Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς και των αντλιοστασίων του ήµου Λήµνου από το εξειδικευµένο προσωπικό του συνεργείου της αρµόδιας Υπηρεσίας. Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, ώστε να χρησιµοποιούνται άµεσα και χωρίς χρονοτριβές για τη συντήρηση των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του ήµου Λήµνου. Τα υπό προµήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον, τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας µελέτης και τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, από τον Ανάδοχο της προµήθειας, στη συµβατότητα των προς προµήθεια υλικών µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις του ήµου Λήµνου. Ο Συντάξας Κων/νος Γιαννουλάκης Μηχανολόγος Μηχ/κός Π.Ε.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και αντλιοστασίων του ήµου Λήµνου. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα µικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών, κλπ.), τα οποία και θα συµπεριλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα µεταφοράς των προσφερόµενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους µέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης - αποχέτευσης του ήµου Λήµνου. Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολό τους, τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη της κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προµήθεια είδος. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.1Χ3/4" ΒΤ τεµ ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.3/4Χ1/2" ΒΤ τεµ ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.1Χ1/2" ΒΤ τεµ ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" 16ΑΤΜ τεµ ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" 16ΑΤΜ τεµ ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" 16ΑΤΜ τεµ ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" 16ΑΤΜ τεµ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 1/2" τεµ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 3/4" τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 15Χ1/2" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 18Χ1/2" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 22Χ3/4" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 28Χ1" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ φ80 PN16 τεµ ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ φ100 PN16 τεµ ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" PN10 τεµ ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3" PN10 τεµ ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 4" PN10 τεµ ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ315-12ΑΤΜ ΜΟΥΦΕΣ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 100

4 21 ΜΟΥΦΕΣ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΜΟΥΦΕΣ 1' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΜΟΥΦΕΣ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ1/2Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32Χ1Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ20Χ1/2Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ25Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 1 1/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 1 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΜΑΣΤΟΙ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4Χ1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1Χ3/4 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 2Χ1" ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4Χ1/2 ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1Χ3/4 ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΣΤΟΛΕΣ 2Χ1" ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΤΑΥ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ΤΑΥ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ΤΑΥ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ΤΑΥ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΤΑΠΕΣ 3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΤΑΠΕΣ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΤΑΠΕΣ 3/4 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 200

5 55 ΤΑΠΕΣ 1" ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ16Χ16 LOCK τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ18Χ18 LOCK τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ22Χ22 LOCK τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ28Χ28 LOCK τεµ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ32Χ32 ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ32Χ1 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ40Χ1 1/4 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ40Χ1 1/2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ50Χ1 1/2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ50Χ2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ 16at µε λάστιχα, PVC Φ63Χ2 ΑΡΣ. PVC τεµ ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ75Χ2 1/2 ΑΡΣ. PVC τεµ ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ90Χ3" ΑΡΣ. PVC τεµ ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ110Χ3" ΑΡΣ. PVC τεµ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18Χ21/2 ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22Χ16 ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28Χ22 ΜΑΥΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32Χ26 ΜΑΥΡΟ Φ32-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης Φ40-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης Φ50-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης Φ63-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 1/2" τεµ ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 3/4" τεµ ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 1" τεµ ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 2" τεµ ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PN16 Φ63Χ2" ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΡΣ. τεµ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 40Χ40 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 50Χ50 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 60Χ60ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ. 10

6 86 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 70Χ70ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ90 τεµ ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ110 τεµ ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ140 τεµ TEFLON ΤΑΙΝΙΑ, 1/2"x10 τεµ TEFLON TAINIA, 3/4"x 50 τεµ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ Α (ΕΛΑΤ) CIM 1" τεµ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ Α (ΕΛΑΤ) CIM 2" τεµ ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 DN80 τεµ ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 DN100 τεµ ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 DN140 τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ1/2Χ18 ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22Χ3/4Χ22Χ3 ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ3 ΘΗΛΥΚΑ τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ4 τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ5 τεµ ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ6 τεµ. 10 Σύνολο: ,00 Λήµνος, Θεωρήθηκε Η Προϊσταµένη.Τ.Υ. O Συντάξας Όλγα Βουλγαροπούλου Κώστας Γιαννουλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΤΙΜΗ A/A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ 1 ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.1Χ3/4" ΒΤ τεµ. 50 1,80 90,00 2 ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.3/4Χ1/2" ΒΤ τεµ. 50 1,20 60,00 3 ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧ.1Χ1/2" ΒΤ τεµ. 50 1,60 80,00 4 ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" 16ΑΤΜ τεµ. 30 9,00 270,00 5 ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1" 16ΑΤΜ τεµ ,00 600,00 6 ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4" 16ΑΤΜ τεµ , ,00 7 ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2" 16ΑΤΜ τεµ ,00 400,00 8 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 1/2" τεµ ,00 400,00 9 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ 3/4" τεµ ,50 250,00 10 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 15Χ1/2" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ. 50 2,50 125,00 11 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 18Χ1/2" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ. 50 2,80 140,00 12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 22Χ3/4" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ. 30 3,00 90,00 13 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΟΝΕΞ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣ 28Χ1" ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ τεµ. 30 3,20 96,00 14 ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ φ80 PN16 τεµ ,00 600,00 15 ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ φ100 PN16 τεµ ,00 480,00 16 ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2" PN10 τεµ. 5 32,88 164,40 17 ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3" PN10 τεµ ,00 390,00 18 ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 4" PN10 τεµ ,00 360,00 19 ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ315-12ΑΤΜ 12 84, ,92 20 ΜΟΥΦΕΣ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,00 100,00

8 21 ΜΟΥΦΕΣ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 50 1,35 67,50 22 ΜΟΥΦΕΣ 1' ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 20 2,40 48,00 23 ΜΟΥΦΕΣ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,50 210,00 24 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ1/2Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ,90 950,00 25 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ,70 810,00 26 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ,20 960,00 27 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ , ,00 28 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32Χ1Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ,50 900,00 29 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ20Χ1/2Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ ,00 500,00 30 ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ25Χ3/4Χ21/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΗΛΥΚΑ τεµ. 50 6,00 300,00 31 ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ,70 105,00 32 ΜΑΣΤΟΙ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ,00 150,00 33 ΜΑΣΤΟΙ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ ,40 140,00 34 ΜΑΣΤΟΙ 1 1/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ. 50 2,15 107,50 35 ΜΑΣΤΟΙ 1 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ. 20 3,00 60,00 36 ΜΑΣΤΟΙ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ τεµ. 40 5,50 220,00 37 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,35 135,00 38 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,00 200,00 39 ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ - ΘΗΛΥΚΕΣ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,60 360,00 40 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4Χ1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 80 0,65 52,00 41 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1Χ3/4 ΑΜΕΡΙΚΗΣ τεµ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 80 1,25 100,00 42 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 2Χ1" ΑΜΕΡΙΚΗΣ τεµ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 100 7,00 700,00 43 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4Χ1/2 ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 80 1,35 108,00 44 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1Χ3/4 ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 50 2,50 125,00 45 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 2Χ1" ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ. 50 9,50 475,00 46 ΤΑΥ 1/2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ,50 300,00 47 ΤΑΥ 3/4 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ,30 230,00 48 ΤΑΥ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ,20 420,00 49 ΤΑΥ 2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεµ ,00 320,00 50 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ τεµ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 200 0,25 50,00 51 ΤΑΠΕΣ 3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ τεµ ,35 70,00

9 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 52 ΤΑΠΕΣ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ τεµ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 150 0,40 60,00 53 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,35 70,00 54 ΤΑΠΕΣ 3/4 ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,45 90,00 55 ΤΑΠΕΣ 1" ΘΗΛΥΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ τεµ ,65 97,50 56 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ16Χ16 LOCK τεµ. 50 0,29 14,50 57 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ18Χ18 LOCK τεµ ,32 48,00 58 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ22Χ22 LOCK τεµ ,30 30,00 59 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ28Χ28 LOCK τεµ ,90 90,00 60 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ PE Φ32Χ32 ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ. 50 1,05 52,50 61 ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ32Χ1 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ,70 70,00 62 ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ40Χ1 1/4 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ,40 140,00 63 ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ40Χ1 1/2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ,40 140,00 64 ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ50Χ1 1/2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ,70 170,00 65 ΡΑΚΟΡ (PE) PN16 Φ50Χ2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ τεµ ,00 200,00 66 ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ 16at µε λάστιχα, PVC Φ63Χ2 ΑΡΣ. PVC τεµ. 20 5,00 100,00 67 ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ75Χ2 1/2 ΑΡΣ. PVC τεµ. 20 5,30 106,00 68 ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ90Χ3" ΑΡΣ. PVC τεµ. 20 5,50 110,00 69 ΕΙΣΟ ΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΣΟΝ, 16at, µε λάστιχα, PVC Φ110Χ3" ΑΡΣ. PVC τεµ. 20 8,00 160,00 70 ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18Χ21/2 ΜΑΥΡΟ 500 1,00 500,00 71 ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22Χ16 ΜΑΥΡΟ 300 1,20 360,00 72 ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28Χ22 ΜΑΥΡΟ 300 1,50 450,00 73 ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32Χ26 ΜΑΥΡΟ 200 1,90 380,00 74 Φ32-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης 500 1,00 500,00 75 Φ40-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης 400 1,30 520,00 76 Φ50-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης 300 1,80 540,00 77 Φ63-10ΑΤΜ ΜΑΥΡΟ 3ης 300 2,60 780,00 78 ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 1/2" τεµ ,10 615,00 79 ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 3/4" τεµ ,20 780,00 80 ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 1" τεµ , ,00

10 81 ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM 2" τεµ ,00 560,00 82 ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PN16 Φ63Χ2" ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΡΣ. τεµ ,00 400,00 83 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 40Χ40 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ,00 400,00 84 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 50Χ50 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ,00 660,00 85 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 60Χ60ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ,00 550,00 86 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Β125 70Χ70ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ τεµ ,00 750,00 87 ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ90 τεµ ,00 340,00 88 ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ110 τεµ ,00 420,00 89 ΖΙΜΠΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Φ140 τεµ ,50 550,00 90 TEFLON ΤΑΙΝΙΑ, 1/2"x10 τεµ ,25 87,50 91 TEFLON TAINIA, 3/4"x 50 τεµ ,25 437,50 92 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ Α (ΕΛΑΤ) CIM 1" τεµ. 15 8,00 120,00 93 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙ Α (ΕΛΑΤ) CIM 2" τεµ ,00 160,00 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 94 DN80 τεµ , ,00 95 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 DN100 τεµ ,00 800,00 96 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 DN140 τεµ , ,00 97 ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18Χ1/2Χ18 ΘΗΛΥΚΑ τεµ. 10 2,00 20,00 98 ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22Χ3/4Χ22Χ3 ΘΗΛΥΚΑ τεµ. 10 3,04 30,40 99 ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ3 ΘΗΛΥΚΑ τεµ. 10 4,55 45, ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ4 τεµ. 10 2,00 20, ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ5 τεµ. 10 3,00 30, ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28Χ1Χ28Χ6 τεµ. 10 5,00 50,00 Σύνολο: , ,72 Φ.Π.Α. (16%): 5.517,24 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Προµήθειας: ,96

11 Λήµνος, Θεωρήθηκε Η Προϊσταµένη.Τ.Υ. Ο Συντάξας Όλγα Βουλγαροπούλου Κώστας Γιαννουλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (αντικείµενο προµήθειας) Η παρούσα αφορά την προµήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και των αντλιοστασίων του ήµου Λήµνου. Άρθρο 2 ο (ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α. Υ.Α /93 ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της µέχρι σήµερα : β. Ν. 3463/2006 «ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», γ. Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών Ο.Τ.Α. Άρθρο 3 ο (συµβατικά στοιχεία) Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνικές Προδιαγραφές β. Προϋπολογισµός γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ. Σύµβαση ε. Προσφορά του µειοδότη Άρθρο 4 ο (τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας) Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, για τέτοιου είδους προµήθειες, βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ. Προσφορές για τµήµα της προµήθειας, δε γίνονται δεκτές. Άρθρο 5 ο (Σύµβαση) Ο Ανάδοχος της προµήθειας είναι υποχρεωµένος να προσέλθει στα γραφεία του ήµου Λήµνου εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας και την κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Άρθρο 6 ο (εγγυήσεις ) Η Εγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων ευρώ ( 2.000,00).

13 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συµβατικού ποσού της προµήθειας, σύµφωνα µε το άρθρο 26, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής τρεις µήνες, δηλαδή δύο µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 7 ο (έκπτωση αναδόχου) Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε, ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στον συµβατικό χρόνο, ο οποίος ορίζεται σε τριάντα ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 8 ο (πληµµελής κατασκευή) Εάν τα προς προµήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της Σύµβασης ή δεν συµφωνούν µε τις προδιαγραφές της Μελέτης (Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές), ή εµφανίζουν κάποιο ελάττωµα, ο Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συµβατικών στοιχείων της προµήθειας. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά ποιότητας, πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, CE, ΕΛ.Ο.Τ., κ.λπ. Άρθρο 9 ο (φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Λήµνου. Άρθρο 10 ο (τρόπος πληρωµής) Η εξόφληση της προµήθειας θα γίνει µετά την παραλαβή των ειδών και την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Άρθρο 11 ο (ενηµέρωση του αναδόχου) Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισµένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος αναφερόµενου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους της ιακήρυξης. Άρθρο 12 ο (τροποποιήσεις προσθήκες) Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο.

14 Ο ήµος µπορεί οποτεδήποτε µέσα στα όρια της Σύµβασης να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική προµήθεια κάποιου είδους της Σύµβασης, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούµενες σχετικές εγκρίσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τα συµπληρωµατικά είδη µε τις τιµές που ισχύουν στην αγορά τότε, µειωµένες µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του. Άρθρο 13 ο (παράταση του χρόνου παράδοσης) Παράταση έπειτα από αίτηση του Αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του ήµου, του συµβατικού χρόνου υλοποίησης της προµήθειας, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Άρθρο 14 ο (οριστική παραλαβή) Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής προµηθειών του ήµου, παρουσία του Αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει απόρριψη των ειδών και να ζητήσει από τον Ανάδοχο αντικατάστασή τους µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της Σύµβασης και της Προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση, οι εγγυήσεις του Αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του ήµου και ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του (αρ. 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 15 ο (τρόπος παράδοσης) Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη υλικών του Συνεργείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ήµου Λήµνου µέσα στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 7, µε ευθύνη και δαπάνη του Ανάδοχου προµηθευτή. Λήµνος, Θεωρήθηκε Η Προϊσταµένη.Τ.Υ. Ο Συντάξας ΟΛΓΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα