ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας» Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. ηµήτρης Λουκόπουλος Μελετητής: Ιωάννης Κοτρώνης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Έκδοση 2η 20 Ιουλίου 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Τεύχους Α. Εισαγωγή Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Ετήσιος Απολογισµός Έργου µελών ΕΠ Απολογισµός Έργου των Οργάνων ιοίκησης και των Τοµέων ράσης Ετήσιος Απολογισµός Έργου του λοιπού διδακτικού προσωπικού Αξιολόγηση Οργάνων ιοίκησης, Επιτροπών και Υπηρεσιών Γραµµατείας Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Τµήµατος Τελειόφοιτοι Απόφοιτοι Εξωτερική αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τευχών Β, Γ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αξιολογήσεων Αξιολόγηση του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το EUA Έκθεση Εξωτερικής Αποτίµησης του Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχοµένων Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης Review of Quality Assurance in Irish Universities (Sectoral Report) από το EUA Αποτίµηση Έργου και Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Τµήµατος Πληροφορικής του ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την EUA Το EUA (Association of European Universities) EUA Report- Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures EUA Report- 10 Years on: lessons Learned from the Institutional Evaluation Programme EUA Brochure- 10 Year Anniversary: Institutional Evaluation Programme EUA Newsletter 2/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την ENQA Το ENQA ENQA Report- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ENQA Report- Quality Convergence Study. A contribution to the debates on quality and convergence in the European Higher Education Area ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Αυτο-Αξιολόγηση του Προγράµµατος Β. Εξωτερική Αποτίµηση του Προγράµµατος από Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Γ. ηµοσίευση και ηµοσιοποίηση της Έκθεσης Αποτίµησης από το Ίδρυµα

3 Εισαγωγή Ο στόχος της παρούσας µελέτης είναι να προτείνει ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης καθώς και µέσα µέτρησής τους που το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας µπορεί να διαµορφώσει και να εφαρµόσει κατά την κρίση του. Η µελέτη θεωρεί ότι η αναγκαιότητα για την αξιολόγηση είναι κοινός τόπος για την ανάπτυξη και καθιέρωση του Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων και Πανεπιστηµίων και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Με αυτήν την έννοια δεν παραµένει σε ένα γενικό πλαίσιο που τυπικά χαρακτηρίζει µια τυπική µελέτη σκοπιµότητας µε την λογική της επένδυσης (ανάλυση ωφέλειας-κόστους, «βέλτιστη πρόταση επένδυσης»), αλλά προχωράει ουσιαστικά σε πρόταση σχεδίου υλοποίησης της αξιολόγησης. Στην νέα µελέτη αναφερόµαστε στο κόστος της αξιολόγησης και στους τρόπους ελαχιστοποίησής του. Προτείνεται µια µεθοδολογία αξιολόγησης βασισµένη κατ αρχή στην εσωτερική Αξιολόγηση µε βάση τους στόχους του Τµήµατος. Συγκεκριµένα: 1. στην Αξιολόγηση Μαθηµάτων από φοιτητές ανά εξάµηνο 2. στην Συνολική Αξιολόγηση του Τµήµατος από φοιτητές ανά έτος ή διετία 3. στον Ετήσιο Απολογισµό Έργου µελών ΕΠ 4. στον Απολογισµό Έργου των Οργάνων ιοίκησης και των Τοµέων ράσης 5. στον Ετήσιο Απολογισµό Έργου του λοιπού διδακτικού προσωπικού 6. στην Αξιολόγηση Οργάνων ιοίκησης, Επιτροπών και Υπηρεσιών Γραµµατείας 7. στην Ετήσια Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης Τµήµατος Προτείνονται συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια τα οποία φυσικά απαιτείται να διαµορφωθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του Τµήµατος. Η εσωτερική αξιολόγηση συµπληρώνεται µε τις απόψεις αποφοίτων. Τέλος προτείνεται η εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή της επιλογής του Τµήµατος. Σηµαντικό βοήθηµα και οδηγός στις προτάσεις µας είναι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ( και η εµπειρία που αποκοµίσαµε από την εφαρµογή εσωτερικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα τέσσερα έτη. Εκτός από τις προτάσεις µας προσπαθήσαµε να βρούµε και άλλες προσεγγίσεις, µεθοδολογίες και αποτελέσµατα αξιολογήσεων. Έτσι συλλέξαµε και σταχυολογήσαµε σε τρία Τεύχη Παραρτηµάτων αποτελέσµατα αξιολογήσεων στην Ελλάδα (Παν/µιο Κρήτης και ΑΠΘ) και στο Εξωτερικό (Ιρλανδία) καθώς και άλλες εσωτερικές και άλλες εξωτερικές. Αναφερόµαστε επίσης στην µεθοδολογία που εφαρµόζει η European University Association (EUA), στην οποία είναι µέλη 15 Ελληνικά ΑΕΙ από τα οποία οκτώ έχουν ήδη αξιολογηθεί βάσει της µεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η EUA. Τέλος αναφερόµαστε στην European Association of Quality Assurance in Higher Education (ENQA) στο οποίο συµµετέχουν µόνο φορείς Αξιολόγησης, επειδή οι απόψεις της θα συζητηθούν ούτως ή άλλως. Η µελέτη χωρίζεται σε 4 τεύχη. Το πρώτο τεύχος περιέχει την κύρια µελέτη, ενώ τα άλλα τρία τα παραρτήµατα. Η κύρια µελέτη περιλαµβάνει τις προτάσεις για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και µια σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων των παραρτηµάτων. 3

4 1 Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Προτείνεται ένα Σύστηµα ετήσιου Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Τµήµατος βασίζεται στις εξής αρχές: ιαφάνεια των διαδικασιών. Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων του Τµήµατος και των µελών του. ηµοσιοποίηση όλων των αποτελεσµάτων και ενεργειών των οργάνων του Τµήµατος και των µελών του. Αξιολόγηση της πορείας του Τµήµατος στις βασικές δραστηριότητές του και εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων και κατευθυντήριων γραµµών. Καταγραφή διαφορετικών απόψεων επί της γενικής αξιολόγησης. Εκτίµηση των παραπάνω από τα όργανα και τα µέλη του Τµήµατος και καθορισµό της προσωπικής στάσης του καθένα µε βάση την ελεύθερη βούλησή του. Όλα τα µέλη του Τµήµατος θα πρέπει να συµµετέχουν στο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας. Οι τρεις άξονες του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας είναι: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, Εκθέσεις απολογισµού µελών ΕΠ, επιτροπών και οργάνων του Τµήµατος, Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Τµήµατος. 1.1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Οι προπτυχιακοί φοιτητές συµπληρώνουν (ανώνυµα) ένα ενιαίο ερωτηµατολόγιο για να αξιολογήσουν κάθε µάθηµα που παρακολουθούν και µε το οποίο αξιολογούν τη διδαχθείσα ύλη, τα εργαστήρια, τις εργασίες στα πλαίσια του µαθήµατος, το εποπτικό υλικό, τα συγγράµµατα, τους διδάσκοντες καθηγητές και το υποστηρικτικό προσωπικό. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων γίνεται (µε ευθύνη των οργάνων του Τµήµατος) πριν από τις εξετάσεις των περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Τα αποτελέσµατα δηµοσιοποιούνται. Μαζί µε τις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων µπορεί να κοινοποιούνται και στατιστικά στοιχεία του µαθήµατος (πόσοι φοιτητές το δήλωσαν, πόσοι έλαβαν µέρος στις εξετάσεις, το ποσοστό επιτυχίας, το µέσο όρο των προβιβάσιµων βαθµών και την τυπική απόκλισή τους). Το σύστηµα αυτό µπορεί να εφαρµοστεί δοκιµαστικά για ένα ή δύο έτη χωρίς δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων. Ο κάθε διδάσκων πρέπει να λαµβάνει γνώση των αποτελεσµάτων που τον αφορούν. Η µεταβατική περίοδος έχει στόχο την προσαρµογή των µελών ΕΠ και των φοιτητών µε το σύστηµα. Τα αποτελέσµατα θα δώσουν επίσης κατευθύνσεις και χρόνο βελτίωσης των αδυναµιών. Απαιτείται να προσδιοριστούν προδιαγραφές και περιορισµοί της αξιολόγησης: 1. Οι αξιολογήσεις των φοιτητών είναι ανώνυµες. Θεωρούµε την ανωνυµία βασική προϋπόθεση συµµετοχής των φοιτητών. 2. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα να συµπληρώσει ένα µόνο ερωτηµατολόγιο για κάθε µάθηµα. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο ανά διδάσκοντα. Θεωρούµε αυτονόητο ότι κάθε φοιτητής να µπορεί να καταθέτει ένα µόνο ερωτηµατολόγιο. 3. Για το θέµα ποιοι φοιτητές αξιολογούν υπάρχουν επιλογές µε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: 4

5 I. Απαντούν µόνο οι φοιτητές που προσέρχονται στις εξετάσεις του µαθήµατος και όχι όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το µάθηµα. Το πλεονέκτηµα είναι ότι φοιτητές που προσέρχονται στις εξετάσεις έχουν κατά τεκµήριο παρακολουθήσει το µάθηµα. Το µειονέκτηµα είναι ότι δεν ξέρουµε πόσοι θα προσέλθουν στις εξετάσεις και ότι δεν αξιολογούν φοιτητές που έχουν µεν παρακολουθήσει το µάθηµα, αλλά δεν προσήλθαν στις εξετάσεις. II. Απαντούν όσοι δηλώνουν το µάθηµα. Το πλεονέκτηµα είναι ότι ξέρουµε εκ των προτέρων πόσοι µπορούν να αξιολογήσουν. Το µειονέκτηµα είναι ότι η αξιολόγηση να µην είναι αντιπροσωπευτική, εάν µόνο ένας µικρός αριθµός φοιτητών παρακολουθεί το µάθηµα (συνήθως οι φοιτητές δηλώνουν περισσότερα µαθήµατα ανά εξάµηνο από αυτά που παρακολουθούν). Εποµένως δίδεται το δικαίωµα αξιολόγησης σε φοιτητές που δεν έχουν καν παρακολουθήσει. III. Όσοι παρακολουθούν το µάθηµα. Θα ήταν µάλλον το ιδανικό, αλλά κάποιος πρέπει να κρίνει ποια θεωρείται ικανοποιητική παρακολούθηση (απουσίες, κλπ), και για αυτόν τον λόγο ίσως υπάρξει ο κίνδυνος εναντίωσης των φοιτητών. 4. Τα ερωτηµατολόγια µπορεί είτε να συµπληρώνονται ηλεκτρονικά µέσω ιστοσελίδας είτε µέσω εντύπων. Η πρώτη λύση απαιτεί ειδικό λογισµικό που µπορεί να αναπτυχθεί και συντηρηθεί από το Τµήµα Πληροφορικής αξιοποιώντας το δυναµικό του. Τα µέλη ΕΠ µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάλυση των απαιτήσεων και στο σχεδιασµό του Συστήµατος. Την υλοποίηση µπορούν να την αναλάβουν φοιτητές στα πλαίσια των πτυχιακών τους εργασιών µε επίβλεψη µελών ΕΠ. Το άµεσο κόστος στην περίπτωση αυτή κόστος είναι µικρό (ένα PC ως server), αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερο λογισµικό υλοποίησης. Επίσης η ηλεκτρονική λύση βελτιώνεται και εξελίσσεται ευκολότερα ανάλογα µε τις ανάγκες. Για την δεύτερη απαιτείται η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. Εδώ επίσης µπορούν να συνεισφέρουν τα µέλη του Τµήµατος ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος στο απαιτούµενο χαρτί. Στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ επιλέξαµε την ηλεκτρονική λύση. Το σύστηµα αναπτύχθηκε στα πλαίσια δύο διπλωµατικών εργασιών. Το πρώτο σύστηµα αναπτύχθηκε και τέθηκε σε πιλοτική εφαρµογή σε 3 µήνες ( εκέµβριος 2003 Φεβρουάριος 2004) και σε κανονική εφαρµογή τον επόµενο Ιούνιο 2004 στην αντίστοιχη εξεταστική. Έκτοτε απαιτείται συντήρηση (παρεµβάσεις και επεκτάσεις) την οποία αναθέτουµε σε µεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια της προσφοράς έργου για απαλλαγή διδάκτρων. Στο ΤΠ&Τ του ΕΚΠΑ επεξεργαστήκαµε και δοκιµάσαµε στην πράξη τρία ερωτηµατολόγια. Στην αρχή οι ερωτήσεις ήταν περίπου 100 µε σκοπό να αντλήσουµε όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα του διδακτικού έργου. Αποδώσαµε την χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών στον µεγάλο αριθµό ερωτήσεων και ελαττώσαµε τις ερωτήσεις σε 45 και κατόπιν σε 15. Υπάρχουν επιχειρήµατα τόσο για περισσότερες και όσο και για λιγότερες ερωτήσεις. Πάντως ακόµα και στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο των 15 ερωτήσεων συµπεριλάβαµε όλες τις συνισταµένες του εκπαιδευτικού έργου (διδάσκων, εποπτικά µέσα, σύγγραµµα, εργασίες, εργαστήρια). Επίσης συνάδελφοι µε ερευνητικά ενδιαφέροντα στο τοµέα µάθησης και εργαλείων βοήθησαν ώστε να χρησιµοποιήσουµε ερωτήσεις σύµφωνες µε τις τελευταίες αντιλήψεις περί µάθησης. Έτσι αποφύγαµε να χρησιµοποιήσουµε όρους όπως «µεταδοτικότητα» και ερωτήσαµε αν ο διδάσκων γνωρίζει το αντικείµενο, αν είναι κατανοητός, αν απαντά σε ερωτήσεις, κλπ. Στον πίνακα που 5

6 ακολουθεί παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθηµάτων των 15 ερωτήσεων. Αξιολόγηση Μαθήµατος - Ερωτηµατολόγιο Περιλαµβάνει 15 Ερωτήσεις για τον ιδάσκοντα (5), για τα Εποπτικά Μέσα (1), το Σύγγραµµα (3), τις Εργασίες (2), τα Εργαστήρια (3) και για Γενικά Σχόλια (1) Υπάρχουν µερικές ερωτήσεις που είναι πολλαπλών επιλογών και άλλες µε ελεύθερα πεδία. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι επιλογής και οι απαντήσεις δίνονται στην κλίµακα 1) Εξαιρετικό/ή 2) Ικανοποιητικό/ή 3) Μέτριο/α 4) Ελλιπή 5) Γ 1. Η γνώση που έχει ο διδάσκων για το αντικείµενο του µαθήµατος είναι 2. Είναι κατανοητός; 3. Απαντά στις απορίες/ερωτήµατα σας; 4. Ελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών κατά την παράδοση; 5. Αξιολογήστε συνολικά τον διδάσκοντα 6. Η χρήση των εποπτικών µέσων και το εποπτικό υλικό είναι 7. Το σύγγραµµα έχει επιστηµονική αρτιότητα σε σχέση µε την ύλη; 8. Αξιολογήστε συνολικά το σύγγραµµα 9. Σας βοήθησε η Ιστοσελίδα του µαθήµατος; 10. Οι Εργασίες του µαθήµατος είναι (Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής): Λίγες, Πολλές, Εύκολες, ύσκολες, Χρονοβόρες, Έχουν µικρό βάρος, Έχουν µεγάλο βάρος, εν δίδονται εργασίες, Άλλο (προσδιορίστε) 11. Αξιολογήστε τις εργασίες ως προς την χρησιµότητά τους 12. Χρόνος που απαιτείται για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των ασκήσεων των εργαστηρίων Πολύς, Ικανοποιητικός, Μέτριος, Λίγος, Γ 13. Χρόνος που απαιτείται για την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ασκήσεων των εργαστηρίων Πολύς, Ικανοποιητικός, Μέτριος, Λίγος, Γ 14. Η οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηρίων είναι 15. Ελεύθερα Σχόλια (έως 500 χαρακτήρες) Στο επισυναπτόµενο παράρτηµα παρουσιάζεται επίσης ένα ερωτηµατολόγιο από το Τµήµα Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας του πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο συµπληρώνουν οι φοιτητές έντυπα. 6

7 Μερικά επιµέρους ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν: Η συµµετοχή φοιτητών και τρόποι παρότρυνσης τους. εν είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές θα επιδείξουν διάθεση συµµετοχής. Από την εµπειρία µας στο Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (Π&Τ-ΕΚΠΑ) διαπιστώνουµε µικρή συµµετοχή των φοιτητών (γύρω στο 5-8%). Θεωρήσαµε αρχικά ότι η αιτία ήταν ο µεγάλος αριθµός ερωτήσεων. Το πρώτο έτος το ερωτηµατολόγιο είχε 100 ερωτήσεις µε στόχο να διαπιστώσουµε όχι µόνο αν υπάρχουν αδυναµίες και προβλήµατα, αλλά και ποιες είναι. Το δεύτερο έτος µειώθηκε σε 45 ερωτήσεις. Το τρίτο σε 15 (του ανωτέρω πίνακα). Και στα τρία έτη το ποσοστό συµµετοχής παρέµενε το ίδιο. Μετά από συζητήσεις και διερευνήσεις πιστεύουµε ότι δύο είναι οι κύριοι λόγοι της µικρής συµµετοχής. Ο πρώτος είναι ο φόβος ότι δεν υπάρχει πραγµατική ανωνυµία και ότι µπορούµε να προσδιορίσουµε την αξιολόγηση κάθε φοιτητή. Μετά από συζητήσεις πείθονται ότι διαφυλάσσεται η ανωνυµία τους. Ο δεύτερος και πιο ουσιαστικός (και ανησυχητικός) είναι η πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα µε την αξιολόγηση. Τρόποι άντλησης συγκριτικών αποτελεσµάτων ανά έτος. Είναι σηµαντικό να διαπιστώνουµε αν υπάρχει πρόοδος και βελτίωση του παρεχόµενου διδακτικού έργου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι παράµετροι (ερωτήσεις, µαθήµατα) να παραµένουν σταθερά. Εκτός όµως από τα ερωτηµατολόγια των µαθηµάτων σηµαντική είναι η γενική αξιολόγηση του Τµήµατος από τους φοιτητές, ίσως ανά ένα ή δύο έτη. Οι φοιτητές αξιολογούν το συνολικό διδακτικό έργο, τις υποδοµές, εγκαταστάσεις και την γραµµατειακή υποστήριξη. Αυτή η αξιολόγηση συµπληρώνει την επιµέρους αξιολόγηση των µαθηµάτων και την θέτει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Οι λόγοι που είναι απαραίτητη αυτή η αξιολόγηση είναι 1. Η αξιολόγηση των επιµέρους µαθηµάτων αφορά µεµονωµένα µαθήµατα. Θα ήταν λάθος να προσθέσουµε όλες τις απαντήσεις σε όλα τα µαθήµατα για να δούµε την συνολική άποψη. 2. Θέλουµε να δούµε την γενική αίσθηση του επιπέδου που έχουν οι φοιτητές για το Τµήµα συνολικά και όχι µέσω µόνο των µαθηµάτων 3. Μπορούµε να πάρουµε την γνώµη των φοιτητών για ευρύτερα προβλήµατα. Ακολουθεί πίνακας µε ερωτήσεις της γενικής αξιολόγησης του Τµήµατος. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ του Τµήµατος Κλίµακα Αξιολόγησης: Ήταν η σχέση των φοιτητών µε το διδακτικό προσωπικό ικανοποιητική; 2. Πώς αξιολογείτε την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα; 3. Είστε ικανοποιηµένος από την παρεχόµενη εκπαίδευση στο Τµήµα; 4. Ήταν οι εργασίες σχετικές µε το περιεχόµενο και το επίπεδο των µαθηµάτων; 5. Βαθµολογείστε την ευκολία που είχατε να επιλύσετε τις ασκήσεις (1 υσκολία 10 Ευκολία) 6. Είστε ενηµερωµένος για το παραγόµενο ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Τµήµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, απαντήστε στην επόµενη ερώτηση, αλλιώς συνεχίστε µε τη µεθεπόµενη 7

8 7. Ποια είναι η γνώµη σας για την ποιότητα του ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου; 8. Ποια από τα µαθήµατα που έχετε παρακολουθήσει µέχρι σήµερα θεωρείτε ότι δεν συνεισφέρουν σηµαντικά στην εκπαίδευσή σας και πρέπει να καταργηθούν (µέχρι 3) Ποια από τα µαθήµατα που έχετε παρακολουθήσει µέχρι σήµερα θεωρείτε ότι συνεισφέρουν περισσότερο στην εκπαίδευσή σας (µέχρι 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1. Ήταν η εργαστηριακή υποδοµή του Τµήµατος εν γένει ποιοτική 2. Ήταν η εργαστηριακή υποδοµή του Τµήµατος εν γένει επαρκής 3. Σε ποια µαθήµατα χρειάζεται να προστεθεί εργαστήριο; (µέχρι 3) Με ποια συχνότητα χρησιµοποιείτε τα εργαστήρια κατά µέσο όρο; (Καθηµερινά, Εβδοµαδιαία Μηνιαία Σπανιότερα από µήνα) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Είναι οι χώροι διδασκαλίας κατάλληλα διαµορφωµένοι για τις εκπαιδευτικές ανάγκες; 2. Είναι επαρκείς οι χώροι διδασκαλίας; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία της Γραµµατείας του Τµήµατος όσον αφορά α) Επάρκεια ωρών εξυπηρέτησης φοιτητών β) Προθυµία εξυπηρέτησης των φοιτητών από το προσωπικό γ) Ταχύτητα έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, κλπ. ( Άριστη, Μέτρια, Ανεπαρκής) Το ανωτέρω ερωτηµατολόγιο δεν χρειάζεται να απαντηθεί από όλους τους φοιτητές. Μπουν να επιλεγούν φοιτητές που παρακολουθούν ορισµένα µαθήµατα. Η επεξεργασία και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει µε εθελοντική προσφορά µελών ΕΠ και φοιτητών. Συνιστάται βέβαια τα τυπικά στατιστικά αποτελέσµατα να συνοδεύονται µε σχολιασµό και αιτιολόγηση. 1.2 Ετήσιος Απολογισµός Έργου µελών ΕΠ Τα µέλη ΕΠ συµπληρώνουν και υποβάλουν στο.σ. του Τµήµατος, στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ειδικό απολογιστικό έντυπο των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούµενο έτος. Στο έντυπο αυτό περιγράφουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές, διοικητικές και άλλες δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα µε την υποβολή 8

9 του ετήσιου απολογισµού Έργου, κάθε µέλος ΕΠ µπορεί να υποβάλει και τις ανάγκες του για τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά σε χρηµατοδότηση, χώρους, εξοπλισµούς και ανθρώπινους πόρους (π.χ. προσφορά έργου από υποψήφιους διδάκτορες ή άλλο υποστηρικτικό προσωπικό), καθώς και τον απολογισµό για τους αντίστοιχους πόρους που του διατέθηκαν την προηγούµενη χρονιά. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη ΕΠ, ώστε αυτά να µπορούν να ενηµερώνονται, να αξιολογούν, να σχεδιάζουν και να προγραµµατίζουν τις ενέργειές τους. Ο απολογισµός έργου των µελών ΕΠ µπορεί να αποτελεί επίσης πηγή ενηµέρωσης της ιστοσελίδας και ανανέωσης του υλικού προβολής του Τµήµατος. Ακολουθεί πίνακας µε ερωτήσεις που αφορούν το απολογισµό, που έχει αναπτυχθεί και χρησιµοποιείται από το Τµήµα Π&Τα-ΕΚΠΑ. Ετήσιος Απολογισµός Έργου µελών ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Α. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Α.1. ιδασκαλία ή συνδιδασκαλία µαθηµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών): Τα απαραίτητα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. ΜΑΘΗΜΑ& ΩΡΕΣ/ΕΒ. ΣΥΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠ. Ι ΑΣΚ. ΠΠΣ Ε/Χ ** ΠΜΣ * * Προσδιορίζονται τα ΠΜΣ και ΠΠΣ εάν πρόκειται για διδασκαλία σε διαφορετικά προγράµµατα σπουδών ** Ε: Εαρινό Εξάµηνο, Χ: Χειµερινό Εξάµηνο Α.2. Συγγραφή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών βοηθηµάτων: Βιβλία, Σηµειώσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό κλπ. που ολοκληρώθηκε την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Α.3. Πτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες: Τίτλοι πτυχιακών και µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών που επιβλέφθηκαν και που ολοκληρώθηκαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Αναφέρονται οι υποψήφιοι διδάκτορες ή άλλοι συνεργάτες που συµµετείχαν στην επίβλεψη των εργασιών. Α.4. Ανάπτυξη εργαστηριακών µαθηµάτων: Εργαστηριακές ασκήσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Αναφέρονται επίσης πιθανοί πόροι από τρίτες πηγές που αναζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν για το σκοπό αυτό. Αναφέρονται τέλος όλοι οι συνεργάτες που συνετέλεσαν στο έργο αυτό µε το ρόλο του καθένα. Α.5. Μέτρα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των φοιτητών και εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας: Αναφέρονται τα επιτυχή µέτρα που τυχόν ελήφθησαν για τη βελτίωση της διδασκαλίας και αξιολόγησης καθώς και οι νέοι τρόποι διδασκαλίας που εισήχθησαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Όπου είναι δυνατό υποβάλλονται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αξιολόγησης των ενεργειών αυτών. 9

10 Α.6. Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κρίνονται σηµαντικές να αναφερθούν: Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Β.1. ιδακτορικές ιατριβές: Αναφέρονται µε πλήρη στοιχεία οι διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Αναφέρονται επίσης οι δηµοσιεύσεις που προέκυψαν από τη διατριβή και εάν υπάρχουν τα ερευνητικά έργα στα πλαίσια των οποίων εκπονήθηκαν οι διατριβές αυτές. Β.2. Κατάλογος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: Αναφέρονται µε πλήρη στοιχεία οι δηµοσιεύσεις σε βιβλία (κεφάλαια), διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων που έγιναν κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Β.3. Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα: Αναφέρονται τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που ξεκίνησαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά µε πλήρη στοιχεία (τίτλος έργου, ερευνητικό/αναπτυξιακό πρόγραµµα, διάρκεια, σύντοµη περιγραφή, συµµετέχοντες φορείς, κύριοι ερευνητές της οµάδας του Τµήµατος, ύψος χρηµατοδότησης Τµήµατος), στα ελληνικά και αγγλικά. Τα µέλη ΕΠ που συµµετέχουν σε ένα έργο χωρίς να είναι επιστηµονικοί υπεύθυνοι, αναφέρουν τον τίτλο του έργου, τον επιστηµονικό υπεύθυνο και το ρόλο τους σε αυτό. Β.4. ιακρίσεις και διεθνής παρουσία: Αναφέρονται τυχόν διακρίσεις και βραβεία, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προσκλήσεις σε συνέδρια, συµµετοχή σε κρίσεις και αξιολογήσεις, διαλέξεις, οργάνωση διεθνών συνεδρίων κλπ. Β.5. Άλλες ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες που κρίνονται σηµαντικές να αναφερθούν: Γ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Γ.1. Κατοχή προβλεπόµενης από το νόµο διοικητικής θέσης: Αφορά τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους ιευθυντές Τοµέων και τον Επόπτη Κτιρίων. Αναφέρονται και αξιολογούνται οι σηµαντικότερες πολιτικές που αναπτύχθηκαν, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που έγιναν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Γ.2. Κατοχή θεσµοθετηµένης θέσης από τον εσωτερικό κανονισµό του Τµήµατος: Μπορεί να αφορά, στο βαθµό που υπάρχουν, τους Υπευθύνους: Σπουδών, Προγραµµατισµού και ιαχείρισης Πόρων, Ερευνητικών και Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, Προβολής και Συνεργασιών, Βιβλιοθήκης και Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, Υποστήριξης Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αναφέρονται και αξιολογούνται οι σηµαντικότερες πολιτικές που αναπτύχθηκαν, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που έγιναν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Γ.3. Συµµετοχή σε Επιτροπές του Τµήµατος: Αφορά τα µέλη όλων των µόνιµων και ειδικών επιτροπών του Τµήµατος. Αναφέρεται η 10

11 συµµετοχή στις Επιτροπές και ο τυχόν ειδικός ρόλος του µέλους. Γ.4. Συνεισφορά στην ανάπτυξη του Τµήµατος µέσω των ερευνητικών / αναπτυξιακών έργων: Αναφέρονται από τους επιστηµονικούς υπεύθυνους των έργων οι πόροι που διατέθηκαν κατά την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων, για απόκτηση υποδοµών (αναφέρονται) που βρίσκονται στην κατοχή και διάθεση του Τµήµατος καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα του Τµήµατος. Γ.5. Κάθε άλλη συµµετοχή στη διοίκηση και ανάπτυξη του Τµήµατος: Αναφέρεται κάθε άλλη συµµετοχή στην ανάπτυξη και λειτουργία του Τµήµατος.. ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:.1. Συµµετοχή σε Όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστηµίου: Αναφέρεται η συµµετοχή στα Πανεπιστηµιακά Όργανα ή σε οποιεσδήποτε Επιτροπές που ορίζονται από τις αρχές του Πανεπιστηµίου και περιγράφεται ο ιδιαίτερος ρόλος και το έργο στα Όργανα και τις Επιτροπές αυτές..2. Συµµετοχή σε φορείς, όργανα και επιτροπές του ΥΠΕΠΘ: Αναφέρεται η συµµετοχή σε φορείς, όργανα ή επιτροπές του ΥΠΕΠΘ και περιγράφεται ο ιδιαίτερος ρόλος και το έργο στις θέσεις αυτές..3. Συµµετοχή σε φορείς, όργανα και επιτροπές του ηµόσιου Τοµέα: Αναφέρεται η συµµετοχή σε φορείς, όργανα ή επιτροπές Υπουργείων, Ερευνητικών Ιδρυµάτων, Ινστιτούτων, κλπ. και περιγράφεται ο ιδιαίτερος ρόλος και το έργο στις θέσεις αυτές..4. Συµµετοχή σε αξιόλογες κοινωνικές και πολιτισµικές δραστηριότητες: Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που εκτιµάται ότι αποτελούν γενικότερη προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισµό. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο: Ε1. Θέσεις εργασίας συνεργατών: ίδονται τα στοιχεία των θέσεων εργασίας που διατέθηκαν από το Τµήµα στο µέλος ΕΠ κατά την προηγούµενη περίοδο και αναφέρεται πως αυτές χρησιµοποιήθηκαν. Ε2. Εργαστηριακοί χώροι: ίδονται τα στοιχεία των εργαστηριακών χώρων που διατέθηκαν από το Τµήµα στο µέλος ΕΠ κατά την προηγούµενη περίοδο και αναφέρεται πως αυτοί χρησιµοποιήθηκαν. Ε3. Εξοπλισµός και διδακτικό υλικό ίδονται τα στοιχεία των πόρων που διατέθηκαν από το Τµήµα στο µέλος ΕΠ κατά την προηγούµενη περίοδο για αγορά εξοπλισµών και εκπαιδευτικού υλικού και αναφέρεται πως αυτοί χρησιµοποιήθηκαν. 11

12 Ε4. Ανθρώπινο δυναµικό ίδονται τα στοιχεία των ανθρώπινων πόρων που διατέθηκαν από το Τµήµα στο µέλος ΕΠ κατά την προηγούµενη περίοδο για επικουρικό έργο σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες και αναφέρεται πως αυτοί χρησιµοποιήθηκαν. Στο ΤΠ&Τ έχει ξεκινήσει η προσπάθεια ετήσιου απολογισµού πριν από 2 χρόνια. Εφέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που ο απολογισµός θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και θα λειτουργήσει σε συνδυασµό µε τον προγραµµατισµό πόρων. Το σύστηµα αναπτύχθηκε από υποψήφιο διδάκτορα στα πλαίσια της απαλλαγής διδάκτρων. Η διάρκεια ανάπτυξης ήταν περίπου 8 µήνες. 1.3 Απολογισµός Έργου των Οργάνων ιοίκησης και των Τοµέων ράσης Στην ίδια λογική µε τον απολογισµό έργου των µελών ΕΠ όλα τα Όργανα ιοίκησης του Τµήµατος και οι Επιτροπές των τοµέων δράσης, κάθε έτος, συντάσσουν και κοινοποιούν σε όλα τα µέλη του Τµήµατος (δια του Προέδρου) αναλυτική απολογιστική έκθεση του έργου τους και της χρήσης των πόρων που τους διατέθηκαν. Ταυτόχρονα µε την υποβολή του ετήσιου απολογισµού Έργου, κάθε Όργανο ιοίκησης ή Επιτροπή υποβάλει και τις ανάγκες του για τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά σε χρηµατοδότηση, χώρους, εξοπλισµούς και ανθρώπινους πόρους. 1.4 Ετήσιος Απολογισµός Έργου του λοιπού διδακτικού προσωπικού Τα µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΕ ΙΠ, κλπ.) και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού που είναι τοποθετηµένα στο Τµήµα, υποβάλουν στο /ντη του Τοµέα που ανήκουν ετήσια αναλυτική έκθεση απολογισµού για το έργο που επιτέλεσαν την προηγούµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Οι /ντες Τοµέων µε βάση τις εκθέσεις αυτές συντάσσουν και κοινοποιούν σε όλα τα µέλη ΕΠ και το λοιπό προσωπικό του Τµήµατος τον ετήσιο απολογισµό του έργου όλων των µελών του προσωπικού που δεν είναι µέλη ΕΠ και που ανήκει στη δύναµη του Τοµέα τους. 1.5 Αξιολόγηση Οργάνων ιοίκησης, Επιτροπών και Υπηρεσιών Γραµµατείας Μετά την κοινοποίηση των ετήσιων απολογισµών Έργου όλου του προσωπικού, των οργάνων διοίκησης και των Επιτροπών των τοµέων δράσης, τα µέλη όλου του προσωπικού του Τµήµατος και οι φοιτητές που συµµετέχουν στα όργανα του Τµήµατος συµπληρώνουν, ανώνυµα, ειδικά ερωτηµατολόγια αξιολόγησης των Οργάνων ιοίκησης (Γ.Σ., Προέδρου,.Σ., /ντων Τοµέων, /ντη Μεταπτυχιακού, Επόπτη), των Επιτροπών (Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ, Επιτροπές τοµέων δράσης, κλπ.) και των υπηρεσιών Γραµµατείας του Τµήµατος. 1.6 Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Τµήµατος Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, το.σ. του Τµήµατος διευρυµένο µε τους Υπεύθυνους των τοµέων δράσης, συντάσσει ετήσια αξιολόγηση του Τµήµατος για τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησής του, εξάγει γενικά συµπεράσµατα και κατευθυντήριες γραµµές για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά, προγραµµατίζει και κατανέµει τους διαθέσιµους πόρους. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Τµήµατος δηµοσιοποιείται ενώ κάθε µέλος ΕΠ έχει το δικαίωµα να επισυνάψει τις απόψεις του επί οποιουδήποτε θέµατος διαφωνεί. 12

13 2 Τελειόφοιτοι Απόφοιτοι Ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερόµενων προπτυχιακών σπουδών µπορεί να εισαχθεί και σε δυο ακόµα στάδια: Με την αίτηση αποφοίτησης τους οι υποψήφιοι πτυχιούχοι µπορεί να καλούνται να συµπληρώσουν ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο, του οποίου ο σκοπός θα είναι να αποτυπώσει την αίσθηση τους για την ποιότητα των προσφερόµενων προπτυχιακών σπουδών µέχρι τη στιγµή της αποφοίτησής τους. Ανά πενταετία, ένα ικανό δείγµα αποφοίτων µπορεί να απαντήσει σε ένα µικρό και περιεκτικό ερωτηµατολόγιο, που σκοπός του θα είναι να αποτιµήσει την προσφορά των παρεχοµένων προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 3 Εξωτερική αξιολόγηση Κάθε τέσσερα ή πέντε ακαδηµαϊκά έτη µπορεί να διενεργείται αξιολόγηση του Τµήµατος από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα επιλέγονται µεταξύ διακεκριµένων µελών της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας και του παραγωγικού τοµέα. Στους αξιολογητές αυτούς θα διατίθενται οι ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις, τα στατιστικά στοιχεία και οι λοιποί δείκτες του Τµήµατος καθώς και όλο το διαθέσιµο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Θα προσκαλούνται να επισκεφτούν το Τµήµα από κοντά ώστε να µπορέσουν να εκτιµήσουν καλύτερα τις υποδοµές και να συζητήσουν µε το προσωπικό και τους φοιτητές. Τα αποτελέσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης θα δηµοσιοποιούνται και θα λαµβάνονται υπόψη στον προγραµµατισµό και το σχέδιο ανάπτυξης του Τµήµατος για τα επόµενα έτη. Η εξωτερική αξιολόγηση µπορεί να γίνει από επιτροπή που έχει επιλέξει το ίδιο το Τµήµα. Μπορεί να αποτελείται από επιφανή µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και από την επιχειρηµατική κοινότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης από το EUA, το οποίο βέβαια κύρια αξιολογεί Ιδρύµατα στο σύνολό τους (κόστος ), αλλά µπορεί να αξιολογήσει και Τµήµατα. Αναλυτικές πληροφορίες για το EUA µπορείτε να βρείτε στο Τεύχος Γ (Παράρτηµα για το EUA) καθώς και την αξιολόγηση του Πανεπιστηµίου Κρήτης και των Πανεπιστηµίων της Ιρλανδίας από το EUA (Τεύχος Β). 13

14 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τευχών Β, Γ, Στα τεύχη Β, Γ και παρουσιάζονται σε Παραρτήµατα εκθέσεις που πιστεύουµε ότι συµπληρώνουν την κύρια µελέτη µεταφέροντας εµπειρία από την Ελλάδα και την Ευρώπη τα οποία βρήκαµε κατόπιν αναζητήσεων στο WWW. Εδώ δίνουµε συνοπτικά το περιεχόµενο των Παραρτηµάτων που µπορεί να θεωρηθεί ως µια βιβλιογραφία επί των µεθοδολογιών και φορέων αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αξιολογήσεων Στο Παράρτηµα Β, παρουσιάζονται Εκθέσεις Αξιολογήσεων Αποτιµήσεων Τµηµάτων, Πανεπιστηµίων και Περιοχών (Ιρλανδίας) Αξιολόγηση του Πανεπιστηµίου Κρήτης από το EUA Έκθεση Εξωτερικής Αποτίµησης του Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχοµένων Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης Review of Quality Assurance in Irish Universities (Sectoral Report) από το EUA Αποτίµηση Έργου και Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Τµήµατος Πληροφορικής του ΑΠΘ 4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την EUA Η «Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων» (European University Association-EUA) είναι µια από τις σηµαντικότερες και µεγαλύτερες εκπαιδευτικές ενώσεις στον ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό χώρο από το έτος Σήµερα αριθµεί 624 πανεπιστήµια µέλη από περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές χώρες. Η «Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων» αποτελεί έναν κοινό χώρο προβληµατισµού και ανταλλαγής απόψεων για τους ανώτατους εκπροσώπους των πανεπιστηµίων όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Προωθεί ενεργά την ευρωπαϊκή διάσταση στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο των πανεπιστηµίων διευκολύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των µελών. Επιδιώκει την προβολή και την προώθηση των θέσεων των πανεπιστηµίων στα κέντρα χάραξης πολιτικής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της πολιτείας, της βιοµηχανίας και των µέσων ενηµέρωσης Το EUA (Association of European Universities) Η έκθεση παρουσιάζει την EUA σταχυολογώντας στοιχεία από την Web σελίδα της 15 Ελληνικά ΑΕΙ είναι µέλη από τα οποία έχουν αξιολογηθεί τα 8 βάσει µεθοδολογίας που έχει αναπτύξει EUA Report- Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation Procedures Η µεθοδολογία αξιολόγησης της EUA. 14

15 4.2.3 EUA Report- 10 Years on: lessons Learned from the Institutional Evaluation Programme Έκθεση «Αυτοαξιολόγησης» της Μεθοδολογίας του EUA EUA Brochure- 10 Year Anniversary: Institutional Evaluation Programme Σύντοµη µπροσούρα για τα 10 χρόνια του προγράµµατος αξιολόγησης. Περιέχει σχόλια από Πανεπιστήµια που αξιολογήθηκαν EUA Newsletter 2/2006 Αναφέρονται οι δραστηριότητες της EUA. 4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την ENQA ENQA, η ευρωπαϊκή ένωση για την εξασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, διαδίδει πληροφορίες, εµπειρία και ορθές πρακτικές στον τοµέα της εξασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance - QA) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στoυς ευρωπαϊκούς φορείς Εξασφάλισης Ποιότητας, τις δηµόσιες αρχές και τα όργανα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συµµετέχουν µόνο φορείς Αξιολόγησης. Από την Ελλάδα δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να έχει µόνο η προταθείσα «Αρχή ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α ΙΠ)» που ιδρύεται µε τον νόµο για την ιασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ. Παρόλο που δεν έχει καν συσταθεί θεωρήσαµε ότι οι θέσεις της ENQA θα προσθέσουν την οπτική της στην παρούσα µελέτη Το ENQA Το ευρωπαϊκό δίκτυο για την εξασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθιερώθηκε το 2000 για να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εξασφάλισης ποιότητας. Τον Νοέµβριο του 2004 η γενική συνέλευση µετασχηµάτισε το δίκτυο ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εξασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ENQA). Η ιδέα για την ένωση προέρχεται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο για την αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ( ) που κατέδειξε την αξία της κοινής ανάπτυξης εµπειρίας στον τοµέα της εξασφάλισης ποιότητας. Στη συνέχεια, στην ιδέα δόθηκε η ορµή από τη σύσταση του Συµβουλίου (98/561/EK της 24ης Σεπτεµβρίου 1998) στην ευρωπαϊκή συνεργασία στην εξασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και από τη ιακήρυξη της Μπολόνιας του ENQA Report- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area Έκθεση µε Οδηγίες Αξιολόγησης ENQA Report- Quality Convergence Study. A contribution to the debates on quality and convergence in the European Higher Education Area Έκθεση που αναλύει τις δυνατότητες σύγκλισης των αξιολογήσεων στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον καταλήγει ότι δεν µπορεί να υπάρξει ενιαία µεθοδολογία, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες. 15

16 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας στη λειτουργία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και τις λοιπές δραστηριότητες του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής θα έχει η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ποιότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΕΣΣΠ). Το Σύστηµα Αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής θα είναι συµβατό µε εκείνο της Αποτίµησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχοµένων Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο της αντίστοιχης ενέργειας του ΕΠΕΑΕΚ). Η αξιολόγηση αναφέρεται τόσο στο ΠΣΕ ως σύνολο, όσο και στους σπονδύλους. Οι σπόνδυλοι περιβαλλοντικών εφαρµογών λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης τους και του περιεχοµένου τους θα αξιολογηθούν επιπλέον και µε διαφορετικό τρόπο και από διαφορετικούς κριτές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του συνολικού προγράµµατος, η ποιότητα του προγράµµατος θα αξιολογείται µε τις µεθόδους που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. Επιπλέον θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση από τους διδάσκοντες οι οποίοι θα έχουν συνάντηση τουλάχιστον µία φορά στο εξάµηνο. Συµπεράσµατα για την πορεία του έργου και προτάσεις για τη βελτίωση της πορείας του θα συζητούνται σε ηµερίδα που θα οργανώνεται µία φορά το χρόνο και θα συµµετέχουν όλοι οι διδάσκοντες. Το σύστηµα αξιολόγησης του συνολικού προγράµµατος περιλαµβάνει τρία στάδια: 5.1 Α. Αυτο-Αξιολόγηση του Προγράµµατος. Στόχοι της Αυτο-Αξιολόγησης είναι: να παρουσιάσει µία συνοπτική αλλά συνεκτική και τεκµηριωµένη εικόνα της άποψης του Προγράµµατος σχετικά µε την ποιότητα της διδασκαλίας και µάθησης, του ερευνητικού και κοινωνικού του έργου καθώς και της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης, να αποτιµήσει την επάρκεια των υποδοµών αλλά και των διοικητικών δοµών που διατίθενται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του. Για τους σκοπούς αυτούς κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης όλων των µαθηµάτων, κάθε φοιτητής θα συµπληρώνει σχετικό ερωτηµατολόγιο. Το έντυπο έχει ερωτήσεις σχετικές µε την απόδοση του διδάσκοντα, το περιεχόµενο της ύλης και τη µεταβίβαση της γνώσης. Τα ερωτηµατολόγια αυτά θα συγκεντρώνονται από το ιευθυντή Σπουδών του προγράµµατος, θα επεξεργάζονται στατιστικά και θα ενηµερώνονται οι διδάσκοντες για τα αποτελέσµατά τους παράλληλα µε αντίστοιχα σχόλια από το ιευθυντή Σπουδών του προγράµµατος και από τους φοιτητές. Αξιολόγηση Μαθήµατος και ιδάσκοντος από τους Φοιτητές Η συνεργασία σας εκτιµάται βαθύτατα. Η αξιολόγηση του µαθήµατος και του διδάσκοντα γίνεται για τους εξής λόγους: Να ανατροφοδοτηθεί ο διδάσκων µε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο κάi τo µάθηµα όπως: περιεχόµενο, προετοιµασία, παρουσίαση και βαθµολογία. Να γίνει ανατροφοδότηση για το πόσο καλά το συγκεκριµένο µάθηµα σχετίζεται µε το πρόγραµµα σπουδών. Να δώσει επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά µε την ποιότητα της διδασκαλίας. 16

17 Τα έντυπα συµπληρώνονται κατά την τελική εξέταση και ένας φοιτητής κοινά αποδεκτός από την τάξη, αναλαµβάνει την υποχρέωση να τα συγκεντρώσει σε φάκελο που του δίνεται, και µετά το πέρας της εξέτασης, να σφραγίσει το φάκελο και να τον µεταφέρει στον υπεύθυνο του προγράµµατος σπουδών. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. 1. Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης περιλαµβάνει αριθµητική βαθµολογία σε 14 ερωτήσεις που δίνονται πιο κάτω, όπου θα πρέπει να µαυρίσετε ένα κυκλάκι µε τον αντίστοιχο βαθµό σε ένα µηχανογραφηµένο δελτίο το οποίο σας δίνεται ξεχωριστά από την παρούσα σελίδα. Η βαθµολογία για όλες τις ερωτήσεις είναι 5 για το µεγαλύτερο βαθµό και 1 για το µικρότερο βαθµό. Ο διδάσκων θα ενηµερωθεί πλήρως για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα αυτά επίσης θα χρησιµοποιηθούν ως στοιχεία για την κρίση της ποιότητας του έργου του διδάσκοντος. Μην γράψετε το όνοµά σας στο µηχανογραφηµένο δελτίο γιατί η όλη διαδικασία επεξεργασίας γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2. Το δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης αναφέρεται στην επιθυµία του φοιτητή να προσθέσει θετικά ή αρνητικά σχόλια τα οποία θα βοηθήσουν το διδάσκοντα να βελτιώσει ή να κάνει διορθωτικές αλλαγές στο µάθηµα. Τα σχόλια αυτά θα γραφούν στο πίσω µέρος αυτής της σελίδας. Το χαρτί αυτό µε τα σχόλια θα δοθεί στον διδάσκοντα αφού θα έχει ήδη παραδώσει τη βαθµολογία του µαθήµατος και δεν θα χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η υπογραφή σας δεν είναι απαραίτητη στα σχόλια αυτά. Εάν έχετε γραπτές παρατηρήσεις παρακαλούµε να τις γράψετε στο πίσω µέρος αυτής της σελίδας. 17

18 18

19 5.2 Β. Εξωτερική Αποτίµηση του Προγράµµατος από Οµάδα Εµπειρογνωµόνων. Στόχοι της Εξωτερικής Αποτίµησης είναι: η αποτίµηση και συµπλήρωση της έκθεσης αυτο-αξιολόγησης, η επισήµανση των βασικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων αλλά και αδυναµιών ακαδηµαϊκού έργου που επιτελείται, η αποτίµηση του ερευνητικού έργου που διενεργείται και των παρεχοµένων υπηρεσιών, η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του Προγράµµατος Η λεπτοµερής αξιολόγηση του προγράµµατος στο σύνολό του θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή επιτροπή που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας (ένας από Ελλάδα και ένας από χώρα µέλος της ΕΕ) και έναν εκπρόσωπο από το χώρο της παραγωγής. Η επιλογή των αξιολογητών θα γίνεται µε βάση τα υψηλής ποιότητας προσόντα τους. Οι αξιολογητές θα συντάσσουν αναφορά σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, τη διδακτέα ύλη και τα εργαστήρια, το σύστηµα βαθµολογίας των φοιτητών, την ποιότητα δουλειάς των διδασκόντων, το προσωπικό υποστήριξης, την υλικοτεχνική υποδοµή και το ρόλο του υπεύθυνου του προγράµµατος. Η αναφορά θα περιέχει διάγνωση της πορείας του προγράµµατος και συστάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή του. 5.3 Γ. ηµοσίευση και ηµοσιοποίηση της Έκθεσης Αποτίµησης από το Ίδρυµα Η µελέτη Αυτο-Αξιολόγησης, καθώς αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την οµάδα των εµπειρογνωµόνων, αποτελεί πλέον την τελική Έκθεση Αποτίµησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχόµενων Υπηρεσιών. Με τη µορφή αυτή δηµοσιεύεται και διατίθεται για την παροχή πληροφοριών και τη στήριξη αποφάσεων σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη και ανάπτυξη 19

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων»

«Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ιούλιος 2003 Η διαδικασία αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας>

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Οµάδα: <Ονοµατεπώνυµό σας> Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Οµάδα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ (2810) 393288 Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου 741 00 Ρέθυµνο Κρήτης, τηλ (28310) 77709 e-mail : placement@edu.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό Μέλλος Βασίλειος 26/11/2013 Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημητριάδης Σωτήριος «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας» Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα