ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΧΕΤ.: Υπ αριθιμ.: 8045/22/ από 12/04/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ του Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α.: ΒΕΝΕΙ-6ΣΓ Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής η Υπηρεσία μας αναζητεί οικονομικές προσφορές για να προβεί στην αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού CTV καταγραφής παρακολούθησης μέσων καμερών σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή του ΑΕΑ/ΚΟΤΠ/ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΤΜ. 1 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΓΡ. 3 ο από 05/06/2013 εντός του χρηματικού ποσού των 1300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να πιστοποιούν ό,τι πληρούνται όλοι οι όροι της συνημμένης τεχνικής περιγραφής από 05/06/2013 του ΑΕΑ με τις κάτωθι επιπλέον απαιτήσεις της Υπηρεσίας μας: 1) Το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας ( DVR) θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να σβήνονται αυτόματα τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών, το οποίο χρονικό διάστημα να μπορεί να τροποποιείται από τον χειριστή ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας. 2) Μία περιστρεφόμενη ( πάνω κάτω, δεξιά αριστερά) βάση τοίχου για την εν λόγω τηλεόραση. Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται δεκτές και μέσω φαξ ( ) έως και της 14:00 της 21/06/2013 στο Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Αγ. Λαύρας 17 στα Πατήσια, στο γραφείο του Διαχειριστή του Α.Τ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, αρμόδιος Υπαρχ/κας ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Κων/νος, τηλέφωνο επικοινωνίας Η εν λόγω δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 6,5%, 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,656% της καθαρής αξίας των προϊόντων. Επιπλέον θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, αφαιρουμένων των προαναφερόμενων κρατήσεων.. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με χρηματικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου και μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της περιοχής του. -Ο- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γραφείο 3 Τη Τηλέφωνο: P.O.L Φαξ: Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλόπουλου 4, Τ.Κ:10177 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Για την εγκατάσταση κλειστoύ κυκλώματος έγχρωμης τηλεόρασης στο κτίριο Α.Τ. Πατησίων. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ Η παρούσα προδιαγραφή, αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προγραμματισμό και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) κλειστού κυκλώματος έγχρωμης τηλεόρασης, το οποίο θα επιτηρεί εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια ημέρας και νύχτας, με υψηλή ποιότητα εικόνας ανεξάρτητα από τον φωτισμό και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης θα αποτελείται από τα εξής μέρη: Εικονολήπτες, σύστημα ψηφιακής καταγραφής εικόνων DVR, οθόνη (monitor) προβολής βίντεο, τροφοδοτικό-ά παροχής ισχύος, σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (U.P.S) ON LINE. Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων χρειάζεται να εγκατασταθούν και να παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα στοιχεία του συστήματος που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες. Ο αριθμός των εικονοληπτών και οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης τους καθώς και το κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης θα καθορισθούν από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. Το σύστημα θα παρέχει και θα αποθηκεύει, σε 24-ωρη λειτουργία, αδιάλειπτα εικόνα και βίντεο από εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ι. Σύστημα εσωτερικού εικονολήπτη 1. Να διαθέτει αισθητήρα (sensor) τεχνολογίας CCD 1/3 της ίντσας ανάλυσης τουλάχιστον 752 Χ 582 pixels. 2. Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 600 γραμμών στην έγχρωμη λειτουργία και τουλάχιστον 700 γραμμών στην ασπρόμαυρη λειτουργία. 3. Να διαθέτει δυνατότητα μετάβασης από την έγχρωμη λειτουργία σε ασπρόμαυρη αυτόματα κατά την πτώση του φωτισμού του περιβάλλοντας. 4. Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με ελάχιστο 0,01 Lux. 5. Να διαθέτει Auto / Manual Gain Control.

3 6. Να διαθέτει Auto / Manual White Balance. 7. Να διαθέτει λόγω σήματος προς θόρυβο (S/N) 50 db τουλάχιστον (AGC off). 8. Να διαθέτει On Screen Display για την προβολή των λειτουργιών της κάμερας. 9. To σύστημα κάμερας να διαθέτει αναλογική έξοδο βίντεο 1 Volt peak-to-peak, 75 Ω. 10. Να λειτουργεί με ηλεκτρική τροφοδοσία 12 Volt / DC (±10%) 11. Να έχει δυνατότητα νυχτερινής λήψης εικόνας με υπέρυθρες λυχνίες (LED) σύγχρονης τεχνολογίας οι οποίες να είναι ενσωματωμένες στο σώμα της κάμερας. 12. Η εμβέλεια λήψης βίντεο κατά την νυκτερινή λειτουργία με ενεργοποιημένες τις λυχνίες LED να είναι τουλάχιστον 25m. 13. Να διαθέτει φακό μηχανικής εστίασης 2.8 ή 3,6 mm. ΙΙ. Σύστημα εξωτερικού εικονολήπτη 1. Τα ανωτέρω 1-12 χαρακτηριστικά του εσωτερικού εικονολήπτη. 2. Να διαθέτει φακό μηχανικής εστίασης mm. 3. Να διαθέτει κατάλληλη προστασία του φακού από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 4. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, χαλάζι, υγρασία, διαφοροποιήσεις της θερμοκρασίας και στεγανότητα - προστασία IP 66 τουλάχιστον. 5. Το σύστημα κάμερας να μπορεί να λειτουργήσει σε αντίξοες περίβαντολογικές συνθήκες και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 15 0 C έως C βαθμούς (κελσίου) με ποσοστό υγρασίας 80%. ΙΙΙ. Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας( DVR ) 1. Να παρασχεθεί αυτόνομο ψηφιακό καταγραφικό σύστημα εικόνας βίντεο. 2. Να διαθέτει δεκαέξι (16) αναλογικές εισόδους βίντεο 1 Volt peak-to-peak, 75 Ω. 3. Να διαθέτει μία (1) είσοδο τουλάχιστον για την καταγραφή ήχου από το περιβάλλον. 4. Να διαθέτει μια (1) έξοδο ήχου για την αναπαραγωγή ηχητικών δεδομένων. 5. Να διαθέτει δεκαέξι (16) εισόδους συναγερμού. 6. Να διαθέτει ρελέ με τουλάχιστον δύο (2) εξόδους συναγερμού. 7. Να διαθέτει έλεγχο Pan Tilt Zoom (PTZ). 8. Να διαθέτει συμπίεση σήματος κατά Η.264 με ελάχιστη ανάλυση 704 Χ 288 pixels. 9. Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής βίντεο από τις δεκαέξι (16) εισόδους ταυτόχρονα με 25 (fps) πλαίσια ανά δευτερόλεπτο τουλάχιστον. 10. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης με ανάλυση PAL για κάθε κανάλι βίντεο. 11. Να διαθέτει έξοδο εικόνας τουλάχιστον VGA. 12. Να έχει δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής των καμερών. 13. Να έχει δυνατότητα καταγραφής βίντεο με διαφορετικές ποιότητες εικόνας βάσει επιλογής του χειριστή. 14. Να διαθέτει θύρα RJ-45 για σύνδεση Ethernet με ταχύτητα 100/1000 Mbps και να υποστηρίζει DHCP, DDNS και TCP/IP τουλάχιστον. 15. Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό ανίχνευσης κίνησης και για τις δεκαέξι (16) εισόδους βίντεο ταυτόχρονα. Για κάθε κάμερα να πραγματοποιούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ρύθμιση περιοχής ανίχνευσης κίνησης, β) ρύθμιση της ευαισθησίας

4 16. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους με διασύνδεση SATA με χωρητικότητα 500 G Byte ο κάθε ένας τουλάχιστον. 17. Να διαθέτει δυνατότητα να εγκατασταθούν επιπλέον σκληροί δίσκοι με διασύνδεση SATA. 18. Να διαθέτει δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών με ποντίκι υπολογιστή. 19. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού στο εμπρόσθιο μέρος τουλάχιστον για τις βασικές λειτουργίες. 20. Να διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση Flash Disk, DVD recorder κλπ. 21. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης απώλειας βίντεο και απώλειας σκληρού δίσκου. 22. Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας συμβάντων, συναγερμών και συσχέτισης τους με ημερομηνία, ώρα και είσοδο βίντεο για τις παρακάτω περιπτώσεις, α. απώλεια βίντεο. β. ανίχνευση κίνησης. 23. Να διαθέτει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με χρόνο και συμβάν. 24. Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης ιστορικού αρχείου για όλα τα συμβάντα (event log). 25. Να υποστηρίζει ιεραρχημένη πρόσβαση βάσει κωδικού και ονόματος χρήστη με διακριτά δικαιώματα χρήσης. 26. Να μπορεί να καταγράφει συνεχόμενο βίντεο από 16 κάμερες ταυτόχρονα για επτά (7) ημέρες τουλάχιστον. 27. Να διαθέτει δυνατότητα ZOOM IN. 28. Να διαθέτει δυνατότητα προβολής τουλάχιστον 1, 4, 9, 16, κάμερες ταυτόχρονα κατόπιν επιλογής από τον χειριστή. IV. Οθόνες προβολής βίντεο ( Monitor ) 1. Μία(1) οθόνη προβολής να είναι τεχνολογίας TFT LCD με είσοδο VGA τουλάχιστον. 2. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας 1920 x 1080 ευκρίνειας Full HD. 3. Να διαθέτει είσοδο ήχου Audio In. 4. Να διαθέτει ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου. 5. Η διάσταση της οθόνης να είναι 32 ίντσες τουλάχιστον. V. Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος UPS 1. Να παρασχεθεί σύστημα σταθεροποίησης της τάσης, σταθεροποίησης του ρεύματος και αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) για την τροφοδοσία των καμερών και του ψηφιακού καταγραφικού εικόνας (D.V.R). 2. Το σύστημα UPS να μπορεί να τροφοδοτήσει το σύστημα CCTV της εγκατάστασης συνεχόμενα για 30 λεπτά τουλάχιστον και να ληφθεί υπόψη η μέγιστη τροφοδοσία των καμερών κατά τις νυκτερινές ώρες με αναμμένες όλες τις υπέρυθρες λυχνίες. 3. Να παρασχεθούν κατάλληλες συστοιχίες μπαταριών για να επιτευχθεί η παραπάνω αυτονομία. 4. Όλες οι μπαταρίες να βρίσκονται εγκατεστημένες εντός του συστήματος UPS. Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ 1. Τα υλικά, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και εγκεκριμένου τύπου από το ελληνικό κράτος.

5 2. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται όλη η απαραίτητη καλωδίωση τόσο για την τροφοδοσία των επιμέρους μηχανημάτων όσο για τη σύνδεση του καταγραφικού με τους εικονολήπτες. 3. Στην υλοποίηση της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος- εργαλείουυλικού- ικριώματος καθώς και η αποκατάσταση φθορών σε τοίχους, οροφές, δάπεδα και λοιπούς χώρους. 4. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση εικονοληπτών, λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και που δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την άρτια κατασκευή του CCTV και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 5. Ο προμηθευτής τέλος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας στο χειρισμό του συστήματος καθώς επίσης να παραδώσει όλα τα εγχειρίδια χρήσης αυτού στα ελληνικά.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015 CPV: 35121000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015 CPV: 35121000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για τα δημοτικά κοιμητήρια

Θέμα: Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για τα δημοτικά κοιμητήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θέμα: Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για τα δημοτικά κοιμητήρια Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Γενικά: Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α. Αντικείμενο Ιούλιος 2015 Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16/7/2014 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α. Αντικείμενο Αντικείμενο της εργολαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΑριθµΠρωτ. Αριθµός µελέτης: 31/2012

ΜΕΛΕΤΗ. ΑριθµΠρωτ. Αριθµός µελέτης: 31/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εξοπλισµού Ψηφιακού Συνεδριακού Συστήµατος µε δυνατότητα Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming) για την Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα