουσική αγωγή κ.ά.) και που ενσωματώνουν διαφόρων τύπων εκπαιδευτικά λογισμικά. Θεωρητικό Πλαίσιο Πολλοί είναι οι ερευνητές που επιβεβαίωσαν με τις έρευνες τους ότι οι ΤΠΕ επιδρούν θετικά και υποβοηθούν ουσιαστικά στη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων (Mioduser, Tur-Kaspa & Leitner, 2000; Fear & Hirschbuhl, 1999; Kapa, 1999). Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες για μετασχηματισμό της διδακτικής πρακτικής προς πιο μαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και συνεργατικές μορφές μάθησης (Bransford, Brown & Cocking, 2000). Στο επίκεντρο αυτής της νέας διδασκαλίας βρίσκεται ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Fullan, 1999). Στα παραδοσιακά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ακολουθείται το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης, όπου ο εκπαιδευόμενος δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου διδασκαλίας. Ο επιμορφωτής συνήθως παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα, που αφορούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ή καινούριες δραστηριότητες ή εποπτικά υλικά, ενώ ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί παθητικά (Ξωχέλλης, Τερζής & Καψάλης, 1984), και πρέπει στη συνέχεια να αποκωδικοποιήσει και να εφαρμόσει ό,τι άκουσε στη τάξη. Είναι καθήκον του εκπαιδευόμενου να μαθαίνει ό,τι του παρουσιάζεται, ασχέτως εάν δεν του αρέσει το περιεχόμενο ή ο τρόπος παρουσίασης του, και ακολούθως θα κριθεί η ικανότητα του να αφομοιώνει τη νέα γνώση με μια γραπτή εξέταση (Prensky, 2009). Όπως πολύ σωστά σχολιάζει ο Richardson (1990), οι εκπαιδευόμενοι κατά κύριο λόγο κάνουν κάτι καινούριο, επειδή κάποιοι εκπαιδευτές τους το υποδεικνύουν. Μια τέτοια θεώρηση έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για το ζήτημα της επιμόρφωσης, που θέλουν τον εκπαιδευόμενο διοργανωτή των διαδικασιών μάθησης και στοχαστικό ερευνητή, με αναζήτηση ορθολογικών επιλογών (Ξωχέλλης κ.ά 1984), και τέλος, κατασκευαστεί των δικών του νοημάτων (Jaworski, 1991). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 478

3 Δηλαδή, ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για την κατασκευή της γνώσης του, του δικού του συνόλου ποιοτικών μαθησιακών εφαρμογών κατά τη διδασκαλία στη τάξη, βάσει των δικών του εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών, όπως επίσης και βάσει των δικών του απόψεων και επηρεασμένος από την εκπαίδευση που έλαβε. Πορίσματα ερευνών προσφέρουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις στάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, τις χρήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού και την εκπαιδευτική κατάρτιση που έχουν λάβει και που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν και οι ίδιοι. Σύμφωνα με το Wang Yu-May (2001), ένα ποσοστό μελλοντικών εκπαιδευτικών είχαν σε παρόμοιο βαθμό και δασκαλοκεντρικές και μαθητοκεντρικές αντιλήψεις ενώ κατά την πρακτική τους άσκηση υιοθέτησαν δασκαλοκεντρικό ρόλο. Επιπλέον, ο καθημερινός χρόνος χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή οδηγεί σε θετικότερη στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και δίνει αυτοπεποίθηση στους φοιτητές για τη χρήση του στη διδασκαλία, ενώ η εμπειρία στις ΤΠΕ και το έτος σπουδών αποτελούν παράγοντες που επίσης επηρεάζουν τη στάση τους (Σπανακά, 1999). Οι Διαμαντάκη, Ντάβου και Πανούσης (2001) επισημαίνουν πως συχνά η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών όσον αφορά το νέο αντικείμενο οδηγεί στο φόβο και κατά συνέπεια σε άρνηση για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Οι στάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται θετικότερες μετά την παρακολούθηση ανάλογου μαθήματος σχετικά με τις ΤΠΕ (Savenye, Davidson & Orr, 1992). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκφράζει την ανάγκη για περισσότερη εκπαιδευτική κατάρτιση σε θέματα ΤΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο αναλυτικό πρόγραμμα (Chang, Rossini & Pan, 1997; Rodriguez, 1997; Galloway, 1997). Στη μελέτη του Baron (1991), παρουσιάζονται ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω, ότι δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη αποδοχή των υπολογιστικών εργαλείων στην προσχολική εκπαίδευση από την πλευρά των νηπιαγωγών. Επομένως, απαιτείται ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα στοχεύει όχι στην απόκτηση γνώσεων τεχνολογικού χαρακτήρα αλλά στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις διδακτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική (Καρτσιώτης, 2000; Oliver, 1994). Μεθοδολογία Με βάση τα ερευνητικά πορίσματα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αναδεικνύεται πως η εκπαιδευτική κατάρτιση όχι τόσο στην τεχνολογική χρήση των ΤΠΕ αλλά στην παιδαγωγική τους εφαρμογή στη τάξη, αποτελεί κύρια παράμετρο που επηρεάζει τις στάσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ. Επομένως, είναι απαραίτητη η επιμόρφωση τους τόσο σε θέματα θεωρίας σχετικής με τις ΤΠΕ όσο και πρακτικής εξάσκησης με τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων. Σύμφωνα με το πιο πάνω πλαίσιο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εβδομαδιαίο μάθημα περιορισμένης επιλογής, του προγράμματος σπουδών των νηπιαγωγών του 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 479

4 Τμήματος Επιστημών της Αγωγής-Προδημοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο νηπιαγωγείο», που έλαβε χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Για το μάθημα γίνονταν δύο συναντήσεις εβδομαδιαία, μια ώρα και τριάντα λεπτά για κάθε συνάντηση και λάμβανε χώρα στο Εργαστήριο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιήθηκαν 24 διαλέξεις. Για κάθε διάλεξη υπήρχε προτεινόμενη βιβλιογραφία την οποία έπρεπε οι φοιτήτριες να μελετούν πριν από κάθε διάλεξη. Το μάθημα περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος είχε ως στόχο να αποκτήσουν οι φοιτήτριες βασικές γνώσεις στις κύριες προσεγγίσεις που αφορούν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γνωρίσουν τα κύρια μοντέλα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση, να γνωρίσουν τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης στις οποίες στηρίζεται η εφαρμογή των ΤΠΕ, να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας με ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και να γνωρίσουν τρόπους αξιοποίησης τους στην προσχολική εκπαίδευση. Μέσα από το πρακτικό μέρος οι φοιτήτριες θα έρχονταν σε επαφή με διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα για το νηπιαγωγείο και είχε ως στόχο την πρακτική εξάσκηση των φοιτητριών στην τάξη. Συγκεκριμένα στόχευε στην εγκατάσταση, προσαρμογή, χρήση και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, στην παιδαγωγική αξιολόγηση του, στην εξοικείωση με διαφόρων τύπων εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας με την καθοδήγηση του διδάσκοντα και τέλος στην ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση τέτοιων εκπαιδευτικών λογισμικών (Kidspiration, PowerPoint, Stagecast Creator, Tuxpaint, SmartNotebook κ.τ.λ) με έμφαση στην ανάπτυξη ενεργητικής, συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης, κριτικής σκέψης, ικανότητας διαχείρισης πληροφοριών και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του μαθήματος οι φοιτήτριες εργάζονταν η κάθε μια στο δικό της ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαστηρίου και πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες συναντήσεις με την επίβλεψη του διδάσκοντα. Οι φοιτήτριες εργάστηκαν ατομικά και σε ομάδες. Εργάστηκαν ατομικά για την εκπόνηση εργασίας που στόχευε στη σχεδίαση και υλοποίηση αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση διαφόρων λογισμικών. Ακολούθως, οι φοιτήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων και δούλεψαν συνεργατικά για να υλοποιήσουν την εργασία που είχε στόχο την σχεδίαση και υλοποίηση σεναρίων χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών κατάλληλων για το νηπιαγωγείο. Όλες οι φοιτήτριες έπρεπε να δουλέψουν και στο σπίτι ούτως ώστε να μπορέσουν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους και να είναι σε θέση να τις παρουσιάζουν σε κάποιες από τις συναντήσεις και να παίρνουν ανατροφοδότηση από τις συμφοιτήτριες τους. Οι συναντήσεις ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη δομή. Αρχικά γινόταν παρουσίαση του επιλεγμένου προς χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Αναπτυσσόταν δηλαδή αναλυτικά η βασική ιδέα του λογισμικού που είχε επιλεγεί για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και ακολουθούσε συζήτηση για τους τρόπους αξιοποίησής του μέσα στην τάξη. Ακολούθως, γινόταν αναφορά στις παιδαγωγικές αρχές του προτεινόμενου λογισμικού, στη θεωρία που το διέπει, στην παιδαγωγική προσέγγιση μάθησης του κάθε λογισμικού, γινόταν καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς και στο ρόλο του εκπαιδευτικού που αναμένεται να έχει κατά τη 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 480

5 διάρκεια εφαρμογής του μέσα στη τάξη. Οι φοιτήτριες δηλαδή, έρχονταν σε επαφή με έννοιες όπως συμπεριφορισμός, οικοδομισμός, διερευνητική προσέγγιση μάθησης, μαθητοκεντρικό ή δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης και πολλές άλλες έννοιες. Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες εργάζονταν ατομικά ή/και ομαδικά για να εξοικειωθούν με το προεπιλεγμένο λογισμικό. Μετά το τέλος της κάθε συνάντησης οι φοιτήτριες καλούνταν να εργαστούν στο σπίτι ώστε να αναπτύξουν δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού που επεξεργάζονταν στη τάξη. Σε επόμενη συνάντηση, γινόταν παρουσίαση των προτεινόμενων από τις φοιτήτριες δραστηριοτήτων. Συζητούσαν για το πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η κάθε δραστηριότητα μέσα στην τάξη δηλαδή για το γνωστικό της αντικείμενο, το σκοπό, τους επιμέρους στόχους, τη διάρκεια, τα υλικά που πιθανότατα χρειάζονται καθώς και την όλη διαδικασία της εφαρμογής. Επιπρόσθετα, ακολουθούσε η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, όπου γινόταν συζήτηση όσον αφορά στο σχεδιασμό αλλά και στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους. Παραδείγματα Δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τις μελλοντικές νηπιαγωγούς Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτήτριες ήρθαν σε επαφή με διαφόρων τύπων εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλων για παιδιά προσχολικής αγωγής. Πιο κάτω θα γίνει η παρουσίαση και περιγραφή μερικών δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση κάποιων από αυτών των εκπαιδευτικών λογισμικών, οι οποίες σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τις μελλοντικές φοιτήτριες που συμμετείχαν στο εργαστηριακό αυτό μάθημα. Α) Δραστηριότητες με τη χρήση του λογισμικού PowerPoint 1. Εκμάθηση αυτοσχέδιου τραγουδιού Η νηπιαγωγός αφού τραγούδησε αρκετές φορές το τραγούδι με τα παιδιά, τοποθετεί στην τηλεόραση της τάξης, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον Η/Υ, το τραγούδι σε μορφή ΚΑΡΑΟΚΕ που δημιουργήθηκε στο λογισμικό Power Point. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν, δηλαδή, μόνοι τους το τραγούδι αυτό με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο από το συνηθισμένο. Το τραγούδι είναι γραμμένο με λέξεις και εικόνες, οι οποίες είναι εύκολα κατανοητές από τα παιδιά. Οι εικόνες αντικαθιστούν τις λέξεις του τραγουδιού, για παράδειγμα, η λέξη «μήλο» αντικαταστάθηκε από την εικόνα ενός μήλου, η λέξη «ναι» αντικαταστάθηκε από την εικόνα του, και ούτω καθεξής. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 481

6 2. «Μάντεψε ποιο ζώο είναι!» Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά το αρχείο στο πρόγραμμα Microsoft Power Point και τους λέει ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι που ονομάζεται «Μάντεψε ποιο ζώο είναι!». Η νηπιαγωγός σε κάθε διαφάνεια έβαλε από ένα αίνιγμα το οποίο υπάρχει σε γραπτή και ηχογραφημένη μορφή. Κάτω από κάθε αίνιγμα υπάρχουν επιλογές για να επιλέξουν τα παιδιά την σωστή απάντηση. Αφού επιλέξουν τα παιδιά την απάντηση τους, δίνεται ανατροφοδότηση θετική ή αρνητική ανάλογα. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 482

7 3. «Ποιος κύκλος έχει τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά;» Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά το αρχείο στο πρόγραμμα Microsoft Power Point. Δίνονται στα παιδία κάποιες εικόνες και ένας προβληματισμός με τη χρήση των λέξεων περισσότερα λιγότερα. Ένα παράδειγμα: ποιός κύκλος έχει περισσότερα φρούτα; Τα παιδιά πρέπει να παρατηρήσουν καλά το περιεχόμενο των κύκλων και να αποφασίσουν ποιός έχει τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά και να τον επιλέξουν. Δηλαδή δίνονται στα παιδία κάποια σύνολα και με βάση τον προβληματισμό πρέπει να βρουν την σωστή απάντηση. Αν απαντήσουν λάθος εμφανίζεται μια εικόνα που υποδηλώνει ότι έκαναν λάθος και ζητά να ξαναπροσπαθήσουν. Και αν απαντήσουν σωστά συνεχίζουν με την επόμενη ερώτηση μέχρι να απαντήσουν και τις έξη διαφάνειες. Β) Δραστηριότητες με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration 1. Χωρίζω τις ανθυγιεινές από της μη ανθυγιεινές τροφές Η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να ανοίξουν στον υπολογιστή το αρχείο του λογισμικού Kidspiration και καλούνται να ξεχωρίσουν από µια σειρά τροφών την ανθυγιεινή τροφή και να τη βάλουν στο σάκο που βρίσκεται δίπλα από κάθε κατηγορία. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 483

8 2. Αναγνώριση της φωνούλας Μ Τα παιδιά καλούνται να ανοίξουν το αρχείο του λογισμικού Kidspiration και να ακούσουν προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες: 1. Βγάλε τις εικόνες που δεν ακούγονται όπως την φωνούλα Μ από το πρώτο κουτί. 2. Χώρισε τις εικόνες που βρίσκονται στο μεσαίο κουτί ανάλογα με τον αν ξεκινούν από το γράμμα Μ ή όχι. 3. Ψάξε τις εικόνες της βιβλιοθήκης αν υπάρχουν άλλες εικόνες που αρχίζουν από το Μ και τοποθέτησε τις στο κουτί που βρίσκεται από κάτω. Στο πρώτο κουτί, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν οι εικόνες που ξεκινούν από το Μ, υπάρχουν ήδη κάποιες εικόνες όπου ορισμένες από αυτές δεν ξεκινούν από το φώνημα Μ έτσι πρέπει να τις αφαιρέσουν και να τις τοποθετήσουν στο μεσαίο κουτί με τις υπόλοιπες εικόνες. Στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τα παιδιά θα πρέπει να χωρίσουν τις εικόνες που βρίσκονται στο μεσαίο κουτί σε αυτές που ξεκινούν από το γράμμα Μ και σε αυτές που ξεκινούν από άλλο γράμμα εκτός του Μ. Πάνω από το κάθε κουτί αναγράφεται πoιες εικόνες πρέπει να τοποθετηθούν εκεί. Τέλος αφού ολοκληρωθεί και αυτή η φάση τα παιδιά μπορούν να ψάξουν τη βιβλιοθήκη και να βρουν και άλλες λέξεις που ξεκινούν από το φώνημα Μ και να τις τοποθετήσουν στο 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 484

9 κουτί που βρίσκεται στην βάση της σελίδας. Όλες οι οδηγίες υπάρχουν σε γραπτή και ηχογραφημένη μορφή και για την κάθε εικόνα υπάρχει ηχογράφηση για να αναγνωρίζουν τα παιδιά ακουστικά το φώνημα που ξεκινά η λέξη, και έτσι στη συνέχεια να γίνεται ο διαχωρισμός. 3. Εκμάθηση του τραγουδιού «Όταν θα πας, κυρά μου, στο παζάρι» Η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να ανοίξουν στον υπολογιστή το αρχείο του λογισμικού Kidspiration και να ακούσουν το τραγούδι «Όταν θα πας, κυρά μου, στο παζάρι» το οποίο υπάρχει σε γραπτή και ηχογραφημένη μορφή. Στο τραγούδι υπάρχουν κάποια κενά σημεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσει το παιδί με τη σωστή εικόνα ζώου στο οποίο αναφέρεται το τραγούδι τη συγκεκριμένη στιγμή. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 485

10 Γ) Δραστηριότητα με τη χρήση του λογισμικού Stagecast Creator «Συλλέγω τα υλικά!» Τα παιδιά καλούνται να ανοίξουν το αρχείου του λογισμικού Stagecast Creator. Μόλις ανοίξουν το αρχείο εμφανίζεται στην οθόνη ένα ανθρωπάκι το οποίο ζητά τη βοήθεια των παιδιών για να φτιάξει τούρτα και άλλα τρόφιµα που θα χρειαστούν για το πάρτι. Τα παιδιά πρέπει να καθοδηγήσουν το ανθρωπάκι ώστε να βρει και να συλλέξει όλα τα υλικά που χρειάζονται. Δ) Δραστηριότητες με τη χρήση του λογισμικού Smart Notebook Software 1. Χωρίζω τις ωφέλιμες από τις βλαβερές τροφές! Η νηπιαγωγός ανοίγει το αρχείου του λογισμικού Smart Notebook Software. Τα παιδιά καλούνται να χωρίσουν τις τροφές που βλέπουν στη δραστηριότητα μπροστά τους, σε ωφέλιμες και βλαβερές και αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, κάνουν έλεγχο από μόνα τους για τη λύση. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 486

11 2. Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά! Η νηπιαγωγός ανοίγει το αρχείου του λογισμικού Smart Notebook Software. Στην οθόνη εμφανίζονται ανακατεμένα γράμματα τα οποία θα πρέπει να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά ώστε να σχηματιστεί μια λέξη. Για να καταλάβουν τα παιδιά ποια λέξη είναι, θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί με τη λέξη clue (στοιχεία), ώστε να βγει η εικόνα και η λέξη του αντικειμένου, δίνοντας τους έτσι μια μικρή βοήθεια. Οι λέξεις θα είναι «ανακύκλωση», «κάδος», «γυαλί», «χαρτί», «πλαστικό», «αλουμίνιο». Ε) Δραστηριότητα με τη χρήση του λογισμικού Storybook Weaver «Βρίσκω τη λέξη μέσα στο κρυπτόλεξο» Η νηπιαγωγός ανοίγει το αρχείου του λογισμικού Storybook Weaver και καλεί τα παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι όπου εµφανίζεται στο βιντεοπροβολέα µια εικονογραφηµένη λέξη και ένα κρυπτόλεξο (γράµµατα σε σειρά). Τα παιδιά σε ζευγάρια καλούνται να διακρίνουν την εικονογραφηµένη λέξη µέσα από το κρυπτόλεξο. Οι λέξεις εµφανίζονται πάντα σε οριζόντια σειρά και αλλάζει κάθε φορά η θέση στο κρυπτόλεξο. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 487

12 Ζ) Δραστηριότητα με τη χρήση του λογισμικού TuxPaint «Θερμά και ψυχρά χρώματα» Τα παιδιά καλούνται να ανοίξουν το αρχείου του λογισμικού Tuxpaint και να ζωγραφίσουν τη μια μεριά της εικόνας με θερμά χρώματα και την άλλη μεριά με ψυχρά χρώματα. Συμπεράσματα/Συζήτηση Η αξιολόγηση της προσπάθειας των φοιτητριών για το σχεδιασμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών έγινε σε τέσσερις φάσεις: η πρώτη αφορούσε στην ολοκλήρωση κάθε συνάντησης, η δεύτερη στην εκπόνηση μιας ατομικής εργασίας, η τρίτη στην υλοποίηση της ομαδικής τους εργασία και τέλος, η τέταρτη φάση με μια γραπτή τελική εξέταση. Αναλυτικότερα για την πρώτη φάση, σε κάθε συνάντηση οι φοιτήτριες παρουσίαζαν μέσα στην τάξη τις δραστηριότητες που είχαν ετοιμάσει και ακολουθούσε συζήτηση στην ολομέλεια με σκοπό την εποικοδομητική κριτική αλλά και την επισήμανση διαφόρων εισηγήσεων για την εργασία της κάθε φοιτήτριας ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διόρθωση τυχών λαθών και παρανοήσεων που είχαν οι φοιτήτριες και τον εμπλουτισμό της εργασίας τους με ιδέες. Όσον αφορά τη δεύτερη φάση, οι φοιτήτριες στη 17 η και 18 η συνάντηση έπρεπε να παραδώσουν ατομική εργασία που στόχευε στην ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών κατάλληλων για παιδιά νηπιαγωγείου και ακολούθως να την παρουσιάσουν στη τάξη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι φοιτήτριες πήραν ανατροφοδότηση τόσο από το διδάσκοντα όσο και από τις συμφοιτήτριες τους και δέχθηκαν εισηγήσεις. Αυτό πάλι βοήθησε τις φοιτήτριες για βελτίωση της εργασίας τους. Στην τρίτη φάση, οι φοιτήτριες με το τέλος του μαθήματος έπρεπε εκτός των γραπτών εξετάσεων, να παραδώσουν μια ομαδική εργασία που είχε στόχο την ανάπτυξη θεματικής ενότητας που βασίζεται στο 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 488

13 σχεδιασμό και ανάπτυξη σεναρίων που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών που έχουν επιλεγεί, έτσι ώστε να αξιολογηθούν πλέον συνολικά για το μάθημα. Από τις ομαδικές εργασίες τους αποδεικνύεται πως οι φοιτήτριες εργάστηκαν με σθένος και ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις τις συγκεκριμένης εργασίας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αφού οι δραστηριότητες που σχεδίασαν και ανέπτυξαν παρουσίασαν τεράστια βελτίωση ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης και ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών λογισμικών, σε σχέση με τις προηγούμενες τους εργασίες. Διαφάνηκε πως οι φοιτήτριες ενσωμάτωσαν τις εισηγήσεις που τους έκαναν οι συμφοιτήτριες τους στις προηγούμενες συναντήσεις που παρουσίασαν τις άλλες τους εργασίες, διόρθωσαν τις τυχόν παρανοήσεις που είχαν και σχεδίασαν δραστηριότητες πολύ πιο βελτιωμένες. Σε γενικές γραμμές, παρατηρώντας τις εργασίες των φοιτητριών μπορείς να δεις μια εξέλιξη και βελτίωση. Οι φοιτήτριες ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμός στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Ενώ στην αρχή του εξαμήνου στις εργασίες της πλειοψηφίας των φοιτητριών παρατηρήθηκε αδυναμία στη κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών, στο τέλος του εξαμήνου, σημειώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Απέδειξαν πως είχαν αρχίσει να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ και ειδικότερα των εκπαιδευτικών λογισμικών με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα, αντιλήφθηκαν τη σημασία και την κατάλληλη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών με τα οποία είχαν την ευκαιρία να εργαστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τέλος, αξιολόγησαν τα εκπαιδευτικά λογισμικά με τα οποία ήρθαν σε επαφή και πρότειναν ακόμη και αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτά. Κρίνοντας από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αλλά και από την επιθυμία των μελλοντικών νηπιαγωγών για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενημέρωσης και επιμόρφωσης τους σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οφείλουμε να επισημάνουμε την επιτακτική ανάγκη αλλά και την ωφελιμότητα που φαίνεται να έχει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου μαθήματος. Είναι προφανές ότι οι ΤΠΕ έχουν μπει για τα καλά και στο χώρο του νηπιαγωγείου και ο εκπαιδευτικός καλείται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που δημιουργούν τα νέα δεδομένα. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ αλλά και να επιμορφωθεί σωστά για την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση τους στη τάξη. Για τους πιο πάνω λόγους οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το προαναφερόμενο μάθημα. Ευχαριστίες Ευχαριστίες στις φοιτήτριες του μαθήματος «Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο», που έλαβε χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , που εργάστηκαν με σθένος και ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Αναφορές Στα Ελληνικά Διαμαντάκη, Κ., Ντάβου, Μ., & Πανούσης, Γ. (2001) Νέες τεχνολογίες και παλαιοί φόβοι στο σχολικό σύστημα. Αθήνα: Παπαζήσης. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 489

14 Καρτσιώτης, Θ. (2000, Σεπτέμβριος). Η αναγκαιότητα της άμεσης καθολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΕΠΔΕΘ: Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Σπανακά, Α. (1999, Οκτώβρης). Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης ως προς τις νέες τεχνολογίες. Στους Α. Κόλλιας., Α. Μαργετουσάκη, και Π. Μιχαηλίδης (επιμ.) Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου συνεδρίου: Διδακτική των μαθηματικών, Πληροφορική στην εκπαίδευση (σ ). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ξωχέλλης, Π., Τερζής, Ν., & Καψάλης, Α. (1984) Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη Στα Αγγλικά Baron, G. (1991) Informatique, appropriations culturelles, apropriations cognitives: le cas des enseignants, Rapport intermediaire INRP, 91(041). Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000) How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington DC: National Academy Press. Chang, N., Rossini, M.L. & Pan, C. A. (1997). Perspectives on Computer Use for the Education of Young Children. Retrieved from Druin, A., & Fast, C. (2002) The Child as Learner, Critic, Inventor, and Technology Design Partner: An Analysis of Three Years of Swedish Student Journals, International Journal of Technology and Design Education, 12, Fear, V., & Hirschbuhl, J. (1999) Does interactive multimedia promote achievement and higher level thinking skills for today s science students?, British Journal of Educational Technology, 30(4). Fullan, M. (1999) Change Forces: The Sequel. London: Taylor & Francis. Galloway, P. J. (1997). How Teachers Use and Learn To Use Computers. Retrieved from Haugland, S. W., & Wright, J. L. (1997) Young Children and Technology: A World Of Discovery. Massachusetts: Allyn and Bacon. Jaworski, B. (1991). Some implications of a constructivist philosophy for the teacher of Mathematics, Proceedings of the 15th PME, Kapa, E. (1999) Problem solving, planning ability and sharing processes with LOGO, Journal of Computer Assisted Learning, 15(1). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 490

15 Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leitner, I. (2000) The learning value of computer-based instruction of early reading skills, Journal of Computer Assisted Learning, 16(1). Oliver, R. (1994) Information Technology Courses in Teacher Education: The need for integration, Journal of Information Technology for Teacher Education, 3(2), Plowman, L., & Stephen, C. (2003). A benign addition? Research on ICT and preschool children. Journal of Computer Assisted Learning, 19, Richardson, V. (1990) Significant and Worthwhile change in Teaching Practice, Educational Researcher, Prensky, M. (2009) Ψηφιακό Παιχνίδι: Αρχές, δυνατότητες, και παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Rodriguez, S. (1997). Early Childhood Development and Technology: A Case Study. Retrieved from Savenye, W. C., Davidson, G. V., & Orr, K. B. (1992) Effects of an educational computing course on preservice teachers attitudes and anxiety toward computers, Journal of Information Technology for Teacher Education, 3(1), Wang Yu-Mei (2001) Student teachers perception and practice of the teachers role when teaching with computers, Journal of Educational Computing Research, 24(4), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 491

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 258 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τζαβάρα Αγγελική Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 577 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ζαράνης Νικόλαος Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Οικονομίδης Βασίλειος Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 626 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ζαράνης Νικόλας Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης nzaranis@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα # 1.2: Η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Α. Τζαβάρα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών tzavara@upatras.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 555 Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση Α. Μ ισιρλή1, Β. Κόμης2 1ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, amisirli@.upatras. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δερμιτζάκη Κωνσταντίνα Η Εξάμηνο ΑΕΜ:3342 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα