Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4"

Transcript

1 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TV ACCESS CONTROL ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

2 Safebuilding Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ: Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα: Συστήματα συναγερμού: Κλειστά Κυκλώματα TV: Access Control: Πυρανίχνευση: Ανιχνευτές φωτισμού - Φωτιστικά: Τμήμα τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένους τεχνικούς για καθορισμό ραντεβού για τοποθέτηση και βλάβη, τεχνικές συμβουλές, υλικά ανά εγκατάσταση. Τμήμα πωλήσεων από εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων 15 ώρες τεχνικές πληροφορίες 365 ημέρες το χρόνο 08:00-23:00. Τηλέφωνο: ΔΩΡΕΑΝ αποτύπωση και προσφορά της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης από έμπειρους τεχνικούς σύμβουλους πωλήσεων. Τεχνικά Σεμινάρια για την ενημέρωση σας στα προϊόντα που διαθέτουμε. Υποστήριξη οργάνωσης και πωλήσεων με χορηγία βιβλίων για καλύτερες πωλήσεις. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ. Κέντρο: / Fax: Site: / safebuilding.gr ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Safebuilding Γούμενος Βασίλειος Τράπεζα Πειραιώς GR Εθνική Τράπεζα GR Αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο

3 ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι παρακάτω όροι δεσμεύουν την εταιρεία Safebuilding, η οποία καλείται εφεξής «εταιρεία» και οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάνει παραγγελία υλικών στην εταιρεία, το οποίο καλείται εφεξής «πελάτης» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τιμοκαταλόγου. Οι όροι συνεργασίας & εγγύησης θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτοί από τον πελάτη από την στιγμή που δίνεται η παραγγελία. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΤΙΜΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Η παραγγελία δίνεται από τον πελάτη στους υπεύθυνους της εταιρείας για την εκτέλεσή της. 2. Ακύρωση παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον τα υλικά βρίσκονται στους χώρους της εταιρείας. 3. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων της παραγγελίας βαρύνει τον πελάτη. 4. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία από την στιγμή που παρέδωσε το αντικείμενο της παραγγελίας στην μεταφορική, στην ταχυμεταφορική προς παράδοση στον πελάτη ή στον πελάτη. 5. Εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά και τιμές που εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο μπορεί να διαμορφωθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από την εταιρεία, ακολουθώντας τεχνολογική αναβάθμισή τους. Απαγορεύεται κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή διαμόρφωση, συνολική ή μερική, του τιμοκαταλόγου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εταιρεία. Κάθε παράβαση τιμωρείται από τον νόμο. 6. Στις τιμές των προϊόντων υλικών δεν περιλαμβάνεται κανενός είδους ασφάλισή τους. 7. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δυσμενών καιρικών φαινομένων ή σε άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας. 8. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση τους στον πελάτη από την εταιρεία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχτεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε. 9. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται εντός του 1ου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την παραλαβή τους σε περίπτωση πωλήσεώς τους με πίστωση, σύμφωνα με τον χρόνο αποπληρωμής που αναγράφεται στο παραστατικό τους. Σε περίπτωση πωλήσεώς τους σε μετρητά, εξοφλούνται με την παραλαβή τους. Εάν γίνει υπέρβαση του άνω χρόνου αποπληρωμής, η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβαρύνει τον πελάτη με τον νόμιμο τόκο. 10. Σε περίπτωση πληρωμής της αξίας της παραγγελίας με μεταχρονολογημένη επιταγή, η κυριότητα των υλικών παραμένει στην εταιρεία μέχρι την εξόφληση της επιταγής και έχει τα εκ του νόμου δικαιώματα κυριότητος αυτών, καθώς και κάθε δικαίωμα αποζημίωσής της. 11. Για κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και πελάτη αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων. ΕΓΓΥΗΣΗ 4 1. Η εταιρεία εγγυάται τα προϊόντα της για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παράδοση τους στον πελάτη, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με τις νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, μέσα στον χρόνο της εγγύησης, στην επισκευή σε εύλογο χρόνο και εάν δεν είναι δυνατόν, στην αντικατάσταση με άλλο ιδίου ή άλλου κατασκευαστή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στην έδρα της εταιρείας με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην εταιρεία, θα πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής του πελάτη. 3. Σε προϊόντα που έχει σταματήσει η παραγωγή τους, πιθανόν να μην υπάρχουν τα κατάλληλα ανταλλακτικά για την επισκευή τους. 4. Η συμβατική εγγύηση δεν καλύπτει: α) προϊόντα: κάμερες που έχουν κομμένα καλώδια, τα λαμπάκια, τα γυάλινα, τα μεταλλικά, τα πλαστικά μέρη, μπαταρίες, καλώδια, led υπερύθρων κ.λ.π., τα μέρη τα οποία έχουν μεταβληθεί για λόγους που είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία, καθώς και σε περίπτωση που δεν φαίνεται ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματά τους. β) βλάβες από: ακατάλληλη χρήση του πελάτη ή του χρήστη της επιλογής του, σε λόγους που αφορούν τις ηλεκτρικές του εγκαταστάσεις, καιρικά φαινόμενα και παράγοντες (κεραυνοί, πυρκαγιά κ.ά.), την μεταφορά τους από τον μεταφορέα, την έλλειψη συντήρησης και κακής χρήσης τους (υπερβολικής ή υπέρμετρης), ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης ή περιβάλλοντος οι οποίες δεν προβλέπονται από το σχεδιασμό και τις τεχνικές οδηγίες, τον λανθασμένο χειρισμό, την μη σωστή εκτέλεση των οδηγιών θέσεως σε λειτουργία ή χρήσεως από τον πελάτη, στην περίπτωση τροποποιήσεως ή προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν επί του πωληθέντος προϊόντος από τον πελάτη ή τον χρήστη της επιλογής του πελάτη, χωρίς την ενημέρωση και ρητή συμφωνία του κατασκευαστή, στην προσπάθεια επισκευής με οποιοδήποτε τρόπο από άτομο εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας. Αποκλείεται η αντικατάσταση ολοκλήρου του συστήματος. 5. Μη παράταση εγγύησης. Η επισκευή του προϊόντος κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν συνεπάγεται την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησής του κατά τα ανωτέρω. 6. Τα επισκευασμένα προϊόντα μένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες, μετά την πάροδο του οποίου η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την φύλαξή τους. 7. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκατάσταση των προϊόντων της που αγόρασε ο πελάτης. Σ τις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. Αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ 5 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ενσύρματα κέντρα - Μικρόφωνο μεγάφωνο 6-7 Ασύρματα κέντρα 8-9 Ασύρματες μαγνητικές επαφές - Ασύρματοι ανιχνευτές εσωτερικού / εξωτερικού χώρου 10 Universal ασύρματοι δέκτες - Μπαταρίες 11 Ανιχνευτές εσωτερικού χώρου (ενσύρματοι) Πυρανιχνευτές για συναγερμό 15 Ανιχνευτές εξωτερικού χώρου (ενσύρματοι) Universal ανιχνευτές εξωτερικού χώρου 17 GSM για K.Λ.Σ. - GSM για Θυροληλέφωνα - Τηλεφωνητές Σειρήνες ενσύρματες - Ασύρματη Universal Μαγνητικές επαφές - Ασύρματοι δέκτες / πομποί 22 Καλώδια - Μπαταρίες - Τροφοδοτικό 23 Beam - Μπάρες Πιστόλια σιλικόνης - Σιλικόνη 27 Οπτικές ίνες ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤV Καταγραφικά αναλογικά Καταγραφικά SDI / Υβριδικά - Κάμερες SDI - Παρελκόμενα SDI Kαταγραφικά IP (IVR - NVR) - Σκληροί δίσκοι 34 & 36 Κάμερες IP 34 & 37 Κάμερες IP FISH EYE - Κάμερες UTP 35 Κάμερες BULLET Κάμερες DOME Κάμερες Ραντάρ / Πυρανιχνευτές 41 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καμερών SOEST Κάμερες SPEED DOME 44 Ειδικές προσφορές CCTV Μεταφορά με ομοαξονικό: Video / Data και Video 48 Ασύρματη μεταφορά - Modulator 49 Μεταφορά με UTP (Ballun,Ενεργητικοί δέκτες/πομποί UTP.κ.α.) - Συσκευή προστασίας Τάσης 50 Εξωτερικά Housing - Βάσεις στήριξης - Μικρόφωνο - Ενισχυτές σήματος 51 Καλώδια CCTV (αναλογικές & SDI Κάμερες) - Τροφοδοτικά 52 BNC - Φακοί 53 ACCESS CONTROL Δυνατότητες και γενικές πληροφορίες Σειρών EasyController - Transit IP - Passan ΚΙΤ - Αυτόνομα και επεκτάσιμα συστήματα ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Αναλογική Ψηφιακή

5 Η.264 ΔΩΡΕΑΝ DDNS (UPNP)!!! ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ DH48V HISILICON PENTAPLEX (μπορούμε συγχρόνως να κάνουμε: καταγραφή - παρακολούθηση - παρακολούθηση καταγραφής - αποθήκευση - απομακρυσμένη διαχείριση - αλλαγή ρυθμίσεων στο πρόγραμμα). Linux. . Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης κάμερας στο δίκτυο. Καταγραφή: συνέχεια - χειροκίνητα - προγραμματισμένα - συναγερμό - ανίχνευση κίνησης. Αναπαραγωγή: ημερομηνία - ώρα - κάμερα - συναγερμό - ανίχνευση - απώλεια σήματος - επείγουσα. USB (mouse & back up). Back up μέσω δικτύου. Υποστήριξη δικτύου TCP/IP/HTTP/PPPoE, DHCP/ADSL/LAN/ DDNS - 3G. Dual Stream. Ψηφιακό zoom στην αναπαραγωγή και παρακολούθηση, RS485, PTZ, CMS, Κινητά Android-Windows- Symbian-Ιphone -Blackberry. 4 απομακρυσμένοι χρήστες συγχρόνως. Κάλυψη περιοχής κάμερας. Τηλεκοντρόλ. Mouse. Ελληνικό μενού. Έξοδοι: HDMI (1920x1080, 1440x900, 1360x768), VGA (1280x1024, 1280Χ720, 1024Χ768, 800Χ600). Ταυτόχρονη παρακολούθηση από τις 3 εξόδουςhdmi,vga ακι CVBS. Απομακρυσμένη θέαση του DVR χωρίς να ανοίξουμε πόρτες στο router χρησιμοποιώντας την λειτουργία P2P Cloud. Μέσω κινητού έχουμε και playback και ήχο. Νέο software. EG-DH48EE (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, με μπουτόν στην πρόσοψη. Καταγραφή: CIF 100FPS, Full D1 50FPS, Half D1 100FPS. 110,00 1 σκληρός 1ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260ΠΧ230ΒΧ42Υmm. EG-DH48V (4 κάμερες - 2 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 2 ήχου, 1 έξοδο ήχου, 100 IPS καταγραφή & παρακολούθηση, HEXAPLEX Απομακρυσμένη ενεργοποίηση ρελέ NO/NC, καταγραφικό με 3-D de-interlace & de-noise, έξυπνη ανίχνευση αντικειμένου στην καταγραφή, αυτόματη μεταφορά speed dome σε κάμερα που έχασε το σήμα, οθόνη TOUCH, PRIVACY MASK, τηλεκοντρόλ, Dual Stream, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 130,00 ΜΕΝΟΥ. 4 input alarm, , VGA. Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης κάμερας στο δίκτυο, Άμφιδρομη απομακρυσμένη ηχητική επικοινωνία, 2 USB, CMS, Ι.Ε/Firefox/Opera/Safari, Επίπεδα κωδικών, 1 HDD x 2ΤΒ, PTZ, Android/Windows/Symbian/Ιphon /Blackberry, 12Vdc/3A, 354ΠΧ230ΒΧ45Υmm. EG-DH88ΕΕ (8 κάμερες - 1 ήχος) 8 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου. 200 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, 160,00 1 σκληρός 1ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260ΠΧ230ΒΧ42Υmm. EG-DH168EN (16 κάμερες - 4 ήχοι) 16 είσοδοι Video - 4 ήχου. 400 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF. 260,00 Alarm I/O: 16/1. 2 σκληροί σύνολο 4TB SATA. 12Vdc/3A. 330Πx245Βx60Υmm. EG-DH248DN (24 κάμερες - 8 ήχοι) 24 είσοδοι Video - 8 ήχου. 600 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF. 12Vdc/5A. 640,00 Alarm I/O: 16/ σκληροί σύνολο 8TB SATA, έξοδο spot. 430Πx360Βx90Υmm. EG-DH328DN (32 κάμερες - 8 ήχοι) 32 είσοδοι Video - 8 ήχου. 800 FPS καταγραφή και παρακολούθηση CIF, 1.020,00 Alarm I/O: 16/2. Tα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ίδια με την EG-DH248DN. Η.264 Resolution (960 x 576) EG-DH48HE (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 έξοδο ήχου, με μπουτόν στην πρόσοψη. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1 (25 fps/κάμερα). 160,00 Αlarm Ι/Ο: 4/1. 1 σκληρός έως 3ΤΒ SATA. 12Vdc/2A/20W. 260Πx230Βx42Υ EG-DH48DN (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 4 ήχου. 100 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1. 200,00 Alarm I/O: 4/1. 1 σκληρός δίσκος 2TB SATA, 12Vdc/2A. 330Πx245Bx65Ymm. EG-DH88HN (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι Video - 8 ήχου. 200 FPS καταγραφή και παρακολούθηση, Full D1. 255,00 Alarm I/O: 8/1. 2 σκληροί σύνολο 4TB SATA. 12Vdc/3A. 330Πx245Bx65Ymm. EG-IECO1 Κεραία παθητικού δέκτη για λειτουργία τηλεκοντρόλ. Θα μπορεί ο χρήστης για να αποφύγει την αφαίρεση του καταγραφικού κατά την διάρκεια μιας διάρρηξης, 14,00 να το τοποθετήσει σε ασφαλές χώρο και έχοντας αυτή την κεραία να το χειρίζεται 30 από το τηλεκοντρόλ.

6 960Η - Η.264 Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Έξυπνα Γραφικά Χρήστη, διαφορετικός σχεδιασμός για DVR/Client/IE, Δύο έξοδοι VGA & HDMI, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός σειρά V2, Embedded Linux OS, Παρακολούθηση για Android και ios, USB2.0x2, HDD:3TB καθένας μέγιστο, Triple streaming, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, TCP/IP,SMTP,DHCP,PPoE(ADSL),DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OSX, Έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων εκτός σειράς W, Χρήστες 1 Admin + 10 Users,CMS, Windows phones, iphone, ipad, Android, Motion 100 επίπεδα(22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login/logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, τηλεκοντρολ(εκτός W). Εξωτερική κεραία για τηλεκοντρόλ. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. DVR-413DH-W (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι Video - 1 ήχου, 1 εξόδο ήχου, H264 Main profile, Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 200,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1 SPOT, 1xSATA, 10/100 Ethernet. RS485, 230Πx50Υx230Βmm. DVR-816DH-W (8 κάμερες - 1 ήχος) Ίδιο με DVR-413DH-W με 8 είσοδους Video - 1 ήχου, 1 έξόδο ήχου, 255,00 Καταγραφή CIF 200fps. DVR-413DH-J (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι Video - 4 ήχου, 2 εξόδους ήχου, H264 Main profile, Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 230,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1 CVBS, 1xSATA, Alarm I/O: 4/1, Network interface 10/100 Ethernet. RS485, 280Πx51Υx203Βmm. DVR-816DH-J (8 κάμερες - 4 ήχοι) Ίδιο με DVR-413DH-J με 8 είσοδους Video - 4 ήχου, 2 έξόδους ήχου, Καταγραφή CIF 200 fps, Alarm I/O: 4/1. DVR-1616DH-J (16 κάμερες - 4 ήχοι) Ίδιο με DVR-413DH-J με 16 είσοδους Video - 4 ήχου, 1 έξόδο ήχου, Καταγραφή CIF 400fps, AlarmI/O: 8/1. DVR-813PAH-N (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι Video - 8 ήχου, 2 έξοδοι ήχου, Η264 main profile, 290,00 400,00 Καταγραφή - 1 HDMI με ήχο, 500,00 1 VGA(1920x1080), 1 BNC, 1CVBS, 2 x SATA (HDDx1+e-SATAx1,HDDx1+ODx1, HDDx2), Alarm I/O: 8/2, Network interface 10/100 Ethernet. RS485, 430Πx55Υx293Βmm. DVR-1613AH-NV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) Ίδιο με 813PAH-N με 16 είσοδους Video, H264 AVC High profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Καταγραφή 2 ανεξάρτητες έξοδοι 1920x1080: 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, 4 x SATA (HDDx3+e-SATA x1, HDDx2+Optical Devicex1+eSATAx1), Alarm I/O:16/2. 10/100/1000 Ethernet. 700,00 DVR-1613H-BV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) 16 είσοδοι Video - 16 ήχου, 2 έξοδοι ήχου, Η264 AVC high profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Καταγραφή: - 2 ανεξάρτητες έξοδοι 1920x1080: 1 HDMI με ήχο, 1.000,00 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, 7 x SATA (HDDx6+e-SATAx1, HDDx4+ODx1+eSATAx1), Alarm I/O: 16/4, 10/100/1000 Ethernet. RS485x2, 442Πx92Υx438Βmm. DVR-3213H-BV2 (32 κάμερες - 16 ήχοι) Ίδιο με DVR-1613H-BV2 με 32 είσοδοι Video, 1.700,00 Καταγραφή: 31

7 SDI - Η.264 High Profile Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : H264 AVC High profile, 30% επιπλέον χρόνος καταγραφής, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός, Empedded Linux OS, USB2.0x2, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x8, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, Network interface 10/100/1000 Ethernet, HDD:3TB ο καθένας μέγιστο,triple streaming, Network protocol: TCP/IP, SMTP, DHCP, PPoE(ADSL), DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OS X, έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων, Χρήστες 1 Admin + 8 Users,CMS, , Windows phones, Blackberry, iphone, ipad, Android, motion detection 100 επίπεδα(22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, πληκτρολόγιο. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. RHD-413-ANV2 (4 κάμερες - 4 ήχοι) 4 είσοδοι HD-SDI - 4 HD-SDI ήχου - 4 RCA(1 κοινή για 2-way ήχο), 2 έξοδοι, Καταγραφή: 120fps, 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 720,00 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC, 1 x RS485(in/out shared), 4xSATA (HDDx3+eSATAx1, HDDx2+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 4/2, 430Πx55Υx293Βmm.. RHD-813-BV2 (8 κάμερες - 8 ήχοι) 8 είσοδοι HD-SDI - 8 HD-SDI ήχου - 8 RCA(1 κοινή για 2-way ήχο), 2 έξοδοι, Καταγραφή 240fps, 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με 1.650,00 ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, RS485, 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 8/4, 442Πx92Υx438Βmm. RHD-1613-BV2 (16 κάμερες - 16 ήχοι) 16 είσοδοι HD-SDI - 16 HD-SDI ήχου - 8 RCA, 2 έξοδοι, Καταγραφή: 400fps 1920x1080, 1280x720, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, 1 BNC bidable στην HDMI ή VGA, RS485x2, 10user, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+DVDRWx1+eSATAx1), Alarm I/O: 8/2, 442Πx92Υx438Βmm ,00 ΥΒΡΙΔΙΚΑ (SDI + ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ) Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :H264 AVC High profile, 30% επιπλεόν χρόνος καταγραφής, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση και Προγραμματισμός, Empedded Linux OS, USB2.0x2, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x8, PIP,Auto SEQ, Pre-Alarm 0~10sec, Post-Alarm 0~100sec, Network interface 10/100/1000 Ethernet, HDD:3TB ο καθένας μέγιστο,triple streaming, Network protocol: TCP/IP, SMTP, DHCP, PPoE(ADSL),DDNS, Windows XP/VISTA/7, Mac OS X, έξοδος για εξωτερικό δέκτη υπερυθρων, Χρήστες 1 Admin + 10 Users, CMS, , Windows phones, Blackberry, iphone, ipad, Android, motion detection 100 επίπεδα (22x18 grids), Μνήμη γεγονότα (Ανιχνευτής, Κίνηση, video loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full), Touch panel, mouse, πληκτρολόγιο. ΔΩΡΕΑΝ DDNS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ. HDD-1013A-NV2 HD-SDIx2 + Αναλογική x 8 10 είσοδοι, HD-SDIx2 & Αναλογικές x 8-8 ήχοι RCA+2xHD-SDI, Καταγραφή: 1080p για HD 1~2 & D1 200fps για 1~8), 4xSATA (HDDx3+eSATAx1, 900,00 HDDx2+DVDRWx1+eSATAx1), Αlarm I /O: 10/2, 430Πx55Υx293mm. 32 HDD-2013-NV2 HD-SDIx4 + Αναλογική x είσοδοι, HD-SDIx4 & Αναλογικές x 16-8 ήχοι RCA+ 4xHD-SDI, Καταγραφή: 1080p 100fps για HD 1~4 & D1 200fps για 1~16), 7xSATA (HDDx6+eSATAx1, HDDx4+ DVDx1+ esatax1), Αlarm I/O: 16/4, 442Πx92Υx438mm ,00

8 SDI ΚΑΜΕΡΕΣ IS-BL0101 Bullet 1/2,9 Megapixel progressive cmos, 1280x720, φακός 3,6mm (80 o ), 2lux, IP68, BNC & HD-SDI, IR cut filter, IR led 20m, AGC, WHITE BALANCE, Noise Reduction 2DNR, Mirror, 12Vdc, 600mA, -10 ο C χ+50 o C. 155,00 IS-BL1201 Bullet 1/2,8 Sony Exmor, 2,3 Megapixel progressive cmos, 1920x1080, φακός 3,6mm (80 o ), 0,1lux, IP67, BNC & HD-SDI, IR cut filter, IR led 20m, AGC, SENS-UP, Ψηφιακό WDR, Defog, BLC, 295,00 W HITE BALANCE, Noise Reduction (2DNR,3DNR, Smart NR), Freeze, Mirror, Ψ ηφιακό zoom 64x, Ψηφιακό pan & tilt, Motion detection,, Privacy mask, Defect picture compensation, 12Vdc, 600mA, -10 ο C χ+50 o C. IS-BL2202 Bullet ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL1201, φακός 3~10,5mm. 410,00 IS-VD1101 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL0101 σε DOME με IR led για 15m. 180,00 IS-VD1201 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL1201 σε DOME με IR led για 15m. 250,00 IS-VD2202 Ίδια χαρακτηριστικά με IS-BL2202 σε DOME με IR led για 15m και με φακό 2,8~12mm. 320,00 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Made in Taiwan STH-1 Μετατροπέας SDI σε HDMI. Video resolution: 1080p/60fps, p/50fps, 200, p/30fps, 1080p/25fps,1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. HTS-1 Μετατροπέας HDMI σε SDI. Video resolution: 1080p/60fps, p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps,1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. 200,00 STS-1 Ενισχυτής σήματος για SDI 150m. Video Bandwidth:1,485Gbps, Video resolution: 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080i/60fps, 1080i/50fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 12Vdc/6W ρυθμιζόμενο. 250,00 33

9 IVR (ΔΩΡΕΑΝ DDNS) Made in Taiwan Η ονόμασε τα καταγραφικά της για IP κάμερες IVR. Τα I(Intelligent)VR της Icatch έχουν ενσωματωμένο DHCP server (με χωριστή προεπιλεγμένη θύρα) δημιουργώντας έτσι ένα ανεξάρτητο δίκτυο για τις κάμερες. Το πλεονέκτημα είναι πως η διευθυνσιοδότηση των καμερών δεν μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των υπόλοιπων συσκευών του δικτύου, καθιστώντας το σύστημα πραγματικά plug & play! IVR-460S-J (4 κάμερες - 1 ήχος) 4 είσοδοι 720P(PoE), 1 ήχος - 1 έξοδος, Καταγραφή Ανεξάρτητο DHCP server, 2 έξοδοι 1920Χ1080, 1 HDMI με ήχο, 1 VGA, RS485, 10 user, Ψηφιακό zoom παρακολούθηση & καταγραφή x2 ~x5, 480,00 1xSATA, Alarm I/O:4/1, Network interface 10/100 Ethernet, Windows, Ios, Android, 280Πx51Υx203Βmm. IVR-461S-J (4 κάμερες - 1 ήχος) Ίδια χαρακτηριστικά με IVR-461S-J με PoE. 670,00 Αναμένονται μοντέλα για 8 και 16 κάμερες. IP ΚΑΜΕΡΕΣ Made in Taiwan IN-BL8101-P Bullet, 1,3 Megapixel, 1/3 progressive CMOS 960p & 25fps, 1280x960, φακός 3,6mm, IR cut filter, H264, ONVIF, High power IR led 40m, IP66, 12V, 1A/PoE. -10 O C χ +50 O C. 225,00 IN-BL8102-P Ίδια χαρακτηριστικά με ΙΝ-BL8101-P με φακό 2,8~12mm και High power IR led 60m. 310,00 IN-VD8101 DOME, 1,3 Megapixel, 1/3 progressive CMOS 960p & 25fps, 1280x960, φακός 3,6mm, IR cut filter, H264, ONVIF, High power IR led 40m, IP66, 12V, 1A, -10 O C χ +50 O C. 180,00 IN-VD8102 Ίδια χαρακτηριστικά με ΙΝ-VD8101 με φακό 2,8~12mm. 310,00 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ TOSHIBA HDD 3,5-500GB, TSH-DT01ACA050, SA. 145, TOSHIBA HDD 3,5-1TB, TSH-DT01ACA100, SA. 175, TOSHIBA HDD 3,5-2TB, TSH-DT01ACA200, SA. 250, TOSHIBA HDD 3,5-3TB, TSH-DT01ACA300, SA. 337,00

10 IP FISH EYE FE-5MIP-F01 5-Megapixels Αντιβανδαλιστική IK10, Dome IP, 1/2.5 (2592Χ1920) progressive CMOS, TI DSP, φακός F1.05 mm, Συνεργάζεται με τα καταγραφικά της IVIEW, Panoramic 360, IR cut filter, Επίβλεψη από κινητό, 10 5-Mega (2592 x1920), 17 3-Mega, 30 Full HD, Linux 2.6 Embedded O.S, DC12V/3W, PoE Class3, HTTP, HTTPS, TCP/ IP, IPv4, IPv6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, SNMP, RTSP, RTP/RTCP, Bonjour, PPPoE, QoS, UPnP, Multi Interface, Password Protection, IP address filtering, 802.1X port-based, Time Server and NTP support, Real Time Clock, Pre-recording & Post recording*, IE 6.0 above, H.264, 1.250,00 MPEG-4, M-JPEG, 2592Χ1920, 2048Χ1536, 1920Χ1080, 1280Χ720. Μotion detection, Mirror, Privacy mask, AES/AWB/AGC/BLC, 0.5/0,3 Lux, D-WDR/70dB. I/O Port, Alarm Ι/Ο: 1*/1*, Video out*, Reset button*, Audio I/O: 1/1, RS-485, TV out, RJ-45, Micro SD*, IP65 (προαιρετικό), Αντιβανδαλιστική IK10,, Ψ 110mm x 65 mm (Υ), DC12V/4W, -20 C χ +50 C, Υγρασία 20% χ 80% RH. Διαστάσεις 110Δx65Ymm. * Με την προσθήκη επιπλέον πλακέτας. FE-5MIP-F01-W Ίδια με FE-5MIP-F01 IP66, εγκατάσταση και σε τοίχο ,00 The full function board add Alarm in, alarm out, Micro SD. 150,00 EMC-LAN-360S 1.3 Megapixel, φακός Fisheye Cmos 360 ο, f-1.6mm F2.0, Η264, 11.8Vdc ~ 26.6Vdc/5W. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH 4.8V, 800mAh (περιλαμβάνεται). Περίπου 90 min διάρκεια μπαταρίας. Ανάλυση εγγραφής 1280 x 1024 και 16Fps. 2 κάρτες SD class 6 (δεν περιλαμβάνεται). Αισθητήρας IR εγγραφής/6m. Δυνατότητα απόκρυψης περιοχής. 8 οπτικές γωνίες. Παρακολούθηση μέσω κινητού. Εγγραφή: Ανίχνευση κίνησης, συνεχόμενη, προγραμματισμένη από ημερολόγιο, από είσοδο ρελέ, από τον αισθητήρα IR και με συνδυασμό των παραπάνω. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ο C χ +70 ο C, 95% UR, Διαστάσεις: 115M x 115Π x 40Βmm. 950,00 ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ UTP από Cat5 και πάνω. VIDEO & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ μέχρι 300 m. IR F40 1/3 SONY Exview HAD II CCD (Effio-E), 650 TVL COLOR - 700TVL B/W, Day Night, PAL: 1024H x 596V. Ελάχιστος φωτισμός Color 0.03 Lux, B/W 0 Lux. Φακός 4mm, I P 67. S/Ν Ratio 50db. Προστασία παρεμβολών και υπέρτασης, 30 Ψ5 IR-LED. Απόσταση κάλυψης 30m, HLC, AGC, DNR, AWB, ABLC, WDR, Motion detection. Privacy mask, OSD. Κατανάλωση IR ON: DC24V/140mA - IR OFF: DC24V/25mA, 2D. Διπλό γυαλί για αποφυγή αντανάκλασης των IR. Video Surge Protector Peak Inverse Blocking Voltage: VPIB = 100V, Peak Pulse Current: Ipp=44A Clamping Voltage: Ipp= 5A, Power Surge protector Max. Energy: 3.6J Clamping Voltage: 16.8KA(1 Time)/ 8.4KA(2 8/20μs (1 Time). Insulation Resistance: MΩ, 3AXIS μπράτσο με anti cut cable. Συνοδεύεται με ballun video/τροφοδοσίας PRX-120VP & PTX-120VP. 150,00 PW-2404Α Τροφοδοτικό DC24V/4Α έξοδο. Ενσωματωμένο καλώδιο με 4 εξόδους. 30,00 Υποστηρίζει την τροφοδοσία για 4 IR ή Κορμό. PS-2804ΑC Τροφοδοτικό AC28V/24V (επιλέξιμη) / 4Α έξοδο. Ενσωματωμένο καλώδιο με 8 εξόδους. Υποστηρίζει την τροφοδοσία για 8 IR κάμερες. Προστασία τάσης και ασφάλεια. 120,00 35

11 NVR AnyNet Embedded Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστήριξη 2 οθόνες μέχρι 8 (προαιρετικό), Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία. AnyNet Megapixels IP κάμερες, 24 Hot-Swapable Hard Disks ,00 Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 96TΒ, 4U 19 Rack mount. AnyNet-6416 AnyNet-6408 AnyNet-3208 AnyNet-3204 AnyNet Megapixels IP κάμερες, 16 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 64TΒ, 3U 19 Rack mount. 64 Megapixels IP κάμερες, 8 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 32TΒ, 3U 19 Rack mount. 32 Megapixels IP κάμερες, 8 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 32TΒ, 2U 19 Rack mount. 32 Megapixels IP κάμερες, 4 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 3U 19 Rack mount. 16 Megapixels IP κάμερες, 4 Hot-Swapable Hard Disks. Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16 TΒ, 4U 19 Rack mount , , , , ,00 NVR AnyNet Lite Series Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία, 4 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 4U 19 Rack mount. AnyNet Megapixels IP κάμερες ,00 A nynet Megapixels IP κάμερες ,00 NVR AnyNet Mini Series Made in Taiwan (Κατόπιν παραγγελίας) AnyNet-0401 Mini 4 Megapixels IP κάμερες, 1 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 4TB, Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει 2 οθόνες, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server ,00 Ethernet / Poe μέσω ομοαξονικού Made in Taiwan ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Embedded O.S, Συγχρόνως παρακολούθηση και καταγραφή, Υποστηρίζει dual Gigabyte LAN ports, Συνεργάζεται με Onvif και RTSP IP κάμερες, Έξυπνη video ανάλυση, Fail-over backup λύση με Mirror server, Raid 0/1/5/6/10/50 data προστασία, 4 HDD, Μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 16TΒ, 4U 19 Rack mount. EOC-110Kit Ethernet μέσω Coax. 150/200 m με RG full rate 100m. EOC-110V x 2. EOC-100Kit Ethernet μέσω Coax. 250/300 m με RG 59/ full rate 100m. EOC-100V + EOC110V. 100,00 160,00 EOC-100Plus Ethernet μέσω Coax. 500 m με full rate 100m. 225,00 EOC-100V x 2. EPOC-101Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 500 m full rate 100m. EOPC-101VA + EOPC101DC + DC48V/0,4A τροφοδοτικό. EPOC-111Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 300 m με full rate100 m. Τροφοδοσία από Poe Hub. EOPC-111PS + EOPC111PD. 360,00 280,00 36 EPOC-112Kit Ethernet/Poe μέσω Coax. 500 m με full rate 100m. Τροφοδοσία από Poe Hub. EOPC-112PS + EOC111PD. 360,00

12 IP ΚΑΜΕΡΕΣ Made in Taiwan (Kατόπιν παραγγελίας) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : PoE, ήχος in/out, IR cut filter, Υποστηρίζει H.264 /M-JPEG Multi Streaming. Λεπτομερή χαρακτηριστικά στον κατάλογο i-view. Διαθέσιμες σε 2MP & 3MP. DM-2MIPN30-F Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός 3.6 mm, 30 IR LED 14m, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 650,00 DM-5MIPN30-F04 1/2.5 5-Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός 3.6 mm, 30 IR LED 14m, 930, Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. DM-2MIPN30-F Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός mm, 30 IR LED 14m, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 750,00 DM-5MIPN30-F0312 1/2.5 5 Megapixels Αντιβανδαλιστική Dome IP, φακός mm, 30 IR LED 14m, 1.000, Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. IR-2MIPN42-F Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός 3.6 mm, 42 IR LED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. 650,00 IR-5MIPN42-F04 1/2.5 5 Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός 3.6 mm, 42 IR LED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 10 5-Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD. 930,00 IR-2MIPN42-F Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός mm, 42 IR LED 25m, 750,00 3-Axis anti-cut βάση, 20 2-Mega 1280x1024 και με το software IVIEW σε 1920x 1080, Mega. IR-5MIPN42-F0312 1/2.5 5 Megapixels IR Bullet IP, IP67, φακός mm, 42 IRLED 25m, 3-Axis anti-cut βάση, 10 5-Mega (2592 x1920), 20 3-Mega, 30 Full HD ,00 FDMO-2MIP-20XIR 1/2.8 Sony Exmor CMOS, 5 Megapixels IR IP Speed Camera Full HD (1920x1080), Οπτικό zoom 20x ( f=4.7~94mm) (2.9 ~ 54.1 ), IR Cut, WDR, privacy mask, IP 66, H.264/M-JPEG, IR Light 150m. Θερμαντική αντίσταση και ανεμιστήρα, 50dB, Pan 0.01 o ~180 o /S, Tilt 0.01 o ~100 o /S, 8 auto scan tracks, 8 cruising tracks, (16 preset θέσεις το καθένα), 4 groups, Freeze Frame, Smart-tracking, IR γωνία ρυθμιζόμενη ανάλογα το zoom, Alarm I/O: 1/1, 1.300,00 Audio Input/out, 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, 8 χρήστες, Micro SD Card, PELCO_P, PELCO_D, 12/5A VDC: 36W Max, -35 o C χ +60 o C, Humidity: 0~90%, Φ220Χ304mm, Περιλαμβάνει βάση τοίχου και τροφοδοτικό. 37

13 BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 3.6mm 1.3MP STO-20-70D3BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. 2 Led Array (2x2W) για 20m με ICR, ώρες, IP66. Φακός 3,6mm IR 1.3MP. 67,00 Γωνία φακού 70 ο.756(h) x 504(V), S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 Cχ+50 C, 12Vdc (500mA) - 24Vdc (250mA), 56Π-Υ x 117,5Μ mm. ABL, AWB, BLC, AEC, 3Axis βάση στήριξης με anti cut cable. STO-20-70E3B Ίδια χαρακτηριστικά με STO-20-70D3BR με 1/3 Sony Super Had II CCD+ Sony DSP Effio-E, 700TVL, 960Η, 976(Η) x 494(V), 0,01Lux (έγχρωμη), 0,001Lux (ασπρόμαυρη). 86,00 STO-20 Υπέρυθρα LED Array 2 x 2W Απόσταση φωτισμού 30m. Γωνία κάλυψης 100 ο Δίαυλος για το καλώδιο Οπτικό γυαλί αδιάβροχη κόλλα BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8-12mm 2MP STO S Αντιβανδαλιστική, 1/3 Sony Super Had II CCD + Sony DSP Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη). 2 Led Array (2 x 2.5W) για 30m με ICR, ώρες. IP66, Φακός 2,8-12mm IR 2MP. Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο. S/N Ratio >52dB. 960Η, 976(Η) x 494(V). 0,01Lux έγχρωμη, 0,001Lux ασπρόμαυρη. Auto Day Night με IR cut filter. Έξοδος video για οθόνη δοκιμών. OSD MENU για ρύθμιση: 137,00 Ψηφιακό WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. 2DNR. -20 o Cχ +50 o C, 12Vdc (500mA) - 24Vdc (250mA), 76,5Π x 64,5Y x 178,2M mm, με βάση στήριξης anti cut cable. 1200TVL STO-42-12B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exmor, IMX138, 1200TVL, 960Η, 1280(Η) x 1024(V). 0,1Lux. STO SP Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exview Had II CCD + Sony DSP Effio-P. Για πολύ χαμηλό φωτισμό: 0,01Lux (έγχρωμη), 0,0002Lux (ασπρόμαυρη). Επιπλέον στο OSD MENU: HLC (High light Compensation) για πινακίδες. Δεν τυφλώνεται από φωτεινά αντικείμενα. E-Zoom (Electronic-Zoom) x1 ~ x256, WDR, Flicker-Less, ATR. 151,00 224,00 STO-42 Δίαυλος για το καλώδιο Βίδα ασφάλισης του κάτω καλύμματος Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Ρύθμιση zoom στο φακό Ρύθμιση εστίασης στο φακό 38 OSD μενού για ρυθμίσεις

14 BULLET ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ME ΦΑΚΟ 2,8-12mm 2MP STO S Αντιβανδαλιστική, 1/3 Sony Super Had II CCD+ Sony DSP Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη). 2 Led Array (2 x 3W) 40m ρυθμιζόμενα με ICR, ώρες. IP66. Φακός 2,8-12mm IR 2MP, 960H, Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο. S/N Ratio >52dB. 976(Η) x 494(V). 0,01Lux έγχρωμη. 0,001Lux ασπρόμαυρη. Auto Day Night με IR cut filter. Έξοδος video για οθόνη δοκιμών. OSD MENU για ρύθμιση: Ψηφιακό 176,00 WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. 2DNR. -20 o Cχ +50 o C. Με θερμαντική αντίσταση -50 o Cχ +50 o C. 12Vdc (600mA) - 24Vdc (300mA), 109Π x 111,8Y x 259,6M mm, με βάση στήριξης anti cut cable. 1200TVL STO-60-12B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exmor, IMX138, 182, TVL, 960H, 1280(H) x 1024(V). 0.1Lux. STO SP Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony Exview Had II CCD + Sony DSP Effio-P. Για πολύ χαμηλό φωτισμό: 0,01Lux (έγχρωμη), 0,0002Lux (ασπρόμαυρη). Επιπλέον στο OSD MENU: HLC 255,00 (High light Compensation) για πινακίδες. Δεν τυφλώνεται από φωτεινά αντικείμενα. E-Zoom (Electronic-Zoom) x1 ~ x256, WDR, Flicker-Less, ATR. STO SDI Ίδια χαρακτηριστικά με STO S με 1/3 Sony 2,4 Megapixel RGB CMOS + DSP Nextchip high quality digital signal processing, 1080p, S/N Ratio> 48dB, Gamma correction, 0,1Lux. Επιπλέον στο OSD MENU για ρύθμιση: AES, Auto iris control, Auto iris shutter, Auto white balance rage, Frickerkess, ACCE, NR(2DNR/3DNR). 340,00 Διαύλος για το καλώδιο Υπέρυθρα LED Array 2 x 3W Απόσταση φωτισμού 60m Γωνία κάλυψης 120 ο Μία βίδα Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Οπτικό γυαλί Αδιάβροχη κόλλα Ενισχυμένο δακτυλίδι σιλικόνης Ρυθμιστικό της έντασης φωτισμού των LED OSD μενού για ρυθμίσεις Ρύθμιση zoom στον φακό Ρύθμιση εστίασης στον φακό 39

15 DOME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ STD-12-70D5BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. Ψ3 x42 Led για 15m με ICR. IP66. Φακός 2,1mm IR 1.3MP. Γωνία φακού 120 ο. 756(H) x 504(V), 59,00 S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 C χ +50 C, 12Vdc (250mA). 61Π x 57Υ x 47B mm. ABL, AWB, BLC, AEC. Πολύ μικρές διαστάσεις. STD-12-70D3BR Ίδια χαρακτηριστικά με STD-12-70D5BR 51,00 με φακό 3,6mm. Πραγματική διάσταση Πραγματική διάσταση STD-31-70D3BR Αντιβανδαλιστική, 1/3 DIS, 700TVL. 2 Led Array (2x2W) για 20m με ICR, ώρες. IP66. Φακός 3,6mm IR 1.3MP. Γωνία φακού 70 ο. 756(H) x 504(V), S/N Ratio> 52dB. 0,1Lux. Auto Day Night με IR cut filter. -20 C χ +50 C, 12Vdc (500mA) -24Vdc (250mA), 71, 4Δ x 72,7Υ mm. ABL, AWB, BLC, AEC. Πολύ μικρές διαστάσεις. 3Axis βάση στήριξης με anti cut cable. 67,00 Πραγματική διάσταση 2 Υ πέρυθρα Led Array 2 x 2W. Απ όσταση φωτισμού 20m. Γωνία κάλυψης 100 ο. 40

16 DOME ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8-12mm IR 2MP STD S Sony 1/3 Super Had ΙΙ CCD + Sony Effio-E, 650TVL (έγχρωμη), 700TVL (ασπρόμαυρη), Γωνία φακού 92 ο ~ 27,2 ο, 960H, 976(H) x 494(V). 42 Led για 20 m απόσταση, ICR, S/N Radio>52dB, 0.01Lux έγχρωμη, 0.001Lux ασπρόμαυρη, Auto Day Night με IR cut filter. OSD μενού για ρύθμιση: Ψηφιακό WDR. Electronic Shutter. Expose Control, White Balance, AGC, D/N Switch. Smart IR. BLC. Motion Detection. 2DNR. Φωτεινότητα. Contrast. Sharpness. Χρώμα. Gain. Privacy Masking. Mirror. Έξοδος για tester οθόνη, 106,5Δ x 109,3Y mm. Τροφοδοσία 12Vdc, 6W, 500mA, -20 ο C χ 50 ο C. 152, TVL STD B1FR Ίδια χαρακτηριστικά με STD S με 1/3 Sony Exmor IMX137, 158, TVL, 960H, 1280(H)x1024(V). Μοχλός ρύθμισης εστίασης Μοχλός ρύθμισης zoom Έξοδος video για οθόνη δοκιμών Οsd μενού για ρυθμίσεις Ξεχωριστά IR LED DOME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ EG-EIRDH 1/3 Sony 960H (811/810) + Sony DSP Effio-E (4140). 700TVL. 23 Led για 20m. IP66. 0,1Lux. S/N Radio>50dB. Φακός 3,6mm. 12Vdc. ATR, DNR, BLC, AGC. EG-EIRBHT 1/3 Sony 960H (811/810) + Sony DSP Effio-E (4140). 700TVL. 36 Led για 30m. IP66. 0,1Lux. S/N Radio>50dB. Φακός 2,8-12mm. 12Vdc. ATR, DNR, BLC, AGC. 87,00 110,00 ΡΑΝΤΑΡ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ EG-2H1-1 1/3 Sony Super HAD CCD, + DSP, 480 TVL, με μικρόφωνο. Φακός 3.7mm, 12Vdc/120mA, 0.8Lux/F2.0, S/N 48dB, 69,5Βx40Πx119Υmm, BLC, AGC, AWB, -10 Cχ +45 C. 105,00 EG-2H2-1 Ίδια χαρακτηριστικά με EG-2H TVL χωρίς μικρόφωνο. 90,00 41

17 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πατενταρισμένος σχεδιασμός - Αντιβανδαλιστική κατασκευή (εκτός STD-95) Ξεχωριστά IR Led για θερμική μόνωση στην κάμερα Στις υπάρχουσες κάμερες του εμπορίου τα υπέρυθρα Led των καμερών Dome και ο μηχανισμός της κάμερας έχουν σχεδιαστεί να βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του CCD της κάμερας και του φακού είναι από -20 ο C χ +50 ο C. Η θερμοκρασία που μπορεί να δημιουργηθεί από τα Led μπορεί να φτάσει και τους +70 ο C. Αν μια κάμερα λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες θα δημιουργηθούν προβλήματα, όπως λευκή εικόνα και θάμπωμα στον φακό, αλλά και μειώση της διάρκειας ζωής της κάμερας. Ο σχεδιασμός των ξεχωριστών IR led μονώνει την θερμότητα όπου παράγετε από αυτά, έτσι ώστε τα πιθανά προβλήματα να εξαλειφθούν. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερη διάρκεια ζωής της κάμερας και την τέλεια απόδοση της. Ισχύς και Γωνία προβολής Διαθέτουν 2 ανεξάρτητα IR Led (εκτός STD-95). Οι ώρες λειτουργίας τους φτάνουν τις Η συνολική ισχύς, ανάλογα το μοντέλο, φθάνει τα 4-6W. Σε σύγκριση με τις απλές κάμερες των 42 IR Led στις οποίες η ισχύς των Led φθάνει το 1.5W, η ισχύς των καμερών της SOEST είναι μέχρι 4 φορές μεγαλύτερη. Η γωνία κάλυψης των Led είναι 100 ο ο ανάλογα το μοντέλο. Η απόσταση φωτισμού είναι από 20-40m, σε πλήρη σκοτάδι, ανάλογα το μοντέλο. SMART IR Σε σύγκριση με τις standard IR κάμερες, τα SMART IR μπορούν να ρυθμίζουν αυτόματα το υπέρυθρο φως που απαιτείται στον χώρο καθώς το αντικείμενο κινείται πιο κοντά ή πιο μακριά από την κάμερα, με αποτέλεσμα μια άριστη εικόνα που δεν είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή. Χωρίς SMART IR Με SMART IR Χωρίς SMART IR Με SMART IR πολύ σκοτεινά πολύ φωτεινά Άριστη φωτεινότητα παντού Λείο οπτικό γυαλί με ειδική επίστρωση Οι περισσότερες κάμερες στην αγορά χρησιμοποιούν πλαστικά υλικά. Το οπτικό γυαλί σταθεροποιεί την μετάδοση του φωτός μέχρι και 98% για να προσφέρει τέλεια και ευκρινή εικόνα στο σκοτάδι. Έξοδος Video out για test οθόνη Συνδέστε την test οθόνη στην ειδική έξοδο και ελέγξτε την εικόνα της κάμερας (STO-42, STO-60). OSD. Ρυθμίστε τις λειτουργίες της κάμερας ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασής σας (STO-42, STO-60, STD-95). Σχεδιασμός εύκολου μηχανισμού για εστίαση (focus & zoom) Ρυθμίστε εύκολα το εστιακό μήκος του φακού από τα ρυθμιστικά zoom και focus (STO-42, STO-60, STD-95). Ρυθμιζόμενος φωτισμός IR Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό IR ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, αυτό προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και την βέλτιστη απόδοση της κάμερας (STO-60). IR-Cut-filter Όταν ο φωτισμός είναι 1.0Lux τα υπέρυθρα Led θα ενεργοποιηθούν μαζί με τον μηχανισμό IR-Cut. Στην συνέχεια η εικόνα θα γυρίσει από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη. Τροφοδοσία από 12 ~ 24Vdc (Πατέντα Soest) Όταν η τάση είναι περίπου 12Vdc ή 24Vdc, το πατενταρισμένο κύκλωμα των καμερών, σταθεροποιεί την τάση στα 12Vdc, προστατεύοντας έτσι το CCD και το IR LED από την υπέρταση. (εκτός STD-95, STD-12). Πιστοποιήσεις Αντοχή στα άλατα ( STO-60 ), ROHS, CE. 42 Εύκολη εγκατάσταση 3 axis βάση, με προστασία καλωδίου.

18 ΦΑΚΟΙ IR MP (Megapixel) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DAY & NIGHT ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Επίπεδο Εστίασης Κοντά σε υπέρυθρο Ημέρα Soest IR MP φακός φωτισμό Ορατός φωτισμός Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Επίπεδο Εστίασης φωτός κοντά στο υπέρυθρο Νύχτα Κανονικός Φακός Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Επίπεδο Εστίασης του ορατού φωτός Το πρόβλημα της κακής εστίασης εμφανίζεται στους κανονικούς φακούς όταν αλλάζει ο φωτισμός. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα κατά την διάρκεια της νύκτας δεν είναι τόσο ευκρινής όσο την ημέρα και ότι η κάμερα θα πρέπει να εστιαστεί ξανά. Οι φακοί IR Megapixel από την Soest είναι με βελτιωμένο οπτικό σύστημα και καταχωρημένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Η εικόνα από τον ορατό και τον υπέρυθρο φωτισμό βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το οποίο λύνει το πρόβλημα της κακής εστίασης στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις φωτισμού και διατηρεί τον φακό να λειτουργεί σωστά την ημέρα και το βράδυ. Εξασφαλίζει επίσης εικόνα υψηλής ευκρίνειας. ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός Μαύρη γωνία σημαίνει ότι η εικόνα της κάμερας εμφανίζει στη δεξιά γωνία της οθόνης μαύρο φόντο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της όχι καλής ποιότητας φακού. Η Soest έχει εντοπίσει και έχει λύση τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι εμφανώς ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των φακών IR MP της Soest, σε σύγκριση με τους άλλους Κινέζικους φακούς. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Το είδωλο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες στην ποιότητα εικόνας. Είναι το φαινόμενο της καθαρής εικόνας στο κέντρο, αλλά η υπόλοιπη εικόνα είναι θολή. Η Soest έχει καταφέρει να εξαλείψει τέλεια το είδωλο από την εικόνα. Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ Το φαινόμενο καμπυλότητας στην εικόνα είναι συχνό φαινόμενο στους φακούς. Θα παρατηρήσετε στην εικόνα ότι τα κοντινά αντικείμενα έχουν μια εσωτερική καμπύλη μεταξύ τους, ενώ τα μακρινά αντικείμενα έχουν μια εξωτερική καμπύλη. Οι φακοί IR MP της Soest με το διεθνές προχωρημένο οπτικό σύστημα που διαθέτουν, ελέγχουν τέλεια το φαινόμενο αυτό και Κανονικός Φακός Soest IR MP φακός προσφέρουν τέλεια ποιότητα εικόνας. 43

19 SPEED DOME EG-8LSD1-3 MINI SPEED DOME 1/3 Sony DSP Effio-E+ Sony Super HAD CCD, 600TVL. Αντιβανδαλιστική, Οριζόντια στρέψη 360 και ταχύτητα /s. Kατακόρυφη στρέψη>90 και ταχύτητα /s, 128 preset θέσεις 450,00 και auto patrol δυνατότητα, 0.01Lux. Φακός 2 megapixel 5-15mm. Aπόσταση κάλυψης από 5-25m. Όχι θολή εικόνα κατά τη διάρκεια του zoom, S/N Ratio 48db. Mνήμη σε περίπτωση διακοπής, 752(H)x582(V). Super wide power 8-18Vdc/120mA, AES, AGC, AWB, BLC, 118Δx123Ymm, -10 C χ +50 C. EG-PB320 Βάση για επίτοιχη στήριξη της mini speed dome. 25,00 FDMO-35XPW 1/4 SONY Ex-view HAD CCD, 480 TVL, Day Night. Φακός 35x (f= mm / F= ), digital zoom 16x, Eλάχιστος φωτισμός 0.5 lux Color F lux B/W F1.6, S/N 48dB, Day-night Auto / Color / B/W IRcut, Backlight Compensation Multi / Center / Off, Focus Auto / One-push AF / Menu, AGC Low / Normal / Middle / High / Off, White Balance ATW / Menu / Push-look / Indoor / 1.390,00 Outdoor / Florescent, Shutter Speed PAL: 1/50 ~1/ second, Interface RS-485, Half-Duplex, 128 θέσεις preset, Baudrate 1200 / 2400 / 4800 / 9600 BPS, Pelco P και Pelco D με αυτόματη ανίχνευση πρωτοκόλλου, 0-360Ί Pan, 0-90Ί Tilt. Tαχύτητα στρέψης 5~300sec, Tour group, Osd IP 66. Ενσωματωμένος ανεμιστήρας και αντίσταση, DC12V/3A. Θερμοκρασία λειτουργίας -35ΊCχ+50ΊC, ABC, AGC, AWB. Περιλαμβάνεται βάση τοίχου και τροφοδοτικό. STS-99-65Z9AZ 1/3 Sony Super HAD CCD, Sony Effio-E, 650TVL, 30X, f=3.9mm-89.7mm( ), Presets 200, 360, 90 (180 Auto flip), IP66, Auto treacking, Array LED and laser 180m( 50,000 hours), Ρύθμιση γωνίας led ανάλογα την εστιάση της κάμερας, Οριζόντια ταχύτητα: 0.1 /s-80 /s, Κατακόρυφη: 0.5 /s-30 /s, S/N Radio>50dB, 750,00 BLC, WBL, Infrared Mode(Auto / Manual / camera synchronization), Pattern Scan, Video freeze, AB Scanning, Power-off recovery, Guard Bit,Proportional variable speed, PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, DC 12V/4A, Περιλαμβάνεται βάση τοίχου. EG-8KB2 Πληκτρολόγιο 3D Joystick. Multi Control way: RS485, RS232, IR Remote. LCD οθόνη για το μενού, ID κάμερας, ID & Joystick status. 330,00 Πρωτόκολλα: Pelco-P/Pelco-D/HCDVR/DH. Απόσταση επικοινωνίας με RS485:1.2Km. Συχνότητα επικοινωνίας: 2400, 4800, 9600, 19200bps, -10 C χ +50 C, 12Vdc, 136Πx104Yx168Mmm. XPKB301 Πληκτρολόγιο SPEED DOME 3D. Πρωτόκολλα PELCO - D2400, PELCO - P4800, PELCO-P9600. Διαχείριση μέχρι και 255 κάμερες. Μέγιστη απόσταση 1200m. Τροφοδοσία 9-12Vdc. Ρυθμίσεις: τροφοδοσίας κάμερας, back light, night mode, ένδειξη κάμερας, ψηφιακό zoom, wash brush, τροφοδοσία φακού, φως, επιπλέον φως. Πρωτόκολλα 2400 / 4800 / 9600 / Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό. 390,00 Για μετάδοση μέσω ομοξονικού data και video σελίδα 49. Πομπός Δέκτης m Ομοαξονικό

20 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Made in Taiwan VIDEO ( Μέχρι 5 κάμερες ) RA-102 Πομπός και δέκτης μεταφοράς 2 καμερών στο ίδιο ομοαξονικό καλώδιο. 1.0Vp-p(75Ω). Τροφοδοσία: 9-12Vdc/ 50mA. Διαστάσεις: 76Μx110Πx30Ymm. 290,00 Απόσταση κάμερας με πομπό 200 m και μέγιστη απόσταση πομπού δέκτη 200 m. RA-103 Ίδια χαρακτηριστικά με το RA-102 για 3 κάμερες. Διαστάσεις: 102Μ x 110Π x 30Ymm. 450,00 RA-104 Ίδια χαρακτηριστικά με το RA-102 για 4 κάμερες Διαστάσεις: 170Μ x 112Π x 32Ymm. 650,00 Πομπός Δέκτης 200m Ομοαξονικό DATA & VIDEO ( Μέχρι 2 SPEED DOME) ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CPS: Μεταφέρει μέσω ενός ομοαξονικού RS485 data & Video για μία ή δύο κάμερες. Μπορούμε έτσι να αντικαταστήσουμε απλή κάμερα με PTZ. Υποστηρίζει όλες τις speed dome κάμερες. Απόσταση μετάδοσης 800mt. Έξοδο video Πομπού 1.0Vp-p (75Ω)/ Δέκτη 1.0Vp-p ± 0.2Vp-p (75Ω). RS485 baud rate αυτόματος. RS485 έλεγχος πρωτοκόλου αυτόματος. Τροφοδοσία 9~12Vdc. Διαστάσεις 102Πx110Βx30Ymm. Στις τιμές περιλαμβάνεται πομπός και δέκτης. Δεν περιλαμβάνονται τα τροφοδοτικά. CPS -100D Για 1 κάμερα speed dome. Κατανάλωση πομπός 1,5W/120mA, Δέκτης 1W/80mA. 345,00 CPS -200D Για 2 κάμερες speed dome. Κατανάλωση πομπός 2,5W/210mA, Δέκτης 1,7W/140mA. 510,00 Πομπός Δέκτης 800m Ομοαξονικό 48

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008).

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 4 Αυγ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2015 1. Η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά DVR σειρά SMART

Καταγραφικά DVR σειρά SMART Καταγραφικά DVR σειρά SMART, Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο σε ποιότητα Half D1 (720x288) Αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο κια αποσυμπίεση 2X λειτουργία στην καταγραφή και την αναπαραγωγή Ψηφιακό zoom X2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑ/ΣΗΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ 4.499,34 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP:

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP: CCTV Τιμοκατάλογος ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ Κάμερες box, χωρίς φακό Επαγγελματικές κάμερες με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς φακό Wide Dynamic Range WDR (Εκτεταμένο Δυναμικό Εύρος) - Υψηλή ανάλυση 54-7 γραμμές TV

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής. Ιούνιος 2016 Τιμοκατάλογος Προϊόντων Λιανικής Ιούνιος 2016 Συγκριτικός πίνακας νέων DVR Αυτόνομα DVR 1080N Κωδικός Analog Inputs Hybrid Mode (analog + IP) HDD Audio in/out Alarm in/out RS 485 Lan 10/100 USB 2.0 VGA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 D&C ELECTRONCS BLOG Στην D&C ELECTRONICS θεωρούμε την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας της βασικότερη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕΛ 1 / 11 ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... 3 1 η ΛΥΣΗ: Με ομοιωματα καμερων και ταμπελες...

Διαβάστε περισσότερα

HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P

HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P HD CCTV DVR ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1080P Video Recording Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν την λειτουργία και κρατήστε τις για τυχόν μελλοντική αναφορά. Κατεβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσεις σαρώνοντας το QR code

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Τα τεχνικά εγχειρίδια περιέχουν ένα πλήθος συντομογραφιών που είναι απαραίτητο να μπορούμε να ερμηνεύουμε, έτσι ώστε να επιλέγουμε την κατάλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.02 09:40:30 EET Reason: ΑΔΑ: 6ΩΣ9ΩΨ8-Λ52 ΔΗΜΟΣ Location: Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP KΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP Kατάλογος Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ...5 Κρυφές κάμερες...5 Κάμερες dome...5 Κάμερες bullet εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome

Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome FCS-3062 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Κάμερα δικτύου IP 2-Megapixel Ημέρα/νύχτα PoE Dome Με την FCS-3061 IP κάμερα, η LevelOne παρέχει μια πολύ καλή λύση για την 24ωρη παρακολούθηση για χώρους κτιρίων γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3"

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3" 8010002 KC-582B Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 V DC. Video Drive Auto Iris. C ή CS Mount. 76,16 8010001 ΜΚ-1320C Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά DVR 630/650. Βίντεο Σειρά DVR 630/650. Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση CIF

Σειρά DVR 630/650. Βίντεο Σειρά DVR 630/650.  Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση CIF Βίντεο Σειρά DVR 630/650 Σειρά DVR 630/650 www.boschsectity.gr Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση Ευέλικτη προβολή με δύο εξόδους οθόνης Απομακρυσμένη προβολή, αναπαραγωγή, έλεγχος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά DVR 670. Βίντεο Σειρά DVR Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF

Σειρά DVR 670. Βίντεο Σειρά DVR Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF Βίντεο Σειρά DVR 670 Σειρά DVR 670 www.boschsectity.gr Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF Ευέλικτη προβολή με δύο εξόδους οθόνης Απομακρυσμένη προβολή, αναπαραγωγή, έλεγχος και διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση Αναλυτική Παρουσίαση Διαβούλευσης Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Π/Υ 300.000 Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ) 243.902,43 Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο Ντέμου Ελένη Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα. Οδηγίες Χρήσης

Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα. Οδηγίες Χρήσης Νέας τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας κάμερα (ενσωματωμεένο OSD D/N Προαιρετικό) Οδηγίες Χρήσης Αντιστοιχεί σε κάμερες τύπου EOS-560 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100"

Compact Tripod. Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Πανί τύπου matte white. Gain 1.1 Διαγώνιος 100 Tripod-180 Compact Tripod Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος 100" 1/3/2015 Tripod-215 180cm 180cm 115,00 Χειροκίνητη οθόνη με τρίποδο και περιμετρικό black border. Διαγώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera

Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera WCS-0030 Έκδοση υλικού (h/w): 2 Wireless Megapixel PIR Lighting Network Camera Η LevelOne WCS-0030 IP κάμερα, έχει σχεδιαστεί για την 24ωρη παρακολούθηση του σπιτιού ή του γραφείου. Η κάμερα παρέχει μοντέρνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ electronic

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ electronic ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 electronic ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Κάµερες 390602 DS 100! Ι κάµερα Dome µεταλλική anti vandal! 18 new type IR LED (δυνατότητα µετατροπής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου IP ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 5-Megapixel

Κάμερα δικτύου IP ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 5-Megapixel WCS-6050 Version: 1 Κάμερα δικτύου IP ασύρματη, Ρ/Τ, ημέρας/ νύχτας, 5-Megapixel Key Features - Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας 5-Megapixel (2560x1920) - Συμβατό με τα πρότυπα ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.11b/g/n

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM DS-2CE56C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT3 DS-2CE16C2P-IT5 Bullet 720 TVL High Resolution 1/3'' PICADIS, 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Megapixel PIR Lighting PoE Network Camera

Megapixel PIR Lighting PoE Network Camera FCS-0031 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Megapixel PIR Lighting PoE Network Camera Η LevelOne FCS-0031 IP κάμερα, έχει σχεδιαστεί για την 24ωρη παρακολούθηση του σπιτιού ή του γραφείου. Η κάμερα παρέχει μοντέρνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α. Αντικείμενο Ιούλιος 2015 Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά 16.05.2016 Αριθ. Πρωτ.: 155 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο Divar Σειρά MR

Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο Divar Σειρά MR Βίντεο Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο Divar Σειρά MR Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο Divar Σειρά MR www.boschsectity.gr Ασφαλής, οικονομικά πιο προσιτός ενσωματωμένος σχεδιασμός Αποτελεσματική συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50044

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50044 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/10/2015 ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Ασύρματη κάμερα. IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Ασύρματη κάμερα IP MJPEGγια εξωτερικούς χώρους V3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο Pan/Tilt Κεραία POE FI8904W FI8905W FI8905E

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ANALOG HIGH DEFINITION 2 / ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 / TI EINAI H TEXNOΛΟΓΙΑ HIGH DEFINIΤΙΟΝ 4 / ΙΝTERLACED & PROGRESSIVE SCAN 5 / ΑΝΑΛΥΣΗ HIGH DEFINITION / Διαφορά αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV ΕΠΙΛΟΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, HD-SDI & IP K Κατάλογος Mάιος 2014 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ OΡΟΙ ΚΑΤΑΛOΟ Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera

2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera FCS-5042 Έκδοση υλικού (h/w): 1 2-Megapixel Day/Night PoE Outdoor Network Camera The LevelOne FCS-5042 is the perfect solution for day/night surveillance installations such as school campuses, railway

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV SYSTEMS Τα επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 KIT ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ CCTV Dahua Dahua kits, από επιλεγμένα προιοντα Dahua. Καταγραφικά Ultra 960H realtime (που

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

VIDEOJET decoder 7000

VIDEOJET decoder 7000 Βίντεο VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.gr Αποκωδικοποίηση HD 1080p και 720p Ευέλικτες διατάξεις οθόνης Χειρίζεται απευθείας μέχρι και δύο οθόνες HD Εμφάνιση μετα VCA Μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel

Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel FCS-5062 Version: 1 Κάμερα δικτύου PoE εξωτερικού χώρου ημέρας/νύχτας 5-Megapixel The LevelOne FCS-5062 is a 5-Megapixel bullet network camera designed with IP66 weatherproof outdoor housing and video

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Ανήκει στο στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 05 /13/Σ.953 /9-09-13//ΝΚ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ6-81Λ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ 1. ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ α.ναα220647

Διαβάστε περισσότερα

PT Network Camera, 2-Megapixel, 802.3af PoE, Ημέρα/νύχτα, IR LEDs

PT Network Camera, 2-Megapixel, 802.3af PoE, Ημέρα/νύχτα, IR LEDs FCS-6020 Έκδοση υλικού (h/w): 1 PT Network Camera, 2-Megapixel, 802.3af PoE, Ημέρα/νύχτα, IR LEDs The LevelOne FCS-6020 is a quality yet cost-effective surveillance solution for the home and office. It

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα