ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18193/ ΑΠΟΦΑΣΗ: 572 Από το πρακτικό 31 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση της δαπάνης και την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης». Στο Σχηµατάρι την 25 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 µ.µ., στο ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά µελών παρόντα ήταν πέντε µέλη: Παρόντες Απόντες 1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος) 1. Αρκούδας Βασίλειος 2.- Βλάχος Βασίλειος 2. Αναστασίου Ιωάννης 3.- Γκίνης Ιωάννης 4.- Μπλάνας Χρήστος 5.- Χρήστου Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (13ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι: Με την αριθµ. 317/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας υλικών για συντήρηση του δικτύου ύδρευση και ορίστηκε η προµήθεια του να γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό. Σύµφωνα µε την από 20/9/2013 τεχνική έκθεση που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου στα πλαίσια της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του ήµου Τανάγρας απαιτείται συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου, η οποία συνίσταται σε αντικατάσταση των διαφόρων υλικών που φθείρονται είτε φυσιολογικά µε την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω απρόβλεπτων ατυχηµάτων / βλαβών. Για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα των.ε. στις ποσότητες που θα περιγραφούν παρακάτω. Τα υπό προµήθεια υλικά είναι τα εξής: ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΗ TEM ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ 3/4" 6,00 75,68 454,10 ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α 2" 3,00 623, ,71 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100 4,00 121,00 484,00

2 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ125 1,00 180,00 180,00 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150 4,00 220,00 880,00 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65 20,00 83, ,00 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80 8,00 94,00 752,00 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΜΕ ΜΕΙΩΤΗ Φ300 3,00 894, ,73 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Φ150 10,00 230, ,77 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Φ200 2,00 302,21 604,42 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Φ50 2,00 82,98 165,96 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι 5/8 Χ ,00 1,00 256,00 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ16Χ100 32,00 1,06 34,05 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ16Χ60 64,00 0,66 42,11 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ16Χ80 96,00 0,88 84,00 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ18Χ60 45,00 0,92 41,40 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ20Χ120 56,00 2,69 150,53 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Μ20Χ80 312,00 2,37 738,19 ΓΩΝΙΑ 40Χ40Χ4 12,00 9,53 114,34 ΓΩΝΙΑ 90ο ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" 6,00 1,57 9,41 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2 50,00 1,50 75,00 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1/2 20,00 2,60 52,00 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3/4 20,00 3,85 77,00 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1/2 15,00 2,60 39,00 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3/4 15,00 3,85 57,75 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1/2 50,00 1,60 80,00 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1 50,00 4,35 217,50 ΓΩΝΙΑ 90ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 3/4" 50,00 2,40 120,00 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ100 12,00 0,70 8,40 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ125 2,00 0,95 1,90 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ160 25,00 1,30 32,50 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ200 4,00 3,23 12,91 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ315 8,00 5,71 45,68 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ60 26,00 0,55 14,30 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Φ80 22,00 0,65 14,30 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1" 3,00 75,60 226,80 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ110 4,00 16,55 66,20 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ125 4,00 18,00 72,00 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ140 4,00 19,60 78,40 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΓΙΑ ΡΕ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ125 10,00 25,20 252,00 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΓΙΑ ΡΕ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ63 10,00 13,30 133,00 ΖΙΜΠΩ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΓΙΑ ΡΕ (ΠΛΗΡΕΣ) Φ90 10,00 16,38 163,80 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ 16ΑΤΜ 45ο Φ160 5,00 186,16 930,79 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ 16ΑΤΜ 90ο Φ160 29,00 73, ,11

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 10ΑΤΜ Φ160 10,00 16,52 165,20 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 10ΑΤΜ Φ225 3,00 38,05 114,14 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 10ΑΤΜ Φ315 29,00 90, ,14 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ΑΤΜ Φ160 10,00 18,00 180,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ΑΤΜ Φ200 10,00 30,10 301,00 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ 16ΑΤΜ Φ90 10,00 8,50 85,00 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 16 atm Φ160Χ2" 12,00 78,33 939,96 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 16 atm Φ90Χ2" 3,00 52,89 158,68 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ 16ΑΤΜ Φ160 3,00 107,11 321,34 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ 16ΑΤΜ Φ225 1,00 292,22 292,22 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304 6" 6,00 83,85 503,10 ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΕ ΑΤΜ 45ο Φ315 3,00 226,93 680,78 ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΕ ΑΤΜ 90ο Φ315 8,00 233, ,63 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ASA 14" 1,00 868,00 868,00 ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 4 ΒΙ ΕΣ 1"Χ3/4" 10,00 11,48 114,80 ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 4 1/2"Χ1/2" ΒΙ ΕΣ 10,00 7,92 79,20 ΚΛΕΦΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 4 3/4"Χ1/2" ΒΙ ΕΣ 10,00 8,73 87,30 ΚΟΙΛΟ ΟΚΟΣ 80Χ80Χ4 30,00 11,76 352,80 Φ110X3/4" 56,00 9,20 515,20 Φ125Χ3/4" 55,00 10,00 550,00 Φ140X3/4" 33,00 13,25 437,25 Φ150Χ3/4 10,00 16,20 162,00 Φ160Χ1 15,00 16,20 243,00 Φ200Χ1 6,00 27,00 162,00 Φ250Χ1 10,00 38,00 380,00 Φ63X1" 20,00 5,25 105,00 Φ63X1/2" 110,00 5,25 577,50 Φ63X3/4" 200,00 5, ,00 Φ75Χ3/4" 45,00 5,85 263,25 Φ90x1" 10,00 6,80 68,00 Φ90x3/4" 95,00 6,80 646,00 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ 10 ΑΤΜ Φ160 32,00 13,72 439,04

4 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ 10 ΑΤΜ Φ225 2,00 27,84 55,68 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ 10 ΑΤΜ Φ315 7,00 70,93 496,52 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ 10 ΑΤΜ Φ90 6,00 5,82 34,90 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 0-16, Φ63 1/2" 7,00 14,22 99,57 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ110 48,00 10,30 494,40 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ125 13,00 12,50 162,50 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ140 32,00 15,80 505,60 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ160 14,00 20,90 292,60 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ200 16,00 35,00 560,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ250 16,00 167, ,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ40 20,00 6,00 120,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ50 46,00 6,50 299,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ63 148,00 5,50 814,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ75 48,00 6,00 288,00 ΜΑΝΣΟΝ 16 atm Φ90 88,00 7,00 616,00 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" 6,00 2,32 13,94 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" 1,00 0,95 0,95 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" 6,00 11,87 71,19 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2" 330,00 0,70 231,00 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1 270,00 1,80 486,00 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4" 180,00 1,25 225,00 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ 3" 1,00 940,75 940,75 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ 6" 2, , ,50 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 30mm 30,00 1,60 48,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2 50mm 30,00 1,60 48,00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ Φ80 2,00 250,00 500,00 ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ ΚΟΜΠΛΕ ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ASA 14" 1,00 160,89 160,89 ΠΩΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ASA 8" 2,00 48,61 97,22 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" 3,00 4,97 14,91 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ16Χ2 20,00 1,25 25,00 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ18Χ2,5 440,00 1,55 682,00 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ22Χ3 350,00 2,40 840,00 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ28Χ3 90,00 4,35 391,50 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Φ32Χ3 50,00 5,85 292,50 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ16Χ2 10,00 1,35 13,50 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ18Χ2,5 160,00 1,60 256,00 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ22Χ3 230,00 2,65 609,50 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ28Χ3 80,00 4,75 380,00 ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 1" 20,00 12,70 254,00 1/2 65,00 6,60 429,00 3/4" 30,00 8,30 249,00

5 ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ ΓΙΑ 1/2 30,00 6,60 198,00 ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ110 21,00 80, ,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ125 10,00 80,00 800,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ140 14,00 86, ,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ150 6,00 105,00 630,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ160 17,00 86, ,50 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ200 19,00 105, ,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ250 16,00 120, ,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ315 4,00 199,23 796,91 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ63 40,00 67, ,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ75 8,00 67,70 541,60 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ (L=300 mm) Φ90 34,00 67, ,80 ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ29 200,00 0,26 52,00 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" 12,00 0,50 6,05 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6" 36,00 1,86 67,10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8" 10,00 3,73 37,28 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ16 20,00 3,15 63,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18 60,00 3,15 189,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22 60,00 4,50 270,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28 20,00 6,60 132,00 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"Χ1" 3,00 4,60 13,80 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"Χ1/2" 9,00 1,80 16,19 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1 Χ1/2 20,00 1,60 32,00 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1 Χ3/4 30,00 1,30 39,00 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" Χ 3/4" 6,00 5,55 33,30 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" Χ 1/2" 195,00 0,90 175,50 ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304 5"Χ4" 4,00 28,94 115,75

6 ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304 6"Χ3" 3,00 41,55 124,66 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΦ Ε/Α ΡΕ 16ΑΤΜ Φ225ΧΦ160 1,00 146,75 146,75 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1"Χ1/2 35,00 2,10 73,50 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 1 Χ3/4 30,00 2,10 63,00 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ 3/4" Χ 1/2" 100,00 1,25 125,00 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1/2 5,00 5,50 27,50 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1" 96,00 8,21 788,16 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2" 300,00 4, ,00 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 2" 9,00 38,63 347,70 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 3/4" 250,00 5, ,00 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ 1" 10,00 12,92 129,20 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ 1/2 20,00 4,50 90,00 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕΒ 3/4 20,00 6,00 120,00 ΣΩΛΗΝΑ PE-100, 10atm Φ160 78,00 14, ,51 ΣΩΛΗΝΑ PE-100, 16atm Φ160 6,00 26,20 157,20 ΣΩΛΗΝΑ PE-100, 16atm Φ200 6,00 31,35 188,08 ΣΩΛΗΝΑ PE-100, 16atm Φ225 30,00 29,09 872,55 ΣΩΛΗΝΑ PE-100, 16atm Φ315 30,00 58, ,06 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ ,00 12, ,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ125 60,00 15,20 912,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ140 48,00 19,00 912,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ ,00 24, ,40 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ200 84,00 38, ,20 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ ,00 60, ,40 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ315 18,00 98, ,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ40 60,00 2,40 144,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ50 72,00 2,50 180,00 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ63 492,00 3, ,40 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ75 72,00 5,60 403,20 ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 atm Φ90 210,00 8, ,00 ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS Χ2 2,00 68,26 136,53 ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS ,3Χ2 2,00 66,97 133,94 ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 1" 12,00 10,17 122,05 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΣ 1/2" 1,00 0,57 0,57 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" 3,00 0,57 1,70 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2 10,00 0,70 7,00 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4 10,00 1,20 12,00 ΤΑΦ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ SS304 6" 12,00 83, ,08 ΤΑΦ ΒΙ ΩΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" 3,00 2,32 6,97

7 ΤΑΦ ΡΕ atm Φ315 1,00 350,72 350,72 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 50,00 0,50 25,00 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ,00 0,60 720,00 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ,00 0, ,00 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 400,00 1,20 480,00 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 200,00 1,40 280,00 Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1" 10,00 33,25 332,50 Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1/2" 315,00 18, ,00 Υ ΡΟΜΕΤΡΟ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 3/4 10,00 22,00 220,00 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304, 10ΑΤΜ 3" 4,00 28,39 113,54 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304, 10ΑΤΜ 4" 4,00 34,69 138,77 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304, 10ΑΤΜ 5" 4,00 44,15 176,60 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ SS304, 10ΑΤΜ 6" 37,00 56, ,70 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ DIN " 1,00 32,28 32,28 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ DIN " 2,00 6,03 12,07 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ DIN " 10,00 17,07 170,66 ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ DIN " 2,00 22,73 45,46 ΦΛΑΤΖΑ ΤΡΕΛΛΗ ΡΕ-100, 16atm Φ160 24,00 15,50 371,95 ΦΛΑΤΖΑ ΤΡΕΛΛΗ ΡΕ-100, 16atm Φ225 2,00 22,60 45,21 ΦΛΑΤΖΑ ΤΡΕΛΛΗ ΡΕ-100, 16atm Φ315 7,00 77,46 542,23 ΦΛΑΤΖΑ ΤΡΕΛΛΗ ΡΕ-100, 16atm Φ90 6,00 8,66 51,95 ΦΛΑΤΖΟΚΕΦΑΛΗ Φ110 8,00 56,00 448,00 ΦΛΑΤΖΟΚΕΦΑΛΗ Φ160 8,00 104,00 832,00 ΦΛΑΤΖΟΚΕΦΑΛΗ Φ63 20,00 32,00 640,00 ΦΛΑΤΖΟΚΕΦΑΛΗ Φ90 12,00 42,00 504,00 ΦΡΕΑΤΙΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟΥ 35Χ35 50,00 11,50 575,00 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 168,3Χ4,5 2,00 65,37 130,75 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 219,1Χ4,3 1,00 118,52 118,52 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 219,1Χ4,3 2,00 118,52 237,05 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 323,9Χ7,1 1,00 214,46 214,46 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 406,4Χ8,8 6,00 402, ,00 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 60,3Χ2,9 1,00 14,83 14,83 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,60 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών είναι οι ακόλουθες: I. ΒΑΝΟΕΙ Η / ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ a. ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ Αεροεξαγωγός διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ο οποίος δύναται να απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και την λειτουργία του δικτύου και να εισάγει αέρα κατά την εκκένωση του δικτύου.

8 Αποτελείται από : 1. Κορµό από χυτοσίδηρο GGG 40 DIN Πλωτήρας από πολυαµίδιο 3. Μεµβράνη στεγανότητας από σιλικόνη 4. ακτύλιος στεγανότητας από EPDM 5. Άξονας από Ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr13 DIN b. ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α Αντιπληγµατική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης διαφραγµατικού τύπου, διπλού θαλάµου, που αποτελείται από: 6. Σώµα βαλβίδας τύπου Υ ή γωνιακού και θάλαµο ενεργοποιητή από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 7. ιάφραγµα από νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλαστικές ίνες 8. Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα DIN X20CR13 9. Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο CuZn12PbS 11. Έδρα φραγής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN Φλάντζα στεγανότητας από ελαστικό EPDM 13. Βαλβίδες σύνδεσης από χρωµιούχο ορείχαλκο 14. Πιλότο από φωσφορούχο ορείχαλκο ASTM B21 c. ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Βάνα ελαστικής έµφραξης κατασκευασµένη για πίεση 16 bar, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7259 κατηγορία Α και Β, σε µήκος κατά DIN 3202 σειρά F4. Η βάνα θα αποτελείται: 15. Σώµα κάλυµµα και γλώσσα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr 13 DIN Έδρα ελαστικού (επένδυση γλώσσας) από EPDM 18. Ο-RING στεγανοποίησης από EPDM 19. Καπάκι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS Μηχανισµός χειρισµού (τιµόνι) από διαµορφωµένο χάλυβα ST Κώνος προσαρµογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 για να είναι είναι δυνατός ο χειρισµός της βάνας µε κλειδί 23. Βαφή εποξειδική πάχους 300 µικρά d. ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ Μειωτής πίεσης υδραυλικού τύπου ελεγχόµενος από πιλότο, αποτελούµενος από σώµα βαλβίδας τύπου Υ και κεφαλή διπλού θαλάµου κατασκευασµένα από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693, για πιέσεις λειτουργίας ως 25 atm, αποτελούµενος από : 24. ιάφραγµα από νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλέγµα πλαστικό ινών 25. Άξονας ενεργοποιητή από ανοξείδωτο χάλυβα DIN X 20Cr Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά RG5 28. Έδρα φραγής και πλάκες σύσφιξης από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 DIN Ελαστικά τµήµατα στεγανότητας από EPDM 30. Σωληνάκια από RILSAN ή ορείχαλκο ή ανοξείδωτα 31. Βανάκια και λοιπά εξαρτήµατα από χρωµιούχο ορείχαλκο 32. Βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, A Βαφή εποξεική βάσης πολυαιρεθάνης κατάλληλη για πόσιµο νερό πάχους 200µικρών

9 34. Βαφή βερνικιού κατάλληλη να µην επηρεάζεται από τον ήλιο, πάχους 100 µικρών e. ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥ Α ικλείδες τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ16, µήκους σύµφωνα µε DIN 3202-K1 / ISO 5752 short series 20, µε σώµα από χυτοσίδηρο GG25, δίσκο ανοξείδωτο AISI 316 και ανταλλάξιµο χιτώνιο EPDM (ή NBR). Η σχεδίαση του σώµατος και του χιτωνίου θα εξασφαλίζει, µε ειδικές εγκοπές στο κέντρο και πλευρικά, την σταθερή θέση του χιτωνίου στο σώµα. Οι δικλείδες θα έχουν άξονα ανοξείδωτο AISI 304 αποτελούµενο από δύο µέρη. Το άνω µέρος του άξονα θα εδράζεται σε δύο ορειχάκλινα έδρανα και για την στεγανοποίησή του θα υπάρχουν δύο στεγανωτικοί δακτύλιοι (o-rings). Για την ασφάλιση του άξονα έναντι τυχαίας εξαγωγής του, κατά την διάρκεια τυχόν αφαίρεσης του ενεργοποιητή, θα υπάρχει κοχλίας ασφαλείας, που θα εισέρχεται σε ειδική σχισµή του άξονα. Ο χειρισµός των δικλείδων θα γίνεται µε χειρολαβή που κουµπώνει ανά 6 ο (15 θέσεις) ή µε µειωτήρα µόνιµης λίπανσης µε βολάν, ανάλογα µε την επιλογή της υπηρεσίας. Οι δικλείδες πρέπει να προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι σύµφωνες µε την Κοινοτική Οδηγία PED 97/23/EC και ο τύπος τους να είναι εγκεκριµένος από διεθνώς ανεγνωρισµένο οργανισµό. Ο κατασκευαστής των δικλείδων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε το ISO f. ΖΙΜΠΩ Σύνδεσµος µε συγκράτηση πλήρους φορτίου άκρων για σωλήνες PVCu, σύµφωνα µε ΕΝ1452, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Σώµα κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο κατά ΕΝ1561, ή ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΝ1563. Παρέµβυσµα από ελαστικό κατά ΕΝ681-1 ακτύλιος συγκράτησης από ορείχαλκο. Κοχλίες από γαλβανισµένο χάλυβα ή ανοξείδωτες Εποξειδική επικάλυψη µε µέσο πάχος 250µm g. PVC Ειδικό τεµάχιο υδροληψίας (κολάρο) για σωλήνα PVC, κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG. To κολάρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις διαµέτρους που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να καταλήγει σε παροχή θηλυκού σπειρώµατος NPT, στις διαστάσεις που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρες µε ελαστικό δακτύλιο και βίδες. h. ΜΑΝΣΟΝ 16 atm ιπλή µούφα από σκληρό PVC 16 atm για ένωση / επισκευή σωλήνων από σκληρό PVC αντίστοιχης διαµέτρου. Περιλαµβάνονται οι δύο ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης. i. ΦΛΑΤΖΟΚΕΦΑΛΗ Σύνδεσµος σύνδεσης φλάντζας µε ευθύ άκρο σωλήνα µε συγκράτηση υπό πλήρη πίεση για σωλήνες PVCu, σύµφωνα µε ΕΝ1452, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Σώµα κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο κατά ΕΝ1561, ή ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΝ1563. Φλάντζες κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΝ1563. Παρέµβυσµα από ελαστικό κατά ΕΝ681-1 ακτύλιος συγκράτησης από ορείχαλκο. Κοχλίες από γαλβανισµένο χάλυβα ή ανοξείδωτες Εποξειδική επικάλυψη µε µέσο πάχος 250µm

10 II. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα θα χρησιµοποιούνται σε δίκτυα πόσιµου νερού. Θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες ύλες. Το µέταλλο της κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς πόρους και υπολείµµατα άνθρακος, συµπαγές και οµοιόµορφο, απαλλαγµένο από κάθε πρόσµιξη σκουριάς ή και άλλου υλικού εκτός από τις προδιαγραφές. Επίσης πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι άρτια επεξεργασµένα. a. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (γωνιές, µαστοί, µούφες, ρακόρ, συστολές, ταφ, τάπες) Κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας κράµα ορειχάλκου, χωρίς να παρουσιάζουν διάβρωση ή µηχανικές παραµορφώσεις ( Ο.Τ. 58 κατά DIN 8076). Επίσης θα πρέπει να είναι χαραγµένα στο εξωτερικό του σώµατος (από διατοµή Φ3/4" και πάνω), τα παρακάτω χαρακτηριστικά 1. ιατοµή 2. Κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή) και 3. DIN κατασκευής. Το βάθος και το µήκος του σπειρώµατος σύνδεσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξασφάλιση της απαιτούµενης µηχανικής αντοχής. b. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (γωνιές, ρακόρ, σύνδεσµοι) Τα ορειχάλκινα εξαρτήµατα µηχανικής σύσφιξης θα χρησιµοποιούνται σε δίκτυα πόσιµου νερού, θα τοποθετούνται στο άκρο του αγωγού πολυαιθυλενίου, για την εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης µε άλλον αγωγό ή µε το αντίστοιχης διατοµής σπείρωµα. Τεχνικά στοιχεία 4. Κυρίως σώµα, από υψηλής ποιότητας κράµα ορειχάλκου, χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή µηχανικές παραµορφώσεις. 5. Περικόχλιο σύσφιξης ορειχάλκινο µε σπείρωµα και ειδικά διαµορφωµένη κωνική υποδοχή στο εσωτερικό του, όπου εισχωρεί το αντίστοιχα κωνικό δακτυλίδι 6. αχτυλίδι αγκύρωσης από υψηλής ποιότητας κράµα ορειχάλκου, χωρίς να παρουσιάζει διάβρωση ή µηχανικές παραµορφώσεις. 7. ακτυλίδι στεγάνωσης από ελαστικό δακτύλιο (o-ring) από EPDM ή NBR, κατάλληλο για χρήση σε πόσιµο νερό, το O-ring θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσµου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται µε απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου και εν συνεχεία µε απλή σύσφιξη του περικοχλίου σύσφιξης πάνω στο κυρίως σώµα του συνδέσµου. 8. Ορειχάλκινος δακτύλιος πίεσης για την οµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης επί του δακτυλίου στεγανότητας, κατασκευασµένος από ορείχαλκο, εφάµιλλης ποιότητας µε αυτή του σώµατος του συνδέσµου. 9. Ο σύνδεσµος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρµωσης. Η εξάρµωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσµος και να επαναλαµβάνεται µε την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. c. ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ / ΒΡΥΣΕΣ Οι σφαιρικοί κρουνοί και οι βρύσες απαιτείται να είναι ολικής ροής, στιβαρής κατασκευής, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 bar, κατασκευασµένοι κατά EN29000 ISO9000. Η στεγανοποίηση της σφαίρας (ball) διακοπής ροής στο σώµα του κρουνού θα γίνεται µε δυο τεφλόν στα δυο άκρα. Η σφαίρα (ball) θα είναι κατά προτίµηση θα είναι συµπαγής, και ενίσχυση

11 µε νεύρο σε κατάλληλη θέση. Το άνοιγµα / κλείσιµο θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε στροφή 90 µοιρών του µοχλού χειρισµού, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από αλουµίνιο. III. ΣΩΛΗΝΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC a. ΣΩΛΗΝΑ ΡVC 16atm Σωλήνα από σκληρό PVC-U, 16 atm κατά EN , µε ελαστικό δακτύλιο κατά ΕΝ 681-1, στις διαµέτρους που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. IV. ΣΩΛΗΝΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE a. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ΡΕ 100 Εξαρτήµατα ηλκετροσύντηξης για χρήση σε δίκτυα HDPE 3ης γενειάς, ΡΕ100, κατασκευασµένα κατά EN1555 και EN b. ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ-100, 16atm, 3ης ΓΕΝΝΙΑΣ Σωλήνα πίεσης από ΡΕ κατά ΕΝ και DIN , στις διαµέτρους που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού c. ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Σωλήνας από δικτυωµένο ΡΕ, κατά DIN και ΕΝ 15875, κατάλληλος για χρήση σε δικτύου πόσιµου νερού στις διαµέτρους που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού V. ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ a. ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ Σωλήνα ανοξείδωτη µε ραφή ποιότητας SS304, κατά EN , στις διαστάσεις και πάχη που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. b. ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Σωλήνα γαλβανιζέ µε σπείρωµα (πράσινη ετικέτα) κατά EN10255 (ΕΛΟΤ DIN 2440 ISO 65) c. ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ Χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κατά EN (DIN 2448 / DIN 1629), στις διαστάσεις και πάχη που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. d. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ Εξαρτήµατα ανοξείδωτα κολλητά ποιότητας SS304L κατά DIN 11852, στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. e. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙ ΩΤΑ (γωνιές, µαστοί, µούφες, ρακόρ, συστολές, ταφ, τάπες) Εξαρτήµατα κορδονάτα βιδωτά γαλβανισµένα BSP, κατασκευασµένα κατά EN10242:1994, από ελατό χυτοσίδηρο, γαλβανιζµένο εν θερµώ, κατάλληλα για χρήση σε πόσιµο νερό. f. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΑ Εξαρτήµατα χαλύβδινα συγκόλλησης χωρίς ραφή ASA κατά ANSI B16.9. g. ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ Ανοξείδωτη φλάντζα τόρνου ποιότητας SS304L, 10 atm, κατά DIN2576, στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. h. ΦΛΑΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΡΕ Χαλύβδινη φλάντζα περαστή, 16 atm, κατά DIN2576, για λαιµούς ΡΕ στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. i. ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ

12 Χαλύβδινη φλάντζα κολλητή, 16 atm, κατά DIN2576, στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. VI. ΠΡΟΦΙΛ a. ΓΩΝΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ Ισοσκελής γωνιά 40Χ4 από χάλυβα ποιότητας ST37-2, κατά DIN 17100/ b. ΚΟΙΛΟ ΟΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ Κοιλοδοκός τετράγωνος 80 Χ80 Χ 4 από χάλυβα ποιότητας ST37-2 και ανοχές κατά DIN 59411/78 / ΕΝ VII. Υ ΡΟΜΕΤΡΑ a. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Προέκταση ανοξείδωτη διαφόρων µηκών διαµέτρου 1/2 για τη σύνδεση υδροµέτρων. Οι προεκτάσεις διαθέτουν στο ένα άκρο αρσενικό σπείρωµα NPT και στο άλλο θηλυκό. b. Υ ΡΟΜΕΤΡΟ Αντιπαγωτικό υδρόµετρο ξηρού τύπου πολλαπλής ροής, µε αρσενικά σπειρώµατα στις διαµέτρους που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές c. ΦΡΕΑΤΙΟ Υ ΡΟΜΕΤΡΟΥ Τσιµεντένιο φρεάτιο υδροµέτρου 35 Χ 35 µε µαντεµένιο καπάκι πλήρες. VIII. ΙΑΦΟΡΑ a. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Ελαστικό παρέµβυσµα φλαντζών από NBR ή EPDM, κατάλληλα για επαφή µε πόσιµο νερό, κατάλληλου πάχους και αριθµού οπών ανάλογα µε τη διάσταση της φλάντζας. b. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Ανοξείδωτο µανόµετρο γλυκερίνης, κάτω ουράς ½, 0-16 bar, διαµέτρου 63 mm. c. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Χυτοσίδηρο υδροστόµιο πεζοδροµίου για τροφοδοσία νερού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή προσαρµογή µάνικας για κατάσβεση εξωτερικών χώρων. Η κύρια παροχή φλάντζας θα είναι DN80' µε διπλή έξοδο 2 1/2. Θα πρέπει να διαθέτει αντιπαγωτικό σύστηµα. d. ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ Ανοξείδωτη σέλα επισκευής σωλήνων αµιάντου, σκληρού PVC και PE. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι SS304 ή SS316, επεξεργασµένο µετά την αρχική κόλληση. Το ελαστικό µέρος θα πρέπει να είναι µονοκόµµατο από EPDM ή NBR. Η τοποθέτησή του δεν πρέπει να απαιτεί ειδικά εργαλεία, ενώ θα πρέπει να µπορεί να γίνει χωρίς τη διακοπή της ροής νερού στη σωλήνα. e. ΒΙ Α ΜΕ ΠΑΞΙΜΑ Ι Γαλβανισµένη βίδα NPT στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού συνοδευόµενη από εξάγωνο γαλβανισµένο παξιµάδι αντίστοιχης διάστασης f. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ Μονό γαλβανιζέ στήριγµα ντίζας µε λάστιχο στις διαστάσεις που ορίζονται στην ενότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού.

13 Στον Κ.Α του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ήµου Τανάγρας, οικονοµικού έτους 2013 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιµη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00, προορισµένη για προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προµήθεια. 2. Έγκριση δαπάνης ποσού ,60, σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης». 3. Την κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης για την προµήθεια υλικών για συντήρησης δικτύου ύδρευσης. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ε, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Την µε αριθµό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 6. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (.Κ.Κ). 7. Το Π. 60/2007 «Προσαρµογή ελληνικής νοµοθεσίας µε Οδηγία 2004/18/ΕΚ». 8. Την Υπουργική απόφαση Π1 3306/2010 (ΦΕΚ 1789Β/ ) «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη στο Ε.Π.Π.». 9. Την Υπουργική απόφαση Π1 3305/2010 (ΦΕΚ 1789Β/ ) «καθορισµός ετήσιας συνολικής δαπάνης των προµηθειών κατά κωδικό είδους αυτών για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συµβάσεων διενεργείται α) µε πρόχειρο διαγωνισµό ή β) απευθείας ανάθεση. 10. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945Β) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 13 του Ν. 2503/97» 11. Την ανάγκη του ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 12. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την συγκεκριµένη προµήθεια. 13. Την ειδική διαθέσιµη πίστωση ποσού ,00, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ήµου Τανάγρας οικονοµικού έτους 2013, για προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης. 14. Την υπ αριθµ. 191/2013 έσµευση Ανάληψης Υποχρέωσης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην από 20/9/2013 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου µας για την προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης, προϋπολογισµού δαπάνης ,60 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 2. Εγκρίνουν την αριθµ. 191/2013 δέσµευση ανάληψης υποχρέωσης.

14 3. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,60, σε βάρος του Κ.Α µε τίτλο: «Προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης». 4. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης και συντάσσει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ύδρευσης, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας µε Φ.Π.Α ,60, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής : 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα ήµου Τανάγρας στο Σχηµατάρι την 16 η Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 1.2 ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) συνεταιρισµοί Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 5% επί του συνολικού ποσού µε το Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 7.498, Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις

15 φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Οι αλλοδαποί: Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις και Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά , εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου Οι συνεταιρισµοί: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις και Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.

16 Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 1.3 Άλλα δικαιολογητικά Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προµηθευτών, λαµβάνονται υπόψη από την αρµόδια επιτροπή: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης Η ποιότητα των προϊόντων Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση

17 που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 2.2 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

18 2.2.2 στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά η εγγύηση συµµετοχής τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 2.3 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 2.4 Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 2.5 Τιµή προσφοράς

19 2.5.1 Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί από τον κάθε διαγωνιζόµενο σε έντυπο συντασσόµενο από τον ίδιο Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των µερών Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 2.6 Υποβολή προσφορών Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ΗΜΟΣ: ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΟΣ: ΠΛ. ΠΑΜ/ΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Τ.Κ: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 11:00, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από 10:30 ώρα µέχρι την 11:00 ώρα Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2.7 Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση

20 που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 2.8 Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα εξήντα (60). Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται Στην συνεδρίαση ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε ευθύνη της. Στη συνέχεια ο φάκελος και οι προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών διενεργείται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 και το Πρακτικό που συντάσσεται κοινοποιείται στους συµµετέχοντες του σταδίου µε ευθύνη της Επιτροπής Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα