Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4"

Transcript

1 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

2 Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού: Κλειστά Κυκλώματα TV: Access Control: Πυρανίχνευση: Ανιχνευτές φωτισμού - Φωτιστικά: Τμήμα τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένους τεχνικούς για καθορισμό ραντεβού για τοποθέτηση και βλάβη, τεχνικές συμβουλές, υλικά ανά εγκατάσταση. Τμήμα πωλήσεων από εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων 15 ώρες τεχνικές πληροφορίες 365 ημέρες το χρόνο 08:00-23:00. Τηλέφωνο: ΔΩΡΕΑΝ αποτύπωση και προσφορά της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης από έμπειρους τεχνικούς σύμβουλους πωλήσεων. Τεχνικά Σεμινάρια για την ενημέρωση σας στα προϊόντα που διαθέτουμε. Υποστήριξη οργάνωσης και πωλήσεων με χορηγία βιβλίων για καλύτερες πωλήσεις. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ. Κέντρο: / Fax: Site: / safebuilding.gr ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Safebuilding Γούμενος Βασίλειος Τράπεζα Πειραιώς GR Εθνική Τράπεζα GR Αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο

3 ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι παρακάτω όροι δεσμεύουν την εταιρεία Safebuilding, η οποία καλείται εφεξής «εταιρεία» και οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάνει παραγγελία υλικών στην εταιρεία, το οποίο καλείται εφεξής «πελάτης» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τιμοκαταλόγου. Οι όροι συνεργασίας & εγγύησης θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτοί από τον πελάτη από την στιγμή που δίνεται η παραγγελία. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΤΙΜΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Η παραγγελία δίνεται από τον πελάτη στους υπεύθυνους της εταιρείας για την εκτέλεσή της. 2. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον τα υλικά βρίσκονται στους χώρους της εταιρείας. 3. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων της παραγγελίας βαρύνει τον πελάτη. 4. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία από την στιγμή που παρέδωσε το αντικείμενο της παραγγελίας στην μεταφορική, στην ταχυμεταφορική προς παράδοση στον πελάτη ή στον πελάτη. 5. Εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές που εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο μπορεί να διαμορφωθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από την εταιρεία, ακολουθώντας τεχνολογική αναβάθμισή τους. Απαγορεύεται κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή διαμόρφωση, συνολική ή μερική, του τιμοκαταλόγου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εταιρεία. Κάθε παράβαση τιμωρείται από τον νόμο. 6. Στις τιμές των προϊόντων υλικών δεν περιλαμβάνεται κανενός είδους ασφάλισή τους. 7. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δυσμενών καιρικών φαινομένων ή σε άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας. 8. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση τους στον πελάτη από την εταιρεία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχτεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε. 9. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται εντός του 1ου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την παραλαβή τους σε περίπτωση πωλήσεώς τους με πίστωση, σύμφωνα με τον χρόνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο παραστατικό τους. Σε περίπτωση πωλήσεώς τους σε μετρητά, εξοφλούνται με την παραλαβή τους. Εάν γίνει υπέρβαση του άνω χρόνου αποπληρωμής, η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβαρύνει τον πελάτη με τον νόμιμο τόκο. 10. Σε περίπτωση πληρωμής της αξίας της παραγγελίας με μεταχρονολογημένη επιταγή, η κυριότητα των υλικών παραμένει στην εταιρεία μέχρι την εξόφληση της επιταγής και έχει τα εκ του νόμου δικαιώματα κυριότητος αυτών, καθώς και κάθε δικαίωμα αποζημίωσής της. 11. Για κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και πελάτη αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων. ΕΓΓΥΗΣΗ 4 1. Η εταιρεία εγγυάται τα προϊόντα της για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παράδοση τους στον πελάτη, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με τις νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, μέσα στον χρόνο της εγγύησης, στην επισκευή σε εύλογο χρόνο και εάν δεν είναι δυνατόν, στην αντικατάσταση με άλλο ιδίου ή άλλου κατασκευαστή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στην έδρα της εταιρείας με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην εταιρεία, θα πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής του πελάτη. 3. Σε προϊόντα που έχει σταματήσει η παραγωγή τους, πιθανόν να μην υπάρχουν τα κατάλληλα ανταλλακτικά για την επισκευή τους. 4. Η συμβατική εγγύηση δεν καλύπτει: α) προϊόντα: κάμερες που έχουν κομμένα καλώδια, τα λαμπάκια, τα γυάλινα, τα μεταλλικά, τα πλαστικά μέρη, μπαταρίες, καλώδια, led υπερύθρων κ.λ.π., τα μέρη τα οποία έχουν μεταβληθεί για λόγους που είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία, καθώς και σε περίπτωση που δεν φαίνεται ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματά τους. β) βλάβες από: ακατάλληλη χρήση του πελάτη ή του χρήστη της επιλογής του, σε λόγους που αφορούν τις ηλεκτρικές του εγκαταστάσεις, καιρικά φαινόμενα και παράγοντες (κεραυνοί, πυρκαγιά κ.ά.), την μεταφορά τους από τον μεταφορέα, την έλλειψη συντήρησης και κακής χρήσης τους (υπερβολικής ή υπέρμετρης), ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης ή περιβάλλοντος οι οποίες δεν προβλέπονται από το σχεδιασμό και τις τεχνικές οδηγίες, τον λανθασμένο χειρισμό, την μη σωστή εκτέλεση των οδηγιών θέσεως σε λειτουργία ή χρήσεως από τον πελάτη, στην περίπτωση τροποποιήσεως ή προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν επί του πωληθέντος προϊόντος από τον πελάτη ή τον χρήστη της επιλογής του πελάτη, χωρίς την ενημέρωση και ρητή συμφωνία του κατασκευαστή, στην προσπάθεια επισκευής με οποιοδήποτε τρόπο από άτομο εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας. Αποκλείεται η αντικατάσταση ολοκλήρου του συστήματος. 5. Μη παράταση εγγύησης. Η επισκευή του προϊόντος κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν συνεπάγεται την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησής του κατά τα ανωτέρω. 6. Τα επισκευασμένα προϊόντα μένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες, μετά την πάροδο του οποίου η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την φύλαξή τους. 7. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκατάσταση των προϊόντων της που αγόρασε ο πελάτης. Σ τις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. Αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ 5 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ενσύρματα κέντρα - Μικρόφωνο μεγάφωνο 6-7 Ασύρματα κέντρα 8-9 Ασύρματες μαγνητικές επαφές - Ασύρματοι ανιχνευτές εσωτερικού / εξωτερικού χώρου 10 Universal ασύρματοι δέκτες - Μπαταρίες 11 Ανιχνευτές εσωτερικού χώρου (ενσύρματοι) Πυρανιχνευτές για συναγερμό 15 Ανιχνευτές εξωτερικού χώρου (ενσύρματοι) Universal ανιχνευτές εξωτερικού χώρου 17 GSM για K.Λ.Σ. - GSM για Θυροληλέφωνα - Τηλεφωνητές Σειρήνες ενσύρματες - Ασύρματη Universal Μαγνητικές επαφές - Ασύρματοι δέκτες / πομποί 22 Καλώδια - Μπαταρίες - Τροφοδοτικό 23 Beam - Μπάρες Πιστόλια σιλικόνης - Σιλικόνη 27 Οπτικές ίνες ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤV Καταγραφικά αναλογικά Καταγραφικά SDI / Υβριδικά - Κάμερες SDI - Παρελκόμενα SDI Kαταγραφικά IP (IVR - NVR) - Σκληροί δίσκοι 34 & 36 Κάμερες IP 34 & 37 Κάμερες IP FISH EYE - Κάμερες UTP 35 Κάμερες BULLET Κάμερες DOME Κάμερες Ραντάρ / Πυρανιχνευτές 41 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καμερών SOEST Κάμερες SPEED DOME 44 Ειδικές προσφορές CCTV Μεταφορά με ομοαξονικό: Video / Data και Video 48 Ασύρματη μεταφορά - Modulator 49 Μεταφορά με UTP (Ballun,Ενεργητικοί δέκτες/πομποί UTP.κ.α.) - Συσκευή προστασίας Τάσης 50 Εξωτερικά Housing - Βάσεις στήριξης - Μικρόφωνο - Ενισχυτές σήματος 51 Καλώδια CCTV (αναλογικές & SDI Κάμερες) - Τροφοδοτικά 52 BNC - Φακοί 53 ACCESS CONTROL Δυνατότητες και γενικές πληροφορίες Σειρών EasyController - Transit IP - Passan ΚΙΤ - Αυτόνομα και επεκτάσιμα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Αναλογική Ψηφιακή

5 Η.264 ΔΩΡΕΑΝ DDNS (UPNP)!!! ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ DH48V HISILICON PENTAPLEX (μπορούμε συγχρόνως να κάνουμε: καταγραφή - παρακολούθηση - παρακολούθηση καταγραφής - αποθήκευση - απομακρυσμένη διαχείριση - αλλαγή ρυθμίσεων στο πρόγραμμα). Linux. . Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης κάμερας στο δίκτυο. Καταγραφή: συνέχεια - χειροκίνητα - προγραμματισμένα - συναγερμό - ανίχνευση κίνησης. Αναπαραγωγή: ημερομηνία - ώρα - κάμερα - συναγερμό - ανίχνευση - απώλεια σήματος - επείγουσα. USB (mouse & back up). Back up μέσω δικτύου. Υποστήριξη δικτύου TCP/IP/HTTP/PPPoE, DHCP/ADSL/LAN/ DDNS - 3G. Dual Stream. Ψηφιακό zoom στην αναπαραγωγή και παρακολούθηση, RS485, PTZ, CMS, Κινητά Android-Windows- Symbian-Ιphone -Blackberry. 4 απομακρυσμένοι χρήστες συγχρόνως. Κάλυψη περιοχής κάμερας. Τηλεκοντρόλ. Mouse. Ελληνικό μενού. Έξοδοι: HDMI (1920x1080, 1440x900, 1360x768), VGA (1280x1024, 1280Χ720, 1024Χ768, 800Χ600). Ταυτόχρονη παρακολούθηση από τις 3 εξόδουςhdmi,vga ακι CVBS. Απομακρυσμένη θέαση του DVR χωρίς να ανοίξουμε πόρτες στο router χρησιμοποιώντας την λειτουργία P2P Cloud. Μέσω κινητού έχουμε και playback και ήχο. Νέο software. EG-DH48EE (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, με μπουτόν στην πρόσοψη. Καταγραφή: CIF 100FPS, Full D1 50FPS, Half D1 100FPS. 110,00 1 σκληρός 1ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260ΠΧ230ΒΧ42Υmm. EG-DH48V (4 κάμερες - 2 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 2 ήχου, 1 έξοδο ήχου, 100 IPS καταγραφή & παρακολούθηση, HEXAPLEX Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ρελέ NO/NC, καταγραφικό με 3-D de-interlace & de-noise, έξυπνη ανίχνευση αντικειμένου στην καταγραφή, αυτόματη μεταφορά speed dome σε κάμερα που έχασε το σήμα, οθόνη TOUCH, PRIVACY MASK, τηλεκοντρόλ, Dual Stream, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 130,00 ΜΕΝΟΥ. 4 input alarm, , VGA. Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης κάμερας στο δίκτυο, Άμφιδρομη απομακρυσμένη ηχητική επικοινωνία, 2 USB, CMS, Ι.Ε/Firefox/Opera/Safari, Επίπεδα κωδικών, 1 HDD x 2ΤΒ, PTZ, Android/Windows/Symbian/Ιphon /Blackberry, 12Vdc/3A, 354ΠΧ230ΒΧ45Υmm. EG-DH88ΕΕ (8 κάμερες - 1 ήχος) 8 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου. 200 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, 160,00 1 σκληρός 1ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260ΠΧ230ΒΧ42Υmm. EG-DH168EN (16 κάμερες - 4 ήχοι) 16 είσοδοι Video - 4 ήχου. 400 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF. 260,00 Alarm I/O: 16/1. 2 σκληροί σύνολο 4TB SATA. 12Vdc/3A. 330Πx245Βx60Υmm. EG-DH248DN (24 κάμερες - 8 ήχοι) 24 είσοδοι Video - 8 ήχου. 600 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF. 12Vdc/5A. 640,00 Alarm I/O: 16/ σκληροί σύνολο 8TB SATA, έξοδο spot. 430Πx360Βx90Υmm. EG-DH328DN (32 κάμερες - 8 ήχοι) 32 είσοδοι Video - 8 ήχου. 800 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF, 1.020,00 Alarm I/O: 16/2. Tα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ίδια με την EG-DH248DN. Η.264 Resolution (960 x 576) EG-DH48HE (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου, με μπουτόν στην πρόσοψη. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1 (25 fps/κάμερα). 160,00 Αlarm Ι/Ο: 4/1. 1 σκληρός έως 3ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260Πx230Βx42Υ EG-DH48DN (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 4 ήχου. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1. 200,00 Alarm I/O: 4/1. 1 σκληρός δίσκος 2TB SATA, 12Vdc/2A. 330Πx245Bx65Ymm. EG-DH88HN (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι Video - 8 ήχου. 200 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1. 255,00 Alarm I/O: 8/1. 2 σκληροί σύνολο 4TB SATA. 12Vdc/3A. 330Πx245Bx65Ymm. EG-IECO1 Κεραία παθητικού δέκτη για λειτουργία τηλεκοντρόλ. Θα μπορεί ο χρήστης για να αποφύγει την αφαίρεση του καταγραφικού κατά την διάρκεια μιας διάρρηξης, 14,00 να το τοποθετήσει σε ασφαλές χώρο και έχοντας αυτή την κεραία να το χειρίζεται 30 από το τηλεκοντρόλ.

6 960Η - Η.264 Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Έξυπνα Γραφικά Χρήστη, διαφορετικός σχεδιασμός για DVR/Client/IE, Δύο έξοδοι VGA & HDMI, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός σειρά V2, Embedded Linux OS, Παρακολούθηση για Android και ios, USB2.0x2, HDD:3TB καθένας μέγιστο, Triple streaming, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, TCP/IP,SMTP,DHCP,PPoE(ADSL),DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OSX, Έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων εκτός σειράς W, Χρήστες 1 Admin + 10 Users,CMS, Windows phones, iphone, ipad, Android, Motion 100 επίπεδα(22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login/logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, τηλεκοντρολ(εκτός W). Εξωτερική κεραία για τηλεκοντρόλ. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. DVR-413DH-W (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 εξόδο ήχου, H264 Main profile, Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 200,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1 SPOT, 1xSATA, 10/100 Ethernet. RS485, 230Πx50Υx230Βmm. DVR-816DH-W (8 κάμερες - 1 ήχος) Ίδιο με DVR-413DH-W με 8 είσοδους Video - 1 ήχου, 1 έξόδο ήχου, 255,00 Καταγραφή CIF 200fps. DVR-413DH-J (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 4 ήχου, 2 εξόδους ήχου, H264 Main profile, Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 230,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1 CVBS, 1xSATA, Alarm I/O: 4/1, Network interface 10/100 Ethernet. RS485, 280Πx51Υx203Βmm. DVR-816DH-J (8 κάμερες - 4 ήχοι) Ίδιο με DVR-413DH-J με 8 είσοδους Video - 4 ήχου, 2 έξόδους ήχου, Καταγραφή CIF 200 fps, Alarm I/O: 4/1. DVR-1616DH-J (16 κάμερες - 4 ήχοι) Ίδιο με DVR-413DH-J με 16 είσοδους Video - 4 ήχου, 1 έξόδο ήχου, Καταγραφή CIF 400fps, AlarmI/O: 8/1. DVR-813PAH-N (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι Video - 8 ήχου, 2 έξοδοι ήχου, Η264 main profile, 290,00 400,00 Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 500,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1CVBS, 2 x SATA (HDDx1+e-SATAx1,HDDx1+ODx1, HDDx2), Alarm I/O: 8/2, Network interface 10/100 Ethernet. RS485, 430Πx55Υx293Βmm. DVR-1613AH-NV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) Ίδιο με 813PAH-N με 16 είσοδους Video, H264 AVC High profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Καταγραφή 2 ανεξάρτητες έξοδοι 1920x1080: 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, 4 x SATA (HDDx3+e-SATA x1, HDDx2+Optical Devicex1+eSATAx1), Alarm I/O:16/2. 10/100/1000 Ethernet. 700,00 DVR-1613H-BV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) 16 είσοδοι Video - 16 ήχου, 2 έξοδοι ήχου, Η264 AVC high profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Καταγραφή: - 2 ανεξάρτητες έξοδοι 1920x1080: 1 HDMI με ήχο, 1.000,00 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, 7 x SATA (HDDx6+e-SATAx1, HDDx4+ODx1+eSATAx1), Alarm I/O: 16/4, 10/100/1000 Ethernet. RS485x2, 442Πx92Υx438Βmm. DVR-3213H-BV2 (32 κάμερες - 16 ήχοι) Ίδιο με DVR-1613H-BV2 με 32 είσοδοι Video, 1.700,00 Καταγραφή: 31

7 SDI - Η.264 High Profile Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : H264 AVC High profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός, Empedded Linux OS, USB2.0x2, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x8, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, Network interface 10/100/1000 Ethernet, HDD:3TB ο καθένας μέγιστο,triple streaming, Network protocol: TCP/IP, SMTP, DHCP, PPoE(ADSL), DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OS X, έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων, Χρήστες 1 Admin + 8 Users,CMS, , Windows phones, Blackberry, iphone, ipad, Android, motion detection 100 επίπεδα(22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, πληκτρολόγιο. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. RHD-413-ANV2 (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι HD-SDI - 4 HD-SDI ήχου - 4 RCA(1 κοινή για 2-way ήχο), 2 έξοδοι, Καταγραφή: 120fps, 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 720,00 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC, 1 x RS485(in/out shared), 4xSATA (HDDx3+eSATAx1, HDDx2+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 4/2, 430Πx55Υx293Βmm.. RHD-813-BV2 (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι HD-SDI - 8 HD-SDI ήχου - 8 RCA(1 κοινή για 2-way ήχο), 2 έξοδοι, Καταγραφή 240fps, 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με 1.650,00 ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, RS485, 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 8/4, 442Πx92Υx438Βmm. RHD-1613-BV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) 16 είσοδοι HD-SDI - 16 HD-SDI ήχου - 8 RCA, 2 έξοδοι, Καταγραφή: 400fps 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, RS485x2, 10user, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 8/2, 442Πx92Υx438Βmm ,00 ΥΒΡΙΔΙΚΑ (SDI + ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ) Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :H264 AVC High profile, 30% επιπλεόν χρόνος καταγραφής, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός, Empedded Linux OS, USB2.0x2, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x8, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, Network interface 10/100/1000 Ethernet, HDD:3TB ο καθένας μέγιστο,triple streaming, Network protocol: TCP/IP, SMTP, DHCP, PPoE(ADSL),DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OS X, έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων, Χρήστες 1 Admin + 10 Users, CMS, , Windows phones, Blackberry, iphone, ipad, Android, motion detection 100 επίπεδα (22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, πληκτρολόγιο. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. HDD-1013A-NV2 HD-SDIx2 + Αναλογική x 8 10 είσοδοι, HD-SDIx2 & Αναλογικές x 8-8 ήχοι RCA+2xHD-SDI, Καταγραφή: 1080p για HD 1~2 & D1 200fps για 1~8), 4xSATA (HDDx3+eSATAx1, 900,00 HDDx2+DVDRWx1+eSATAx1), Αlarm I /O: 10/2, 430Πx55Υx293mm. 32 HDD-2013-NV2 HD-SDIx4 + Αναλογική x είσοδοι, HD-SDIx4 & Αναλογικές x 16-8 ήχοι RCA+ 4xHD-SDI, Καταγραφή: 1080p 100fps για HD 1~4 & D1 200fps για 1~16), 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+ DVDx1+ esatax1), Αlarm I/O: 16/4, 442Πx92Υx438mm ,00

8 SDI ΚΑΜΕΡΕΣ IS-BL0101 Bullet 1/2,9 Megapixel progressive cmos, 1280x720, φακός 3,6mm (80 o ), 2lux, IP68, BNC & HD-SDI, IR cut filter, IR led 20m, AGC, WHITE BALANCE, Noise Reduction 2DNR, Mirror, 12Vdc, 600mA, -10 ο C χ+50 o C. 155,00 IS-BL1201 Bullet 1/2,8 Sony Exmor, 2,3 Megapixel progressive cmos, 1920x1080, φακός 3,6mm (80 o ), 0,1lux, IP67, BNC & HD-SDI, IR cut filter, IR led 20m, AGC, SENS-UP, Ψηφιακό WDR, Defog, BLC, 295,00 W HITE BALANCE, Noise Reduction (2DNR,3DNR, Smart NR), Freeze, Mirror, Ψ ηφιακό zoom 64x, Ψηφιακό pan & tilt, Motion detection,, Privacy mask, Defect picture compensation, 12Vdc, 600mA, -10 ο C χ+50 o C. IS-BL2202 Bullet ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL1201, φακός 3~10,5mm. 410,00 IS-VD1101 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL0101 σε DOME με IR led για 15m. 180,00 IS-VD1201 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL1201 σε DOME με IR led για 15m. 250,00 IS-VD2202 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL2202 σε DOME με IR led για 15m και με φακό 2,8~12mm. 320,00 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Made in Taiwan STH-1 Μετατροπέας SDI σε HDMI. Video resolution: 1080p/60fps, p/50fps, 200, p/30fps, 1080p/25fps,1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. HTS-1 Μετατροπέας HDMI σε SDI. Video resolution: 1080p/60fps, p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps,1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. 200,00 STS-1 Ενισχυτής σήματος για SDI 150m. Video Bandwidth:1,485Gbps, Video resolution: 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. 250,00 33

9 IVR (ΔΩΡΕΑΝ DDNS) Made in Taiwan Η ονόμασε τα καταγραφικά της για IP κάμερες IVR. Τα I(Intelligent)VR της Icatch έχουν ενσωματωμένο DHCP server (με χωριστή προεπιλεγμένη θύρα) δημιουργώντας έτσι ένα ανεξάρτητο δίκτυο για τις κάμερες. Το πλεονέκτημα είναι πως η διευθυνσιοδότηση των καμερών δεν μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των υπόλοιπων συσκευών του δικτύου, καθιστώντας το σύστημα πραγματικά plug & play! IVR-460S-J (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι 720P(PoE), 1 ήχος - 1 έξοδος, Καταγραφή Ανεξάρτητο DHCP server, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, RS485, 10 user, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, 480,00 1xSATA, Alarm I/O:4/1, Network interface 10/100 Ethernet, Windows, Ios, Android, 280Πx51Υx203Βmm. IVR-461S-J (4 κάμερες - 1 ήχος) Ίδια χαρακτηριστικά με IVR-461S-J με PoE. 670,00 Αναμένονται μοντέλα για 8 και 16 κάμερες. IP ΚΑΜΕΡΕΣ Made in Taiwan IN-BL8101-P Bullet, 1,3 Megapixel, 1/3 progressive CMOS 960p & 25fps, 1280x960, φακός 3,6mm, IR cut filter, H264, ONVIF, High power IR led 40m, IP66, 12V, 1A/PoE. -10 O C χ +50 O C. 225,00 IN-BL8102-P Ίδια χαρακτηριστικά με ΙΝ-BL8101-P με φακό 2,8~12mm και High power IR led 60m. 310,00 IN-VD8101 DOME, 1,3 Megapixel, 1/3 progressive CMOS 960p & 25fps, 1280x960, φακός 3,6mm, IR cut filter, H264, ONVIF, High power IR led 40m, IP66, 12V, 1A, -10 O C χ +50 O C. 180,00 IN-VD8102 Ίδια χαρακτηριστικά με ΙΝ-VD8101 με φακό 2,8~12mm. 310,00 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ TOSHIBA HDD 3,5-500GB, TSH-DT01ACA050, SA. 145, TOSHIBA HDD 3,5-1TB, TSH-DT01ACA100, SA. 175, TOSHIBA HDD 3,5-2TB, TSH-DT01ACA200, SA. 250, TOSHIBA HDD 3,5-3TB, TSH-DT01ACA300, SA. 337,00

10 IP FISH EYE FE-5MIP-F01 5-Megapixels Αντιβανδαλιστική IK10, Dome IP, 1/2.5 (2592Χ1920) progressive CMOS, TI DSP, φακός F1.05 mm, Συνεργάζεται με τα καταγραφικά της IVIEW, Panoramic 360, IR cut filter, Επίβλεψη από κινητό, 10 5-Mega (2592 x1920), 17 3-Mega, 30 Full HD, Linux 2.6 Embedded O.S, DC12V/3W, PoE Class3, HTTP, HTTPS, TCP/ IP, IPv4, IPv6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, SNMP, RTSP, RTP/RTCP, Bonjour, PPPoE, QoS, UPnP, Multi Interface, Password Protection, IP address filtering, 802.1X port-based, Time Server and NTP support, Real Time Clock, Pre-recording & Post recording*, IE 6.0 above, H.264, 1.250,00 MPEG-4, M-JPEG, 2592Χ1920, 2048Χ1536, 1920Χ1080, 1280Χ720. Μotion detection, Mirror, Privacy mask, AES/AWB/AGC/BLC, 0.5/0,3 Lux, D-WDR/70dB. I/O Port, Alarm Ι/Ο: 1*/1*, Video out*, Reset button*, Audio I/O: 1/1, RS-485, TV out, RJ-45, Micro SD*, IP65 (προαιρετικό), Αντιβανδαλιστική IK10,, Ψ 110mm x 65 mm (Υ), DC12V/4W, -20 C χ +50 C, Υγρασία 20% χ 80% RH. Διαστάσεις 110Δx65Ymm. * Με την προσθήκη επιπλέον πλακέτας. FE-5MIP-F01-W Ίδια με FE-5MIP-F01 IP66, εγκατάσταση και σε τοίχο ,00 The full function board add Alarm in, alarm out, Micro SD. 150,00 EMC-LAN-360S 1.3 Megapixel, φακός Fisheye Cmos 360 ο, f-1.6mm F2.0, Η264, 11.8Vdc ~ 26.6Vdc/5W. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH 4.8V, 800mAh (περιλαμβάνεται). Περίπου 90 min διάρκεια μπαταρίας. Ανάλυση εγγραφής 1280 x 1024 και 16Fps. 2 κάρτες SD class 6 (δεν περιλαμβάνεται). Αισθητήρας IR εγγραφής/6m. Δυνατότητα απόκρυψης περιοχής. 8 οπτικές γωνίες. Παρακολούθηση μέσω κινητού. Εγγραφή: Ανίχνευση κίνησης, συνεχόμενη, προγραμματισμένη από ημερολόγιο, από είσοδο ρελέ, από τον αισθητήρα IR και με συνδυασμό των παραπάνω. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C χ +70 ο C, 95% UR, Διαστάσεις: 115M x 115Π x 40Βmm. 950,00 ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ UTP από Cat5 και πάνω. VIDEO & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ μέχρι 300 m. IR F40 1/3 SONY Exview HAD II CCD (Effio-E), 650 TVL COLOR - 700TVL B/W, Day Night, PAL: 1024H x 596V. Ελάχιστος φωτισμός Color 0.03 Lux, B/W 0 Lux. Φακός 4mm, I P 67. S/Ν Ratio 50db. Προστασία παρεμβολών και υπέρτασης, 30 Ψ5 IR-LED. Απόσταση κάλυψης 30m, HLC, AGC, DNR, AWB, ABLC, WDR, Motion detection. Privacy mask, OSD. Κατανάλωση IR ON: DC24V/140mA - IR OFF: DC24V/25mA, 2D. Διπλό γυαλί για αποφυγή αντανάκλασης των IR. Video Surge Protector Peak Inverse Blocking Voltage: VPIB = 100V, Peak Pulse Current: Ipp=44A Clamping Voltage: Ipp= 5A, Power Surge protector Max. Energy: 3.6J Clamping Voltage: 16.8KA(1 Time)/ 8.4KA(2 8/20μs (1 Time). Insulation Resistance: MΩ, 3AXIS μπράτσο με anti cut cable. Συνοδεύεται με ballun video/τροφοδοσίας PRX-120VP & PTX-120VP. 150,00 PW-2404Α Τροφοδοτικό DC24V/4Α έξοδο. Ενσωματωμένο καλώδιο με 4 εξόδους. 30,00 Υποστηρίζει την τροφοδοσία για 4 IR ή Κορμό. PS-2804ΑC Τροφοδοτικό AC28V/24V (επιλέξιμη) / 4Α έξοδο. Ενσωματωμένο καλώδιο με 8 εξόδους. Υποστηρίζει την τροφοδοσία για 8 IR κάμερες. Προστασία τάσης και ασφάλεια. 120,00 35

11 NVR AnyNet Embedded Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστήριξη 2 οθόνες μέχρι 8 (προαιρετικό), Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία. AnyNet Megapixels IP κάμερες, 24 Hot-Swapable Hard Disks ,00 Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 96TΒ, 4U 19 Rack mount. AnyNet-6416 AnyNet-6408 AnyNet-3208 AnyNet-3204 AnyNet Megapixels IP κάμερες, 16 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 64TΒ, 3U 19 Rack mount. 64 Megapixels IP κάμερες, 8 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 32TΒ, 3U 19 Rack mount. 32 Megapixels IP κάμερες, 8 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 32TΒ, 2U 19 Rack mount. 32 Megapixels IP κάμερες, 4 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 3U 19 Rack mount. 16 Megapixels IP κάμερες, 4 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16 TΒ, 4U 19 Rack mount , , , , ,00 NVR AnyNet Lite Series Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία, 4 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 4U 19 Rack mount. AnyNet Megapixels IP κάμερες ,00 A nynet Megapixels IP κάμερες ,00 NVR AnyNet Mini Series Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) AnyNet-0401 Mini 4 Megapixels IP κάμερες, 1 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 4TB, Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει 2 οθόνες, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server ,00 Ethernet / Poe μέσω ομοαξονικού Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία, 4 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 4U 19 Rack mount. EOC-110Kit Ethernet μέσω Coax. 150/200 m με RG full rate 100m. EOC-110V x 2. EOC-100Kit Ethernet μέσω Coax. 250/300 m με RG 59/ full rate 100m. EOC-100V + EOC110V. 100,00 160,00 EOC-100Plus Ethernet μέσω Coax. 500 m με full rate 100m. 225,00 EOC-100V x 2. EPOC-101Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 500 m full rate 100m. EOPC-101VA + EOPC101DC + DC48V/0,4A τροφοδοτικό. EPOC-111Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 300 m με full rate100 m. Τροφοδοσία από Poe Hub. EOPC-111PS + EOPC111PD. 360,00 280,00 36 EPOC-112Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 500 m με full rate 100m. Τροφοδοσία από Poe Hub. EOPC-112PS + EOC111PD. 360,00

12 IP ΚΑΜΕΡΕΣ Made in Taiwan (Kατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : PoE, ήχος in/out, IR cut filter, Υποστηρίζει H.264 /M-JPEG Multi Streaming. Λεπτομερή χαρακτηριστικά στον κατάλογο i-view. Διαθέσιμες σε 2MP & 3MP. DM-2MIPN30-F Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός 3.6 mm, 30 IR LED 14m, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 650,00 DM-5MIPN30-F04 1/2.5 5-Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός 3.6 mm, 30 IR LED 14m, 930, Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. DM-2MIPN30-F Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός mm, 30 IR LED 14m, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 750,00 DM-5MIPN30-F0312 1/2.5 5 Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός mm, 30 IR LED 14m, 1.000, Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. IR-2MIPN42-F Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός 3.6 mm, 42 IR LED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 650,00 IR-5MIPN42-F04 1/2.5 5 Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός 3.6 mm, 42 IR LED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 10 5-Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. 930,00 IR-2MIPN42-F Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός mm, 42 IR LED 25m, 750,00 3-Axis anti-cut βάση, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. IR-5MIPN42-F0312 1/2.5 5 Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός mm, 42 IRLED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 10 5-Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD ,00 FDMO-2MIP-20XIR 1/2.8 Sony Exmor CMOS, 5 Megapixels IR IP Speed Camera Full HD (1920x1080), Οπτικό zoom 20x ( f=4.7~94mm) (2.9 ~ 54.1 ), IR Cut, WDR, privacy mask, IP 66, H.264/M-JPEG, IR Light 150m. Θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα, 50dB, Pan 0.01 o ~180 o /S, Tilt 0.01 o ~100 o /S, 8 auto scan tracks, 8 cruising tracks, (16 preset θέσεις το καθένα), 4 groups, Freeze Frame, Smart-tracking, IR γωνία ρυθμιζόμενη ανάλογα το zoom, Alarm I/O: 1/1, 1.300,00 Audio Input/out, 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, 8 χρήστες, Micro SD Card, PELCO_P, PELCO_D, 12/5A VDC: 36W Max, -35 o C χ +60 o C, Humidity: 0~90%, Φ220Χ304mm, Περιλαμβάνει βάση τοίχου και τροφοδοτικό. 37

13 BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 3.6mm 1.3MP STO-20-70D3BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. 2 Led Array (2x2W) για 20m με ICR, ώρες, IP66. Φακός 3,6mm IR 1.3MP. 67,00 Γωνία φακού 70 ο.756(h) x 504(V), S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 Cχ+50 C, 12Vdc (500mA) - 24Vdc (250mA), 56Π-Υ x 117,5Μ mm. ABL, AWB, BLC, AEC, 3Axis βάση στήριξης με anti cut cable. STO-20-70E3B Ίδια χαρακτηριστικά με STO-20-70D3BR με 1/3 Sony Super Had II CCD+ Sony DSP Effio-E, 700TVL, 960Η, 976(Η) x 494(V), 0,01Lux (έγχρωμη), 0,001Lux (ασπρόμαυρη). 86,00 STO-20 Υπέρυθρα LED Array 2 x 2W Απόσταση φωτισμού 30m. Γωνία κάλυψης 100 ο Δίαυλος για το καλώδιο Οπτικό γυαλί αδιάβροχη κόλλα BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8-12mm 2MP STO S Αντιβανδαλιστική, 1/3 Sony Super Had II CCD + Sony DSP Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη). 2 Led Array (2 x 2.5W) για 30m με ICR, ώρες. IP66, Φακός 2,8-12mm IR 2MP. Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο. S/N Ratio >52dB. 960Η, 976(Η) x 494(V). 0,01Lux έγχρωμη, 0,001Lux ασπρόμαυρη. Auto Day Night με IR cut filter. Έξοδος video για οθόνη δοκιμών. OSD MENU για ρύθμιση: 137,00 Ψηφιακό WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. 2DNR. -20 o Cχ +50 o C, 12Vdc (500mA) - 24Vdc (250mA), 76,5Π x 64,5Y x 178,2M mm, με βάση στήριξης anti cut cable. 1200TVL STO-42-12B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exmor, IMX138, 1200TVL, 960Η, 1280(Η) x 1024(V). 0,1Lux. STO SP Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exview Had II CCD + Sony DSP Effio-P. Για πολύ χαμηλό φωτισμό: 0,01Lux (έγχρωμη), 0,0002Lux (ασπρόμαυρη). Επιπλέον στο OSD MENU: HLC (High light Compensation) για πινακίδες. Δεν τυφλώνεται από φωτεινά αντικείμενα. E-Zoom (Electronic-Zoom) x1 ~ x256, WDR, Flicker-Less, ATR. 151,00 224,00 STO-42 Δίαυλος για το καλώδιο Βίδα ασφάλισης του κάτω καλύμματος Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Ρύθμιση zoom στο φακό Ρύθμιση εστίασης στο φακό 38 OSD μενού για ρυθμίσεις

14 BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ME ΦΑΚΟ 2,8-12mm 2MP STO S Αντιβανδαλιστική, 1/3 Sony Super Had II CCD+ Sony DSP Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη). 2 Led Array (2 x 3W) 40m ρυθμιζόμενα με ICR, ώρες. IP66. Φακός 2,8-12mm IR 2MP, 960H, Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο. S/N Ratio >52dB. 976(Η) x 494(V). 0,01Lux έγχρωμη. 0,001Lux ασπρόμαυρη. Auto Day Night με IR cut filter. Έξοδος video για οθόνη δοκιμών. OSD MENU για ρύθμιση: Ψηφιακό 176,00 WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. 2DNR. -20 o Cχ +50 o C. Με θερμαντική αντίσταση -50 o Cχ +50 o C. 12Vdc (600mA) - 24Vdc (300mA), 109Π x 111,8Y x 259,6M mm, με βάση στήριξης anti cut cable. 1200TVL STO-60-12B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exmor, IMX138, 182, TVL, 960H, 1280(H) x 1024(V). 0.1Lux. STO SP Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exview Had II CCD + Sony DSP Effio-P. Για πολύ χαμηλό φωτισμό: 0,01Lux (έγχρωμη), 0,0002Lux (ασπρόμαυρη). Επιπλέον στο OSD MENU: HLC 255,00 (High light Compensation) για πινακίδες. Δεν τυφλώνεται από φωτεινά αντικείμενα. E-Zoom (Electronic-Zoom) x1 ~ x256, WDR, Flicker-Less, ATR. STO SDI Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony 2,4 Megapixel RGB CMOS + DSP Nextchip high quality digital signal processing, 1080p, S/N Ratio> 48dB, Gamma correction, 0,1Lux. Επιπλέον στο OSD MENU για ρύθμιση: AES, Auto iris control, Auto iris shutter, Auto white balance rage, Frickerkess, ACCE, NR(2DNR/3DNR). 340,00 Διαύλος για το καλώδιο Υπέρυθρα LED Array 2 x 3W Απόσταση φωτισμού 60m Γωνία κάλυψης 120 ο Μία βίδα Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Οπτικό γυαλί Αδιάβροχη κόλλα Ενισχυμένο δακτυλίδι σιλικόνης Ρυθμιστικό της έντασης φωτισμού των LED OSD μενού για ρυθμίσεις Ρύθμιση zoom στον φακό Ρύθμιση εστίασης στον φακό 39

15 DOME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ STD-12-70D5BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. Ψ3 x42 Led για 15m με ICR. IP66. Φακός 2,1mm IR 1.3MP. Γωνία φακού 120 ο. 756(H) x 504(V), 59,00 S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 C χ +50 C, 12Vdc (250mA). 61Π x 57Υ x 47B mm. ABL, AWB, BLC, AEC. Πολύ μικρές διαστάσεις. STD-12-70D3BR Ίδια χαρακτηριστικά με STD-12-70D5BR 51,00 με φακό 3,6mm. Πραγματική διάσταση Πραγματική διάσταση STD-31-70D3BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. 2 Led Array (2x2W) για 20m με ICR, ώρες. IP66. Φακός 3,6mm IR 1.3MP. Γωνία φακού 70 ο. 756(H) x 504(V), S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 C χ +50 C, 12Vdc (500mA) -24Vdc (250mA), 71, 4Δ x 72,7Υ mm. ABL, AWB, BLC, AEC. Πολύ μικρές διαστάσεις. 3Axis βάση στήριξης με anti cut cable. 67,00 Πραγματική διάσταση 2 Υ πέρυθρα Led Array 2 x 2W. Απ όσταση φωτισμού 20m. Γωνία κάλυψης 100 ο. 40

16 DOME ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8-12mm IR 2MP STD S Sony 1/3 Super Had ΙΙ CCD + Sony Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη), Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο, 960H, 976(H) x 494(V). 42 Led για 20 m απόσταση, ICR, S/N Radio>52dB, 0.01Lux έγχρωμη, 0.001Lux ασπρόμαυρη, Auto Day Night με IR cut filter. OSD μενού για ρύθμιση: Ψηφιακό WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. Έξοδος για tester οθόνη, 106,5Δ x 109,3Y mm. Τροφοδοσία 12Vdc, 6W, 500mA, -20 ο C χ 50 ο C. 152, TVL STD B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STD S με 1/3 Sony Exmor IMX137, 158, TVL, 960H, 1280(H)x1024(V). Μοχλός ρύθμισης εστίασης Μοχλός ρύθμισης zoom Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Οsd μενού για ρυθμίσεις Ξεχωριστά IR LED DOME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ EG-EIRDH 1/3 Sony 960H (811/810) + Sony DSP Effio-E (4140). 700TVL. 23 Led για 20m. IP66. 0,1Lux. S/N Radio>50dB. Φακός 3,6mm. 12Vdc. ATR, DNR, BLC, AGC. EG-EIRBHT 1/3 Sony 960H (811/810) + Sony DSP Effio-E (4140). 700TVL. 36 Led για 30m. IP66. 0,1Lux. S/N Radio>50dB. Φακός 2,8-12mm. 12Vdc. ATR, DNR, BLC, AGC. 87,00 110,00 ΡΑΝΤΑΡ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ EG-2H1-1 1/3 Sony Super HAD CCD, + DSP, 480 TVL, με μικρόφωνο. Φακός 3.7mm, 12Vdc/120mA, 0.8Lux/F2.0, S/N 48dB, 69,5Βx40Πx119Υmm, BLC, AGC, AWB, -10 Cχ +45 C. 105,00 EG-2H2-1 Ίδια χαρακτηριστικά με EG-2H TVL χωρίς μικρόφωνο. 90,00 41

17 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πατενταρισμένος σχεδιασμός - Αντιβανδαλιστική κατασκευή (εκτός STD-95) Ξεχωριστά IR Led για θερμική μόνωση στην κάμερα Στις υπάρχουσες κάμερες του εμπορίου τα υπέρυθρα Led των καμερών Dome και ο μηχανισμός της κάμερας έχουν σχεδιαστεί να βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του CCD της κάμερας και του φακού είναι από -20 ο C χ +50 ο C. Η θερμοκρασία που μπορεί να δημιουργηθεί από τα Led μπορεί να φτάσει και τους +70 ο C. Αν μια κάμερα λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες θα δημιουργηθούν προβλήματα, όπως λευκή εικόνα και θάμπωμα στον φακό, αλλά και μειώση της διάρκειας ζωής της κάμερας. Ο σχεδιασμός των ξεχωριστών IR led μονώνει την θερμότητα όπου παράγετε από αυτά, έτσι ώστε τα πιθανά προβλήματα να εξαλειφθούν. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερη διάρκεια ζωής της κάμερας και την τέλεια απόδοση της. Ισχύς και Γωνία προβολής Διαθέτουν 2 ανεξάρτητα IR Led (εκτός STD-95). Οι ώρες λειτουργίας τους φτάνουν τις Η συνολική ισχύς, ανάλογα το μοντέλο, φθάνει τα 4-6W. Σε σύγκριση με τις απλές κάμερες των 42 IR Led στις οποίες η ισχύς των Led φθάνει το 1.5W, η ισχύς των καμερών της SOEST είναι μέχρι 4 φορές μεγαλύτερη. Η γωνία κάλυψης των Led είναι 100 ο ο ανάλογα το μοντέλο. Η απόσταση φωτισμού είναι από 20-40m, σε πλήρη σκοτάδι, ανάλογα το μοντέλο. SMART IR Σε σύγκριση με τις standard IR κάμερες, τα SMART IR μπορούν να ρυθμίζουν αυτόματα το υπέρυθρο φως που απαιτείται στον χώρο καθώς το αντικείμενο κινείται πιο κοντά ή πιο μακριά από την κάμερα, με αποτέλεσμα μια άριστη εικόνα που δεν είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή. Χωρίς SMART IR Με SMART IR Χωρίς SMART IR Με SMART IR πολύ σκοτεινά πολύ φωτεινά Άριστη φωτεινότητα παντού Λείο οπτικό γυαλί με ειδική επίστρωση Οι περισσότερες κάμερες στην αγορά χρησιμοποιούν πλαστικά υλικά. Το οπτικό γυαλί σταθεροποιεί την μετάδοση του φωτός μέχρι και 98% για να προσφέρει τέλεια και ευκρινή εικόνα στο σκοτάδι. Έξοδος Video out για test οθόνη Συνδέστε την test οθόνη στην ειδική έξοδο και ελέγξτε την εικόνα της κάμερας (STO-42, STO-60). OSD. Ρυθμίστε τις λειτουργίες της κάμερας ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασής σας (STO-42, STO-60, STD-95). Σχεδιασμός εύκολου μηχανισμού για εστίαση (focus & zoom) Ρυθμίστε εύκολα το εστιακό μήκος του φακού από τα ρυθμιστικά zoom και focus (STO-42, STO-60, STD-95). Ρυθμιζόμενος φωτισμός IR Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό IR ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, αυτό προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και την βέλτιστη απόδοση της κάμερας (STO-60). IR-Cut-filter Όταν ο φωτισμός είναι 1.0Lux τα υπέρυθρα Led θα ενεργοποιηθούν μαζί με τον μηχανισμό IR-Cut. Στην συνέχεια η εικόνα θα γυρίσει από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη. Τροφοδοσία από 12 ~ 24Vdc (Πατέντα Soest) Όταν η τάση είναι περίπου 12Vdc ή 24Vdc, το πατενταρισμένο κύκλωμα των καμερών, σταθεροποιεί την τάση στα 12Vdc, προστατεύοντας έτσι το CCD και το IR LED από την υπέρταση. (εκτός STD-95, STD-12). Πιστοποιήσεις Αντοχή στα άλατα ( STO-60 ), ROHS, CE. 42 Εύκολη εγκατάσταση 3 axis βάση, με προστασία καλωδίου.

18 ΦΑΚΟΙ IR MP (Megapixel) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DAY & NIGHT ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Επίπεδο Εστίασης Κοντά σε υπέρυθρο Ημέρα Soest IR MP φακός φωτισμό Ορατός φωτισμός Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Επίπεδο Εστίασης φωτός κοντά στο υπέρυθρο Νύχτα Κανονικός Φακός Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Επίπεδο Εστίασης του ορατού φωτός Το πρόβλημα της κακής εστίασης εμφανίζεται στους κανονικούς φακούς όταν αλλάζει ο φωτισμός. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα κατά την διάρκεια της νύκτας δεν είναι τόσο ευκρινής όσο την ημέρα και ότι η κάμερα θα πρέπει να εστιαστεί ξανά. Οι φακοί IR Megapixel από την Soest είναι με βελτιωμένο οπτικό σύστημα και καταχωρημένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Η εικόνα από τον ορατό και τον υπέρυθρο φωτισμό βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το οποίο λύνει το πρόβλημα της κακής εστίασης στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις φωτισμού και διατηρεί τον φακό να λειτουργεί σωστά την ημέρα και το βράδυ. Εξασφαλίζει επίσης εικόνα υψηλής ευκρίνειας. ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Μαύρη γωνία σημαίνει ότι η εικόνα της κάμερας εμφανίζει στη δεξιά γωνία της οθόνης μαύρο φόντο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της όχι καλής ποιότητας φακού. Η Soest έχει εντοπίσει και έχει λύση τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι εμφανώς ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των φακών IR MP της Soest, σε σύγκριση με τους άλλους Κινέζικους φακούς. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Το είδωλο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες στην ποιότητα εικόνας. Είναι το φαινόμενο της καθαρής εικόνας στο κέντρο, αλλά η υπόλοιπη εικόνα είναι θολή. Η Soest έχει καταφέρει να εξαλείψει τέλεια το είδωλο από την εικόνα. Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Το φαινόμενο καμπυλότητας στην εικόνα είναι συχνό φαινόμενο στους φακούς. Θα παρατηρήσετε στην εικόνα ότι τα κοντινά αντικείμενα έχουν μια εσωτερική καμπύλη μεταξύ τους, ενώ τα μακρινά αντικείμενα έχουν μια εξωτερική καμπύλη. Οι φακοί IR MP της Soest με το διεθνές προχωρημένο οπτικό σύστημα που διαθέτουν, ελέγχουν τέλεια το φαινόμενο αυτό και Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός προσφέρουν τέλεια ποιότητα εικόνας. 43

19 SPEED DOME EG-8LSD1-3 MINI SPEED DOME 1/3 Sony DSP Effio-E+ Sony Super HAD CCD, 600TVL. Αντιβανδαλιστική, Οριζόντια στρέψη 360 και ταχύτητα /s. Kατακόρυφη στρέψη>90 και ταχύτητα /s, 128 preset θέσεις 450,00 και auto patrol δυνατότητα, 0.01Lux. Φακός 2 megapixel 5-15mm. Aπόσταση κάλυψης από 5-25m. Όχι θολή εικόνα κατά τη διάρκεια του zoom, S/N Ratio 48db. Mνήμη σε περίπτωση διακοπής, 752(H)x582(V). Super wide power 8-18Vdc/120mA, AES, AGC, AWB, BLC, 118Δx123Ymm, -10 C χ +50 C. EG-PB320 Βάση για επίτοιχη στήριξη της mini speed dome. 25,00 FDMO-35XPW 1/4 SONY Ex-view HAD CCD, 480 TVL, Day Night. Φακός 35x (f= mm / F= ), digital zoom 16x, Eλάχιστος φωτισμός 0.5 lux Color F lux B/W F1.6, S/N 48dB, Day-night Auto / Color / B/W IRcut, Backlight Compensation Multi / Center / Off, Focus Auto / One-push AF / Menu, AGC Low / Normal / Middle / High / Off, White Balance ATW / Menu / Push-look / Indoor / 1.390,00 Outdoor / Florescent, Shutter Speed PAL: 1/50 ~1/ second, Interface RS-485, Half-Duplex, 128 θέσεις preset, Baudrate 1200 / 2400 / 4800 / 9600 BPS, Pelco P και Pelco D με αυτόματη ανίχνευση πρωτοκόλλου, 0-360Ί Pan, 0-90Ί Tilt. Tαχύτητα στρέψης 5~300sec, Tour group, Osd IP 66. Ενσωματωμένος ανεμιστήρας και αντίσταση, DC12V/3A. Θερμοκρασία λειτουργίας -35ΊCχ+50ΊC, ABC, AGC, AWB. Περιλαμβάνεται βάση τοίχου και τροφοδοτικό. STS-99-65Z9AZ 1/3 Sony Super HAD CCD, Sony Effio-E, 650TVL, 30X, f=3.9mm-89.7mm( ), Presets 200, 360, 90 (180 Auto flip), IP66, Auto treacking, Array LED and laser 180m( 50,000 hours), Ρύθμιση γωνίας led ανάλογα την εστιάση της κάμερας, Οριζόντια ταχύτητα: 0.1 /s-80 /s, Κατακόρυφη: 0.5 /s-30 /s, S/N Radio>50dB, 750,00 BLC, WBL, Infrared Mode(Auto / Manual / camera synchronization), Pattern Scan, Video freeze, AB Scanning, Power-off recovery, Guard Bit,Proportional variable speed, PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, DC 12V/4A, Περιλαμβάνεται βάση τοίχου. EG-8KB2 Πληκτρολόγιο 3D Joystick. Multi Control way: RS485, RS232, IR Remote. LCD οθόνη για το μενού, ID κάμερας, ID & Joystick status. 330,00 Πρωτόκολλα: Pelco-P/Pelco-D/HCDVR/DH. Απόσταση επικοινωνίας με RS485:1.2Km. Συχνότητα επικοινωνίας: 2400, 4800, 9600, 19200bps, -10 C χ +50 C, 12Vdc, 136Πx104Yx168Mmm. XPKB301 Πληκτρολόγιο SPEED DOME 3D. Πρωτόκολλα PELCO - D2400, PELCO - P4800, PELCO-P9600. Διαχείριση μέχρι και 255 κάμερες. Μέγιστη απόσταση 1200m. Τροφοδοσία 9-12Vdc. Ρυθμίσεις: τροφοδοσίας κάμερας, back light, night mode, ένδειξη κάμερας, ψηφιακό zoom, wash brush, τροφοδοσία φακού, φως, επιπλέον φως. Πρωτόκολλα 2400 / 4800 / 9600 / Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό. 390,00 Για μετάδοση μέσω ομοξονικού data και video σελίδα 49. Πομπός Δέκτης m Ομοαξονικό

20 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Made in Taiwan VIDEO ( Μέχρι 5 κάμερες ) RA-102 Πομπός και δέκτης μεταφοράς 2 καμερών στο ίδιο ομοαξονικό καλώδιο. 1.0Vp-p(75Ω). Τροφοδοσία: 9-12Vdc/ 50mA. Διαστάσεις: 76Μx110Πx30Ymm. 290,00 Απόσταση κάμερας με πομπό 200 m και μέγιστη απόσταση πομπού δέκτη 200 m. RA-103 Ίδια χαρακτηριστικά με το RA-102 για 3 κάμερες. Διαστάσεις: 102Μ x 110Π x 30Ymm. 450,00 RA-104 Ίδια χαρακτηριστικά με το RA-102 για 4 κάμερες Διαστάσεις: 170Μ x 112Π x 32Ymm. 650,00 Πομπός Δέκτης 200m Ομοαξονικό DATA & VIDEO ( Μέχρι 2 SPEED DOME) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CPS: Μεταφέρει μέσω ενός ομοαξονικού RS485 data & Video για μία ή δύο κάμερες. Μπορούμε έτσι να αντικαταστήσουμε απλή κάμερα με PTZ. Υποστηρίζει όλες τις speed dome κάμερες. Απόσταση μετάδοσης 800mt. Έξοδο video Πομπού 1.0Vp-p (75Ω)/ Δέκτη 1.0Vp-p ± 0.2Vp-p (75Ω). RS485 baud rate αυτόματος. RS485 έλεγχος πρωτοκόλου αυτόματος. Τροφοδοσία 9~12Vdc. Διαστάσεις 102Πx110Βx30Ymm. Στις τιμές περιλαμβάνεται πομπός και δέκτης. Δεν περιλαμβάνονται τα τροφοδοτικά. CPS -100D Για 1 κάμερα speed dome. Κατανάλωση πομπός 1,5W/120mA, Δέκτης 1W/80mA. 345,00 CPS -200D Για 2 κάμερες speed dome. Κατανάλωση πομπός 2,5W/210mA, Δέκτης 1,7W/140mA. 510,00 Πομπός Δέκτης 800m Ομοαξονικό 48

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2ο Εξάμηνο 2012 Έκδοση 2.4.3

Κατάλογος Προϊόντων 2ο Εξάμηνο 2012 Έκδοση 2.4.3 Έκδοση 2.4.3 Κατάλογος Προϊόντων 2 ο Εξάμηνο 2012 Editorial Cubitech Στην Cubitech στοχεύουμε στην απόλυτη ικανοποίηση των συνεργατών και πελατών μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

SOLO Security Sytems

SOLO Security Sytems ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Εταιρικό Προφίλ σελίδα 2 Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Β.1 Πίνακες Συναγερμού teknim σελίδα 3 Β.2 Πίνακες συναγερμού SOLO σελίδα 4 Β.3 Πληκτρολόγια SOLO σελίδα 4 Β.4 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ABSystems ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Vision-64(CC110EX) 16 εως 64 Ζώνες Ενσύρματες Ασύρματες 4 Ενσωματωμένες πλήρως προγραμματιζόμενες ΈξοδοιΥποστηρίζει επικοινωνία SMS, GPRS, E-mail, TCP/IP.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

www.pili.co ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012-2013

www.pili.co ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012-2013 www.pili.co ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 7 ΒΥΣΜΑΤΑ 7 ΚΑΡΦΙΑ 7 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8 ΡΟΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8 ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Omnitron Δικτυακό Καταγραφικό DVR Οδηγίες Χρήσης Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4 Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DIGITAL VIDEO RECORDER 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DIGITAL VIDEO RECORDER 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DIGITAL VIDEO RECORDER 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Για να έχει η συσκευή πλήρη απόδοση και να εκτελεί όλες τις λειτουργίες σωστά, διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά. Συμβατό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης

Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά: EG-DH48V-4-CH EG-DH88V-8-CH EG-DH168V-16-CH Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004D,9008D. Οδηγίες Χρήσης. SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004D,9008D Οδηγίες Χρήσης SIGMA SECURITY-X.ΦΕΙ ΑΣ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Περιεχόµενα 2.1 Πρόσοψη... 4 2.1.1 Πρόσοψη D-9004V (για λεπτοµέρειες δείτε την συσκευή)... 4 2.1.2 Πρόσοψη D-9008V

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI

Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής Net DVR σειράς DS-7000HI Η συσκευή εγγραφής ψηφιακού βίντεο δικτύου σειράς DS-7000HI είναι ένα εξαιρετικό προϊόν ψηφιακής παρακολούθησης. Χρησιµοποιεί ενσωµατωµένη MCU και λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία.

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία. Κατάλογος 215 PROFILE Η εταιρεία Mistral Electronics δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών από το 1977. Η μεγάλη εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: IPCAM Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Κύρια χαρακτηριστικά... 3 1.2 Διαβάστε πριν τη χρήση... 3 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 1.4 Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0. Οδηγίες χρήσης καταγραφικού

Οδηγίες Χρήσης. H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0. Οδηγίες χρήσης καταγραφικού Οδηγίες Χρήσης H.264 Ψηφιακό καταγραφικό V1.0 Αυτό το κείμενο περιέχει συνοπτικές πληροφορίες και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. - 1 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Ψηφιακό Σύστηµα Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήστη Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. CPD507 V0.97 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα