Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0061 Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ- Τυνησίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας (2015/2791(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την έναρξη, στις 13 Οκτωβρίου 2015, των διαπραγματεύσεων για την σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και τα άρθρα 3, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος Cecilia Malmström στις 13 Οκτωβρίου 2015 στην Τύνιδα με την ευκαιρία της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την σύναψη μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας έχοντας υπόψη την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2015 για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2015 στο Κουαρτέτο για τον εθνικό διάλογο, το οποίο εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών της Τυνησίας, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τυνησία, της 20ής Ιουλίου , έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τυνησίας ( ) 1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της , 11076/15 RELEX 626.

2 που θέτει σε εφαρμογή την προνομιακή εταιρική σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 1, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 534/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας 2, καθώς και την διάθεση μιας πρώτης δόσης στις 26 Απριλίου 2015, έχοντας υπόψη τις αναλύσεις που πραγματοποίησε η Ecorys σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου στην βιώσιμη ανάπτυξη, επί των οποίων αναλύσεων στηρίζονται οι διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας 3, έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων επί της βιώσιμης ανάπτυξης (SIA) σχετικά με την ευρωμεσογειακή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (EMFTA),την τελική έκθεση για το σχέδιο SIA-EMFTA και το σχέδιο διαβουλεύσεων που διενήργησε τον Σεπτέμβριο 2007 το Impact Assessment Research Centre (Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης Επιπτώσεων) του Institute for Development Policy and Management (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Πολιτικής και Διαχείρισης) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ 4, έχοντας υπόψη τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Τυνησίας αφετέρου 5, έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας», έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ένωση για την Μεσόγειο και τις χώρες της μεσογειακής γειτονίας, συγκεκριμένα δε το ψήφισμά του, της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τη Νότια Μεσόγειο μετά την Αραβική Άνοιξη 6, έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη και η Τυνησία διατηρούν σχέσεις στενές και παλαιότατες λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Τυνησίας και η Τυνησία ο τριακοστός τέταρτος εταίρος της Ένωσης Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη συμφωνία εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων ανάγεται στο 1969 και ότι η Τυνησία υπήρξε η πρώτη από τις χώρες που 1 ΕΕ L 151 της , σ ΕΕ L 151 της , σ ΕΕ L 97 της , σ ΕΕ C 261 E της , σ. 21.

3 βρέχονται από τα νότια ύδατα της Μεσογείου που υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία άρχισαν διαπραγματεύσεις για την σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών επί τη βάσει της εντολής που ενέκριναν ομόφωνα τα κράτη μέλη της Ένωσης στις 14 Δεκεμβρίου 2011 και ότι πραγματοποιήθηκε ήδη ένας πρώτος γύρος μεταξύ 19ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ Ένωσης και Τυνησίας για τη σύναψη σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών διήρκεσαν τέσσερα έτη και ότι η Τυνησία συγκρότησε εθνική επιτροπή για να προσδιορίσει τις προτεραιότητές της Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση των ευρω-τυνησιακών εμπορικών σχέσεων μέσω της σύναψης μιας φιλόδοξης εμπορικής εταιρικής σχέσης οφείλει να διανοίξει προοπτικές ανάπτυξης και προσέγγισης για τις οικονομίες της Τυνησίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτη η εταιρική σχέση οφείλει να συμβάλει στην πολιτική και δημοκρατική σταθεροποίηση της Τυνησίας ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική εταιρική σχέση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων γειτονίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τυνησίας, τις οποίες διέπει η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης του 1995 και η οποία προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών καθώς και πρόνοιες για τη γεωργία και τις υπηρεσίες λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2015 νέο σχέδιο δράσης που θέτει σε εφαρμογή την προνομιακή εταιρική σχέση προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου οικονομική ολοκλήρωση λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας οφείλει να προαγάγει τις κοινές αξίες και τα κοινά συμφέροντα της Ένωσης και της Τυνησίας, μία κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στην αλληλεγγύη, καθώς και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους και οφείλει επίσης να οδηγήσει στην οικονομική σταθεροποίηση Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία, από την οποία ξεκίνησαν τα γεγονότα που έμειναν γνωστά με το όνομα «Αραβική Άνοιξη», αποτελεί τη μόνη χώρα της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στην οποία τέθηκε σε εφαρμογή μία διαδικασία δημοκρατικού και πολιτικού μετασχηματισμού, γεγονός που την καθιστά παράδειγμα προς μίμηση για το σύνολο της περιοχής Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν και ότι η εν λόγω εμπορική συμφωνία οφείλει να αποσκοπεί στην δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών για τις οικονομίες της Τυνησίας και της Ευρώπης Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει και να εντείνει την βοήθεια που παρέχει στην Τυνησία, οφείλει να της παράσχει επαρκή και κατάλληλη οικονομική και τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εν συνεχεία κατά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας, μέσω της διαμόρφωσης μιας ουσιαστικής σύμπραξης στο πλαίσιο της οποίας τα συμφέροντα των πληθυσμών ιππαστί της Μεσογείου θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη

4 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τυνησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάθε συμφέρον να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης «Νότου- Νότου» μεταξύ της Τυνησίας και των γειτονικών κρατών, ιδίως μέσω της συμφωνίας του Αγαδίρ λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ευρω-τυνησιακές διαπραγματεύσεις ελεύθερων συναλλαγών οφείλουν να πλαισιώσουν αυτές τις προσπάθειες ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της Τυνησίας εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για τις άλλες χώρες της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2014, η Εθνική Συντακτική Συνέλευση ενέκρινε το νέο Σύνταγμα της Τυνησίας, το οποίο είναι υποδειγματικό όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Beji Caid Essebsi εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τυνησίας μετά από ελεύθερες, πλουραλιστικές και διαφανείς εκλογές λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυνησιακή κοινωνία των πολιτών, χάρη στον δυναμισμό και το επίπεδο εκπαίδευσης που τη διακρίνουν, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών οφείλει να συνεχίσει να συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στις πολιτικές διεργασίες και άρα και στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι η απονομή του Βραβείου Νόμπελ της Ειρήνης στο Κουαρτέτο εθνικού διαλόγου της Τυνησίας αποτελεί τόσο αναγνώριση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την εδραίωση της δημοκρατίας, όσο και παρότρυνση να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συναφθεί μία υποδειγματική συμφωνία που θα μπορέσει να μετριάσει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η κοινωνία των πολιτών Διαπίστωση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στην Τυνησία: 1. καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Τυνησία τους τελευταίους μήνες με πολυάριθμα θύματα εκτιμά ότι η Τυνησία αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρή τρομοκρατική απειλή και υπενθυμίζει ότι η επίθεση της 24ης Νοεμβρίου 2015 εναντίον λεωφορείου της Προεδρικής Ασφάλειας, οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 26ης Ιουνίου 2015 στη Sousse και η επίθεση της 18ης Μαρτίου 2015 στο Μουσείο Bardo έπληξαν βαριά τις προοπτικές του τουρισμού για το καλοκαίρι του 2015, όταν ο τουρισμός και οι συναφείς δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το 15% του ΑΕΠ της χώρας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς την Τυνησία και διαβεβαιώνει εκ νέου τις τυνησιακές αρχές για την υποστήριξή του στον αγώνα τους εναντίον της τρομοκρατίας, σε πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 2. αντιλαμβάνεται ότι η οικονομία της Τυνησίας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,3% το 2014, ότι το ποσοστό ανεργίας το 2015 ανέρχεται στο 15% του ενεργού πληθυσμού, ότι το 28,6% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι άνεργοι και ότι η ανεργία μεταξύ των νέων Τυνησίων βαίνει αυξανόμενη 3. επισημαίνει την πασιφανή δημογραφική και οικονομική ανισορροπία που υφίσταται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας και δικαιολογεί την επιλογή μιας ασύμμετρης και προοδευτικής στρατηγικής προσέγγισης στις διαπραγματεύσεις

5 4. υπενθυμίζει ότι η Τυνησία χαρακτηρίζεται από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες μεταξύ της πρωτεύουσας, της Τύνιδας, και των άλλων περιοχών της χώρας, με πολύ διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ της ακτής και των κεντρικών ζωνών της χώρας, σε ό,τι αφορά κυρίως το ποσοστό ανεργίας, την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση, και επισημαίνει ότι οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να διευρυνθούν με την κλιματική αλλαγή 5. υπενθυμίζει ότι η αγορά εργασίας στην Τυνησία εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων που καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία, οι οποίες, εάν δεν εξισορροπηθούν, θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε υπεραπασχόληση στον γεωργικό τομέα και σε εξαφάνιση άλλων τομέων σημαντικών για την οικονομική διαφοροποίηση της Τυνησίας, όπως είναι ο μεταποιητικός και ο εξορυκτικός τομέας 6. παρατηρεί ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού της Τυνησίας έχει προχωρήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην περιοχή και επισημαίνει ότι η χώρα έχει επιλέξει ένα μοντέλο πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης το οποίο είναι μοναδικό μεταξύ των χωρών που βρέχονται από τα νότια ύδατα της Μεσογείου καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της όλα τα ανωτέρω εκτιμά ότι η Ένωση οφείλει να προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου να στηρίξει την Τυνησία στην πορεία του δημοκρατικού μετασχηματισμού της σε μια κοινωνία σταθερή και πλουραλιστική 7. επισημαίνει ότι η Τυνησία είναι θύμα ενός εξαιρετικά ασταθούς περιφερειακού περιβάλλοντος, ιδίως λόγω της σύγκρουσης στη Λιβύη και λόγω των περιστατικών βίας στην Αλγερία, αμφοτέρων ομόρων χωρών 8. αντιλαμβάνεται ότι η Τυνησία έχει υποδεχθεί πάνω από Λίβυους πρόσφυγες και ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 16% του συνολικού πληθυσμού της Τυνησίας Προϋποθέσεις επιτυχίας μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας 9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων το φθινόπωρο του 2015 με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, βάσει της εντολής που ενέκρινε το Συμβούλιο την επαύριον της «Αραβικής Άνοιξης» το 2011 σημειώνει ότι, από το 2011 και έπειτα, η Τυνησία έχει εδραιώσει τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της με τη διακήρυξη του νέου Συντάγματος στις 26 Ιανουαρίου 2014 και με τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών στις 26 Οκτωβρίου 2014 και στις 23 Νοεμβρίου 2014 αντίστοιχα 10. θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει απλώς εμπορική διάσταση και ότι πρέπει απαραιτήτως να έχει ως στόχο το να συμβάλει στην σταθερότητα της Τυνησίας, στην εδραίωση της δημοκρατίας της και στην αναζωογόνηση της οικονομίας της, επιδιώκοντας έναν θετικό αντίκτυπο ταυτόχρονα στις καταναλωτικές τιμές και στην απασχόληση, στους μισθούς των ειδικευμένων και στους μισθούς των ανειδίκευτων εργαζομένων και στη μείωση των ανισοτήτων ζητεί να προσαρμοστεί το περιεχόμενο της συμφωνίας προκειμένου να απαντά σε τούτα τα σημαντικά διακυβεύματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψής της 11. καλεί τους διαπραγματευτές να συνάψουν μία συμφωνία προοδευτική και ασύμμετρη που θα λαμβάνει υπόψη τις έντονες οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο μερών

6 επιδεικνύοντας ευελιξία, ικανότητα αντίδρασης, πνεύμα πρωτοτυπίας, βούληση διαφάνειας και ικανότητα προσαρμογής τους καλεί επίσης να έχουν κατά νου ότι η συμφωνία αυτή, προνομιακή για αμφότερες τις πλευρές, οφείλει καταρχάς να ωφελήσει την οικονομία και τις κοινωνίες της Τυνησίας και της Ευρώπης, σε πνεύμα σεβασμού βεβαίως για τις ιδιομορφίες, τις ευαισθησίες, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες και χωρίς να εκτροχιάσει το ενδοπεριφερειακό εμπόριο της Τυνησίας με τις χώρες της περιοχής 12. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η τυνησιακή κυβέρνηση παρουσίασε πενταετές σχέδιο μεταρρυθμίσεων της οικονομίας ( ) με σκοπό την μείωση του ποσοστού της ανεργίας και των περιφερειακών αποκλίσεων στη χώρα και την διαφοροποίηση του παραγωγικού ιστού εκτιμά ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών οφείλει να συνάδει με τους στόχους αυτού του προγράμματος 13. υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη εμπορική διαπραγμάτευση τέτοιας εμβέλειας για την Τυνησία, γεγονός που επιτάσσει ένα άνοιγμα των τυνησιακών οικονομικών τομέων προοδευτικό, σταδιακό και ασύμμετρο τονίζει επίσης ότι προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι για τους ευάλωτους τομείς και εξαίρεση από τις διαπραγματεύσεις ορισμένων προϊόντων που έχουν κριθεί ευαίσθητα από τις δύο πλευρές 14. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την χορήγηση στη Τυνησία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιας σημαντικής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας και συνδρομής κατά τη διάρκεια της εμπορικής διαπραγμάτευσης προκειμένου για την δέουσα εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ζητεί να χορηγηθεί η οικονομική βοήθεια κατά τρόπο διαφανή και έτσι ώστε να ωφεληθούν πραγματικά από αυτήν οι δικαιούχοι 15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την βοήθεια που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε πολυάριθμα έργα στην Τυνησία υπογραμμίζει ότι αυτή η βοήθεια συνεισφέρει στην οικονομική διαφοροποίηση της Τυνησίας και στην δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους 16. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει την Τυνησία μεταξύ των χωρών στις οποίες αποδίδει προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της έναντι των χωρών της Νότιας Μεσογείου και επικροτεί την χορήγηση δανείου στην Τυνησία ύψους 300 εκατομμυρίων EUR, στο πλαίσιο μακροοικονομικής συνδρομής για την εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων 17. ζητεί εντούτοις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και από τα κράτη μέλη της, από την ΕΤΕπ και από την ΕΤΑΑ να συνεχίσουν να παραμένουν στο πλευρό των Τυνήσιων και να εντείνουν τα προγράμματα ενισχύσεων και συνδρομής, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων, προκειμένου να μην αφεθεί μόνη της η Τυνησία στην προσπάθεια εδραίωσης της δημοκρατικής διαδικασίας της εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ορισμένα κράτη μέλη συμμετέχουν σε «συμπράξεις για τον μετασχηματισμό» της Τυνησίας καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει το πρόγραμμά της για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Τυνησία 18. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Τυνησίας στις διαπραγματεύσεις αυτές, ιδίως υπό το πρίσμα της εύθραυστης διαδικασίας

7 εκδημοκρατισμού και την διαφορά οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ της Ένωσης και της Τυνησίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι βέλτιστες λύσεις είναι εκείνες που αποφέρουν οφέλη σε αμφότερες τις πλευρές 19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα αποφέρουν σύντομα απτά οφέλη για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Τυνησίας σε βασικούς τομείς καθώς και για το σύνολο των ενδιαφερομένων, κυρίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 20. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση μιας τυνησιακής οικονομίας που σήμερα βασίζεται ως επί το πλείστον στην γεωργία, στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην δημιουργία απτών πλεονεκτημάτων για όλους τους Τυνήσιους και για όλους τους Ευρωπαίους 21. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Τυνησία έχει ξεκινήσει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις θεωρεί αναγκαίο να συνεχιστούν οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προκειμένου να μπορέσει η χώρα να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την συμφωνία 22. κρίνει ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας, η οποία είναι ήδη προχωρημένη χάρη στην κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης προτείνει συνεπώς νέα ονομασία διατυπωμένη ως «οικονομική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας» 23. παροτρύνει με θέρμη την Επιτροπή και την τυνησιακή κυβέρνηση να θεσπίσουν σαφή και ευκρινή διαδικασία για τη συμμετοχή της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και να επιδείξουν καινοτόμο διάθεση εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για τον ρόλο που διαδραμάτισε η τυνησιακή κοινωνία των πολιτών στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων και ζητεί ανοικτές και διαφανείς διαβουλεύσεις που λαμβάνουν ακόμη περισσότερο υπόψη την ποικιλομορφία των παραμέτρων που συναπαρτίζουν την τυνησιακή κοινωνία των πολιτών, κάνοντας χρήση των εκείνων βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο παρόμοιων διαπραγματεύσεων 24. εκφράζει επ αυτού την ικανοποίησή του διότι το υπουργείο εμποροβιοτεχνών έχει δημιουργήσει ιστότοπο αφιερωμένο στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την σφαιρική και εις βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και διότι οι διαπραγματευτές προτίθενται να δημοσιεύσουν το τελικό κείμενο σε τρεις γλώσσες εκτιμά επίσης ότι ένας άλλος τρόπος ανάμειξης της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι μέσω επιτροπής εποπτείας των εκτιμήσεων επιπτώσεων 25. ζητεί από το Συμβούλιο να δημοσιεύσει χωρίς χρονοτριβή τη διαπραγματευτική εντολή που ενέκριναν ομόφωνα τα κράτη μέλη στις 14 Δεκεμβρίου ζητεί τη θέσπιση ενός τακτικού διαλόγου καθ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τυνησίων και Ευρωπαίων βουλευτών επικροτεί, υπό αυτήν την οπτική, την ανακοίνωση για τη δημιουργία μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-Τυνησίας που μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο μέσω της διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων μεταξύ τυνήσιων και ευρωπαίων βουλευτών κατά τη διάρκεια των οποίων θα είναι

8 δυνατή η ουσιαστική παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 27. ευελπιστεί ότι ο εν λόγω διάλογος θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση των προσδοκιών και των ανησυχιών αμφοτέρων των πλευρών και, ως εκ τούτου, την βελτίωση των όρων της συμφωνίας 28. υπενθυμίζει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο υποστηρίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων στην περιοχή και μπορεί, υπό την έννοια αυτή, να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας 29. ζητεί την εκατέρωθεν εκπόνηση μελετών αντικτύπου και τομεακών, εμπεριστατωμένων και διαφανών αναλύσεων, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή τυνήσιων εμπειρογνωμόνων, με θέμα τις επιπτώσεις της συμφωνίας σε διάφορους τομείς και δη στις υπηρεσίες, στις δημόσιες συμβάσεις, στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, στην απασχόληση, στη γεωργία, στο περιβάλλον και σε κάθε άλλο κλάδο προτεραιότητας σημειώνει ότι η Τυνησία επιθυμεί να απευθυνθεί εξαρχής σε τυνήσιους εμπειρογνώμονες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αριθμητικών δεδομένων της μελέτης αντικτύπου εντός της ίδιας της Τυνησίας 30. ζητεί να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εν λόγω μελέτες αντικτύπου και τομεακές αξιολογήσεις και ζητεί επίσης, υιοθετώντας το σχετικό αίτημα πολλών οργανώσεων της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών, να προηγηθεί ενδεχομένως μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της συμφωνίας σύνδεσης του καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει το συντομότερο δυνατό την αποκλειστική ή μικτή φύση της συμφωνίας και ζητεί, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις, την συμμετοχή σε αυτές των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών 32. επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη λεκάνη της Μεσογείου και δη η σπανιότητα του νερού με τις αρνητικές της επιπτώσεις για τη γεωργία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις τονίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί ένα οικονομικό μοντέλο βιώσιμο σε σχέση με το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων 33. υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Τυνησία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών εμπορικών σχέσεων επιμένει ώστε η δέκατη διάσκεψη των υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που έχει αναβληθεί επ αόριστον μετά το 2013, να πραγματοποιηθεί προσεχώς ώστε να επανεξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή στον χώρο του εμπορίου και οι προτεραιότητες εργασίας που πρέπει να τεθούν για τα επόμενα έτη Η τομεακή θεώρηση της διαπραγμάτευσης 34. ζητεί να δοθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η δέουσα σημασία στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης για την οικονομία της Τυνησίας και θα πρέπει κανονικά να προσελκύσει τις στρατηγικές επενδύσεις εκτιμά, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη εμπορική διαπραγμάτευση τέτοιας εμβέλειας για την Τυνησία, ότι το κεφάλαιο για τις υπηρεσίες πρέπει να περιέχει ρητή καταγραφή των τομέων στους οποίους οι συμμετέχοντες επιθυμούν να αναλάβουν

9 δεσμεύσεις όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στην αγορά όσο και την εθνική μεταχείριση 35. υπενθυμίζει ότι ο δημόσιος τομέας έχει θεμελιώδη σημασία για την Τυνησία και συγκεντρώνει την πλειοψηφία του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού της Τυνησίας 36. υπενθυμίζει ότι η Τυνησία διαθέτει πολλές και εξαιρετικά δυναμικές «νεοσύστατες επιχειρήσεις», πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και κρίνει ότι η συμφωνία οφείλει να ευνοεί τις ικανότητες ανάπτυξης και διεθνοποίησής τους λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα των Τυνήσιων να ενσωματωθούν στην συμφωνία διατάξεις φιλόδοξες και ζυγισμένες σχετικά με το διαδικτυακό εμπόριο 37. καλεί τις δύο πλευρές να ενθαρρύνουν και μέσω κοινών πρωτοβουλιών την ανάπτυξη της απασχόλησης, η οποία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης και της πολιτικής σταθερότητας της Τυνησίας 38. θεωρεί ότι η συμφωνία οφείλει να αποδειχθεί επωφελής για τους μικρούς παραγωγούς και τους μικρούς επιχειρηματίες της Τυνησίας, οι οποίοι είναι άκρως απαραίτητοι στον οικονομικό ιστό της Τυνησίας ενθαρρύνει την ανάπτυξη τακτικού διαλόγου μεταξύ επιχειρηματιών, επαγγελματικών οργανώσεων και οργανισμών κατάρτισης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα καταστήσει δυνατή την προώθηση των ορθών πρακτικών και την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και προσδοκιών κάθε ενδιαφερόμενου μέρους 39. εκτιμά ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης κεφαλαίου για τον ανταγωνισμό, οι διαπραγματευτές πρέπει να κινηθούν με προνοητικότητα, προοδευτικότητα και ευελιξία, δεδομένου του στρατηγικού χαρακτήρα των κρατικών ενισχύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της Τυνησίας 40. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ιδρυθούν επιμελητήρια διμερούς εμπορίου, τα οποία, λειτουργώντας ως μόνιμα φόρουμ, θα δίνουν στους διάφορους παράγοντες τη δυνατότητα να δημιουργούν συμπράξεις μεταξύ τους και να αναπτύσσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους δραστηριότητες 41. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την χορήγηση θεωρήσεων μικρής διάρκειας για την άσκηση των υπηρεσιών τύπου «Move IV» που απαιτούν την μετακίνηση φυσικών προσώπων για ορισμένο χρονικό διάστημα και βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία υπογραμμίζει ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν πρέπει να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη κυκλοφορία φυσικών προσώπων πέραν των συνόρων της, όπως είναι η θέσπιση όρων εισδοχής 42. ευελπιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει προκειμένου να διαμορφωθεί στη Τυνησία σε βάθος χρόνου κλίμα ευνοϊκό έναντι των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς καίριους, δυναμικούς και με αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, μεταξύ των οποίων και οι ανανεώσιμες πηγές, οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, η ψηφιακή οικονομία και η ανταλλαγή δεδομένων καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει κεφάλαιο περί επενδύσεων προκειμένου να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τυνησίας και

10 προκειμένου να επισπεύσει την εφαρμογή του ευρωμεσογειακού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και των συναλλαγών μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται έγκυρες πληροφορίες και δεδομένα, θα ενισχυθούν οι εμπορικές συμπράξεις και θα ευνοηθεί κυρίως η Τυνησία 43. εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να περιέχει διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, κατόπιν προσεκτικών διαπραγματεύσεων ως προς τον βαθμό ανοίγματος τόσο από ευρωπαϊκής όσο και από τυνησιακής πλευράς αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την διάρθρωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες της τυνησιακής οικονομίας 44. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τυνησία μόνο οφέλη έχουν να αποκομίσουν από μία καλύτερη αμοιβαία πρόσβαση στις γεωργικές αγορές τους και εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στη μείωση των δασμών, στην εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών και στη βελτίωση των διαδικασιών εξαγωγών 45. σημειώνει ότι η Τυνησία έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, και ότι, μέσω της παρούσας συμφωνίας, τα προϊόντα της Τυνησίας που προέρχονται από αυτόν τον τύπο γεωργίας πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές 46. ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία ούτε της μίας ούτε της άλλης πλευράς ζητεί από την Ένωση και από την Τυνησία να έχουν κατά νου ότι υφίστανται πολλοί ευαίσθητοι αγροτικοί τομείς, ένθεν και εκείθεν της Μεσογείου, για τους οποίους πρέπει να προβλεφθεί κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η εκπόνηση ολοκληρωμένων κατάλογων με μεταβατικές περιόδους και κατάλληλες ποσοστώσεις, ή, εάν κριθεί σκόπιμο, η εξαίρεσή τους από το πεδίο της διαπραγμάτευσης 47. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί την καθιέρωση απαιτητικών προτύπων και υψηλού επιπέδου ποιότητας στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, καθώς και την επίλυση των κτηνιατρικών προβλημάτων και των προβλημάτων ελέγχου των κρεάτων και των οπωροκηπευτικών που εξακολουθούν να υφίστανται στην Τυνησία καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ειδικές διατάξεις τεχνικής βοήθειας για να συνδράμει τους τυνήσιους παραγωγούς στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τα αυστηρότερα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 48. εκτιμά ότι η συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην προσπάθεια προσδιορισμού προτύπων υψηλής ποιότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και δη όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα 49. ζητεί από την κυβέρνηση της Τυνησίας και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εκπονήσουν τις δέουσες διατάξεις για τον σαφή προσδιορισμό της καταγωγής, της προέλευσης και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της Τυνησίας, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας για τους παραγωγούς, τους μεσάζοντες και τους καταναλωτές 50. ζητεί να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με τους τομείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση και η μεγαλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, εξασφαλίζοντας την πλήρη αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας,

11 την ιχνηλασιμότητα των σχετικών προϊόντων και την προστασία της τεχνογνωσίας των παραγωγών 51. ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στα μη γεωργικά προϊόντα, ειδικά στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δεδομένου ότι η Τυνησία τα αναγνωρίζει από την πλευρά της 52. κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να δώσει η συμφωνία την ευκαιρία στην βιομηχανία της Τυνησίας να εκσυγχρονισθεί και να βελτιώσει την εμπειρογνωμοσύνη της ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού των μεταποιημένων προϊόντων και, κατά συνέπεια, να αναζητήσει πιο εξειδικευμένες δεξιότητες και να μπορεί να απασχολεί επιτοπίως ένα προσωπικό με υψηλότερα προσόντα 53. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου έρευνας και συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 54. ευελπιστεί ότι με την ευκαιρία αυτής της συμφωνίας θα ενισχυθεί η επιστημονική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων κατάρτισης στην Ευρώπη και στη Τυνησία στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού και της εκπαίδευσης γενικότερα ευελπιστεί επίσης ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συνεισφέρουν επίσης στην στήριξη της αγοράς εργασίας της Τυνησίας 55. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη της Τυνησίας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και καλεί την Επιτροπή και την τυνησιακή κυβέρνηση να εντάξουν χωρίς χρονοτριβή στη συμφωνία ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη που θα προάγει υψηλά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που προβλέπουν οι σχετικές πολυμερείς συμφωνίες 56. υπενθυμίζει ότι η Τυνησία έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις της ΔΟΕ αλλά ότι πρέπει, σύμφωνα με ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο, να εντείνει τις προσπάθειές της για να προωθήσει υψηλά πρότυπα εργασίας ευελπιστεί ότι η σφαιρική και εις βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα βοηθήσει την Τυνησία να υιοθετήσει κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων προσδοκά από τη σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν στην Τυνησία όπως αυτές διαμορφώνονται από την μετάβαση προς την δημοκρατία και την επικρεμάμενη τρομοκρατική απειλή, να ενθαρρύνει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών και κυρίως την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και της πληροφόρησης 57. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο κείμενο της συμφωνίας τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυνάμει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστείλει μονομερώς την εφαρμογή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους

12 58. ζητεί από τα μέρη να εξετάσουν την εισαγωγή ρήτρας χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα κατά τα πρότυπα των εργασιών της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διπλής φορολόγησης 59. εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό ενδιαφέρον όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης για την κινητικότητα που θεσπίσθηκε στις 3 Μαρτίου 2014, και κρίνει ευκταία την εφαρμογή μιας συμφωνίας για την διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και μιας συμφωνίας επανεισδοχής 60. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν ειδικά αντισταθμιστικά μέτρα σε περίπτωση πραγματικών ή δυνητικών ζημιών σε έναν ή περισσότερους εμπορικούς τομείς που επηρεάζονται από τη συμφωνία ο ο ο 61. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. fr) 13056/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

11076/15 ΚΣ/γομ 1 EL

11076/15 ΚΣ/γομ 1 EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. fr) 11076/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 MAMA 114 CFSP/PESC 433 REX 626 TU 15 αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 24.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6052/16 COEST 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0000(INI) 22.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Αυστραλία (2017/0000(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10995/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final 2014/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.6.2013 2012/0334(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 26.6.2012 B7-0297/2012 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με τα άρθρα 90, παράγραφος 2, και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Συνεισηγητές: Malement Liahosoa (Μαδαγασκάρη) και David Martin

Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Συνεισηγητές: Malement Liahosoa (Μαδαγασκάρη) και David Martin ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ - ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ - ΕΕ Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 19.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) 8301/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11246/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0163/7. Τροπολογία. France Jamet, Danilo Oscar Lancini εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0163/7. Τροπολογία. France Jamet, Danilo Oscar Lancini εξ ονόματος της Ομάδας ENF 12.3.2019 B8-0163/7 7 Αιτιολογική σκέψη IA ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, προκύπτει σαφώς στο παρόν στάδιο ότι οι πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

6058/16 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

6058/16 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. fr) 6058/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 24.10.2012 2010/0310(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/2056(INI) 13.12.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2008/2136(INI) 1.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ (2008/2136(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.5.2012 B7-2012/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0320/5. Τροπολογία. Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0320/5. Τροπολογία. Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 7.11.2018 A8-0320/5 5 Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τη Γεωργία και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι γεωργιανοί εγκαταλείπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2018 (OR. en) 7104/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE JEUN 29 MIGR 35 SOC 139 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.1.2010 2009/0059(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-****/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0086(NLE) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0086(NLE) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2014/0086(NLE) 5.9.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0358(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0358(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 22.1.2014 2013/0358(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 29.10.2014 JOIN(2014) 36 final 2014/0316 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2061(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2061(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.3.2015 2015/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 7.11.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018 (OR. en) 8622/18 WTO 110 SERVICES 36 FDI 24 COMER 43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα